Vad Gör Man Med Döda Husdjur Stockholm?

Vad Gör Man Med Döda Husdjur Stockholm
En hund eller katt som går bort är för många som att mista en familjemedlem. Att ha någonstans att gå för att sörja kan kännas bra. Vissa vill gärna ha en grav i den egna trädgården för den älskade vovven eller katten. Men det går inte alla kommuner med på, och det är kommunens tolkning av avfallshanteringsregler och renhållningsföreskrifter som avgör om ditt djur kan få en grav nära hemmet eller inte.

Vissa kommuner tillåter att man begraver döda husdjur, både inom och utanför tättbebyggt område. I andra kommuner är det helt förbjudet att gräva ner djurkroppar. Därför måste man alltid kolla sin egen kommuns regler. Ofta har kommunen anvisningar på hemsidan om vad som gäller för begravning av döda husdjur.

Det är EU-lagstiftningen som tillåter att enskilda myndigheter – i det här fallet är kommunerna kontrollmyndigheter – gör undantag. Därför skiljer det sig en hel del mellan kommunerna. – Vi har lämnat över till kommunerna att avgöra hur invånarna får hantera sina döda husdjur, i ljuset av vad miljölagstiftningen tillåter.

 • Men det är klart att många ändå gräver ner sitt djur utan att fråga vad som gäller.
 • Man bör kolla anvisningarna hos kommunen först.
 • Det kan vara så att djur inte får begravas inom tättbebyggt område, säger Susanne Liljenström, veterinärinspektör och handläggare vid Jordbruksverket.
 • I Stockholm klassas döda djur som avfall, och eftersom huvudstaden har strikta avfallsregler är det kremering, djurkyrkogård och avfallsanläggning som gäller.

– Avfall får man inte gräva ner, vare sig på sin egen mark eller någon annans, säger Jens Dahlsköld på Stockholms miljöförvaltning. Stockholm tillåter bara begravning av djur som är kremerade. Dessutom måste begravningen ske på speciella djurkyrkogårdar.

I Göteborgs kommun får man däremot begrava kroppen av sitt husdjur på egen mark, om graven är så pass djup att vilda djur inte kan gräva upp den. Numera är husdjur inte bara hundar och katter, även minigrisar och dvärggetter räknas in i kategorin. Det innebär alltså att även minigrisen kan få en egen grav.

Däremot gäller andra regler för djur som hålls, göds eller föds upp av människor, så kallade produktionsdjur. Även hästar räknas som produktionsdjur, men man kan få gräva ner en död häst om man skaffar tillstånd från länsstyrelsen. Det är ont om djurkyrkogårdar i Sverige.

 1. Därför kan kremering och en minneslund för avlidna djur vara ett alternativ.
 2. Allt fler väljer faktiskt att kremera sitt älskade husdjur när de dött.
 3. De flesta av de smådjurskrematorier som startat de senaste åren kremerar 2000-3000 djur per år.
 4. Det har definitivt ökat.
 5. Det beror nog på att kommunerna inte tillåter en att gräva ner djuren hur som helst, säger Glenn Hesslo som äger smådjurskrematoriet Cremit utanför Hässleholm i Skåne.

Cremit har kunder både i trakten och i Småland och Blekinge. De som bor nära kommer ofta förbi den stora minneslunden som finns vid krematoriet, för att sörja sina djurvänner. Det är normalt hundar och katter som ägarna vill ha kremerade, även om Cremit erbjuder tjänsten även för både större och mindre djur.
Visa hela svaret

Vad gör jag med mitt döda husdjur?

Döda husdjur Det är tungt att mista ett husdjur. Dessutom kan det vara svårt att veta vad man ska göra med det döda djuret. Om din katt/hund har dött kan du begrava den på den egna tomten. I de fall du inte har någon egen tomt, eller tycker att något annat ställe är bättre, kan du också begrava den på en annan fastighet om du har fått lov av berörd fastighets­ägare.

