Hur Varmt Är Det I Stockholm?

Hur Varmt Är Det I Stockholm
Juli är den varmaste månaden för Stockholm i Sverige med medeltemperatur på 22°C. Vattentemperatur för Stockholm är varmast i augusti med temperatur på 17°C. Temperaturen för Stockholm är som kallast i februari med medeltemperatur på -1°C. Solsäkrast är det i juni med 12 timmar per dag.
Visa hela svaret

När är det varmast i Stockholm?

Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 17,2°C, följt av augusti och juni. När man jämför tidsperioden 1961-1990 med 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm.
Visa hela svaret

Hur blir sommaren 2022?

Sommaren 2022 kommer nog bli mest hågkommen för det mycket fina midsommarvädret och den extrema värme som drabbade Götaland och Svealand den 21 juli.
Visa hela svaret

När blir det varmt i Stockholm 2022?

Juli 2022 blir nog främst ihågkommen genom den kraftiga hettan dagarna kring den 21 juli och de kraftiga sommaroväder som följde när hettan bröts.
Visa hela svaret

När är det som kallast i Stockholm?

Tidsserien visar att det kan vara en betydande naturlig variation från år till år. Antalet frostdagar för mätstationen Observatorielunden var i genomsnitt 116 dagar per år för referensnormalperioden 1961–1990, jämfört med 93 dagar under perioden 1991–2020.

Detta utgör en minskning med med 20 %. År 2020 är det varmaste året som uppmätts i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta år inträffade endast 37 frostdagar, vilket är det lägsta antal som registrerats i hela tidsserien. Det högsta antalet frostdagar uppmättes 1941 med 168 frostdagar.

Den lägsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är -28,2°C, vilket registrerades 1942. Årets kallaste dag 2021 inträffade den 7 december då minimitemperaturen var -13,2°C.
Visa hela svaret

Har det varit 40 grader i Sverige?

Många av Nordens temperaturrekord är noterade i Sverige. Sveriges värmerekord är 38,0 ºC och det är även Nordens värmerekord. Sveriges köldrekord är -52,6 ºC i Vuoggatjålme 2 februari 1966 och det är också Nordens köldrekord.
Visa hela svaret

Vilket land har minst soltimmar?

Övrigt –

 • Världens soligaste platser återfinns i östra delen av Saharaöknen med cirka 4 300 soltimmar/år = 97 % av den maximala tiden.
 • Världens soligaste stad är Yuma, Arizona, USA med över 4000 soltimmar om året
 • Minst solsken har sydpolen där det varje år råder mörker 182 dygn i sträck under södra halvklotets vinterhalvår.

Anm: Det är förhållandevis mycket sol där på sommaren och torrt klimat.

 • Världens dimmigaste plats (sikt under 1 000 m) är Grand Banks i Newfoundland, med ett genomsnitt på 120 dagar/år.
 • Tororo i Uganda har i genomsnitt 251 åskdagar/år, uppmätt 1967–1976.
 • Den värsta direkt väderrelaterade naturkatastrofen man känner till, mätt i antalet dödsoffer anses vara den stora översvämningskatastrofen i Kina 1931 med 2-4 miljoner förolyckade. Bortsett från svåra pandemier, till exempel Digerdöden och Spanska sjukan samt svåra svältkatastrofer är denna översvämningskatastrof även den dödligaste naturkatastrofen i historisk tid.
 • Värsta katastrofen orsakad av en tropisk cyklon drabbade Östpakistan (nuvarande Bangladesh ) 11 november 1970. Den beräknas ha krävt uppemot 500 000 dödsoffer.
 • Den värsta trombkatastrofen drabbade Bangladesh 26 april 1989 då 1 300 människor omkom. I USA dödade den så kallade tre stater-tornadon 695 människor 18 mars 1925.
 • Det mest intensiva tornadoutbrottet drabbade södra USA 25-28 april 2011. Totalt registrerades 362 tromber, varav hela 312 på ett dygn.350 personer omkom., Under det så kallade “superutbrottet” 3-4 april 1974 registrerades 148 tromber under mindre än ett dygn som dödade 330 människor.

Visa hela svaret

Hur varmt var det 1959?

