Var I Stockholm Ökar Corona?

Var I Stockholm Ökar Corona
Läget i Sverige – Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 50. Ökningen sker i en majoritet av regionerna samt bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet inneliggande patienter i slutenvården med covid-19 och antalet nya intensivvårdade patienter har ökat de senaste veckorna.

En ökning ses också av antalet avlidna med covid-19 de senaste veckorna. Smittspridningen bedöms öka ytterligare några veckor vilket medför en fortsatt hög belastning på vården. Statistik om vård och covid-19 (Socialstyrelsen.se) Ökningen i bekräftade fall av covid-19 bedöms spegla en omfattande smittspridning i samhället.

Corona ökar i Stockholm • Överläkaren: ”Vi har våg två här, tyvärr”

Vi ser även en hög smittspridning av andra luftvägsvirus såsom RS-virus och säsongsinfluensa. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus.

 • För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa.
 • Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.
 • Om vaccination mot covid-19 Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig (nyhet 2022-11-28) Vecka 50 provtogs 41 322 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående vecka.

Ökningen ses i alla åldersgrupper utom 10–19 år och som tidigare var antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 50 högst i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av åldersgruppen 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 50 var 32 procent, jämfört med 30 procent vecka 49.

 • Under vecka 50 rapporterades 12 801 bekräftade fall av covid-19, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med vecka 49.
 • Vecka 50 var antalet fall högre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner utom Västerbotten där skillnaden inte var statistiskt säkerställd.
 • Antal bekräftade fall under vecka 50 bland boende på SÄBO var 1 587, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med vecka 49.

Bland personer med hemtjänst rapporterades 1 437 bekräftade fall vecka 50, vilket är en ökning med 37 procent från föregående vecka. Hittills har 39 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 50. De föregående tre veckorna (vecka 47–49) rapporterades i medeltal 33 nya patienter per vecka.

 • Sedan föregående veckorapport har ytterligare 11 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 49, vilket ger totalt 42 patienter rapporterade vecka 49.
 • För de 137 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 47–50), var medelåldern 63 år och 84 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd.

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan.

Hittills har 114 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 48. Föregående tre veckor (vecka 45–47) var medeltalet 88 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 48 hade 78 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hade hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 156 respektive 168 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 49 och 50.

Vecka 48 var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet) I Sverige cirkulerar fortsatt många olika undergrupper inom omikron-varianten, huvudsakligen från undergrupper inom BA.2 och BA.5.

 • De genetiska grupper som nu är mest utbredda har mutationer som är under övervakning, då de ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret.
 • De vanligaste genetiska grupperna av SARS-CoV-2 i Sverige under vecka 47-49 var BQ.1.1, XBB.1, BF.7 och BQ.1.
 • Inom undergrupper till BA.5 ökar andelen BQ.1.1 och BQ.1 medan andelen BF.7 minskar.

Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom BQ 43,6 procent av alla prover som undersöktes från vecka 47-49. XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant) ökar nationellt, men i olika grad i regionerna. Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom XBB 10,3% av alla undersökta prover under perioden. Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 50 2022 (PDF, 873 kB) Underlag för veckorapport covid-19, vecka 50 (Excel, 157 kB)
Visa hela svaret

Är Corona fortfarande farligt?

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig – Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.
Visa hela svaret

Hur mycket Corona i Stockholm?

Statistik över antalet fall – Denna statistik uppdateras var tredje vecka.614 072 fall av covid-19 har anmälts till och med 2022-12-18.
Visa hela svaret

Kan man ha Corona mer än en gång?

Kan man bli smittad flera gånger? – Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot att få sjukdomen igen. Men skyddet minskar med tiden och är mindre effektivt mot nya varianter av viruset. Risken att bli allvarligt sjuk är dock mindre om du har haft infektionen tidigare.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vem Bor Här 2021 Göteborg?

Hur farlig är omikron för ovaccinerade?

Ovaccinerade i större risk – Till riskfaktorer räknas förutom ålder till exempel cancersjukdomar, demens och fetma. Svår sjukdom innebär att personen blir inlagd på sjukhus och behöver vård med mer än fem liter syrgas. Det är framför allt bland ovaccinerade män med mer än en riskfaktor som risken ökar kraftigt för svår sjukdom även med omikronvarianten.

 1. I resultaten syns också en risk för svår sjukdom under omikronperioden bland ovaccinerade män i åldersgruppen 40 – 64 år som har en eller flera riskfaktorer.
 2. Men att vaccinera sig mot covid-19 gör stor skillnad, säger Fredrik Kahn.
 3. Vi ser att oavsett kön, ålderskategori och underliggande riskfaktor eller inte, så sjunker risken för svår sjukdom rejält om personen är vaccinerad.

