Varför Kallas Norrköping För Peking?

Bland de senaste årens framgångar märks bland annat:

SM-Guld 2015 Lilla silvret 2016 Stora silvret 2018 Kval till Champions League 2016 Kval till Europa League 2017, 2019

IFK Norrköping äger sin arena Platinumcars arena och erbjuder konferens, restaurang och tränings/friskvårdsmöjligheter i egen regi. Peking och Snoka IFK, Snoka, Peking – kärt barn har många namn. Det finns olika teorier om var smeknamnet Snoka kommer ifrån.

 1. Antagligen har det att göra med de framgångsrika värvningar av stora spelare från små klubbar som klubben genomförde under 1940-talet.
 2. Vi lyckades alltså “snoka” upp talanger.
 3. Från början var Snoka ett öknamn som våra lokalrivaler i IK Sleipner gav oss, men som vi snart anammade och började använda själva.

Peking är ett smeknamn på hela staden Norrköping. Det sägs att det härrör från en föreläsning som den världsberömde upptäcktsresanden Sven Hedin gjorde på läroverket i staden. Då konstaterade han att Peking betyder “Norra Staden” på kinesiska, något som läroverkseleverna snappade upp och började använda.
Visa hela svaret

Varför säger vi Peking?

När ska du säga Beijing och när ska du säga Peking? Och varför finns det två olika stadsnamn som båda används? – Beijing eller Peking är två olika uttal av de kinesiska tecknen 北京, som är namnet på den kinesiska huvudstaden. Beijing har använts sedan 1958.

 1. Detta efter att man i Kina började använda pinyin, en slags ljudskrift eller en romanisering av kinesiska tecken för att återge standarduttal av de kinesiska tecknen, och skriva ut huvudstadens namn som Běijīng.
 2. Peking är en västerländsk översättning av de kinesiska tecknen 北京, innan man i Kina började använda pinyin.

Även om många fortfarande använder Peking utanför Kina, är Beijing det officiella uttalet på huvudstadens namn. Är du intresserad av städers historia? Då kanske den här texten om Londons historia av Dick Harrison kan passa dig!
Visa hela svaret

Varför kallas Norrköping för?

folk snackar om Peking utan att de planerar en långresa – Foto: commons.wikimedia.org Namnet kommer från att upptäckaren Sven Hedin besökte Läroverket och berättade för eleverna att Peking betyder Norra Staden. Således och helt logiskt, blev Norrköping Peking. Men kär stad har ju många namn bland annat kallas Norrköping även för “Surbullestan” och “Norpan”. Senaste tillskottet av smeknamn är Guldköping (som vinnare av Allsvenskan 2015).
Visa hela svaret

Är Beijing och Peking samma sak?

Peking – kejsarens stad Den 1 oktober 1949 utropade kommunistledaren Mao Zedong Folkrepubliken Kina. Han gjorde det stående uppe på Himmelska fridens port i, mitt i den gamla kejsarstadens centrum. Maktövertagandet skulle få stora konsekvenser för människorna i hela det väldiga riket – men givetvis också för staden Peking.

 1. I och med regimskiftet blev Peking åter Kinas huvudstad.
 2. Staden fick också tillbaka sitt tidigare namn, vilket på kinesiska är Beijing, “Norra huvudstaden”.
 3. Det hade ändrats till Beiping, “Norra friden”, då Chiang Kai-shek tog makten i landet 1928 och valde att göra Nanking till huvudstad ( Nanjing betyder “Södra huvudstaden”).

Trots att Peking varit kinesisk huvudstad under större delen av det senaste milleniet, är det inte den stad som varit huvudstad längst tid i landets historia. Under större delen av perioden cirka 1040 f Kr till 907 e Kr var området vid nuvarande Xi’an huvudstad.

Peking, som blev huvudstad för en regerande dynasti första gången 1153, kommer “bara” upp i drygt sjuhundra år. Men redan långt före 1100-talet hade staden varit ett viktigt regionalt centrum. De allra äldsta stadsliknande bildningarna i området, Yan och Ji, växte fram för cirka tretusen år sedan. Ji, som låg i de sydvästra delarna av det nuvarande stadsområdet, blev så småningom huvudstad i Yanstaten, en av de statsbildningar som Kina bestod av innan Qin enade riket år 221 f Kr.

Det kom att dröja ytterligare mer än tusen år innan det som nu är Peking blev hela Kinas politiska centrum. Staden fortsatte dock att under olika namn vara en betydande regional mittpunkt även efter att Yanstaten fallit. Med sin position nära de områden där icke-kinesiska folk bodde, framförallt mongolerna, kom Peking att bli en viktig militär utpost då det blev strider med fienderna i norr.

 1. Det var också när dessa icke-kinesiska folk erövrade de norra delarna av Kina och grundade dynastierna Liao (916–1125), Jin (1115–1234) och Yuan (1271–1368) som Peking för första gången fick rangen av huvudstad.
 2. Om livet här i slutet av 1200-talet, under den mongoliska Yuandynastin, finns ett berömt vittnesbörd.

Det var nämligen då som besökte Dadu, som staden kallades under denna period. Den italienske upptäcktsresanden blev mäkta imponerad av vad han såg. Khanens palats beskrev han som det största och underbaraste som någonsin byggts. Ingen stad i världen kunde heller mäta sig med denna när det gällde antalet köpmän och dyrbarheter som kom hit.

 1. Att det var en stad dit många främlingar sökte sig visade sig också av de 20 000 prostituerade som höll till här.
 2. När kineserna fördrivit mongolerna och upprättat Mingdynastin (1368–1644) fick Peking de huvuddrag som den sedan kom att behålla fram till 1900-talets mitt.
 3. Runt staden anlades en stadsmur omgiven av vallgravar.

I centrum, på den åtta kilometer långa nord-sydliga mittaxel som sträckte sig från Yongding-stadsporten i söder till de så kallade Trum- och Klock-tornen i norr, låg det kejserliga palatset. Där bodde Kinas härskare med sin familj och sina konkubiner, samt de eunucker och palatsjungfrur som passade upp dem.

