När Töms Brevlådan I Uppsala?

När Töms Brevlådan I Uppsala
Sista minuten-brevlådorna i Uppsala töms klockan 20 på vardagar och klockan 16 på söndagar. De finns på Bangårdsgatan (vid Centralstationen), Portalgatan 8, Marknadsgatan (Gränby Centrum) och vid Postens terminal på Rapsgatan 8. De vanliga brevlådorna töms klockan 15-18 på vardagar och klockan 13-16 på helgerna.
Visa hela svaret

När töms brevlådorna i Uppsala?

Sista minuten- brevlådorna, dvs den brevlåda med sista tömning har sen tömning 18:00. I övrigt är de vanligaste tömningstiderna kl.9:00 och kl.13:00.
Visa hela svaret

När tömmer posten brevlådan?

Vanligtvis töms brevlådan varje helgfri vardag (måndag – fredag) men undantag kan förekomma, det enklaste sättet att hitta en specifik brevlåda och när den töms är att söka upp den i vår app eller via verktyget nedan.
Visa hela svaret

Var finns sista minuten brevlåda?

För att hitta en sista minuten – brevlåda nära dig så använder du enklast funktionen för att filtrera på tömningstid vilken använder din position och visar brevlådor inom några mil med vald tömning. Du når funktionen längst upp på sidan.
Visa hela svaret

När posta brev senast?

Posten har för att spara pengar på senare år slutat med helgtömning så inga brevlådor töms lördag eller söndag. För att ett brev ska komma fram en måndag behöver det skickas senast fredag innan helgen men helst på torsdagen.
Visa hela svaret

Vilka brevlådor töms på söndagar?

PostNord genomför förändringar av brevlådors tömningstider För att möta digitaliseringen fortsätter PostNord effektiviseringen av verksamheten. Från den första juli upphör vi med tömning av brevlådor på söndagar och samtidigt genomförs förändringar av brevlådors tömningstider.

Vi står mitt i det stora paradigmskifte som stavas digitalisering. Det påverkar PostNord inte bara genom att paketvolymerna ökar utan också genom att den andra delen av vår verksamhet, brevaffären, minskar drastiskt. Förändringen har kommit smygande sedan millennieskiftet men nu går utvecklingen fortare än tidigare.

Under slutet av 2018 föll brevvolymerna med ungefär 13 procent per månad. – En vanlig dag har vi ingen fysisk post att dela ut till en tredjedel av alla hushåll och om bara två år beräknar vi att vi endast har något att lägga i varannan låda. Det gör att intäkterna minskar snabbt men kostnaderna för att upprätthålla infrastrukturen är desamma.

 1. De enda intäkter vi har från brev är de som kommer från portot.
 2. Tyvärr är det en ekvation som blir allt svårare att få ihop, säger Annemarie Gardshol, chef för PostNord Sverige.
 3. För att möta utvecklingen och anpassa brevservicen till allmänhetens förändrade beteende effektiviserar PostNord löpande verksamheten.

En stor del av detta arbete är inget som påverkar varken kunder eller mottagare. I takt med att brevmängden minskar ser vi att antalet brev som postas i våra brevlådor eller lämnas in på våra serviceställen har mer än halverats de senaste 10 åren. Samtidigt har vi lika många brevlådor och ombud som tidigare att hämta inlämnad post från varje vardag.

 • Idag har PostNord nära 22 000 brevlådor över hela landet, med söndagstömning på cirka 2 400 platser.
 • Det finns inget krav på söndagstömning i regelverket, men vi har gjort det som en extra service motiverad av den historiska mängden brev.
 • Från den första juli upphör vi med tömning av brevlådor och sortering av post på söndagar.

Det innebär att brev som postas i brevlådor under en helg, eller efter tömning på fredagen, kommer att hanteras tillsammans med de brev som postas på måndagen. Detta ligger i linje med hur det ser ut i övriga Norden; varken Norge, Finland eller Danmark har idag brevlådetömningar på helgerna.

Den första juli kommer vi även att förändra tömningstiderna på de gula brevlådorna. De stora flertalet av brevlådorna kommer inte att få någon förändring alls medan vi på andra områden flyttar tömningstiden med en eller två timmar. På orter med mindre än 3 000 invånare som idag har haft brevlådetömning på eftermiddagen ändrar vi nu så att brevlådorna töms tidigare på dagen.