Vaccinen är inte så effektiva mot smittspridningen av omikron – men de skyddar väldigt bra mot att bli svårt sjuk. I vaccinationsuppföljningsstudien Covers fortsätter forskarna nu att följa vaccinernas effekter och hur immunförsvaret reagerar på sikt efter vaccination.
Visa hela svaret

Har Covid ökat?

Läget i Sverige – Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 50. Ökningen sker i en majoritet av regionerna samt bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet inneliggande patienter i slutenvården med covid-19 och antalet nya intensivvårdade patienter har ökat de senaste veckorna.

 1. En ökning ses också av antalet avlidna med covid-19 de senaste veckorna.
 2. Smittspridningen bedöms öka ytterligare några veckor vilket medför en fortsatt hög belastning på vården.
 3. Statistik om vård och covid-19 (Socialstyrelsen.se) Ökningen i bekräftade fall av covid-19 bedöms spegla en omfattande smittspridning i samhället.

Vi ser även en hög smittspridning av andra luftvägsvirus såsom RS-virus och säsongsinfluensa. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus.

För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19. Om vaccination mot covid-19 Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig (nyhet 2022-11-28) Vecka 50 provtogs 41 322 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående vecka.

Ökningen ses i alla åldersgrupper utom 10–19 år och som tidigare var antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 50 högst i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av åldersgruppen 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 50 var 32 procent, jämfört med 30 procent vecka 49.

 1. Under vecka 50 rapporterades 12 801 bekräftade fall av covid-19, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med vecka 49.
 2. Vecka 50 var antalet fall högre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner utom Västerbotten där skillnaden inte var statistiskt säkerställd.
 3. Antal bekräftade fall under vecka 50 bland boende på SÄBO var 1 587, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med vecka 49.

Bland personer med hemtjänst rapporterades 1 437 bekräftade fall vecka 50, vilket är en ökning med 37 procent från föregående vecka. Hittills har 39 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 50. De föregående tre veckorna (vecka 47–49) rapporterades i medeltal 33 nya patienter per vecka.

 1. Sedan föregående veckorapport har ytterligare 11 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 49, vilket ger totalt 42 patienter rapporterade vecka 49.
 2. För de 137 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 47–50), var medelåldern 63 år och 84 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd.

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan.

 • Hittills har 114 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 48.
 • Föregående tre veckor (vecka 45–47) var medeltalet 88 dödsfall per vecka.
 • Av de rapporterade avlidna vecka 48 hade 78 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hade hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO.
 • Hittills har 156 respektive 168 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 49 och 50.

Vecka 48 var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet) I Sverige cirkulerar fortsatt många olika undergrupper inom omikron-varianten, huvudsakligen från undergrupper inom BA.2 och BA.5.

 1. De genetiska grupper som nu är mest utbredda har mutationer som är under övervakning, då de ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret.
 2. De vanligaste genetiska grupperna av SARS-CoV-2 i Sverige under vecka 47-49 var BQ.1.1, XBB.1, BF.7 och BQ.1.
 3. Inom undergrupper till BA.5 ökar andelen BQ.1.1 och BQ.1 medan andelen BF.7 minskar.

Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom BQ 43,6 procent av alla prover som undersöktes från vecka 47-49. XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant) ökar nationellt, men i olika grad i regionerna. Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom XBB 10,3% av alla undersökta prover under perioden. Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 50 2022 (PDF, 873 kB) Underlag för veckorapport covid-19, vecka 50 (Excel, 157 kB)
Visa hela svaret

Får man resa utan att vara vaccinerad?

Vad gäller i landet du ska resa till? – Var påläst och ta reda på vad som gäller i landet du ska resa till. Länder kan ha olika inreseregler och förhållningsregler med anledning av covid-19. Till exempel kan det finnas krav på att bära ansiktsmask på flyg, hotell och allmänna platser, eller så kan du behöva visa upp vaccinationsbevis inför och under resan.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Tjänar En Barnskötare I Sundsvall?

Hur länge är man smittsam omikron?

Om man är allvarligt sjuk är man oftast smittsam under något längre tid än om man är lindrigt sjuk. smittsam längre är 5 dagar om du inte är påtagligt allmänt förbättrad. Om du bara har kvar lätta symtom som rethosta och försämrat lukt- och smaksinne efter 5 dagar, är du sannolikt inte längre smittsam.
Visa hela svaret

Vad skyddar mot omikron?

Vaccinskydd mot omikron 07/02 2022 – Skyddet efter två doser med covid-19 vaccin mot symtomatisk infektion orsakad av omikron- eller delta-varianten avtar över tid. Skyddet avtar snabbare för omikron än för delta. Skyddet mot såväl delta som omikron återställs drygt en vecka efter en första påfyllnadsdos (3:e dosen) och avtar inte lika snabbt som efter bara två doser, enligt data från brittiska UKHSA.