 1. Eftersom få personer hade tillträde hit kallades anläggningen Förbjudna staden.
 2. Utanför kejsarpalatset med dess murar och vallgravar fanns ett annat ungefär sex gånger större område, Kejsarstaden, som också i sin tur omgavs av murar.
 3. Här höll bland andra de hantverkare till som svarade för underhållet i palatset, och här fanns också olika sorters förråd.

Ett flertal tempel, bland annat “Kejserliga förfäderstemplet” låg också i Kejsarstaden. Även sjöarna väster om palatset med till exempel nuvarande Beihaiparken låg inne i Kejsarstaden. Utanför dessa två städer i staden låg så de två delar som utgjorde huvuddelen av Peking och som åtskildes av en mur som löpte i öst-västlig riktning längs sydsidan av det som i dag är Himmelska fridens torg: den norra delen ( Neicheng, “Inre staden”) från början av Mingperioden och den södra ( Waicheng, “Yttre staden”) som skapades i mitten av 1500-talet.

 1. Ett antal stadsportar fanns i de olika väderstrecken.
 2. De hade alla olika funktioner.
 3. En användes av kejsaren när han skulle offra vid Himmelens tempel; en annan var till för trupper på väg ut på fälttåg; genom en tredje port passerade dödsdömda på väg till avrättningsplatsen.
 4. Olika produkter såsom trä, spannmål, alkohol, kol och vatten – samt mänsklig avföring för gödsel – skulle också passera genom sina speciella stadsportar.

Efter att manchuerna erövrat Kina och skapat den sista kejserliga dynastin, Qing (1644–1912), kom erövrarna att bosätta sig i den norra delen av Peking, medan kineserna bodde i den södra. Manchuerna förstörde inte den tidigare dynastins palats utan tog över det och fortsatte att regera Kina från den Förbjudna staden.

 • Däremot byggde man flera nya sommarpalats nordväst om Peking, i det område där de flesta av dagens många högskolor ligger.
 • Det främsta av dessa palats, Yuanmingyuan, plundrades och förstördes av britter och fransmän under arrowkriget (även kallat andra opiumkriget) 1856–60.
 • Genom denna väpnade konflikt fick västerlänningar tillstånd att ha diplomatisk representation i Peking.

Opiumkriget (1839–42) och arrowkriget gjorde slut på det gamla handelssystem som innebar att västerlänningarna bara fick handla med Kina i Kanton och att man inte fick ha några diplomatiska kontakter med hovet i Peking. Nu fick man alltså tillstånd att ha beskickningar i kvarteren öster om nuvarande Himmelska fridens torg, ett område som kom att kallas Legationskvarteren.

I samband med det främlingsfientliga boxarupproret sommaren 1900 kom dessa kvarter att belägras och beskjutas. De innestängda utlänningarna räddades så småningom av trupper från åtta nationer som gemensamt hävde belägringen och därefter passade på att plundra det kejserliga palatset. Efter att boxarupproret slagits ned byggdes murar runt Legationskvarteren, som kom att bli ytterligare en stad i staden, dominerad av utlänningar.

Från det att Republiken Kina grundats 1912, då kejsardömet störtats, fram till det kommunistiska maktövertagandet 1949 skedde inte några dramatiska förändringar när det gällde Pekings stadsbild. Det mesta av murarna runt Kejsarstaden revs och en del nya portar öppnades i stadsmuren.

 • Inte ens den japanska ockupationen 1937–45 ledde till några större förändringar i stadens struktur.
 • Först efter det kommunistiska maktövertagandet började stora förändringar att ske.
 • I början av 1950-talet förespråkade arkitekten Liang Sicheng att man skulle bevara det gamla Peking som kulturminnesmärke och bygga ett nytt centrum utanför den gamla staden.

Förslaget vann dock inget gehör hos den högsta ledningen. Istället påbörjades en omvandling av staden i stor skala. Stadsmurarna och murarna runt Legationskvarteren revs under 1950- och 1960-talen. Kvar av stadsmurarna finns i dag bara ett hörntorn och några enstaka portar.

Platsen framför Himmelska fridens port byggdes ut till tioårsjubileet av folkrepublikens grundande. Det var alltså först 1959 som den blev till dagens gigantiska torg – världens största! Tio nya paradbyggnader stod också färdiga till jubileet. För att framhäva deras nationella särart försågs många av dem med traditionella kinesiska tak, trots att konstruktionen i övrigt var västerländsk.

Många andra byggnader i Peking har också försetts med sådana kinesiska attribut, bland annat Asiens största järnvägsstation, Peking Västra, som stod färdig 1995. Detta har kritiserats av en del kinesiska arkitekter som anser att de kinesiska taken passar för den traditionella mer horisontella arkitekturen men inte för den mer vertikala västerländska arkitekturen.

 1. I dag byggs höghusen oftast helt utan klassiska kinesiska attribut, precis som i där man inte känt samma behov av att markera sin nationella särart som i Peking.
 2. Rivaliteten med Shanghai, där många spännande moderna hus har byggts under 1990-talet, har lett till att den högsta ledningen i Peking nu har bestämt sig för att låta den franske arkitekten Paul Andreu bygga ett stort teater- och operahus precis bakom Folkets stora hall.
You might be interested:  Vad Händer I Alingsås I Helgen?

Andreus skapelse har liknats vid en jättelik bubbla. En sak är klar: det kommer att ge ytterligare näring åt diskussionen om tradition kontra modernitet. Mycket av det som man förknippar med det gamla Peking – enplansbebyggelse och kringbyggda gårdar – har redan försvunnit eller kommer inom kort att försvinna.

 • Det är bara att hoppas att man kommer att bevara en del av detta åt eftervärlden.
 • Även vägbyggandet har påverkat stadsbilden starkt.
 • I det gamla Peking fanns det många så kallade äreportar ( pailou ) i de större gatorna, men de har med enstaka undantag försvunnit ur stadsbilden för att ge plats för trafiken.

