När Stänger Uteserveringarna I Stockholm?

När Stänger Uteserveringarna I Stockholm
Osäkerhet kring uteserveringar pressar krögare i Stockholm Uteserveringarna är livlinan för många krogar och restauranger i coronatider. Så även för Racamaca på Södermalm. – Under corona har uteserveringen bidragit till ungefär 60 procent av omsättningen och betytt skillnaden mellan en normal omsättning och en betydligt sämre omsättning, säger Fredrik Andersson som är delägare.

Normalt stänger uteserveringssäsongen i mitten av oktober men i år gäller i Stockholm att den som har ett beviljat tillstånd för uteservering till 15 oktober och vill förlänga säsongen kan göra det till och med den 31 oktober. Det görs genom att ansöka hos polisen som utan att inhämta fler yttranden kan godkänna förlängningen.

Vad som händer efter 31 oktober är däremot mer osäkert. Den som vill ha ett annat slutdatum, ändra ytan på uteserveringen behöver nämligen göra en ny ansökan och betala avgift och det är inte säkert att den nya ansökan går igenom.
Visa hela svaret

Hur länge får uteserveringar vara öppna Stockholm?

Slopar uteserveringsavgift – Det testas även andra sätt att hjälpa restauranger med uteserveringar. I Trollhättan slopas exempelvis uteserveringsavgiften de kommande två åren. I Lund slapp krögarna denna avgift en tid men sedan juli är den tillbaka, rapporterar TV4-Nyheterna.

 1. I Stockholm stad finns omkring 2 000 uteserveringar, som vanligtvis får hålla öppet till 15 oktober.
 2. Genom att ansöka hos Polisen kan dessa restauranger nu få beviljat att hålla sina uteserveringar öppet två veckor längre för att minska trängseln.
 3. Min förhoppning är att vi på det sättet kan se till att hålla trängseln nere och skapa mer utrymme för krögare att sprida ut gästerna, sa trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tidigare i veckan för Besöksliv,

Att det blev just två veckors förlängning beror på den annalkande vintersäsongen: – Vi går sedan in i vintersäsongen och risken för snö ökar, speciellt i november. Vi förlängde nu två veckor in i tiden då snöröjarnas jourberedskap börjat med risk för att bolagen inte kan hantera alla platser, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringar Stockholm 2022?

Uteservering vintertid – Om du har tillstånd för uteservering under vinterperioden, 16 oktober till 31 mars, ska uteserveringen och dess närområde hållas skottat och halkfritt. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att skotta och halkbekämpa. Skottning och halkbekämpning ska göras två meter runt hela uteserveringen samt hela ytan mellan uteserveringen och kantsten.
Visa hela svaret

Vilken tid måste uteserveringar stänga?

Serveringstillstånd för uteservering – För att få ett serveringstillstånd till sin uteservering måste den vara i serveringsställets omedelbara närhet. Detta betyder inte att den måste ligga längs med husfasaden utan det viktiga är att personalen kan ha god uppsikt över serveringen.

 • Om inte tillståndsgivaren meddelar något särskilt gäller samma tider för tillståndet ute som inne.
 • Men det kan även vara så att uteserveringen skall vara utrymd tidigare än restaurangen eller krogen.
 • Detta beror på att höga ljudvolymer från uteserveringen kan störa allmänheten.
 • Vanligtvis får man ha uteserveringen öppen fram till 22.

Nu börjar dock en 23-tid att bli allt vanligare. Har du inte tid att sätta dig in i allt detta och vill ha hjälp? Vi på Krogarna.se finns här för dig! Det är bara att ringa 010-139 19 90 eller maila oss på [email protected] så tar vi hand om ditt ärende.
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringar Örebro 2022?

Perioden för uteservering gäller från den 1 april fram till den 31 oktober.
Visa hela svaret

Hur länge får man spela musik på uteservering?

Finns det regleringar kring hur länge restauranger får spela musik? – På just uteserveringar är det i realiteten oreglerat. Det är ett reellt problem synnerligen under sommarperioden, då krogtäta områden oftast vill spela musik och det är även här som boenden störs mest av det.

 • Ofta stiger ljudvolymen när krogarna ligger i varandras närhet, vilket är ett problem för de boende.
 • Det är ett medvetet problem men restauranger har ingen lust att störa sin omgivning, men det är samtidigt ett problem som är svårt att undvika och som restaurangägare bör man visa hänsyn till sin omgivning.
You might be interested:  När Börjar Höstterminen 2021 Malmö?