– De förändringar vi nu gör av verksamheten är en anpassning till det faktum att alla vi som bor i Sverige inte längre skickar eller tar emot lika många brev som förut. Förändringarna av brevlådors tömningstider och att vi upphör med tömning av brevlådor på söndagar ger såväl en substantiell ekonomisk besparing som besparingar på miljön.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för ett brev att komma fram?

Leveranstid för Brev – Leveranstiden är olika för olika länder. Inom Sverige är brevet normalt framme inom två vardagar. Europas huvudstäder når du inom 2–5 dagar. Se när ditt brev kan vara framme.
Visa hela svaret

Hur ofta försvinner brev på posten?

Här framgår att 0,3 procent av de testbrev (med så kallade transpondrar) som skickades i Postnords kvalitetsundersökningar under 2016 betecknas som ‘försvunna’. Sett till det totala antalet brev som Postnord hanterade under 2016 – drygt 1,8 miljarder – betyder det 5,5 miljoner brev.
Visa hela svaret

Kan ett brev komma fram dagen efter?

Nytt brevtest motsäger Postnords uppgifter | SvD Ett alternativt test av Postnords förmåga att leverera brev motsäger postjättens egna uppgifter om leveranstider. – Skillnaden är alldeles för stor för att man fullt ut ska kunna tro på det Postnord anger, säger Anders Lindholm, vd på Demoskop, som har genomfört undersökningen.

 • Postnord genomför varje månad omfattande tester av den så kallade brevkvaliteten för inrikespost, det vill säga hur många brev som kommer fram i tid.
 • Undersökningen genomförs av Kantar Sifo.
 • Det som mäts är hur många brev som kommer fram dagen därpå (övernattbefordran) och efter tre dagar.
 • Den senaste mätningen som Postnord presenterade (oktober) visade att 93 procent av breven kom fram dagen därpå (nästföljande vardag) och 99,7 procent av breven var framme efter tre dagar.
You might be interested:  När Börjar Skidskytte I Östersund?

: Nytt brevtest motsäger Postnords uppgifter | SvD
Visa hela svaret

När töms de gula postlådorna?

I övrigt är de vanligaste tömningstiderna kl.9:00 och kl.13:00. Den tidigaste tömningen sker klockan 9:00.
Visa hela svaret

Får man titta i någon annans brevlåda?

Är det brottsligt att öppna brevlåda och titta på annans post? Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Olagligt att öppna annans post Att öppna någon annans post är olagligt och den som begår brottet kan dömas för brytande av posthemlighet till böter eller fängelse i högst två år,

Om istället någon olovligen bryter annans förseglade brev efter det att det har lämnats i mottagarens brevlåda så anses det istället vara intrång i förvar Brottet intrång i förvar har samma straffskala som brytande av posthemlighet. Olagligt att bereda sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås Om någon bereder sig tillgång till en brevlåda som är förseglat med lås, så kan även detta innebära brott och den som bereder sig sådan tillgång kan dömas för intrång i förvar, Olagligt att titta på annans post? Om någon tittar på annans post utan att öppna posten eller utan att ha berett sig tillgång till posten som förvaras i en låst brevlåda, så utgör det inte brott. Er situation

Som ovan nämnt är det olagligt att öppna annans post och att bereda sig tillgång till post som förvaras låst. Så avgörande i ert fall huruvida brott har begåtts är om styrelseledamöternas agerande är att anse som att de har berett sig tillgång till något som förvarats under lås eller inte.
Visa hela svaret

Vad händer med posten om man inte har brevlåda?

Det ska vara lätt att nå postlådan – Det är fastighetsägaren, alternativ du som postmottagare, som ansvarar för att skotta bort snö och hålla undan buskar och träd så att brevbäraren kan nå postlådan från sitt fordon. Postutdelningen ska kunna göras fritt från hinder som kräver någon form av hantering, som till exempel bommar och grindar.
Visa hela svaret

Var finns närmaste postlåda?

Brevlådan töms – Skickar du många vykort? Eller har du bestämt dig för att skaffa en brevvän? Du vet väl att du på Eniros kartor snabbt och enkelt kan se var din närmaste brevlåda finns och när brevlådan töms? Du väljer “Brevlådor” från menyn till höger på Eniros kartor och genast får du en tydlig översikt över brevlådorna i vårt avlånga land.
Visa hela svaret

Hur vet jag om mitt brev kommit fram?

