Hur Stort Är Gröna Lund?

Hur Stort Är Gröna Lund
Gerelateerd Liseberg 17 ha Dierentuin Kolmården 172 ha Tivoli 8 ha
Visa hela svaret

Hur mycket rymmer Gröna Lund?

Gröna Lund

Öppningsdatum 1883
Ägare Parks & Resorts Scandinavia
Yta 3,8 hektar
Antal besökare 1,4 miljoner
Åkattraktioner

Visa hela svaret

Vilket är större Liseberg eller Gröna Lund?

Här är resultatet. FAMILJEN HENNINGSSON PÅ UPPDRAG: Här är deras betyg. Gröna Lund och Liseberg är våra två största nöjesparker, ja de är våra enda riktiga nöjesparker helt enkelt.
Visa hela svaret

Hur många är på Gröna Lund varje dag?

Från parkering till tivoli Vi kommer att omvandla vår parkering till ett helt nytt tivoliområde i framtiden! Kolla in filmen där vår koncernchef Christer berättar om våra visioner för ett nytt område med restauranger, spel, attraktioner och grönska. Den 30 juni 2022 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att man godkänner detaljplanen för kvarteret Skeppsholmsviken och att vi därmed får bygga ut på vår parkering.

 • Det här är ett historiskt ögonblick både för Gröna Lund och för Stockholm och nu inleds planeringen för att skapa det nya området.
 • Vi kommer omsorgsfullt förvalta det förtroende som domstolen visat oss och det nya tivoliområdet med omgivande djurgårdskvarter beräknas kunna stå helt klart om 4-5 år.
 • Här kan du läsa mer om vår vision för det nya tivoliområde som kommer växa fram på vår parkering, samt de vanligaste frågorna vi fått på vägen.

Bakgrund Gröna Lund grundades 1883 och är en av världens äldsta nöjesparker. Men det var drygt 40 år senare, 1924 som Djurgården blev den självklara samlingsplatsen för alla som var tivolisugna i Stockholm. Det var nämligen det året som konkurrenten Nöjesfältet, som tidigare varit kringresande, flyttade in på tomten Skeppsholmsviken mittemot Gröna Lund.

Under åren som följde var Nöjesfältet och Gröna Lund argsinta konkurrenter, men när barnen till Gröna Lunds och Nöjesfältets ägare blev kära och gifte sig kunde stridsyxan grävas ner och ett sammanhållet tivoliområde uppstå. Nöjesfältet stängde sin verksamhet 1957 och området har sedan dess legat i glömska som en tråkig parkeringsplats.2024, hundra år efter att Nöjesfältet slog upp sina portar på Skeppsholmsviken, planerar vi att sätta spaden i marken för att återigen kunna skapa ett sammanhållet tivoliområde på båda sidor Allmänna gränd för både tivolibesökare och djurgårdsflanörer.

Vi vill skapa ett nytt och inbjudande allmänt promenadstråk på en pålad brygga i vattnet utanför Gröna Lund, ett småskaligt och levande Djurgårdskvarter som knyter an till befintlig arkitektur, ett allmänt torgområde för att skapa större ytor vid Djurgårdsfärjan och ett helt nytt tivoliområde med både spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar.

Omgiven av nya djurgårdskvarter och med utsikt över den glittrande Saltsjön, skapar vi ett nytt tivoliområde för gäster i alla åldrar. Spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska ska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga – ett varierat tivoliområde i samklang med omgivningen.

Grönska är viktigt av många skäl och minst 25 procent av mark- och takytor ska utformas med träd och växtlighet. Området närmast vattnet ska ha en mer parkliknande karaktär, där nya träd planteras och låga bodliknande hus placeras glest bakom träden, så att området bildar en grön parkliknande front mot Saltsjön och strandpromenaden.

 • När det gäller maxhöjder på byggnader och attraktioner inne på det nya tivoliområdet är den generella tillåtna maxhöjden 12 meter, med undantag för vissa toppar.
 • I den södra delen (närmast färjeläget) får maxhöjderna vara 12 meter.
 • I den mellersta delen får det finnas en topp på 18 meter och en topp på 35 meter.

I den norra delen (närmast Spårvagnshallarna), får det finnas fyra toppar varav tre på 30 meter och en topp på 45 meter. I jämförelse är dessa maxhöjder mer än en halvering av det som finns på Gröna Lunds befintliga område idag, där vår högsta attraktion Eclipse är 121 meter, följt av Ikaros på 90 meter och Fritt Fall på 80 meter.

 1. Men det är inte alltid höjden som avgör pirret i magen.
 2. Vi ser gärna möjligheter för klassiska såväl som nya attraktioner på marknivå.
 3. Miljön på området ska andas klassisk tivoliromantik där popcorndoft och skratt blandas med stämningsfulla lampor, färgglad arkitektur och prunkande blomsterarrangemang.

