Vilken Sjö Ligger Vid Växjö?

Vilken Sjö Ligger Vid Växjö
Trummen är en tätortsnära sjö som omges av bebyggelse och grönområden i Växjö tätort. Sjön ingår i Mörrumsåns vattensystem och är 0,74 kvadratkilometer stor, har ett maxdjup på 2,4 meter och ett medeldjup på 1,6 meter. Tillrinningsområdet är 11,68 kvadratkilometer.
Visa hela svaret

Vad heter sjöarna i Växjö?

Ta en fikakorg till sjön – Andreas Hedrén återkommer ofta till enkelheten att vistas vid vatten. Visst är det kul att vara ambitiös och köpa fiskekort, fiskeutrustning, hyra kanot, simträna eller fixa med båten. Men samtidigt kan det bästa vara att bara packa en fikakorg och ge sig ut till favoritsjön.

-Varför inte ta med barnen och leta musslor, trollsländor eller andra smådjur. Det går att hitta på så mycket vid strandkanten. Och när man tröttnar är ju ett bad alltid härligt, säger han. Hur många badplatser det totalt finns i kommunen är det nog ingen som vet. Växjö kommun har dock full koll på de 45 iordningsställda, där ett stort arbete görs för att de ska vara säkra.

Där mäts också vattenkvalitén regelbundet. -Men sedan finns det ju också mängder med småstränder där det skapats små inofficiella badplatser, säger Andreas samtidigt som några ungdomar kastar sig ut i Växjösjön från bryggan vid Vattentorget. -Det är väldigt kul att se att folk badar här.

 1. För några år sedan hade det inte varit så trevligt, säger han.
 2. Nej, att kunna bada nära stan har inte alltid varit möjligt.2014 togs ett nytag kring de stadsnära sjöarna Växjösjön, Trummen, Södra och Norra Bergundasjön.
 3. Arbeten hade gjorts även tidigare men sjöarna var fortfarande övergödda och politikerna ville se bättre resultat.

Andreas blev ansvarig för nysatsningen. -Vi lyckades i Växjösjön, Trummen och Södra Bergundasjön där vi gick från något som kunde liknas vid grön målarfärg, till friskt vatten. I Norra Bergundasjön har vi förutsättningar för att lyckas men där har vi en bit kvar.
Visa hela svaret

Vilken sjö ligger nära Växjö?

Växjösjön Insjö

Geografiskt läge
Land Sverige
Län Kronobergs län
Kommun Växjö kommun
Landskap Småland
Socken Växjö socken
Koordinater
WGS 84 56°52′05″N 14°48′37″Ö / 56.86796°N 14.81025°Ö
SWEREF 99 TM 6302704, 488433
Växjösjön Topografiska kartan över Växjösjön,
Mått
Areal 0,772 km²
Höjd 160 m ö.h.
Strandlinje 4,09 km
Medeldjup 3,4 m
Maxdjup 6 m
Volym 2 920 000 m³
Flöden
Huvudavrinnings­område Mörrumsåns huvudavrinningsområde (86000)
Utflöde Bergundakanal
VattendragsID­ (VDRID) 630488-143450
GeoNames 2663533
Status
Ekologisk status Otillfredsställande
Kemisk status (exkl. kvicksilver) God
Miljöproblem
Övergödning Ja
Miljögifter (exkl. kvicksilver ) Ja
Främmande arter Nej
Källa VISS (SE630502-143932)
Övrigt
SjöID 630429-143935
ID vattenförekomst SE630502-143932
Vattenytans ID (VYID) 630502-143932
Vattendistrikt Vattenmyndigheten Södra Östersjön (SE4)
Limnisk ekoregion Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID) 630690-143914
Namn Utloppet av Växjösjön
Areal 8,59 km²
Vattenytor 0,7594 km²
Sjöprocent 8,84 %
Ackumulerad areal uppströms 20,47 km²
Biflödesordning 2
Utflöde Bergundakanal
VattendragsID (VDRID) 630488-143450
Avstånd till havet 114 km
Medelhöjd 171 m ö.h.
Område nedströms 630397-143936
Källor

Växjösjön är en sjö i Växjö kommun i Småland och ingår i Mörrumsåns huvudavrinningsområde. Sjön är 6 meter djup, har en yta på 0,772 kvadratkilometer och befinner sig 160 meter över havet, Sjön avvattnas av vattendraget Bergundakanal och vattnet rinner genom Södra Bergundasjön ut i Helige å,
Visa hela svaret

Vad heter den stora sjön norr om Växjö?