 1. Ett annat alternativ är att låta kremera sällskapsdjuret.
 2. Om du begraver djuret kan det vara bra att tänka på att inte göra det alltför ytligt eftersom det då finns en risk att något vilt djur, till exempel en räv, kan komma och gräva upp det.
 3. Det kan också i olyckliga fall finnas föroreningsrisker om du till exempel gräver för nära en vattentäkt.

Vill du varken begrava eller kremera katten/hunden kan du skicka den som hushållsavfall, det vill säga lägga den i sop­kärlet, men då måste den vara väl förpackad, till exempel med dubbla plastpåsar. : Döda husdjur
Visa hela svaret

Vad gör man om ett djur dör hemma?

Vad du bör göra när din hund dör Den genomsnittliga livslängden för hundar är mellan tio och tolv år. Detta betyder att många ägare kommer att gå igenom den smärtsamma upplevelsen att mista sin hund. Att förlora ett husdjur är aldrig lätt, men genom att veta vad som kan förväntas och vara förberedd när din hund somnar in, kan det ge en viss trygghet.

Om din hund dör hemma måste du ta hand om hundens kropp. Du måste bestämma dig för om du vill ta hand om kroppen själv eller lämna den för kremering. Ring veterinär Den första person du bör kontakta är din veterinär. Om de inte har möjlighet att hjälpa dig med din hunds kropp kommer de att kunna ge råd om vart du ska vända dig.

Finns det ett speciellt djurkrematorium i närheten kan de eventuellt erbjuda möjlighet att hämta din hund. Ibland måste du transportera kroppen själv. Om du tror att du inte är klarar av att gräva en grav, försök inte ens ! Fråga en vän eller en familjemedlem om de kan hjälpa dig.

Tar det längre tid än några timmar innan du kan få din hund till den rätta platsen måste du göra något åt kroppen under tiden. Kroppen kommer att börja ruttna och det kommer att börja lukta illa inom sex timmar om det är varmt väder. Är det varmare, går förruttnelsen fortare. Så om det är möjligt, försök förvara kroppen på ett kallt ställe.

Det är aldrig lätt att förlora sin högt älskade familjemedlem, men minns de roliga stunderna som ni har haft tillsammans. : Vad du bör göra när din hund dör
Visa hela svaret

You might be interested:  Var I Stockholm Ökar Corona?

Får man ge bort husdjur?

Äganderätt för upphittade djur – Beroende på vilket husdjur du hittat gäller olika regler. I vissa fall kan du som upphittare få behålla djuret om du vill. Innan polisen säljer eller på annat sätt överlåter ett djur kontrollerar länsstyrelsen att den tilltänkta ägaren inte har djurförbud eller hundförbud.
Visa hela svaret

Får man begrava husdjur i skogen?

Var får jag begrava min hund? – Var man får begrava sin hund, katt eller smådjur ser olika ut från kommun till kommun. Vissa kommuner tillåter att man begraver hund eller katt direkt på tomten eller trädgården, medan andra kommuner kräver att begravningen görs på en djurkyrkogård eller gravplats avsedd för hundar och katter.
Visa hela svaret

Vem hämtar döda djur?

För ett hållbart lantbruk Svensk Lantbrukstjänst AB finns till i hela Sverige och utför insamling av animaliska biprodukter, avlivning och hämtning av avlidna djur från landets djuruppfödare. Bolaget utför också obduktionstransporter av djur till landets obduktionsplatser.
Visa hela svaret

Får man lägga kadaver i skogen?

Det är olagligt att gräva ner sådana kadaver i mark eller gödselstäder, liksom att slänga ut kadaver eller kadaverrester i skogen till vilda djur. Döda djur ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information bland annat om anläggningar finns hos Jordbruksverket.
Visa hela svaret

Får man gräva ner död katt?

Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar på egen mark, om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till egen brunn, vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.
Visa hela svaret

Hur kommer man över sin katts död?

