Hur Många Cyklar I Malmö?

Hur reser Malmöborna – Flest Malmöbor, 34 procent, reser med bil, 26 procent med cykel, 25 procent reser med kollektivtrafik, 14 procent promenerar. Undersökningen visar att 74 procent av befolkningen i Malmö kommun mellan 16 och 84 år har körkort för bil, och 62 procent uppger att det alltid eller för det mesta har tillgång till bil.73 procent uppger att de alltid eller för det mesta har tillgång till cykel.
Visa hela svaret

Hur många cyklar till jobbet i Sverige?

Den här vintern tänker fler cykla till jobbet än tidigare vintrar. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Under coronapandemin är det många som har valt andra transportsätt än tidigare, i syfte att avlasta kollektivtrafiken och minska trängseln.

Och den här vintern har många för avsikt att cykla till jobbet, visar nya siffror från If.11 procent tänker cykla mer i vinter än tidigare vintrar.4 av 10 har för avsikt att cykla till jobbet eller skolan i vinter.17 procent tänker göra det regelbundet. – Även den här vintern kommer vi behöva hantera pandemin och minska smittspridningen.

Att cykla är ett utmärkt alternativ för den som behöver ta sig till sin arbetsplats. Det har en rad positiva hälsoeffekter, som ökad koncentrationsförmåga och bättre sömn samt mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Utöver det minskar cykling risken för spridning av coronaviruset.

 • Men det är viktigt att anpassa cyklingen efter väglaget och vädret, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på försäkringsbolaget If.
 • Få använder dubbar och hjälm En tidigare undersökning av If visar att bara 14 procent har dubbdäck på cykeln.
 • Och trots de senaste decenniernas diskussion om cykelhjälm är det fortfarande många vuxna som inte använder hjälm.41 procent använder hjälm, 45 procent gör det inte.

– Hjälm på huvudet ökar säkerheten något enormt och det är något If starkt rekommenderar att även vuxna har på sig. Att cykla under just vintern innebär utmaningar som både halka och mörker. Det är viktigt att synas ordentligt med bra lampor och reflexer.

Var beredd på halka, ökad bromssträcka och använd gärna dubbdäck om underlaget är för halt. Om olyckan skulle vara framme så är hjälm ett riktigt bra sätt att skydda sig. Men kom ihåg att även hjälmen har ett bäst före-datum, när var senaste gången du köpte ny hjälm? säger Kristina Ström Olsson.4 av 10 anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt Arbetsgivare kan göra mycket för att underlätta för medarbetare att pendla med cykel.

Det kan handla om att tillhandahålla låsta cykelförråd, dusch och möjlighet att byta om och förvara kläder, eller att emellanåt ha en cykelreparatör på plats. Ifs undersökning från föregående år visar att 23 procent upplever att deras arbetsgivare uppmuntrar de anställda att cykla till jobbet, och lika många tycker att arbetsgivaren ställer tillräckliga resurser (till exempel dusch och cykelförråd) till förfogande.40 procent tycker inte att arbetsgivaren gör tillräckligt för att medarbetarna ska kunna cykla.

You might be interested:  Vad Har Hänt I Trollhättan?

Använd hjälm. Byt till dubbdäck om underlaget är för halt. Släpp vid behov ut lite luft ur däcken för att få bättre fäste. Kolla bromsarna oftare under vintern, både hand- och fotbroms, och byt ut bromsklossarna om det finns behov. Rengör bak- och framlampan samt reflexytor regelbundet. Klä dig varmt. Använd reflexväst eller reflekterande kläder som ökar synligheten.

Tror du att du kommer cykla mer i vinter än tidigare vintrar?

Ja, jag kommer att cykla mer i vinter än tidigare vintrar 10,95% Nej, jag kommer att cykla mindre denna vinter än tidigare vintrar 6,31% Jag kommer att cykla lika mycket denna vinter som under tidigare vintrar 26,92% Nej, jag cyklar inte alls på vintern 37,38% Nej, jag har ingen cykel 16,27% Vet inte 2,17%

Planerar du att cykla till jobbet/skolan eller liknande platser i vinter?

Ja, regelbundet 17,26% Ja, någon gång 23,27% Nej 59,47%

Cyklade du även till jobbet/skolan eller liknande platser förra vintern?

Ja 31,07% Nej 68,94%

Se Ifs film om cykelsäkerhet här. Om undersökningen: Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 014 respondenter från ett flertal onlinepaneler i 4-5 november 2021. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort.
Visa hela svaret

Hur snabbt cyklar man vanligt?

Vi cyklar mer men inte fortare – forskning.se Mopedister, gående och cyklister, alla med olika hastigheter och rörelsemönster, ska samsas på våra gång- och cykelvägar. Det uppstår incidenter och kollisioner som skulle kunna bero på skillnader i hastighet.

Ungefär en procent av de fotgängare som uppsöker akutsjukvård har skadats i en kollision med en cyklist. Av alla skadade cyklister som uppsöker akutsjukvård har sju procent skadats i en kollision med en annan cyklist och en procent i kollision med mopedist respektive fotgängare. I det stora hela är olyckor mellan oskyddade trafikanter alltså inget stort trafiksäkerhetsproblem, utan snarare ett trygghetsproblem.

