Vad Kostar En Container Grovsopor Uddevalla?

Vad Kostar En Container Grovsopor Uddevalla
Vi tar hand om sekretessmaterial från din verksamhet och ser till att det destrueras på ett säkert sätt genom förbränning i vårt kraftvärmeverk på Lillesjö. Tjänsten kostar 1 523 kronor exkl.
Visa hela svaret

Vad kostar en avfallscontainer?

Utsättning, hämtning och behandling av avfallet ingår. Välj bland följande material: avfall till sortering, gips, grovt brännbart, skrot, trä och trädgårdsavfall. Pris är exkl. moms. Beställ container och storsäck.

Höjd 1600 mm
Bredd 1900 mm
Längd 3800 mm

Visa hela svaret

Vad kostar en container per dag?

Hur mycket kostar det? – Kostnaden beror på hur stor container du vill hyra.

Pris för container med osorterat avfall, priserna gäller för år 2022.

Storlek Pris
5 kubikmeter 3 230 kronor
8 kubikmeter 4 420 kronor
10 kubikmeter 5 220 kronor
15 kubikmeter 7 150 kronor

I avgiften ingår transport, behandling samt hyra av container för en vecka. För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag.

Lasta inte över kanten på containern.Om du beställer en container för rena material och inte följer sorteringsanvisningen klassas containern om till brännbart avfall eller osorterat avfall och du kommer att debiteras därefter.

Kostnaden beror på hur stor container du vill hyra.

Pris för att hyra container, priserna gäller för år 2022.

Storlek Rena material Brännbart avfall Osorterat avfall
5 kubikmeter 795 kronor 1 980 kronor 3 230 kronor
8 kubikmeter 865 kronor 2 390 kronor 4 420 kronor
10 kubikmeter 915 kronor 2 680 kronor 5 220 kronor
15 kubikmeter 1 010 kronor 3 335 kronor 7 150 kronor

I avgiften ingår transport, behandling samt hyra av container för en vecka. För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag. Det finns saker som du aldrig får slänga i en container. Batterier och uppladdningsbara apparater Batterier kan innehålla tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly som orsakar stor skada på levande organismer och i mark och natur. Alla batterier ska därför lämnas in så att de kan tas omhand på rätt sätt. Däck Om du som privatperson vill bli av med dina uttjänta däck så kan du lämna dem till en däckverkstad som ska ta emot dem utan kostnad. Om fälgen sitter kvar så har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för att skilja däcket från fälgen. Däckverkstäder kan oftast bara ta emot mindre mängder däck så om du har större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk däckåtervinning AB för råd. Bygg- och rivningsavfall Du kan inte hyra container för bygg- och rivningsavfall genom kommunen. Behöver du container för sådant avfall kan du anlita valfri entreprenör som får lämna avfallet på ÅVC Sörmossen. Bygg- och rivningsavfall omfattar avfall som uppkommer när du bygger nytt, river, renoverar eller utför markarbeten. Stallgödsel Du kan inte hyra container för stallgödsel genom kommunen. Behöver du container för stallgödsel avfall kan du anlita valfri entreprenör. : Hyra container
Visa hela svaret

Vad kostar det att ha en container?

Priser containerpaket*

Material Small Large
Avfall till sortering 4 871 kr 7 822 kr
Gips 4 133 kr 6 641 kr
Grovt brännbart 3 100 kr 5 166 kr
Behandlat trä 2 510 kr 3 690 kr

Visa hela svaret

Vad får man slänga i en hyrd container?

Sorteringsguide Väljer du att hyra en container för trä får du slänga följande material. OBS! Containern får ej innehålla tryckt virke, farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall eller hushållsavfall.

Trämaterial Metall (Ej större än en handflatas storlek) Trämöbler Virke Fönsterbågar Dörrar Karmar Lister

Väljer du att hyra en container för trä får du slänga följande material. OBS! Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall eller hushållsavfall.

Impregerat trä (olika klasser)

Väljer du att hyra en container för fyllnadsmaterial får du slänga följande material. OBS! Tänk på att ej överlasta containern.