Sorgen när ett husdjur dör – att mista en trogen vän Att mista ett husdjur kan vara en oerhört smärtsam upplevelse. Det inte många mänskliga relationer som innehåller samma kravlösa kärlek som relationen mellan ett husdjur och dess ägare. För många människor är relationen till ett djur det närmaste vi någonsin kommer upplevelsen av villkorslös kärlek.

 • Men det är klart, visst finns det några grundläggande villkor som vi behöver uppfylla.
 • Vi behöver ta hand om våra husdjur, mata dem och uppfylla deras mest basala behov.
 • Samtidigt har vi aldrig hört talas om hundar, katter, undulater eller hamstrar som dömt eller kritiserat sina ägare.
 • Vad vi däremot vet är att människor ofta berättar sina mest intima hemligheter för sina husdjur.

Till djuren uttrycker ägarna ofta sina sannaste och djupaste känslor. Ofta berättar de både utförligare och ärligare än de någonsin vågat göra inför sin familj eller sina vänner. En nära och viktig relation Vi känner också till hur oerhört viktiga husdjur kan vara för människor.

Dels för alla ensamma, men också för de miljontals par som inte kunnat få barn och som istället blivit underbar husse och matte för sina husdjur. Relationer där djuren varit lika självklara familjemedlemmar som någonsin en annan människa. Vi vet dessvärre även hur förödande sorgen efter ett husdjur kan vara.

Vi har haft kursdeltagare vars största sorg var när hästen, hunden eller katten dog – som sörjde på samma sätt som om en mänsklig familjemedlem hade dött. Vi vet hur fästa människor kan bli vid sina husdjur. Att ibland även behöva fatta beslut om att ta bort ett husdjur för att minska dess lidande gör inte sorgen mindre.

Det var ju bara en hund Vi känner dessvärre även till hur sörjande djurägare ofta såras av okänsliga kommentarer. Saker som sägs i all välmening, till och med i syfte att vara stödjande, men som bara känns sårande. Kommentarer som “det var ju bara en katt” eller “varför skaffar du dig inte en ny hund?”.

Att minimera förlusten eller att försöka ersätta relationen med en ny förringar dock bara sorgen – vilket av den sörjande ofta upplevs som kränkande. Ingen skulle komma på tanken att säga “det var ju bara ett barn” eller “varför skaffar du dig inte ett nytt barn?”.

 • All sorg är naturlig Att sörja ett husdjurs död är både normalt och naturligt.
 • Eftersom vi i vår kultur ofta fått lära oss att undertrycka och dölja våra känslor, kan sörjande ibland uppleva det besvärande att bli ledsen.
 • Speciellt när det “bara” är ett husdjur som dött.
 • Samtidigt vet vi att ett husdjurs död ofta producerar en enorm mängd starka känslor.

Dessa normala känslor av sorg ses ofta av samhället som något konstigt och avvikande. Vi behöver därför sträva efter att normalisera det som är naturligt. I annats fall kommer vi fortsätta behöva dölja och undertrycka våra känslor av sorg efter ett husdjurs död – för att inte uppfattas som svaga eller avvikande.

 1. När du möter någon som mist ett husdjur Kom ihåg nästa gång du träffar någon som nyligen mist ett husdjur: Det är inget fel på dem.
 2. Det är “bara” hjärtan som är brustna.
 3. Försök inte förändra deras naturliga reaktion och försök inte minska deras smärta.
 4. Föreställ dig istället bilden av att vara ett hjärta med öron och lyssna till det som de vill berätta.

Känslor behöver kommuniceras, inte undertryckas. Sorgen efter ett husdjurs död behöver bearbetas precis som vilket dödsfall som helst. Vi behöver upptäcka och fullborda allt som är oavslutat. Vi behöver få sörja vår relation utan att det läggs någon värdering på vår sorg.
Visa hela svaret

Vad säger man till någon som förlorat ett husdjur?

