Hur Mycket Kostar Vägtullar I Stockholm?

Hur Mycket Kostar Vägtullar I Stockholm
Tider och belopp för trängselskatt i Stockholm – Transportstyrelsen Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad samt på Essingeleden. Det högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor för högsäsong och 105 kronor för lågsäsong.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar vägtull?

Tider och belopp för trängselskatt i Stockholm Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad samt på Essingeleden. Det högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor för högsäsong och 105 kronor för lågsäsong.
Visa hela svaret

Hur mycket drar trängselskatten in i Stockholm?

Hur Mycket Kostar Vägtullar I Stockholm Foto: Jacob Sjöman/Transportstyrelsen Publicerad: 23 apr 2020, kl 11:05 Nya siffror från mars månad visar att trängselskatten drar in rekordbelopp till statskassan.256 miljoner drog staten in på trängselskatt i Göteborg och Stockholm under mars månad, mitt i rådande coronakris.

 • Transportstyrelsen, som har hand om trängselskatten, har märkt av en kraftig höjning av inkomsterna från trängselskatten i Stockholm under mars månad.
 • Saken är den att från 1 mars gäller den nya högre avgiften, högsäsongsavgift, i just Stockholm.
 • I Göteborg är avgiften likvärdig under hela året.
 • Den högre avgiften har blivit lite av en skattemässig succé, trots att antalet passager genom vägtullarna har minskat under mars månad beroende på att färre pendlar och fler jobbar hemifrån för att minska spridningen av coronaviruset.

På många arbetsplatser har arbetsgivarna beordrat sina anställda att jobba hemifrån. Under mars månad uppgick intäkterna från passagerna i Stockholm och Göteborg till 256 miljoner kronor, det är 23,7 miljoner kronor mer än under samma månad i fjol, trots färre passager i och med pandemin.

 1. I Stockholm gäller följande, det nuvarande maxbeloppet för trängselskatten är 135 kronor per dag vilket är en höjning med 30 kronor från grundbeloppet.
 2. Högsäsong pågår under perioden 1 mars till och med dagen före midsommarafton och från 15 augusti till 30 november.
 3. Övrig tid är lågsäsong.
 4. Helgdagar och vissa dagar före helgdag är skattebefriade, likaså juli månad förutom de fem första vardagarna.
You might be interested:  Hur Många Muslimer I Malmö?

Lägsta belopp ligger på 11 kronor och högsta belopp under högsäsong är 45 kronor per passage, under lågsäsong är högsta belopp 35 kronor. Skatten tas ut mellan klockan 06.00 på morgogen och upphör klockan 18.29. LÄS MER: Nu höjs trängselskatten I Göteborg är det maximala beloppet 60 kronor per dag och det lägsta respektive det högsta beloppet per passage är 9 respektive 22 kronor.

 1. I övrigt gäller samma sak som i Stockholm gällande helgdagar och skattefritt under juli månad.
 2. I början av april månad kom moderaterna med ett förslag om att pausa trängselskatten fram till sommaren för att lindra effekterna av coronakrisen.
 3. Niklas Wyman (M), andre vice ordförande i riksdagens skatteutskott sa: – Vi uppmanar regeringen och samarbetspartierna att pausa trängselskatten så länge de här rekommendationerna gäller.

Det är rimligt att man pausar skatten fram till sommaren. Sedan ställde sig Miljöpartiet bakom den här uppmaningen. Trafikborgarrådet Daniel Helldén uttalade sig vid en pressträff den 8 april: – Jag uppmanar regeringen att se till att vi pausar trängselskatten under coronakrisen för att underlätta för stockholmare som behöver ta sig fram i stan.

Strax därefter vände sig Nyamko Sabuni direkt till sin samarbetspartner Stefan Löfven och sa: – Personalgrupper inom strategiskt viktiga samhällsfunktioner måste till sina arbeten och för att de ska kunna resa säkert utan att utsätta sig för risk för smitta så menar vi att de måste åka sina egna fordon in till jobbet.

Då kan det inte vara så dyrt som det är med trängselavgifter. LÄS MER: Fler vill pausa trängselskatten Det är oklart vad det här får för effekt men just nu ligger ärendet för beredning i regeringskansliet. Om inte regeringen agerar kan i stället riksdagens finansutskott göra det, men endast om det finns en majoritet för att stoppa trängselskatten tillfälligt.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Gör Man Med Döda Husdjur Stockholm?