Flera nya breda genomfartsleder och ringvägar har byggts under senare år. Det lär finnas tio miljoner cyklar i Peking. Men i dag är det inte dessa som dominerar gatubilden utan i stället de cirka 1,4 miljoner motorfordonen. Det blir rejäla trafikstockningar vid vissa tidpunkter på dagen och värre lär det bli när fler pekingbor skaffar sig den privatbil som många drömmer om att köpa.

 • Levnadsstandarden har nämligen stigit påtagligt sedan Deng Xiaopings reformpolitik inleddes i slutet av 1970-talet; i dag hittar man färg-tv, videobandspelare, tvättmaskin, kylskåp, mikrovågsugn, och andra “väst-prylar” även i många pekinghem.
 • Motorfordonen innebär inte bara trängsel på gatorna, utan också stora luftföroreningar.

Sedan ett par år tillbaka vidtar man åtgärder för att minska dessa och har bland annat skrotat eller förbjudit de mest förorenande bilarna. Staden har också övergått till att använda naturgas i en del bussar och värmepannor. Den senaste tiden har det rentav diskuterats att flytta på ett stålverk med 160 000 anställda för att undvika föroreningar som blåser in över staden.

Fortfarande används dock mycket kol till uppvärmningen av äldre hus, vilket märks på luften. Det faktum att Peking ska arrangera sommar-OS 2008 kommer också att innebära att man satsar ännu mer på att förbättra miljön och kommunikationerna, till exempel genom att bygga fler tunnelbanelinjer än de två som finns nu.

En del av de idrottsanläggningar som kommer att användas under OS finns redan i dag. Peking arrangerade Asiatiska spelen 1990 och sökte också sommar-OS 2000, men besegrades den gången av Sydney med två rösters övervikt.

 • Ett nytt olympiskt område kommer emellertid att anläggas bortom norra delen av fjärde ringvägen på förlängningen av den gamla mittaxeln genom Peking – en symbolik som kanske kan tolkas som att det gamla periodvis mycket slutna kejsardömet nu också vill bli en del av världssamfundet.
 • Bertil Lundahl är fil dr i sinologi.
 • Pekings centrum

Rent administrativt är Storpeking, som omfattar stadsdistrikten plus de omgivande landsbygdsdistrikten, direkt underställt regeringen och därmed likställt med en provins. Detta område har en yta ungefär som Västergötland och drygt tolv miljoner invånare.

Själva stadsområdet har drygt sju miljoner invånare. I staden finns dessutom någon eller några miljoner av “flytande befolkning” – landsbygdsbor som sökt sig till storstaden för att finna arbete. Stadens centrala delar fick sin stadsplan under 1300-talet. I mitten finns det gamla kejsarområdet, Den förbjudna staden, och Himmelska fridens torg, centrum för det kommunistiska Kina.

Peking har flera stora parker och en mängd sjöar, samt en vallgrav runt stadskärnan. Palatsen och museerna är givna besöksmål för historiska resenärer. Den förbjudna staden Den förbjudna staden kallas det kejserliga palatset, som stod färdigt på sin nuvarande plats år 1420.

 1. Här bodde 24 kejsare under Ming- och Qingdynastierna.
 2. Den siste av dem, Puyi, tvingades flytta ut 1924, tolv år efter att han avgått som kejsare.
 3. Palatset blev sedan museum och öppnades för allmänheten.
 4. Himmelska fridens torg

Himmelska fridens torg, som fick sin nuvarande form 1959, är världens största torg. Det har varit samlingplats för manifestationer både för och emot de sittande regimerna sedan 1919. Mest uppmärksamhet fick platsen 1989 då kommunisterna beslöt sig för att krossa studentrörelsen och genomförde en massaker vid torget.

På senare år är det framför allt falungongutövarnas återkommande aktioner som skapat rubriker. Torget har fått sitt namn efter Himmelska fridens port som ligger vid dess norra sida. Denna, liksom den främre porten vid torgets södra sida, är de enda officiella byggnaderna från kejsartiden som finns kvar här.

En av sex Kineserna har en förkärlek för sifferklassificeringar och talar gärna om “de sex stora gamla huvudstäderna” ( Liu da gudu ). Dessa är: Peking, Xi’an, Luoyang, Nanking, Kaifeng och Hangzhou (dock under annat namn i en del fall). Undvik nyår och 1 maj Peking har ett kontinentalt monsunklimat med kalla vintrar (genomsnittstemperatur för januari är -4,7 grader) och varma somrar (ibland över 40 grader).

 • Bäst är att besöka staden på våren och hösten då det ofta är soligt och inte regnar så mycket.
 • Man bör undvika de tre tillfällen på året då kineserna har en veckas ledighet i sträck och 60–70 miljoner invånare turistar i sitt land.
 • Semestrarna infaller kring det kinesiska nyåret (i januari eller februari), runt 1 maj och i samband med nationaldagen 1 oktober.

Motorväg till muren De bäst bevarade delarna av den kinesiska muren (på kinesiska Wan li chang cheng “Den tiotusen li långa muren”) tillkom under Mingdynastin (1368–1644). Långa befästningar mot folken i norr byggdes dock redan för mer än två tusen år sedan.

 • De hade en delvis annan sträckning och mycket lite av dem är bevarade.
 • Även Mingmuren är förfallen men har restaurerats på flera ställen, bland annat vid Badaling, sex mil nordväst om Peking.
 • Hit går det numera en motorväg och det är den del av muren som besöks av flest turister.
 • Andra restaurerade avsnitt finns vid Mutianyu och Jinshanling.

I Jinshanling kan man vandra på muren ända till Simatai, en sträcka på åtta kilometer som tar åtskilliga timmar att avverka. Muren ringlar sig upp och ner för bergstopparna så god kondition krävs.728 meter lång korridor Sommarpalatset ( Yiheyuan ), som ligger i de nordvästra delarna av Peking, var änkekejsarinnan Cixis favorittillhåll.

