När Kommer Vaccin Till Göteborg?

När Kommer Vaccin Till Göteborg
Vaccination mot covid-19 – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen Här finns information till dig som ska vaccinera. Alla i Sverige som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Angående åldersgränser gäller kalenderåret personen fyller år.

 • Undantag för åldrarna 5, 12, 18 respektive 31 år då födelsedatum gäller.
 • Information till allmänheten om vaccination mot covid-19 finns på och på,221212: Beställningsstopp på Marknadsplatsen jul-nyår för externa avtalade vaccinatörer Under perioden från och med 22/12-2022 till och med 1/1-2023 är det inte möjligt att beställa via Marknadsplatsen.

Detta på grund av en ändring i Västra Götalandsregionens organisatoriska struktur och ekonomiska styrning.221208: Information gällande Samlingssidan för att visa lediga tider Under jul och nyår har vi reducerad bemanning och därför förändringsstopp 21 december-8 januari.

Detta innebär att alla manuella förändringar på samlingssidan för vaccination covid-19 måste meddelas oss före den 21 december eller efter 8 januari, inga förändringar kommer att kunna ske däremellan. Förändringar mejlas som vanligt till [email protected] 221125: Nya förutsättningar för vaccination mot Covid-19 1.

Moderna Spikevax har en hållbarhet till 221207 och kommer därför ej att levereras efter 221128.2. Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 är beställningsbart från och med 221124 (se ytterligare info nedan).

 • Det innebär följande i väntan på mer information från Folkhälsomyndigheten:
 • Som primärvaccin (dos 1 och 2) används – Pfizer Comirnaty original KONCENTRAT (från 18 år). Artikelnr: 776707-1065
 • – Novavax Nuvaxovid (från 31 år). Artikelnr: 773509-1065

Som påfyllnadsdos (dos 3 och uppåt) används i första hand – Pfizer Comirnaty BA.4-5 (från 18 år). Artikelnr: 773639-1065- Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (från 31 år). Artikelnr: 773674-1065. – Om invånare önskar en påfyllnadsdos av de andra för påfyllnadsdos godkända vaccinsorterna går dessa fortfarande bra att ge.

 • Övrigt – Om ni har kvar volymer av Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, spara detta i kyl till dess att utgångsdatum passerats.
 • Efterfrågan för primärvaccin beräknas inte särskilt hög i nuläget.
 • Beställ endast några fåtal vialer veckovis och öka beställning vid behov.

– Generell regel vid beställning. Beställ endast behov för max en vecka i taget. Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (från 31 år) – För information om förvaring, dosering och administrering se – För information om vilka grupper som kan erbjudas vaccinet se – Länkarna finns samlande på Västra Götalandsregionens sida Vaccin mot covid-19 – – Det finns även en sida i FASS men där finns endast en länk till säkerhetsinformation om dosering i nuläget.221115: Avveckling av Svevac och införande av nytt journalsystem för registrering av vaccinationer Inera har sagt upp avtalet med Svevac 2022-12-31.

Svevac kommer finnas tillgängligt för överföring av data till nytt journalsystem för registrering av vaccinationer under första halvåret 2023. Förlängningen gäller för enheter inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag registrerar vaccinationer i Svevac. Projektet har börjat se över historisk data i Svevac och kommer att kontakta berörda vårdcentraler och enheter för planering av flytt av data till det nya journalsystemet.

Nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR Underlag är annonserat för ett nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR. Anbudstiden gäller till 15 december och efter det kommer anbudsutvärdering att genomföras. Information om det nya systemet och utbildningstillfällen kommer.

 • Registrering av pneumokockvaccin till NVR 1 december 2022 Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter för särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper mot pneumokocker som kommer gälla from 1 december 2022.
 • För att möjliggöra överföring till NVR (Nationella Vaccinationsprogrammet) i journalsystem Svevac och AsynjaVisph arbetar leverantören med att genomföra en förändring till den 1 december 2022.

Vid frågor kontakta:Carolina JanssonProjektledare [email protected] 221107: Nya förutsättningar för vaccin mot Covid-19.

 1. Det Pfizer Comirnaty original (färdigspätt) som finns i nationellt och VGR:s lager har utgångsdatum 221130 och kommer ej att levereras efter 221115.
 2. Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.1 utgår och kommer ej att levereras efter 221115.
 3. Novavax Nuvaxovid får höjd åldersgräns och kan ges till dem som är 31 år eller äldre.

Det innebär följande i väntan på mer information från Folkhälsomyndigheten: Som primärvaccin (dos 1 och 2) används – Pfizer Comirnaty original KONCENTRAT (från 18 år). Artikelnr: 776707-1065OBS, behöver spädas. Se FASS för beredning: Comirnaty – FASS Vårdpersonal- Moderna Spikevax (från 31 år) Artikelnr: 781381-1065 – Novavax Nuvaxovid (från 31 år) Artikelnr: 773509-1065 Som påfyllnadsdos (dos 3 och uppåt) används i första hand – Pfizer Comirnaty BA.4-5 till alla.