Sten Jord Grus Tegel Putsbruk Klinker Kakel Betong

Väljer du att hyra en container för brännbart avfall får du slänga följande material. OBS! Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall, balat/rullat material och får inte vara större än 1×1 meter.

Papper Trä Textilier Plast (OBS ej PVC)

Väljer du att hyra en container för osorterbart avfall (blandat avfall) tar vi hand om sorteringen och du får lägga i allt nedan material. OBS! Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall, impregnerat virke, kyl/frysskåp eller bildäck.

Trä Fyllnadsmaterial Brännbart avfall Järn & metallskrot Trädgårdsavfall

Väljer du att hyra en container för järn & metallskrot får du slänga följande material. OBS! Tänk på att ej överlasta containern.

Armeringsspill Ventilationsplåt Takplåt Metallspill Borr/Sågblad Packband av plåt Spirorör Gjutjärnsbadkar Gasspisar Plåtreglar Kabelspill läggs i en separat hög Gjutjärnsrör Bly läggs i en separat hög

Väljer du att hyra en container för trädgårdsavfall (Ris) får du slänga följande material. OBS! Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall, jord, betong, tegel, grus eller singel.

Ris Grenar Ej komposterbart material typ jord, löv, gräs och mossa

Väljer du att hyra en container för trädgårdsavfall (komposterbart) får du slänga följande material. OBS! Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall, jord, betong, tegel, grus eller singel.

Jord Löv Gräs & mossa Ej Ris & grenar

: Sorteringsguide
Visa hela svaret

Får man ha en container på sin tomt?

Om containern är ett upplag eller en byggnad behövs bygglov. Om containern ingår som en del i en byggetablering behöver du ansöka om bygglov. Om du ställer upp en container på en annan fastighet än din egen eller på offentlig plats, såsom gator, torg med mera behöver du tillstånd från fastighetsägaren.
Visa hela svaret

Är det olagligt att ta saker från en container?

Dumpstring är olagligt Publicerad: 2019-03-04 Uppdaterad: 2019-03-12, 13:57 NYHET Att ta bortslängd mat från en butiks container är inte lagligt. Samtidigt kan det vara svårt att bevisa brott, säger Ann Lundgren, adjunkt vid juridiska institutionen, till SVT Nyheter.
Visa hela svaret

Hur stor är en 10 kubiks container?

Container

Volym Bredd Längd
10 m³ 1900mm 3600mm

Visa hela svaret

Hur stor är en standard container?

Standardcontainer

Längd insida Bredd insida Maxvikt gods
39’5′ 7’8′ 59,040 Lbs
12.036 m 2.350 m 26,780 Kgs

Visa hela svaret

Hur många ton tar en container?

ISO-container är en lastbehållare i storlekar, som är standardiserade av ISO och som är avsedda lastas på järnvägsvagnar, lastbilar och fraktfartyg, Vagntåg med kapacitet av en fyrtiofots- och en tjugofotscontainer Containrar finns i storlekarna 6,058 meter (20 fot ), 12,19 meter (40 fot), 13,72 meter (45 fot), 14,63 meter (48 fot) och 16,15 meter (53 fot). Standardcontainern har en bredd av 2,438 meter (8 fot) och en höjd av 2,591 meter.

 • Invändig bredd är 2,350 meter, invändig längd 5,898 meter och invändig höjd är 2,390 meter.
 • En version av standardcontainern kallad “High-Cube” har en höjd av 2,90 meter.
 • Dimensionerna har ursprung i USA och är valda för att hålla sig inom de lastprofiler som finns för landsvägar.
 • En 20-fots container får väga max 24,00 ton brutto med 21,6 tons last.

En 40-fots container får väga max 30,48 ton brutto med 26,5 tons last. Kapaciteten (volym) för både hamnanläggningar och containerfartyg brukar anges i enheterna TEU (twenty-feet equivalent unit sv:tjugofotsekvivalenter ) eller FEU (forty-feet equivalent unit sv:fyrtiofotsekvivalenter ), där 1 FEU motsvarar 2 TEU.