Kontakta i första hand din postoperatör. Om brevet inte finns där kan du göra en anmälan om saknat brev till PTS.2022-01-31 Anmälan om saknade brev görs via PTS e-tjänst.
Visa hela svaret

När skickas posten iväg?

Leveranstider för avtalskunder – 1:a-klassbrev Första alternativt andra vardagen efter inlämning, se även leveranstider för 1:a-klass brevtjänster (pdf) Expressbrev Vardagen efter inlämningsdagen, utom i vissa geografiska riktningar, se leveranstider för Expressbrev (pdf) Rek Vardagen efter inlämningsdagen, utom i vissa geografiska riktningar, se leveranstider för 1:a-klass brevtjänster (pdf) Värde Vardagen efter inlämningsdagen, utom i vissa geografiska riktningar, se leveranstider för 1:a-klass brevtjänster (pdf) Ekonomibrev Inom fyra vardagar.
Visa hela svaret

Kan man posta brev på lördagar?

Express brev Utan avtal Högst 3 x 25 x 35 cm Expressbrev garanterar en snabb leverans och ger möjlighet till försändelseuppföljning. Försändelsen är framme den första eller den andra vardagen efter sändningen, även helgfria lördagar om så önskas. Kontrollera leveranstiden via

Lämpar sig för sändning av brådskande meddelanden, dokument och provtryck. Expressbrev delas ut varje vardag, även tisdagar. I de största städerna finns även möjlighet till lördagsutdelning Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen. Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället.

Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena. Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

Du kan kontrollera utdelningsområdena via Expressbrev lämnas in till transport på posten eller en postterminal. Expressbrev får inte lämnas i en brevlåda. Posten kan också hämta expressbrev hos avsändaren som en avgiftsbelagd tjänst. Expressbrev delas ut till adressaterna i grundutdelningen.

Om den enda adressen på ett expressbrev är en postboxadress, delas brevet ut i postbox. Om både en postboxadress och en besöksadress har antecknats på ett expressbrev, delas brevet ut till besöksadressen. Maximimått 250 x 353 x 30 mm, minimimått 90 x 140 mm Maximivikt 2000 g Frimärke eller serviceställen.

Expressbrev med lördagsutdelning lämnas in för transport på posten, postterminal eller terminal. Expressbrev får inte lämnas i brevlåda. Märkning och koder Expressbrev som skall delas ut på lördag skall förses med en självhäftande etikett för lördagsutdelning och en Exprès-streckkodsetikett.

 • Som adress på expressbrev som skall delas ut på lördag antecknas adressatens besöksadress.
 • Sändning Expressbrev lämnas in för transport på posten, postterminal eller terminal.
 • Expressbrev får inte lämnas i brevlåda.
 • Posten kan även hämta expressbrev hos avsändaren i form av avgiftsbelagd hämtningstjänst.

Närmare information får du via leveranstidsförfrågan. Försändelse­­­uppföljning Kunden kan följa transporten med försändelsens uppföljningskod. Mottagning Expressbrev som lämnas för transport på fredag, delas ut till adressaten före klockan 14 på lördag.
Visa hela svaret

Vilken brevlåda gul eller blå?

Vem var 2022:s mest omskrivna kändis? Här är årets 9 hetaste namn

I blå brevlåda läggs “lokalpost” (försändelser inom det lokala postnummerområdet, här Stockholmsområdet). I gul brevlåda läggs försändelser till utlandet och övriga postnummerområden.

Tillhandahållande institution Upphovsman Utgivare Ämne

Postens serviceställen (allmänt om -)

Typ av objekt

I blå brevlåda läggs “lokalpost” (försändelser inom det lokala postnummerområdet, här Stockholmsområdet). I gul brevlåda läggs försändelser till utlandet och övriga postnummerområden.

: I blå brevlåda läggs “lokalpost” (försändelser inom det lokala postnummerområdet, här Stockholmsområdet). I gul brevlåda läggs försändelser till utlandet och övriga postnummerområden.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Är Studenten 2022 Eskilstuna?

Vem tömmer brevlådan?

Hitta närmaste brevlåda eller serviceställe för att få reda på tömnings- och öppettider och för att veta var du kan lämna in eller hämta paket, köpa våra förpackningar med porto eller posta ett brev.
Visa hela svaret

Kan man skicka paket på söndagar?

Om du lämnar in en lördag, söndag eller helgdag räknas först nästkommande vardag som inlämningsdag.
Visa hela svaret

Var är mitt brev?

