Vad Tjänar En Barnskötare I Sundsvall?

Vad Tjänar En Barnskötare I Sundsvall
Vad tjänar en Barnskötare i lön 2022? Barnskötare har 25300 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 25400 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 24400 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en barnskötare 2022?

Så här vi räknat –

 • Månadslön augusti 2021: 25 300 kronor före skatt, 19 615 kronor efter skatt.
 • Månadslön augusti 2022: 26 059 kronor före skatt, 20 307 kronor efter skatt.
 • Förändrad köpkraft efter inflation: Minus 1 230 kronor
 • ( För att kunna köpa lika mycket i augusti 2022 som hon kunde köpa i augusti 2021 skulle barnskötaren behöva 21 537 kronor efter skatt, men hon får bara 20 307 kronor, dvs 1 230 kronor “fattas” i lönekuvertet )
 • Månadslön augusti 2021: 35 500 kronor före skatt, 26 714 kronor efter skatt.
 • Månadslön augusti 2022: 36 565 kronor före skatt, 27 632 kronor efter skatt.
 • Förändrad köpkraft efter inflation: Minus 1 700 kronor.
 • ( För att kunna köpa lika mycket i augusti 2022 som han kunde köpa i augusti 2021 skulle snickaren behöva 29 332 kronor efter skatt, men han får bara 27 632 kronor, dvs 1 700 kronor “fattas” i lönekuvertet )

Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en nyexaminerad barnskötare?

Barnskötare lön Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 400 kr och inom den privata sektorn 25 100 kr. För närvarande är det 2021 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 600 kr (2,43%) från 2020 till 2021. Löneskillnader mellan könen är 1 000 kr (4,1%) till favör för kvinnor över män.
Visa hela svaret

Vad tjänar en barnskötare utan utbildning?

Löneskillnaden i förskolan ökar – Löner 2019-05-02T14:37:11 I Botkyrka är skillnaden i medellön små mellan de fast anställda barnskötarna. Det visar KA:s kartläggning. Medellönen för den som arbetat cirka fem år är knappt 22 900 kronor i månaden, för den som arbetat ett helt yrkesliv är medellönen knappt 25 700 kronor.
Visa hela svaret

Hur mycket lön får en barnskötare vikarie?

25 300 kronor innan skatt – En barnskötare tjänar i genomsnitt 25 300 kronor innan skatt och 17 200 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på utbildning, område, ålder och kön. Timlönen för barnskötare blir således 158 kr innan skatt och 107 kr efter skatt.

 1. Som barnskötare är det vanligt att arbeta som vikarie.
 2. En barnskötare vikarie tjänar i genomsnitt 25 300 kronor i månaden, alltså lika mycket som fastanställda.
 3. Lönen för en vikarie varierar beroende på hur ofta man arbetar och vilken anställning man har.
 4. Lönen för barnskötare är låg jämfört med medellönen.

Barnskötare tjänar i genomsnitt 32% mindre än medellönen i Sverige som är 37 100 kronor. Man ska inte blanda ihop barnskötare med yrket barnsköterska som kräver utbildning och har en högre genomsnittslön på 32 800 kronor.
Visa hela svaret

Hur många timmar jobbar en barnskötare?

De arbetar på samma förskola men har olika arbetstid och olika lön. Barnskötarna från bemanningsföretaget har ett annat avtal. Fack och arbetsgivare är oense om hur det ska tolkas. Inom många andra LO-yrken är det vanligt att personal hyrs in från bemanningsföretag.

 • Nu har Örebro kommun slagit in på samma väg.
 • Förra hösten slutade kommunen ringa in timvikarier till barnomsorgen.
 • I stället ska vikarier hyras in från bemanningsföretaget Pelmatic.
 • Och det har förändrat en hel del för barnskötarna.
 • Som kommunanställd har man betydligt högre lön, säger en barnskötare.