I Växjö finns runt 200 sjöar att välja mellan, till och med i staden Växjös centrum. Där erbjuds fiske i sjöarna Växjösjön, Trummen, Barnsjön samt Södra och Norra Bergundasjön. I Växjö pågår ett omfattande arbete att höja vattenkvaliteten i vattendragen och genom detta arbete har det förbättrats väsentligt.

 1. Vill man lämna staden och cityfisket mitt i Växjö, kan man i stället leta sig ut i de fina småländska skogarna.
 2. Många av sjöarna kring Växjö ingår i en del av 186 km långa Mörrumsåns vattensystem, som exempelvis Helgasjön och Åsnen.
 3. Snen är ett fiskeparadis på 15 000 ha vatten och med en strandlinje på hela 740 km.

Den är även en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation. Den har även en rik fiskfauna, och man kan bland mycket annat fånga gädda, abborre, gös och ål. Delar av Åsnens natursköna miljö är dessutom nationalpark.

Helgasjön är belägen strax norr om Växjö. Sjön omgärdas av växlande natur med flera höjder, skog och ängsmark, med varierande bebyggelse. Sjön har flera vida fjordar och mellanliggande större och mindre öar, vilka bildar sund och skärgårdsliknande partier. Här finns även flikiga stränder och bukter med grundare vatten.

Sjön har ett rikt fiskbestånd bestående av främst abborre, gös och gädda, men även brax, mört, löja, sutare och lake. Den har också ett gammalt bestånd av öring. Sjön har skyddade lekplatser för öring och fiskvandringsleder har byggts till att främja dess bestånd och utveckling.

 1. Under augusti och september fångas det signalkräftor i sjön.
 2. Mörrumsån i sig är ibland känd som Helige å och Helge å och har en fin laxälv, men fiske efter havsöring fungerar också.
 3. Som vanligt ligger de bästa fiskeplatserna väldigt nära vägar och parkeringsplatser.
 4. Om man går en bit och vågar testa nya platser finns mycket kvar att upptäcka i Helige å, dock mest djupa och mer lugnflytande partier – men å andra sidan är dessa så gott som ofiskade.
You might be interested:  Vad Kostar Parkering Vid Gröna Lund?

Vid fiske och vistelse i naturen gäller allemansrätten, vilket innebär friheter men också hänsynstagande och ansvar.
Visa hela svaret

Hur långt är det att gå runt Växjö sjön?

Att ta sig runt Trummen är nästan en 3,5 km lång sträcka, Växjösjön 4,5 km och att röra sig som i en åtta runt båda sjöarna är cirka 8 km långt.
Visa hela svaret

Var tar Växjö sitt dricksvatten?

Till Växjö kommer dricksvattnet från Bergaåsen som ligger utanför Lagan. Det är ett kallt och fint grundvatten som inte kräver så stor behandling med kemikalier innan det når våra kranar. Bergaåsen levererar cirka 200 liter vatten per sekund, dygnet runt. Vattnet transporteras till Växjö i två stycken 5 mil långa parallella ledningar. Från Växjö försörjs även följande orter med dricksvatten:

GemlaÖjaDänningelandaVederslövTävelsåsIngelstadBramstorpVärends NöbbeleÅby.

Även boende i Alvesta, Blädinge och Hjortsberga får sitt dricksvatten från Bergaåsen. Totalt får cirka 70 000 personer sitt dricksvatten från Bergaåsen. Vattnet från Bergaåsen är mjukt. Därför behöver du inte dosera så mycket tvättmedel. Mer information om vattnets kvalitet under rubriken Relaterade länkar.
Visa hela svaret

Hur varmt är det i vattnet i Växjö?

Badplats Växjösjön Kampen på allabadplatser.se

Vattentemp(satellit): 2.0°C 2022-12-27

Badplats Växjösjön Kampen är ett insjöbad i Växjö i Kronobergs län. Vattnet i Växjösjön Kampen är tjänligt, Senast uppmätta temperatur via satellit var 2,0°C uppmätt 2022-12-27. UV-index 04:00 0 05:00 0 06:00 0 07:00 0 08:00 0 09:00 0

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-08 18.0°C Tjänligt Nej 2
2022-07-04 21.0°C Tjänligt Nej 16 20
2022-06-14 17.0°C Tjänligt Nej 6

table>

Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt E.coli ≤100 >100-1000 >1000 I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml. Rapporterade temperaturer

Temp Datum
20°C 2022-06-25
18°C 2022-06-20
25°C 2017-09-03

Visa hela svaret

Kan man bada i Växjösjön?