För att kunna föreställa sig hur området kan se ut i framtiden, har vi tagit fram olika illustrationer. Dessa bilder är inte några skarpa planer, utan idéer på hur det kan komma att se ut. Den 20 april 2020 röstade en majoritet i Kommunfullmäktige i Stockholms Stad ja till detaljplanen.

Den överklagades till Mark- och miljödomstolen, som upphävde detaljplanen. Gröna Lund och Stockholms Stad överklagade domen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Den 30 juni 2022 fastställde domstolen detaljplanen och gav Gröna Lund grönt ljus att bygga ut. Läs mer om Tivoliområdet i våra frågor och svar längst ner på sidan.

Stockholms vackra inlopp är något unikt som vi ska värna om och vara stolta över. Att kunna promenera längst med vattenlinjen i innerstaden är en fantastisk upplevelse som både stockholmare och tillresta gäster njuter av. En av våra högsta prioriteringar är att alla djurgårdsbesökare ska kunna promenera längs med strandlinjen även utanför det nya tivoliområdet.

 1. Vi vill bygga en bred och inbjudande allmän bryggpromenad som placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet.
 2. Här kommer allmänheten att kunna gå hela vägen från Djurgårdsbron till färjeläget Allmänna Gränd (något man inte kan göra idag), med bänkar och områden på bryggan som inbjuder till att stanna upp och njuta av utsikten.

Läs mer om Strandpromenaden i våra frågor och svar längst ner på sidan. Med småskalig arkitektur liknande den i Djurgårdsstaden och den närliggande Wasahamnen, skapar vi ett inbjudande Djurgårdskvarter som innesluter det nya tivoliområdet. Byggnaderna kommer att låna arkitekturinslag från historiska byggnader i och omkring området.

 • Huset i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd blir till exempel tydligt inspirerat av den byggnad som stod på platsen under andra halvan av 1800-talet.
 • Ut mot Falkenbergsgatan finns möjligheter att levandegöra gatan med caféer och butiker som har öppet året runt för såväl djurgårdsflanörer som de boende i området.

En luftig bro över Allmänna gränd knyter samman Gröna Lunds befintliga område med det nya tivoliområdet och en ny entré anläggs mot Allmänna gränd. Läs mer om Djurgårdskvarteret i våra frågor och svar längst ner på sidan. Gröna Lund har roat generationer av stockholmare ända sedan man först slog upp portarna på Djurgården den 3 augusti 1883.

Vi är en av de äldsta nöjesparkerna i världen och har varit en självklar plats för nöje i Stockholm i över 137 år. Det är få platser som roat människor av alla dess slag över generationsgränserna så som Gröna Lund har gjort. Och det beror kanske på att människor alltid har uppskattat det hisnande. Pirr i magen skapar samma glädje idag som det gjorde 1883, även om attraktionerna ser annorlunda ut.

Rakt över gatan från det befintliga tivolit ligger idag en parkeringsplats som tillhör Gröna Lund. Här har det en gång i tiden redan legat ett nöjesfält som konkurrerade med dåvarande Gröna Lund, nämligen Nöjesfältet som hade verksamhet på just den platsen mellan 1924-1957.

När barnen till de konkurrerande tivolidirektörerna blev kära och gifte sig, slogs båda verksamheterna ihop. Nu vill vi återuppföra ett nöjesfält på platsen där vi kan roa barn och vuxna i många generationer framöver. Vår förhoppning är att kunna sätta spaden i marken 2024, hundra år efter att Nöjesfältet först slog upp sina portar på samma plats.

Har du fler frågor än dessa? Vi svarar mer än gärna på alla dina funderingar! Skicka dina frågor till [email protected] så svarar vi så snart vi kan. Djurgården är en Nationalstadspark med grönområden och promenadstråk. Hur kommer ert nya tivoliområde att samverka med sin omgivning? Svar: Det är viktigt att Djurgården fortsätter att vara den gröna oas som den är idag, med unika naturområden och flera hundraåriga ekar.

 • Djurgården är en rekreationsplats för stockholmare och tillresta med många olika verksamheter, det är det som gör Djurgården så unikt.
 • Här hittar man både grönområden, trädgårdar, museum, hotell, teatrar, restauranger, tivoli, djurpark, skolor och mycket, mycket mer.
 • Den delen av Djurgården där Gröna Lund ligger är ett område som kallas för Evenemangsparken, som har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken från 2009 som särskilt lämpligt för utveckling.
You might be interested:  Vad Händer I Malmö På Nationaldagen?

