Var Kan Man Grilla I Malmö?

Var Kan Man Grilla I Malmö
Vragen en antwoorden Een vraag stellen Stel als eerste een vraag

Får man grilla i Slottsparken Malmö?

Pressmeddelande – 12 Augusti 2004 08:45 Det ökade intresset för grillning utomhus kommer att leda till att det anläggs fler kommunala grillplatser i Malmö. Det är Tekniska nämnden som på uppdrag av kommunfullmäktige har utrett behovet av nya allmänna grillplatser till malmöborna och utredningen har nu redovisats för kommunstyrelsen varifrån den skickas vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Utredningen konstaterar att det finns sammanlagt 57 iordningställda grillplatser i Malmö idag. Därav 41 utefter stadens stränder och 16 i staden i övrigt. Något förbud mot grillning i olika delar av staden, som man har i flera städer i exempelvis Tyskland, vill man inte införa. Men ambitionen är att styra grillningen till särskilt iordningställda grillplatser.

Det är vid stränderna som den största kapaciteten ska finnas även fortsättningsvis och en utbyggnad föreslås i takt med att behovet ökar, Undantag är strandängarna i Bunkeflo där man inte bör ha grillplatser. Inte heller stadsparkerna, Kungsparken, Slottsparken och Pildammsparken, ska innehålla några grillplatser.

Däremot ska det på sikt finnas grillplatser för medhavd grillkol i stadsdelsparkerna, liksom i de större natur- och rekreationsområdena (Bulltofta och Käglinge). När det gäller grannskapsparker, gröningar och andra platser i staden får man avgöra från fall till fall, när önskemål finns. – Själfallet ska vi se till att malmöborna kan grilla under ordnade former på därför lämpade platser, säger kommunalrådet Anders Rubin (s).

Dessvärre har flera av de befintliga grillplatserna utsatts för ökad vandalisering och nedskräpning, men det är vår förhoppning att vi ska kunna bryta den utvecklingen. Det är därför viktigt att utökningen av antalet grillplatser inte leder till ökad nedskräpning och förstörelse.
Visa hela svaret

Vart får man grilla med kolgrill?

Vad är ett eldningsförbud? – Eldningsförbud är något som länsstyrelsen eller kommunen beslutar om i samråd med räddningstjänsten utifrån SMHI:s prognoser. Eldningsförbud utfärdas när det är stor risk för att bränder kan uppstå. Som privatperson kan du ta reda på vad som gäller genom att gå in på kommunens eller länsstyrelsens hemsida.

Både radio och lokalpress brukar rapportera om det skett ändringar av råd och rekommendationer kring eldning. Grilla hemma under eldningsförbud Under eldningsförbud är det fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och med alla typer av grillar. Eftersom man enligt lag är skyldig att se till att underlaget är brandsäkert är engångsgrillar som står direkt på marken inte något bra val.

Däremot är det ok att använda kolgrillar, stekhällar och gasolgrillar. Elgrillar ska placeras utan markkontakt. Grilla på allmän grillplats under eldningsförbud Det är tillåtet att grilla på en allmän grillplats även när det är eldningsförbud. Allmänna grillplatser är utmärkta och man känner igen dem på att de är anlagda med grus eller annat icke brandfarligt material som underlag. Innan du packar ner grillen för att åka på utflykt måste du försäkra dig om att det inte råder eldningsförbud. Då är det nämligen inte tillåtet att grilla i parker, på stranden eller ute i naturen. Under eldningsförbudet får du inte grilla eller elda fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse.
Visa hela svaret

Får man grilla på sin tomt?

Frågor och svar om vad som gäller vid eldningsförbud – Här svarar vi på de vanligaste frågorna om vad som gäller när det råder eldningsförbud. Eldningsförbud – detta gäller i naturen (skog och mark) Ja, du får grilla med fasta bränslen (ved, kol, briketter, ris och grenar, m.m.) men endast för matlagning och vid fasta grillplatser.

