Vilket Parti Styr I Nacka Kommun?

Vilket Parti Styr I Nacka Kommun
Styre – Nacka kommun har haft borgerligt styre sedan lång tid. De borgerliga partiernas inflytande ökade efter valet 2006, och Moderaterna kunde i åtta år styra med stöd av endast ytterligare ett parti. I samma val kom det lokala partiet Nackalistan (nl) in med två mandat.

Mandatperioden 2010–2014 styrdes kommunen av Alliansen, vilka samlade 40 av 61 mandat i kommunfullmäktige, Alliansen fortsatte styra även efter valet 2014 och meddelade att fokus under mandatperioden skulle ligga på “ökat bostadsbyggande, ökad framkomlighet, fler jobb, god miljö och hög kvalitet i välfärden”.

Alliansen behöll makten efter valet 2018. De samlade då 33 av 61 mandat i kommunfullmäktige. Nacka kommun var i och med detta landets största kommun med ett rent Alliansstyre. Alliansen ingick också en “valteknisk, men inte politisk, samverkan med Miljöpartiet “.
Visa hela svaret

Vad står Nackalistan för?

Ideologi – Nackalistan betecknar sig själv som lokalt och politiskt obundet. “Vi är varken ett höger- eller vänsterparti, vi är ett lokalt parti”, säger Mikael Carlsson som var placerad som första namn på röstsedeln i kommunalvalet 2022. Flera förtroendevalda inom Nackalistan har ett förflutet inom andra partier.

Mikael Carlsson och Konstantinos Irina var tidigare engagerade i Miljöpartiet, Bosse Ståldal och Christina Ståldal var tidigare engagerade i Socialdemokraterna. Awad Olwan har kandiderat för Klimatalliansen i riksdagsvalet 2022. Politiska motståndare som Moderaterna påstår att Nackalistan är ett vänsterparti eftersom partiet “Nackalistan oftast väljer att rösta med Vänsterpartiet när Nackas partier är oeniga”.

Efter valet 2014 ingick Nackalistan en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna för att få representation i Nacka kommuns olika nämnder men hade annars inget samarbete med partiet.
Visa hela svaret

Vilka styr i Stockholms kommun?

Politiken i Stockholms kommun utövas genom Stockholms kommunfullmäktige (1863-1970 stadsfullmäktige ). Fullmäktige sammanträder i Stockholms stadshus och har 101 ledamöter, vilka väljs i kommunalval anordnade i Stockholms kommun samtidigt med ordinarie riksdagsval,
Visa hela svaret

Vad ingår i Nacka kommun?

För andra betydelser, se Nacka (olika betydelser),

Nacka
del av tätorten Stockholm Centralort
Nacka Forum
Land Sverige
Landskap Södermanland
Län Stockholms län
Kommun Nacka kommun
Distrikt Nacka distrikt
Koordinater 59°18′36″N 18°9′50″Ö  /  59.31000°N 18.16389°Ö
Folkmängd 33 057 (2010)
Tidszon CET ( UTC+1 )
– sommartid CEST ( UTC+2 )
Postort Nacka
Riktnummer 08
Geonames 2690580
Nackas läge i Stockholms län
Wikimedia Commons : Nacka

För fotbollsspelaren Nacka, se Nacka Skoglund, Nacka ( uttal   ( info ) ) är den centrala bebyggelsen i Nacka kommun, Stockholms län, Nacka är kommunens centralort och utgör en del av tätorten Stockholm, Omfattningen av Nacka är inte väldefinierad och avser i vissa sammanhang enbart den centrala bebyggelsen på Sicklaön kring Nacka kyrka och Nacka Forum,

I andra sammanhang räknas hela bebyggelsen i den del av Nacka kommun som ligger inom tätorten Stockholm, vilken utgör all tätbebyggelse i kommundelen Sicklaön belägna på Sicklaön och några mindre områden söder därom. Nacka ligger i Södermanlandsdelen av Nacka kommun, cirka fem kilometer sydost om centrala Stockholm,

Invånarantalet var 2010, enligt den vidare definitionen, 33 057 av Nacka kommuns då drygt 90 000 invånare.2022 passerade Nacka kommuns invånarantal 109 000 personer,
Visa hela svaret

Vilka förvaltningar finns i Nacka kommun?

Kommunala bolag – Nacka finns fyra kommunala bolag med egen verksamhet. Nacka vatten och avfall AB, Nacka Energi AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Ett femte bolag, Nacka Stadshus AB, har till uppgift att äga och förvalta de fyra bolagen. Läs mer om de kommunala bolagen
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Barnvakt I Stockholm?