Temperaturöverskott i juli och augusti – Juli var åter en månad med temperaturöverskott i stort sett i hela landet. Några dagar gick temperaturen upp till 30°C i delar av Götaland och Svealand. Nederbörden var ojämnt fördelad över landet. Minst nederbörd fick delar av Norrlandskusten, östra Svealands och Götalands kustland.

En del platser fick mindre än 10 procent av den normala mängden. Trakterna runt Hanöbukten fick 300-400 procent av den normala nederbörden då det föll mycket regn månadens sista dygn. Vattentillgången var lägre än normalt i hela landet. Vattenståndet var lägre än normalt och det sjönk under månaden. I stora delar av södra och mellersta Sverige var det torrt i små vattendrag, brunnarna hade sinat och bönderna fick hämta vatten till sina djur från sjöar.

Höskörden var av god kvalitet men kvantitativt liten utom på de platser där den torkat bort helt. Säden brådmognade men även den var av god kvalitet och mindre kvantitet än normalt. I de värst drabbade områdena torkade skogsbären bort, getingarna åt upp körsbären, träd och buskar hade gulnat och gräsmattor och vallar var brunbrända.

 • Värmen fortsatte i augusti.
 • De relativt varmaste områdena var östra och norra Götaland samt södra Svealand.
 • I Falun noterades nytt augustirekord med +31,6°C.
 • Torkan fortsatte.
 • I Västervik och Nyköping sattes nytt minimirekord, 6,5 respektive 3,1 mm regn under månaden.
 • Vattentillgången i oreglerade vattendrag var mycket under det normala.

Många bäckar, även lite större, var helt torra. Vattenståndet var rekordlågt på de flesta håll i Sverige. I flera vattendrag uppmättes det lägsta vattenståndet överhuvudtaget sedan mätningarna började. I norr sjönk vattenståndet under månaden, medan det i söder var oförändrat, tendens till stigande på några platser, på andra sjunkande.

 1. Brunnar sinade på många platser.
 2. Sädesskörden avslutad på många håll, tidigare än vanligt.
 3. Jorden var för torr för att man skulle kunna plöja och höstså.
 4. Mängder av getingar förstörde frukt och bär.
 5. Vattenföring vid stationen Kättilssmåla i Lyckebyåns avrinningsområde för perioden 1939-1987.
 6. Ret 1955 visas i rött och 1959 i svart.

Sommaren, juni-augusti, som helhet var extremt nederbördsfattig. De hårdast drabbade områdena var östra Götaland, Mälarlandskapen och södra Dalarna. Västervik fick under denna period 41 mm mot normalt 177, Visby 56 mot 154, Örebro 65 mot 219 och Falun 90 mot 210.
Visa hela svaret

You might be interested:  Borås Djurpark Hur Lång Tid?

Vad är värmerekordet i Sverige?

Värmerekord – De allra högsta temperaturerna har i allmänhet rapporterats från stationer i sydöstra Sverige. De högsta temperaturerna under vintern uppträder oftast vid kraftig inströmning av varm luft från Atlanten, det vill säga i samband med västlig eller sydvästlig vind.

 1. I dessa situationer bidrar en viss föhneffekt till att ytterligare höja temperaturen i lä av fjällkedjan och Sydsvenska höglandet.
 2. Sommarmånadernas rekord är däremot ofta förknippade med situationer då varm luft från söder eller sydost når vårt land i samband med omfattande högtryck över östra Europa.

De allra högsta temperaturerna som uppmätts i Sverige är 38°C, dels i Målilla i juni 1947, dels i Ultuna i juli 1933. Målilla ligger i östra Småland där man ofta kan skryta med att vara varmast i landet. Automatstationen i Målilla. En av våra varmaste stationer sommartid. Foto SMHI Förstora Bild
Visa hela svaret

När försvinner värmen 2022?

Så blir vädret sommaren 2022 – Juni kommer enligt meteorologen att präglas av ostadigt väder med temperaturer runt och lite under det normala i de södra delarna av Sverige. I norr kan temperaturerna istället ligga lite över det normala. Enligt prognosen kommer juni också att ha mer nederbörd än normalt.

Julivädret spås bli något mer soligt med större möjlighet till stabilare perioder med högtrycksryggar och mellan 20-25 grader i perioder. Från mitten och mot slutet av månaden är chanserna störst till härligt sommarväder. I augusti spås vädret bli mer ostadigt igen men temperaturen ser ut att ligga runt det som anses normalt för perioden.