 • Grillpltasen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning.
 • Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska.
 • Se alltid till att det inte finns risk för brandspridning. Ja.
 • Se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken.
 • Nej, du får inte tända levande ljus, facklor eller marschaller i naturen.

Förbudet gäller även på kyrkogårdar. Ja, det är tillåtet om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning. Eldningsförbud – detta gäller på egen tomt, innergård, campingplats, kolonilott osv. Ja, all typ av grillning (kol, briketter, gasol eller el) på egen tomt är tillåten.

På campingplatser, innergårdar, koloniområden osv. är det föreningen alternativt fastighetsägaren som bestämmer vilka regler som gäller. Placera alltid grillen upphöjd från marken och låt den stå på ett underlag som är brandsäkert så att det inte finns risk för brandspridning. Ja, om fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen tillåter det.

Ska du grilla på balkongen rekommenderar Storstockholms brandförsvar en elektrisk grill framför en gasol- eller kolgrill. På så sätt undviker du öppen låga i samband med grillning. Ha alltid en brandsläckare nära till hands. Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska.

Se alltid till att det inte finns risk för brandspridning. Ja. Se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken. Ja, på egen tomt, innergård, campingplats, kolonilott osv. Det är dockinte tillåtet på kyrkogårdar. Ja, det är tillåtet om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har ytterligare information om eldningsförbud på sin webbplats. Där finns även en tabell som sammanfattar vad som är tillåtet och inte, Länsstyrelsen – Om eldningsförbud, Länken öppnas i ett nytt fönster.
Visa hela svaret

Får man grilla på en parkering?

Eldningsförbudet gäller fortfarande – Respektera eldningsförbudet som gäller. Det är endast tillåtet att grilla på egen tomt och iordningsställda grillplatser på exempelvis badplatser och parker. Det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen.
Visa hela svaret

Är det eldningsförbud 2022?

Om du planerar att elda, kontrollera om det råder eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning.
Visa hela svaret

Får man grilla med engångsgrill 2022?

Får jag använda engångsgrill? Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Är Det Att Bo I Borås?

Får man grilla i sin egen trädgård?

Lär dig grilla säkert och förhindra brand. Om du grillar i naturen uppmanar vi dig att alltid vara försiktig. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Vår rekommendation är att du inte använder en grill med öppen låga på balkongen eftersom det innebär en större brandrisk.

Många bränder kan förebyggas om du lär dig grilla säkert. Om du tänkt grilla ute i naturen ska du först kontrollera att det inte råder eldningsförbud. Vid eldningsförbud gäller särskilda regler, Om du grillar i naturen uppmanar vi dig alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser.

Om du grillar – kom ihåg att elden ska vara helt släckt när du lämnar platsen. För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information. Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39,

Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26, Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00, På din tomt får du grilla i kol- eller gasolgrill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till “egen tomt” räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott.

För att undvika missförstånd – tala med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller. Gällande grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer vilka regler som råder. Vår rekommendation är att du inte grillar på balkongen eftersom det innebär en del risker.

 1. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong innebär flera faror.
 2. Förutom att du kan orsaka en brand kan du också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.
 3. Om du absolut måste grilla på balkongen bör du använda en elektrisk grill.
 4. I Stockholm finns det ett antal fasta grillplatser som du får använda för grillning.

Karta hittar du här, Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck elden/glöden i kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.
Visa hela svaret

Kan man grilla med ved i Klotgrill?

Att grilla Grillspett Det här är en fördjupning av grilltipsen som finns på vår, Att grilla kan tyckas vara en typiskt svensk företeelse men i stora delar av världen är det den vanligaste metoden att tillaga kött, inte minst eftersom det är det mest energieffektiva sättet att tillaga mat och i stora delar av världen är vädret ofta mer tillåtande.

Tycker man – som jag – att det är roligt att läsa gamla texter så kanske man har slagits av att människor, både i gamla testamentet (t ex 3:e moseboken) och klassisk grekisk litteratur (t ex i Iliaden & Odyséen), gärna offrar djur under öppen himmel så att Gud eller gudarna kan njuta av doften från nygrillat kött.

