När Blir Förbifart Stockholm Klar?

När Blir Förbifart Stockholm Klar
Trafikverket började bygga trafikplatserna år 2016. Trafikverket har också börjat bygga de stora tunnlarna. Hela den nya vägen blir klar ungefär år 2030.
Visa hela svaret

Varför tar Förbifart Stockholm så lång tid?

TT meddelar att Förbifart Stockholm försenas med fyra år och inte kommer stå klar förrän 2030, lagom till Sverige enligt våra politiker magiskt helt ska vara fossilfritt på transportsidan. Man kan fundera på varför svenska infrastrukturprojekt tar sådan tid, t ex över ett år för att fixa en vägtrumma på en lokal väg här hemma.

Trafikverket, förvisso i Karlstad.

Förbifart Stockholm blir alltså fyra år försenad. Orsakerna uppges vara en underleverantör som vunnit på förmodat lägsta anbud men byggfuskade, samt att den så kallade Mälarpassagen varit “mer svårjobbad” än beräknat. Kort sagt inkompetens både i projektering, upphandling och i genomförande.

 1. Smällen för skattebetalarna blir 4 miljarder kronor extra för världens dyraste väg,
 2. Om man belägger vägen, väggarna och taken med bladguld så kommer det inte märkas någon skillnad i pris.
 3. Att det så kallat bara bara blir fyra miljarder dyrare och fyra år försenat hänger förstås på att det inte finns någon inkompetens de närmaste elva åren.

Man kan över huvud taget fundera på svensk infrastrukturs byggtider, och i synnerhet vägarbeten. Vägarbeten brukar till synes fungera som så att man gräver upp en grop i vägen, och sedan låter man den gropen vara i ett halvår, varefter man är där några timmar och fyller igen gropen.

 1. Varför man inte bara fyllde igen gropen direkt övergår vanligt folks förstånd, men så är det ju bara de som betalar för det hela.
 2. Ett mikroexempel var väg 932 vid Fjärås.
 3. Man skulle bland annat reparera en bro över ett två meter brett dike.
 4. Själv har jag tappat räkningen på hur lång tid det hela tog, men det var minst ett år, kanske uppåt två år som vägen var avstängd.

Tidningen Norra Halland (icke-länk pga EU norrahalland.se/bro-annu-mer-forsenad/)frågade Trafikverket “Det är ett dike. Hur kan det ta så lång tid?”. Ja, det är det nog många som undrar. Ett förslag hade ju annars varit att inte börja med ett vägbygge förrän allt material, personal och maskiner är på plats, och göra det över en natt.

Men istället lämnas det diverse krondiken och krongropar runt om i stad och land. Men det är säkert väldigt komplicerat och finns alltid en god förklaring till inkompetensen. Trots allt är det ju skattebetalarnas pengar, och således inte ett problem. Ett annat exempel är Svenska Kraftnäts ledning ner till Skåne.

Så vad kan man själv göra åt det hela är frågan? Antagligen inte särskilt mycket, annat än att aldrig räkna med eller bosätta sig utifrån att infrastrukturprojekt ska bli klara i tid. Själv får jag snart (?) en cykelväg mellan grannbyn och in till byn, vilket ger en trafiksäkrare situation för fotgängare och cyklister över ett livsfarligt backkrön utan sikt och utan väggren.

 • Fast det har än så länge bara tagit 13 år, eller med tre års marginal en hel skolgång F-9, och är väl överspelat vid det här laget.
 • Fast det blir fint att jobba på.
 • När det blir klart.
 • Om det blir klart.
 • Så anpassning gäller.
 • Planera aldrig ditt liv utifrån att infrastruktur ska bli klar i tid, eller för den delen någonsin genomföras.

Om det nu inte är så att det är infrastruktur som du själv kontrollerar, t ex en vägförening. När vi har ordnat vägtrummor i vägföreningen har stoppet på sin höjd varit någon timme, om alls. Fast då är det ju vi som brukare som står som beställare, och inte en myndighet som personligen inte berörs av hur det går och med personal som inte heller betalar ur egen ficka.