 1. Ett containerfartyg kan ha en kapacitet på över 19000 TEU.
 2. Containrar med fast tak lastas med styckegods, som normalt lastas på pall (så kallade Europapallar eller SJ-pallar).
 3. Det ryms 11 pallar i 20-fotscontainern, och 25 pallar i 40-fotscontainern.
 4. Dimensionerna är valda i USA och är inte anpassade till Europapallar och inte Europapallarna efter dem, varför det blir en del tomrum när man lastar pallar.

Man måste ta till särskilda åtgärder för att pallarna ska förankras. På väg körs en 40-fotare eller två 20-fotare per ekipage. I Sverige och Finland har Transportstyrelsen även beviljat dispens för ekipage med två 40-fotare eller tre TEU. På järnväg, som har större möjlig lastkapacitet än lastbil, är det i till exempel USA vanligt att lasta två containrar på varandra, men i Europa tillåts inte sådan höjd vid tågtransport.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för container?

Ändrad lovplikt för upplag eller materialgårdar – Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård. Kommunen kan i vissa fall även utöka lovplikten att gälla även för de upplag och materialgårdar som är undantagna från lovplikt enligt plan- och byggförordningen, PBF.

 1. Om sådan planbestämmelse finns får ett upplag eller en materialgård inte anordnas, flyttas eller den väsentligt ändras utan bygglov.
 2. Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.2 § 2 § Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 1.
 3. En anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov, 2.

ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken, 3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg, 4.

 • En anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 5.
 • En anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 6.

en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, b) är av säsongskaraktär, c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och d) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen (2010:900).

 • Tgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Bestämmelserna i 9 kap.7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader.

Förordning (2017:102). Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.7 § 7 § I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap.15 eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att 1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller 2.

inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad, b) göra en liten tillbyggnad, c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, eller d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2.

det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

 • Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4.
 • Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5.
 • Det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.
Visa hela svaret

Hur stor är en 40 fots container?

Specifikationer

Yttermått L: 12192 mm, B: 2438 mm, H: 2591 mm
Innermått L: 12032 mm, B: 2350 mm, H: 2390 mm
Golvyta 26.3 kvm
Volym 57.9 kbm
Vikt ca 3800 kg

Visa hela svaret

Vad kostar en container från Kina till Sverige 2022?

De senaste veckorna har priset på att frakta en container från Kina till Sverige ökat från 2 000 dollar till 10 000 dollar. Prishöjningen beror på störningar i den globala handeln. Det rapporterar SvT Nyheter.
Visa hela svaret

Vad kostar det att hyra en 20 fots container?

Container 20 fot

Yttermått: L: 6058 mm, B: 2438 mm, H: 2591 mm
Innermått: L: 5898 mm, B: 2344 mm, H: 2390 mm
Golvyta: 13.8 kvm
Volym: 33 kbm
Vikt: ca 2150 kg

Visa hela svaret

Vad kostar en liten container?

Just nu är tillgången på begagnade containrar låg, vilket gjort att inpriset av dessa ökat. Just nu ligger pris på en 20 fot mellan 32 000-36.000 kr beroende på skick.
Visa hela svaret

Hur hög mast utan bygglov?

Bygglov krävs för uppförande av ny mast oavsett höjd. Miljö- och byggnadsnämnden remitterar ansökan om bygglov för mast högre än 20 meter till Luftfartsverket och till Försvarsmakten för yttrande.
Visa hela svaret

Vad kostar det att flytta en container?

Att beräkna kostnad för container – Kostnaderna för att internationella transporter med hjälp av container baserar sig alltid på två parametrar: godsets volym i kubikmeter och hur lång frakten blir, från hamn till hamn. Normalt sett kan man välja mellan två storlekar på container när det gäller sjöfrakt: 20 och 40 fot.

 1. I 20-fotscontainern får man plats med bohaget i en normal familjelägenhet, men om det gäller att flytta innehållet i en villa eller om ett eller flera fordon ska med så krävs det absolut en 40-fotscontainer.
 2. När du tar in offerter för internationella flyttar, innebär det oftast att du får ett kostnadsförslag som baseras på att endast dina ägodelar fyller en egen container.

Om du inte har tillräckligt mycket gods, kan delad container vara något att överväga. Det innebär att ett flertal mindre sändningar till samma destination samlas ihop i en gemensam container och belastas endast med del av den totala fraktkostnaden. Dock kommer leveranstiden med all säkerhet att öka, eftersom containern inte skeppas iväg innan tillräckligt mycket gods finns för att fylla den.