När klagomål kommer är de allra flesta krögare sympatiska och tar till sig av klagomålen vilket sen leder till en sänkning av musiken, detta bygger dock bara på restaurangernas välvilja. Om du bor i närheten av restauranger som spelar hög musik har du egentligen inte mycket att säga till om, åtminstone inte om du vill ha stöd av lagar.
Visa hela svaret

Hur länge får man ha öppet på krogen?

Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av öl påbörjas tidigast klockan 07.00 och servering av andra alkoholdrycker tidigast klockan 11.00. Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat skall servering av alkoholdrycker avslutas senast klockan 01.00.
Visa hela svaret

Får man röka e cigg på uteserveringar?

För ett år sedan, den 1 juli 2019, infördes en ny tobakslag i Sverige. I praktiken innebar lagändringen bland annat att vi fick fler rökfria utemiljöer, som exempel kan nämnas rökförbud på uteserveringar, idrottsarenor och lekplatser. Det rådande rökförbudet på uteserveringar gäller också elektroniska cigaretter (även kallade e-cigaretter eller e-cigg), vattenpipor och örtprodukter för rökning.
Visa hela svaret

Får man röka på uteserveringar i Frankrike?

Publicerat måndag 24 december 2007 kl 15.07 I Frankrike är det från 1 januari förbjudet att röka på caféer, restauranger och hotell. Beslutet har väckt protester både bland barägare, som säljer tobak, och bland restauranggäster. På kontor och i offentliga lokaler fimpades det redan för elva månader sedan, och nu förbereder sig caféerna så gott de kan för att inte förlora gäster.

 1. Audrey Oger säljer värmeanläggningar och talar om hur åtgången på de olika infravärmarna plötsligt har ökat till det tredubbla.
 2. Ett sätt för caféägarna att komma runt rökförbudet och behålla gästerna är att göra uteterrasserna varma och inbjudande.
 3. Rökarna måste ju ha någonstans att kunna ta sin cigarett, säger barägaren Francois Le Fill.

Stora plastskynken mot kyla Här i Paris ser man nu stora plastskynken som gör att värmen stannar. Motståndet mot rökförbudet har hörts ordentligt. Över 10 000 ägare till de kombinerade café- och tobaksdiskarna demonstrerade i november, men utan effekt.

Jerry, en 36-årig rökare, tar det hela med ro och har inget emot att stanna på uteterrassen. – För nattklubbarna kan det bli värre. Rökarna riskerar att störa grannarna på nätterna, när de måste ut på gatan, beklagar sig Philippe, som jobbar på ett diskotek. Kostar över 100 miljarder De hälsorelaterade kostnaderna till rökningen i Frankrike bedömdes för något år sedan till över 100 miljarder kronor.

Att flera tusen personer insjuknar årligen på grund av passiv rökning har varit ett av argumenten för att införa rökförbudet. Kanhända blir effekten den motsatta till vad caféägarna befarar. Kanhända strömmar fler gäster till, vilket ska ha skett bland annat på Irland.
Visa hela svaret

Vilka regler finns för Stockholms kommun beträffande restauranger?

Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny restaurang eller om en byggnad eller del av byggnad väsentligt ändrar användning. Om du vill anordna en uteservering i anslutning till din restaurang kan vissa åtgärder behöva bygglov.
Visa hela svaret

Hur länge får klubbar vara öppna?

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler som gäller. Det får inte förekomma svarta pengar eller arbetskraft på krogen. Det är viktigt att du som tillståndshavare betalar skatter och andra avgifte r som till exempel tillsynsavgiften i tid.

 1. Du behöver lämna in årsredovisning i tid och utan anmärkning samt redovisa restaurangens försäljning i restaurangrapporten.
 2. Det är inte tillåtet att servera alkohol till någon som är under 18 år.
 3. Vi ställer tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsam servering,
 4. Märkbart påverkade gäster får inte serveras mer alkohol och ska dessutom avvisas från restaurangen.

Det ska alltid finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00 i normalfallet. I Stockholms stad gäller som senaste serveringstid klockan 05.00.
Visa hela svaret

Är det olagligt att sälja saker på gatan?

När krävs tillstånd? – Exempel på användande av offentlig plats där tillstånd oftast krävs:

byggetablering, filminspelning, uteservering och placering av skyltar eller uppställning av bord, tält, scen eller liknande.

Om kommunen kräver det behövs tillstånd från polisen för vissa typer av användande av offentlig plats. Här är några exempel:

You might be interested:  Vilka Visar Fotbolls Em Göteborg?

affischering, insamling av pengar i bössor eller liknande, försäljning och torghandel och störande buller som exempelvis pålning, nitning och stenkross.

