Vad Kostar Elen I Göteborg?

Vad Kostar Elen I Göteborg
Elpriset november 2022 Det genomsnittliga priset för SE3 var 120 EUR/MWh under november, en ökning med 46 EUR/MWh jämfört med oktober och för prisområde 4 ökade priset med närmare 50 EUR/MWh till 124 EUR/MWh.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 kWh 2022 Göteborg?

Elnätsavtal, fast avgift: 117,50 kronor/månad för hus (97,50 kronor för lägenhet). Elöverföringsavgift: 20,75 öre/ kWh för hus (30 öre/ kWh för lägenhet). Effektavgift: 36,25 kronor x medelvärdet av de tre högsta effekt-topparna fördelat på tre olika dygn. Energiskatt 2022 : 45 öre/ kWh.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 kWh 2022?

Vad kostar elpriset per kWh 2022? – Elpriser per kWh för 2022 fram till och med september har varit i genomsnitt 42,3 öre per kWh i elområde 1, 46,2 öre per kWh i elområde 2, 129,9 öre per kWh i elområde 3 och 161,2 öre per kWh i elområde 4. Genomsnittpriserna för helåret 2021 var 43,2 öre per kWh i elområde 1, 43,3 öre per kWh i elområde 2, 67 öre per kWh i elområde 3 och 81,7 öre per kWh i elområde 4.

 1. Priserna och tabellen kommer från Energimarknadsbyrån och visar priserna på elbörsen för olika elprisområden och månader.
 2. Priserna är exklusive moms och andra avgifter som elhandelsbolagen kan ta ut.
 3. Det är främst de södra delarna av Sverige i elområde 3 och 4 som har haft en rejäl ökning av elpriset i augusti och september.

Elområde 1 och 2 har dock också fått en rejäl ökning under september månad. Läs mer om olika elområden. Tabell från Energimarknadsbyrån Elpriset per kWh varierar under årets gång och beror på vilket utbud och vilken efterfrågan som finns på elen. Priset anges i både öre och kronor per kilowattimme. Nedan går vi igenom två exempel på hur du kan räkna. Exempel elpris per kWh villa: En villa som har en elförbrukning på över 15 000 kWh per år betalade under 2021 i genomsnitt ett elpris på 1,75 kronor per kWh inklusive elnätsavgifter, elpris och skatter enligt Energimarknadsbyrån.

 • Det innebär att en villa som har en elförbrukning på cirka 25 000 kWh på ett år hade en elkostnad på 43 750 kronor per år.
 • Om värme inte ingår i elkostnaden är priset dock oftast lägre.
 • Exempel elpris per kWh lägenhet: Enligt Energimarknadsbyrån uppgick elkostnaden för en mindre lägenhet som har en årsförbrukning på mellan 1000-2499 kWh till i genomsnitt 2,67 kr per kWh.

Det innebär att en lägenhet med en årsförbrukning på 2000 kWh per år hade en elkostnad på 5 340 kronor per år.
Visa hela svaret

Vad kostar elen idag 2022?

Elpris idag Elpris per dag för Sveriges 4 elområden är idag, 2022 -12-27: SE1 Luleå: 75,91 öre/kWh. SE2 Sundsvall: 75,91 öre/kWh. SE3 Stockholm: 87,29 öre/kWh.
Visa hela svaret

Vad är det aktuella elpriset idag?

Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 39,48 och 483,78 öre/kWh. Elen var billigast 2022-12-26 för elområde SE1 och dyrast 2022-12-14 för elområde SE1 under den aktuella perioden.
Visa hela svaret

Vad är elpriset i område 3?

Dagens timpriser Se elpris timme för timme (27 december 2022) när elpriset är som lägst respektive högst i SE3 – Stockholm. Lägsta timpris är 5,59 öre/kWh (kl.03:00 – 04:00) och högsta timpris är 179,71 öre/kWh (kl.18:00 – 19:00) vilket är en prisskillnad på 174,12 öre/kWh.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 kWh i dag?