Men det beror på. En timvikarie i kommunen utan jobb får inte lön. Den som är anställd i ett bemanningsföretag får garantilön de dagar som den inte är bokad. Garantilönen är 90 procent av den genomsnittliga lönen de tre senaste månaderna. Enligt LO blir det oftast problem med just lönen.

 • I Örebro är problemen flera.
 • En sak som man är oense om är hur många timmar som är heltid.
 • Enligt bemanningsavtalet är det 174 timmar, enligt avtalet med Sveriges Kommuner och Lands-ting, SKL, är det 165 timmar.
 • Det betyder att den som hyrs in för ett heltidsvikariat på 165 timmar inte kommer upp i 174.

Skillnaden blir nio timmar, jobbar man inte extra timmar får man garantilönen på 90 procent för de timmarna. Att hitta extra timmar kan vara svårt om man redan har ett heltidsschema. Men enligt bemanningsavtalet ska arbetsplatsens avtal (alltså SKL:s avtal) gälla när Pelmatics barnskötare är på förskolan.

 • Är man fullt utbokad på 165 timmar anser vi att man ska ha full månadslön, om inte annat snittet på arbetsplatsen, säger Clas Hellsing, ombudsman Kommunal Örebro.
 • Pelmatic ser saken på ett annat sätt: – Nej vi går på bemanningsavtalet, vi betalar för faktiska timmar som arbetas.
 • Det blir timlönen gånger de faktiska timmar som de jobbat.

När vi satte lönen utgick vi ifrån vad Örebro kommun betalat till sina vikarier, säger Cecilia Neirup, Pelmatic. Avtalet med bemanningsföretagen är gemensamt för 14 LO-förbund. Enligt LO:s Håkan Löfgren ska bemanningsföretaget följa villkoren som gäller på arbetsplatsen när de inhyrda är där.

 • Allt annat ser han som avtalsbrott.
 • Ommunal har upptäckt att det finns andra skäl som gör det svårt att komma upp i heltid.
 • Ett är att många förskolor sparar när de tar in vikarier, därför bokas inte vikarier för hela dagar.
 • Flera barnskötare KA talat med tycker också att de har fel lön.
 • I bemanningsavtalet finns fyra löneklasser.
You might be interested:  I Vilket Län Ligger Uppsala?

På LO betonar Håkan Löfgren att det är viktigt att placeras i rätt löneklass. Skälet är att det inte ska bli billigare att hyra in personal jämfört med att anställa. Den som har utbildning ska ligga i de övre löneklasserna och ha runt 19 000 kronor i månaden. Illustration: Ann-Sofi Marminge

Anställda på Pelmatic (avtalet för bemanningsföretag) Anställda i Örebro kommun (avtalet med SKL och lokalt avtal)
• Heltid: 174 timmar per månad. • Heltid: 165 timmar per månad.
• Lägsta lön: 17 153 kronor per månad. Är man inte bokad får man 90 procent. Den tid man är på arbetsplatsen gäller SKL:s avtal. • Lägsta lön: 17 200 kronor per månad för utbildad barnskötare, 16 100 för outbildad.
• Semester: enligt lagen, 25 dagar. Semesterlönen ska tjänas in. • Semester: enligt avtal, 25 dagar tom 39 år, 31 dagar from 40 år, 32 dagar from 50 år. Semester kan tas ut samma kalenderår som man tjänar in den.
• Friskvård: inte nu. • Friskvård: kuponger för 1000 kronor.
• Utbildning: diskuteras. • Utbildning/planering: 5 dagar per år.
• Arbetskläder: diskuteras. • Arbetskläder: på de flesta förskolor.
Ex på schema för Pelmaticsanställd: Måndag: 8.00-16.30_förskola_1 Tisdag: 9.00-14.00 förskola 2 Onsdag: 9.30-15.30 förskola 2 Torsdag: 8.30-15.30 förskola 3 Fredag: 8.30-16.30 förskola 1 (S:a 32,5 tim) Ex på schema för kommunanställd: Måndag: 6.30-17.30 förskola 1 Tisdag: 9.00-17.00 förskola 1 Onsdag: 8.00-16.00 förskola 1 Torsdag: 7.30-15.30 förskola 1 Fredag: 8.30-16.30 förskola 1 (S:a 40 tim)

