Hur Mycket Har Det Regnat I Stockholm?

Hur Mycket Har Det Regnat I Stockholm
Senaste värdet: 555 mm (2021).
Visa hela svaret

Hur mycket har det regnat i är?

Årsnederbörden i Sverige av regn och snö är i allmänhet på 500- 800 mm.
Visa hela svaret

Hur mycket regn på en dag?

Så mycket regn motsvarar en millimeter På ett år faller det i snitt nästan 700 mm nederbörd i Sverige, på vissa platser mer och på andra platser mindre såklart. Men hur mycket vatten motsvarar varje millimeter som faller ur molnen? För att förstå hur mycket en millimeter regn är kan man tänka så här: Häller du en liter vatten i ett badkar som har en bottenarea på en kvadratmeter, kommer karet fyllas upp till ett djup på en millimeter. Regnintensiteten avgör såklart hur stora konsekvenserna blir och hur snabbt man blir blöt. Faller det en millimeter, alltså en liter per kvadratmeter, på en minut klassas det som skyfalll vilket kan få stora konsekvenser. Regnar det istället konstant under en hel dag och kommer en millimeter, då har det istället duggat under stora delar av dagen.

 1. I snitt faller det en millimeter nederbörd 115 dagar per år, i form av snö, hagel och regn.
 2. I delar av Jämtland och Lappland är det normalt sett flest dagar med en millimeter nederbörd, där de har uppemot 160-180 stycken.
 3. De platser som normalt sett har minst antal dagar med en millimeter nederbörd ligger främst längs kusterna i våra östra landskap, där faller det i snitt en millimeter var fjärde till var femte dag.

Att det regnar mer än tio millimete r på ett dygn är mindre vanligt, i snitt sker det 18 gånger per år. I Halland, delar av Västergötland och Bohuslän sker det däremot ungefär dubbelt så ofta, men de tillhör de nederbördsrikaste områdena vi har i Sverige.

Publicerad 28 dec 2022

Väder-Micke Hälsa Klimat Väder Fritid : Så mycket regn motsvarar en millimeter
Visa hela svaret

Vilken månad är Regnigast i Sverige?

Nederbörd – Nederbörden är relativt jämnt fördelad över året. Juli och augusti är normalt regnigast då eftermiddagsskurar och värmeåskväder är relativt vanliga i framförallt Götalands inland. Torrast är det vanligtvis i maj. Årsnederbörden är ca 500–1000 mm i nästan hela landet.
Visa hela svaret

Är 20 mm regn mycket?

En millimeter regn på en kvadratmeter ger en liter vatten. Om du vill kunna hantera ett kraftigt regn bör du räkna med ett regn på cirka 20 millimeter.
Visa hela svaret

Vilken månad regnar det mest i Stockholm?

Juli och augusti är de nederbördsrikaste månaderna i Stockholm, med drygt 65 mm nederbörd i genomsnitt per månad. De torraste månaderna är februari och mars, där medelvärdet är ca 25-30 mm.
Visa hela svaret

Är 1 cm regn mycket?

Fluff-faktorn – En faktor som har stor betydelse för hur mycket nysnö det blir är den så kallade fluff-faktorn, alltså i princip hur mycket luft som finns inuti snötäcket som bildas. Alla har väl varit med om att när det snöar lätt och är kallt så blir snön som lägger sig så fluffig och lätt att man enkelt kan borsta bort den och högen som bildas blir ganska liten.

 1. Är det istället nära 0 grader och nysnödjupet detsamma är det tungt att skotta och snövallarna växer snabbt.
 2. Detta är alltså fluff-faktorn, och den beror på temperaturen, men i viss mån även luftfuktighet.
 3. Den generella regeln är att 1 millimeter nederbörd (alltså 1 liter per kvadratmeter) ger 1 centimeter nysnö.
You might be interested:  Vad Tjänar En Lärare I Göteborg?

Men den regeln gäller bara nära 0 grader, för är det kallare “bygger” samma mängd nederbörd betydligt mer:

1 cm vid 02 cm vid –73 cm vid –114 cm vid –145 cm vid –166 cm vid –187 cm vid –21

Men därtill påverkar alltså även luftfuktighet och vind, så det går inte att använda fluff-faktorn rakt av vid alla tillfällen. : Hur mycket nysnö blir det?
Visa hela svaret

Är 40 mm regn mycket?