Elpris för 1 kWh – Vad kostar 1 kWh i Sverige? Den totala kostnaden för el består av ett flertal olika kostnader, det kan därmed vara komplicerat att beräkna det totala elpriset per kWh. I denna artikel går vi igenom alla kostnader och visar hur det är möjligt att beräkna elpriset för 1 kWh.

 • Vi har även sammanställt den senaste statistiken över totala elpriser per kWh för hushållskunder i Sverige.
 • Som elkonsument är man tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet i området.
 • Beroende på konsuments elbehov kan denna välja ett säkringsabonnemang (mellan cirka 16 – 60 A) eller ett effektabonnemang.

De flesta lägenhetsinnehavare har ett säkringsabonnemang på 16 A. Kostnaden för detta abonnemang varierar mellan nätägarna, däremot faktureras i regel en fast avgift respektive en rörlig avgift beroende på elanvändning. Den fasta avgiften för ett 16 A abonnemang kan uppgå till cirka 1 450 kr per år exkl.

moms och den rörliga avgiften kan uppgå till cirka 0,28 kr/kWh. exkl. moms. De flesta konsumenter av el måste även betala en energiskatt som under 2022 är 0,45 kr/kWh inkl. moms. Hushållskunder som bor i någon kommun i Norrbotten, Västerbotten eller Jämtland betalar en reducerad energiskatt ( 0,33 kr/kWh inkl.

moms). Tabell nedan visar den senaste statistiken från Statistika centralbyrån som avser viktade genomsnittliga priser för hushållskunder i Sverige under januari – juni 2022.

Årlig elanvändning Elhandel Elnät Energiskatt Moms Total elpris
< 1000 kWh 137,50 246,14 36,0 104,91 524,55
1000 – 2500 kWh 114,85 108,23 36,0 64,77 323,84
2500 – 5000 kWh 104,43 88,10 36,0 57,13 285,66
5000 – 15000 kWh 93,53 54,80 36,0 46,08 230,42
> 15000 kWh 87,40 39,91 36,0 40,83 204,13

Tänk på att det under 2022 har varit stora prisskillnader i spotpris mellan Sveriges fyra elområden. Elhandelskostnaden har därmed varit högre för hushållskunder i Södra Sverige (SE3 och SE4) respektive lägre för hushållskunder i Norra Sverige (SE1 och SE2). Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden januari – juni 2022 visar att en normal elkostnad för en hushållskund som bor i lägenhet är cirka 2,86 kr per kWh för en större lägenhet (2500 – 5000 kWh/år) och 3,24 kr per kWh för en mindre lägenhet (1000 – 2500 kWh/år). Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden januari – juni 2022 är en normal elkostnad för hushållskunder som bor i villa 2,04 kr per kWh (> 15 000 kWh/år). Om villan värms upp med fjärrvärme eller värmepump är en mer rimlig årlig elanvändning 5000 – 15000 kWh/år. För den elanvändningen var det genomsnittliga priset 2,30 kr/kWh. Följ beräkningsexempel nedan för att se hur det är möjligt att beräkna kostnaden för 1 kWh inklusive nätavgifter och energiskatt för en lägenhet som använder 300 kWh per månad. Förutsättningar (priser exkl. moms):

Marknadspriset på Nord Pool antas vara 0,405 kr /kWh, det vill säga samma som genomsnittet under 2019 i elområde SE3. Lägenhetsinnehavaren har ett elavtal med rörligt elpris hos med påslaget 3,6 öre/kWh och en årsavgift på 470,4 kr. Lägenhetsinnehavaren har ett 16 A abonnemang hos nätägaren Vattenfall (prisområde söder, enkeltariff E4). Priset är 0,272 kr/kWh och årsavgiften är 1 462 kr. Energiskatt på el är 0,353 kr/kWh (2020).