Vet du att du kan spåra ditt paket i vår app? – Med PostNord App får du snabbt koll på var paketet befinner sig och när det väntas komma fram. Med appen och mobilt BankID kan du legitimera dig digitalt och sedan välja att själv hämta paketet, eller skicka vidare avin och låta någon annan hämta. Läs mer och ladda ner appen
Visa hela svaret

Har min post kommit?

Du kan se vilka dagar posten delas ut via vår hemsida här på ditt postnummer: https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-utdelningsdag Om brevbäraren inte har någon post att dela ut till dig så finns det heller inget att leverera när den är förbi din adress. Sök efter utdelningsdag i din region.
Visa hela svaret

Varför har jag inte fått min post?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).

 1. Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet.
 2. När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket.
 3. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats,
 4. Den vanligaste orsaken till att dina brev inte kommer fram till den nya adressen kan vara att du inte har beställt eftersändning av din post.

Eftersändning är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Svensk Adressändring AB. En anmälan om ändrad folkbokföring innebär inte att eftersändning sker till den nya adressen. Mer information om eftersändning När eftersändningstiden upphört får inte postoperatörerna längre information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev adresserat med den gamla adressen ska skickas.

Brevet återsänds därför till avsändaren. Om avsändaruppgifter inte har angivits skickas brevet till PTS enhet för saknade brev (även kallade obeställbara brev). Läs mer om saknade brev. Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor. Brev som inte kan delas ut ska returneras till avsändaren eller, i de fall avsändarens adress är okänd, skickas till PTS enhet för saknade brev.

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd, Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen.

Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal. Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord.

I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor. Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller funktionsnedsättning hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren.

I andra fall kan Postnord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit “överservice”, det vill säga att hushållet har fått post utdelad vid tomtgränsen trots att varken kraven i Postnords utdelningspolicy varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service. En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

Fastighetsboxar kan också göra det lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud. Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet.

Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering. Som svensk standard gäller SS-EN 13724 “Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder”.

 • Om en fastighetsägare frångår Postnords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan Postnord hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar.
 • Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

Villkoren återfinns på Postnords webbplats, Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören. Se följande sida om hur du gör en anmälan till postoperatör, PTS får ofta frågor om reklam, gratistidningar och bostadsbilagor från postmottagare som inte vill ha denna sorts post.

Utdelning av oadresserade försändelser – vanligtvis reklam – anses inte vara postverksamhet enligt postlagens mening och ligger därför inte inom PTS tillsynsområde. När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentverket gemensamt kommit överens om att respektera “nej till reklam”-skyltar och därmed inte dela ut reklam till de postmottagare som satt upp sådana skyltar på sin postlåda eller sitt brevinkast.

Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser. Till gruppförsändelser räknas gratistidningar och samhällsinformation från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar. Gruppförsändelser räknas inte som reklam, vilket är förklaringen till att vissa sådana försändelser oftast delas ut trots att postmottagaren satt upp en “nej till reklam”-skylt.

Hos Konsumentverket kan du få information om hur du slipper reklam, Det branschorgan som hanterar frågor rörande oadresserad reklam heter Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Den som är missnöjd med att ha fått en viss typ av oadresserade försändelser utdelade till sig kan få saken prövad av DM-nämnden genom en anmälan på DN-nämndens webbplats.

 • På DM-nämndens hemsida kan man också ta del av nämndens uttalanden i en rad frågor, bland annat om utdelning av gratistidningar och samhällsinformation till hushåll som tackat nej till reklam.
 • PTS har fattat ett beslut i ett ärende om utdelning av post i ett bostadsområde (som ingår i en samfällighet).
You might be interested:  Hur Många Dog Under Terrordådet I Stockholm?

PTS har utrett om Postnord har uppfyllt sina skyldigheter att dela ut post enligt postlagstiftningen. PTS fick in ett antal skrivelser från fastighetsägare i en samfällighetsförening (föreningen) som handlade om att Postnord slutat dela ut post i postmottagarnas brevlådor och istället hänvisat mottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS beslutade att inleda tillsyn för att säkerställa att Postnord uppfyllde sin utdelningsskyldighet i det aktuella området. Av PTS utredning så framgår det att området i fråga är ett bilfritt område och att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik, inte är tillräckligt breda och saknar vändzoner.

Av utredningen framgår vidare att Postnord i god tid informerat postmottagarna om planerade förändringar, inhämtat och behandlat föreningens och postmottagarnas synpunkter i ärendet samt fört dialog med postmottagarna. För vissa postmottagare i området har denna dialog lett till en samsyn i fråga om placering av postlådor, och utdelning har i dessa fall återupptagits.