Det tilltänkta tivoliområdet är idag en parkeringsplats i anslutning till Gröna Lund. Djurgårdens grönområden kommer därför inte att beröras av bygget. Tvärtom kommer det nya tivoliområdet att bli grönare än vad området är idag. Minst 25 procent av mark- och takytan måste bestå av vegetation och närmast vattnet kommer nya träd att planteras.

 1. Dagvattnet, som idag rinner orenat ut i Saltsjön, kommer att renas genom en ny anlagd växtbädd.
 2. Förutsättningarna för fisk- och växtliv i vattnet förbättras genom utformningen av strandpromenaden, som planeras att byggas på en pålad brydda där det skapas nya förutsättningar för liv och växligheter i vattnet genom en rad åtgärder.

Hur vill ni ta vara på de kulturhistoriska värdena som finns på Djurgården när ni bygger nytt? Svar: Vi är mycket måna om att inte vara historielösa när vi bygger. De nya djurgårdskvarteren och de allmänna ytorna runt det nya tivoliområdet kommer att låna arkitektur från historiska byggnader kring närområdet.

Bland annat kommer huset som planeras uppföras i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd att vara tydligt inspirerat av den byggnad som stod på platsen under andra halvan av 1800-talet. Vi kommer att låta arkitekturen knyta an till promenadstråket från Wasahamnen där både småskalighet och att följa färger som återfinns i Djurgårdsstaden i övrigt är av stor betydelse.

Vi vill att alla ska vara stolta över det nya djurgårdskvarteret. Svar: Vi är mycket måna. Kommer ett nytt tivoliområde innebära fler besökare till Gröna Lund? Svar: Vår främsta förhoppning med ett utökat område är att vi ska kunna erbjuda en bättre gästupplevelse för våra gäster genom att kunna erbjuda fler matställen, fler sittytor, fler spel och fler attraktioner.

 1. Vi är redan idag trångbodda under välbesökta dagar och ett nytt tivoliområde ökar utbudet och variationen för våra gäster och medför även kortare kötider.
 2. Självklart vore det också roligt om vi kan locka fler gäster, antingen helt nya eller att våra gäster gör fler besök under samma säsong.
 3. Vårt största fokus redan idag är att försöka sprida ut våra gäster på säsongen, så att inte alla besökare kommer samtidigt på några få högsäsongsdagar.

Svar: Vår främsta förhoppning. Hur tror ni att Gröna Lunds gäster påverkar Djurgården i övrigt? Svar: Gröna Lunds verksamhet ger positiva effekter för många andra verksamheter i närområdet. Våra gäster äter på restauranger utanför nöjesfältet, bor på hotellen både på Djurgården och i stan, handlar i butiker och bidrar till besök på Djurgårdens och Stockholms andra attraktioner och muséer.

Allt detta innebär ökad sysselsättning och intäkter till Stockholm. Svar: Gröna Lunds verksamhet. Hur kommer avsaknaden av parkeringsplatsen att påverka trafiken i området? Svar: Idag finns ca 150 parkeringsplatser på parkeringen på kvarteret Skeppsholmsviken. En dag under Gröna Lunds högsäsong har vi över 15 000 besökare i parken och en majoritet av dem kommer med båt, spårvagn, buss, cykel eller till fots.

Självklart ska gäster med funktionsvariation även fortsättningsvis kunna parkera, samtidigt som vi, tillsammans med övriga Djurgårdsaktörer, välkomnar alternativa och mer miljövänliga sätt att ta sig ut på Djurgården för de som kan. En ny gångbro har uppförts mellan Norra Djurgårdens Museipark och Rosendahl och planer finns även på ytterligare en gångbro mellan Strandvägen och området intill Junibacken.

Vad gäller trafiksituationen på Djurgården är detta redan idag en mycket viktig fråga och berör alla aktörer på Djurgården, såväl företag som boende och besökare. Den frågan kan inte utredas i ett enskilt detaljplaneärende som Gröna Lunds nya tivoliområde, utan drivs idag i samverkan mellan Region Stockholm, Trafikkontoret, Stockholms Stad, trafikbolagen och alla Djurgårdens aktörer.

Vi är alla överens om att både tillgänglighet och infrastruktur behöver förbättras på Djurgården och vi bidrar gärna där vi kan. Svar: Idag finns cirka. Varför vill Gröna Lund utöka sitt tivoliområde och hur påverkar det ljudbilden för grannarna? Svar: Varje säsong tar vi emot fler än 1,6 miljoner besökare varav de allra flesta är boende i Stockholm.

Vår vision för Gröna Lund 2024 handlar inte bara om att omvandla en tråkig plats till något fint och mer uppskattat, utan också om att kunna erbjuda stockholmarna och andra besökare en bättre tivoliupplevelse. Gröna Lund har en bra relation till våra grannar och vi bjuder regelbundet in de närboende för att informera om kommande händelser eller förändringar.