Fast det är bara doften som når himmelriket, köttet äts ju förstås upp av de människor som är närvarande. Som med all tillagning av kött är det bra att det är rumstempererat innan det tillagas. Ta därför ut köttet i god tid och kanske passa på att marinera det innan man ger sig ut till grillen.

 1. Marineringen behöver inte göras så långt i förväg, det räcker med en timme.
 2. På taffel finns en fantastiskt välskriven och matnyttig om marinering och grillning.
 3. Ett förslag som ges där är att först marinera i rimlag med burdusa kryddor för att sedan, efter grillningen, pensla på med en mer komplex kryddning, exempelvis i form av glaze.

Detta för att den heta temperaturen på grillen tar tillintetgör den ofta subtila smaken hos många kryddor. Innehållet i en grillbox testas sommaren 2010 Vad använder man då för att grilla? Själv använder jag ofta ved, mest för att det är något som vi ofta har här, men också för att jag tycker att det ger en extra dimension, sätter lite smak på köttet, i synnerhet om man kan välja mellan olika träslag.

 • Däremot tar det längre tid än både kol och briketter – som är de andra alternativen att elda med.
 • Ved är också, i ärlighetens namn, rätt opraktiskt eftersom det väger mer och tar mer plats.
 • Vill man ändå elda med ved (för det är värt det!) så gäller det att fylla grillen – och är det en klotgrill kan det bli lite bökigt – och elda.

Sen får man vänta tills man har en fin glödbädd. Alternativt kan man blanda i en del briketter eller kol, för att få glöden att hålla lite längre. Ibland hör jag att tändvätska rekommenderas för att tända grillen. Själv tycker jag att det är fullkomligt onödigt.

Det kan vara rätt omständligt och har man otur (eller bråttom) kan köttet ta smak av det. Sen kan det också vara skönt – i synnerhet om man har småbarn som jag – att slippa tänka på var tändvätskan står i förhållande till både mat och grill. Själv använder jag torr träflis och vanliga tändstickor. Annars finns braständstickor att köpa som brinner i flera minuter och är helt miljövänliga.

Använder man kol eller briketter är det bra att försöka göra en pyramid av dem så att värmen enklare sprider sig. När det sedan har börjat glöda kan du sprida ut dem. Ett bra sätt att få upp glöden ordentligt är att tillföra syre – och enklast görs detta genom att man viftar hastigt med en kartongbit över elden.

 • Det gäller att hitta någonting som är bekvämt att hålla i och som är tillräckligt styvt för att inte böjas.
 • Släng ett öga på grillen, ser köttet ut att vara av den högsta kvalitet du någonsin sett, är chansen stor att det kommer direkt ur en köttbox från Gröna gårdar.
 • Då är saken biff, så att säga: Köttboxarna är väldigt mångsidiga varelser, skär loss en sida från boxen och börja vifta.

När ett vitt lager täcker kolen är det dags att börja grilla och då är det bra om grillgallret har legat på grillen ett tag redan. Om grillgallret är hett så är risken för att köttet ska fastna mindre. Man kan också smörja in gallret men då får man tänka på att använda ett fett som tål höga temperaturer.

Vad gäller grillning av nötfärsbiffar så är Gröna gårdars färs helt oslagbar vad gäller smak, inte minst på grund av fettkvalitet och fetthalt. Det enda som krävs för att få perfekta hamburgare är som bekant att forma, krydda och grilla. Altnerativt krydda, forma och grilla. Men mer behövs inte. Till kryddning räcker salt och peppar.

You might be interested:  Var Skall Man Bo I Göteborg?

Grillar man biffar eller grillspett så är det bara att lägga upp det färdiga köttet på tallriken och börja äta. Större köttbitar behöver däremot lite extra omsorg. Helst av allt ska man använda en stektermometer för att få köttet som man vill. Efter grillningen kan det vara bra att stryka på en glaze eller krydda på annat sätt och slutligen låta köttet vila en liten stund övertäckt före servering.
Visa hela svaret

Får man grilla på terrassen?

