Vad Händer I Göteborg Spårvagn?

Vad Händer I Göteborg Spårvagn
Ledningsarbeten på Masthamnsgatan, 5 december 2022 – 23 januari 2023. Masthamnsgatan, mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, kommer att vara stängd för fordonstrafik när ledningsarbeten genomförs. Ledningsarbeten påbörjas 5 december 2022 och pågår fram till 23 januari 2023.
Visa hela svaret

Vad går spårvagn på?

Eldrift – Den i dag överlägset vanligaste typen av spårvagn är den elektriska. Den drivs av elmotorer, vars varvtal regleras av föraren med hjälp av en kontroller, Strömmen finns tillgänglig längs banan i en kontaktledning och överförs till vagnen via en strömavtagare,

 1. Som den andra polen tjänstgör stålhjulen och strömmen leds tillbaka via rälsen.
 2. Normalt används omkring 600-750 V likspänning.
 3. Den absolut vanligaste konstruktionen innebär att kontaktledningen hängts upp ovanför rälsen och att strömavtagaren anbringats på spårvagnens tak.
 4. I vissa städer har man valt att istället använda olika typer av strömskenor förlagda i rännor i gatan, ofta på grund av stadsbildsskäl.

De mest kända exemplen är de nedlagda näten i London och Washington DC, I Bordeaux inrättades 2003 ett modernt system med kontaktledningen i gatan. Den är här inte nedgrävd, utan ligger i gatunivå, men blir endast spänningsförande, när vagnen är ovanför.
Visa hela svaret

Varför låter spårvagnen?

Utsignal – Wikipedia

Den här artikeln behöver för att kunna, (2020-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (). Uppgifter utan källhänvisning kan och tas bort utan att det behöver diskuteras på,

Utsignal är den signal en avger till andra, Att skilja från den signal ger till till exempel för avgång från, Spårvagnens utsignal utgörs som regel av en utsignalsklocka. Förr manövrerades den ofta mekaniskt, men drivs idag som regel av eller, En spårvagn kan också ha en utsignal i form av en tryckluftsvissla eller en, särskilt om den trafikerar en eller om en del av spårvägen har järnvägsartad karaktär.

 • Utsignalklocka är en klocka för utsignal på en som från början sköttes med foten, på modernare spårvagnar manövreras den med en på manöverpanelen.
 • Spårvagnsföraren ger en kort “pling” på klockan strax innan hon eller han låter vagnen rulla ut från en,
 • Utsignalsklockan används även för att ge faro- eller uppmärksamhetssignal, samt som svar på konduktörens signaler i den inre signalklockan (på äldre vagnar).

Äldre vagnars utsignalklocka är helt manuellt manövrerade medelst signalstift i vagnens golv, via en länkarm till en kläpp inuti klockan. På senare vagntyper används tryckluftsdrivna och helt elektriskt manövrerade klockor. Helt elektroniska signaler, syntetsikt alsrade eller samplade ljud förekommer också, Exempelvis har ett elektroniskt alsrat “GONG” som utsignal.
Visa hela svaret

Hur går spårvagnarna i Göteborg?

Karta över linjer och hållplatser

Förenklad översikt av linjenätet
med restider i minuter till Brunnsparken

/td>

Angered 20

/td>

Bergsjön 25 Länsmansgården 20

/td>

Östra Sjukhuset 19

/td>

Brunnsparken 0

/td>

Kålltorp 16

/td>

Torp 16 Järntorget 5 / Sahlgrenska 13

/td>

Korsvägen 6

/td>

Guldheden 13 Kungsladugård * 22-24

/td>

/td>

Mölndal 18 Saltholmen 29

/td>

Tynnered 25

/td>

/td>

* Klintens Väg-Bokekullsgatan

/td>

/td>

Göteborgs spårvägs linjenät inkluderar alla spårvägssträckor som utgör Göteborgs spårväg, Banlängden är 161 km enkelspår. Nätet är uppbyggt så att de större linjerna går från en yttre förort, in genom stadskärnan, och ut till en annan yttre förort. Utöver dessa finns även ett par linjer som endast trafikerar de centrala delarna av staden. Ett problem som har uppstått när trafiken på nätet har ökat är att Brunnsparken blivit överbelastad och begränsar hela nätets trafikflöde. Projektet Kringen har skapats för att leda viss trafik förbi Brunnsparken och därmed kunna få högre kapacitet på nätet.