När det kommer till ljudvolymer från attraktioner eller konserter så mäts dessa regelbundet i dialog med Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet. De fastställda gränsvärdena gäller självfallet också på det nya tivoliområdet. Svar: Varje säsong tar vi.

 1. Hur kommer ett nytt tivoliområde att påverka de som bor precis intill? Svar: Det går inte att komma ifrån att det låter från ett tivoli när barn och vuxna har roligt tillsammans och de boende i vårt närområde är väldigt viktiga för oss.
 2. Ända sedan 1883 har Gröna Lund haft en god relation med de grannar som bor i Djurgårdsstaden.

Vi informerar dem regelbundet om vad som händer på tivolit och många av våra grannar besöker oss ofta, både för att åka karusell och lyssna på konserter. Som en del av detaljplanearbetet för det nya området har det genomförts omfattande ljudmätningar hos bland annat de grannar som bor närmast på Falkenbergsgatan.

Simuleringar baserat på dessa värden visar på en marginell ökning av ljud för de närmaste grannarna under den tid som Gröna Lund är öppet. Tillsammans med Stadsholmen som äger hyreshuset har vi genomfört en besiktning och enats om fönsteråtgärder som kommer att säkerställa att ljudvolymen inne hos grannarna håller sig inom gällande riktvärden.

På avstånd kommer det nya tivoliområdets ljudbild inte att göra någon märkbar skillnad. De som bor absolut närmast kommer också att få ett genuint djurgårdskvarter utanför dörren istället för en parkeringsplats. Den nya gatumiljön och strandpromenaden gör att omgivningen kommer bli ljusare, tryggare och mer inbjudande under alla delar av året.

 1. Svar: Det går inte att.
 2. An ni berätta vilka attraktioner som kommer att ligga på platsen? Svar: Vi vill skapa ett tivoliområde för gäster i alla åldrar och det är ännu inte bestämt exakt vilka attraktioner som kommer att finnas på det nya området.
 3. Men vi vill att spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska ska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga.

Allt i en härlig blandning för att skapa en tivoliromantisk helhet. Vi har tagit fram olika illustrationer för att visa ungefär hur det skulle kunna se ut med olika typer av attraktioner i de maximala höjderna på området. Dessa är dock inte skarpa planer, utan just illustrationer över hur det kan komma att se ut.

 1. Svar: Vi vill skapa ett.
 2. Vissa kritiker har uttryckt en oro för att området kommer att se ut som en “maskinpark” belamrat med stål och en mängd nya torn – stämmer det? Svar: Nej, det är helt fel.
 3. Vi varken vill eller får bygga så på området.
 4. Detaljplanen reglerar att området närmast vattnet ska utgöras av ett parkliknande område med träd, bakom vilket åkattraktioner kan sticka upp på några få ställen.

Vidare framgår av planen att minst 25 procent av nöjesfältsområdets mark- och takytor ska utformas med vegetation. Tivoliområdet ska vara en plats för gäster i alla åldrar, där spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga.

Vi ser gärna både traditionella såväl som nya attraktioner på området, som ska andas klassisk tivoliromantik med stämningsfulla lampor, färgglad arkitektur och prunkande blomsterarrangemang. Vår ambition med det nya tivoliområdet är att det ska finnas i flera generationer framöver och kunna förändras över tid.

Detaljplanen ger oss både viss handlingsfrihet över tid, samtidigt som de olika maxhöjderna gör förändringarna förutsägbara för omgivningen. Alla maxhöjder kommer med största sannolikhet inte heller att användas samtidigt och varje ny attraktion som ska uppföras på området kräver också individuella bygglovsansökningar, så att dessa följer riktlinjerna i detaljplanen.

 1. Vissa är kritiska till detaljplanen – hur ställer ni er till det? Svar: Det är bra att vi är många som är engagerade i hur Stockholm och Djurgården utvecklas.
 2. Vi har stor förståelse för att det väcker frågor och funderingar när vi berättar att vi vill göra ett helt nytt tivoliområde på vår parkering.
You might be interested:  Hur Mycket Har Det Regnat I Stockholm?

I Sverige finns demokratiska processer som ser till att alla som berörs får komma till tals när det gäller bland annat nya byggnationer. Vi har full respekt för de processer som ett nybygge innebär. Vi har uppfattat att mycket av kritiken grundar sig i oro för att bullret ska tillta, att byggnaderna ska bli högre än aviserat eller att grönområden ska ta skada.

Utifrån den oron är vi nu tydligare med våra planer för området. Vi har lyssnat och tagit till oss av kritik och feedback som har kommit in via remissrundor gällande detaljplanen, vilket har medfört förändringar i det nuvarande förslaget till detaljplan. Till exempel är maxhöjderna för attraktioner sänkta, bullerstudien har utökats, strandpromenadens konstruktion har fastställts samt att delar av randbebyggelsen har sänkts.