Hit flyttade hon från det kejserliga palatset i centrala Peking när våren kom. Här finns en stor sjö, delvis utgrävd, som omges av byggnadsverk, framförallt på den norra sidan. Längs sjöns nordsida kan man vandra i en 728 meter lång korridor vilken är utsmyckad med över åtta tusen målningar. Inte långt från dess västra ände ligger den stora marmorbåten, känd inte minst därför att Cixi använde medel avsedda för kinesiska flottan, till att rusta upp den och sommarpalatset efter att Storbritannien och Frankrike hade härjat här 1860.

Himmelens tempel Vid denna kultplats utfördes de viktigaste offren i det gamla Kina. Då sågs himmelen som en högsta makt som gett himmelens son, kungen eller senare kejsaren, mandat att styra över landet. I händelse av vanstyre kunde mandatet gå förlorat och en ny dynasti kunde tillträda med himmelens hjälp.

Hit kom kejsaren för att offra, till exempel vid vintersolståndet då yin nått sin kulmen och yang, som representerade himlen, började växa. Nio, eller multipler av nio, som är det främsta yangtalet, går igen på flera ställen i byggnaderna här. Det stora runda altaret, där stora offerceremonier hölls i gryningen, och den runda “Hallen där man ber om god skörd” är de främsta sevärdheterna.

Det börjar med Peking. Pekingmänniskan. En svensk spelade en viktig roll vid upptäckten av förmänniskan Sinanthropus pekinensis eller Homo erectus pekinensis, som levde i Kina för 600 000–230 000 år sedan. Johan Gunnar Andersson arbetade sedan 1914 för den kinesiska staten med att leta efter stenkol och mineral, men var även intresserad av paleontologi.

Tipsad om att det fanns gott om fossil vid Zhoukoudian, syd-väst om Peking, begav han sig dit för att leta. Österrikaren Otto Zdansky hjälpte till. Den senare gjorde grovjobbet och hittade två tänder från en hominid. Fynden presenterades i samband med kronprins Gustaf (VI) Adolfs kinabesök 1926 och blev en sensation.

Vid den tiden hade man bara gjort två liknande fynd: javamänniskan och heidelbergmänniskan. Upptäckten av tänderna ledde till mer storskaliga utgrävningar 1927–37 då man bland annat hittade en skalle av en förhistorisk människa. Alla fynden packades ner under andra världskriget och försvann sedan spårlöst.

 • Var finns bara de två tänder som Zdansky hittade och en tand som hittades 1927.
 • Alla tre förvaras i Uppsala.
 • Pekinganka.
 • Så kallas dels en speciell ankras som härstammar från Kina, dels en kinesisk maträtt gjord på denna fågel.
 • Ankan tillagas i lerugn och får extra krispigt skinn eftersom man blåser in luft under huden innan den steks.

Pekingopera. På kinesiska jingju, “huvudstadsteater”. Landets nationalunderhållning. Sång, musik och teater samverkar i en poetisk helhet. Rörelserna är starkt stiliserade och skådespelet bygger på att publiken känner till rolltyperna och symbolerna. Kan vara knepig att ta till sig för den oinvigde.

Ommunisterna införde i samband med kulturrevolutionen 1966–76 en modern variant av teaterformen, en “revolutionär pekingopera”. Även senare har makthavarnas politiska linje påverkat konstformens innehåll och framförande. Pekingmatta. Handknuten matta från den kinesiska huvudstaden, ursprungligen med traditionella motiv som drakar och medaljonger.

Började tillverkas för drygt hundra år sedan. Pekingglas. Färggrant glas från Peking och Boshan (nuvarande Zibo). Pekingglas användes på 1700-talet för till exempel vaser, flaskor och andra små prydnadsföremål. Europeiska jesuit-missionärer hjälpte kineserna att få bra kvalitet på glaset.

Pekingglaset påverkade senare den europeiska jugendepokens glasformgivning. Pekinges. Skrivs även pekines eller pekineser, En plattnosad hundras som avlades fram av de estetiskt sinnade kineserna för att likna ett lejon och en drake. Rasen kom till Sverige vid mitten av 1800-talet. Peking = Norrköping. Östgötametropolen kallas Peking på grund av stadsnamnens likartade betydelse.

Peking, Beijing, betyder “norra huvudstaden”. Smeknamnet lär ha uppkommit efter ett föredrag om Kina hållet av upptäcktsresanden Sven Hedin på läroverket i Norrköping 1914. I dag används beteckningen mest för stadens allsvenska fotbollslag, IFK Norrköping, vars supporterklubb heter Peking Fanz.
Visa hela svaret

Hur många SM guld har Norrköping?

Sverige. SM -Medaljer: Guld (13): 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015. Stort silver (11): 1953, 1958, 1959, 1961, 1966, 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 2018.
Visa hela svaret

Varför heter Beijing Peking i Sverige?

Frågelådan Man kan välja antingen Peking eller Beijing, Peking är det vanligaste skrivsättet på svenska men Beijing blir allt vanligare. Kinesiska namn bör återges med det så kallade pinyinsystemet, det transkriberingssystem som används av kineserna själva när de skriver kinesiska med latinsk skrift.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Höstterminen 2017 Uppsala?

Vilken svensk stad kallas för Peking?

Bland de senaste årens framgångar märks bland annat:

SM-Guld 2015 Lilla silvret 2016 Stora silvret 2018 Kval till Champions League 2016 Kval till Europa League 2017, 2019

IFK Norrköping äger sin arena Platinumcars arena och erbjuder konferens, restaurang och tränings/friskvårdsmöjligheter i egen regi. Peking och Snoka IFK, Snoka, Peking – kärt barn har många namn. Det finns olika teorier om var smeknamnet Snoka kommer ifrån.

 • Antagligen har det att göra med de framgångsrika värvningar av stora spelare från små klubbar som klubben genomförde under 1940-talet.
 • Vi lyckades alltså “snoka” upp talanger.
 • Från början var Snoka ett öknamn som våra lokalrivaler i IK Sleipner gav oss, men som vi snart anammade och började använda själva.