I centrala staden går spårvägarna vissa sträckor på områden enbart avsedda för spårvagnar, men till stor del går trafiken på vanliga gator bland annan trafik, dock oftast i kollektivkörfält där vanliga personbilar inte får köra. I trafikljuskorsningar har spårvagnarna prioritet i signalerna. Utanför innerstaden har spårvagnarna oftast egna banvallar att köra på.

Spårvagnarna hindras på få ställen av bilköer och det ger nätet relativt hög medelhastighet jämfört med genomsnittliga utländska spårvagnsnät. Spårvagnar har betydligt högre kapacitet än stadsbussar och man arbetar därför för att bygga ut det befintliga spårvägsnätet.

 1. Men då spårvägar är dyra att bygga så satsar man nu även på så kallade stombusslinjer,
 2. Det är busslinjer som fungerar efter spårvagnarnas principer med hög turtäthet, på- och avstigning genom alla dörrar, helst egna körfält och färre hållplatser jämfört med vanliga busslinjer.
 3. Man framhäver dessa linjer genom att rita dem på den officiella spårvagnskartan.

Linjenätet var 1950; 73 kilometer och antalet spårvagnar var 237 stycken (varav 119 motorvagnar). Sammanfattning:

Göteborgs spårvägar
: Huvudartikel: Göteborgs spårvägs linjenät
Notera att spårvagnslinjerna inte nödvändigtvis går kortaste vägen mellan sina ändhållplatser