Markförhållandena har också utretts i mycket större omfattning än tidigare för att fastställa hur en eventuell risk för ras och erosion ska hanteras och förebyggas. Processen med remissinstanser och feedback är både gynnsam och viktig för ett detaljplaneärende som vårt, vilket vi är tacksamma för.

Varför ska just Gröna Lund och inte någon annan aktör få bygga tivoli här? Svar: Majoriteten av marken på Kvarteret Skeppsholmsviken ägs sedan 1998 av Gröna Lund och vi är en bärande del av platsens historia. Mellan åren 1924–1957 fanns Nöjesfältet på den aktuella platsen. Nöjesfältet var en bitter konkurrent till Gröna Lund, men allt förändrades när barnen till de konkurrerande tivolidirektörerna blev kära och gifte sig.

Då slogs verksamheterna ihop och så småningom lades verksamheten på Skeppsholmsviken ned för att bli den parkeringsplats som idag finns på området. Eftersom vi redan har tivoliverksamhet på andra sidan Allmänna gränd behöver vi inte exploatera marken maximalt utan satsar lika mycket på att utforma de allmänna ytorna på ett sätt så att alla djurgårdsbesökare kan uppskatta dem.

Här är inte minst djurgårdskvarteren, det allmänna torget vid färjeläget och den tänkta strandpromenaden, oerhört viktiga delar för framtiden. Svar: Majoriteten av marken. Skulle platsen kunna utnyttjas för att bygga bostäder istället? Svar: Skeppsholmsviken, som platsen heter och som idag är vår parkeringsplats, ligger i den så kallade Evenemangsparken, den del av den Kungliga Nationalstadsparken som är särskilt utpekad som ett av Stockholms viktigaste besöksmål.

Inom Evenemangsparken är det reglerat att nöjen och evenemang ska prioriteras framför nya bostäder. Marken ägs idag av Gröna Lund och den är särskilt utpekad som en plats som med fördel kan förändras. Vi vill skapa ett nytt tivoliområde som kan nyttjas av och skänka glädje till alla stockholmare – både inne på området och i omgivningarna runtomkring Svar: Skeppsholmsviken som.

Svar: Djurgården är Stockholms absolut grönaste stadsdel med flera hundraåriga ekar, skogsområden och ängar. Den tänkta utbyggnaden av Gröna Lund kommer att förvandla en parkeringsplats till ett område som bidrar till både nöje men, också ett mer hållbart ekosystem. Bland annat genom att minst 25 procent av mark- och takytor ska utformas med vegetation och nya träd som kommer att planteras.

Svar: Djurgården är Stockholms. Kommer man kunna gå längst med strandlinjen, utan att behöva betala entré till det nya tivoliområdet? Svar: Att tillgängliggöra strandlinjen för alla djurgårdsbesökare är en av våra högsta prioriteringar. Idag är det inte möjligt att gå längs med vattenbrynet på platsen och det vill vi passa på att göra något åt.

 • Vi vill skapa ett promenad- och kajstråk som är tillgängligt och öppet för alla.
 • Vi vill bygga en bred och inbjudande allmän bryggpromenad (utan entré till Gröna Lund) som placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet.
 • Här ska allmänheten kunna promenera hela vägen från Djurgårdsbron till färjeläget Allmänna Gränd, något som man inte kan göra idag.

Bryggan kommer att få bänkar och områden som inbjuder till att stanna upp och njuta av vattenläget. Målet är att göra strandpromenaden bättre och mer tillgänglig än idag. Svar: Att tillgängliggöra strandlinjen. Hur kommer ni bygga strandpromenaden med hänsyn till djur- och växtlivet i vattnet utanför Skeppsholmsviken? Svar: Att bygga på ett sätt som inte är skadligt för varken djur, växter eller miljö är viktigt för oss.

 1. I detaljplanen finns en utförlig miljökonsekvensbeskrivning där man tittat på alltifrån vattenkvalité, djurlivet idag, dagvattenavrinning och växter vid den befintliga strandlinjen.
 2. Utredningen visar att området inte har någon större betydelse för den biologiska mångfalden idag, men det nya tivoliområdet kan utformas för att ge betydande förbättringar i framtiden.

Till exempel ska tivoliområdet bestå av 25 procent grönytor vilket kommer att ge bättre förutsättningar för exempelvis bin och fåglar i närområdet. Dagvattnet, som idag rinner orenat ut i Saltsjön, kommer att renas genom en ny anlagd växtbädd. Den nya bryggan för strandpromenaden kommer att byggas på pålar i vattnet, så att det bildas skuggområden under bryggan.