För att hjälpa dig att budgetera för din flytt emellan länder, kan du använda denna kalkylator. Den förklarar vad kostnaderna baseras på och ger dig prisuppskattningar på frakt till olika platser världen över. Uppgifterna är cirkapriser på frakt dörr-till-dörr inklusive packning och lastning i 20-fotscontainer, transport till och från hamn, leverans till den nya adressen samt avlastning och uppackning av godset.

Försäkring ingår inte i dessa cirkapriser. Skip to table end

Storbritannien 6 800 – 7 400 SEK
Frankrike 8 000 – 8 600 SEK
Australien 49 000 – 53 000 SEK
USA 26 000 – 28 500 SEK
Canada 25 000 – 27 000 SEK
Hong Kong 21 500 – 23 500 SEK
Sydafrika 45 000 – 48 500 SEK

Skip to table start
Visa hela svaret

Hur djupt får man gräva utan bygglov?

Kommunen kan minska eller utöka marklovsplikten – Kommunen kan besluta om minskad eller utökad marklovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen för det aktuella området. Utökad marklovsplikt betyder att du behöver marklov även för att fälla träd och plantera skog.

 1. Det gäller till exempel när kommunen vill skydda enstaka träd eller grupper av träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön.
 2. Du behöver dock inte marklov för att till exempel plantera fruktträd på en villatomt.
 3. Minskad marklovsplikt betyder att du inte behöver marklov för att schakta eller fylla ut mark.

Den minskade marklovsplikten kan gälla för antingen hela planområdet, eller för delar av det.
Visa hela svaret

Är det olagligt att rota i andras sopor?

Får man rota i andras sopor? Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är oftast olagligt att rota igenom andras sopor. Dock har det betydelse var soporna förvaras. Normalt är att den som äger soptunnan eller containern äger soporna.

 • Rotar man i soporna i ett hyreshus så är det fastighetsägaren som äger soporna.
 • Ontrolleras soporna i ett gemensamt soprum i en bostadsrättsförening av föreningens styrelse har inget brott begåtts, eftersom tunnorna ägs av föreningen själv.
 • Man har alltså inte kvar äganderätten till sopor när man bor i ett hus med gemensamt soprum.

Det rör sig i ditt fall sannolikt inte om ett brott, men agerandet är naturligtvis integritetskränkande och obehagligt. Med vänliga hälsningar : Får man rota i andras sopor?
Visa hela svaret

Hur många kubikmeter får plats i en container?

Containrarna finns i storlekar från 5 till 30 kubikmeter med maxvikter upp till 10 ton.
Visa hela svaret

Är det olagligt att Dumpstra i Sverige?

Publicerad 3 maj 2022 När butikerna slängt soporna för dagen och låst dörren så dyker dumpstrarna upp. Maten som butiken inte tänker sälja plockas upp ur containrar av människor som tycker att den inte borde gå till spillo. Men det är olagligt. Vad Kostar En Container Grovsopor Uddevalla Jenny kom hem med bland annat köttfärs, kyckling, blommor och frukt. – Nu dyker jag ner här då, tar du en bild? säger Jenny och försvinner ner i sopkärlet. Dumpstraren Jenny öppnar ett grönt sopkärl utanför en butik i Stockholm. Det har redan varit några här ikväll, konstaterar hon.

De upprivna svarta påsarna och bristen på några bra fynd är beviset. Detta är hennes go-to ställe där hon alltid brukar hitta massvis med mat att ta hem.2019 producerades det 931 miljoner ton matsvinn, enligt en rapport om matsvinn gjord av FNs miljöprogram.13 procent av matsvinnet kommer från butiker och är alltså mat som inte ens blivit såld.

En del av det är ätbart, enligt Jenny och andra dumpstrare. Dumpstring är när en person letar i containers och sopor efter exempelvis mat. Istället för att köpa maten i butiken så väljer så kallade dumpstrare att leta bland matbutikers sopor efter ätbar mat.