Visa andra besökare hänsyn när du badar med din hund. Hästar och hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser mellan den 1 maj och den 15 september, men det finns särskilda badplatser där din hund är välkommen att svalka sig. Här i Växjösjöns fina vatten finns en härlig och avskild badplats för ditt fyrfota husdjur.
Visa hela svaret

Är Växjö säkert?

Växjö kommun ska inom alla verksamheter och på alla nivåer arbeta aktivt och metodiskt med säkerhet för att skydda människor, egendom, verksamheter och miljö. Anställda och personer som valts att företräda väljarna har alla ett ansvar att verka för hög säkerhet.

 1. Ett av Växjö kommuns övergripande mål är att kommunen ska upplevas som trygg och säker.
 2. För att uppnå detta arbetar nämnder, bolag och deras verksamheter metodiskt med säkerhet och beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer.
 3. Säkerhet- och beredskapsavdelningen har ett ansvar att samordna säkerhets- och krisberedskapsarbetet i kommunen.

Kommunens verksamheter och bolag har, tillsammans med säkerhet- och beredskapsavdelningen, ett nätverk där frågor om säkerhet och beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer regelbundet behandlas. I menyraden finns ämnesområden som du som medborgare kan ha intresse av.
Visa hela svaret

Finns i Växjö?

Stadsbild – Flygfoto över Växjö från cirka 1960. Växjö ligger omkring 180 meter över havet och är till större delen omgivet av sjöar. Norr om staden ligger den stora Helgasjön, i nordost Toftasjön, i sydväst Norra Bergundasjön och Södra Bergundasjön och centralt Växjösjön samt Trummen,

 • I södra Växjö, i stadsdelen Teleborg, finns Linnéuniversitetet och dess Växjöcampus.
 • Utmed den centrala Växjösjön ligger Växjös sjukhus, Centrallasarettet.
 • Strax nordost om lasarettet ligger Växjö domkyrka, en av stadens kända byggnader.
 • Väster om domkyrkan ligger Växjös stadskärna uppbyggt med rutbebyggelse.

Fem torg finns i stadskärnan, dessa är Stortorget, Teatertorget, Båtsmanstorget, Vattentorget och Oxtorget, Samtliga av stadens torg utom Vattentorget och Båtsmanstorget fungerar till största del som parkeringsplatser i staden. I området finns även flera affärer, restauranger, caféer, teater, bio, hotell och annan service.
Visa hela svaret

Vad brann ner i Växjö 1922?

VÄXJÖ. • Publicerad 26 maj 2022 1922 brann tändsticksfabriken i Växjö vilket kom att få stor betydelse för många människor. Foto: (vykort) ur Smålands museums fotosamlingar, Växjö. Tändsticksfabriken i Växjö grundades 1868. Den växte till Växjös största arbetsplats med omkring 350 anställda när en brand bröt ut den 30 maj 1922, en händelse så stor att man kom att dela in tiden i före eller efter branden.

 • Idag kan det vara svårt att förstå vilken stor produkt tändstickor varit.
 • Mängden tändstickor som lämnade tändsticksfabrikerna berättar om ett annat samhälle och om helt andra energislag.
 • I Sverige har tändstickor tillverkats sedan 1836.
 • Under 1800-talet kom de brandfarliga fosforstickorna att dominera även om de så kallade säkerhetständstickorna, som bara kunde tändas mot ett plån, uppfanns redan 1844.

Tomas Lundahl har lagt ett enormt arbete på att sätta sig in i fabrikens historia, ett arbete som har kopplingar åt många olika håll både inom Växjö och internationellt. En del av resultatet delar han med sig av i sin förrädiskt tunna men mycket innehållsrika skrift Wexiö Tändsticksfabrik – en eldfängd historia.