På vissa håll kan det dock bli kallare än vanligt. Nederbördsmängden spås ligga på normala nivåer. Överlag under sommaren kommer de östra delarna av landet att bli torrare och sydvästra Sverige får mest ostadigt väder. Källa:, : Så blir sommarvädret i juni, juli och augusti 2022 enligt meteorologen
Visa hela svaret

Hur varmt är det i april i Stockholm?

Normala temperaturer för Stockholm

Dagstemperatur Högsta dags- temperatur (igenomsnitt)
Februari
Mars 12°
April 16°
Maj 14° 23°

Visa hela svaret

Vad är det varmaste Det har varit i Stockholm?

Maximum: 36°C den 3 juli 1811.
Visa hela svaret

Hur blir vädret juni 2022?

Temperatur – Juni 2022 inleddes med temperaturer som omväxlande höll sig lite över och lite under det normala (normalperiod 1991-2020). Lagom till midsommar kom dock högsommarvärmen på allvar. Det bidrog till att ett antal stationer i främst östra delen av Sverige upplevde en av sina fem varmaste junimånader.

Nya värmerekord för juni månad

Station Landskap Högsta juni 2022 Tidigare junirekord Startår
Gotska Sandön Gotland 31,6° 27 juni 31,2° den 21 juni 1917 1880
Junsele Ångermanland 32,1° 26 juni 32,0° den 23 juni 1935 1899
Holmön/Holmögadd Västerbotten 29,1° 30 juni 27,0° den 24 juni 1867 1849
Kvikkjokk-Årrenjarka Lappland 30,9° 27 juni 30,6° den 11 juni 2011 1888
Nikkaluokta Lappland 28,8° 27 juni 28,5° den 11 juni 2011 1950

Den allra högsta temperaturen var 33,3° i Mariestad i Västergötland den 26 juni. Det är i och för sig en av de stationer som är påverkade av omgivande stadsbebyggelse. Härsnäs i Östergötland hade nästan lika varmt med 33,0° den 27 juni. Månadsmedeltemperaturen under juni 2022. Förstora Bild Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Visa hela svaret

Hur varmt var det 1975?

Värmeböljan 2018 i Sverige – 2018 är den varmaste sommaren i Sverige åtminstone sedan 1951, vilket är den period som det har sammanställts statistik för. Värmen började redan i maj och fortsatte en bit in i augusti. Speciellt maj och juli var mycket varma, 31,2°C var det i genomsnitt som högst vid alla SMHI:s väderstationer i landet.

Högtrycksläget ledde till mycket höga temperaturer och lite nederbörd under hela perioden. Månadsmedeltemperaturen för juli var i Sverige 4-6 grader varmare jämfört med normalvärde för perioden 1961-1990. Den högsta månadsmedeltemperaturen uppmättes i Stockholm, med 22,5°C, vilket enligt SMHI också är den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige.

Stockholm hade 18 dagar med en maxtemperatur på 30°C eller mer, vilket var rekord. Den tidigare högstanoteringen 1994 var 10 dagar, se figur nedan. Hur Varmt Är Det I Stockholm Antal dagar med en maxtemperatur på minst 30°C för olika år med kraftiga värmeböljor, för ett antal orter i Sverige. Källa: SMHI. Folkhälsomyndigheten har sammanställt data som visar att dödligheten ökade under sommaren 2018 jämfört med tidigare somrar.

 • Under veckorna 23-35 var den totala överdödligheten cirka 700 dödsfall.
 • Vattennivåerna var generellt höga under våren.
 • Det varma och mycket torra vädret utan regn ledde till en mycket snabb sänkning av vattennivåer och minskade flöden.
 • Under juli uppmättes de lägsta flödena någonsin på flera håll runt om i landet.

En del mindre vattendrag torkade helt ut, vilket är ovanligt i Sverige. Hur Varmt Är Det I Stockholm Kartor över nederbörd och flöden i vattendrag sommaren 2018 i Sverige, jämfört med normala värden. Källa: SMHI. Markfuktigheten blev tidigt låg vilket ledde till risk för brand. MSB uppmanade kommuner och länsstyrelser att införa eldningsförbud på alla platser.