 • Jag är halvt sjukpensionär och det blev slitigt ekonomiskt under Corona.
 • Nu sparar jag minst ett par tusen i månaden på mat, säger Jenny.
 • Hon gick med i en grupp på Facebook om dumpstring och tittade på vad andra hittade om kvällarna, men det tog närmare ett år innan hon själv vågade sig ut.
 • Tillsammans med en person hon fått kontakt med i gruppen började hon själv gå ut om kvällarna för ett halvår sen.

Men det var svårt att hitta någon som ville dumpstra tillsammans med henne. – Jag frågade flera stycken om jag fick hänga på dem, men folk vill hålla sina ställen privata, säger Jenny. Vad Kostar En Container Grovsopor Uddevalla Jenny dumpstrar minst en gång i veckan. Foto: Filippa Agnekil En man går förbi och tittar åt Jennys håll när hon tar upp champinjoner ur en påse. – Dumpster diver, bästa, ropar han och fortsätter vidare. Hon berättar att ingen någonsin har reagerat negativt när de sett henne leta i soporna. Vad Kostar En Container Grovsopor Uddevalla “Detta blir perfekt till hundarna” säger Jenny när hon hittar köttfärs i ett sopkärl. Foto: Filippa Agnekil I forum på Facebook diskuteras lagligheten i dumpstring och det råder många oklarheter i frågan. Om containern inte är låst så borde det vara okej? Om containern inte står i ett inhägnat område så är det väl lagligt? Men det är olagligt, och även öppna containrar är förbjudna att gräva i.

 1. Ann Lundgren, jurist och lärare i straffrätt på Umeå universitet, berättar att man kan göra sig skyldig till tre olika brott om man dumpstrar.
 2. Stöld, egenmäktigt förfarande och olaga intrång om containern befinner sig på en plats allmänheten inte har tillträde till.
 3. Saker som slängs i containrar är inte övergivet, det betyder att man inte får ta det, säger Ann Lundgren.

Man kan tro att något som är slängt borde vara okej att ta, men det som slängs i containrarna är i containerföretagens besittning. Det betyder att containerföretagen äger soporna. Polisen säger däremot att detta inte är ett brott de prioriterar. – Man måste ha uppsåt för att dömas för brotten och för att ha uppsåt måste man förstå att man inte får ta sakerna.

Problemet blir då att folk tror att de får ta saker ur soporna, säger Ann Lundgren. Jenny säger att hon inte tycker att hon gör något fel, även om hon inte har lagen på sin sida. Det är snarare matbutikerna som borde tänka över vad de slänger, anser Jenny. – Jag tycker jag förtjänar detta. Jag har jobbat hela mitt liv, har MS och har klarat mig med nöd och näppe.

Jag tycker jag gör rätt, det borde vara olagligt att matbutikerna kastar mat, säger Jenny. Trots Jennys påstående om att det var en sämre kväll så fick hon med sig allt från köttfärs och kyckling till frukt och blommor hem. Jenny heter egentligen något annat. Vad Kostar En Container Grovsopor Uddevalla Jenny tar med sig en dramaten, kylväska, plasthandskar och en pannlampa när hon dumpstrar. Foto: Filippa Agnekil Ämnen i artikeln Missa inget nytt från oss! Få intressanta artiklar direkt till din inkorg. Mer från Läget Vad Kostar En Container Grovsopor Uddevalla
Visa hela svaret

Vad kostar en 10 fots container?

Specifikationer

Yttermått L: 2991 mm, B: 2438 mm, H: 2591 mm
Innermått L: 2831 mm, B: 2377 mm, H: 2376 mm
Vikt ca 1200 kg
Golvyta 6.7 kvm
Volym 15.98 kbm

Visa hela svaret

Vad kostar det att slänga på återvinningscentral?

Lämna avfall på återvinningscentral För privatpersoner är det kostnadsfritt.
Visa hela svaret

Vad kostar en stor soptunna?

Byte till större eller mindre kärl Avgift för att att ändra storlek på kärlet är 161 kr/kärl. *erbjuds endast till hushåll med särskilt behov av större kärl.
Visa hela svaret

Hur mycket får man fylla en container?

Containern får fyllas med max 6 ton avfall.
Visa hela svaret