Kostnaden per år för elhandeln blir: (0,405 + 0,036 kr/kWh x 3 600 kWh) + 470,4 kr = 2 058 kr exkl. moms. Kostnaden per år för nätavgifter blir: (0,272 kr/kWh x 3 600 kWh) + 1 462 kr = 2 441,2 kr exkl. moms. Kostnaden per år för energiskatten blir: 0,353 kr/kWh x 3 600 kWh = 1 270,8 kr exkl.

 1. Moms. Total elkostnad Totala elkostnaden per år blir därmed 5 570 kr exkl.
 2. Moms, vilket innebär 6 962,5 kr inkl. moms.
 3. Observera att det även är moms på energiskatten.
 4. Total elkostnad per kWh Den totala elkostnaden per kWh beräknas därmed fram genom 6 962,5 kr / 3 600 kWh vilket innebär 1,93 kr/kWh inkl.

moms. Kommentar Tänk på det totala elpriset blir något högre för de flesta elkonsumenter på grund av spotprisets variation under dygnet. De flesta privatkunder använder mer el på dagen då spotpriset är betydligt högre jämfört mot under natten. Med antaganden från beräkningsexempel ovan med årsförbrukningen 3 600 kWh utgör energiskatten 22 % av den total elkostnaden exkl.

 1. Moms. Med moms inräknat utgör skatter 38 % av den totala elkostnaden.
 2. Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder betalat mellan 2,04 kr – 5,25 per kWh inkl.
 3. Moms och samtliga avgifter under perioden januari – juni 2022.
 4. Det högsta intervallet avser en årlig elanvändning under 1 000 kWh/år och det lägsta intervallet en årlig elanvändning över 15 000 kWh/år.

En högre elanvändning innebär ett lägre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elnätsägaren och elhandelsbolaget. Historiskt sett har prisskillnaderna mellan Sveriges elområden endast varit några ören per kWh sett över hela året, däremot har prisskillnaden blivit allt större sedan 2020.

Under 2021 var exempelvis det genomsnittliga spotpriset i SE4 (Malmö) cirka 82 öre/kWh jämfört mot cirka 43 öre/kWh i SE1 och SE2 (Luleå och Umeå). Din elhandelskostnad påverkas därmed i dagsläget även av vart du bor i Sverige. Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder som använder 2 500 – 5 000 kWh/år i genomsnitt 2,86 kr/kWh.

Hushållskunder som använder mer än 15 000 kWh/år betalar i genomsnitt 2,04 kr/kWh. Dessa priser avser perioden januari – juni 2022 och inkluderar elhandelskostnaden, elnätsavgifter, energiskatt och moms. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser januari – juni 2022 var den genomsnittliga elkostnaden 3,24 kr/kWh för hushållskunder som använder 1 000 – 2 500 kWh/år.

 1. För hushållskunder i större lägenheter som använder 2 500 – 5 000 kWh/år var den genomsnittliga elkostnaden 2,86 kr/kWh.
 2. Dessa elpriser per kWh avser den totala elkostnaden och inkluderar därmed elhandel, elnät, energiskatt och moms.
 3. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser januari – juni 2022 var det genomsnittliga elpriset 2,04 kr/kWh för villaägare som använder mer än 15 000 kWh/år.

För villaägare som använder 5 000 – 15 000 kWh/år var det genomsnittliga elpriset 2,30 kr/kWh. Dessa elpriser inkluderar elnätsavgifter, elhandelskostnaden, energiskatt och moms. Om du har ett elavtal med rörligt pris behöver du beräkna ditt elpris per kWh med ett antagande om inköpspriset på Nord Pool.

Du kan exempelvis använda ett genomsnittligt spotpris för ett antal år tillbaka i tiden, alternativt använda inköpspriset som står specificerat på tidigare elhandelsfakturor. Förutom marknadspriset behöver du veta ditt elbolags påslag på marknadspriset samt fasta månadsavgift. Om du har ett elavtal med fast elpris kan du kontrollera ditt elpris direkt på fakturan.