Uppdaterad 7 december 2021 Publicerad 10 juli 2012 Med extrem nederbörd avses mängder som väsentligt överstiger de normala, till exempel under en månad eller på en dag eller en timme. Lite förenklat kan man säga att en nederbördsmängd på 40 mm per dygn ofta uppfattas som skyfall. När så mycket som 90 mm faller på 24 timmar får man höga flöden i vattendrag med risk för ras och översvämningar i det utsatta området. SMHIs mer strikta definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.

Omfattande och skadebringande regn i Sverige uppkommer i anslutning till långsamma fronter, som åtskiljer mycket varm och fuktig luft från kyligare och torrare luft. Längs fronterna bildas samtidigt regnområden och efterhand ökar vindarna. Området med regn ökar också i storlek medan regnintensiteten i stället ofta börjar avta.

Mer lokala men intensiva åskskurar kan också ge mycket stora regnmängder. En tämligen stor del av de översvämningar som drabbar vårt land uppkommer när flera regn i följd passerat, även om de var för sig kanske inte gett några extrema mängder. Många översvämningar orsakas också av vårfloden i samband med snösmältning efter en snörik vinter.

 • SMHI har kartlagt antalet fall med extrem nederbörd under det senaste seklet.
 • En studie omfattar extrem nederbörd som uppmätts vid en geografisk punkt, under 1 till 30 dygn, Extrem punktnederbörd,
 • En tidigare analys visar fall med mycket extrem nederbörd över ett större område, Extrem arealnederbörd,

Här redovisas tillfällen med minst 90 mm över arean 1000 km² under 24-timmar.
Visa hela svaret

Är 1 mm regn per timme mycket?

Regn och regnskurar – Lätt regn ger mindre än 0,1 mm per 10 minuter eller högst 0,5 mm på en timme. Måttligt regn ger 0,1-0,7 mm per 10 minuter eller 0,5-4 mm på en timme. Starkt regn ger mer än 0,7 mm per 10 minuter eller mer än 4 mm på en timme. Lätta regnskurar ger mindre än 0,4 mm per 10 minuter eller högst 2 mm på en timme.
Visa hela svaret

Vilken stad får mest regn?

Hur Mycket Har Det Regnat I Stockholm Borås är återigen Sveriges regnigaste stad. Foto: Nesvold, Jon Olav/NTB scanpix BORÅS Publicerat onsdag 3 mars 2021 kl 15.04

Siffror från SMHI visar att Borås fortfarande är landets regnigaste stad. Med 1324 mm regn år 2020 tar staden hem förstapriset. Regnigaste platsen är dock Torup (Halland) med 1399 mm, men som stad är Borås fortfarande Sveriges regnigaste.

Har du frågor eller förslag gällande våra digitala tjänster? Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl.9-17.
Visa hela svaret

Hur mycket regn i maj 2022?

Nederbörd – I maj 2022 fick stora delar av Götaland, Svealand samt fjälltrakterna en nederbörd kring eller något över det normala. Ritsem (startår 1981, Lappland) hade sin blötaste maj månad sedan 2007. I övriga Norrland samt i östra Götaland låg nederbörden kring eller under det normala.

 • I trakterna kring Västernorrlands- och Gävleborgs län var maj månad torr men välbehövligt regn nådde även dessa trakter den 31.
 • Trots den allmänt täta lågtryckstrafiken så bjöds det inte mer än på splittrad nederbörd i små mängder under perioden den 1 till 18 med undantag för 10 och 11.
 • Det mesta av nederbörden fastnade istället i fjällkedjan.

Den 10 och 11 passerade en kallfront österut med välbehövligt regn. På sin färd över Sydsvenska höglandet försvagades dock nederbörden och det blev därför fortsatt torrt öster därom. Den 19 präglades av mycket energi i lufthavet som gav kraftiga skurar och åska. Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild Nederbördssumma under maj 2022. Förstora Bild Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2022 (683 kB, pdf) Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2022 (24 kB, pdf)
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Boka Dos 3 Stockholm?

Hur varm kommer sommar 2022 vara?

