Varför Kallas Umeå För Björkarnas Stad?

Varför Kallas Umeå För Björkarnas Stad
De björkar som i dag pryder Umeås gator är frukten av byggnadsordningarna från åren 1866 och 1879. Som förebild stod finska städer på andra sidan Bottenviken när denna rutnätsstad byggdes upp i mitten på 1800-talet. Träd­planteringarna i Umeå syftade initialt till att göra trästaden mer brandsäker och Umeås gator hade redan innan stadsbranden fått sina första björkar, där ibland på Storgatan.
Visa hela svaret

Varför planterade man många björkar i Umeå efter den stora branden?

Björkarnas stad Jo, den 25 juni 1888 ödelades en stor del av Umeå av en brand som börjar i ett bryggeri. Omkring 2 300 av de 3 000 umeborna blev hemlösa. I återuppbyggnaden efter branden anlades breda esplanader som brandskydd och längs dessa planteras björkar för att hindra eld från att sprida sig från hus till hus.
Visa hela svaret

Vad är staden Umeå känt för?

Rum för idéer i världsklass Kulturstaden. Idrottsstaden. Universitetsstaden och Innovationsstaden. Umeå växer snabbare än någon annan region i norra Sverige, och har blivit en självklar mötesplats för nyfikna och kreativa människor från hela världen. Umeå har en lång historia av spännande kulturliv, blev utsedd till Europas Kulturhuvudstad 2014 och bjuder idag på allt ifrån klassisk opera till prisvinnande hiphop, Sveriges första kvinnohistoriska museum, litteraturfestival, filmfestival, jazzfestival och ett av världens mest hyllade bildmuseum.

Dessutom är Umeå en riktig idrottsstad, som utsågs till Sveriges Idrottsstad både 2018 och 2020 tack vare både sin elit- och breddidrott. Här finns också en vilja och lust att skapa som ger eko ut i stora världen i form av innovationer, design, forskning. Med Norrlands Universitetssjukhus, två universitet och världens bästa designhögskola fortsätter Umeå att locka nyfikna och kreativa människor från hela världen.

Av Umeås 130 000 invånare är ca.35 000 studenter. Varför Kallas Umeå För Björkarnas Stad Varför Kallas Umeå För Björkarnas Stad Nyfikenheten och intresse för teknologi i staden har resulterat i ett klimat som gynnat både IT och tillverkningsindustrier på avancerad nivå länge och ett resultat är att Umeå är den första 5G-staden i Sverige. Tack vare innovativa och kretiva invånare, har även flera stora aktörer som Volvo Lastvagnar, Ålö AB, Komatsu Forest och SCA framgångsrikt etablerat och vuxit sig starka här. Varför Kallas Umeå För Björkarnas Stad : Rum för idéer i världsklass
Visa hela svaret

När blev Umeå residensstad?

1300–1652. Äldsta kända skriftliga omnämnandet av Umeå i en skattelängd 1314. Stadsprivilegier första gången 1588. Residensstad 1638.
Visa hela svaret

Vilket är brann Umeå ner?

Måndagen den 25 juni 1888, blev en dag som Umeåborna knappast kunde glömma, även om de önskade att det gick. En brand som började i ett bryggeri vid Renmarksbäcken spred sig och eldhärjade hela den östra delen av staden, varven på Teg och husen på Ön.

Omkring 2 300 av de 3 000 Umeåborna blev hemlösa. Det berättas att branden tog fart vid 13-tiden i Bryggeriaktiebolagets huvudbyggnad intill Renmarksbäcken, som låg i västra delen av staden. Det ska ha varit en mycket blåsig dag och vinden förde branden snabbt österut över alla de olycksaliga hustaken.

Umeå var en trästad och husen hade trätak, mest av spån, som vid tillfället var fnöstorrt efter en torr vår. Branden inskränkte sig dessvärre inte endast till det som då var Umeå. Genom gnistor från staden antändes även Scharinska och Glasska skeppsvarven på Teg och därifrån spred sig elden efter bägge stränderna av älven och vidare till skogen på Öns by, vilken nästan i sin helhet eldhärjades.
Visa hela svaret

Hur många bor det i Umeå 2022?