Jag beklagar sorgen – Topp 5 personliga alternativ –

Jag tänker på dig.Jag är så ledsen för din skull. Du vet att jag finns här för dig.Jag vet att du har det svårt. Är det något jag kan göra för dig?Det finns inga ord. Du vet att jag står vid din sida. Jag förstår att det är mycket tungt för dig nu. Finns det något jag kan hjälpa dig med?

TA KONTROLL ÖVER DIN JURIDIK Vill du dela allt med din sambo, eller bara bohaget? Står din sommarstuga som enskild egendom? Gör vårt kostnadsfria snabbtest och ta reda på vad du behöver.
Visa hela svaret

Hur länge får man lämna husdjur?

Hundar är flockdjur och trivs inte att vara ensamma. Enligt svensk lag får man inte heller lämna hunden utan tillsyn för länge. Hur lång stund kan då en hund vara ensam? En tränad vuxen hund brukar klara av att vara ensam 4 – 5 timmar per dag. En åttaveckors valp kan däremot oftast inte vara ensam alls utan måste tränas.
Visa hela svaret

Får jag avliva min hund utan anledning?

Enkel lösning – – Det är alldeles tydligt att somliga djurägare inte orkar eller vill försöka placera om sitt djur. Det blir en enkel lösning att avliva, säger Bozenna Montwill. Det är helt tillåtet enligt djurskyddslagen. Men Bozenna Montwill har fått nog.

You might be interested:  Hur Åker Jag Från Stockholm Till Uppsala?

Jag mår fruktansvärt dåligt av att tvingas avliva de här djuren. Min uppgift som veterinär är att rädda liv. Så nu vägrar jag. Varje gång hon säger nej begår hon tjänstefel. Därför har hon polisanmält sig själv. – Jag bryter ju mot djurskyddslagen. Men många gånger går det att omplacera djuren i stället för att låta dem dö i onödan.

Det borde vara förbjudet att avliva friska sällskapsdjur.
Visa hela svaret

Vill inte ha min katt?

Hur börjar man? – Många tror (tyvärr) att det är katthem som man först ska vända sig till, så är inte fallet utan katthemmen är till för de katter utan något hem och de som blir misskötta. Ännu fler tror att det är till katthemmen man ska vända sig i sista sekunden när ingen annan utväg finns – det är också fel.

 • Det man kan göra är att direkt man vet att man har en katt eller flera som behöver omplaceras är att man kontaktar ett (gärna flera) katthem och hör sig för om man kan få sätta katterna på deras kölista.
 • Det brukar alltid vara kö in så man ska vara förberedd att det kan ta en tid.
 • Under tiden så måste du själv försöka hitta nytt hem åt katten.

Se dig omkring Börja med att kolla bland släkt och vänner – kanske någon av de planerat att skaffa en katt? Eller de kanske vet av någon annan som söker? Detta är ett utav de vanligaste sätten en katt får ett nytt hem. Skulle inte det här sättet fungera så frukta inte – det finns många fler metoder att ta till.
Visa hela svaret

Får man avliva sina djur själv?

Får man begrava och kremera ett avlivat husdjur själv och får man äta upp delar av husdjuret först? Hej och tack för din fråga! Ja, du har förstått rätt när det gäller att avliva och begrava djur. Jag ska förklara lite mer i detalj vad som gäller både för begravning, kremering och ätandet av husdjur.

Inledningsvis vill jag säga att sättet som djur hanteras i lagtext kan upplevas som främmande för många personer. Ofta beror det på att djur räknas som objekt i juridiken, eller med andra ord ses de som mer lika saker än människor i lagtext. Jag kommer ta upp regler i, och i Jordbruksverkets föreskrift,

Har du ett husdjur får du avliva det, så länge inte sättet som djuret avlivas på orsakar onödigt lidande Det finns inte något som hindrar att du avlivar djur. Visserligen finns det regler som hindrar dig från att jaga fritt eller döda djur som tillhör utrotningshotade arter, men dina husdjur får du avliva när du vill.