Vad vill Medborgerlig samling?

Politik – Enligt sin egen beskrivning har partiet “en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken” och “en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet”. I integrations- och migrationsrelaterade frågor betonar partiet behovet av högre krav på människor som invandrar till Sverige och vill ha svenskt medborgarskap.

Man kritiserar offentliga bidrag till religiösa samfund och etniska föreningar och vill att de som kommer till Sverige bekänner sig till värden som demokrati, yttrandefrihet, den sekulära staten, jämställdhet och barnens rättigheter i samhället. Vidare anser partiet att offentliganställda ska “representera den sekulära och demokratiska staten”, och inte bära exempelvis på arbetet.

I idéprogrammet lyfts även vikten av yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. I valet till 2019 gick partiet till val på ett drastiskt minskat EU som skulle begränsa sig till frihandel, miljöfrågor och polisiärt samarbete. Sedan 2018 har partiet upprepat lyft fram frågor som minskade statliga åtaganden, fokus på statens kärnuppgifter och demokratisk förnyelse.

  • På partistämman i november 2020 beslutade partiet att man inte ställer sig bakom EU:s återhämtningsfond.
  • Partiet kräver omförhandling av Sveriges anslutningsavtal med EU för att Sverige ska undantas från flera områden där EU:s makt ökar.
  • Skulle en omförhandling inte inletts innan år 2023 förespråkar partiet att en folkomröstning om fortsatt medlemskap i EU ska hållas.

Utöver detta tog partiet principiellt ställning för införande av dödshjälp, avkriminalisering av sexköp, narkotikainnehav för eget bruk, avskaffande av monopol, godkännande av gasvapen för skyddsändamål samt avskaffande av och vid bostadsförsäljningar.
Visa hela svaret

Vilka sitter i kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden. Ledamöterna i kommunstyrelsen förbereder ärenden så att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut.

  • Stockholms kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet och opposition.
  • Det finns också 13 valda ersättare.
  • Ordförande är finansborgarrådet Karin Wanngård (S).
  • Första vice ordförande är Christofer Fjellner (M) och andra vice ordförande är Clara Lindblom (V).
  • Hitta alla politiker i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis två gånger i månaden.

Utöver borgarråden deltar även fullmäktiges presidium och stadsdirektören. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.
Visa hela svaret

Vilka partier styr i regionerna?

Det här är en lista över kommun- och regionstyren i Sverige under mandatperioden 2022–2026. Politiska partier som utgör styrande parti/koalition i respektive regionfullmäktige och kommunfullmäktige, Detta är en alfabetisk lista ordnad länsvis. De kommuner där länets residensstad är belägen är markerade med fetstil.
Visa hela svaret

Vad styr regionen över?

Regionerna – Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Regionens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård.
Visa hela svaret

Vem äger Nacka?

Tunnelbanan Nacka –

Station Nacka byggs 50 meter under markytan. Stationen får tre entréer.4.300 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030. Restid Nacka – T-Centralen: 12 minuter

Visa faktaruta När tunnelbanan når Nacka ska kommunen även få en central stadskärna. Ett nytt centrum skapas vid köpcentret Nacka Forums nordvästra hörn där några av tunnelbaneuppgångarna kommer att finnas. Nacka kommun och Unibail-Rodamco-Westfield, som äger handelsanläggningen, ser möjligheter att förtäta längs den västra sidan, alltså området mellan fasaden och Vikdalsvägen där parterna vill skapa stadsmiljökänsla.

Även vid den södra entrén, vid Värmdövägen, finns potential. U-R-W skissar på en tillbyggnadsvolym på upp till 25.000 kvm som i första hand skulle vara bostäder eller kontor. – Vi jobbar nära ihop med Nacka kommun för att se vad vi kan göra. Vi äger en del mark där och det går att bygga. Vi tror mycket på området.

Potentialen framöver är stor och blir ännu större när tunnelbanan är klar, säger Lars-Åke Tollemark, senior advisor på Unibail-Rodamco-Westfield Nordics, till Fastighetsvärlden. Kommunstyrelsen ordförande Mats Gerdau har tidigare i Fastighetsvärlden kallat området för “en oslipad diamant”.