Peking är ett smeknamn på hela staden Norrköping. Det sägs att det härrör från en föreläsning som den världsberömde upptäcktsresanden Sven Hedin gjorde på läroverket i staden. Då konstaterade han att Peking betyder “Norra Staden” på kinesiska, något som läroverkseleverna snappade upp och började använda.
Visa hela svaret

Var ska man inte bo i Norrköping?

“Inga utsatta områden i Norrköping” Klockaretorpet är en av tre stadsdelar i Norrköping som polisen definierar som ett “utsatt område”. Under en period för ett par år sedan rapporterades det mer eller mindre dagligen om bilbränder i Klockaretorpet. – Det var ju väldigt stökigt.
Visa hela svaret

Är det bra att bo i Norrköping?

Bo i Norrköping I Norrköping hittar många människor en vardag och ett sätt att leva på som passar just dem. En del lockas av att bo mitt i den vackra staden, nära till musiken, konsten, restaurangerna och upplevelserna. Andra söker sig närmare lugnet och naturen; till skogarna och sjöarna, till de öppna landskapen eller skärgården.
Visa hela svaret

Är Norrköping mysigt?

5 restauranger du inte får missa i Norrköping Publicerad 29 mars 2019 | Senast uppdaterad 29 mars 2019 Det finns mycket att uppleva på östgötaslätten – inte minst i den gamla industri-, handels- och sjöfartsstaden Norrköping. Låt oss tipsa dig om 5 riktigt bra restauranger i Norrköping – oavsett om du är i staden ensam, med familj eller med vänner.

 1. Norrköping är en vacker stad med mycket att göra och uppleva.
 2. Arbetets museum, även kallat Strykjärnet, är exempelvis en populär byggnad med formen av en sjuhörning som står mitt i vattnet.
 3. Stadens vackra lindalléer ramar in stadskärnan och gör sig otroligt vackra under sommarhalvåret.
 4. Med närhet till populära Kolmården är staden också populär för familjer, särskilt under sommarhalvåret.

Även för smaklökarna finns det mycket att uppleva i Norrköping – och Östergötland med dess lokala och fantastiska råvaror ger bra förutsättningar för en unik smakupplevelse.
Visa hela svaret

Har Peking bytt namn?

Språksamt 2008-08-22 03:39 Det finns ett enkelt sätt att ta ställning till en förändring. Nämligen att ställa denna fråga: Om vi ändrar – i stället för att låta bli att ändra – är det då troligt att vi någonsin kommer att vilja byta tillbaka? Om svaret är nej är det lika bra att ändra med en gång.

Jag anser att saken är klar när det gäller Kinas huvudstad. Om vi inför stavningen Beijing i Sverige så blir det ingen återvändo. Vi kunde ha gjort det för trettio år sedan. Hade vi gjort det då hade ingen vettig människa i dag velat återgå till stavningen Peking, som färre och färre använder. Kineserna skriver Beijing när de skriver med västerländska bokstäver och de stora amerikanska medieföretagen skriver Beijing.

Men i Sverige ska det, av någon anledning som jag inte förstår, fortfarande heta Peking. Det kanske är bäst att beskriva bakgrunden. Beijing kontra Peking handlar inte om namnbyte, utan om hur man skriver kinesiska namn med västerländska bokstäver. Beijing är den nya stavningen, Peking den gamla.

Ungefär som Vetlanda och Hvetlanda eller Helsingborg och Hälsingborg. Olika sätt att stava, som Beijing och Peking, beror delvis på skillnader i uttal. (Stavningen Peking speglar ett äldre uttal.) Men det beror också på olika sätt att koppla bokstäver till språkljud. Det moderna sättet att skriva kinesiska med västerländska bokstäver heter pinyin.

Pinyin utvecklades i Kina efter den kommunistiska revolutionen av ekonomiprofessorn Zhou Youguang, som för övrigt fyller 103 år i år, grattis! Pinyin blev standard i Kina redan 1958 och 1979 fastställdes pinyin som internationell standard av ISO. Man kan tvista om för- och nackdelar med pinyin, men saken är avgjord.

Pinyin vann. Kända stavningar i pinyin är personnamn som Deng Xiaoping, Mao Zedong, Zhou Enlai och geografiska namn som Yangzi, Nanjing och Beijing. Pinyin känns igen på flitigt användande av bokstäverna x, q och z samt b, d och g. Jag väljer lite äldre personnamn, eftersom många läsare minns hur de namnen skrevs förr.

Nyare kinesiska namn har vi bara sett i pinyinform, så där har vi inget att jämföra med. Sverige då? Jo, i Sverige stavar vi också kinesiska namn med pinyin – utom Beijing. Jag förstår som sagt inte varför. Det viktigaste sättet att stava kinesiska före pinyin hette och heter Wade-Giles, uppkallat efter upphovsmännen Thomas Wade och Herbert Giles.

När vi använde Wade-Giles sätt att skriva kinesiska hade vi stavningar som Teng Hsiao-ping, Mao Tse-tung, Chou En-lai, Yang-tse och Nanking. Men Beijing då? Med Wade-Giles sätt att stava kinesiska hette staden Pei-ching. Stavningen Peking kommer från en annan källa: det kinesiska postverkets officiella lista över kinesiska ortnamn.

Den listan infördes 1906 och har successivt kommit ur bruk. Wade-Giles är dött, det kinesiska postverkets lista är död, men pinyin lever och frodas. Så varför envisas TT, Sveriges Radio och Sveriges Television med att använda stavningen Peking? Jag förstår inte förändringsskräcken.
Visa hela svaret

Vad betyder Beijing på svenska?

Peking (eller Beijing ; 北京, Běijīng, bokstavligt översatt: ‘norra huvudstaden’) är huvudstad i Folkrepubliken Kina sedan den 1 oktober 1949.
Visa hela svaret

Var ligger Peking i Sverige?