3 FRÅGOR TILL BRITT-INGER KAJNÄS, arbetslivschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1 Hur ser SKL på att bemanningsföretag står för personalförsörjningen? – Det är i ganska liten utsträckning som man använder sig av bemanningsföretag. Ofta har det handlat om nyckelpersoner eller specialistläkare.

Det råder inget tvivel om att det bästa för verksamheten är kontinuitet och anställd personal. Grundinställningen är att kontinuiteten har stor betydelse för kvaliteten. Det är svårt uppnå kontinuitet med enbart bemanningsföretag.2 Hur påverkas arbetsmiljön av att vikarier från ett bemanningsföretag tas in? – Har man en stor genomströmning jobbar man kanske inte med den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.

Har man en låg genom- strömning kan många vara delaktiga. En stor genomströmning kan göra det svårt med teamutveckling. Det kan absolut påverka arbetsmiljön, men jag vill inte dra det så långt till att det blir ett arbetsmiljöproblem.3 Är bemanningsföretagen framtiden i stället för egna anställda? – Jag har väldigt svårt att se det.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar män om män jobbar på dagis?

Löner för barnskötare och förskollärare Medellönen för barnskötare var i fjol 25 369 kronor räknat på riket. Förskollärarnas medellön var 32 411 kronor, Det visar Kommunalarbetarens sammanställning av uppgifter från landets samtliga kommuner. Därmed skiljer det drygt 7 000 kronor i medellön mellan yrkesgrupperna.

Det är nära 600 kronor mer än året innan. Största gapen mellan yrkesgrupperna finns i Stockholmsregionen. I toppen av KA:s lista över skillnader återfinns 20 kommuner i Stockholms län. På 21:a plats ligger Göteborg. Sedan återkommer ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen. KA:s kartläggning bygger på löneuppgifter som samlats in från landets samtliga kommuner.

Förskollärarnas medellöner har också ökat mer, i riket är förändringen 3,7 procent, Det kan jämföras med barnskötarnas medellöner som ökat med 2,3 procent, Störst är lönegapet i, där skiljer det nära 11 500 kronor, Minst är skillnaden i värmländska Grums där det skiljer 1 740 kronor mellan yrkesgrupperna.
Visa hela svaret

Vad tjänar män som timvikarie på förskola?

Löneskillnader mellan män och kvinnor – Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som barnskötare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 21700 kronor 20300 kronor
2015 22300 kronor 20800 kronor
2016 22700 kronor 21600 kronor
2017 23200 kronor 22100 kronor
2018 23700 kronor 22600 kronor
2019 24400 kronor 24000 kronor
2020 24700 kronor 23900 kronor
2021 25400 kronor 24400 kronor

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för barnskötare.
Visa hela svaret

Hur mycket lön får män om män jobbar som dagisfröken?

Förskollärare. Medellön för förskollärare är 39 644 kronor.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en barnskötare i USA?

Dyr omsorg till låg lön – Förra året behövde 46 procent av barnskötarna som arbetar med små barn få någon form av ekonomiskt stöd. Barnskötarnas median­lön är 9,77 dollar per timme (ca 95 kronor). Den nationella “15 dollar-rörelsen” kämpar för att höja minimilönen till 15 dollar.
Visa hela svaret

Är barnskötare bra jobb?

Vad är och vad gör en barnskötare? – Yrket barnskötare är till för dig som älskar att arbeta med barn och vill vara med och forma deras utveckling och framtid. Det är ett viktigt, roligt och omväxlande yrke där fler behövs. Framtidsutsikterna för att få jobb inom området är goda, därav är chanserna att få en anställning efter avslutad utbildning stor.