Här behöver du kontrollera med din kommun om de kräver ett polistillstånd. Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.
Visa hela svaret

Måste man servera mat för att sälja alkohol?

Mat och utrustning – Kunskapsprov om alkohollagstiftning När det gäller din restaurang så ska den ha ett eget kök som möjliggör att verksamheten kan erbjuda ett varierat utbud av maträtter. När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska köket finnas i anslutning till serveringslokalen och möjliggöra att lagad eller på annat sätt tillredd mat kan tillhandahållas.

Ravet på eget kök gäller även för stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Köket behöver dock inte finnas i anslutning till serveringslokalen och det ska vara lämpligt för tillredning av mat. För övriga tillståndstyper ställs inga krav på att ett kök ska finnas och att köket ska vara eget eller i anslutning till serveringslokalen.

Varma maträtter behöver inte serveras. Men serveringstillstånd kan inte beviljas om det enbart finns enklare rätter, exempelvis smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte kan få serveringstillstånd.
Visa hela svaret

När öppnar Satin uteservering?

Satins Uteservering & Nattklubb is in Örebro, Sweden. Vi har öppet Onsdag till lördag från 17.00 i vår restaurang.
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringar 2022 Västerås?

Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Visa hela svaret

När stänger uteserveringarna i Malmö?

Uteserveringssäsonger och avgifter – Avgiften du ska betala beror på säsong samt uteserveringens läge.

Högsäsong för uteserveringar varar från den 1 mars till den 31 oktober.Lågsäsong varar från den 1 november till den 28 eller 29 februari beronde på år.

Avgift – uteservering Avgift per kvm/säsong Miniavgift per säsong
A-läge, högsäsong 740 kr 2 295 kr
A-läge, lågsäsong 370 kr 2 295 kr
B-läge, högsäsong 530 kr 2 295 kr
B-läge, lågsäsong 265 kr 2 295 kr
C-läge, högsäsong 320 kr 2 295 kr
C-läge, lågsäsong 165 kr 2 295 kr

Visa hela svaret

Kan man ringa polisen för hög musik?

Sedan den 1 juli har polisen haft möjlighet att utfärda ordningsböter på plats till personer som spelar hög och störande musik, exempelvis från en bil. Sedan dess har drygt 600 ordningsböter utfärdats. Under perioden juli-september i år sedan polisen i början av juli, på riksåklagarens beslut, fick börja utfärda böter på plats för den som spelar hög och störande musik har totalt 606 ordningsböter utfärdats.

I polisregion Bergslagen har problembilden med högt spelande musik från fordon varit påtaglig under sommarmånaderna juli-augusti. Där har 281 utfärdande av ordningsbot för förargelseväckande beteende utfärdats under perioden. – När de här ordningstörningarna är av den dignitet så som vi har det i Bergslagen, så är denna fråga prioriterad för oss.

Det är många, både medborgare och näringsliv, som drabbas av detta vilket gör att polisen måste kunna lägga tid och resurser på den här problembilden, säger Patrik Vallin, brottsförebygganade samordnare i polisregion Bergslagen. – Genom ordningsböterna ser vi vissa effekter av en lite lugnare stämning och allmänheten är oftast väldigt nöjd med att polisen har fått snabbare verktyg.
Visa hela svaret

Kan man få böter om man spelar för hög musik?

Bergslagen sticker ut – Efter drygt elva månader ser vi resultatet: I hela Sverige har polisen skrivit ut 1 058 böter som gäller hög och störande musik. Siffran gäller böter som godtagits direkt på plats. Även om det är ett problem på flera håll i landet sticker polisens region Bergslagen ut rejält, det vill säga Dalarna, Värmland och Örebro. När Stänger Uteserveringarna I Stockholm Foto: Polisen Patrik Vallin. Det finns flera förklaringar till de här siffrorna menar poliskommissarie Patrik Vallin. Främst handlar det om att bilmusiken fortfarande är ett faktiskt problem i regionen som polisen måste försöka komma till rätta med. – Men sedan har polisen i region Bergslagen jobbat intensivt med den här frågan i många år nu.
Visa hela svaret

Får man spela hög musik på natten?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Från den 1 juli 2021 får polisen utfärda ordningsböter till de som spelar hög och störande musik. Detta beslut trädde ikraft som en åtgärd för att effektivisera lagföring av denna typ av brott. Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge penningböter 16 kap.16 § brottsbalken,

 1. Beslutet innebär alltså en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning.
 2. Hög och störande musik? På polisens hemsida går att läsa att det är upp till polis på plats att göra bedömningen av om musiken är att anse som hög och störande.
 3. Avslutningsvis Tanken med utvidgningen av bestämmelsen förargelseväckande beteende avseende hög och störande musik är inte att polisen omedelbart ska utfärda ordningsbot utan istället föra en dialog där de ber vederbörande sänka musiken eller flytta till en annan plats där de kan spela musik ostört.