Ett alternativ är att man utbildar sig till någon lämplig form av ingenjör och försöker få jobb på Trafikverket och helt enkelt gör ett bättre jobb. Kanske i exemplet Förbifart Stockholm inte ger uppdraget till några lallare bara för att de lade det lägsta anbudet, utan kräver lite referenser. Svensk bygg- och anläggningsbransch sägs vara notoriskt inneffektiva och bedriver inget eller nästan inget förändrings- och utvecklingsarbete.

När man antingen får betalt av skattebetalarna eller farblinda överbelånade bostadsköpare så är väl också förändringstrycket exakt noll – betalt får man ju oavsett. På filmen nedan river och bygger man en ny motorvägsbro på 43 timmar i Kina. Det är något förenklat, eftersom man gjutit den nya bron intill och sedan bara skjuter den på plats.

Men det är iaf ett sätt att inte stänga av trafiken längre än nödvändigt. Förvisso rasar en och annan kinesisk bro, så det finns väl en del mer att göra även i Kina. Nedan fixar man en tunnel under en motorväg på tre dagar i Nederländerna. Lite annorlunda än en del svenska vägarbeten, där man t ex stänger av en halv motorväg i veckor utan att något faktiskt arbete pågår.

I alla fall saknas det maskiner och personal. Kanske var det bara någon som busade och ställde fram vägkoner för att skoja lite? Drar mig till minnes en avstängning i höjd med Gränna förra året, som väl pågick i flera månader, utan att det märktes av något arbete.
Visa hela svaret

När öppnar första delen av Förbifart Stockholm?

Kungens kurva – Vi började bygga i Kungens kurva i juli 2015 och själva byggarbetena ser i princip klara ut i Kungens kurva. Bygget av hela E4 Förbifart Stockholm är uppdelat i många delar (entreprenader). Alla delar kunde inte starta samtidigt utan startade upp successivt.

 1. Det har gjort att vi kunnat bygga på flera platser parallellt.
 2. Det du ser ovan mark är en bråkdel av E4 Förbifart Stockholm.
 3. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten samt kommer att avlasta Essingeleden och centrala Stockholm.
 4. Vad har vi byggt i Kungens kurva? Vi har byggt vägar och påfart till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm och en helt ny trafikplats, Lindvreten Norra, som är öppen för trafik (med undantag för på- och avfart mot E4 Förbifart Stockholm).
You might be interested:  Vad Kostar Stadsbuss I Malmö?

Den nya trafikplatsen, som ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen, ansluter till Videgårdsvägen har förlängts och ansluter nu till Kungens kurvaleden. Vi har också byggt en ny gång- och cykelbro vid Heron city som blev klar hösten 2016, samt en ny gång- och cykeltunnel under E4/E20 som öppnade sommaren 2021 för alla som cyklar och går mellan Skärholmen och handelsområdet vid IKEA och Heron city.
Visa hela svaret

När är tunneln till Ekerö klar?

Vi räknar med att vara klara med Ekerövägen år 2023.
Visa hela svaret

När ska ekerövägen vara klar?

Framkomligheten för dig som trafikant ska samsas med arbetsmiljön för våra entreprenörer – Trafikverket arbetar ständigt för att skapa en säker trafiksituation för alla som vistas på vägen. Att du som trafikant ska kunna ta dig förbi våra arbeten på ett smidigt sätt är viktigt, men det är inte det enda vi behöver ta hänsyn till.

 1. Alla som jobbar vill komma hem från jobbet, det gäller även de som jobbar längs våra vägar.
 2. Att arbeta längs vägarna är att arbeta i en utsatt och farlig situation.
 3. Vi behöver se till att våra och våra entreprenörers personal har en god arbetsmiljö med tillräckligt utrymme och distans till passerande trafik.

Det gör att dina behov av att komma fram får samsas med andras behov av en trygg och säker arbetsmiljö. Syftet med ombyggnaden av Ekerövägen är att skapa en smidigare trafiksituation i eftermiddagsrusningen i riktning mot Ekerö. I dagsläget delar fordonstrafik körfält med kollektivtrafiken.