I mitten av augusti hade 85 kommuner utfärdat bevattningsförbud och över 100 kommuner uppmanade sina invånare att använda dricksvatten med försiktighet. Även sommaren 1975 hade Sverige som helhet mycket höga absoluta maxtemperaturer. Under detta år var den genomsnittligt högsta temperaturen för alla stationer i Sverige 31,0°C.

Det var en klassisk värmebölja i början av augusti som skapade detta höga medelvärde. Ytterligare två år har haft ett riksmedelvärde över 30°C. Det är 1994 med sin delvis rekordvarma julimånad och 2014 då det var riktigt varmt i slutet av juli och början av augusti.
Visa hela svaret

Vad är värmerekordet i världen?

54,4 grader Celcius eller 130 Fahrenheit. Så lyder kanske det nya värmerekordet på jorden. Än en gång var det Death Valley i Kalifornien som på mindre än ett år tangerande sitt rekord och sätter därmed fingret på en oroande trend av ökad upphettning. Death Valley är känd för sin enorma hetta och är USA:s varmaste, torraste och lägsta plats.2018 var genomsnittstemperaturen här knappt 42,3 grader.

 1. Sedan tidigare är det officiella och godkända världsrekordet på 54.0 grader från 2013 även det uppmätt i Death Valley.
 2. Platsen innehar även den högsta temperaturen som någonsin uppmätts på 56,7 grader från 1913, men många moderna väderexperter tvivlar på den mätningen på grund av dåtidens mätmetoder.

Liknande tvivel omgärdar en mätning på 55 grader i Tunisien år 1931. Nu slog Death Valley till med sin andra uppmätning av 54,4 grader och tangerade därmed sitt eget rekord från förra sommaren som fortfarande håller på och granskas av FN:s meteorologiska världsorganisation WMO.

 • Furnace Creek, platsen där båda rekorden uppmätts har – liksom själva nationalparken – ett i sammanhanget synnerligen passande namn.
 • På svenska kan det översättas till “masugnsbäcken”.
 • Precis som förra sommaren uppmättes den rekordhöga temperaturen i Death Valley i i samband med den värmeböljor som drabbat västra USA samt nordvästra USA och Kanada som lett till stora skogsbränder,

En stor del av västra USA står dessutom inför ytterligare rekordhöga temperaturer de närmaste dagarna, med över 31 miljoner människor i områden med varningar för extremvärme. Det är den tredje värmeböljan som sveper över regionen i sommar och då är vi knappt inne i mitten av juli.
Visa hela svaret

Hur blir vintern i Stockholm?

Snö och is Foto: Magnus Sannebro Tema TEMA.1.3.7 Vintervädret i Stockholm har en betydande naturlig variation från år till år. Trendanalyser av långa tidsserier visar dock tydligt att den pågående klimatförändringen har minskat förekomsten av snö liksom isläggningen på Mälaren.

Vintervädret i Stockholm uppvisar stora naturliga variationer från år till år. Kalla snörika vintrar kan följas av milda vintrar med liten snömängd och kort tid med isläggning på sjöarna. Ett varmare klimat leder till att mer nederbörd faller som regn istället för snö. Isläggningen påverkas av att det blir varmare i luften, vilket värmer upp vattnet.

När man analyserar de långsiktiga trenderna ser man tydligt att den pågående klimatförändringen har minskat förekomsten av snö liksom isläggningen på Mälaren. Snöförekomsten mäts med två indikatorer: antal dagar med snötäcke och årligt maximalt snödjup (se nedan).

 1. Mätningarna görs vid Observatorielunden i centrala Stockholm av SMHI.
 2. Som mest rapporterades 150 dagar med snötäcke vintern 1969/70, och som minst endast 11 dagar med snö 1972/73.
 3. Trenden visar tydligt att antalet dagar med snötäcke i Stockholm har minskat.
 4. Även det maximala snödjupet under vintern har minskat sett över hela mätperioden sedan 1904.

Från mitten av 1990-talet har snödjupet dock börjat öka igen. Medelvärdet för hela tidsperioden är 28 cm i årligt maximalt snödjup vid Observatorielunden. Det största snödjupet inträffade vintern 1908/09, då det var 76 cm. Den hittills snöfattigaste vintern var 1972/73, då det maximala snödjupet var endast 3 cm.

