Vem Brände Koranen I Malmö?

Vem Brände Koranen I Malmö
Koranbränningen i Malmö är omoralisk | SvD Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat. På inbjuden av konstnären Dan Park, tidigare dömd för hets mot folkgrupp, ska Rasmus Paludan bränna en koran i Malmö på fredag, med tillstånd av polisen.

Vem är då denne Paludan? I danska folketingsvalet ställde han upp med partiet Stram Kurs, som hade som valfrågor att förbjuda islam och deportera hundratusentals muslimer. Att bränna koraner är något han gör återkommande. Hur ska man se på att en dansk islamfientlig politiker tar sig till Malmö för att bränna koranen? Eli Göndör, religionsvetare med koppling till Segerstedtinstitutet och Timbro, pratar med Jakob Heidbrink, docent i juridik vid Göteborgs universitet, och ledarsidans Ivar Arpi.

: Koranbränningen i Malmö är omoralisk | SvD Ledare
Visa hela svaret

Vem eldade upp koranen?

Advokat – Paludan har varit advokat sedan 2014. Som advokat har han företrätt flera klienter som beskriver sig själva som “systemkritiker”. En av dessa är Lars Kragh Andersen, som 2015 dömdes till 30 dagars fängelse för att bland annat ha publicerat före detta statsminister Helle Thorning-Schmidt och försvarsminister Nicolai Wammens personnummer.
Visa hela svaret

Får man bränna koranen offentligt?

Att bränna koranen eller annan helig skrift är i sig inte olagligt idag men kan med hänsyn till det sätt på vilket gärningen genomförs, utgöra en straffbar gärning. Uppfattade kränkningar av religiösa värden omfattas i många fall av den grundlagsstadgade friheten i 2 kap.1 § regeringsformen – yttrandefriheten.

Yttrandefriheten stadgar att alla gentemot staten är tillförsäkrade en frihet att yttra sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Enligt 2 kap.20–21 §§ RF får inskränkningar i yttrandefriheten göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.

Begränsningen måste dock vara i linje med proportionalitetsprincipen, vilken föreskriver att begränsningen måste vara nödvändig med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Begränsningen får vidare inte utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen och inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan liknande åskådning.

Yttrandefriheten får dock begränsas om en viss handling eller ett uttalande utgör exempelvis hets mot folkgrupp eller förargelseväckande beteende. Hets mot folkgrupp framgår av 16 kap.8 § brottsbalken (BrB) och föreskriver att den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse döms för hets mot folkgrupp till fängelse i maximalt två år.

Rekvisitet missaktningska tolkas med viss försiktighet innebärande att inte alla förnedrande yttranden omfattas. För att gärningen ska vara straffbar krävs att det ifrågavarande yttrandet klart överskrider gränsen för en saklig diskussion om en folkgrupp.

 1. Brottet förargelseväckande beteende framgår av 16 kap.16 § BrB och föreskriver att den som för oljud på en offentlig plats eller annars beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms till penningböter.
 2. I ett äldre rättsfall har två personer dömts till ansvar för att ha eldat en landsflagga för att demonstrera mot staten i fråga.

Beaktat tillvägagångssättet ansågs förfarandet vara straffbart enligt 16 kap.16 § BrB. Det kan således konstateras att det är lagligt att bränna Koranen eller annan helig skrift i Sverige, med hänvisning till yttrandefriheten. Bedömningen kan dock bli den motsatta om exempelvis koranbränningen äger rum på ett olämpligt sätt eller vid ett opassande tillfälle. Vem Brände Koranen I Malmö
Visa hela svaret

Vem godkände koranbränning?

4. Varför får Rasmus Paludan bränna koranen då det leder till upplopp? – Det är den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten, yttrandefriheten och mötesfriheten som skyddar rätten att demonstrera. Polisen kan säga nej till en allmän sammankomst om det finns en risk för att ordning och säkerhet inte kommer att kunna upprätthållas. Vem Brände Koranen I Malmö Bildtext Stenkastning mot polis i Örebro. Bild: Kicki Nilsson/ EPA-EFE/All Over Press Örebro,polisen,Sverige Det finns inget förbud mot att bränna koranen i Sverige, men det är inte heller juridiskt självklart att man får göra det. Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, säger till DN att en utgångspunkt är att “yttrandefriheten trumfar risken för att folk blir upprörda”.
Visa hela svaret

Vart brändes koranen?