Tollemark fortsätter: – För oss är det ett lokalt centrum och inte ett destinationscentrum. Vi behöver löpande göra investeringar och vi jobbar ihop med Nacka kommun för att se vad vi vill göra. Nacka Forum innehåller cirka 50.000 kvm detaljhandelsytor och cirka 15.000 kvm kontorslokaler. Anläggningen har flera gånger byggts ut, 2008 med den nya atriumdelen och senast med lokaler för Hemköp och Jumpyard.

Nyligen har Mio tagit över Åhléns lokaler. Trafikstart för tunnelbana är beräknad till 2030. Ett antal aktörer är redan igång med att bygga bostäder i närheten. Tunnelbanestationen får tre entréer. Två på södra sidan om Värmdöledenen; vid Nacka Forum nordvästra hörn (kan hamna inne i byggnaden) och en entré mot den framtida planerade Stadsparken i riktning mot stadshuset. Visionsbild över plattformen vid Nackas nya tunnelbanestation. Illustration: Region Stockholm/Sweco Station Nacka får tre entréer, varav en planeras hamna i hörnet av Nacka Forum, kanske inomhus i köpcentret. Det är speciellt längs Vikdalsvägen som URW vill tillföra kontor eller bostäder för att bidra till att ska en ny stadskärna. Foto: Fastighetsvärlden Blå linje förlängs österut till Nacka och samtidigt byter dagens gröna linje till Hagsätra färg till blå. Visionsbild över Nacka, entrén vid Vikdalsbron. Illustration: Region Stockholm/Sweco Även vid den södra ingången hoppas URW och Nacka kommun kunna skapa en bättre centrumkänsla i samband med att den stora busshållplatsen där minskas. Foto: Fastighetsvärlden Från Nacka Forum till Slussen går tiotals tussar varje timme. Foto: Fastighetsvärlden Nacka kommun arbetar för att attrahera högre utbildning till det centrala området. Illustration: Tyréns. Projektet Brf Stadsporten som Storstaden Bostad uppför. Så här ser Nacka Forum ut idag. Foto: Fastighetsvärlden Artboard 1 Skriv upp dig på våra mejllistor för att inte missa något: sammanställningar över senaste veckan, nya tjänster på FV Jobb och seminarieinformation – samtliga tjänster är Gratis,
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Hände På Malmö Latin Flashback?

Vilka delar är kommunen uppdelad i?

Sveriges statsskick
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Ceremoniell makt
Statschefen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Staten
Län · Regioner
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverigeportalen

Kommungränserna inom Sverige. Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län, I 1974 års regeringsform används benämningen “kommun på lokal nivå” för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en “kommun på regional nivå”.

Sverige har en enhetlig kommuntyp och ingen rangordning och inga privilegier förekommer. Sveriges kommuner är, i internationell jämförelse, ytmässigt stora och omfattar i allmänhet såväl tätbebyggelse som landsbygd. Den tätort som är huvudort i en kommun benämns centralort, Kommunernas verksamhet regleras genom kommunallagen från 2017.

En kommun bildas genom beslut av riksdagen och i detta beslut fastslås också kommunens namn, medan beslut om kommunens vapen däremot sedan 1970-talet tas av kommunen själv. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som beslutar om kommunens frågor; kommunstyrelsen, utsedd av kommunfullmäktige, leder verksamheten.

Kommunfullmäktige utser sedan personer till de olika nämnderna, utskotten i kommunen och till exempelvis tingsrätten. Verksamheten regleras till största delen av kommunallagen och finansieras av kommunalskatter, avgifter och statsbidrag, Kommunala beslut kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär,

Vissa kommuner, speciellt större, kan ha kommundelsnämnder (ibland med andra benämningar som områdesnämnd eller stadsdelsnämnd). Alla kommuner är vidare indelade i distrikt (före 2016 församlingar ), totalt 2 523 stycken, som tjänar en viss roll inom folkräkning och valsystem.
Visa hela svaret

Är Nacka en bra kommun?

Nacka hamnar på plats fyra i Sverige i när tidningen Fokus listar landets bästa kommuner att bo i. Nacka har sedan förra året klättrat från plats sex till fyra. Kommunen hamnar även i topp-tio i landet inom flera underkategorier.
Visa hela svaret

Hur socialtjänsten är organiserad i Nacka kommun?

Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling –

Vi definierar vad som är kvalitet Vi följer upp kvaliteten Vi identifierar utvecklingsområden att arbeta vidare med

Socialtjänsten i Nacka är en myndighetsorganisation som finansierar sociala insatser. Insatserna utförs av både kommunala och privata utförare.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Snus I En Dosa Göteborg?