 1. Där kan man lära mer om fabriken, om stickorna och om den farliga fosforn som riskerade arbetarnas hälsa bland annat i form av så kallad fosfornekros och som under en period användes som ett livsfarligt fosterfördrivningsmedel.
 2. Men Tomas Lundahl har också funnit uppgifter som berättar om hur 350 kilo fosfor transporterades till trakterna kring Kosta för att gömmas och grävas ner i någon våtmark.

Om detta och säkert en hel del annat berättar han på Växjö stadsbibliotek på dagen 100 år efter den ödesdigra branden. Då kan man också höra Pia Arnesson läsa ur sin far Ewertz Arnessons bok Under hängbjörkens skugga, en Växjöskildring ur arbetarperspektiv som delvis är förlagd just till tändsticksfabriken men som också berättar mycket annat om hur livet kunde te sig i arbetarmiljöer under tidigt 1900-tal.

Genom boken kan man få en föreställning om vilken katastrof branden blev för många arbetare när Tändsticksbolaget beslutade att inte bygga upp fabriken igen. Så här jobbar Växjöbladet Kronobergaren med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer.

Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Visa hela svaret

Vilken dialekt har Växjö?

Radar Publicerat tisdag 14 augusti 2012 kl 14.14 I Dialektresans andra del åker vår reporter Johanna Jennische till Växjö och Alvesta. Här sväljer man bokstaven R, kanske till och med så mycket att det blir svårt för barnen att lära sig stava. I det andra avsnittet av Dialektresan träffar vi Camilla Nilsson Dieguez och Sabina Rastoder, lärare på Gustavslundsskolan i Växjö.

 • Hon tror att det kan vara lite svårare att lära sig stava när man som barn hör småländska hela dagarna.
 • När vi skulle ha stavningstest hade många svårt.
 • I gardiner försvinner r:et i mitten, många stavar svart och karta utan r, säger hon.
 • Växjö har storstadsdialekt Två mil väster ut ligger Alvesta.
 • Där ska Göran Johnsson snart öva med kören.

– Jag tror att Växömålet vill vara lite storstadslikt, det målet har vi inte i Alvesta, säger han och berättar att här kan kille och tjej kallas för here och grebba. – Lu kan man också säga till pojk, heralue, säger han. I Dialektresan far vi genom hela länet för att höra hur det kronobergska språket låter.
Visa hela svaret

Hur är det att bo i Växjö?

Funderar du på att flytta till Växjö? I Växjö är det lätt att få ihop livspusslet med närhet till bra skolor, spännande jobb och stimulerande fritid. Människorna i Växjö kommun har tillsammans skapat en attraktiv plats att leva, bo och verka på. Vår ambition för framtiden är att göra det ännu enklare och attraktivare för besökare, företag och invånare att leva och verka hållbart i Växjö.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att cykla Växjö runt?

Snabbfakta

Resans längd : 6 dagar/ 5 nätter/ 6 cykeldagar 5 dagar/ 4 nätter/ 5 cykeldagar
Reseperiod: 15 april – 30 september
Svårighetsgrad:
Boende:
Typ av resa: Resa på egen hand

Visa hela svaret

Vad hette Växjö innan?

Växjös historia Växjö är en gammal stad med en rik historia. Redan år 1170 blev staden biskopssäte och lockade mängder av pilgrimer. Växjö är en gammal stad med en rik historia. Redan år 1170 blev staden biskopssäte och lockade mängder av pilgrimer. Enligt legenden kom missionären Sigfrid från England till staden som den förste budbäraren av kristendomen till Sverige.

Det var Sigfrid som låg bakom byggandet av den första biskopskyrkan i landet, just i Växjö. Sina stadsrättigheter fick staden ett par hundra år senare, i februari år 1342. Det var den dåvarande kungen, Magnus Eriksson, som gav staden rättigheterna. Bebyggelse och befolkning har dock funnits i området sedan början av 1000-talet även om det inte var civiliserat som en stad redan då.

Under medeltiden var Växjö, precis som majoriteten av andra svenska städer under den här tiden, en väldigt liten stad eller by. Orten bestod mer av en grupp närliggande gårdar som samarbetade i vissa saker. Det var under lång tid bara något hundratal personer som bodde där Växjö idag ligger.

 • Orten växte dock befolkningsmässigt under vinterhalvåret.
 • När sjöarna runt Växjö frös till is under de kalla månaderna, var det ofta marknader med försäljning på sjöarna, vilket gjorde att många tillfälligt bosatte sig i staden.
 • På 1400-talet byggdes en befästning åt biskopen strax utanför staden, Kronobergs slott.