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Rasmus Paludan, partiledare för högerextrema partiet Stram kurs, brände koranen vid Stadsparken i Luleå under onsdagen. Foto: Erica Larsson/SVT Uppdaterad 24 augusti 2022 Publicerad 24 augusti 2022 Rasmus Paludan, partiledare för högerextrema partiet Stram kurs, fick föras bort av polis när han talade på onsdagen i Luleå.
Visa hela svaret

När brändes Koranen?

2022-02-20 klockan 12.42: Texten har tillfogats ett förtydligande. Under beskydd av ett hundratal poliser smädade den danske högerextremisten Rasmus Paludan muslimer i en megafon under lördagseftermiddagen, vid Värnhemstorget i Malmö. Sedan han tog fram ett exemplar av Koranen och satte eld på den.
Visa hela svaret

Hur många verser har Koranen?

Koranen har 114 suror och i varje sura finns det verser av olika längd.
Visa hela svaret

Vad säger lagen om att bränna Koranen?

Är det olagligt kan tillstånd nekas –

Att det planeras en olaglig aktivitet kan vara ett skäl för polisen att neka tillstånd till den som ansöker om att ordna en allmän sammankomst, menar Ulf Berg, tidigare rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet samt expert på ordningslagen.– I en vidare bemärkelse går det in under ordningsbegreppet, att det strider mot allmän ordning och säkerhet att begå brott.Men att neka tillstånd går inte utan en tidigare rättslig prövning av saken.

– Om det sedan tidigare är prövat i domstol att det man söker tillstånd till är en brottslig aktivitet så är det skäl att avslå ansökan. Men det måste var helt klart att det är ett brott. När det gäller att elda upp koranen, om det är hets mot folkgrupp, så måste det först prövas i rättslig ordning.
Visa hela svaret

Får man röra Koranen?

Koranen ska alltid behandlas med stor vördnad. Koranen är så helig att man inte får röra vid den utan att vara ‘ren’.
Visa hela svaret

Är det olagligt att bränna i?

Om eldning på fotbollsmatcher – frågor och svar Under våren och sommaren har en debatt om polisen och fotbollen varit intensiv. Läs 19 svar på frågor som präglat debatten. Polisen har en skyldighet att ingripa vid brott, anmäla misstänkt brottslighet samt genom tillståndsprocessen säkerställa att de som är ansvariga i olika delar tar sitt ansvar.
Visa hela svaret

När ska Rasmus Paludan bränna koranen?

Början på sidans innehåll Påskkravallerna Vem Brände Koranen I Malmö Här samlar vi all nyhetsrapportering om upploppen efter högerextremisten Rasmus Paludans koranbränningar Här samlar vi all nyhetsrapportering om upploppen efter högerextrem. Paludan vill bränna koranen mitt under första maj-tåget M-toppen: “Han vill skapa kaos och upplopp” 1:57 min Publicerat: 26 april, 2022 Uppdaterat: 26 april, 2022 Rasmus Paludan har precis fått nej på sin ansökan att få manifestera i Borås.

 • Men nu har den högerextreme dansk-svenske politikern skickat in en ansökan om att bränna koranen under första maj-tåget i Stockholm.
 • I sin ansökan skriver Paludan att han vill gå 150 meter framför Socialdemokraterna med en brinnande koran i en grilltång.
 • I ansökan framgår också att Paludan fruktar för sitt liv och han begär därför att bli skyddad av specialutbildad polis.
You might be interested:  Vem Bor Här Norrköping 2021?

– Han vill skapa kaos, han vill skapa upplopp. Upp till polisen att avgöra om det här är ett lämpligt tillfälle och plats, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M). Se mer om högerextreme Paludans planer inför första maj-tåget, i spelaren ovan.
Visa hela svaret

När ska Paludan?

Rasmus Paludan får hålla valmöte på Bäckby i Västerås – har fått tillstånd Politikern Rasmus Paludan har fått tillstånd att hålla ett valmöte för sitt parti Stram kurs i närheten av Bäckby torg vid 12.30, fredag 9 september. Enligt Paludans ansökan ska 2-10 personer från partiet medverka vid mötet, och de planerar att ha med sig megafon, tändare och böcker.