Umeå kommun har haft en stark tillväxt under mycket lång tid. Under det senaste året var befolkningsutvecklingen i Umeå, såsom i många andra kommuner, svagare än tidigare. Detta beror på ett lägre födelsenetto och en lägre inflyttning på grund av coronapandemin.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade Umeå 130 997 invånare. Antalet invånare ökade med 773 personer under 2021. Under de senaste fem åren har Umeå haft en genomsnittlig befolkningstillväxt med cirka 1 621 personer per år. Umeås befolkning varierar under året vilket är ett vanligt mönster i större universitetsorter.

Den största ökningen sker under hösten och beror på den stora tillströmningen av studenter vid höstterminsstart. Befolkningen ökar vanligtvis också i början av året när vårterminen startar i januari–februari. Minskningen kommer under våren när läsåret slutar och många studenter flyttar ut.
Visa hela svaret

Finns det nationer i Umeå?

Studentföreningar – Inom Umeå universitet finns även mängder av föreningar med olika specialintressen för dig som studerar. Här finner du politiska studentförbund, nationer och intresseföreningar med olika specialintressen. Här finns en lista på de studentföreningar som finns på Umeå universitet.
Visa hela svaret

När brann det i Sverige?

Under juli 2018 drabbades Gävleborgs län, Jämtlands län och Dalarnas län av stora och svårsläckta skogsbränder. Flera byar fick utrymmas i samband med bränderna. Under sommaren var temperaturen på många håll i Sverige väldigt hög under lång tid. Det förekom väldigt lite nederbörd i stora delar av Sverige.

 1. Det gjorde att brandrisken tidvis nådde rekordhöga nivåer på många håll.
 2. Ett stort antal myndigheter, räddningspersonal och frivilliga arbetade intensivt under flera veckor för att få bränderna under kontroll.
 3. Sverige tog även hjälp av internationella resurser i form av brandflyg, helikoptrar och markpersonal.

Ursprunglig text: Trots att det har regnat på många håll i landet och temperaturerna har sjunkit kan brandrisken fortfarande vara stor lokalt. F ölj de eldningsförbud som råder och gör ditt yttersta för att inte starta nya bränder. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.
Visa hela svaret

När brann Stockholm ner?

Bränder på 1200-talet Den 12:e april år 1297 är första dokumenterade branden i Stockholm, det har säkert funnits bränder tidigare än så men år 1419 brann Rådhuset vid Stortorget (det ersattes av Börshuset år 1776) ner och i den branden förstördes nästan alla av stadens äldsta arkiv.
Visa hela svaret

Vad hände den 25 juni 1888?

1407 (11 april) Stockholm Måndagen den 11 april 1407 (även 9 april fk) var det oväder i Stockholm och ett blixtnedslag startade en eldsvåda som orsakade stora skador på staden där husen stod tätt och var byggda i trä. Elden förstörde även rådstugan där brev och böcker brann upp.

 1. Det uppges att så många som 1 600 stycken ska ha omkommit när de flydde undan elden samt drunknat när för många tog skydd på båtar som sjönk.
 2. Fler sägs ha drunknat än blivit dödade av elden.1456 (5 april) Linköping Måndagen den 5 april 1456 startade en häftig vådeld i Linköping som la halva staden i aska.1458 – Stockholm 1458 gick det en stor brand över hela Stockholm där endast slottet och bykyrkan, Sankt Nicolai kyrka (Storkyrkan) och Gråmunkeklostret klarade sig.1473 (5 juni) Strängnäs En stor vådeld uppkom i Strängnäs lördagen 5 juni 1473 som la hela staden i aska.
You might be interested:  När Öppnar Kvarnbadet I Vallentuna?

Domkyrkan miste sitt tak, torn och andra prydnader. Det enda som klarade sig från förödelsen var biskopens bostad.1495 (hösten) Stockholm År 1495 drabbades Stockholm av en stor brand där mycket gick upp i rök på Södermalm samt även Gråmunkegränd och områdena runt där. 1543 (25 mars) Uppsala Söndagen den 25 mars 1543 startade en stor stadsbrand i Uppsala där östra sidan av staden förstördes inklusive de två kyrkorna Sankt Per och Vårfrukyrkan.65 gårdar brann upp vid Svartbäcken och väster om ån brann allt intill kvarnen.