Grillning på balkongen kan medföra både brandfara och grannar som klagar på röklukt men det finns inte något lagförbud mot att grilla på balkongen. Hyresvärden eller styrelsen har dock rätt att sätta upp egna regler för vad som gäller i fastigheten. Det enklaste är att dela ut ordningsregler till de boende.
Visa hela svaret

Får man elda i tunna på sin tomt?

Miljöbrottsgruppen: Tänk på vad du eldar! Eldning av trädgårdsavfall är ett säkert vårtecken. Men mycket material är enklare och bättre att köra till återvinningscentralen än att elda upp i en brasa. Vill det sig illa kan eldningen leda till misstankar om miljöbrott.

Under våren är det många som passar på att röja och städa i trädgården och på gården. Många som bor så till att man kan tända en brasa tar gärna tillfället i akt och eldar upp mycket av det skräp som blir över vid dessa vårstädningar. Men vad är egentligen okej att elda? – I klartext kan man säga att det är okej att elda trädgårdsavfall som exempelvis kvistar, ris och grenar.

Men det är inte tillåtet att elda annat avfall som till exempel hushållsavfall, plast, gummi, träpallar, målat eller impregnerat virke, spånskivor med mera. Eldar man sådant material riskerar man att bli misstänkt för miljöbrott, säger Monika Ivert, chef för regionala miljöbrottsgruppen i polisregion Väst.

 • Polisens miljöbrottsgrupp utreder varje år många fall av otillåten eldning, det vill säga brott mot miljöbalkens 29 kap 1§.
 • – Då vi utreder dessa brott tar vi prov på askan från eldningshögarna.
 • Proven från askan skickas för analys, och ett vanligt analysresultat efter en brasa där det exempelvis eldats hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, isolering, plast eller annat emballage-material kan innehålla ämnen som dioxin, PCB och tungmetaller som exempelvis arsenik, koppar, krom, bly med mera.

– Det är många ämnen där som vi inte vill att de släpps ut i vår natur. Så var på den säkra sidan, för vår miljös skull. Tänk er för innan ni eldar och ta det säkra före det osäkra och kör ert avfall till kommunernas återvinningscentraler, säger Monika Ivert.

 1. Miljöbalkens 29 kapitel 1§
 2. “För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet.
 3. 1. Orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra
 4. a. en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller

b. någon annan betydande olägenhet i miljön.” : Miljöbrottsgruppen: Tänk på vad du eldar!
Visa hela svaret

Hur nära huset får man grilla?

Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, hus vagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
Visa hela svaret

Får man elda vart man vill?

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att på eget ansvar elda under säkra förhållanden. När brandrisken är stor kan det ibland vara förbjudet att elda i skog och mark. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om eldnings- förbud i syfte att förhindra skogsbränder.
Visa hela svaret

Får man grilla på gräs?

När du vill göra upp eld eller grilla ute är det viktigt att du väljer ett lämpligt underlag. Välj i första hand grus eller sandig mark. Gräs, mossa eller jordig skogsmark ska du inte grilla/elda på, då det lätt tar eld. Elda inte direkt på – eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock, de spricker och får sår som aldrig läker.
Visa hela svaret

Får man grilla på en innergård?

Styrelsen har rätt att besluta att införa ordningsregler med förbud mot grillning såväl på föreningens allmänna ytor, till exempel innergården, som på balkongerna. Grillningsförbudet får inte vara godtyckligt utan ska ha ett verkligt föreningsintresse.
Visa hela svaret

Är det eldningsförbud i Malmö?

Trivseleldning endast tillåten mellan den 1 oktober till den 31 mars – Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning, vilket innebär att man inte eldar med huvudsyftet att värma bostaden. Trivseleldning får endast ske mellan den 1 oktober till och med den 31 mars.

Malmö stad inte har någon generell begränsning av hur ofta man får trivselelda vintertid, men rekommendationen är att starta elden max en gång per dygn och att hålla elden vid liv ett begränsat antal timmar per tillfälle, vid högst två tillfällen per vecka. Den rekommendationen ger vi utifrån rättspraxis.