 • Trafikverkets uppdrag är att bygga ett fjärde körfält avsett för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare att åka buss så att fler väljer att arbetspendla kollektivt till och från Mälaröarna.
 • Ombyggnaden av Ekerövägen planeras att vara klar år 2023.
 • Tillsammans med de två anslutningar till fastlandet som E4 Förbifart Stockholm kommer att innebära blir trafiksituationen ytterligare förbättrad för Ekeröborna.

E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030. Vi har samlat in några av de vanligaste frågorna vi får just nu. Ja. Tidigare i år öppnade vi upp fyra filer på vägavsnittet mellan Tappström och strax innan Lindö tunnel. Det sitter skyltar uppe mellan Tappström och Lindö tunnel som anger vilka tidsintervall körfältet är reserverat för kollektivtrafik.

I riktning mot Stockholm är det mellan klockan 06–09 och i riktning mot Ekerö klockan 15–18. Eftersom vi breddar vägen för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken så att fler väljer att resa kollektivt så ville vi främja bussåkandet när vi hade möjlighet. Trafiklösningen vid Kantonkorsningen är en konsekvens av att de olika delarna av vägbygget har startats upp vid olika tillfällen.

Vi har utvärderat flera olika lösningar för att undvika att gång- och cykelvägen korsar Ekerövägen men vi har kommit fram till att detta är den säkraste lösningen för de som går eller cyklar. Lösningen gäller tills vidare och gör helt enkelt att vi kan jobba vidare med breddningen.

Att bygga en tillfällig bro för gång- och cykeltrafikanter för att slippa korsa över Ekerövägen vid Kanton eller vid världsarvet Drottningholm är inte möjligt av flera anledningar. Det skulle dels innebära ett irreversibelt intrång dels ett visuellt intrång i världsarvet Drottningholm. Att genomföra den typen av byggnation, tillfällig eller permanent, i världsarvet Drottningholm är inte möjligt.

Det finns inte heller plats på den yta vi har att tillgå att bygga en bro som får rätt lutning för att kunna användas av gång- och cykeltrafikanter. Projektet har en tät dialog med räddningstjänsten för att uppdatera om produktionen vartefter vägbygget utvecklas och förändras.

Trafikverket säkerställer att räddningstjänstens krav och önskemål tillgodoses. Det nya kollektivkörfältet är färdigt, längs hela sträckan, år 2023. Vi arbetar för att kunna öppna upp färdiga delar vartefter de färdigställs men sträckorna behöver vara så pass sammanhängande att det gynnar framkomligheten.

Först ut är vägsträckan i delen mellan Lindö tunnel och Tappström. E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som byggs på Lovö; i Tillflykten och Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, en norrut och en söderut.

Därmed avlastas Ekerövägen. Pendelbåten planeras och drivs av Trafikförvaltningen. Trafikverket och Trafikförvaltningen har regelbunden dialog om trafiksituationen på Ekerövägen. Utöver de utmaningarna som finns med att bygga om en väg av Ekerövägens storlek så har vi ett antal krav att ta hänsyn till.

Bland annat styr de hårda bullerkraven att vi inte kan arbeta dygnet runt. Skador på fordon på grund av grus och sten på vägen hänvisas till formuläret eller skickas till kundarende.fö[email protected] Ljudstörningar kopplat till sprängningar eller vattenbilning hänvisas till formuläret eller skickas till kundarende.fö[email protected] : Våra arbeten kan förlänga din restid – vi bygger om för att din resa ska bli smidig lite längre fram
Visa hela svaret

Vilken tid är det mest trafik i Stockholm?

Bara 15 dagar i bilkö för stockholmarna Varje år sammanställer TomTom trafikläget i 390 städer fördelade över 48 olika länder och presenterar resultatet i rapporten TomTom Traffic Index. Årets rapport som återger trafiksituationen under 2016 har nyss släppts och i den kan vi läsa att trafiken i Stockholm har blivit något mindre stillastående än vad den var under 2015.

Enligt rapporten har stockholmarna i genomsnitt 30 minuters enkel resväg till arbetet och sitter fast i bilköer i genomsnitt 33 minuter per dag. Jämfört med året innan är det en minskning med två minuter. Sett över hela fjolåret satt stockholmarna fast i köer i 126 timmar under 2016 vilket motsvarar 15 arbetsdagar.