 • Systematiska observationer av isläggnings- och islossningsdatum i svenska sjöar utförs av SMHI.
 • Det finns ingen mätstation inom Stockholms kommun.
 • Indikatorn för isläggning redovisar därför antal dagar som Mälaren har varit istäckt vid mätstationen Skarven, som är en fjärd söder om Sigtuna.
 • Här finns den längsta sammanhängande tidsserien i Östra Mälaren.

För tidsperioden 1963 till nutid är det i genomsnitt drygt hundra dagar med istäcke per år. Flest isdagar vid Skarven var det 1985 med 149 dagar. Vintern 2019-2020 var den första säsongen som var helt isfri enligt SMHI:s statistik, beroende på en rekordvarm vinter.
Visa hela svaret

Kan man leva i 50 grader?

Värmen kan upplevas som en smärta – Vid extrema temperaturer på mellan 45 till 50 grader så är det extra viktigt att tänka på att få i sig vätska. Men det kan till och med vara så att man bör försöka undvika att gå ut på dagen. – Värmen som kommer in i södra Europa är ovanlig.
Visa hela svaret

Vilken stad är varmast i Sverige?

Här är Sveriges hetaste ort – “Varmt jämt och ständigt” Publicerad: 26 juli 2021 Uppdaterad: 26 juli 2021 MÅLILLA. Småländska Målilla är ofta varmast i landet och erhåller rekordet för varmaste temperaturen som någonsin uppmätts i Sverige. Värmen präglar hela orten och är något det finns en stolthet över. – Det är värme och speedway vi är kända för, säger Karl-Eric Skog som än idag minns den rekordheta sommaren 1947 när termometern nådde hela 38 grader. Målilla innehar Sveriges värmerekord. Foto: SUVAD MRKONJIC När Aftonbladet är på plats spelar vädergudarna oss ett spratt och bjuder på 23 grader celsius och svalkande vind. Men veckan innan och stora delar av sommaren har temperaturerna varit betydligt högre – bland annat när ett nytt svenskt junirekord slogs med 34,6 grader. Karl-Eric Skog har bott hela sitt liv i Målilla. Foto: SUVAD MRKONJIC Någon som minns rekorddagen är Karl-Eric Skog som var tio år gammal då. – Vi var väl ute och lekte som vanligt. Det var en söndag också och i söndagsskola var man ju inte alltid. Det var mycket bad, i Emån bland annat så vi hade en fin badplats.

 • Något Karl-Eric har starka minnen av är den tidens sommarklädsel för pojkar: hängselshorts och bar överkropp.
 • Varmt var det nästan jämt och ständigt.
 • Vi sprang ute med kortbyxor och hängslen så vi var bruna om magen och så var det vita streck efter hängslena.
 • Arl-Eric har bott i Målilla i hela sitt liv.

Han har jobbat som kyrkovaktmästare och har ägnat sig mycket åt speedway som vid sidan av värmen är det orten är mest känt för.
Visa hela svaret

Hur varmt var det 1947?

Uppdaterad 14 december 2022 Publicerad 29 augusti 2019 1947 inleddes med en lång kall vinter med lite snö i stora delar av Sverige. Den följdes av en varm torr sommar och torkan höll i sig året ut. I stora delar av Sverige var snötäcket tunt i början av 1947.

 • I kombination med en väldigt kall mars ledde det till att höstsådd och perenner frös i delar av Götaland.
 • Tjälen var djup och vårsådden kom igång sent.
 • Värmen kom i maj och även torkan, värst utsatt för torkan var Halland och Bohuslän där det på vissa platser inte kom någon nederbörd alls, även resten av Sverige fick lite nederbörd.

Detta ledde till att vårsådden växte dåligt och att brunnar började sina tidigt på sommaren. Sommaren började varmt och torrt. Det var bara i norra Norrland som inte var torrare än normalt. Nya värmerekord sattes som till exempel i Målilla där det mättes 38° den 1 juni, ett rekord som står sig ännu. Vattenföring vid station Munkedal 2, Örekilsälven 1909-2018, 1947 svart linje Förstora Bild Efter juli blev det återigen varmt och torrt, nederbörd ca 20 % av normalt över landet, värst drabbade var Gävleborg och Kopparberg som endast fick några mm regn.