Slottet hade under 1400- till 1600-talen en viktig försvarsfunktion i att skydda staden och frakter till och från staden från attacker. Staden låg invid de stora handelslederna och vid insjöar med mycket handelstrafik vilket lockade många rövare. Kronobergs slott har gett namn till länet Kronoberg, där Växjö är residensstad.

På andra sidan Växjö byggdes Bergkvara slott för att försvara staden från danska attacker. Trots de båda skyddande forten blev staden, på grund av sitt utsatta läge, ofta attackerad. Mellan 1200- och 1600-talen var staden under attack upprepade gånger och genom åren har staden även varit utsatt för ett flertal bränder.

Danska gränsen gick precis utanför staden under många hundra år vilket även ledde till att staden var en viktig plats för gränshandel mellan Sverige och Danmark. Således växte staden fram som en viktig handelsstad med en del danska influenser. Stadens planering är av klassisk 1600-talsstil med rutnätsnitt.

 • Emellertid finns inte mycket av stadens ursprungliga bebyggelse kvar på grund av ett antal förödande stadsbränder.
 • R 1658 skedde den största branden i stadens historia då allt väster om Guldsmedsbäcken strök med.
 • Den senaste stora branden skedde år 1843 och förstörde stora delar av den gamla bebyggelsen.80 av gårdarna i staden brann upp och drygt tusen personers hem gick upp i rök.

Som väl var klarade sig kyrkan och den närliggande bebyggelsen och biskopskvarteret från branden. Efter branden år 1843 växte en ny stad fram i empirestil. Det flesta byggnaderna från den tiden försvann dock med rivningar under 1960- och 70-talen när det svenska folkhemmet och miljonprojekten började ta fart.

 1. Under den tidiga industrialismen på 1800-talet var Växjö fortfarande en relativt liten stad.
 2. Närliggande Jönköping växte istället fram som en stor industristad i området medan Växjö stod relativt still.
 3. Under nödåren under senare delen av 1800-talet påverkades staden mycket av utvandringen och många valde att lämna Växjö.

Växjös utveckling började istället ta fart under andra halvan av 1900-talet. Under 1960-talet ökade befolkningen med mer än 100 procent, från dryga 15 000 till 37 000 invånare i staden. Nya industrier flyttade till Växjö och näringslivet började ta fart.

Under 1960-talet började även staden sin resa mot att bli en universitetsstad. De första stegen togs år 1967 när det beslutades att Växjö skulle få en filial till Lunds universitet. Tidigt började utvecklingen mot ett eget universitet och en fullskalighet som studieort.1977 blev Växjö en egen högskola och drygt 20 år senare fick högskolan universitetsstatus.

År 1999 invigdes stadens egna universitet. Namnet Växjö kommer från en gammal marknadsplats som låg där staden idag är belägen. Marknadsplatsen låg nämligen vid en sjö där två vägar möttes. Den kallades därför för vägsjö som sedermera blev Växjö. : Växjös historia
Visa hela svaret

Hur långt är det mellan Mora och Växjö?

När du reser från Växjö till Mora med tåg är avståndet mellan Växjö och Mora ungefär 459 km. För att få en så smidig resa som möjligt rekommenderar vi att du bokar dina billiga tågbiljetter så tidigt som möjligt!
Visa hela svaret

Kan man dricka vattnet i skogen?

Vad ska du tänka på angående vatten på din vandring. En av de bästa sakerna med att vandra i svenska fjällen är att du kan utan problem dricka ur fjällbäckarna. En av huvudreglerna som alltid gäller är att man inte skall dricka vatten som är stillastående.

 1. Dvs. hitta alltid dricksvatten i bäckar och åar som rör på sig.
 2. Har vattnet stått stilla och där inte finns någon cirkulation är det större risk att det är dåligt.
 3. Så det går i princip att säga att det alltså är fritt fram att dricka bäckvatten i fjällen så länge det är rörligt och klart.
 4. När det gäller att dricka vatten i vattendrag i övriga Sverige eller Norden är det många som inte har några problem med detta.