Så blir vädret sommaren 2022 – Juni kommer enligt meteorologen att präglas av ostadigt väder med temperaturer runt och lite under det normala i de södra delarna av Sverige. I norr kan temperaturerna istället ligga lite över det normala. Enligt prognosen kommer juni också att ha mer nederbörd än normalt.

Julivädret spås bli något mer soligt med större möjlighet till stabilare perioder med högtrycksryggar och mellan 20-25 grader i perioder. Från mitten och mot slutet av månaden är chanserna störst till härligt sommarväder. I augusti spås vädret bli mer ostadigt igen men temperaturen ser ut att ligga runt det som anses normalt för perioden.

På vissa håll kan det dock bli kallare än vanligt. Nederbördsmängden spås ligga på normala nivåer. Överlag under sommaren kommer de östra delarna av landet att bli torrare och sydvästra Sverige får mest ostadigt väder. Källa:, : Så blir sommarvädret i juni, juli och augusti 2022 enligt meteorologen
Visa hela svaret

Vad betyder 40% chans till regn?

Andelen, delen och det hela –

 1. Det finns ett samband som vi kan använda oss av för att beräkna hur många procent en viss del av det hela är. Sambandet lyder:
 2. $$ andelen=\frac $$
 3. Med andelen menar vi alltså hur stor del av det hela som något är, vilket vi kan ange i procent.
 4. Om vi till exempel har en skolklass bestående av 20 elever och 12 av dessa elever är pojkar, då kan vi med hjälp av förlängning beräkna hur många procent pojkar det finns i klassen så här:
 5. $$ andelen=\frac =\frac }} }}=\frac =60\,\%$$
 6. Andelen pojkar i klassen är alltså 60 %.

Istället för att förlänga ett bråk så att nämnaren blir lika med 100, kan vi beräkna värdet av bråket genom att vi dividerar täljaren med nämnaren. Då får vi vanligtvis ett decimaltal. Till exempel kan vi beräkna bråket 1/5 som

 • $$ \frac =0,2$$
 • Det decimala talet 0,2 tolkar vi som två tiondelar, vilket är detsamma som 20 %:
 • $$ 0,2=\frac =\frac =20\,\%$$
 • Hur mång procent av frukterna är apelsiner?

I en skål med fem stycken frukter är fyra av frukterna apelsiner och en av frukterna är en banan. Räkna ut hur många procent av frukterna som är apelsiner. Lösningsförslag: Vi börjar med att undersöka vad som är det hela och vad som är delen. Det hela är antalet frukter som finns i skålen.

 1. Vi räknar ut antalet procent genom att dividera delen med det hela:
 2. $$andelen=\frac =\frac =$$
 3. $$=\frac =\frac }} }}=\frac =80\,\%$$
 4. Svar: Andelen apelsiner av frukterna i skålen är 80 %.
 5. Hur många procent av eleverna går i årskurs 7?

I en viss skola går 200 elever. Av dessa elever går 72 stycken i årskurs 7. Räkna ut hur många procent av eleverna går i årskurs 7.

 • Lösningsförslag:
 • Vi börjar med att undersöka vad som är det hela och vad som är delen.
 • Det hela är antalet elever som går i skolan, vilket är 200 stycken elever.
 • Delen som vi är intresserade av är antalet elever som går i årskurs 7, vilket är 72 stycken elever.
 • Vi räknar ut antalet procent genom att dividera delen med det hela. I det här fallet är det hela mer än 100, så vi får förkorta bråket:
 • $$andelen=\frac =\frac } rskurs\,7} =$$
 • $$=\frac =\frac 2}}\,\,} 2}}}=\frac =36\,\%$$
 • Svar: Andelen elever som går i årskurs 7 är alltså 36 %.

Visa hela svaret

Hur mycket är 100 mm regn?

En tumregel är att 4 inches motsvarar 100 mm.
Visa hela svaret

Hur mycket är 80 mm regn?

1 mm regn motsvarar 1 liter per kvadratmeter.10 mm motsvarar alltså att du fyller upp en vanlig standardhink till bredden och häller ut det på en kvadratmeter stor yta. Det är ganska mycket vatten det.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Sm Guld Har Malmö?

Hur många mm regn har det kommit?

Senaste värdet: 555 mm (2021). Utgångsvärde: 620 mm (1961).
Visa hela svaret

Hur många mm regn är mycket?