Kom ihåg att även inkludera din månadsavgift om du vill beräkna ditt totala elhandelspris per kWh. Förutom elhandelskostnaden tillkommer elnätsavgiften som i regel består av en rörlig och fast kostnad. Dessa kostnadsuppgifter kan du kontrollera på din elnätsfaktura.
Visa hela svaret

Vad kostar elen idag hem?

Jämförpriser

Förbrukning Rörligt pris Fastpris pausat
2 000 kWh/år 230,05 öre/kWh
5 000 kWh/år 218,35 öre/kWh
20 000 kWh/år 212,50 öre/kWh

Visa hela svaret

Hur högt kan elpriset bli i vinter?

Så hög kan din elräkning bli i vinter | SvD Bered dig på en riktigt hård elstöt i vinter. Räkningen för en normalvilla i södra Sverige kan hamna på nära 17 000 kronor i månaden under de värsta vintermånaderna, och elen för en liten lägenhet kan kosta 1 200 kronor varje månad.

 • Det är ett otroligt allvarligt läge, säger God El:s vd Maria Erdmann.
 • Både Stockholms handelskammare och elbolaget God El har räknat på hur höga elräkningarna för normalhushåll kan tänkas bli i vinter.
 • Det är inga fantasiberäkningar, båda har kollat hur terminspriserna på el utvecklas på Stockholmsbörsen för vintern.

Resultaten som de räknat fram är rent hisnande. Enligt God El kan elen för en normalvilla som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år i det dyraste området i Skåne kosta nästan 17 000 kronor i månaden, 12 900 kronor mer än motsvarande månad i fjol. : Så hög kan din elräkning bli i vinter | SvD
Visa hela svaret

Vad kostar elen april 2022?

Elpriset 2022

År: 2022 Elområde 1 Elområde 4
April 52,9 113,9
Maj 57,9 139,1
Juni 51,1 180,4
Juli 22,5 122,5

Visa hela svaret

Var ser man elpriset per timme?

Så byter du till timpris – Timpris/timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så kan du välja timpris när du så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare. Vad Kostar Elen I Göteborg När du har rörligt elpris med timpris/timmätning kan du enkelt få följa på el just nu. Så att du enkelt kan planera din elanvändning till dygnets billigaste timmar. Ställ dessutom in prisbevakning så att du kan få notiser när morgondagens priser understiger/överstiger angivet värde. Vad Kostar Elen I Göteborg Följ och ta reda på vilka prylar i hemmet som drar mest el. Med hjälp av detta kan du enklare dra slutsatser kring vad du behöver energieffektivisera. Vare sig det är ditt duschande, din matlagning eller uppvärmningen. Varför inte ladda ner Mitt Fortum och testa dig fram.

När passar timpris bra? Om du har en lite högre förbrukning och har möjlighet att flytta/styra din förbrukning till timmar med lågt pris (t.ex. via elbil, smart värmepump, smarta vitvaror, din elkonsumtion osv.) så finns det absolut besparingspotential. Har du dessutom solceller är det en utmärkt kombination.

När passar timpris mindre bra? Om du i princip bara har hushållsel (ingen uppvärmning, ingen elbil osv.) och har “normala” rutiner (inget skiftjobb osv.) är elförbrukningen oftast relativt låg och relativt svår att flytta i någon större utsträckning.

När du blivit kund hos Fortum och har ett aktivt, rörligt elavtal kan du lägga om från månadspris till timpris på två sätt:I appen – och lägg om till timpris med några klick.I telefon – så hjälper vi dig lägga om till timpris.

Timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare.