Vaccination med två doser ger fortsatt skydd från att bli så allvarligt sjuk att man behöver vårdas på sjukhus. Två studier från februari 2022, varav en svensk, fann att allvarlighetsgraden vid smitta med omikron inte minskade lika mycket bland ovaccinerade som den gjorde bland vaccinerade. Att drabbas av allvarlig sjukdom vid smitta med omikron är alltså betydligt vanligare bland ovaccinerade än vaccinerade.

Enligt data från UKHSA från den 14 januari 2022, gav en första påfyllnadsdos (dos 3) ytterligare skydd, med upp till 92 procent lägre risk för sjukhusinläggning vid smitta med omikron, jämfört med ovaccinerade. Skyddet efter 10 veckor var 83 procent. Liknande siffror ses från bland annat Sverige, våra nordiska grannländer och USA.

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing 34 (assets.publishing.service.gov.uk) SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529) (assets.publishing.service.gov.uk) Risk of severe COVID-19 from the Delta and Omicron variants in relation to vaccination status, sex, age and comorbidities – surveillance results from southern Sweden (medrxiv.org) SARS-CoV-2 Infection and Hospitalization Among Adults Aged ≥18 Years, by Vaccination Status, Before and During SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant Predominance — Los Angeles County, California, November 7, 2021–January 8, 2022 (cdc.gov) Reduced risk of hospitalisation among reported COVID-19 cases infected with the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 variant compared with the Delta variant, Norway, December 2021 to January 2022 (eurosurveillance.org) Reduced Risk of Hospitalisation Associated With Infection With SARS-CoV-2 Omicron Relative to Delta: A Danish Cohort Study (papers.ssrn.com) COVID-19 Incidence and Death Rates Among Unvaccinated and Fully Vaccinated Adults with and Without Booster Doses During Periods of Delta and Omicron Variant Emergence — 25 U.S. Jurisdictions, April 4–December 25, 2021 (cdc.gov)

Visa hela svaret

Finns Corona kvar i Sverige 2022?

Förändringar i provtagningen för covid-19 – Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Över tid har det skett förändringar i provtagningen för covid-19 som påverkar hur väl antalet laboratoriebekräftade fall reflekterar smittspridningen:

Initialt under 2020 (från vecka 4) provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19. Den 13 mars (vecka 11) 2020 ändrades provtagningen eftersom situationen med covid-19 förändrats i delar av Sverige. För att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta prioriterades provtagning av personer som var i behov av vård på sjukhus samt personal inom vård och äldreomsorg med misstänkt covid-19. Ett antal regioner provtog en bredare grupp på grund av utökad smittspårning. Ny fas kräver nya insatser mot covid-19 (nyhet 2020-03-13) Den 17 april presenterade Folkhälsomyndigheten en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19. Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19 (nyhet 2020-04-17) En uppdaterad strategi publicerades 5 maj. Den 5 juni gav Regeringen i uppdrag till Folkhälsomyndigheten och till länsstyrelserna att säkerställa flöden av storskalig testning. Kapaciteten ökades successivt och påverkade antalet fall som bekräftades och andelen milda rapporterade fall ökade. Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 (regeringen.se) Den 1 november 2021 uppdaterade Folkhälsomyndigheten provtagningsrekommendationerna för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19. Skydda dig själv och andra – uppdaterade rekommendationer om covid-19 Den 22 november 2021 justerades provtagningsindikationen så att personer med symtom på covid-19 rekommenderas testning oavsett vaccinationsstatus. Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19 (nyhet 2021-11-17) Den 9 februari 2022 infördes en ny provtagningsindikation så att testning och smittspårning syftar till att skydda personer i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen som har ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Den nya provtagningsindikationen fokuserar på personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Testning för covid-19 Pandemin går in i en ny fas (nyhet 2022-02-09) Förändringen den 9 februari 2022 medför att statistiken över antalet bekräftade fall av covid-19 inte kommer vara jämförbar med tidigare under pandemin. Statistiken över intensivvård och död bland de som bekräftas smittade kommer fortsatt att ge en bild av smittspridningens allvarligaste effekter.

Visa hela svaret

Har Corona minskat?

Läget i Sverige – Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 50. Ökningen sker i en majoritet av regionerna samt bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet inneliggande patienter i slutenvården med covid-19 och antalet nya intensivvårdade patienter har ökat de senaste veckorna.

En ökning ses också av antalet avlidna med covid-19 de senaste veckorna. Smittspridningen bedöms öka ytterligare några veckor vilket medför en fortsatt hög belastning på vården. Statistik om vård och covid-19 (Socialstyrelsen.se) Ökningen i bekräftade fall av covid-19 bedöms spegla en omfattande smittspridning i samhället.

