Hur Många Gator Finns I Göteborg?

Hur Många Gator Finns I Göteborg
Kungsgatan är en av Göteborgs ursprungliga gator och den äldsta med det namnet i Sverige. Gatan har aldrig haft något annat namn. Kiettil Klaessons karta från 1644. Den tidigast kända gatunamnskartan. Gatunamn i Göteborg har troligen funnits alltsedan stadens grundande 1621, men det finns inga bevarade handlingar om de första gatunamnen. Då staden anlades av holländare, hämtades gatunamnen i flera fall från Amsterdam,

Av de ursprungliga gatorna är det endast Kungsgatan och Kyrkogatan som aldrig haft något annat namn; Kungsgatan i Göteborg är också den äldsta gatan med det namnet i Sverige. På 1700-talet tillkom få nya gator, men i samband med att murarna runt staden raserades i början av 1800-talet fick flera nya gator namn.

Under 1800-talet expanderade staden och omkringliggande områden införlivades och på 1880-talet fördubblades antalet gatunamn. Därigenom fanns behov av att ta fram nya principer för hur gator skulle namnges, då det inte räckte till med lokalt motiverade och naturliga namn.

Staden växte under 1900-talet, många nya områden byggdes och gatorna i dessa områden fick gruppnamn utifrån yrken, växter, geografiska namn och musikinstrument. Antalet namnsatta gator, torg, platser, trappor med mera år 2012 i Göteborg är 6 650, varav inom vallgravarna 101 gator. Längden på dessa är 140,5 mil och ytan 14 miljoner kvadratmeter.

Totalt finns cirka 20 379 mellanblåa namnskyltar med vit text uppsatta.
Visa hela svaret

Vilken är den längsta gatan i Göteborg?

Hjalmar Brantingsgatan

Hjalmar Brantingsgatan. Vy mot öst från gångbron nära Wieselgrensplatsen,
Namn efter Hjalmar Branting
Namngiven 1939
Läge
Plats Tingstadsvassen, Brämaregården i Göteborg
Sträckning Hisingsbron – Vårväderstorget
Längd 4 400 meter
Betydelse
Känd för Huvudgata på centrala Hisingen
Byggnader Bravida Arena Lundbybadet
Handel Backaplan
You might be interested:  När Börjar Sommarlovet 2022 Göteborg?

Hjalmar Brantingsgatan är en närmare 4 400 meter lång gata i stadsdelarna Tingstadsvassen och Brämaregården i Göteborg och en av stadens längsta gator. På gatan, vid Frihamnen, ligger Göteborgs lägsta punkt, två meter under medelvattenytan. Den går från Hisingsbron till Vårväderstorget på Hisingen,

  1. Gatan är en av de viktigare genomfartslederna på Hisingen,
  2. Den passerar bland annat förbi Backaplan, ett av Göteborgs största köpcentra, Wieselgrensplatsen som är stadsdelscentrum i Lundby, fotbollsarenan Bravida Arena (tidigare Rambergsvallen), Lundbybadet och Volvo Penta,
  3. Hjalmar Brantingsgatan fick sitt namn 1939 till minne av statsministern Hjalmar Branting,

Namnberedningen föreslog först Brantingsgatan, Gatan hette dels Försänkta gatan och dels, under åren 1922–1929 inom Brämaregården, Letsegatan efter hemmanet Lundby Letsegård, Längs hela vägen kör spårvagnslinjerna 5, 6, 10 och 13, som utgör samtliga spårvagnslinjer ut på Hisingen.
Visa hela svaret

Vilket är det vanligaste gatunamnet?

Flest bor på Storgatan – Sett till alla gatunamn i hela landet är den vanligaste gatan att bo på Storgatan. Nästan 55 400 personer bor på en gata med det namnet. Storgatan finns i 180 kommuner från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. Historiskt sett var gator med det namnet stadens eller tätortens största gata.

Gatunamn Befolkning totalt Antal gator
Storgatan 55 360 180
Ringvägen 32 771 205
Nygatan 21 987 170
Skolgatan 21 081 196
Kungsgatan 20 746 78
Järnvägsgatan 18 402 189
Drottninggatan 17 193 57
Trädgårdsgatan 16 496 167
Skogsvägen 13 406 204
Strandvägen 13 365 187
Bergsgatan 12 527 98
Kyrkogatan 11 772 133
Torggatan 10 637 129
Villagatan 10 565 142
Parkgatan 10 441 152

Visa hela svaret

Vem bestämmer namn på gator?

Alla bostadsentréer ska ha en unik adress. Om en väg saknar namn kan dess vägförening eller samlade boende längs med vägen ge förslag på namn. Kommunen har en namnsättningsgrupp som tar fram förslag på gatunamn i tätorterna. Om exempelvis räddningstjänst och ambulans snabbt ska hitta fram till rätt bostad är det nödvändigt att den har en korrekt och unik belägenhetsadress.
Visa hela svaret

Hur många mil gator finns det i Stockholm?

Petrus Tillaeus Stockholmskarta från 1733, stadens första tryckta karta med angivna gatunamn (norr är till höger). Gatunamn i Stockholm har kommit till dels genom en spontan, av allmänheten skapad namngivning, dels genom en från officiellt håll ( överståthållarämbetet respektive stadsfullmäktige / kommunfullmäktige ) beslutad namngivning.

Fram till början av 1700-talet fanns en stor oordning bland de gatunamn som användes i Stockholm, eftersom många hade tillkommit spontant och olika människor kunde använda samma namn för olika gator.1763 förordnade en kungörelse att gatu- och grändnamn skulle anges på tavlor uppsatta på husen och 1832 kungjorde överståthållarämbetet att husen skulle numreras i oavbruten ordning längs varje gata.

Stadens genom tiderna största namnrevision var den från 1885, där ett stort antal gator och torg bytte namn. Det finns omkring 11 000 gatunamn i Stockholm.
Visa hela svaret