/td>

Komettorget Bergsjön Länsmansgården Varmfrontsgatan

/td>

Rymdtorget Temperaturgatan

/td>

Teleskopgatan Biskopsgården Väderilsgatan

/td>

Galileis gata / Östra Sjukhuset Ö.S. Friskväderstorget

/td>

Januarigatan Önskevädersgatan

/td>

Aprilgatan Kortedala Mildvädersgatan

/td>

Allhelgonakyrkan / Tingvallsvägen Vårväderstorget

/td>

Kortedalatorg Sälöfjordsgatan

/td>

Kaggeledstorget Eketrägatan

/td>

Runstavsgatan Gropegårdsgatan

/td>

Nymånegatan Angered Angereds centrum

/td>

Beväringsgatan / Ättehögsgatan Rambergsvallen

/td>

Munkebäckstorget Storås

/td>

Kviberg Brämaregården Wieselgrensplatsen

/td>

Bellevue Hammarkulletunneln

/td>

Solrosgatan Hammarkullen

/td>

Härlanda / Sanatoriegatan Vågmästareplatsen

/td>

SKF / Virginsgatan Kålltorp Hjällbo

/td>

Stockholmsgatan / Welandersgatan Hjalmar Brantingsplatsen

/td>

Gamlestadstorget / Töpelsgatan Frihamnen

/td>

Ejdergatan / Bögatan Götaälvbron

/td>

Redbergsplatsen / Ekmanska

/td>

Olskrokstorget / Bäckeliden Nordstan

/td>

Svingeln / S:t Sigfridsplan Lilla Bommen

/td>

Ullevi Norra Brunnsparken

/td>

Centralstationen Drottningtorget Kungsportsplatsen

/td>

Ullevi Södra Valand

/td>

Scandinavium / Liseberg Berzeliigatan

/td>

Korsvägen Domkyrkan

/td>

Grönsakstorget

/td>

Getebergsäng Chalmerstunneln Stenpiren

/td>

Almedal Vasaplatsen

/td>

Elisedal Hagakyrkan

/td>

Varbergsgatan Viktoriagatan

/td>

Kapellplatsen

/td>

Lana Järntorget

/td>

Chalmers

/td>

Brunnsgatan Prinsgatan

/td>

Seminariegatan Masthuggstorget

/td>

Wavrinskys plats Olivedalsgatan

/td>

Taxegräns Stigbergstorget

/td>

Medicinaregatan Linneplatsen

/td>

Sahlgrenska Huvudentré Sahlgrenska Kaptensgatan

/td>

Dr Fries Torg Chapmans Torg

/td>

Dr Sydows gata Guldheden Fjällgatan

/td>

Krokslätts torg Majvallen

/td>

Botaniska Trädgården Ekedal

/td>

Marklandsgatan Marklandsgatan Jaegerdorffsplatsen

/td>

Bokekullagatan Vagnhallarna Majorna

/td>

Högsbogatan Ostindiegatan

/td>

Klintens Väg Godhemsgatan

/td>

Axel Dahlströms Torg Högsbotorp Mariaplan

/td>

Krokslätts fabriker Sannaplan

/td>

Lackarebäck Sandarna

/td>

Mölndals sjukhus Kungssten Kungssten

/td>

Mölndals Centrum Mölndal Nya Varvsallén

/td>

Lantmilsgatan Hagen

/td>

Nymilsgatan Tranered

/td>

Musikvägen Käringberget

/td>

Positivgatan Hinsholmen

/td>

Fröunda Torg Fröunda Långedrag

/td>

Briljantgatan Frölundatunneln Roddföreningen

/td>

Smaragdgatan Saltholmen Saltholmen

/td>

Opaltorget Tynnered

ul>

 • 1 Linje 4, 8 och 9 mot Angered
 • 2 Linje 6 mot Kortedala, Linje 7 och 11 mot Bergsjön
 • 3 Linje 2 och 4 mot Mölndal
 • 4 Linje 3 mot Kålltorp, Linje 5 mot Östra sjukhuset
 • 5 Linje 1 mot Östra sjukhuset
 • 6 Spår på Skånegatan
 • 7 Linje 5 och 6 mot Länsmansgården, Linje 10 mot Biskopsgården, Linje 13 mot Brämaregården
 • 8 Linje 13 mot Sahlgrenska, Linje 2 mot Axel Dahlströms torg, Linje 8 mot Frölunda Torg, Linje 1 och 7 mot Tynnered
 • 9 Linje 9 och 11 mot Saltholmen
 • 10 Gatuspår i Centrum
 • 11 Linje 6, 7, 8 och 13 via Sahlgrenska, Linje 10 mot Guldheden
 • 12 Linjenätets utveckling
 • 13 Referenser

  13.1 Noter

 • Visa hela svaret

  Hur snabbt kan en spårvagn åka?

  Det är många som är intresserade av vad vi gör och varför saker och ting fungerar på ett visst sätt. De vanligaste frågorna och svar på dem har vi samlat och kategoriserat nedan. Västtrafiks resevillkor är också en bra källa för information om hur det fungerar i kollektivtrafiken.

  1. Har du andra frågor om vår verksamhet, hör gärna av dig till vår Kommunikationsavdelning,
  2. Dörrar på både spårvagnar och bussar är automatiska.
  3. Ett system av sensorer känner av om det är någon/något i dörröppningen.
  4. Om dörrarna ändå börjar stängas när du är mellan dem finns ett säkerhetssystem, en så kallad kännande kant, som förhindrar att du blir klämd.

  Det finns flera orsaker till det, till exempel tekniska problem eller trafiksituationen. I Göteborgs stadstrafik, där du inte behöver visa din biljett för föraren, går detta bra (dock endast på en- och två-siffriga linjer inom stadstrafiken samt högtrafik- /industrilinjer inom Göteborg (linje 114-199).

  1. Föraren har oftast inte någon möjlighet att hjälpa dig då han/hon måste ha kontroll på fordonet samt hålla avgångstiderna.
  2. Medresenärer brukar ofta kunna hjälpa till.
  3. Hastighetsreglerna för spårvagnarna finns i “Järnvägslagen”.
  4. Innanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 30 km/h.
  5. Utanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 50 km/h, precis som för bilister.