Om grannar störs kan miljönämnden i enskilda fall behöva begränsa eldningen med stöd av miljöbalken. Vad som anges i rekommendationerna är vad domstolar i flera fall har bedömt vara acceptabelt i en sådan situation. Elda med omdöme och tänk också på att elda försiktigt av brandskyddsskäl.
Visa hela svaret

Får man grilla utanför lägenhet?

Ryk inte ihop med grannen när sommaren kommer 23 Jul Sol, värme och sena kvällar, det kan bara betyda en sak: Grillning. Det kan vara väldigt mysigt att grilla på sin balkong eller innergård, men det är inte alla som känner likadant. Dina grannar håller inte alls med när röken från din grill tar sig in i deras hem.

Det är inte förbjudet att grilla i en hyresrätt, men däremot är det förbjudet att störa sina grannar. Och röken från din grill eller cigarett klassas som störning. Det behöver inte vara själva röken, även lukten kan upplevas som störande. Hur ska du då göra för att kunna grilla på sommaren? I nästan alla fall finns det en fast grill på gården och den får du alltid använda.

Ska du grilla på balkongen ska du använda en elgrill som inte osar och ryker så mycket som en gasol- eller kolgrill. Fråga gärna dina grannar innan du tar upp grillen, frågar du inte ökar risken för konflikter. Om du är en person som störs av att grannen grillar, prata med denne.

 1. Försök att lägga upp det du vill säga lugnt och sansat för att få dem att förstå ditt problem, de kanske inte ens är medvetna om att du blir störd.
 2. Funkar det inte kan du vända dig till din hyresvärd och berätta om problemet.
 3. Oftast tar värden hand om det, men i vissa fall kan värden tycka att du helt enkelt får stå ut med det.
You might be interested:  Vem Bygger Northvolt I Skellefteå?

Då kan du vända dig till Hyresgästföreningen. Oavsett om du grillar på gården eller balkongen är det viktigt att du är försiktig. Brandrisken vid grillning är väldigt hög. Använder du engångsgrill är det extra viktigt, eftersom den till exempel kan föras med av vinden om det blåser mycket.

Tänd helst grillen med eltändare som ansluts med jordfelsbrytare.Häll aldrig tändvätska på en grill som brinner.Förvara eventuell tändvätska minst tre meter från grillen.Lämna aldrig grillen utan tillsyn.Lägg använd grillkol på avsedd, anvisad plats.Använd kol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.Se till att din engångsgrill verkligen har svalnat ordentligt innan du slänger den.Placera din engångsgrill på material som inte börjar brinna, till exempel asfalt.Ha alltid tillgång till mycket vatten när du ska grilla, så att du kan släcka en eventuell brand innan den sprider sig.När du grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den oövervakad.

: Ryk inte ihop med grannen när sommaren kommer
Visa hela svaret

Får man grilla på rastplats?

Placera grillen på säker yta – Förbudet innebär att all öppen eldning i skog, mark och på privata tomter är förbjuden. Däremot är det fortfarande tillåtet att grilla. – Man har lov att grilla, men däremot måste man tänka sig för innan, säger Bosse Andersson. Tänk på att ställa engångsgrillen på en obrännbar yta Foto: LEIF JACOBSSON
Visa hela svaret

Får man grilla korv i skogen?

Allemansrätten som gäller i Norden gör att vi kan röra oss fritt i skog och mark till skillnad från i många andra länder. Men det ställer också krav på att alla tar sitt ansvar. Läs vår guide om hur du eldar säkert i naturen. Enligt allemansrätten är det tillåtet att göra upp eld i naturen under säkra förhållanden.

 • Det första du bör göra innan du tänder brasan eller grillen är att kolla att det inte råder eldningsförbud,
 • Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck elden/glöden med mycket vatten när du har grillat klart.
 • För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39, Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26, Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00, Kommunen kan också utfärda eldningsförbud på grund av miljöskäl. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller och den informationen hittar du på kommunens hemsida.