Om detta inte sker kan det därefter bli aktuellt med ordningsbot. Det är alltså möjligt för dig att tillkalla polis och polisanmäla detta. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,
Visa hela svaret

Hur sent får nattklubbar ha öppet?

Vad menas med normaltid? – Begreppet normaltid avser de tider då serveringen normalt får ske. Med detta menar vi i de fall som inte är undantagna tiderna av tillståndsmyndigheten. Detta betyder att restauranger, barer, nattklubbar och caféer får tidigast börja servera alkohol klockan 11.00 och de skall stänga senast 01.00 (om man inte undantas från denna regel).
Visa hela svaret

Får en 15 åring servera alkohol?

Åldersgräns för att servera alkohol? Fråga: Det har börjat en tjej som är 16 år i serveringen. När man läser och googlar står det på vissa ställen att hon inte får servera alkohol. På andra ställen så står det att hon får servera alkohol, bara det finns en personal som är serveringsansvarig på plats.

 • Vilket är rätt? Får 16-åringen servera alkohol? M Svaret är äldre än ett år Svar: Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol.
 • I alkohollagen 3 kap 6 § står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol.
 • I 3 kap 7 § anges att servering får ske till den som fyllt 18 år och i 8 kap 18 § står att den som är serverings­ansvarig ska ha fyllt 20 år.

Dessa paragrafer utgår vi ifrån som grund. Sedan ser vi till syftet med alkohollagen som en skyddslagstiftning med ett stort fokus på att unga människor inte ska utsättas för alkoholens skadeverkningar. Vi beaktar också de straffbestämmelser som finns i lagens kapitel 11, där man bland annat kan dömas till fängelse för att ha överlämnat alkohol till en underårig eller överserverad.

Med detta underlag bedömer vi på tillståndsenheten i Stockholms stad att det är olämpligt att ha personal under 18 år som får servera alkohol. När vi får frågor om det brukar vi föra en dialog runt ovan bestämmelser. Det kan uppstå svåra situationer när man ska neka någon att köpa alkohol och det är svårt att göra bedömningen om någon är märkbart påverkad.

Att servera alkohol är en ansvarsfull uppgift och en innehavare av serveringstillstånd har ett ansvar gällande vilka personer som hen överlämnar detta ansvar till. OBS! Man måste räknas som ungdom (fylla minst 16 år under pågående kalenderår) eller äldre för att få sälja alkohol, tobak och andra åldersreglerade varor.
Visa hela svaret

Vilka regler finns för Stockholms kommun beträffande restauranger?

Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny restaurang eller om en byggnad eller del av byggnad väsentligt ändrar användning. Om du vill anordna en uteservering i anslutning till din restaurang kan vissa åtgärder behöva bygglov.
Visa hela svaret

Får man röka e cigg på uteserveringar?

För ett år sedan, den 1 juli 2019, infördes en ny tobakslag i Sverige. I praktiken innebar lagändringen bland annat att vi fick fler rökfria utemiljöer, som exempel kan nämnas rökförbud på uteserveringar, idrottsarenor och lekplatser. Det rådande rökförbudet på uteserveringar gäller också elektroniska cigaretter (även kallade e-cigaretter eller e-cigg), vattenpipor och örtprodukter för rökning.
Visa hela svaret

Hur stor får en uteservering vara?

Avgränsning ska alltid finnas på uteserveringens kortsidor. Är uteserveringen 1,6 m djup eller mer ska även långsidan avgränsas. Den ska vara minst 90 cm och max 1,1 m hög. Avgränsningen ska vara stabil så att den inte välter om någon går in i den.
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringar 2022 Gävle?

När Stänger Uteserveringarna I Stockholm Sarah Johansson, är en av Gävles restaurangägare som redan nu kan öppna uteserveringen. Foto: Wenda Hajo/Sveriges Radio Publicerat onsdag 25 mars 2020 kl 17.17

Från och med den 25 mars är det tillåtet för restauranger, kaféer och krogar i Gävle att öppna upp sina uteserveringar, vilket är tidigare än vanligt. Många restauranger har haft det svårt att överleva då när matgästerna uteblir. “Fin gest att öppna upp”, säger Sarah Johansson, restaurangägare i Gävle.

Har du frågor eller förslag gällande våra digitala tjänster? Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl.9-17.
Visa hela svaret