– Vi anser att det här ska kunna genomföras i trygg miljö för dem som söker tillståndet och för dem som eventuellt besöker sammankomsten, säger Mikael Hedström, presstalesperson för polisen i region mitt. Hur stora resurser kommer ni behöva ha på plats? – Vi pratar inte om det utan vi pratar om säkerheten för yttrandefriheten och demokratin.

Visa hela svaret

Hur kan Paludan få tillstånd?

Polisen avslår ansökan om allmän sammankomst Polisen avslår Rasmus Paludans ansökan om allmän sammankomst i Stockholm den 1 maj. Polisen i region Stockholm har handlagt ansökan från politikern Rasmus Paludan om tillstånd för allmän sammankomst i Stockholm den 1 maj.

 1. Rätten att uttrycka och manifestera sina åsikter har ett starkt skydd i grundlagen och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag.
 2. Endast i undantagsfall finns det möjlighet att begränsa rätten att hålla möten på allmän plats.
 3. Tillståndshantering sker utifrån varje enskild ansökan och utgår ifrån ordningslagen, förarbeten och praxis.

I de flesta fall kan inte eventuella ordningsstörningar vid tidigare möten, som orsakats av motdemonstranter, påverka bedömningen. Att neka tillstånd är väldigt ovanligt eftersom det är en grundlagsskyddad rättighet att få demonstrera. Dock är allvarliga ordningsstörningar, fara för liv och hälsa och egendom försvårande omständigheter.

 • Efter en samlad bedömning med hänsyn till hot- och riskbedömning och tidigare händelser under påskhelgen i Stockholm och övriga regioner har polisen i region Stockholm beslutat om avslag.
 • Det är polisens uppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd.

Det är också polisens uppdrag att säkerställa grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Frågan om Rasmus Paludans demonstrationstillstånd är komplex eftersom man behöver göra avvägningar mellan människors säkerhet och den grundlagsskyddade rätten att uttrycka sin åsikt.
Visa hela svaret

Vem använder Koranen?

För andra betydelser, se Koran (olika betydelser),

Koranen
Originaltitel al-Qurʾān
Originalspråk arabiska

Koranen ( arabiska : القرآن, al-Qurʾān, “recitationen”) är islams heliga skrift, även kallad al-Qurʾān ul-Karīm, “den ädla recitationen”. Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds ( Allahs ) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril ( Gabriel ) under en period av 23 år från och med år 610.
Visa hela svaret

När brändes den sista häxan?

Häxhysterin varade som värst under åren 1666-1676. Då avrättades 300 personer för trolldom i Sverige. Den sista häxan som dömdes till döden i Sverige var en 80-årig kvinna i Eskilstuna. Kvinnan halshöggs 1704.
Visa hela svaret

När är Paludan i Borlänge?

På onsdagen blev det klart att polisen beviljar Rasmus Paludan tillstånd att hålla valmöte i Falun och Borlänge lördagen den 23 juli.
Visa hela svaret

Har Koranen förändrats?

Påminner mycket om dagens Koran – Texten, som är skriven på get- eller fårskinn, påminner mycket om den Koran som nutida muslimer läser, intygar David Thomas, professor i kristendom och islam vid Birmingham. Innehållet har nästan inte förändrats alls på alla dessa år.
Visa hela svaret

Vad heter den första suran i Koranen?

Mål –

Eleven bekantar sig med suran Ingressen, al fatiha

Eleven lär sig att sura al fatiha behövs i varje bön.

Eleven lär sig att i suran ber vi att Allah ska hålla oss på den rätta, raka vägen, islams väg.

Eleven lär sig att recitera sura al fatiha och förstå dess innebörd på svenska.

Visa hela svaret

Hur tolkar is Koranen?

Koranen och slöjan. Om översättning och tolkning av Koranen Hur översätter man idag en arabiska som talades för 1 400 år sedan och som tillkom i ett helt annat historiskt och socialt sammanhang? Idag finns en mängd olika översättningar av Koranen tillgängliga samtidigt, särskilt på engelska.

Las Grinell tar i denna artikel särskilt upp Koranens påbud om den kvinnliga slöjan och visar hur detta översatts och kommenterats på olika sätt utifrån både teologiska och sociala förhållanden och därmed kunnat ges både en wahabistisk och en feministisk tolkning. E nligt den breda traditionens teologiska uppfattning kan Koranen inte översättas.