 1. Campingplatser och turistbyråer kan ofta också ge besked om brandrisken.
 2. När du eldar sker det alltid under eget ansvar.
 3. Det innebär att du ansvarar för att elden inte sprids okontrollerat och att eldandet inte ställer till besvär för andra.
 4. Röken kan till exempel vara mycket irriterande för allergiker.

Tänk också på att den som orsakar en brand på grund av oaktsamhet kan ställas inför rätta. Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk för att den ska sprida sig eller skada mark och vegetation. Här fungerar grus och sandig mark bra.
Visa hela svaret

Får man elda i tunna Vid eldningsförbud?

Elda säkert –

Kontrollera om det råder eldningsförbud, då får du inte elda alls. Elda inte om det är torrt eller blåsigt ute. Elda bara torrt trädgårdsavfall. Elda helst i eldningstunna och lägg i lagom mycket kvistar och ris åt gången. Ha alltid släckningsutrustning såsom vattenslang, hink och räfsa till hands. Vattna runt elden för att hålla marken fuktig och minska risken för spridning. Se till att det är fritt tre till fem meter upp i luften, eldning får inte ske under ett träd eller en elledning. Håll elden under uppsikt hela tiden När eldningen är klar, se till att elden är helt släckt.

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information. Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39, Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26, Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00,
Visa hela svaret

När får man elda på tomten?

Då får du elda på tomten – I tätbebyggt område får du oftast inte elda skräp när som helst. Kolla med din kommun. Ofta har kommunen två veckor när eldning i trädgården är tillåten, en på våren och en på hösten. Kolla också brandrisken där du bor. Det gör du med SMHI:s brandriskprognos eller appen Brandrisk Ute,
Visa hela svaret

Kan man grilla i Slottskogen?

Trivselregler Plocka upp efter dig, släng ditt skräp i soptunnan och håll parken ren. Du ska alltid hålla din hund kopplad, även om det inte är mycket besökare i parken. Det finns en hundrastplats i parken där hunden får lov att vara lös under uppsikt.

Plocka alltid upp efter din hund. Du får inte ta med dig din hund in på lekplatser. Grillar ska stå på eldfast underlag (inte på gräs). I Slottsskogen finns särskilda kärl för engångsgrillar där du kan ställa din grill. Se till att grillen är sval innan du slänger den. Om du vill grilla över öppen eld får du bara göra det på parkens grillplatser, vi har 4 st fasta grillplatser vid: Plikta, ovanför Björngårdsvillan, Scoutmonumentet och vid Naturlekplatsen.

Kom ihåg att släcka efter dig. Det är ditt ansvar att ta reda på om Räddningstjänsten har utlyst eldningsförbud.
Visa hela svaret

Är det eldningsförbud i Malmö?

Trivseleldning endast tillåten mellan den 1 oktober till den 31 mars – Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning, vilket innebär att man inte eldar med huvudsyftet att värma bostaden. Trivseleldning får endast ske mellan den 1 oktober till och med den 31 mars.

 • Malmö stad inte har någon generell begränsning av hur ofta man får trivselelda vintertid, men rekommendationen är att starta elden max en gång per dygn och att hålla elden vid liv ett begränsat antal timmar per tillfälle, vid högst två tillfällen per vecka.
 • Den rekommendationen ger vi utifrån rättspraxis.

Om grannar störs kan miljönämnden i enskilda fall behöva begränsa eldningen med stöd av miljöbalken. Vad som anges i rekommendationerna är vad domstolar i flera fall har bedömt vara acceptabelt i en sådan situation. Elda med omdöme och tänk också på att elda försiktigt av brandskyddsskäl.
Visa hela svaret

Var går gränsen mellan Kungsparken och Slottsparken i Malmö?

Vy över Kungsparken i Malmö kring sekelskiftet 1900. Kungsparken ligger centralt och är Malmös äldsta park, Kanalen skiljer Kungsparken från Slottsparken, med vilken den bildar ett sammanhängande parkområde.
Visa hela svaret