Avstånd från Sverige till Peking Den inledande färdriktningen för kursen från Sverige till Peking är 109,54° och kompassriktningen är ESE. Den geogrfiska mittpunktent mellan Sverige and Peking ligger på 3.353,53 km avstånd mellan de två punkterna, i riktning 109,54°.
Visa hela svaret

Vem har mest SM-guld i Sverige?

Svenska mästare

Klubb Titlar Årtal
AIK 12 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009, 2018
Djurgårdens IF 12 1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019
Örgryte IS 12 1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913, 1985
IF Elfsborg 6 1936, 1939, 1940, 1961, 2006, 2012

Visa hela svaret

Är många i Norrköping sägs det?

För andra betydelser, se Norrköping (olika betydelser),

Norrköping
Tätort Centralort
Södra Promenaden
Smeknamn: Peking
Land Sverige
Landskap Östergötland
Län Östergötlands län
Kommun Norrköpings kommun
Distrikt Norrköpings Sankt Olai distrikt, Norrköpings Matteus distrikt, Norrköpings Hedvigs distrikt, Norrköpings Sankt Johannes distrikt, Östra Eneby distrikt, Borgs distrikt, Vrinnevi distrikt, Tingstads distrikt, Styrstads distrikt, Kvillinge distrikt
Höjdläge 0 m ö.h.
Koordinater 58°34′46″N 16°8′58″Ö / 58.57944°N 16.14944°Ö
Area
– tätort 37,55 km² (2020)
– kommun 2 047,65 km² (2019)
Folkmängd
– tätort 98 088 (2020)
– kommun 145 176 (2022)
Befolkningstäthet
– tätort 2 600 inv./ km²
– kommun 71 inv./ km²
Grundad 1384
Tidszon CET ( UTC+1 )
– sommartid CEST ( UTC+2 )
Postort Norrköping
Postnummer 60x xx
Riktnummer 011
Tätortskod T1192
Beb.områdeskod 0581TC116 (1960–)
Geonames 2688368
Ortens läge i Östergötlands län
Wikimedia Commons : Norrköping
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata

Norrköping ( uttal   ( info ) ) är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland i Sverige, och centralort för kommunen. Norrköping är Sveriges elfte största tätort med 96 776 invånare 2018. I Norrköpings kommun bor det 145 176 invånare 2022. Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala ström som rinner genom staden.
Visa hela svaret

Vad hände med Peking Ultras?

Peking Ultras – Peking Ultras, PU, är helt fristående från Peking Fanz, men samarbetar med den senare. Boys NKPG var en f.d. grupp bestående av yngre medlemmar, vilka senare har upptagits i Peking Ultras. Den nya organisation för yngre medlemmar heter Peking PUppies och bildades 2009.
Visa hela svaret

Hur uttalar man Beijing?

Varför Kallas Norrköping För Peking I Kina, uttalar kineser Peking Beijing och Beijing är också det korrekta uttalet på mandarin (det officiella språket). Om du säger Peking till en kines som bor i en storstad kommer de att förstå dig men det låter lite konstigt, men till skillnad från en kines som bor i mindre stad eller på landet är det inte säker att de förstår dig.

 1. Alltså, uttala Beijing fungerar alltid och är säkrast.1954 skapades en kommittee för att reformera det skriftliga språket.
 2. Denna kommittee utvecklade Hanyu Pinyin, som ersatte den äldre romaniseringssystemet såsom Wade-Giles.
 3. Pinyin antogs 1979 av International Organization for Standardization (ISO) som standard för romanisering för modern kinesiska.

Det är vid denna tidpunkt som de flesta västländer byter från Peking till Beijing, men dock inte Sverige som behåller det gamla Peking. Därför används både Peking och Beijing på vår webbsida, eftersom Beijing används i många engelska namn.
Visa hela svaret

Vilken är Kinas största stad?

DAG 5 – Dagen är programfri för egna upptäckter. Kanske besöker du någon av Pekings berömda shoppingmarknader eller konstområdet 798. TILLVAL A: Upptäck Peking till fots och med kollektivtrafik. Vi tar tunnelbanan till Lamatemplet följt av en cykelrikshatur genom de vindlande hutongerna.

 1. Här gör vi också ett hembesök hos en kinesisk familj.
 2. Vi får uppleva en teceremoni och avslutar dagen på den berömda Sidenmarknaden.
 3. Här kan du fynda kläder, skor och smycken till mycket bra priser, om du kan konsten att pruta.
 4. De som vill kan stanna kvar och på egen hand ta sig tillbaka till hotellet.

Lunch ingår, middag på egen hand. Vi går upp tidigt och besöker Ritanparken där vi kan se Pekingbornas härliga morgongymnastik. Sedan beger vi oss mot flygplatsen och tar flyget till Kinas största stad, Shanghai. Innan kvällens middag tar vi en promenad på The Bund, stadens berömda promenadstråk längs med Huangpufloden.
Visa hela svaret

Är staden i Peking?

Förbjudna staden är världens största kejserliga palats och utan tvekan en av världens främsta sevärdheter. År 1421 stod palatset färdigt. Här finns en fin samling konst och konsthantverk till beskådan för besökare. Förbjudna staden i hjärtat av Peking, norr om Himmelska fridens torg, är världens största kejserliga palats och utan tvekan en av världens främsta sevärdheter.

 • Palatset började byggas år 1406 under Ming-dynastin (1368–1644) på ruinerna av mongolkejsarnas (Yuan-dynastin 1271–1368) gamla palats.
 • Efter fjorton års intensivt arbete stod det färdigt 1421, vilket var kejsar Yong Les artonde regeringsår.
 • Förbjudna staden brukar också kallas Palatsmuseet.
 • Ineserna kallar det helt enkelt Gugong, Gamla palatset.
You might be interested:  När Blommar Äppelträden I Stockholm?

Under närmare 500 år har 24 kejsare härskat härifrån. I november 1924 kördes den siste kejsaren Pu Yi ut från palatset och den 10 oktober 1925 öppnades det formellt som museum. Under de följande decenniernas politiska kaos och inbördeskrig fördes många av föremålen bort från Peking.