Eftersom elden startat på flera ställen samtidigt tror man det var mordbrand.1564 – Uddevalla Uddevallas första stora brand skedde 1564 under det nordiska sjuårskriget då svenskarna plundrade och brände ner staden till grunden.1566 (juli) I juli månad 1566 härjade danska krigshären i Västergötland och de satte bland annat Lidköping, Falköping (15 juli), Bogesund (13 juli), Skara domkyrka (23 juli), Höjentorps slott, Orreholm, Vintorp och Torpa med flera i brand.1570 – Växjö Under det nordiska sjuårskriget 1570 brände danskarna ner Växjö.

När staden byggdes upp igen användes sten och tegel i stället för trä. 1572 (24 april) Uppsala Torsdagen den 24 april 1572 härjade en brand i Uppsala som förutom hela staden även drabbade domkyrkan och slottet. Man trodde att ryssarna lejt mordbrännare eftersom även Enköping brann dagen därpå.1610 (19 april) Visby I samband med storm och oväder startade en större brand i Visby måndagen den 19 april 1610.

Branden pågick i sex timmar och la en mängd publika och privata hus i aska. Bland annat förstördes Österports höga spira (den byggdes aldrig upp igen) samt allt trävirke i muren från Norderport till Silverhättan brann upp och dessutom skadades ett sjuttiotal hus samt flera stall.1665 (1 juli) Nyköping Onsdagen den 1 juli 1665 brann stora delar av Nyköpings träbebyggelse samt stadens två kyrkor och alla broar samt det gamla slottet ned inom loppet av sex timmar.

När de byggde nytt efter branden rätades gatorna ut till ett rutnät.1668 (3 september) Västerås Måndagen den 3 september 1668 startade en vådeld som på tolv timmar brände större delen av Västerås tillsammans med hospitalskyrkan samt rådstugan. En ansenlig mängd köpmansgods från marknaden förstördes även det i branden.1669 (2 januari + 12 maj) Göteborg Natten till den 2 januari 1669 startade i Göteborg en häftig vådeld på södra sidan av staden som spred sig och eldhärjade flera kvarter och ett sextiotal hus brann ner till grunden. 1670 (8 april) Hudiksvall Tisdagen den 8 april 1670 förstördes hela Hudiksvalls stad av en vådeld. Stadens hus var byggda i trä och det enda som klarade sig var kyrkan samt en bod som stod på pålar ute i vattnet. Vid återuppbyggnaden av staden gjordes gatorna raka och med större utrymme mellan husen.1686 (8-9 juni) Stockholm Lördagen den 8 juni 1686 började en stor eldsvåda på Norrmalm i Stockholm.

Elden fortsatte att sprida sig från Ladugårdslandets gamla bro i nordöstra delen av staden (nu Östermalm) till Hamngatan, hela Regeringsgatan, Hötorget till Adolf Fredriks kyrkogård. Olika uppgifter finns om hur många gårdar som brann som gick upp i rök, vissa uppger cirka 650 och andra källor anger 1 800 hus samt tre väderkvarnar.

Hur/om någon omkom är ovisst.1697 (7 maj) Stockholm Tisdagen den 7 maj 1697 startade en vådeld på det drygt 430-åriga gamla slottet i Stockholm som Birger Jarl grundat i mitten av tolvhundratalet. Slottet undergick för tillfället en om- och tillbyggnad efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y.

och vid brandens start låg Karl XI:s lik på lit de parade på slottet. Den döde kungens kropp räddades ut i sista minut. Elden, som startade straxt efter middagen gjorde stor skada på både det gamla samt nya delarna och endast några av de kungliga rummen kunde räddas. Även slottskyrkan förstördes. Elden spred sig även till Skeppsholmen där Repslagarbana (en byggnad där man tillverkade rep till flottans fartyg) och flera andra byggnader brann ned.

Många fattiga som under den dåvarande hungersnöden var inkvarterade där flydde lågorna och blev därefter bostadslösa.1700 (30 januari) Linköping På natten lördagen den 30 januari 1700 startade en vådeld i Linköping efter att en häst sparkat till en lykta som en dräng ställt på golvet i ett stall.