  Då spårvagnarna kör på egen banvall, till exempel efter Centralen ut på spåret mot Angered, är högsta tillåtna hastighet 60 km/h. Hastigheten på vagnarna är låst till max 60 km/h. Vid stopp i spårvagnstrafiken är det vår Trafikledning som styr hur trafiken skall köras och bestämmer om eventuella omdirigeringar, indragningar eller andra åtgärder som behöver vidtas för att lösa stoppet så snabbt som möjligt.

  • Ett stopp på en linje orsakar bara på några få minuter köbildning, vilket drabbar efterföljande turer som blir försenade.
  • Trafikledningen ser då alltid till helheten och vidtar de åtgärder som behövs för att stoppet skall bli så kortvarigt som möjligt.
  • Därför måste Trafikledningen ibland vända turer tidigare för att vagnarna snabbare skall komma in i sin tidtabell igen.

  Tyvärr blir alltid du som resenär drabbad vid störningar i trafiken men med hjälp av Trafikledningen blir stoppen kortare och drabbar totalt sett färre resenärer. Om en växel inte ligger åt rätt håll måste föraren lägga växeln manuellt med hjälp av ett växelspett.

  • Vår hittegodsavdelning finns till just för att hjälpa dig få tillbaka det du tappat.
  • Du kan registrera borttappade föremål och hitta kontaktuppgifter till hittegods under resan/hittegods/ Västtrafik tar emot samtliga synpunkter på resan, oavsett vilket trafikbolag det är som kör fordonet.
  • Ontakta Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00.

  Du kan också lämna synpunkter via Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se, Av säkerhetsskäl får inte föraren släppa av resenärer i samband med ett stopp innan en hållplats, vid en trafiksignal eller vid andra stopp mellan hållplatserna. Vi får bara ta med ett visst antal resenärer per spårvagn och kör föraren förbi hållplatsen kan det bero på att vagnen är fullsatt.

  • Det kan också bero på att vagnen inte är i trafik.
  • Ör vagnen ofta förbi din hållplats utan att stanna, kom gärna med synpunkter på det.
  • Anske är det så att det är en väldigt belastad linje och Västtrafik behöver se över möjligheten att utöka antalet avgångar.
  • Västtrafik ansvarar för att hållplatserna är hela och rena.

  Kontakta Västtrafiks kundservice, på telefon 0771-41 43 00, om din hållplats behöver åtgärdas. All trafik, med undantag av utryckningsfordon, skall lämna företräde för spårvagnstrafik vid korsningar som inte är ljusreglerade. Denna trafikregel omfattar alltså även gångtrafikanter, cyklister, mopedister med flera.
  Visa hela svaret

  Hur fort kan en spårvagn köra?

  – Spårvagnen körs manuellt och förarens sikt avgör hastigheten. När spårvagnen kör över torg och vid hållplatser är maxhastigheten 18 km/h. Genom korsningar är farten max 30 km/h. Utanför stadskärnan kan spårvagnen köra i cirka 40-50 km/h.
  Visa hela svaret

  Är det halt på vägarna i Göteborg?

  För närvarande finns inga aktuella störningar.
  Visa hela svaret

  Hur går 7 ans spårvagn?

  Vår trafik – AB Stockholm Spårvägar Ta Linje 7 till Djurgården från T-Centralen. Det är det självklara sättet att ta sig kollektivt från city till Djurgårdens alla attraktioner och arbetsplatser. Sommartid kan vi ha över 20 000 resenärer under en dag. Trafiken rullar nästan dygnet runt.
  Visa hela svaret

  Hur länge kan man åka på samma biljett Västtrafik?

  Så länge gäller en enkelbiljett En zon: 90 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten. Flera zoner: 180 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten. För resor i en zon som tar längre tid än 90 minuter behöver du antingen köpa en tvåzonsbiljett eller två enzonsbiljetter.
  Visa hela svaret

  Hur undviker man kontrollanter?