Med barnskötare som yrke kan du arbeta på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen.

Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan. Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter.

Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande.

Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket. Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn. Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare.

Ofta samarbetar man då med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.
Visa hela svaret

Är 150 kr i timmen bra?

Andra vanliga arbetstimmar är 160 timmar i månaden och 175 timmar – är man osäker så använd istället 167 timmar. Tabell på timlön baserat på månadslön.

Månadslön Timlön
25 000 kr 150 kr / h
30 000 kr 180 kr / h
35 000 kr 210 kr / h
40 000 kr 240 kr / h

Visa hela svaret

Kan män få fast jobb som barnskötare?

Sveriges barnskötare har rätt till ett fast jobb! Tänk om det fanns ett politiskt förslag som fick personalen att må bättre, gjorde barnen gladare och föräldrarna trygga i vetskapen om att de små får den bästa möjliga förskolan? Det finns en lösning – avskaffa allmän visstidsanställning och erbjud landets barnskötare fasta anställningar.

 1. Verkligheten idag Idag har var fjärde barnskötare en visstidsanställning.
 2. Det vill säga en tidsbegränsad anställning som slutar vid ett visst datum.
 3. Det är oacceptabelt och gör att alltför många går till jobbet med en klump i magen.
 4. Det är lätt att förstå varför, det gör det omöjligt att planera jobb och inkomst.

Som barnskötaren Margarita säger i filmen, “tryggheten rycks undan”. Särskilt tydligt blir det för barnskötare som jobbar inom förskolan. Har personalen osäkra jobb märks det på barnen, går ut över den pedagogiska verksamheten. Stor omsättning av barnskötare gör barnen oroliga när tryggheten behövs som mest.

 1. Det blir ständigt nya ansikten för barnen att knyta an till.
 2. Som ska trösta, uppmuntra och lära.
 3. Dessutom tar det tid att lära upp nya kollegor.
 4. Barnskötarna och förskolans personal är nyckelpersoner i barnens lärande och utveckling – det är dags att ta det på allvar och göra något åt saken.
 5. Ett av Socialdemokraternas vallöften är att 90 procent av alla barnskötare ska ha en fast anställning.

Det lönar sig att påverka Kommunal har drivit kravet ända sedan den tidigare borgerliga regeringen införde allmän visstid. Därför såg vi det som stor en seger när den socialdemokratiskt ledda regeringen tidigare i år lovade skrota allmän visstid. Ett av Socialdemokraternas vallöften är dessutom att 90 procent av alla barnskötare ska ha tillsvidareanställning, det vill säga en fast anställning.

Det är också ett bevis på att Kommunal gör skillnad, att vi kan förändra på riktigt. Gör rätten till trygga anställningar till en valfråga Landets barnskötare har rätt till trygga anställningar. Vi är trötta på att stå tillbaka. Men alla håller inte med om att de otrygga anställningarna måste bort. De borgerliga partierna, liksom Sverigedemokraterna, vill behålla allmän visstid som anställningsform.

Vi förstår inte varför. Otrygga jobb drabbar personalens hälsa och ekonomi negativt och går ut över barnens lärande och utveckling. Varför behålla något som går ut över hela förskolans verksamhet? Har vi verkligen råd med konsekvenserna? Just därför är det avgörande att Sverige får en socialdemokratiskt ledd regering som vågar avskaffa allmän visstid och att minst 90 procent av de anställda inom landets kommuner ska ha fast anställning.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar män om män jobbar på förskola?

Lärare, förskola har 33100 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 33200 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 31800 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.
Visa hela svaret

Hur är det att jobba som barnskötare?

Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet.
Visa hela svaret

Varför är det bra att jobba med barn?

Att jobba med barn och barns utveckling är ett av de mest givande yrken du kan ha. Barn är kloka och finurliga vilket gör att ingen dag kommer att vara den andra lik. Att få vara med att bidra till en ung människas utveckling är ett givande arbete. Det är även utvecklande för den som gör det.
Visa hela svaret

Hur lätt år det att få jobb som barnskötare?