 • Branden la större delen av staden i aska då hela 136 gårdar och 19 ladugårdar brann ned.
 • S:t Lars kyrka fick stora skador och tog sex år att reparera.
 • Gymnasiet och skolhuset gick upp i rök.
 • Vissa stenbyggnader samt slottet och domkyrkan klarade sig dock.
 • Drängen dömdes för sin vårdslöshet till att mista livet vilket senare ändrade sig till kåkstrykning av bödeln två gånger och därefter livstids straffarbete på Carlstens fästning,

Drängen dog innan han kom iväg till fästningen och dödsorsaken är okänd.1702 (16 maj) Uppsala Den 16 maj startade en vådeld i Uppsala som la nästan hela delen på östra sidan om ån och nära halva delen på västra sidan i aska. Även kyrkor, slottet, akademihuset, privata hus samt hospitalet lades i aska på de fjorton timmarna som elden härjade.1714 (5 april) Härnösand Torsdagen den 5 april 1714 brann trivialskolan och nästan hela Härnösand stad upp efter att några pojkar tänt på skolan med hjälp av fnöske för att slippa gå i skolan.

Branden spred sig därefter och härjade sedan i två dagar och förstörde 25 gårdar innan man fick bukt på den. Pojkarna dömdes till att brännas levande men domen verkställdes aldrig.1714 (13 april) Västerås Fredagen den 13 april 1713 brann nästan hela Västerås upp, inklusive gymnasiet, hospitalet. Kyrkan, slottet och några privata bostadshus var det enda som klarade sig från elden.1714 (18 september) Umeå Tisdagen den 18 september brändes hela Umeå ned av ryssarna som satte eld på staden.1723 (1 maj) Stockholm Lördagen den 1 maj 1723 bröt en vådeld ut i Maria församling på Södermalm i Stockholm.

Olika uppgifter finns hur branden startade, en uppger att det var en fiskare som kokade tjära till sina nät som orsakat branden, en annan att det var Christian Hanssons kvarn som utlöst “Katarinabranden” som den kom att kallas. Den starka blåsten förde i alla fall med sig elden hela vägen till Katarina kyrka som antändes så kraftfullt att efter elden härjat klart stod bara murarna kvar.

 1. Elden spred sig vidare till Glasbruksgatan till Stadsgården och vidare över sjön till Skeppsholmen.
 2. Flera människor ska ha omkommit och många skadades.
 3. I branden förstördes 4 träbodar, 31 stenbodar och magasin, 48 stenhus, 374 större gårdar, 74 mindre gårdar samt 4 väderkvarnar.
 4. Värdet för allt ska i dåtida pengar ha uppgått till 1 587 800 daler silvermynt.1746 (14 januari) Göteborg Klockan 01 på natten mot den 14 januari 1746 började det brinna hos gördelmakaren Kristian Oberländer som bodde på Sillgatan (nu Postgatan) i Göteborg.
You might be interested:  Hur Lång Flygtid Stockholm Mallorca?

Elden spred sig och la 196 hus i aska inklusive Tyska kyrkan och kommendanthuset medan man lyckades rädda rådhuset.1751 (8 + 10 juni) Stockholm Klockan tolv på dagen tisdagen den 8 juni 1751 startade en vådeld i S:t Klara församling i Stockholm. Elden ska ha startat hos den tyske färgaren Engviller i dennes färgeri på Långbrogatan (då även kallad Munklägersgatan, men idag kallad Gamla Brogatan) där en gesäll varit lite oförsiktig.

 • Nästan hela Drottninggatan inklusive gränderna intill lades i aska.
 • Vid Stora Vattugränd (idag Vattugatan) var elden så häftig att flera personer fick springa ut i Klara sjö för att rädda sig, och där de sedan blev stående ett bra tag och där de ofta fick doppa även huvudet i vattnet på grund av hettan.

Blåste gjorde att elden fortsatte ner till Röda Bodarne (nu Rödbodtorget) där Klara kyrka eldhärjades inklusive 194 större och mindre hus. Elden fortsatte till Skinnarviken i Maria församling där 64 hus brann ned vid Besvärsgatan samt dess gränder. Flera personer dödades samt skadades.