An man byta tillbaka om man ångrar sig? Svaret på den frågan är faktiskt “Nja”. En nätägare har skyldighet att lägga om din mätare på timmätning om du efterfrågar det, däremot har nätägaren ingen skyldighet att lägga tillbaka dig på månadsmätning om du skulle ångra dig. Det innebär att det helt enkelt skiljer sig mellan nätägare hur lätt det är att byta tillbaka.

Vill du vara på den säkra sidan är det bra att kontakta sin nätägare och fråga innan du går över till timmätning, om du vet med dig att du eventuellt vill byta tillbaka i framtiden. Vad är skillnaden på spotpris och timpris? Timpriset baseras på spotpriset.

Spotpriset är det riktpris som sätts på elbörsen Nord Pool och som i sin tur ligger till grund för det rörliga elpriset och därmed timpriset. Är elen billigare på natten? Elpriset påverkas av hur många som använder elen och i regel så innebär det att elen är billigare på natten, då de flesta ligger och sover och inte använder el i samma utsträckning.

Med det sagt kan timpriset under natten fortfarande variera. Vad Kostar Elen I Göteborg För dig med elbil
Visa hela svaret

När binda elavtal 2022?

Ska man binda sitt elpris 2022? – Det korta svaret på frågan om man borde binda sitt elavtal är att det beror på om du prioriterar att inte få några oförutsedda utgifter, mot att få det lägsta möjliga priset på lång sikt men med risken för att elpriset varierar kraftigt under året.

Under 2022 har utbudet av fasta elavtal minskat kraftigt och priserna ökat då risken för elhandlarna blivit högre. I södra Sverige SE4 valde endast 16% att teckna ett fast elavtal i juli 2022.

Under 2022 har utbudet av fasta elavtal minskat kraftigt, särskilt i södra Sverige. Då riskerna för att erbjuda fasta elavtal blivit betydligt högre. Exempelvis har kunder på E.ON som är en av de största aktörerna i Sverige möjligheten binda sitt elavtal endast 1 år eftersom det är svårt att förutspå längre tid framåt.
Visa hela svaret

När på dygnet är det billigast att tvätta?

Billigast el på kvällar och helger Det finns avvikelser, men generellt är priset högst på morgonen, när många gör frukost och gör sig i ordning för dagen, och runt middagstid, då alla kommer hem och ska laga mat, titta på tv och kanske sätta i gång en tvättmaskin.
Visa hela svaret

Vilket elområde är Göteborg?

Elområde 4 – Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpigs län och Västra Götalands län heter elområde 4, eller mer formellt SE4. Här bor också väldigt mycket folk vilket påverkar efterfrågan på el och därmed priserna.
Visa hela svaret

När är det dyrast att tvätta?

25 augusti 2021 Annons från Elvita Genom att tvätta smart och vid rätt tidpunkt går det att spara pengar. Elpriset går upp och ner under dygnet, vilket är ett verktyg för dig som vill tvätta hållbart både för miljön och din plånbok. Att elpriset går upp och ner är inget nytt men många glömmer att de faktiskt kan tjäna pengar på att nyttja elprisets förändringar. Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan vilket gör att de dyraste eltimmarna ligger på morgonen samt sen eftermiddag och under kvällen.

 • Det är på grund av det är då vi använder de mest elkonsumerande apparaterna hemma som tv, lampor och diskmaskiner.
 • De billigaste timmarna är under sen kväll och på natten.
 • Hitta fler av Elvitas tvättmaskiner som passar ditt hem – läs mer här.
 • De mest hållbara timmarna, eller gröna timmarna som de ofta kallas, är också när priset på el är som billigast.

Det är på grund av att när vi använder som mest el räcker inte energin från förnybara källor, exempelvis solkraft, vindkraft eller vattenkraft, till. Då används i stället energi från icke-förnybara källor.
Visa hela svaret

Hur mycket el förbrukar en tvättmaskin?