Det kan låta mycket, och är också mycket, men jämfört med 2015 är det ändå en ljusning då stockholmarna året innan befann sig i bilköer motsvarande 17 arbetsdagar. Värst är trafiksituationen i Stockholm mellan klockan 08.00 och 09.00 på morgnarna samt mellan klockan 16.00 och 17.00 på eftermiddagarna.

Trafiken är enligt statistiken värre på eftermiddagarna än på morgnarna och just onsdagseftermiddagar mellan klockan 16.00 och 17.00 är det som allra värst. Av fjolårets alla dagar var onsdagen den 9 november den värsta trafikdagen i Stockholm,, Stockholm vs övriga Europa Sett ur ett europeiskt perspektiv ligger Stockholm enligt TomToms statistik ganska bra till.

Den svenska huvudstaden ligger på placering 28 bland de 42 europeiska städer med värst trafiksituation. Det kan jämföras med året dessförinnan, 2015, då Stockholm låg på plats 18. Stockholm vs övriga Norden Stockholm var under 2014 och 2015 den stad i Norden som hade sämst trafiksituation med längst kötider.

 • I och med att situationen förbättrades under 2016 tappade Stockholm topplaceringen till Oslo som under samma år har fått se flytet i trafiken försämras.
 • Stockholm vs övriga Sverige Stockholm är fortfarande “trafikvärstingen” bland svenska städer men det finns städer som närmar sig.
 • Både Göteborg och Uppsala har under 2016 fått se försämrade trafiksituationer med 28 respektive 24 minuters genomsnittskö per dag.
You might be interested:  Hur Många Michelin Restauranger Finns Det I Stockholm?

Översatt till arbetsdagar satt göteborgarna i genomsnitt 13 arbetsdagar i kö under fjolåret medan bilister från Uppsala spenderade 11 arbetsdagar mer bakom ratten än vad de hade gjort om trafiken hade flutit på. I Malmö var trafiksituationen oförändrad under 2016 jämfört med 2015.

 1. Malmöborna spenderar i genomsnitt 16 minuter i bilköer per dag.
 2. Sett över helåret blev det drygt sju arbetsdagar som spenderades “i onödan” bakom ratten.
 3. Vi vill med hjälp av vårt trafikindex visa myndigheter och resenärer att det går att bryta negativa trender.
 4. Genom att få tillgång till och analysera trafikdata får vi rätt beslutsunderlag och kan på olika sätt påverka trafiken.

Antingen genom att privatpersoner som kan välja att resa några minuter tidigare eller senare för att undvika de värsta trafikstockningarna eller om beslutsfattarna i staden väljer att investera i nya kollektivtrafiksatsningar. Rapporten visar bland annat att den genomsnittliga bilpendlaren i Stockholm kan spara 33 minuter om de undviker att resa under den värsta rusningstrafiken, säger Andreas Bolonassos som TomToms Sverigechef.

 • 1. Oslo 30 % (25 %)
 • 2. Stockholm 28 % (29 %)
 • 3. Helsingfors 26 % (23 %)
 • 4. Uppsala 26 % (23 %)
 • 5. Åbo 25 % (23 %)
 • 6. Stavanger 24 % (24 %)
 • 7. Göteborg 23 % (20 %)
 • 8. Köpenhamn 23 % (21 %)
 • 9. Århus 16 % (19 %)
 • 10. Trondheim 19 % (16 %)
 • 11. Malmö 18 (16 %)
 • 12. Bergen 18 % (20 %)
 • 13. Odense 17 % (0 %)
 • 14. Tammerfors 16 % (13 %)
 • Topplista Europa

Rangordnat utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå. Procentsiffran motsvarar den extra tid en genomsnittlig förare spenderade på restid under 2016 i jämförelse med om resan hade skett en tid på dagen när trafiken flyter fritt.