  Det är som bekant ganska lätt att planka i Göteborg, i alla fall på spårvagnarna. På bussen är det lite knepigare, men det finns sätt som vi kommer till senare. Det bästa sättet att slippa kontrollanterna är naturligtvis att hålla utkik efter dem. Genom att sätta sig längst fram i vagnen (eller bussen) på höger sida har man bra koll och upptäcker oftast kontrollanterna på hållplatsen.
  Visa hela svaret

  Är det gratis att åka spårvagn?

  Vuxen : Från 20 år Ungdom : 7 till 19 år Barn : Barn som är 0-6 år reser gratis i sällskap med vuxen/ungdom. Barn som är 0-6 år behöver inte ha en egen biljett. Student : Du kan få studentrabatt på 30-, 90- och 365-dagarsbiljetter. Studentrabatt Försäkringskassans förmånsintyg: Du som har intyget kan få rabatt på 30-, 90- och 365-dagarsbiljetter.
  Visa hela svaret

  Måste man visa biljett?

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar om kontrollanterna agerat inom sina befogenheter, och om en kontrollant med lagligt stöd kan be en resenär att visa legitimation, alternativt hålla fast denne i väntan på polis.

  Regler om kontrollanters befogenheter finns i lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, Regler om bedrägeri och annan oredlighet finns i 9 kap. brottsbalken (BrB). Regler om häktning och anhållande finns i 24 kap. rättegångsbalken (RB). Det är bedrägeri att resa utan giltig biljett Att resa utan giltig biljett är ringa bedrägeri, och kan leda till böter eller fängelse ( 9 kap.2 § andra stycket BrB ).

  Eftersom ringa bedrägeri kan leda till fängelse, har en kontrollant möjlighet till ett envarsgripande, om gärningsmannen påträffas på bar gärning ( 24 kap.7 § andra stycket RB ). Den gripne ska överlämnas till polisman skyndsamt. För att en kontrollant ska påträffat dig på bar gärning, måste kontrollanten exempelvis följt efter dig och uppmärksammat att du inte betalat för biljetten när du steg på spårvagnen.

  Om du uppvisar en falsk biljett eller ett ogiltig färdbevis blir du också tagen på bar gärning, vilket ger kontrollanten befogenhet att hålla kvar dig på platsen tills dess att en polis kommer dit. Vad händer om jag inte blir tagen på bar gärning? Den som reser med kollektivtrafik och inte kan uppvisa giltig biljett, kan bli förpliktigad att betala en tilläggsavgift ( 1 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik ).

  Tilläggsavgift kallas i vardagligt språkbruk för böter. Detta är felaktigt då tilläggsavgift är en så kallad administrativ sanktionsavgift. I lagen framgår ingenstans att en kontrollant har rätt att kräva att passagerare uppger namn, personnummer eller visar legitimation.

  En kontrollant har däremot befogenhet att avvisa en resenär med ogiltig biljett, eller som vägrar betala tilläggsavgift, från färdmedlet ( 5 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik ). Sammanfattning Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp biljetten, vilket innebär att kontrollanterna inte hade rätt till ett envarsgripande i fallet.

  Eftersom du inte begått något brott, då du hade en giltig biljett, hade kontrollanterna inte rätt att hålla fast dig och brotta ner dig i väntan på polis. Kontrollanterna hade inte heller rätt att avkräva dig på legitimation, sådan rätt har endast polisman.
  Visa hela svaret

  Vad är skillnaden mellan spårvagn och tåg?