Tvättmaskin och torktumlare – Tvättmaskinen är en av de saker som drar mycket el, men hur många kilowatt förbrukar egentligen en tvättmaskin? Man brukar säga att det går åt ungefär 1,4 kWh för 4 kilo tvätt i 60 grader. Samma mängd tvätt i 40 grader förbrukar endast 0,6 kWh.

Tvättar du på lägre temperatur, väntar med att tvätta tills tvättmaskinen är ordentligt fylld samt använder maskinens sparprogram sparar du en hel del el. Visste du att torktumlaren är en riktig elslukare? Denna energitjuv kräver faktiskt tre gånger så mycket energi som en tvättmaskin. Stäng av torktumlaren och lufttorka din tvätt för att spara el.

Inte att förglömma är att gamla maskiner i regel har högre energiförbrukning än moderna och energisnåla modeller.
Visa hela svaret

Vad drar mest el i ett hus?

I en villa är uppvärmning och varmvatten det som förbrukar mest energi, cirka 75 procent av den totala elförbrukningen. Resten är hushållsel. Att se över hur du värmer upp huset och använder varmvatten kan spara stora summor varje år.
Visa hela svaret

Vad är timpriset på el?

Så fungerar Timpris – Med Timpris betalar du för den el verksamheten använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Med andra ord betalar du för det exakta förbrukningsmönstret. Verksamheten har större möjlighet att påverka elkostnaden till skillnad från avtal med Rörligt elpris som baseras på en månatlig schablon.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar 1 kWh Göteborg?

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

December – 21
Elområde 1 71.32 öre/ kWh (exkl. moms)
Elområde 2 72.23 öre/ kWh (exkl. moms)
Elområde 3 192.3 öre/ kWh (exkl. moms)
Elområde 4 197.65 öre/ kWh (exkl. moms)

Visa hela svaret

När är elen billigast i Göteborg?

Vad Kostar Elen I Göteborg Spotpriset på el går upp och ner under dygnets timmar. Lär dig mer om timprisavtal, för vem det passar och vad du som elkonsument kan göra för att sänka din elkostnad. Elpriset är oftast lägre de tider på dygnet när färre personer konsumerar el. Efterfrågan är normalt sett lägre på natten när vi sover, och därmed är också elpriset oftast lägre då.

Behovet ökar på morgonen när vi går upp och sköter våra morgonbestyr, och även när vi kommer hem på eftermiddagen och lagar mat, tvättar och städar. I regel är elen som dyrast på morgonen mellan klockan 7 och 9 samt på kvällen mellan 17 och 19. Vid klockan 22 på kvällen inleds prissänkningen och från 05.30 på morgonen höjs priset sedan successivt.

Mellan klockan 02 och 04 är elen som billigast. Men – för att kunna dra nytta av de billigaste timmarna behöver du ha ett timprisavtal, Du som har ett rörligt avtal faktureras istället ett snittpris av elpriset per månad och påverkas inte av vad elen kostar under dygnets olika timmar.
Visa hela svaret

Hur mycket är 1 kWh el?

Oftast mäter man energi i enheten kilowattimmar ( kWh ), som består av 1000 wattimmar. Det är precis på samma sätt som att 1 kilogram är 1000 gram eller att 1 kilometer består av 1000 meter. Effekt mäts i enheten watt (W). Det står ofta på elektriska apparater hur stor effekt de har.
Visa hela svaret

Vad kostar 100kwh?

Vad är normala elkostnader för en lägenhet? – Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca 5000 kWh/år. Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning.

 1. Totalkostnaden för el per kWh var år 2021 267 öre/kWh (2,67 kr/kWh) i genomsnitt för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa.
 2. Ostnaden var 239 öre/kWh (2,39 kr/kWh) i genomsnitt för en större lägenhet.
 3. Då inkluderas alla kostnader och är ett medelvärde av elnätsavgifter, energiskatter, medelvärde på elpris och moms.

Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar är ca 5 340 kr för en mindre lägenhet och ca 11 950 kr för en större bostad.
Visa hela svaret