Vilket är det äldsta partiet i Sverige?

Historia – De äldsta partierna var lösa sammanslutningar av politiker (parlamentsledamöter, riksdagsledamöter), som whigs och tories på 1690-talet i England och hattar och mössor i Sverige under frihetstiden på 1700-talet. Sådana lösa sammanslutningar fanns även under hela 1800-talet.
Visa hela svaret

Vem är ledare för nyans?

Mikail Yüksel, född 10 september 1982 i Kulu i Turkiet, är en turkisk-svensk politiker, som grundade Partiet Nyans 2019, och är dess partiledare sedan dess.
Visa hela svaret

Hur många medlemmar har alternativ för Sverige?

Riksdagsval

År Röster Mandat
2018 20 290 0 av 349
2022 16 646 0 av 349

Visa hela svaret

Vilket parti är Alexander Bard med i?

Medborgerlig samling (2018–) – Den 20 mars 2018 meddelade Bard att han hade bytt parti till, I december 2019 meddelade Medborgerlig samling att Bard avslutat sitt medlemskap i partiet. Den 22 maj 2020 meddelade Bard på Twitter att han återigen gått med i Liberalerna, men redan den 13 juni samma år lämnade han partiet efter att ett inlägg han gjort på Twitter om Black Lives Matter fått mycket kritik.
Visa hela svaret

Vem styr i Hägersten?

Kommunfullmäktiges presidium – Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshusets fullmäktigesal ungefär var tredje måndag. Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet. Kommunfullmäktiges presidium, från vänster: 1:e vice ordförande Cecilia Brinck (M), ordförande Olle Burell (S), 2:e vice ordförande Sara Stenudd (V).
Visa hela svaret

Vad heter Stockholms grundare?

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger jarl, men det var inte förrän på 1600-talet som staden började spela en viktig roll som Sveriges huvudstad. Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön på gränsen mellan Uppland och Sörmland. Platsen var tidigare befäst med en försvarsbyggnad på Stadsholmen. Namnet lär komma av de stockar som fanns vid sundet som ledde in i Mälaren. De var nödvändiga för att man skulle kunna ta sig uppför de strida strömmarna. Under medeltiden betraktades Stockholm som en stor stad, trots att det bara bodde cirka 6 000-7 000 personer i staden i slutet av 1400-talet. Medeltidens Stockholm var inte större än den del som idag utgörs av Gamla stan, men var ändå landets största och viktigaste stad. I slutet av medeltiden var Stockholm skådeplats för flera dramatiska uppgörelser i samband med maktkampen i Norden, exempelvis 1520 då Kristian II intog staden och genomförde ” Stockholms blodbad “. När Gustav Vasa intog staden 1523 och kröntes till Sveriges kung bestämde han att Stockholm skulle vara Sveriges huvudstad, men det var egentligen inte förrän under 1600-talet som den blev det. Först då bodde kungen i staden hela året. Tidigare hade kungen flyttat runt mellan sina slott i olika delar av landet. Läs om Stockholm under stormaktstiden > På 1700-talet anlades fabriker på Södermalm och mot slutet av 1800-talet satte industrialiseringen sin prägel på staden. Gamla stan ser idag nästan likadan som på medeltiden vad det gäller gator och torg. Här finns Storkyrkan som byggdes på 1200-talet. Här finns Stockholms slott,1697 förstördes det gamla slottet Tre kronor i en våldsam brand,1754 blev det nya slottet inflyttningsbart. Numera bor kungen och hans familj ute på Drottningholms slott sedan 1981, men kungliga slottet är en del av deras arbetsplats. Djurgården var ursprungligen kunglig jaktmark. På 1700-talet blev södra Djurgården ett populärt rekreationsställe. På Djurgården finns idag bland annat Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet och Nordiska museet. Tack vare sitt fria och vackra läge vid vattnet har Stockholm ofta kallats Nordens Venedig, ibland också Mälardrottningen (det finns 24 000 öar, holmar och skär i Stockholms skärgård). LÄS MER: Den medeltida staden LÄS MER: Stockholm kring år 1700 – stormaktstidens huvudstad LÄS MER: Lätta fakta om Stockholms slott Här hittar du material som handlar om Stockholms historia från medeltiden och framåt. Uppdaterad: 25 november 2022
Visa hela svaret

Vilka partier styr i Huddinge kommun?

Politisk ledning – Huddinge kommun styrs under mandatperioden 2022-2026 av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet.
Visa hela svaret