Två dagar senare, på morgonen den 10 juni, blossade elden åter upp, nu på Ladugårdslandet där 52 hus blev till aska och inte förrän på eftermiddagen den 12 var allt släkt. Man misstänkte att den sistnämnda branden var anlagd och en belöning på 2 000 silverdaler utlovades till den som kunde få fatt i gärningsmannen.1788 (9 februari) Ulricehamn Lördagen den 9 februari 1788 startade en brand i Ulricehamn som utplånade de centrala delarna av staden.

Branden ska ha startat när en tolvåring i rådman Södermans hus gått till köket på natten och där tänt ett ljus. Staden bestod av trähus vilket gjorde det lätt för elden att sprida sig och många byggnader förstördes såsom rådhuset, posten, apoteket, gästgiveriet och skolan.1799 (29 mars) Växjö På kvällen den 29 mars startade en brand i kommerseråd Christian Wesslos hus i Växjö.

Elden spred sig och nästa dag var drygt 650 personer utan bostad och 2/3 av staden förstördes av branden. Inga föll offer för branden.1806 (29 juli) Uddevalla Uddevallas tredje stora brand startade den 29 juli 1806 vid nuvarande Kungsgatan. Branden spred sig snabbt och hela staden blev i stort sett förstörd.1821 (24 februari) Vimmerby Klockan tre på natten till den 24 februari 1821 utbröt en kraftig vådeld i Vimmerby i apotekaren Berzelius hus som ligger vid torget.

Hela apoteket brann ned samt 100 tunnor med säd och matvaror blev lågornas rov men alla boende klarade sig. På grund av stormen som härjade spred sig elden till de övriga husen runt torget, vilka räknades till de förnämsta delen i staden. Eldsvådan höll på i tolv timmar.1822 (30 maj) Simrishamn Natten mot den 30 maj 1822 uppkom en eldsvåda i Simrishamn av okänd anledning.

 • Branden startade på Fiskaregatan där 21 hus blir till rykande aska.
 • De flesta som bodde på Fiskaregatan var fiskare och de var, när branden startade, ute på havet för att fånga sill och möttes av sina nedbrunna hem när de vid soluppgången kom hem.1822 (12 juni) Norrköping Halv sex på morgonen den 12 juni utbröt en brand hos bagare Malmqvist som bodde i östra delen av staden.

Elden spred sig hastigt i stormen och snart hade över en tredjedel av staden brunnit ned. På kvällen låg 358 gårdar i aska och 3 259 människor var hemlösa. Även landskyrkan, stadskyrkan, prästgården, en friskola, Kronans spannmålsmagasin och en del av järnvägen samt stadens skolhus skadades. 1825 (24-25 november) Stockholm Torsdagen den 24 november 1825 uppstod en vådeld på Kungliga dramaten i Stockholm mitt under en pågående föreställning. Publiken lyckades ta sig ut såsom även skådespelarna men en vaktmästare samt två pigor som gått upp i logerna för att försöka rädda några föremål miste livet.

Elden spred sig snabbt och efter endast några minuter slog det ut lågor från taket och all interiör förstördes, endast västra flygeln klarade sig någorlunda. Ruinen såldes senare för 1 700 riksdaler banko och huset, som uppförts på 1630-talet av Jakob De la Gardie och som kallats både ‘Makalös’ och ‘De la Gardieska palatset’ revs efter branden.1827 (14 juli) Borås För andra gången på fem år eldhärjades Borås av en stor eldsvåda som förstörde 139 hus.

Närmare 2 000 blev hemlösa och en person dog.1827 (4 september) Åbo Klockan nio på kvällen den 4 september 1827 utbröt en brand i Åbo. Branden var så häftig att man efter en timme ansåg att allt släckning ansågs omöjlig. Nästa morgon låg sju åttondelar av staden i aska och 11 000 personer var hemlösa. 1835 (28 juli) Stockholm Klockan halv nio på morgonen den 28 juli 1835 slog blixten ned i tornet på Riddarholmskyrkan i Stockholm. Man såg rök från två olika platser i tornet men inga lågor. När branden väl satte fart varade den i tre dagar men man hade svårt att komma åt att släcka.

De gamla klocktornet med de fem klockor som skänkts av drottning Kristina förstördes och två person dog.1835 (5 november) Söderhamn Klockan två på morgonen den 5 november utbröt en vådeld i Söderhamn. Branden startade i änkan Högbergs gård och på nio timmar brann 48 gårdar, stadens apotek, sju magasin och tre broar ned till grunden.