Artikelnr: 773639-1065- Om invånare önskar en påfyllnadsdos av de andra för påfyllnadsdos godkända vaccinsorterna går dessa fortfarande bra att ge. Övrigt – Om ni har kvar volymer av Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, spara detta i kyl till dess att utgångsdatum passerats.- Efterfrågan för primärvaccin beräknas inte särskilt hög i nuläget.

Beställ endast några fåtal vialer veckovis och öka beställning vid behov. – Generell regel vid beställning. Beställ endast behov för max en vecka i taget.221107: Hälsodeklaration Uppdaterad Hälsodeklaration hittas på följande länk: 221102: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19- vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre.

 1. Nuvaxovid kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre.
 2. 221031: Påminnelse. Vaccination mot covid -19 till barn upphör 1 november
You might be interested:  Var Kan Jag Köpa Skumgummi I Stockholm?

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Vi vill förtydliga att detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1.Det behöver framgå tydligt på era webbsidor att barn under 18 år inte längre kan erbjudas vaccination mot covid -19. Rekommendationen om vaccination av barn och unga gäller därefter enbart särskilda grupper av barn, definierade av Svenska Barnläkarföreningen.Dessa barn behöver alltså hänvisas till behandlande läkare för vaccination.221026: Vaccinera mot covid-19 och influensa vid samma tillfälle De som riskerar att bli svårt sjuka av influensa riskerar också att bli svårt sjuka i covid-19.

Smittskydd Västra Götaland betonar därför vikten av att de som är i riskgrupp vaccinerar sig både mot influensa och covid-19. Dessa vaccinationer kan oftast ges vid samma tillfälle. Pågående ramavtalsupphandling är överprövad vilket gör att avtalade vaccinatörer inte kommer kunna erbjuda influensavaccination för personer över 65 år.

 • Samtidigt ser vi att många i åldersgruppen 65-79 år ännu inte har tagit sin höstdos mot covid-19.
 • Möjligen väntar många in influensavaccinationen.
 • Vaccinationssamordningen är därför angelägna om att vårdcentraler som har möjlighet att ge vaccination mot både influensa och covid-19 vid samma tillfälle erbjuder detta.

För att underlätta för invånarna behöver det tydligt framgå på er webbplats/telefonsvarare om de kan få båda vid samma tillfälle samt om ni har tidbokning eller drop-in. I kommunikationen till invånarna kommer det framgå att åldersgruppen 65 år eller äldre rekommenderas vaccination mot både covid-19 och influensa i höst och att båda doserna oftast kan ges vid samma tillfälle.221004: Rättelse angående Svevac I dagsläget används systemet Svevac för registrering av vaccinationer i Västra Götalandsregionen (VGR).

Inera har sagt upp avtalet av befintligt system Svevac för registrering av vaccinationer from 2022-12-31. Förhandling om förlängning av avtalet med Inera pågår. VGR har startat ett projekt som ansvarar för att ny funktionalitet implementeras för registrering av vaccinationer där även avveckling av befintligt system Svevac ingår.

VGR ansvarar för de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag använder Svevac. Projektet återkommer med mer information i slutet av oktober.221003: Från onsdag den 5 oktober kan Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 beställas Namn: Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, Injektionsvätska, dispersion (15/15 mikrogram)/dos Som påfyllnadsos ska i första hand Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 erbjudas.

Det Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 som ni har hemma behöver ni spara i kyl till dess att utgångsdatum passerats. Detta i avvaktan på mer information om hur dessa vaccin ska användas. Rekommendationen är att beställa hem vaccinet för cirka 1 veckas förbrukning i taget p.g.a.

att inleverans sker till VGR i omgångar. Det kommer att finnas gott om vaccin.

 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 är endast godkänt som påfyllnadsdos, alltså från dos 3.
 • Hållbarhet i kyl 10 veckor, etikett från Oriola gäller.
 • Beställs från Oriolas webbshop, artikelnummer 773639-1065.

Observera att Pfizers originalvaccin för vuxna och variantanpassade vaccin har grått lock. Var därför noga med att läsa texten på förpackning och flaskor så att ingen förväxling sker. Primärvaccin Följande vaccin kan användas som primärvaccin:

 • Comirnaty, Covid-19 mRNA Vaccine 30 mikrogram/dos (originalvaccinet)
 • Moderna Spikevax (31 år och uppåt)
 • Novavax Nuvaxovid (18 år och uppåt)
 • 221003: Vaccination av barn 12-17 år
 • Folkhälsomyndigheten har fattat nytt beslut om vaccination av barn 12-17 år:
 • 220915: Från torsdagen den 15 september kan Modernas variantanpassade vaccin mot Covid-19 beställas
 • Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50/50 mikrogram/ml)
 • En dos är 0,5 ml, vilket ger 25/25 mikrogram/dos
 • Vaccinet används endast för påfyllnaddos, från dos 3
 • En hel dos ges.
 • Som tidigare ges Modernas vaccin Spikevax från 31 års ålder
 • Hållbarhet i kyl 30 dagar, etikett från Oriola gäller.
 • 5 doser/vial
 • Beställs från Oriolas webbshop, Artikelnummer 773632-1065
You might be interested:  När Börjar Gymnasiet 2021 Östersund?