Mot bakgrund av att Normusgärde är ett bilfritt område, att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik och att Postnord i god tid informerat mottagarna och försökt hitta en alternativ lösning för utdelningen, bedömer PTS att Postnord haft fog för att upphöra med utdelning i området och istället hänvisat berörda mottagare att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS har därför bedömt att Postnords agerande i det aktuella ärendet inte strider mot Postnords skyldighet enligt tillämplig lagstiftning. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.

 1. Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll.
 2. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.
 3. Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats,

Du som postmottagare eller berörd part har en rätt att få information om alla förändringar i utdelningstjänsten i god tid innan förändringen. Nej, Postnord har en skyldighet att följa olika krav i postlagstiftningarna. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet.

 • En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.
 • Det innebär i praktiken att postmottagare inte har en bestämmanderätt avseende formen för utdelning (exempelvis om utdelning görs med cykel eller bil).

Postnord har därför en rätt att välja vilket utdelningsfordon som bolaget använder i sin utdelning med hänvisning till effektivitet och trafiksäkerhet. Postmottagare har dock en rätt att få information från Postnord (bland annat att få komma med synpunkter, frågor och förslag).

Postmottagare kan behöva vidta åtgärder eller göra insatser för att tillgodose tillhandahållarens förslag till anvisning. Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.

Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats, PTS är den myndighet som har ansvar för att bevaka postområdet i Sverige. PTS har ett brett uppdrag och vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra post. PTS arbetar med utöva tillsyn över postlagstiftningen.

Detta betyder att vi granskar att postoperatörerna (de som har tillstånd att bedriva postverksamhet) uppfyller de olika krav som finns i lagstiftningen. PTS kan inleda en tillsyn om vi får signaler på att det förekommer systematiska brister på postmarknaden. Sådana signaler kan vi få till exempel genom vår omvärldsbevakning, via kontakter med operatörerna eller andra aktörer eller genom att det kommer in klagomål till oss från postanvändarna.

Vi samlar löpande in klagomålsstatistik från postoperatörer vilket kan ge oss information om de brister på postområdet som postanvändarna upplever. PTS kan inte göra en juridisk bedömning eller utöva tillsyn över frågor som inte regleras i vår lagstiftning.
Visa hela svaret

När töms brevlådorna i Överkalix?

9:00 och kl.13:00. Den tidigaste tömningen sker klockan 9:00.
Visa hela svaret

När töms brevlådorna i Finspång?

Sista minuten- brevlådorna, dvs den brevlåda med sista tömning har sen tömning 17:00. I övrigt är de vanligaste tömningstiderna kl.9:00 och kl.13:00.
Visa hela svaret

När kommer posten Uppsala?

Så här går det till – Med varannandagsutdelning får du brev, tidningar och reklam varannan vardag om det finns brev att dela ut till dig. Brevbärarna delar ut post varje dag, men går olika rundor beroende på vilken dag det är. Under en vanlig vecka kan brevutdelningen se ut så här:

Dag 1, 3 och 5 (måndag, onsdag och fredag) besöks område 1. Dag 2 och 4 (tisdag och torsdag) besöks istället område 2.

Nästföljande vecka byter område 1 och område 2 plats. När en röd dag infaller på en vardag förskjuts schemat, så de som skulle få post den röda dagen får sina försändelser vardagen därpå. När Töms Brevlådan I Uppsala : Varannandagsutdelning – när kommer posten?
Visa hela svaret

När töms brevlådan på Borrgatan i Malmö?

Akutbrevlådor: –

Inom CRC En vit akutbrevlåda finns utanför CRC:s vaktmästeri, Hus 90 plan 09. Akutbrevlådan töms kl 15.00. Inom SUS En akutpostlåda finns vid Kirurgiska kliniken, Carl-Bertil Laurells gata 9, Målpunkt B, intill Pressbyrån. Denna postlåda töms kl 15:50. Postens brevlådor Närmaste postlåda finns vid pressbyrån Jan Waldenströms gata 18 och vid ortopeden. Dessa postlådor töms vardagar kl 18.00, söndagar och helgdagar kl 14.00. Postens sista minuten brevlåda ligger på Borrgatan 55, Malmö. Denna postlåda töms vardagar kl 22.00, söndagar och helgdagar kl 20.00.

Visa hela svaret