Har du djur ska du skydda dem från onödigt lidande (). Utsätter du avsiktligen eller oaktsamt djur för onödigt lidande genom misshandel, vanskötsel, överansträngning eller på något annat sätt kan du bli dömd för djurplågeri (). Onödigt lidande inkluderar dock inte död. Så länge du använder en metod som inte orsakar onödigt lidande när du avlivar ett djur, så är själva avlivandet inte ett problem.

Som ett exempel kan jag nämna ett fall från domstolen där en person blev åtalad för djurplågeri efter att ha dränkt några kattungar hemma i badrummet. Eftersom det inte kunde bevisas att katterna led innan de dog, så friades personen. Att personen avlivade katterna var alltså i sig inte något fel enligt lag.

Husdjur får begravas så länge det inte finns någon risk för smittspridning Du får begrava kroppen efter sällskapsdjur och hästdjur (). Det här inkluderar minigris och dvärgget. Anledningen till att man inte får begrava vissa andra djur är att det finns risk att sprida olika smittor. Det betyder att det är okej att begrava dina husdjur på din tomt så länge du inte misstänker att de led av någon farlig, smittsam sjukdom.

För att kremera husdjur krävs ett särskilt tillstånd från Jordbruksverket (se ). Vill du kremera ett djur måste du därför vända dig till en godkänd kremeringsanläggning. Det går oftast att få hjälp med via en veterinär. Inget förbud finns mot att äta ditt husdjur Nej, det finns inte något förbud mot att äta upp dina egna djur efter att de har avlivats.

 • Att äta upp en bit av din avlivade katt eller kanin ses på samma sätt i lag som om du köper en gris eller en gås föra slakta själv och äta.
 • Den enda situationen som jag kan tänka mig att det inte är okej att äta djuret är om du har avlivat djuret för att det bär på någon smitta och sedan låter andra personer äta av det.

Då skulle du eventuellt kunna hållas ansvarig för misshandel om personerna blir sjuka. Sammanfattningsvis kan du alltså avliva ditt husdjur när som helst och begrava det på din tomt, så länge djuret inte led av någon smittsam sjukdom. Du måste få Jordbruksverkets tillstånd för att kremera djur.

Vill du kremera ett husdjur måste du alltså kontakta någon som har en godkänd kremeringsanläggning. Det här är av sanitetsskäl. Det finns inte något förbud mot att äta upp hela eller delar av ett dött husdjur. Olika djur skiljs inte åt i lagen på så sätt. Det är alltså lika okej att äta upp din katt eller hund, som det är att äta upp exempelvis en gås eller gris för att slakta och äta.

Anledningen till det här är att det som förbjuds är att orsaka djur onödigt lidande, men dödandet av djur är inte olagligt i sig och räknas inte som onödigt lidande. Så länge metoden som används för avlivandet inte är onödigt plågsamt är det alltså inte olagligt att döda ett husdjur.
Visa hela svaret

Får man begrava sin katt på tomten?

Begravning av sällskapsdjur – Motala kommun Det är inte förbjudet att gräva ner mindre sällskapsdjur på egen tomt, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till. Du får inte gräva ned djur som haft en smittsam sjukdom. Du måste hålla tillräckligt skyddsavstånd till grannar, dricksvattentäkter och vattendrag.
Visa hela svaret

Kan man avliva en frisk katt?

Nej, som framgått är avlivning ibland en rättslig skyldighet. Det finns däremot ingen juridisk skyldighet att avliva ett fullt friskt djur men heller inte några legala hinder att göra det (Figur 2).
Visa hela svaret

Vilka döda djur ska rapporteras?