Vad kostar det att ha bil i Stockholm?

Hur du räknar på bilens kostnad – Som minst kostar det 3720 kr i månaden att äga ny bil, enligt siffror från Swedbank (3), Förenklat kan kostnaderna delas in i tre grupper: Direkta kostnader – t.ex. bensin, service, reparation, däck, skatt och trafikförsäkring; indirekta kostnader – t.ex.

Direkta kostnader, SEK per år
Bensin 11 480
Service, reparation 5 150
Underhåll, tillbehör, däck 3 650
Trafikförsäkring 3 600
Fordonsskatt (Bonus Malus) 2 000
Besiktning 395
26 275
Indirekta kostnader
Kompletterande försäkring (hel- eller halvförsäkring) 4 100
Parkering (t.ex. hyra av fast p-plats/garage, eller avgift för tillfällig parkering via automat/app) 3 500
Vardagsunderhåll, t.ex. biltvätt, kylarvätska, spolarvätska etc. 1 000
Vägtullar Beroende på var du bor och kör
Trängselskatt Beroende på var du bor och kör
8 600
Finansiella kostnader
(Räntekostnader på billån 9 550)
Värdeminskning 11 760
21 310
Totalt: 46 635 (56 185)
Totalt per månad exklusive finansiering 3 886
(Totalt per månad inklusive finansiering 4 682
Totalt per mil exklusive finansiering 31
(Totalt per mil inklusive finansiering 37

Baserat på 1500 körda mil per år. Bensinpris på 14,17 kronor per liter. Räntekostnader enligt nuvarande avgifter från Lån & Spar-banks billån, effektiv ränta 4,55%, återbetalningstid 5 år. De tre kostnadsgrupperna använder vi för att du inte ska glömma utgifter som är lätta att förbise.

 • Genom att göra en tydlig kalkyl på hur mycket din bil kommer kosta dig är det enklare att välja en bil som möter alla dina behov, från komfort till pris.
 • Direkta kostnader är sådana kostnader som är direkt relaterade till bilen du äger, med andra ord utgifter som du måste tillåta för att ens kunna köra bilen.

Till den gruppen räknas utgifter för bensin, service, besiktning, eventuella reparationer, däck, fordonsskatt och den obligatoriska trafikförsäkringen. I gruppen indirekta kostnaderna räknar vi utgifter som uppkommer i samband med att du har bil. Hit räknar vi till exempel försäkringar som kompletterar trafikförsäkringen, som hel- eller halvförsäkring, och kostnader för parkering.

 1. Beroende på var du bor, eller var du kommer att köra, kan du också behöva räkna in vägtullar.
 2. Bor du till exempel i Malmö men jobbar i Köpenhamn och planerar att använda bilen för pendlingen bör du räkna in kostnaden för att köra över Öresundsbron.
 3. Du som bor i Stockholmsområdet och kommer köra innanför tullarna vill lägga till trängselskatt.
You might be interested:  Var Ligger Migrationsverket I Göteborg?

Slutligen har vi de finansiella kostnaderna. Här råder det delade meningar om huruvida dessa ska räknas in när man räknar på sin bil eller inte. Vi tror starkt att det är bättre att ha koll på sin totala månadskostnad och veta precis vilka utgifter som bilen bidrar till, för att kunna avgöra om man gör en bra bilaffär.

 • Därför bör du inkludera hur mycket bilen minskar i värde varje år för att bättre förstå hur mycket av dina investerade pengar som förfaller allt eftersom att bilen används.
 • Tar du lån för att finansiera hela eller delar av ditt bilköp föreslår vi också att du räknar med dina ränteutgifter för att förstå exakt vad bilen kostar dig.

Amorteringen räknar du inte med då den utgör den klumpsumma som du betalde när du köpte bilen (4),
Visa hela svaret

Finns det vägtullar i Sverige?

Trängselskatt – Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar. Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.
Visa hela svaret

Hur betalar utländska fordon trängselskatt?

Trängselskatt: Sedan den 1 januari 2015 gäller trängselskatten i Stockholm och Göteborg även utländska fordon. Numera ska också utländska personbilar, lastbilar och bussar betala trängselskatt när de passerar någon av betalstationerna i Stockholm eller Göteborg.
Visa hela svaret