Den säger själv att den är “En uppenbarelse från den Barmhärtigaste, Nådigast. En skrift vars verser tillhandahåller de fullständiga detaljerna, i en arabisk Koran, för människor som vet” (sura 41, verserna 2-3). Den är dessutom formulerad på en arabiska som talades på den arabiska halvön för över 1 400 år sedan.

 • Såväl det arabiska språkets struktur och Koranens organisatoriska principer gör det också mycket svårt att på en gång överföra dess rytmiska och metriska karaktär och dess innehållsliga betydelse till ett annat språk.
 • Att i samma översättning kunna fånga bägge dessa samspelande delar, som tillsammans uttrycker dess mening, är omöjligt.

I en strikt mening är naturligtvis alla texter oöversättbara, men för Koranen gäller det alltså i högre grad än för många andra texter. I Koranen finns inte heller någon övergripande kronologisk berättelse. Varje händelse behandlas istället avskilt, i avsnitt som ofta upprepas flera gånger.

Texten utgår liksom från att de historier och karaktärer som förekommer där redan är kända för läsaren. Kapitlen saknar en kronologisk eller berättarbyggande ordning. Istället är många av de senare, längre och mer prosaburna uppenbarelserna från Medina placerade i början, medan de kortare, tidigare och mer poetiska styckena från Meckaperioden kommer i slutet.

Till detta kommer att upprepningar både metriskt och ljudmässigt spelar en viktig roll i Koranen. Dess mening skapas av alla dessa olika aspekter sammantagna. Ett mått av tolkning och översättning fordras alltså alltid när det som står i Koranen ska förklaras i samtiden, och det redan när det görs på arabiska.

 1. Då merparten av samtidens diskussioner om Koranen och dess mening inte sker på arabiska, utan på många andra språk, framförallt på engelska, blir översättningsfrågan än mer central.
 2. I dessa diskussioner tar också allt fler aktiv del ( för att läsa mer).
 3. De senaste trettio åren har antalet översättningar av Koranen dessutom mångfaldigats, inte minst till engelska.

Genom internet finns många olika versioner tillgängliga samtidigt. Inte minst Saudiarabien har satsat hårt på att trycka, dela ut och sprida översättningar i stora mängder. I Saudiarabien är, som ofta påtalas, en wahabistisk tolkning av islam statsideologi. Koranen Vad wahabism i detalj betyder är inte alldeles lätt att förstå. Men istället för att här försöka förklara det närmare, tänkte jag närma mig frågan genom att titta på hur några koranverser översatts till wahabistisk engelsk språkdräkt och hur översättningarna uttrycker en specifik teologisk tolkning.

 • För att markera skillnaden mellan vad som mer ordagrant kommer från ursprungstexten och vad som är tillägg avsedda att göra det hela förståeligt i målspråket, använder man i moderna koranöversättningar ofta parenteser.
 • Innehållet i dessa är naturligtvis påverkat av tolkningstraditioner och teologiska positioner.

Bara genom att titta på några sådana parenteser blir det tydligt vad en wahabitisk tolkning innebär. Ett intressant exempel är sura 33, vers 59. I den ofta citerade The Noble Qur’an, en engelsk version som distribueras av Saudiarabien genom förlaget, lyder den: O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e.

screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better, that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever Oft Forgiving, Most Merciful. Denna wahabitiska, så kallade har mött mycket kritik, inte minst i USA. anser att den är en antisemitisk och antikristen polemik som ger uttryck för muslimsk överlägsenhet.

har kallat det för en omskrivning snarare än en översättning och menar att det är den kanske mest extremistiska av alla översättningar av Koranen. å sin sida kallar den för groteskt misogyn. De två mest etablerade svenska översättningarna tolkar istället samma vers så här: Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.

(Zettersten) Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till troende kvinnor – att de noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Bernström) Den parentes, där Bernström för in “utanför hemmet” i texten, innehåller i Mohammed Marmaduke Pickthalls populära engelska översättning istället “when they go abroad”, och i Yusuf Alis ofta använda översättning, det något kortare “when abroad”.

En fråga är alltså när kvinnorna uppmanas svepa sina ytterplagg om sig. En annan är varför. I alla översättningar handlar det om att skydda kvinnor mot trakasserier utanför den egna hembygden., en samtida ledande muslimsk feminist, menar att versens nyckel är just kvinnornas säkerhet.