Gällande variantanpassat vaccin – både Comirnaty och Spikevax – är både originalvaccinet och det nya variantanpassade godkänt för påfyllnadsdoser. Man bör nu i första hand ge det variantanpassade, i alla fall till alla som efterfrågar det. Det är ofrånkomligt att det kommer att medföra kassation av vaccindoser av originalvaccinet.

 1. 220915: Avveckling av Svevac
 2. Inera har meddelat samtliga sina kunder att de avser att avveckla Svevac from 1 januari 2023.
 3. VGR har startat ett projekt med avsikten att ersätta Svevac med ett nytt system för registrering av vaccinationer, med målsättningen att ha ett nytt system färdigt och driftsatt senast i juni 2023.
 4. Inera har dock informerat att man inte har för avsikt stänga ner Svevac innan Västra Götalandsregionen är färdiga med införandet av ett nytt system.
 5. 220908: Från fredagen den 9 september kan Pfizers variantanpassade vaccin mot Covid-19 beställas
 6. Namn på variantanpassat vaccin: Comirnaty Original/Omicron BA.1, Injektionsvätska, dispersion (15/15 mikrogram)/dos

Rekommendationen är att beställa hem vaccinet för cirka 1 veckas förbrukning i taget p.g.a. att inleverans sker till VGR i omgångar. Det kommer att finnas gott om vaccin.

 • Comirnaty, Covid-19 mRNA Vaccine 30 mikrogram/dos (originalvaccinet) ska fortsatt användas för primärvaccination.
 • Comirnaty Original/Omicron BA.1 är endast godkänt som påfyllnadsdos, alltså från dos 3.
 • Hållbarhet i kyl 10 veckor, etikett från Oriola gäller.
 • Fass-texten är ännu inte uppdaterad.
 • Beställs från Oriolas webbshop.

Observera att både originalvaccin för vuxna och variantanpassat vaccin har grått lock. Var därför noga med att läsa texten på förpackning och flaskor så att ingen förväxling sker.220818: Höstdos 80+, SÄBO/Hemsjukvård samt personer med hemtjänst Höstdosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

Ansvar och samverkan 80+, SÄBO/Hemsjukvård samt personer med hemtjänst ska erbjudas vaccination av sin vårdcentral så som tidigare. För personer inom kommunal hälso- och sjukvård sker samverkan och planering med kommunerna enligt ordinarie rutin, som tidigare. Man kan även samverka kring personer med hemtjänst.

Det är vårdcentralen som ansvarar för att säkerställa att alla listade personer som fyller minst 80 år under året blir erbjudna vaccination. Detsamma gäller personer med hemtjänst (som kan vara yngre än 80 år). Vårdcentralen ska kontakta sina listade personer i åldersgruppen och informera dem om påfyllnadsdosen och hur de kan gå tillväga för att vaccinera sig.

 • Informationen om hur dessa personer ska få sin vaccination ska finnas på varje vårdcentrals webbsida.
 • 220818: Höstdos 65+ och riskgrupp
 • Grupperna rekommenderas i första hand att besöka för att hitta vaccinationsmottagning.
 • Höstdos rekommenderas att erbjudas från den 1 september 2022 till:
 • personer som är 65 år (födda fr o m 1957) och äldre
 • personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida)

220809: Höstens vaccinationer startar 1 september Höstens vaccinationer startar för nedanstående grupper den 1 september.

 • Vårdcentralerna vaccinerar i första hand 80 år och äldre samt personer med kommunal hälso- och sjukvård
 • 65+ och medicinska riskgrupper 18 år och äldre hänvisas att vaccinera sig hos annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida
 • Gruppen 18+ som väljer att ta en påfyllnadsdos med rätt intervall hänvisas till annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida

Vårdcentraler som anser sig ha kapacitet kan även erbjuda tid till övriga invånare när vaccination av grupperna 80 år och äldre samt personer med kommunal hälso- och sjukvård är säkerställd. Sjukhusen kan välja att erbjuda vaccination för personer som har kontakt med deras specialistmottagningar samt personal.