Nederbördsstationen i Falun fick ingen nederbörd överhuvudtaget mellan 28 juli och 1 september. Även september och oktober fick lite nederbörd. I Skaraborg uppgavs att 90 % av alla gårdar var utan vatten, många måste köra långt för att hämta vatten. Många vattendrag hade mycket låga flöden, bland annat Harmångersån, Ljusnan och Dalälven i södra Norrland, Dyltaån och Vattholmaån i Svealand samt Viskan och Tidan i Götaland.

I slutet på oktober var vattenmagasinen för vattenkraften i Lagan endast fyllda till 5%, Motala ström till 19 % och för Sverige totalt var fyllnadsgraden 55 %. Endast Luleälven och Indalsälven hade fyllnadsgrad över 50 %. Årsmedelnederbörd 1860 – 2018.1947 är ett av åren med lägst årsmedelnederbörd. Vattenföring ut från Hasselasjön, Harmångersån 1919-2018, 1947 svart linje. En liten vårflod följ av en torr sommar, höst och vinter. De stora sjöarna var alla sjunkande från normala nivåer i första halvåret till mycket låga nivåer i slutet av året. I Siljan uppmättes 1947 det hittills lägsta vattenståndet för november och december sedan mätningarna startade år 1900. Vattenstånd i Siljan jämförelse åren 1900-2018. Svart linje är 1947. Den torra sommaren och hösten ledde till det lägsta uppmätta vattenståndet i sjön vintern 1947-48. I november och december förbättrades torkan men det var fortsatt stora problem med vattenbrist i många delar av landet.
Visa hela svaret

Vilken stad i Sverige har mest sol?

Med årets vinst har Luleå tagit hem segern sex gånger sedan mätningarna startade, senast år 2014. Förklaringen till att Luleå ofta får mycket soltid beror bland annat på läget. Vid kusten är det generellt är lite mindre moln än i inlandet och placeringen högt upp i landet ger Luleå många timmar med dagsljus under sommaren, även på nätterna.

 • Bakgrund Solligan är ett samarbete mellan SVT Väder och SVT Datajournalistik.
 • Sedan 1990 har Sveriges Television, med start vid midsommar, räknat antalet soltimmar runt om i landet.
 • Med soltimme menas en timme under vilken den direkta solstrålningen överstiger 120 watt per kvadratmeter, oavsett tid på dygnet.

Luleå har varit med alla år utom 1995 och 1996 då Piteå ersatte Luleå i solligan. Här kan du se hela solligan 2021. Länk till annan webbplats.
Visa hela svaret

Vad är världens kallaste stad?

Den 3 januari 1956 sjönk temperaturen till – 71 grader i byn Ojmjakon i Sibirien, som är den kallaste bebodda platsen på jorden. Den ständiga tjälen medför en del problem för invånarna i Sibirien.
Visa hela svaret

Var är det soligt i Sverige?

Här är det mest soltimmar i Sverige under sommaren! – Metro Mode Det verkar som att det blir en sommar i Sverige, något som också ger oss möjlighet för att uppleva mer av vårt vackra land. Och visst vill man gärna pricka in solens strålar? Här hittar du de svenska orterna med mest soltimmar under sommaren! Hur Varmt Är Det I Stockholm Foto: Instagram Varje år räknar SVT tillsammans med väderinstitutet SMHI ihop antal soltimmar i Sveriges orter där de baserar sitt resultat från 19 väderstationer. Mätningarna har de gjort i 30 år och startar varje år vid midsommar och åtta veckor framåt, där de mäter direkt solljus över 120 watt per kvadratmeter.

Vilket betyder att de kan dra slutsatser kring vart solens strålar lyser mest. Under åren har vissa orter tagits bort, och andra tillkommit, vilket gör att det inte är hundraprocentigt rättvist. Men efter statistiken kan vi dra en tydlig slutsats kring vilka områden som har mest sol i Sverige under sommaren.

De senaste tre åren har Svenska Högarna tagit hem priset, Sveriges största naturreservat. Runt ögruppen finns ett rikt marint djurliv och på havsbotten hittar man friska ekosystem med blåmusslor, tång- och algbälten. Landområdena karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar.

 • 2021 var det Luleå som vann SVT:s solliga med 18 minuter före Svenska högarna.
 • Nedan listar vi de platser som tagit hem vinsten flest gånger.
 • 1. Visby
 • Gotlands största stad Visby har 11 vinster med sig sedan mätningarna startade 1990.
 • 2. Öland
 • Ölands södra udde har vunnit nio gånger och känns som en lika solsäker plats att semestra på.
 • 3. Luleå

Sveriges norra stad Luleå tar hem tredjeplatsen med sex vinster. Det verkar alltså som att landets östra sida vid havet är det säkraste sommarkortet.