Det handlar om att de genom sin klädsel skall bli igenkända som muslimer, och inte framstå som sexuellt tillgängliga slavinnor. Det innebär att versens uppmaning var giltig i ett slavägande samhälle som präglades av en förislamisk kvinnosyn. I ett muslimskt samhälle däremot ska männen lyda uppmaningen att slå ner sina blickar och behandla sina systrar i tron med respekt.

Där saknar därmed versens klädråd relevans. Och för muslimska minoriteter som lever i moderna rättsstater finns andra institutioner som skyddar kvinnor. Versens logik medför därmed att ett samhälle där kvinnor måste beslöja sig är ett samhälle dominerat av ogudaktiga män.

You might be interested:  Vad Finns Att Göra I Skövde?

Bild: Meena Kadri, flickr V ad är det då för ord som i de svenska tolkningarna översatts som ‘kläder’ respektive ‘ytterplagg’, men som i Hilali-Khan-översättningen blir föremål för den långa parentesen som säger att bara ett eller möjligen två ögon får synas? Ordet är ‘ jalabibhinna ‘, medan det som blir noga omsvept är ‘ dhalika ‘ som betyder nära, men också svag och enkel.

Jalab är samma ord som finns i till exempel djellaba, som är den traditionella egyptiska särk som både män och kvinnor bär. Tillägget om slöja (“veil”) i den saudiska översättningen är ett rent tillägg. Ordet hijab, som ofta används för den muslimska slöjan, förekommer inte här, och används inte heller i Koranen för något som har med klädedräkt att göra.

Det betyder istället där ungefär “draperi”, eller “förhänge”, som Bernström översätter det. I Koranen handlar det om att Muhammed, för att skapa en privat sfär för sig och sina fruar, i en sura beordras att sätta upp en ‘ hijab ‘ så att de som tar steget över tröskeln från moskén in i Muhammeds hus inte ser hans hustrur.

En vanlig tradition hävdar att hans hustrur efter detta också började bära någon form av slöja ute på gatorna. Parentesen som “förtydligar” jalabibhinna med “veil” verkar utgå från detta och anpassar därmed tolkningen efter vad som utläses ur andra, senare källor.

Ett annat relevant stycke ur Koranen när det gäller kvinnornas klädsel och offentliga uppträdande är sura 24, verserna 30-31: Tell the believing men to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.). That is purer for them. Verily, Allah is All-Aware of what they do.

And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like palms of hands or one eye or both eyes for necessity to see the way, or outer dress like veil, gloves, head-cover, apron, etc.), and to draw their veils all over Juyubihinna (i.e.

 1. Their bodies, faces, necks and bosoms, etc.) and not to reveal their adornment (“The Noble Qur’an”) Säg till de rättrogna, att de behärska sina blickar och akta sin lem; detta är lämpligast för dem.
 2. Gud är förvisso underkunnig om vad de företaga sig.
 3. Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag (Zettersten) Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv.

Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan ( khimār ) så att den täcker barmen.

Och de skall inte låta sina behag skymta (Bernström) Både Zettersten och Bernström använder ordet “barm”. Bernström citerar i en fotnot till sin översättning diskussion om vad detta kan betyda: Substantivet khimār (plur. khumur ) betecknar slöjan som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret.

Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas här därför att dölja den med hjälp av en khimār,

 • Noteras bör att Bernström i sin översättning av Asads “her breasts were left bare” lagt till ordet “delvis”.
 • Den kroppsdel som Bernström översätter till barm motsvaras av det arabiska ordet juyubihinna, vilket som synes ovan får en ganska annan uttolkning i Hilali-Khans The Noble Qur’an,
 • Har listat de sjutton vanligaste engelska översättningarna av ordet.

Tio använder den engelska motsvarigheten till barm, bosom; två väljer chest; en neck; en breasts och en cleavage. Bara Hilali-Khan väljer att använda en parentes med en uppradning av kroppsdelar. Enligt Syed är den bokstavliga betydelsen av ordet “en öppen krage i bröststycket” och hans slutsats är att versen säger att muslimska kvinnor inte ska visa brösten. Kvinna från Iran På samma sätt som påbuden om klädedräkt måste förstås i relation till det sammanhang som de ursprungligen riktade sig till, måste andra verser som används för att särskilja kvinnor läsas i sitt sammanhang. Det gäller till exempel de verser som behandlar arvsrätten.