 1. 220531: Vaccinationsrekommendationer från 1 september 2022
 2. Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendationer för vaccination mot covid-19, från den 1 september.
 3. Påfyllnadsdos hösten 2022, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser rekommenderas till:
 • alla från 65 års ålder och personer som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård från 18 år
 • alla från 18 års ålder i riskgrupp
 • alla från 18 år med måttlig och allvarlig immunbrist (särskilda rekommendationer och individualiserade scheman kan gälla för denna grupp)
 • 220531: Övergång från Pfizer koncentrat till färdigspädd Pfizer
 • Sista leveransdag för Comirnaty Pfizer koncentrat (lila lock), artikelnummer 776707-1065, är tisdag 220531.
 • Därefter kommer Comirnaty Pfizer färdigspädd (grått lock), artikelnummer 773563-1065, att vara beställningsbart från och med 220601 med tidigast möjliga leverans dagen efter.

Alla som kunnat beställa koncentratet kommer att kunna beställa det färdigspädda. Beställning sker som vanligt i Oriolas webbshop, använd artikelnummer 773563-1065.220404: Fjärde dos till den som är född 1957 eller tidigare Personer som i år fyller 65 år eller är äldre ska erbjudas en fjärde dos vaccin mot covid-19.

 • Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället.220317: Ny sida samlar information och riktlinjer om vård av personer från Ukraina Samlad information och riktlinjer för vård av personer från Ukraina.
 • Nyhetsbrev kring covid-19 för dig som vårdgivare i Västra Götaland Vaccination mot covid-19 sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
You might be interested:  När Är Pride 2021 Göteborg?

Information om vaccination och de vacciner som används i Västra Götalandsregionen. Hälsodeklaration, medicinska riktlinjer och patientinformation. Krav och förutsättningar för tidbokning via 1177.se Ofta ställda medicinska frågor med svar Så sker beställning och leverans av vaccin mot covid-19 Information om material och materialbeställning.

 1. Om registrering av given dos vaccin mot covid-19.
 2. Misstänkta biverkningar av Covid-19 vaccination ska rapporteras till Läkemedelsverket.
 3. Rutiner för vårdhygien och säkerhet för covid-19-vaccinerade enheter Affischer och filmer för respektive fas.
 4. Materialet fylls på i takt med att vaccinationsarbetet fortlöper.

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccinationer mot covid-19. Om vaccinsamordningen och kontaktväg till operativ enhet. : Vaccination mot covid-19 – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
Visa hela svaret

Är Corona en influensa?

Covid-19 Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa.

hosta snuva eller täppt näsa förändrad lukt och smak ont i halsen ont i huvudet illamående ont i musklerna ont i magen diarré trötthet.

Symtomen kommer oftast efter tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid.
Visa hela svaret

Varför får man ont i kroppen vid förkylning?

Möjliga orsaker – Värk i kroppen, trötthet och orkeslöshet är vanliga symptom i samband med bakterie- och virusinfektioner. Har du ont i kroppen i kombination med snuva, hosta och ibland feber brukar influensa eller förkylning vara vanliga förklaringar. Då kan du känna dig riktigt sjuk och kanske även har ont i huvudet och halsen.
Visa hela svaret

När kan jag boka tid för influensavaccin?

Vaccination mot kikhosta för gravida från vecka 16 – Nu rekommenderas du som är gravid att vaccinera dig mot från och med graviditetsvecka 16. Hur bokar/avbokar jag en tid? Du bokar en tid digitalt genom att klicka på önskad mottagning i nästa avsnitt.

Ska du avboka/omboka din tid väljer du den mottagning där bokningen är gjord i listan nedan. Klicka sedan på Hantera bokning där du fyller i ditt mobilnummer och din bokningskod. Systemet kräver ingen e-legitimation. Du måste dock ha ett giltigt personnummer eller samordningsnummer för att kunna boka tid digitalt.

Har du inte detta kan du ringa vår telefonbokning. Observera att du inte kan använda dig av webbläsaren Internet Explorer för att boka/avboka tid. Du kan också ringa för att boka tid på telefon 019-602 80 00. Telefonbokningen är öppen måndag-fredag 07.30 – 16.15.
Visa hela svaret

Hur många dagar mellan Covidvaccin och influensavaccin?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det bör gå minst 7 dagar mellan vaccination mot covid-19 och annan vaccination.
Visa hela svaret

Vilken vecka kan jag vaccinera mig?

Alla gravida rekommenderas vaccination – Du som är gravid kan vaccinera dig mot covid-19 under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12. Det är praxis i Sverige att inte vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om vaccinerna inte medför några faktiska risker för gravida.

 1. Behovet av skydd mot covid-19 bedöms också som störst i den senare delen av graviditeten.
 2. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex.
 3. Om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

Har du påbörjat din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderar vi att du tar den andra dosen med rekommenderat tidsintervall oavsett när den infaller. Du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig.
Visa hela svaret