Djurkroppen bör vara i gott skick – För att SVA ska kunna ställa en diagnos krävs i regel att kroppen är i tillräckligt gott skick. Ett dött djur som är för förruttnat eller delvis uppätet försvårar undersökningen. Undantag gäller för Statens vilt och vildsvin som alltid ska rapporteras in.
Visa hela svaret

Får man slå ihjäl ett påkört djur?

Skadat vilt – Om djuret finns kvar på kollisionsplatsen och är skadat, men fortfarande lever, är det tillåtet att avliva djuret om det är ett vilt. Ska man avliva ett skadat vilt är det viktigt att man verkligen har kunskapen hur man går tillväga, så att man inte istället förvärrar djurets lidande.

 1. An du inte själv avliva djuret, avvakta då tills jägaren eller polis kommer till platsen.
 2. Ibland kan man även få hjälp av en bakomvarande trafikant med erfarenhet.
 3. Tänk även på att respektera det skadade djuret.
 4. Låt det ligga ifred.
 5. Stå inte nära för att titta.
 6. Det blir en oerhörd stress för djuret som inte kan fly p g a sina skador.
You might be interested:  När Öppnar Lidl I Uddevalla?

Du kan även själv komma till skada om djuret tex sparkar. Man ska även tänka på att inte närma sig ett större klövvilt framifrån. Djuret kan plötsligt resa sig och ge sig iväg med stor kraft. Är det ett rovdjur, tex varg eller lo, ska man vara varsam och absolut inte gå nära så att djuret kan känna sig hotat eller trängt.
Visa hela svaret

Vem plockar upp döda djur på vägen?

De som är ansvariga för att ta bort de döda smådjuren från vägrenen är Vägverket eller deras entreprenörer.
Visa hela svaret

Var slänger man kadaver?

Utgångspunkten är att slaktavfall ska lämnas på platsen i naturen där djuret slaktats.
Visa hela svaret

Hur många djur får man ha utan tillstånd?

Det kan vara djur som du själv äger eller djur som du har på foder. Du behöver tillstånd om du håller: 10 hästar eller fler, som är äldre än 24 månader.10 hundar eller fler, som är äldre än 12 månader.
Visa hela svaret

Vad gör man med kadaver?

Transport och förvaring av kadaver – Kadavren transporteras till förbränning i förslutna/täckta och täta transportkärl eller fordon och de ska brännas så snart som möjligt. Om kadavren måste förvaras ska behållaren vara tät och försluten och ligga på tätt underlag.
Visa hela svaret

Vad händer om alla djur dör ut?

Bibblan svarar | Vad händer om alla djur dör Bibblansvarar.se använder cookies (kakor). Genom att fortsätta din surfning efter att ha presenteras med cookie-information samtycker du till vår användning av cookies. Vad händer om alla djur dör? Under jordens historia har flera så kallade massutdöenden inträffat, där häften eller fler, av alla djurarter dött ut.

 1. Det som händer då är att nya utrymmen och möjligheter skapas för de arter som blir kvar.
 2. Om alla djur skulle dö kommer även människan att dö ut som art eftersom vi trots allt ingår i jordens ekosystem och är beroende av det.
 3. Utan maskar dör våra jordar.
 4. Utan insekter får vi inga frukt och bär.
 5. Och eftersom alla djur dörr kan vi inte äta djur heller.

Läs mer här om massutdöende: https://sv.wikipedia.org/wiki/Massutd%C3%B6ende Här är en artikel om varför människan dör ut om djuren försvinner (på engelska): http://www.huffingtonpost.com/quora/will-humans-go-extinct-if_b_5658873.html : Bibblan svarar | Vad händer om alla djur dör
Visa hela svaret

Kan man stoppa upp sitt husdjur?

Förbud. Förbuden gäller alla levnadsstadier av levande och döda djur, hela eller delar, samt varor där djuret ingår.
Visa hela svaret

Vem tar bort döda djur på vägen?