 1. I den tidiga muslimska församlingen var mannen familjens överhuvud med försörjningsansvar.
 2. Det är detta större ansvar som är förklaringen till att hans arvsrätt enligt Koranen är större.
 3. Moraliskt gör Koranen dock ingen skillnad mellan män och kvinnor,,
 4. Enligt Koranen skapas inte kvinnan ur och efter mannen.
You might be interested:  Varför Kallas Umeå För Björkarnas Stad?

Man och kvinna skapas istället som en enda människa, som sedan skiljs i två kön. Också i syndafallet deltar Adam och hans fru som jämbördiga aktörer. Tolkningsnyckeln här ligger i att skilja det moraliska från det sociala. Medan det moraliska är tidlöst, måste det sociala alltid förstås utifrån ett specifikt, historiskt sammanhang.

 1. Det radikala med uppenbarelsen var – i dess sammanhang – att den ändå gav kvinnor arvsrätt.
 2. I nutida samhällen, där försörjningsbördan inte längre fördelas efter kön, kan inte heller arvet göra det.
 3. Istället skall den moraliska universalismen ges företräde menar inte bara Barlas utan en bred rörelse korantolkare under 1900-talet, t.ex.

Fazlur Rahman, Ashgar Ali Engineer, Amina Wadud, Naser Abu Zayd och Abdullahi Ahmed an-Naim. Bilder av Rada Akbar från Världskulturmuséets utställning Afghan Tales Foto: Ina Marie Winter Ashaug D en afganska konstnären har liksom flera andra använt Koranverserna ovan för att kritisera hur de i hennes afghanska samhälle tillämpats för att begränsa kvinnor på ett sätt som man i många andra muslimska sammanhang anser går emot Koranens anda och bokstav.

Hennes och andras kritik måste även den förstås i sitt sociala sammanhang. Relationen mellan detta sammanhang och ‘ islams kvinnosyn ‘ är komplex. Ingen kan överskrida sitt sociala sammanhang i uttolkningen av vad som är universellt i islam. Vi kan därmed inte säga att någon har en mer korrekt tolkning än en annan.

Men vi bör vara medvetna om att det finns flera väl underbyggda alternativ, och att vår bild av islam kan bli ganska olika redan beroende på vilken översättning av Koranen vi väljer att läsa. för att läsa Klas Grinells artikel “Tolka Koranen? Något om progressiv och hermeneutisk islam”Anmäl dig till Dixikons nyhetsbrev: Forskare i idéhistoria vid Göteborgs universitet, utvecklingsledare vid kulturstrategiska avdelningen, Göteborgs stad, skribent.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en Koranen?

Lägsta pris på Koranen (Pocket, 2009) är 72 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 7 jämförda butiker. Zetterstéen, K.V.
Visa hela svaret

Är Koranen översatt till svenska?

De tre stora svenska Koranöversättningarna som anses vara ‘oberoende oh kompletta’15 (Toll, 2005) är Crusenstolpe från 1843, Tornberg från 1874 samt Zetterstéen från 1917. Utöver dessa finns även ett antal senare översättningar som Bernströms översättning Koranens Budskap.
Visa hela svaret

Måste man göra wudu för att läsa Koranen?

12. Att förbereda sig för bönen

Eleven bekantar sig med hur salat, alltså bönen, är det viktigaste sättet att tillbe Allah.

Eleven bekantar sig med hur salat, alltså bönen, är en av islams pelare. (Koranen 4:103, 19:31)

Eleven bekantar sig med tecknen på att bönen är varje muslims skyldighet. (Koranen 4:103)

Eleven lär sig att en muslim ber fem gånger om dagen. De dagliga bönerna är morgonbönen eller salat al fajr, middagsbönen eller salat al zuhr, eftermiddagsbönen eller salat al asr, kvällsbönen eller salat al maghrib och nattbönen eller salat al isha. Dessa böner upprepas alltid på samma sätt och de består av serier av rörelser, som på arabiska beskrivs med ordet raka. Morgonbönen består av två rörelseserier eller raka, zuhr, asr och isha består av fyra raka och maghrib av tre raka.

Eleven bekantar sig med hur en muslim förbereder sig för bönen.