 1. 1. Lodz, Polen 51 %
 2. 2. Bukarest, Rumänien 50 %
 3. 3. Moskva, Ryssland 44 %
 4. 4. Belfast, Nordirland 43 %
 5. 5. Dublin, Irland 43 %
 6. 6. Palermo, Italien 43 %
 7. 7. Sankt Petersburg, Ryssland 41 %
 8. 8. Edinburgh, Skottland 40 %
 9. 9. London, England 40 % (6)
 10. 10. Marseille, Frankrike 40 %
 11. Topplista världen

Rangordnat utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå. Procentsiffran motsvarar den extra tid en genomsnittlig förare spenderade på restid under 2016 i jämförelse med om resan hade skett en tid på dagen när trafiken flyter fritt.

 • 1. Mexiko City, Mexiko 66 %
 • 2. Bangkok, Thailand 61 %
 • 3. Jakarta, Indonesien 58 %
 • 4. Chongqing, Kina 52 %
 • 5. Lodz, Polen 51 %
 • 6. Bukarest, Rumänien 50 %
 • 7. Istanbul, Turkiet 49 %
 • 8. Chengdu, Kina 47 %
 • 9. Rio de Janeiro, Brasilien 47 %
 • 10. Tainan, Taiwan 46 %
 • För fullständig statistik för hela världen (390 olika städer) besök,

: Bara 15 dagar i bilkö för stockholmarna
Visa hela svaret

Vilken tid är det minst trafik i Stockholm?

FAQ – När är det minst trafik i Stockholm? Det är minst trafik i Göteborg på kvällen efter 19 tiden och senare ut på natten, eller under dagen då de flesta är på jobbet. Då är de bästa tiderna för att köra bil i Stockholm. Vad är trängselskatten i Stockholm? trängselskatten i Göteborg är högst 135 kronor per dag och fordon med olika kostnader beroende på vilken tidpunkt på dagen du är ute och kör.
Visa hela svaret

Vem betalar Förbifart Stockholm?

Vem betalar för Förbifart Stockholm? De flesta pengarna till att bygga Förbifart Stockholm kommer från trängselskatt som staten får när bilar kör in i och ut ur staden. Staten betalar också resten av pengarna för Förbifart Stockholm. När Förbifart Stockholm är klar kommer det att kosta pengar att köra på Essingeleden.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar Förbifart Stockholm?

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Förbifart Stockholm (E4) är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckning som förbifarten utgör binder ihop norra och södra Stockholm, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att människor och varor kan ta nya och smidigare resvägar.

 • Förbifarten kommer att avlasta Essingeleden och innerstaden samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.
 • Förbifart Stockholm är 2,1 mil lång och går i större delen i tunnel.
 • Vägen sträcker från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord.
 • Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter.

Av vägens 2,1 mil går drygt 1,8 mil i tunnel. Byggtiden beräknades till 14 år med trafikstart 2030. Jag noterar dock att beräknad kostnad för Förbifart Stockholm nu ligger på 37,7 miljarder kronor och hör till landets större byggprojekt. Då ska det kommas ihåg att kostnaden för projektet år 2009 angavs till 25 miljarder kronor.
Visa hela svaret

Hur går E4?

E4 – Wikipedia För andra betydelser, se,

Den här artikeln behöver fler eller bättre för att kunna, (2009-10) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (). Uppgifter utan källhänvisning kan och tas bort utan att det behöver diskuteras på,

E4 Europaväg BasfaktaLand (0,8 km)Längd1 590 InvigdGeografiska faktaBörjar iViaSlutar i (1 590 ) E4:an strax norr om, vy mot norr. E4 eller Europaväg 4 är en som börjar i i och slutar i i, E4 är Sveriges näst längsta väg (efter ), då sträckan mellan (som är startpunkten i Sverige) och Helsingborg utgör 1 590, Sträckan i Finland är 0,8 kilometer lång.
Visa hela svaret

Vem bor på Ekerö?

Visste du att: –

83% av alla som bor i Ekerö kommun bor i villa, radhus eller parhus1 av 6 är födda i kommunen.28 % har bott mindre än 10 år i kommunen.78 % av alla som har flyttat till kommunen har fått den typ av bostad som de helst ville ha.61 % av inflyttarna tyckte att det var lätt att hitta rätt bostad.79 % av inflyttarna valde att flytta till en villa, ett radhus eller ett jordbruk.69 % av dem som har flyttat till Adelsö inte ville bo någon annan stans.80 % av invånarna i Ekerö kommun vill bo kvar i samma område om fem år.95 % av alla som bor på Lovön vill bo kvar där. Bara 1 av 7 vill flytta till en annan kommun inom 5 år.Ekeröborna har valt att bo här för att det är nära till naturen och Mälaren.Ekeröborna har valt att bo här för att det är nära till kollektivtrafiken.Ekeröborna har valt att bo här för att det är lugnt.