Trafikdödat vilt ska tillbaka till skogen Vad händer egentligen med påkörda djur längs vägarna? Både länets eftersöksjägare och vägentreprenörernas vägvakter tar hand om de trafikdödade djuren. – Vi får det inrapporterat dels från privatpersoner som ringer Trafikverket, dels från våra vägvakter, säger Björn Viding, entreprenadingenjör på Svevia i Nyköping, som sköter vägnätet i det stora området från Nyköping, norrut till Trosa och Gnesta och västerut till Katrineholm och Kolmården.

Påkört småvilt läggs tillbaka i skogen. När det gäller större djur, som älg, kontaktas kommunerna och Trafikverket. – En del kommuner tar emot påkörda djur på avfallsanläggningarna, andra gör det inte. Men ligger djuret på ett vägavsnitt utan bebyggelse kan vi dra in också större djur i skogen. Även smådjur tar vi med en bit bort från bebyggelse, det ska inte lukta vid bebyggelsen.

Svevias vägvakter åker runt och inspekterar vägarna med jämna intervaller. – Vi har ganska hårda krav på oss, så fort ett djur upptäcks eller rapporteras ska det tas bort. Det är dels en trafikfara, dels ser det inte trevligt ut, konstaterar Björn Viding.

 • Gäller det de största djuren, som älg, tillkallas kranbil.
 • Med de mindre räcker det med handskar eller skyffel för att forsla undan djuret.
 • Även eftersöksjägarna kallas när något större djur är påkört, antingen för att spåra djuret, eller för att agera kontaktperson mellan markägaren, som har “första tjing” på djuret och den jägare som eventuellt kan behöva spåra ett skadat djur.

Ibland kan kontaktperson och eftersöksjägare vara samma person. Eftersöksjägarna kallas på 97 procent av alla anmälningspliktiga viltolyckor, beräknar polisen Jan Olevall, viltolycksansvarig i Sörmland. – De gör ett jättejobb, eftersöksjägarna. De ställer upp på sin fritid med låg ersättning, för att påkörda djur inte ska lida.

Jag tror ingen vill att det ska ligga ett skadat djur i diket och lida, säger Jan Olevall. Leif Fredriksson är en av 150 eftersöksjägare i Sörmland och han kallas ut på 70 till 100 uppdrag per år. Eftersöksjägarnas uppgift är att spåra skadat vilt i skogen, men ett djur som dött vid kollisionen kan ofta ha hamnat en bit bort från vägen.

Eftersöksjägarna kallas inte ut för de mindre, icke anmälningspliktiga djuren, men Leif Fredriksson säger, att ser han en död grävling lägger han in den i skogen. Ligger ett större djur dött på vägen ringer han Trafikverket om inte markägaren vill ha djuret, men han försöker själv flytta djuren, eftersom det tar tid innan Trafikverkets entreprenörer kommer.

 1. Annars får vi massor av samtal om samma djur, konstaterar han.
 2. Viss hjälp i att städa vägarna har vägvakterna och eftersöksjägarna av djur.
 3. Mindre djur kan dras bort av rävar och fåglar.
 4. Råkfåglar är duktiga på att se saker och ting.
 5. Adaver lockar också rovfåglar, säger Mikael Alm på Trafikverket.

Landets vägar ligger alltid på någons mark, som har rätt till djuret. – Är det nyss överkört och inget fel på det kan man absolut äta trafikdödat vilt. Men det hör till sällsyntheterna att man får djur i så gott skick att det går att äta. Om en långtradare kört på en hjort är det inte så mycket kvar, säger Brian Pedersen, som arbetar på Claestorps gård söder om Katrineholm.
Visa hela svaret

Hur kommer jag över min hunds död?

För djurets bästa – Vägen kan vara lång och svår innan du kommer fram till ett beslut om avlivning. I den situationen måste du ha klart för dig vad som är bäst för ditt djur. Det är viktigt att försöka lägga undan sina egna känslor, våga se sitt djur och vad som är bäst för djuret.
Visa hela svaret