 1. Skuggan innebär ett skydd för många fiskarter som kan locka till sig både bytesfisk och rovfisk, där just rovfisken har en viktig roll i ekosystemet för att begränsa övergödning.
 2. Onstgjorda fack med rotad vattenvegetation kommer att tillverkas på bryggans pålar.
 3. Det här kan förbättra möjligheterna för vattenväxter och därmed gömslen och habitat för bottenfauna jämfört med den sprängstensstrand som idag dominerar området.

Förhoppningen är att alla åtgärder som planeras för det framtida området kommer att skapa förutsättningar för en förbättring av den ekologiska statusen i vatten jämfört med hur det är idag. Svar: Att bygga på ett sätt. Fler frågor om Gröna Lund 2024? Mejla dina frågor till, så svarar vi så snart vi kan.
Visa hela svaret

Är det gratis för pensionärer på Gröna Lund?

Har pensionärer fri entré? Skriv ut – Ändrad den: Fre, 14 Okt, 2022 at 1:11 E.M. Nej, i år har pensionärer inte fri entré. Däremot har personer fyllda 65 år eller äldre, möjlighet att köpa en entrébiljett till ett rabatterat pris, endast 95 kr, oavsett dag.
Visa hela svaret

Vem äger marken på Gröna Lund?

Byggherre – Byggherre är AB Gröna Lunds Tivoli. Gröna Lund äger större delen av marken, men det finns områden som ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Stockholms stad. Hur Stort Är Gröna Lund Nya publika ytor längs med vattnet utanför Gröna Lund. Bild: Tillsammans/Parks and Resorts Hur Stort Är Gröna Lund Vy från Falkenbergsgatan. Illustration: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts Hur Stort Är Gröna Lund Vy från Allmänna gränd. Illustration: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts Hur Stort Är Gröna Lund Illustrationsplan över förslaget. Illustration: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts Hur Stort Är Gröna Lund Exempelbild med berg-och-dal-bana, vy från Nybroviken. Bild: Tillsammans/Parks and Resorts Hur Stort Är Gröna Lund Exempelbild med Pariserhjul, vy från Nybroviken. Bild: Tillsammans/Parks and Resorts I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. : Skeppsholmsviken, Gröna Lund
Visa hela svaret

Vilket är världens största nöjespark?

Cedar Point

Skylten vid entrén
Plats Sandusky, Ohio, USA
Öppningsdatum 1870
Ägare Cedar Fair Entertainment Company
Åkattraktioner

Visa hela svaret

Vilken är den största nöjesparken i Sverige?

Hur Stort Är Gröna Lund L illa Sverige har fler nöjesparker, sommarland, lekland, djurparker och äventyrsparker än man kan tro. Och skulle man ha otur med vädret en sommar kan man alltid göra ett besök på någon av parkerna. Själv har jag bara haft nöjet att besöka två av dem, och det var så länge sedan att jag slutat räkna.

Idag listar jag 21 av de kanske roligaste landen och parkerna i Sverige. Har du kanske en favorit som inte är med på listan? Missa inte era egna tips längst ner i listan 1. TOSSELILLA SOMMARLAND, TOMELILLA, SKÅNE Tosselilla är Skånes största sommarland. På Tosselilla hittar du massor av aktiviteter för både stora och små.

De har ett jättestort vattenland med flera vattenrutschkanor, tivoliland med berg-och-dalbanor och karuseller för hela familjen och motorland med go-cart, Segway och bumperbåtar. Här finns tamdjur, gigantiska klätterborgar, grillplatser och massor av andra aktiviteter för såväl stora som små.2.

VIKINGABYN I FOTEVIKEN, MALMÖ, SKÅNE Söder om Malmö är en välbesökt vikingamarknad den 1 juli- 4 juli. Här får du se arrangerade strider, tävlingar och gamla seder och ritualer samt möjlighet att köpa hantverksföremål gjort på vikingamanér.3. SKÅNES DJURPARK, HÖÖR, SKÅNE Skånes Djurpark är en djurpark en bit utanför Höör i mitten av Skåne.

Djurparken är världens största djurpark med nordiska djur 4. HIGH CHAPARRAL, HILLERSTORP, SKÅNE Vilda Västern mitt i djupaste Småland! På High Chaparral får hela familjen uppleva det riktiga Vilda Västern och träffa allt från cowboys, banditer, sheriffer, indianer samt självklart parkens egna hjältar Lucky Luke och Zorro. 5. BORÅS DJURPARK, BORÅS, VÄSTERGÖTLAND Borås Djurpark är djurparken som ofta presenterar sig som “Sveriges första Afrika”och inhyser ca 500 djur av 80 olika arter. Det är en populär djurpark som ligger utanför Borås nära köpcentret Knalleland.6. LISEBERG, GÖTEBORG, VÄSTERGÖTLAND Sveriges och Nordens största nöjespark hittar man i stadsdelen Heden i centrala Göteborg.