Corona ökar i Stockholm • Överläkaren: ”Vi har våg två här, tyvärr”

Vi ser även en hög smittspridning av andra luftvägsvirus såsom RS-virus och säsongsinfluensa. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus.

För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19. Om vaccination mot covid-19 Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig (nyhet 2022-11-28) Vecka 50 provtogs 41 322 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående vecka.

Ökningen ses i alla åldersgrupper utom 10–19 år och som tidigare var antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 50 högst i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av åldersgruppen 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 50 var 32 procent, jämfört med 30 procent vecka 49.

 • Under vecka 50 rapporterades 12 801 bekräftade fall av covid-19, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med vecka 49.
 • Vecka 50 var antalet fall högre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner utom Västerbotten där skillnaden inte var statistiskt säkerställd.
 • Antal bekräftade fall under vecka 50 bland boende på SÄBO var 1 587, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med vecka 49.
You might be interested:  När Börjar Höstterminen 2017 Uppsala?

Bland personer med hemtjänst rapporterades 1 437 bekräftade fall vecka 50, vilket är en ökning med 37 procent från föregående vecka. Hittills har 39 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 50. De föregående tre veckorna (vecka 47–49) rapporterades i medeltal 33 nya patienter per vecka.

Sedan föregående veckorapport har ytterligare 11 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 49, vilket ger totalt 42 patienter rapporterade vecka 49. För de 137 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 47–50), var medelåldern 63 år och 84 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd.

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan.

Hittills har 114 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 48. Föregående tre veckor (vecka 45–47) var medeltalet 88 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 48 hade 78 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hade hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 156 respektive 168 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 49 och 50.

Vecka 48 var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet) I Sverige cirkulerar fortsatt många olika undergrupper inom omikron-varianten, huvudsakligen från undergrupper inom BA.2 och BA.5.

 1. De genetiska grupper som nu är mest utbredda har mutationer som är under övervakning, då de ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret.
 2. De vanligaste genetiska grupperna av SARS-CoV-2 i Sverige under vecka 47-49 var BQ.1.1, XBB.1, BF.7 och BQ.1.
 3. Inom undergrupper till BA.5 ökar andelen BQ.1.1 och BQ.1 medan andelen BF.7 minskar.

Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom BQ 43,6 procent av alla prover som undersöktes från vecka 47-49. XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant) ökar nationellt, men i olika grad i regionerna. Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom XBB 10,3% av alla undersökta prover under perioden. Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 50 2022 (PDF, 873 kB) Underlag för veckorapport covid-19, vecka 50 (Excel, 157 kB)
Visa hela svaret

Varför blir man inte sjuk i Corona?

Medicinvetarna #42: Varför slår corona olika? Äldre blir mycket sjukare än yngre, män drabbas hårdare än kvinnor. Varför blir vissa svårt sjuka i nya coronaviruset medan andra inte får några symtom alls? Barnläkaren Petter Brodin forskar om immunsystemet – hör honom berätta mer i podcasten Medicinvetarna. Avsnittet publicerades 20 maj 2020. Bild: Var I Stockholm Ökar Corona Rubrik: Petter Brodin, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto Andreas Andersson. En förklaring till att olika personer reagerar så olika när de smittas av nya coronaviruset kan vara skillnader i immunsystemet. – Men det handlar inte om att ha ett bra eller dåligt immunförsvar, det kan vara väldigt effektivt i en funktion men väldigt svagt i en annan.

 • Det är balansen och regleringen av immunförsvaret som avgör hur man reagerar på coronavirussmitta, säger forskaren Petter Brodin i podden Medicinvetarna.
 • Är barnläkare och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.
 • Hans forskning handlar om immunsystemet, hur det varierar mellan individer och dess tidiga utveckling i våra liv.

Han är även nyligen utsedd till koordinator i Sverige för ett internationellt forskarnätverk som ska undersöka varför vissa patienter under 50 år drabbats hårt av covid-19 trots att de inte har underliggande sjukdomar. I Medicinvetarna berättar han om projektet men också om cytokinstormar, bra och dåliga antikroppar och könsskillnader i immunsystemet.

Lyssna på avsnittet på Lyssna på avsnittet på

Bild: Var I Stockholm Ökar Corona Rubrik: Ali Mirazimi, foto: Andreas Andersson. I avsnittet svarar också i, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, på frågan om varför ingen forskare varnade för coronaviruset. – Vi vet att pandemier kommer att inträffa och det har forskare varnat för, men vilket virus som kommer att orsaka nästa pandemi är en extremt svår fråga.

Lyssna på avsnittet via istället. Hitta Medicinvetarna i,

: Medicinvetarna #42: Varför slår corona olika?
Visa hela svaret