Följande inledande frågor kan användas: 1. Vem kan redan be? 2. Vem har besökt moskén under fredagsbönen, alltså salah al jumua? 3. Hur många gånger om dagen ska man be? 4. Vem känner till bönetiderna? 5. Vem kan bönekallelsen, adhan? 6. Vem kan göra bönetvagningen wudu? 7.

 • Vem känner till böneriktningen, qibla? Berätta hur viktig rituell renhet är inom islam och hur man inte kan be utan wudu.
 • De troende måste tvätta ansikte och händer upp till armbågarna och torka huvud och fötter upp till vristerna (Koranen 5:6).
 • Om läraren vill kan han eller hon nämna att i specialsituationer, när det inte finns vatten, utför man tayamum i stället för den rituella tvagningen wudu.

Då använder man till exempel sand för reningen. Tayamum betyder rengöring utan vatten. Titta på en video hur man kan förbereda sig för bönen. Med hjälp av bilden på sidorna 160-161 kan läraren lära eleverna hur man ser när dagen börjar och slutar. Läraren kan berätta att en muslim måste be fem gånger om dagen på olika tider.

Läraren ber eleverna att titta hur solen på bilden rör sig. På bilden syns en moské och en soluppgång. Den berättar att det är dags för morgonbönen eller fajr, som är dagens första bön. På bilden syns en sol som står mitt på himlen. Den betyder att det är dags för middagsbönen eller zuhr, som är dagens andra bön.

Sedan syns det på bilden att solen börjar sjunka lägre. Det berättar att det är dags för eftermiddagsbönen eller asr, som är dagens tredje bön. Läraren fortsätter att berätta när det är solnedgång. Då är det dags för kvällsbönen eller maghrib, som är dagens fjärde bön.

Den sista fasen på bilden är månen som syns på den mörknande himlen och som berättar att mörkret sänker sig. Då är det dags för nattbönen eller isha. Läraren berättar att bönetiderna alltid är desamma och att samma böner alltid upprepas. De består av serier av rörelser, som på arabiska beskrivs med ordet raka.

Morgonbönen består av två rörelseserier, zuhr, asr och isha består av fyra raka och maghrib av tre raka. Läraren kan också nämna bönekallelsen och gå till bilden på sidan 162. Pojkarna på bilden på sidan 162 utför bönetvagningen eller wudu. I tvagningen ingår att man tvättar händerna upp till armbågarna, ansiktet så att också munnen och näsan väts, att torka huvudet och att tvätta eller torka fötterna.

 • Man ska utföra wudu före bönen, om den har brutits mellan bönerna.
 • Wudu bryts om man går på toaletten eller har gasbesvär.
 • Bilden på sidan 163 berättar i vilken riktning en muslim ber.
 • Böneriktningen är mot Kaba.
 • Det är bra att nämna att alla muslimer ber de obligatoriska bönerna på arabiska.
 • Arabiska är Koranens språk.

Fredag är en viktig dag för muslimer, eftersom det då är dags för fredagsbönen, al jumua. I Koranen finns en sura om fredagsbönen, sura al jumua. Allah har skapat människorna och jinnerna, för att de ska dyrka Honom (Koranen 51:56), och bönen är det viktigaste sättet att dyrka Allah.
Visa hela svaret

Hur gick det till när Koranen skapades?

Koranen är Allahs budskap till människan Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel. Uppenbarelserna skrevs därefter ned av personer i Muhammeds omgivning. Enligt traditionen mottog Muhammed korantexterna när han fastade under månaden ramadan.
Visa hela svaret

Är Koranen översatt till svenska?

De tre stora svenska Koranöversättningarna som anses vara ‘oberoende oh kompletta’15 (Toll, 2005) är Crusenstolpe från 1843, Tornberg från 1874 samt Zetterstéen från 1917. Utöver dessa finns även ett antal senare översättningar som Bernströms översättning Koranens Budskap.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en Koran?

Lägsta pris på Koranen (Pocket, 2009) är 61 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 7 jämförda butiker.
Visa hela svaret

Vilken är den första suran i Koranen?

Mål –

Eleven bekantar sig med suran Ingressen, al fatiha

Eleven lär sig att sura al fatiha behövs i varje bön.

Eleven lär sig att i suran ber vi att Allah ska hålla oss på den rätta, raka vägen, islams väg.

Eleven lär sig att recitera sura al fatiha och förstå dess innebörd på svenska.

Visa hela svaret