You might be interested:  När Öppnar Rusta I Alingsås?

Med över 40 antal attraktioner och konserter och Allsång varje måndag är det svårt att inte hitta något för alla på Liseberg.7. UNIVERSEUM, GÖTEBORG, VÄSTERGÖTLAND Har ni framtida uppfinnare eller forskare i familjen? Då ska ni bege er till Universeum, sommarlandet för de nyfikna barnen.8. SKARA SOMMARLAND, SKARA, VÄSTERGÖTLAND Bert Karlssons gamla skötebarn är fortfarande Sveriges största vatten- och nöjespark.

En inträdesavgift är allt som behövs betalas, sen är det fritt fram att nyttja samtliga 45 attraktioner i hela parken. Hur Stort Är Gröna Lund Bild: Jesper Anhede 9. SAGOSTIGEN, MALMKÖPING, SÖDERMANLAND I denna vackra sörmländska miljö hittar du Sagostigen, ett sagoland för barn i alla åldrar. Sagostigen är ett annorlunda sagoland med välgjorda interiörer från sagor för barn mellan 2 och 12 år.

 • Du hittar denna ekologiska och KRAV-märkta idyll utanför Malmköping, mitt I Sörmlands vackra natur.10.
 • FANTOMENLAND, ESKILSTUNA, SÖDERMANLAND nerlagt, men besök gärna Parken Zoo ändå.
 • Se nedan Här kan du prova Fantomens tron i Dödskallegrottan, kika in i kryptan där hans förfäder ligger begravda och få en glimt av skattkammarens rikedomar.11‎.

JUNIBACKEN, STOCKHOLM, SÖDERMANLAND Vill du fira sommaren med Astrid Lindgrens figurer? Då kan ni bege er till Junibacken i Stockholm. Hur Stort Är Gröna Lund 12. PARKEN ZOO, ESKILSTUNA, SÖDERMANLAND De vita tigrarna finns visserligen inte kvar på Parken Zoo i Eskilstuna, men nöjesparken är trots det väl värt ett besök. I djurparken finns sällsynta och spännande arter från hela världen, och dessutom finns ett Lek & Lär-område, flertalet åkattraktioner samt det tempererade Parkenbadet.13.

SKANSEN, STOCKHOLM, SÖDERMANLAND Vackra och gemytliga Skansen på Kungliga Djurgården i Stockholm är faktiskt världens första friluftsmuseum. Här kan du se de flesta av våra svenska rovdjur, besöka Skansen-Akvariet eller knalla in på Lill-Skansen där barnen kan interagera med djuren. Varje tisdagkväll under sommaren är det dessutom Allsång på Solidenscenen.14.

GRÖNA LUND, STOCKHOLM, SÖDERMANLAND Sveriges bästa nöjespark är gamla anrika Gröna Lund på Djurgården i Stockholm. Här trängs ett 30-tal attraktioner på en förhållandevis liten yta, vilket kan göra trängseln och köerna i maffigaste laget under de soligaste semesterdagarna. Hur Stort Är Gröna Lund 15. FURUVIKSPARKEN, FURUVIK, GÄSTRIKLAND I Furuviksparken kommer man närmare djuren, så nära att det faktiskt går att röra vid dem och de vid dig. Mitt bland alla djur och all växtlighet ligger dessutom parkens tivoli och bad.16. JÄRVZOO, JÄRVSÖ, HÄLSINGLAND Med en storslagen utsikt över dalgången och den, vackra Järvsöbygden är Järvzoo mer än bara en djurpark.

Här finns enbart nordiska arter av däggdjur och fåglar, som alla vistas i så naturliga miljöer som möjligt. Varghotellet erbjuder möjligheten att uppleva vargar på nära håll – tre av hotellrummen har nämligen utsikt över varghägnet.17. ORSA BJÖRNPARK, ORSA, DALARNA I Orsa hittar man Europas största björnpark där besökarna erbjuds en unik möjlighet att betrakta djuren i deras naturliga miljö.