 • En stor del av dessa skatter tog Chiang Kai-sheks Kuomintang-trupper med sig när de flydde till Taiwan i samband med att kommunisterna segrade 1949.
 • Det är förklaringen till att National Palace Museum i Taipei kan visa upp en så fantastisk samling föremål! Ändå finns en utomordentligt fin samling konst och konsthantverk inne i Förbjudna staden.

Av det som lämnades kvar på fastlandet hade under 1980-talet mer än en miljon föremål katalogiserats. Den bästa utsikten över Förbjudna staden har man från toppen av Kolberget (Jingshan), i den lilla parken alldeles norr om palatset. Men även från restaurang Bologna högst upp i Capital Hotel och från Beijing Grand Hotels takterrass kan man skymta de kejsargula taken i Förbjudna staden.
Visa hela svaret

Vad heter ån i Norrköping?

Den aktuella delen av Pjältån rinner från sjön Näknen till Bråviken (Loddbyviken) i Norrköpings kommun. Sträckan är 8 km lång med en fallhöjd på 58 m. Medelflödet är 780 l/s vid utloppet i Loddbyviken. Närområdet består främst av bebyggelse och jordbruksmark men en del skogsmark förekommer.
Visa hela svaret

Har Norrköping varit huvudstad?

När Norrköping var huvudstad i hertigdömet Östergötland ‘I början av 1600-talet var Östergötland ett självständigt hertigdöme styrt från Norrköping av hertig Johan – kungasonen som två gånger tackade nej till tronen.’
Visa hela svaret

Är svåra i Beijing?

Det är mindre än sex månader kvar till vinter-OS i Peking och nu är man uppe i ett intensivt arbete för att kunna arrangera säkra tävlingar och förhindra smittspridningen. New York Times rapporterar om stentuffa restriktioner som väntar för alla ackrediterade personer.

 1. Sommar-OS som nyligen avslutades i Tokyo liknade inte något annat olympiskt spel men är samtidigt en första indikation för det som väntar vinteridrottarna om sex månader.
 2. När vinter-OS arrangeras i Peking i februari kommer restriktionerna att vara ännu hårdare, rapporterar New York Times,
 3. Enligt tidningen kommer idrottarnas kroppstemperaturer att övervakas via en termometer som hela tiden ska bäras i armhålan.

Om kroppstemperaturen blir för hög kommer termometern att avge ett larm. Idrottare och ledare ska också hålla avstånd till journalister. Intervjuer kommer att ske bakom plastväggar med hjälp av mikrofoner. Dessutom kommer alla 39 arenor att byggas om för att minimera kontakten mellan idrottare, domare och journalister.

Dessa tilläggsåtgärder görs för att förhindra smittspridningen och är inte särskilt stora eller svåra. Allt kommer att vara färdigt i god tid, säger Liu Yiumin som är chef för planering och konstruktion vid Peking-OS. Under vinter-OS kommer färre än 30 000 ackrediterade personer att släppas in i den kinesiska OS-bubblan.

Dit hör idrottare, ledare och journalister. Personerna i bubblan får inte ha någon kontakt med allmänheten i Kina. En källa säger till New York Times att “inget hot mot människors hälsa eller säkerhet kommer att tolereras”. Enligt tidningen ska vakter i kemiska skyddsdräkter se till att ingen lämnar bubblan.
Visa hela svaret

Har Peking bytt namn?

Språksamt 2008-08-22 03:39 Det finns ett enkelt sätt att ta ställning till en förändring. Nämligen att ställa denna fråga: Om vi ändrar – i stället för att låta bli att ändra – är det då troligt att vi någonsin kommer att vilja byta tillbaka? Om svaret är nej är det lika bra att ändra med en gång.

 • Jag anser att saken är klar när det gäller Kinas huvudstad.
 • Om vi inför stavningen Beijing i Sverige så blir det ingen återvändo.
 • Vi kunde ha gjort det för trettio år sedan.
 • Hade vi gjort det då hade ingen vettig människa i dag velat återgå till stavningen Peking, som färre och färre använder.
 • Ineserna skriver Beijing när de skriver med västerländska bokstäver och de stora amerikanska medieföretagen skriver Beijing.

Men i Sverige ska det, av någon anledning som jag inte förstår, fortfarande heta Peking. Det kanske är bäst att beskriva bakgrunden. Beijing kontra Peking handlar inte om namnbyte, utan om hur man skriver kinesiska namn med västerländska bokstäver. Beijing är den nya stavningen, Peking den gamla.

 • Ungefär som Vetlanda och Hvetlanda eller Helsingborg och Hälsingborg.
 • Olika sätt att stava, som Beijing och Peking, beror delvis på skillnader i uttal.
 • Stavningen Peking speglar ett äldre uttal.) Men det beror också på olika sätt att koppla bokstäver till språkljud.
 • Det moderna sättet att skriva kinesiska med västerländska bokstäver heter pinyin.

Pinyin utvecklades i Kina efter den kommunistiska revolutionen av ekonomiprofessorn Zhou Youguang, som för övrigt fyller 103 år i år, grattis! Pinyin blev standard i Kina redan 1958 och 1979 fastställdes pinyin som internationell standard av ISO. Man kan tvista om för- och nackdelar med pinyin, men saken är avgjord.

 1. Pinyin vann.
 2. Ända stavningar i pinyin är personnamn som Deng Xiaoping, Mao Zedong, Zhou Enlai och geografiska namn som Yangzi, Nanjing och Beijing.
 3. Pinyin känns igen på flitigt användande av bokstäverna x, q och z samt b, d och g.
 4. Jag väljer lite äldre personnamn, eftersom många läsare minns hur de namnen skrevs förr.