Arbetsmarknaden behöver fler utbildade barnskötare – Att arbeta som barnskötare är inte bara roligt och stimulerande, det är dessutom lätt att få jobb. I dag finns det cirka 85 000 barnskötare i Sverige, vilket inte är tillräckligt. Barnkullarna i förskoleåldern ökar.

 • Samtidigt så är det en stor brist på förskolelärare, vilket får många arbetsgivare att anställa fler barnskötare för att kunna bedriva en fungerande förskoleverksamhet.
 • Enligt Arbetsförmedlingens prognoser så bedöms möjligheterna till att få arbete som barnskötare som mycket goda, både på ett och fem års sikt.

Barnskötare är verkligen ett framtidsyrke värt att satsa på. I dag är medellönen för en barnskötare cirka 23 100 kronor i månanden. Det är mycket små löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. Vill du läsa mer om arbetsmarknaden och löneutvecklingen för barnskötare kan du göra det på allastudier.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Visa hela svaret

År barnskötare pedagog?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se Åsikt & debatt En pedagog på riktigt 16 mar 2014 Jag arbetar inom Luleå kommun som förskollärare och har examen och förskollärarlegitimation. På de flesta förskolor inom kommunen kan jag, föräldrar och andra läsa offentliga anslag och information om vilka pedagoger som arbetar på respektive förskola.

Döm om min förvåning när jag ser att man i denna information jämställer barnskötare med förskollärare och kallar dessa för pedagoger. Jag har varit i kontakt med min arbetsgivare och frågat om detta verkligen är rätt. Svaret var “Nej, man får som förskolechef inte kalla barnskötarna för pedagoger. Men vi vet att det förekommer ändå.” Då kan jag undra varför inget görs för att rätta till detta, från arbetsgivarhåll menar jag.

Intresset verkar iskallt och jag kan förstå varför. Det ser fint ut att kunna skylta med att man bara har pedagoger som arbetar, även om så inte är fallet. Vad som är än mer underligt är att inget arbetsplatsombud från Lärarförbundet heller verkar reagera.

Därför vänder jag mig till detta forum för att lyfta frågan och kanske få till stånd en reaktion och en förändring. Jag kan tänka mig att det är fler kommuner som gör så här. En pedagog kan bara vara en pedagog, inte något annat. Inte en bagare, barnskötare, industriarbetare eller lantbrukare som inte har pedagogisk utbildning.

För att jag över huvud taget ska få arbeta inom förskolan i dag, måste jag visa fram en legitimation. Min kollega barnskötaren däremot, behöver inget bevis som legitimerar yrkesroll eller kunnande. Men likafullt ska kollegan jämställas med mig, pedagogen.
Visa hela svaret

År barnskötare tjänstemän?

Exempel på yrken för tjänstemän : Lärare, förskolelärare, föreståndare, skolledare och ekonomiassistent. Exempel på yrken för arbetare: Barnskötare, dagbarnvårdare, elevassistent, fritidsledare, lärarassistent, kock, köksbiträde, lokalvårdare, vaktmästare och fastighetsskötare.
Visa hela svaret

Hur mycket får en grundskollärare i lön?

Grundskollärare har 36600 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 35800 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.
Visa hela svaret

När kommer nya lönen förskollärare 2022?

Lönerevisionen för 2022 – Lönerevision med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund sker den 1 september och avser de som är medlemmar i respektive förbund. De som omfattas av lönerevisionen ska få besked om sin nya lön senast den 31 oktober. Det innebär i så fall att lönen kommer att betalas retroaktivt från den 1 september.

Avtalet med lärarfacken innehåller inget fastställt belopp eller procenttal som lönerna ska ökas med. De som inte är medlemmar, men som jobbar med motsvarande arbetsuppgifter, revideras också vid samma tidpunkt och utifrån den individuella prestationen under året. Löneavtalet innehåller skilda processer beroende på om det finns lokal facklig företrädare eller inte på arbetsplatsen.