En person blev innebränd och cirka 300 personer och 60 hushåll blev hemlösa.1843 (5 november) Växjö Klockan halv nio på tisdagskvällen den 31 oktober 1843 startade en brand i fru Areschoughts ladugård i Växjö. Byggnaden låg i den tätast bebyggda delen av staden och genom stormen spred sig elden hastigt i alla riktningar.

 • Efter arton timmar låg 88 av stadens 150 gårdar i aska.1857 (27 augusti) Stockholm Natten till den 27 augusti 1857 utbröt en våldsam brand i en bagarstuga i Hökens gränd (nu Hökens gata) på nordöstra Södermalm i Stockholm.
 • Branden spred sig till intilliggande hus och förstörde 25 hus däribland den nyligen uppförda Södra Teatern.

Efter branden anlades Mosebacke torg där de nedbrunna husen legat.1863 (5 november) Varberg Den 5 november 1863 startade en brand i en foderlada på Västra Vallgatan i Varberg. Elden spred sig snabbt i den hårda vinden och när det var över hade 16 av stadens 32 kvarter gått förlorat och cirka 1 200 personer, där de flesta redan var fattiga, var nu hemlösa.

 1. Rådhuset stod kvar med endast yttermurarna.1865 (2 juli) Karlstad Söndagen den 2 juli 1865, strax före lunch, startar en brand i Karlstad som kommer ödelägga nästan hela staden.
 2. Yrkan, rådhuset, telegrafen, folkskolan, gästgivargården, teatern, boktryckeriet, fattighuset samt landshövdingeresidenset med landskansliet och kontoret för lantmäteriet blev lågorna rov.

Lasarettet samt länsfängelset klarade sig medan cirka 5 000 personer blev hemlösa men alla klarade sig dock med livet i behåll. 1869 (10 juli) Gävle Gävles stora stadsbrand startade vid middagstid i en snickarverkstad där de höll på med limkokning. Troligen antändes hyvelspån som spred sig i den dåvarande kraftiga blåsten. Elden spred sig så snabbt att människorna knappt hann ta med sig de allra nödvändigaste.

 1. Större delen av den norra delen av staden brann ned till grunden.
 2. Bland annat gick följande upp i rök: lokomotivstallet, tio godsvagnar, ett skeppsvarv, flera magasin där en innehöll 2 000 tunnor råg, tullhuset, alla husen längs Drottninggatan (stadens förnämsta), rådhuset, stadshuset, bägge apoteken, kvarnen, banken, posthuset med flera gator.
You might be interested:  Var Köper Man Rent Smör I Stockholm?

Cirka 700 gårdar gick förlorade och 8 000 människor blev hemlösa, dock inga dödsfall. Efter branden inträffade många våldsdåd samt stölder.1873 (12 november) Stockholm Klockan halv två på morgonen onsdagen den 12 november 1873 startade en brand på vinden i Palinska huset (idag Gustav Horns palats) i Stockholm.

 1. Flera av hyresgästerna som sprang igenom den eldhärjade trappan fick brännskador.
 2. Andra som inte kunde springa nerför trappan kastade sig ut genom fönstren från femte våningen, vilket sex personer valde att göra.
 3. En av dem var en hotelluppassare som dog straxt efter och en var en dansös vid kungliga teatern som fick båda armarna och ryggen avbruten samt revben och huvud illa skadat.

Andra klättrade ut på taket och räddade sig över till angränsande hustak. 1876 (22 juli) Söderhamn Den 22 juli 1876 startade den största branden i Söderhamns historia då nästan hela staden lades i ruiner och 1/3 av stadens invånare blev utan hem. Två skolor, lasarettet och rådhuset brann ned.1888 (25 juni) Sundsvall Stadsbranden i Sundsvall som inträffade måndagen den 25 juni 1888 är den största i Sveriges historia. Stöd historiesajten! Källor Mer historia Inlagd 2020-10-18 | Uppdaterad 2020-10-18
Visa hela svaret

När det börjar brinna?

Vad ska du göra om det börjar brinna? –

Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker. Varna alla som hotas av branden. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när de kommer och förklara var det brinner.