Nyare kinesiska namn har vi bara sett i pinyinform, så där har vi inget att jämföra med. Sverige då? Jo, i Sverige stavar vi också kinesiska namn med pinyin – utom Beijing. Jag förstår som sagt inte varför. Det viktigaste sättet att stava kinesiska före pinyin hette och heter Wade-Giles, uppkallat efter upphovsmännen Thomas Wade och Herbert Giles.

 1. När vi använde Wade-Giles sätt att skriva kinesiska hade vi stavningar som Teng Hsiao-ping, Mao Tse-tung, Chou En-lai, Yang-tse och Nanking.
 2. Men Beijing då? Med Wade-Giles sätt att stava kinesiska hette staden Pei-ching.
 3. Stavningen Peking kommer från en annan källa: det kinesiska postverkets officiella lista över kinesiska ortnamn.

Den listan infördes 1906 och har successivt kommit ur bruk. Wade-Giles är dött, det kinesiska postverkets lista är död, men pinyin lever och frodas. Så varför envisas TT, Sveriges Radio och Sveriges Television med att använda stavningen Peking? Jag förstår inte förändringsskräcken.
Visa hela svaret

Vad hette Beijing förut?

Namn – Peking har under sin historia haft en rad olika namn. Då staden först omtalades inledningen av (1045 f.Kr–770 f.Kr) benämndes den 蓟 eller Jicheng 蓟城. Någon gång under Västra Zhoudynastin blev staden residens i (燕) “svala”. Under (581–618) kallades staden prefekturen Zhuo 涿郡 och under efterföljande (618–907) ändrades stadens namn till Youzhou 幽州 År 938 –1125 under användes både det tidigare namnet Yanjing och Nanjing 南京.

 1. Notera att detta Nanjing inte är samma stad som dagens,
 2. Under (1115–1234) ändrades namnet till Zhongdu 中都 (mittens stad).
 3. Under (1271–1368) användes inledningsvis namnet Yanjing men efter ombyggnad kallades staden Dadu 大都 (stora huvudstaden) eller ( stad) på, eller Cambaluc vilket genom reseberättelser blev känt i,

När (1368–1644) tog makten ändrades stadens namn till Beiping 北平 och 1403 ändrades namnet till dagens Beijing 北京. Från 1928 till 1949 under användes det tidigare namnet Beiping.

Namn Från år Dynasti Not
Ca 1000 f.Kr. Alternativt Jicheng 蓟城
Yanjing 燕京 Ca 311–279 f.Kr. Etablerades av Parallellt alternativt namn som använts under många dynastierAlternativt uttal Yenkin
Zhuo 涿 581 Alternativt Zhoujun 涿郡
Youzhou 幽州 618
南京 938 Inte att förväxla med dagens,Även kallat Yanjing.
中都 1153
大都 1272 på mongoliska Cambaluc enligt
Beiping 北平 1368
Beijing 北京 1403 Under Qingdynastin även kallad Jingshi 京师 1928 till 1949 användes det tidigare namnet Beiping. Senare alternativt uttalat Peking

Enligt det idag vanligaste transkriberingssystemet,, skrivs stadens namn Běijīng, vilket i viss mån också påverkat svenskt språkbruk. Flera andra länder i, bland andra, har redan officiellt ändrat sin benämning av staden från Peking till Beijing. Namnet Běijīng betyder “nordlig huvudstad”, medan, en stad längre söderut i landet, betyder “sydlig huvudstad”.

 1. Dōngjīng, “östlig huvudstad”, visar på kinesisk förebild till namnet,
 2. I perioderna under 1900-talet, då Běijīng inte var rikshuvudstad, bar den namnet Beiping (Peiping).
 3. I Nordkina och i är uttalet Běijīng.
 4. Betyder fallande, och därefter stigande tonfall på e-et, och högt oavbrutet tonfall på i-et).

(det transkriberade stavningssättet) Peking uppstod med franska katolska missionärer sent på, och återger ganska väl dåtidens uttal. Det var också den som användes i den som fastlades i slutet av och användes långt in på, Det var den gången särskilt anknytning till det kejserliga hovet både under – och som gjorde det kinesiska samhället och kulturen känd i Europa.
Visa hela svaret

Vem har ritat Fågelboet i Peking?

Byggnation – I oktober 2002 utlystes en internationell tävling för utformningen av arenan. Den vanns av Fågelboet, som utformades av den schweiziska arkitektfirman tillsammans med ARUP Consulting Company och China Architecture Design and Research Group,

Byggstarten skedde, Ett uppehåll i byggnationen gjordes i fem månader 2004 för att göra kvalitetsjusteringar. Arenan öppnades för allmänheten första gången den 18 april 2008, men var inte helt färdigbyggd förrän den 28 juni. Konstruktionen består av en stålstomme. Exteriört har arenan ett myller av stålbalkar.

Den totala byggarean är 20,4, med en golvarea på 258 000, Arenan är 333 meter lång, 294 meter bred och 69 meter hög. Totalt väger konstruktionen 44 000 ton.
Visa hela svaret

Vilken är Kinas största stad?

DAG 5 – Dagen är programfri för egna upptäckter. Kanske besöker du någon av Pekings berömda shoppingmarknader eller konstområdet 798. TILLVAL A: Upptäck Peking till fots och med kollektivtrafik. Vi tar tunnelbanan till Lamatemplet följt av en cykelrikshatur genom de vindlande hutongerna.

 • Här gör vi också ett hembesök hos en kinesisk familj.
 • Vi får uppleva en teceremoni och avslutar dagen på den berömda Sidenmarknaden.
 • Här kan du fynda kläder, skor och smycken till mycket bra priser, om du kan konsten att pruta.
 • De som vill kan stanna kvar och på egen hand ta sig tillbaka till hotellet.

Lunch ingår, middag på egen hand. Vi går upp tidigt och besöker Ritanparken där vi kan se Pekingbornas härliga morgongymnastik. Sedan beger vi oss mot flygplatsen och tar flyget till Kinas största stad, Shanghai. Innan kvällens middag tar vi en promenad på The Bund, stadens berömda promenadstråk längs med Huangpufloden.
Visa hela svaret