Vi hänvisar till löneavtalet som finns i avtalstrycket på sid 49. Se även vår partsgemensamma kommentaren till löneavtalet längre ner på denna sida. Lönerevision för medlemmar i Kommunal sker den 1 november och vi återkommer med information om detta.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en förskollärare 2022?

Förskollärare. Medellön för förskollärare är 39 644 kronor.
Visa hela svaret

Vad tjänar en barnskötare i Danmark?

EU:s lärarlönetopp De högsta lärarlönerna i undersökningen angivet i euro per år.

Lichtenstein : 145 316 Schweiz : 139 069 Luxemburg : 133 579 Tyskland: 82 027 Danmark : 81 489 Österrike : 79 958 Nederländerna : 77 507 Island : 73 368 Belgien : 72 230 Norge : 64 054

För jämförelse, Sverige: 49 801 Fotnot: Vissa av dessa siffror är ett snitt av faktiskt utbetalade löner medan andra är en lagstadgade lönen, beroende på hur respektive land rapporterat till EU. Alla löner i listan gäller för de mest meriterade och erfarna lärarna.

 • En färsk rapport från EU:s utbildningsnätverk Eurydice jämför lärares löner i 46 medlemsländer, och Sverige utmärker sig på flera sätt.
 • Med en medelingångslön för lärare på mellan 35 130 och 37 856 euro per år beroende på stadium (rapporten bygger på statistik från läsåret 2018/19) ligger Sverige marginellt högre än grannlandet Finland.

Dock är ingångslönerna i övriga nordiska länder högre. På Island och i Norge ligger de på mellan cirka 40 000 till 50 000 euro per år, och i Danmark mellan cirka 45 000 och 55 000. Allra högst ingångslöner har lärarna i Schweiz och Lichtenstein, där en nyanställd kan tjäna upp till 90 000 euro per år.

 • Flertalet länder i rapporten har lägre ingångslöner än Sverige.
 • Samtidigt tillhör Sverige det fåtal länder där den genomsnittliga lärarlönen ligger under BNP per capita, tillsammans med Tjeckien, Slovakien, Ungern, Island, Norge, Irland och baltstaterna.
 • I flertalet länder ligger den genomsnittliga lärarlönen över BNP per capita.

Med en genomsnittlig löneökning på 10 procent efter 10 år och 32 procent under hela karriären är Sverige bäst i Norden på löneutveckling över tid. Samtidigt ligger de nordiska länderna lågt i jämförelse med merparten av staterna i undersökningen. Bäst på löneutveckling är Portugal där lärare mer än fördubblar sin lön under karriärens gång, med en total ökning på närmare 120 procent.

 1. De följs av Nederländerna och Grekland ligger strax över respektive strax under 100 procent.
 2. Löneskillnaden mellan lärare och skolledare är relativt hög i Sverige, tillsammans med länder som bland andra Finland, Frankrike och Storbritannien.
 3. Enligt EU-kommissionens rapport ligger medianlönen för en svensk lärare med 15 års erfarenhet på strax över 40 000 kronor i månaden, medan medianlönen för en rektor med upp till två års erfarenhet ligger strax under 60 000 kronor i månaden.

Rapporten “Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2018/19” släpptes den 5 oktober 2020.
Visa hela svaret

Hur mycket i lön får en vikarie på förskolan?

Löneskillnader mellan män och kvinnor – Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som barnskötare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 21700 kronor 20300 kronor
2015 22300 kronor 20800 kronor
2016 22700 kronor 21600 kronor
2017 23200 kronor 22100 kronor
2018 23700 kronor 22600 kronor
2019 24400 kronor 24000 kronor
2020 24700 kronor 23900 kronor
2021 25400 kronor 24400 kronor

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för barnskötare.
Visa hela svaret