Rapporten från SKOP i sin helhet Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Visa hela svaret

När ska Marieholmstunneln vara klar?

E6-trafiken hänvisas till Tingstadstunneln och all annan trafik (till/från Lundbyleden, E20, E45) leds via Marieholmstunneln. I oktober 2023 beräknas renoveringen vara klar.
Visa hela svaret

Är Ekerö fint?

Ekerö är en Stockholmskommun med vackert läge, omgiven av Mälaren, och är ett område som till stor del präglas av fin natur. När du kommer ut på Ekerös öar rinner storstadens jäkt av dig direkt. Här kan du njuta av goda möjligheter till bad, trevliga vandringsleder samt vackra spannmålsfält och alléer.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Får Man Dricka Alkohol I Göteborg?

När är nya tappströmsbron klar?

Den nya Tappströmsbron – Arbetet med den nya Tappströmsbron går framåt och man kan redan se de fyra bropelarna som tillsammans kommer att utgöra ett av de sju brostöden. Pelarna gjuts i en så kallad spontlåda för att hålla undan vattnet från gjutningsprocessen.

 1. Just nu pågår flera arbetsmoment, vi gjuter brobalk (den del som brolagren kommer att sitta på för att hålla upp själva brobanan), borrar, pålar och spontar.
 2. På norra sidan av Tappströmskanalen (Lindösidan) arbetar vi med det landfäste som ska ansluta bron till den framtida cirkulationsplatsen.
 3. De allra mest bullrande arbetena då vi vibrerar ned sponten är färdiga, men pålning och arbeten med borrade sponter kommer att fortsätta och beräknas vara färdiga våren 2022.

Därefter kommer vi att göra arbetena som genererar mindre buller, exempelvis att gjuta. Den nya bron beräknas vara färdig under år 2022 och så snart den öppnar för trafik kommer den gamla bron att nedmonteras.
Visa hela svaret

Vad har hänt på Nockebybron?

Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna i Stockholms län (AB) Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
Visa hela svaret

Hur länge får man köra dieselbil i Stockholm?

Stockholm ska vara en stad med bra luftkvalitet. För att uppnå det krävs olika åtgärder. Ett sätt att förbättra luftkvaliteten är att införa miljözoner som minskar trafikutsläppen. Stockholms miljözon klass 1 för tunga fordon infördes 1996 och omfattar större delen av Stockholms innerstad.

 1. En miljözon klass 2 som ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar infördes på Hornsgatan den 15 januari 2020.
 2. Den 1 juli 2022 förstärktes kraven på miljözon klass 2.
 3. Från den 1 juli behöver dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla kraven för euro 6.

Miljözoner, Transportstyrelsens webbplats Lokala föreskrifter, Transportstyrelsens webbplats
Visa hela svaret

När förbjuds dieselbilar i Stockholm?

Snart förbjuds bensin- och dieselbilar i Gamla stan och delar av city På vissa gator här i Gamla stan blir det förbjudet att köra med vanliga bilar när Stockholm – som första kommun i landet – inför miljözon klass 3 i delar av innerstan. I videon hör du mer om vad den nya miljözonen innebär.

 • Foto: Pia Heick/SVT Uppdaterad 15 november 2022 Publicerad 15 november 2022 Redan 2024 blir det förbjudet att köra fossildrivna bilar i vissa delar av Stockholms innerstad.
 • Då införs successivt den nya, strängare miljözonen klass 3 i Gamla stan och vissa andra delar av stadskärnan.
 • I den nya miljözonen kommer bara el- och gasbilar att få köra.