När röken blir varm börjar den brinna och överallt dit röken sprids kan också elden sprida sig. Stäng dörrar så att elden inte sprider sig till andra rum, då försvinner syret och röken stannar kvar i rummet.

Om du bor i lägenhet: Gå inte ut i ett trapphus som är fyllt med rök. Röken är väldigt giftig och redan efter ett par andetag kan du få svårt att andas och bli så yr i huvudet att det kan vara svårt att hitta ut. Stanna istället kvar i din lägenhet. Varje lägenhet är en egen brandcell, det betyder att om det brinner hos din granne ska branden inte kunna sprida sig till din lägenhet inom 60 minuter. Om dörren inte håller tätt kan du täta den med våta handdukar. Vänta på den plats i lägenheten där räddningstjänsten lättast kan rädda dig, till exempel vid balkongdörren eller fönstret.

Om du bor i villa: Varm rök stiger uppåt och om det börjar brinna på våningen längst ned blir trappan till övervåningen snabbt fylld av rök. Om huset har flera våningar ska du ha en plan för hur du och de andra som bor i huset kan ta sig ut från övervåningen. Det kan vara med hjälp av en stege eller ett rep. Det är viktigt att alla som bor i huset vet hur de ska ta sig ut. Alla behöver också veta var ni ska mötas upp efter att ni tagit er ut.

Visa hela svaret

Vilket träd brinner lättast?

Fakta –

Björk är enklast att få att brinna.Hårda träslag som ask brinner längre, men kan vara svårare att antända.Oavsett träslag – se till att veden är torr.

Minst lika viktigt som träslaget är vedens kvalitet. Det handlar i grund och botten om tre viktiga faktorer:

FukthaltStorlek på vedenHur man tänder brasan

Eldningsved bör inte ha en fukthalt på över 20 %. Om fukthalten är högre än så ger veden mindre energi, den förorenar mer och glaset blir sotigare, för att bara nämna några saker. Fukthalten mäter du enkelt med en fuktmätare. Ett annat sätt att kontrollera detta på är att smörja in diskmedel på vedträets ena ände och se om det bubblar när du blåser från den andra änden.

Storleken är viktig för att brasan ska brinna bra och ge bra effekt. Om du hugger din egen ved, tänk på att mindre vedträn torkar fortare. Använd 2–3 kilo finkluven ved när brasan ska tändas. Därefter kan du använda grövre ved. Finkluven ved gör att brasan tar sig snabbare, samtidigt som som går ut genom skorstenen minskar.

Om du hugger din egen ved är det viktigt att du staplar den rätt och på en lämplig plats.

Stapla inte veden direkt på marken utan lägg den på exempelvis pallar.Veden bör stå på en luftig plats så att sol och vind kan bidra till att den torkar.Täck inte över vedstapeln förrän veden har torkat.

När man ska tända brasan, särskilt i en, är det två saker man ska tänka på:

Tänd brasan ovanifrån. Det ger bättre förbränning och minskar mängden oförbrända gaser som går ut genom skorstenen.Se till att brasan får tillräckligt med luft. Det är viktigt med en bra lufttillförsel för att brasan ska brinna effektivt och ge önskad värmeeffekt. Det gäller både under tändningsfasen och efteråt. Du bör inte strypa luftventilerna och “elda på”.Braskubb och kompakt ved lämpar sig inte för eldning i våra eldstäder. Vi rekommenderar starkt att du använder ren ved.

: Vilken ved är det bäst att elda med?
Visa hela svaret

Vilka träd har lättast att blåsa omkull?

Gran – Granen (Picea abies) är vårt vanligaste träd fastän den etablerade sig i landet i sen tid. Men redan vid början av vår tidräkning hade granen lyckats erövra nästan hela landet. Granen trivs på näringsrik, kalkpåverkad jordmån med god vattentillgång.
Visa hela svaret

Vad dör björkar av?

Publicerat fredag 20 juli 2018 kl 10.48 Redan nu i juli har björkarna börjat gulna och tappa löv. Träden dör helt enkelt i förtid, säger arboristen och trädexperten Tobias Fischer från Bäsna. Det är den långa värmeböljan utan regn som får träden i Dalarna och Sverige att torka ut.
Visa hela svaret