 1. Här är de orter som tagit hem priset sedan 1990:
 2. 1990 Ölands södra udde1991 Visby1992 Ölands södra udde1993 Visby1994 Ölands södra udde1995 Visby1996 Nordkoster1997 Visby1998 Ölands södra udde1999 Visby2000 Ölands norra udde2001 Ölands norra udde2002 Ölands norra udde2003 Luleå2004 Ölands norra udde2005 Luleå2006 Ölands norra udde2007 Luleå2008 Visby2009 Visby2010 Visby2011 Luleå2012 Visby2013 Visby2014 Luleå2015 Karlskrona2016 Visby2017 Hoburg2018 Svenska högarna2019 Svenska högarna2020 Svenska högarna
 3. 2021 Luleå

: Här är det mest soltimmar i Sverige under sommaren! – Metro Mode
Visa hela svaret

När kommer värmen 2022?

Temperatur – Juni 2022 inleddes med temperaturer som omväxlande höll sig lite över och lite under det normala (normalperiod 1991-2020). Lagom till midsommar kom dock högsommarvärmen på allvar. Det bidrog till att ett antal stationer i främst östra delen av Sverige upplevde en av sina fem varmaste junimånader.

Nya värmerekord för juni månad

Station Landskap Högsta juni 2022 Tidigare junirekord Startår
Gotska Sandön Gotland 31,6° 27 juni 31,2° den 21 juni 1917 1880
Junsele Ångermanland 32,1° 26 juni 32,0° den 23 juni 1935 1899
Holmön/Holmögadd Västerbotten 29,1° 30 juni 27,0° den 24 juni 1867 1849
Kvikkjokk-Årrenjarka Lappland 30,9° 27 juni 30,6° den 11 juni 2011 1888
Nikkaluokta Lappland 28,8° 27 juni 28,5° den 11 juni 2011 1950

Den allra högsta temperaturen var 33,3° i Mariestad i Västergötland den 26 juni. Det är i och för sig en av de stationer som är påverkade av omgivande stadsbebyggelse. Härsnäs i Östergötland hade nästan lika varmt med 33,0° den 27 juni. Månadsmedeltemperaturen under juni 2022. Förstora Bild Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Visa hela svaret

Hur blir vädret juli 2022?

19-25 juli: Högsommarvärmen etablerar sig igen – Varmt och torrt i så gott hela landet när högtrycket från Storbritannien växer in över Sverige. Många dagar blir det troligen 25-30 grader och mestadels soligt. I fjällen kan dock väderläget vara något annorlunda med mer moln, skurar samt lite svalare luft som når in över den norra delen av fjällkedjan. Hur Varmt Är Det I Stockholm
Visa hela svaret

Vad är värmerekordet i Stockholm?

Diagrammet visar den maximala dygnstemperaturen sedan 1941 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien uppvisar en stor variation från år till år, samtidigt som trenden visar en tydlig ökning. Under referensnormalperioden 1961–1990 var den maximala dygnstemperaturen i genomsnitt 29,8°C.

 • Detta kan jämföras med 30,6°C under perioden 1991–2020, en ökning med 0,8°C.
 • Det är vanligast att årets högsta dygnstemperatur uppmäts i juli, detta har skett drygt hälften av åren i tidsserien.
 • Näst vanligast är att det inträffar i juni, följt av augusti.
 • Vid ett fåtal fall har det skett i maj.
 • Den 8 augusti 1975 uppmättes den hittills högsta temperaturen i Stockholm, 35,4°C.

Miljöförvaltningen genomförde 2019 en fördjupad analys av temperaturdata för Stockholm, läs rapporten här, En jämförelse mellan mätstationerna Observatorielunden (innerstad) och Högdalen (ytterstad) under perioden 1991–2019 visade att den maximala dygnstemperaturen var 2°C högre för mätstationen i Observatorielunden jämfört med Högdalen.
Visa hela svaret

Vad är det varmaste Det har varit i Stockholm?

Maximum: 36°C den 3 juli 1811.
Visa hela svaret