  Vad är det för skillnad mellan ett tåg och en spårvagn? – Roslagstag.se Vad Händer I Göteborg Spårvagn Det är inte alltid så lätt att veta skillnaden mellan alla olika typer av tåg, pendeltåg, tunnelbanor, järnvägståg och spårvagnar som finns idag. ännu mer knepigt är det för den som inte är speciellt insatt eller intresserad av ämnet. När man i yngre dagar gick i skolan var det vanligt att detta lärdes ut, gärna i samband med att man tillsammans med sin skolklass fick prova det olika typerna av sätt att färdas. Vad Händer I Göteborg Spårvagn Det som utgör den största skillnaden mellan ett tåg och en spårvagn är att spårvagnen är tänkt att förflytta passagerare runt i staden och vanligtvis i gatumiljö. Detta gör att spårvagnen behöver åka betydligt saktare än ett tåg, men behöver också ha ett snabbare sätt att bromsa på för att förhindra att olyckor sker, men även för att stanna inför eventuella stoppljus och signaler som finns på gatorna.

  • Tåg är självklart också till för att förflytta människor.
  • Vanligtvis åker man betydligt längre sträckor med tåg än vad man någonsin kan göra med en spårvagn.
  • Det är inte enbart människor som väljer tåg som färdmedel, utan tåg är också ett mycket bra sätt att förflytta eller frakta varor och paket.
  • Vilket typ av färdmedel som finns i en specifik stad är en fråga om tillstånd och inte vad lokalbefolkningen föredrar.

  Spårvagnar fungerar på nästan samma sätt som rälsbussar eller tunnelbanor. Skillnaden för tunnelbanor är dock att spårvagnar alltid värdas ovan jord. Alla olika färdsätt är unika i sitt slag och har länge hjälpt människan att kunna ta sig runt och förflytta sig, till och med så långt som till andra länder. systemet går. I Stockholm kan man finna både spårvagn, pendeltåg, bussar, tunnelbanor och expresståg. Detta gör Stockholm till en väldigt flexibel stad för stockholmarna, men underlättar även för andra att besöka staden. Här kan du ta ett expresståg till Arlanda eller ta bussen eller färjan ut till Djurgården på ett kick.2016-01-28 : Vad är det för skillnad mellan ett tåg och en spårvagn? – Roslagstag.se
  Visa hela svaret

  Vad är skillnaden mellan spårvagn och tvärbana?

  Fordon – Tvärbanan trafikeras av spårvagnstyperna A32 och A35, A32, Flexity Swift från Bombardier, började trafikera Tvärbanan i och med starten 1999. Dessa vagnar har en färgsättning mycket lik vagntypen C20 i tunnelbanan, med blå dörrar respektive förarhytter och vitgrå vagnssidor med ett svart fält kring vagnens fönster.

  Inredningen domineras av gult både på väggar och hållstänger. Stolarna klär i det välkända “Lasse-Åberg” tyget. A35, Urbos AXL från CAF, infördes i samband med förlängningen till Solna i oktober 2013. Dessa vagnar har i stället en blå färgsättning med två längsgående vita linjer. Även ytan kring vagnarnas dörrar är vit.

  Inredningen är ljusgrå och stolstyget föreställer SLs spårtrafikkarta i det utförande denna hade i början av 2010-talet vid vagnarnas leverans. Båda typerna är cirka 30 meter långa och har 72–78 sittplatser. Spårvagnarna är bemannade med en förare. Fram till juni 2016 fanns det även en konduktör ombord för biljettkontroll.

  Modell Tillverkare Typ Antal sitt- platser Antal stå- platser Tåglängd Tomvikt Högsta effekt Korgbredd Högsta hastighet Införd år
  A35 CAF Urbos 72 203 30,8 0,48 0,265 90 2013
  A32 Bombardier Flexity Swift 78 133 29,7 37,5 0,48 0,265 80 1999

  Visa hela svaret

  Vad är fördelen med spårvagn?

  Bra för stadsutvecklingen och näringslivet – Spårvägen visar på en långsiktig vilja att utveckla attraktiva stadsmiljöer med bra kommunikationer. Den ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom den öppnar upp för fler arbetsplatser och bostäder. Där spårvägens hållplatser finns rör det sig också många människor. Det gynnar i sin tur affärer och butiker då kundunderlaget blir stort.
  Visa hela svaret