Allra oftast är vårt vatten här i Sverige av väldigt god kvalité men jag skulle ändå vara försiktig.
Visa hela svaret

Kan man dricka vattnet i Näsby?

den 19 november 2021 10:28 Arkiverad Dricksvattnet på Näsby och Gamlegården är nu kontrollerat och visar inga tecken på förorening. Vattnet är rent och går bra att dricka utan att det behöver kokas. Nu är vattnet i Näsbys ledningar kontrollerat och säkert att dricka. Efter larm om en felkoppling av vattenledningar på måndagen fanns misstankar om att förorenat vatten kommit in i dricksvattenledningarna. Därför gick kommunen ut med en rekommendation om att koka allt vatten till mat och dryck till dess att vattnet hade blivit testat.

 • Felkopplingen åtgärdades så fort den var upptäckt, men provtagning har tagit några dagar eftersom vattenproverna måste odlas i laboratorium.
 • Vattnet har testats för bakterier och andra mikroorganismer med vattenprover som kommer från olika delar av ledningsnätet i hela området.
 • På torsdagskvällen var de sista proverna färdiganalyserade.

Provtagningen visar att felkopplingen lyckligtvis inte har medfört att dricksvattnet blev förorenat. Vattnet i ledningarna håller god kvalitet och kan drickas och användas till mat. I samband med att ledningarna spolades kan en del kalkavlagringar ha lossnat och gjort vattnet grumligt.

Det är inte skadligt, men det är alltid lämpligt att spola kranen en stund efter att vattnet har varit avstängt eller om kranen inte har använts på länge. Vid misstanke om vattensmitta eller andra risker skickar Kristianstads kommun ut SMS-varningar till alla mobiltelefoner som finns registrerade i det berörda området.

Den som har en telefon med kontantkort eller en telefon registrerad på en företagsadress någon annanstans får inte automatiskt meddelandet. Då måste man själv skriva in mobilnumret i kommunens register. Följ länken under Relaterad information för att läsa mer om hur SMS-aviseringen fungerar och registrera gärna din mobiltelefon för att få eventuella varningar i framtiden.
Visa hela svaret

Vilka är de största sjöarna i Sverige?

Landets största sjöar – Vänern är med sina 5 450 km 2 och 153 000 miljoner m 3 vatten den största och vattenrikaste sjön. Sett till ytan följs Vänern av Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön, Torneträsk och Siljan. Dessa sjöar står för över två procent av Sveriges yta.

Landets största sjöar

Areal (km 2 ) Ungefärlig volym (miljoner m 3 )
Vänern 5 450 153 000
Vättern 1 886 73 500
Mälaren 1 073 14 300
Hjälmaren 464 3 000
Storsjön 458 8 000
Torneträsk 331 17 100
Siljan 293 8 100

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna
Visa hela svaret

Vilka bor i Växjö?

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 95 995 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Växjö kommun den 39:e högsta i landet med 3,7 procent. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Vad betyder Växjö?

Gränshandel – Under många hundra år så har den danska gränsen gått precis utanför staden. Det gjorde att Växjö var en viktig plats för gränshandel mellan Danmark och Sverige. Det gjorde att staden växte fram som en handelsstad av största vikt med en hel del influenser från Danmark.

Stadens planering är 1600-tals stil med ett rutnätssnitt, men då det brunnit flera gånger om under åren, så är det inte mycket av den ursprungliga bebyggelsen som finns kvar.1658 är det år som den största branden i stadens historia skedde och allt som låg väster om Guldsmedsbäcken brann ner. Den senaste stora branden i denna stad skedde under 1843 och denna ledde till att stora delar av den gamla bebyggelsen förstördes.

Efter denna brand, kom en ny stad att växa fram och den var i empirestil. Dessa byggnader finns det inte många kvar av idag, då det under 1960- och 70 talet revs en hel del i och med det svenska folkhemmet. Under 1800-talet och den tidiga industrialismen så var Växjö fortfarande en ganska liten stad.

Jönköping som låg nära var istället den stad som växte till att bli den stora industristaden i området. Under senare delen av 1800-talet inför nödåren och många utvandrade från staden. Utvecklingen av Växjö kom att ta fart under andra halvan av 1900-talet. Man räknar med att under 1960-talet så kom befolkningen att öka med mer än 100 %.

Det kom en massa nya industrier till Växjö och det blev fart på näringslivet. Det var även under 60-talet som staden påbörjade sin resa för att bli en universitetsstad.1977 fick Växjö en egen högskola och drygt 20 år senare fick högskolan universitetsstatus.
Visa hela svaret