Regn och regnskurar – Lätt regn ger mindre än 0,1 mm per 10 minuter eller högst 0,5 mm på en timme. Måttligt regn ger 0,1-0,7 mm per 10 minuter eller 0,5-4 mm på en timme. Starkt regn ger mer än 0,7 mm per 10 minuter eller mer än 4 mm på en timme. Lätta regnskurar ger mindre än 0,4 mm per 10 minuter eller högst 2 mm på en timme.
Visa hela svaret

Hur mycket regn är 30 mm?

Enheter – I Sverige anges nederbördsmängden vanligen i millimeter. Om det exempelvis regnar 1 mm innebär det att regnvattnet bildar ett 1 mm tjockt skikt på en horisontell yta om inget vatten avdunstar eller rinner undan.1 mm regn motsvarar 1 liter per kvadratmeter.

I många länder föredrar man således att ange nederbörden i liter per kvadratmeter. Enligt WMO så bör man i stället för liter snarare använda enheten kilogram per kvadratmeter. Densiteten hos vatten varierar något med temperaturen, men i praktiken kan man anse att 1 liter vatten väger 1 kilogram, och att enheterna därför är likvärdiga.

I engelskspråkiga länder anger man gärna nederbörden i inches med två decimaler. En tumregel är att 4 inches motsvarar 100 mm.
Visa hela svaret

Var har det regnat mest?

Tio viktiga saker att känna till om regn | Forskning & Framsteg

Världsrekord i nederbörd – med 350 regndagar per år – har Waialeale, vulkanen i mitten på Kauai, en av hawaiiöarna. Där faller i genomsnitt 12 350 millimeter regn per år. Rekordåret 1948 kom det 16 000 millimeter. Jordens torraste kontinent är Antarktis, med 715 millimeter nederbörd per år. Genomsnittet för hela planeten är 990 millimeter. Statistiskt sett kommer mer regn över städerna, där föroreningar skapar luftpartiklar som regndropparna kan kondensera på. Dessutom utgör tätbebyggda områden ett slags “värmeöar”, som får varm luft att lyfta och bilda moln. Skillnaden i temperatur mellan en stor stad och landsbygd kan vara så stor som 12 grader Celsius. Staden med störst årliga nederbörd i världen är Cherrapunijee i nordöstra Indien, med 11 430 mm vatten per år. I Europa regnar det mest i bosniska Crkvica. Torraste staden i världen är Arica i norra Chile. Mellan oktober 1903 och januari 1918 – i 14 år och fem månader – föll inte en droppe regn där. Det regnar även på andra platser i solsystemet. På Saturnus största måne, Titan, regnar det metan. Och på Venus regnar det svavelsyra – men hettan gör att den aldrig når marken, utan dunstar bort redan på 25 kilometers höjd. Atmosfären hos den avlägsna exoplaneten OGLE-TR-56b i stjärnbilden Skytten består mest av järnatomer, så i stället för vatten faller där ett regn av järn. Regndroppar avbildas ofta som tårformade. Det är de aldrig. De minsta, med en diameter på cirka 1 millimeter, är klotrunda. Större droppar plattas till nerifrån; de över 3 millimeter blir bönformade och när de är större än 5 millimeter faller de sönder i mindre droppar. Det regnar mest på sommaren, för det ryms mer fukt i varm luft än i kall. När den lätta, varma luften stiger avkyls den. Då bildas moln med nederbörd till följd. Oftast regnar det därför på eftermiddagen på somrarna. Mest regn under ett dygn i Sverige kom den 28 juli 1997, då det föll 198 millimeter regn i Fagerheden i Piteå kommun. Största årsnederbörd –1 866 millimeter – föll över Mollsjönäs norr om Göteborg år 2008. Sommarrekordet har Åsnorrbodarna i Gävleborg, som i augusti 1986 fick 356 millimeter regn. Om det kommer en häftig skur blir man minst blöt om man springer i medvind, dock inte snabbare än det blåser – enligt en beräkning av italienska forskare. Frågan är bara om det inte är bäst att snabbt söka skydd, ifall man vill förbli torr.

: Tio viktiga saker att känna till om regn | Forskning & Framsteg
Visa hela svaret