När det gäller tunga fordon blir även vissa laddhybrider tillåtna. Det är den rödgröna majoriteten i Stockholm som kommit överens om att införa skärpta krav på vilka fordon som får köra i innerstaden. I budgeten för 2023 som presenteras på onsdagen finns pengar avsatta för att utreda detaljerna kring hur och var miljözon klass 3 ska införas. Miljözon 3 ska vara helt införd år 2026. Politikernas mål är att luftkvaliteten i Stockholm ska förbättras. Foto: Pia Heick/SVT Uppdaterad 15 november 2022 kl 08:59 Publicerad 15 november 2022 kl 06:02 SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar X2000 från Malmö till Stockholm?

Det är SJ och Snälltåget som kör tågen från Stockholm till Malmö. SJ:s X2000 står för de allra flesta avgångarna, omkring 15 per dag, och med dem är restiden omkring fyra och en halv timme från Stockholm C och cirka 20 minuter mindre från Södertälje Syd.
Visa hela svaret

Hur går Förbifart Stockholm?

Tunnlarna i norra delarna – Den här delen av E4 Förbifart Stockholm går i tunnlar från Mälarens strand under Grimsta och Hässelby till Vinsta, där vi bygger två cirkulationsplatser med av- och påfarter till tunnlarna. Vidare går tunnlarna norrut under Kälvesta mot Hjulsta, där vägen kommer ut på en bro med avfarter mot lokalvägnätet och E18.

 1. Det är ett komplext projekt och en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar.
 2. Tunnlarna mellan Vinsta och Hjulsta är färdigsprängda.
 3. Vi arbetar vidare med att spränga bergtunneln söderut under Grimsta ner mot Mälarens strand vid Lambarfjärden där vi har cirka 300 meter kvar att spränga ut i varje tunnelrör.

Arbeten med mark-, kanalisation-, vatten- och avlopp-, betong- och inklädnadsarbeten pågår för fullt och går framåt i god fart. Den första sträckan i ramptunneln för avfart mot Vinsta vid Skattegårdsvägen i de norra tunnlarna är nu asfalterad. I några passager har vi inte lika så stor bergtäckning och där behöver vi förstärka tunneln extra mycket.
Visa hela svaret

Varför stoppades Förbifart Stockholm?

Så mycket kostade frysningen av förbifarten Det var under en pressträff på måndagen som Trafikverket informerade om kostnaderna och konsekvenserna av förseningen med bygget av Förbifart Stockholm. – Den totala förseningen av projektet blir på sex månader.

 • Den är knuten till det faktum att vi blivit tvungna att förlänga anbudstiden på kritiska arbeten.
 • Totalt kommer den här förseningen kosta 170 miljoner kronor, och det beror dels på de kostnader som Trafikverket själv har för att driva verksamheten under sex månader längre tid, och dels på den reglering vi har mot de leverantörer som påverkats av frysningen, sa Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm till ABC.

Bygget av Förbifart Stockholm stoppades tillfälligt efter regeringsskiftet i höstas, då Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville omförhandla finansieringen av projektet och fördelning av trängselskattsintäkter till kollektivtrafiken. Men landstinget ville inte omförhandla redan ingångna överenskommelser och strax innan jul fick Trafikverket besked från regeringen att bygget skulle återupptas.

Men då hade den ekonomiska skadan redan uppstått. Jan Valeskog (S) ordförande i Exploateringsnämnden, sa till ABC att förseningen var beklaglig, men att kostnaden inte var så hög: – Det är marginellt om man tittar tillbaka i tiden då de borgerliga stoppade Norra Länken i tre år, Citybanan i ett år, tunnelbanesatsningar i sex år, då pratar vi om miljardbelopp.

Såtillvida är det en västanfläkt. Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har en annan åsikt: – Det är ju helt oacceptabelt höga siffror. Det motsvarar 425 förskollärare i Stockholm. Pengar som nu gått till ingenting bara för att de röd-gröna inte kommer överens.
Visa hela svaret

Hur finansieras Förbifart Stockholm?

21 kilometer ny väg – En 21 kilometers lång ny väg varav drygt 18 kilometer i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Budget: 37,7 miljarder kronor (2017 års prisnivå). Finansiering: cirka 80 procent via trängselskatt och 20 procent från staten.
Visa hela svaret