Orsa Rovdjurspark ligger i Orsa Grönklitt och är med sina 325 000 kvm Europas största rovdjurspark. Det är verkligen ingen vanlig djurpark, här lever djuren i stora inhägnader med naturliga skogsmiljöer. Parken har valt en inriktning med stora rovdjur från norra halvklotet och flera av dem är utrotningshotade. Hur Stort Är Gröna Lund 18. HALMSTAD ÄVENTYRSLAND, HALMSTAD, HALLAND Med tio temaparker i en stor park har detta äventyrsland massor att erbjuda den nöjeslystna familjen.19. KOLMÅRDENS DJURPARK, NORRKÖPING, ÖSTERGÖTLAND Kolmårdens Djurpark är en av Sveriges absolut populäraste turistattraktioner med närmare en halv miljon besökare varje år. Hur Stort Är Gröna Lund Bild: Rickard Moneus 20. VIKINGABYN, VISBY, GOTLAND Res mer än tusen år tillbaks i tiden och besök Vikingabyn på Gotland.21. ASTRID LINDGRENS VÄRLD, VIMMERBY, SMÅLAND I pittoreska Vimmerby hittar man Astrid Lindgrens Värld, som är en teater- och temapark där besökarna kan uppleva den folkkära författarens sagofigurer i riktiga miljöer.
Visa hela svaret

Vilken nöjespark är störst i Norden?

När Göteborg blomstrar om våren är det extra mysigt att resa till Sveriges näst största stad – och Norden största nöjespark, Liseberg! Här hittar du nyheter som Valkyria, adrenalin pumpande AtmosFear och AeroSpin, konserter på sommaren och mysiga familjeattraktioner som blomsterkarusellen och barnens paradis.

 • Eller varför inte ta en romantisk resa i Liseberghjulet, med utsikt över hela parken och Göteborgs stad? Mysiga Tivoli i Köpenhamn från 1843 är full av upplevelser, allt från berg- och dalbanor till konserter, shower och ballett.
 • Änn suget i magen av Vertigo (100 km / h) eller dyk in i en virtuel reality-upplevelse i Dæmonen, som tar dig genom ett kinesiskt universum med eldsprutande drakar i 77 km / h.

På sommarsäsongen kan du njuta av trädgårdarna som H.C. Andersen och Walt Disney gjorde på sin tid, och i Tivolis Food Hall hittar du 16 olika restauranger och vinbarer att välja mellan. Yum! Känd för karuseller som SpinSpider, Speedmonster, Spaceshot och Thundercoaster, är Tusenfryd en sommarklassiker, bara 20 minuter med bil från Oslo,

 1. Den gamla spökborgen har förvandlats till “Nightmare”, som är den första 5D-attraktionen i Europa,
 2. Familjen finner också många barnvänliga klassiker här – ta gärna med badkläder för att åka ner längs med Badefrydelven i stora gula badningar! Vi minns väl alla BonBons godis från när vi var små? I Bonbon-land kan du dyka ner i en galen värld av adrenalin, godis och roligt – bara en timma från Köpenhamn.

Parken har över 60 bemannade och obemannade attraktioner, allt från virtual reality till adrenalinpump i Vildsvinet och Cobratornet, samt många barnvänliga attraktioner för de minsta. Kristiansand är barnens stad och här hittar du aktiviteter för hela familjen: mysiga vitmålade byar och skärgården med vackra stränder, båtliv och djurparken, som år 2016 hade sitt 50-årsjubileum.
Visa hela svaret

Hur många ryms på Gröna Lund konsert?

Vi har nu stängt insläppet då vi har nått maxantal för publik inne på Gröna Lund. Ja, 17 000 är maxantalet.
Visa hela svaret

Hur många meter är fritt fall på Gröna Lund?

Fritt Fall & Fritt Fall Tilt. En hisnande färd från 80 meters höjd där du störtar mot marken i 100 km/h!
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att ha hela Gröna Lund för sig själv?

Slipp köa i timmar – få Gröna Lund för dig själv Årets julklapp blev elcykeln – en betydligt dyrare variant än den vanliga, hederliga cykeln. Och lyx verkar vara ett genomgående tema när det kommer till nyheterna bland julklapparna i år. Nu lanserar nämligen Gröna Lund och Live It ett samarbete som ger besökare chansen att hyra hela Gröna Lund för en timme innan tivolit öppnar.

Vill man inte vara helt ensam på tivolit så kan man ta med sig upp till 500 vänner. När timmen nått sin ända öppnar Gröna Lund för alla gäster, men åkbanden fortsätter att gälla under hela dagen. Läs också: – Vi har tidigare erbjudit möjligheten för företag, men har haft både artister, stjärnor och privatpersoner som velat komma med sin familj eller med sina vänner.

Efter att vi fört en diskussion med Live It kan vi nu erbjuda det för privatpersoner via dem, säger Kristoffer Svensson, Gröna Lunds försäljningschef. Sugen på att skämma bort dig själv och ett gäng vänner? Då kommer det kosta dig dyrt – riktigt dyrt.
Visa hela svaret

Hur lång mäste man vara för att åka allt på Gröna Lund?

Hur lång måste man vara för att åka Monster? – Man måste vara minst 140 cm lång för att åka Monster.
Visa hela svaret