Öka kunskapen – För att öka tryggheten behövs åtgärder, men kunskap saknas om trafikantsammansättning och hastighetsnivåer. Syftet med projektet var därför att öka kunskapen om cyklisters hastigheter på gång- och cykelvägar, säger Jenny Eriksson, forskare på VTI.

 1. Utifrån tidigare insamlade mätningar samt egna hastighetsmätningar konstaterar forskarna att cyklisternas medelhastighet varierar mellan 15–25 kilometer i timmen.
 2. Ungefär 70–95 procent av de trafikanter som observerades på gång- och cykelvägarna var cyklister och cirka 5–30 procent var fotgängare.
 3. En ytterst liten andel var mopedister.
You might be interested:  När Kommer Lager 157 Till Nyköping?

– I Stockholm, där vi hade tillgång till tidigare års hastighetsdata, har vi inte kunnat påvisa någon generell ökning av cyklisternas hastighet i ett längre tidsperspektiv, vare sig i medelhastighet eller andel cyklister som håller högre fart än 30 kilometer i timmen.

 1. Däremot har cykelflödet ökat på många platser.
 2. Det innebär att antalet cyklister som håller en hög hastighet ökar, även om inte andelen ökar.
 3. Detta kan felaktigt uppfattas som ökade medelhastigheter, säger Jenny Eriksson.
 4. Lugnare på lunchen Cyklisternas medelhastighet varierar ytterst lite över dygnet.

Vid lunchtid och under helgen är medelhastigheten något lägre jämfört med under vardagar, den främsta förklaringen är troligtvis att det är typen av ärende som inverkar på medelhastigheten i dessa fall. Under året verkar inte cyklisters medelhastighet påverkas speciellt mycket, annat än under vintermånaderna.

 1. Cykelflödets storlek verkar inte påverka medelhastigheterna nämnvärt.
 2. Vad gäller typ av cykel var komfortcykeln mest förekommande följt av trekkingcykel.
 3. Elcykel förekom på alla platser, men i varierande omfattning från 1 till 10 procent.
 4. Racer förekom också på alla platser, mellan 1–15 procent.
 5. På de två platser med de högsta andelarna el- och racercyklar uppmättes jämförelsevis hög medelhastighet.

Fakta om projektet: Tre olika underlag har använts, dels hastighets- och cykelflödesmätningar från tidigare mätningar i tre olika kommuner; Eskilstuna, Linköping och Stockholm för totalt 18 platser, dels nya hastighets- och cykelflödesmätningar samt observationsstudier i Linköping (4 platser) och Stockholm (1 plats).
Visa hela svaret

Hur många cyklar stjäls i Sverige?

Folksams statistik visar att cykelstölder nära hemmet ökar Cykelstölderna ökar. Förra året totalt stals 77 000 cyklar enligt siffror från BRÅ. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med 2019. Hos Folksam anmäldes 21 000 cyklar stulna förra året. Det är en ökning med hela 21 procent jämfört med året innan.

Det är i anslutning till bostaden som det stjäls flest cyklar och 51 procent av de anmälda cykelstölderna sker nära hemmet. Folksams genomgång av cykelstölder visar även att allt fler elcyklar stjäls. Mer än hälften av alla cyklar som stjäls tas vid bostaden. Det gäller både elcyklar och vanliga cyklar.

Det verkar heller inte ha någon större betydelse om cykeln är inlåst i ett förråd då 26 procent av cyklarna som stulits i nära anslutning till bostad var inlåsta. Ännu dystrare är det för elcyklarna, 31 procent var inlåsta i gemensamt utrymme när de stals.

Av de cyklar som stjäls i anslutning till arbetsplatsen är över 20 procent en elcykel. – Det är svårt att skydda sig helt mot cykelstölder, vilket visar sig då cyklarna stjäls även när de är inlåsta. Det man ska göra är att alltid låsa fast cykeln med ett godkänt lås i ett fast föremål, samt ta med batteriet till elcykeln.

Då stoppar man i alla fall tillfällighetstjuven, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam Tjuvarna blir mer avancerade och klättrar upp på balkonger, har med vinkelslip för att få loss lås och bryter upp hela cykelställningar. Rapporter visar att tjuvar kommer med lastbilar och lastar in alla cyklar som står parkerade t ex vid busshållplatser.

You might be interested:  Vad Heter Han Som Dödade Lärare I Malmö?

Komplettera cykelns fastmonterade bakhjulslås med ett godkänt U-lås, bygel- eller kedjelås. Sätt låset runt både framhjul och ram och lås fast cykeln i ett föremål som inte går att flytta. Undvik att ställa cykeln på ödsliga eller dåligt upplysta platser. Låt inte cykeln stå ute över natten. Ställ in den i cykelförråd eller garage, om du har tillgång till det. Lås fast cykeln även inomhus/på egen tomt/balkong. Om det är möjligt, ta av sadeln. Stöldmärk din cykel (gärna med märk-DNA) och notera cykelns ramnummer. Tänk också på att id-märka cykeln så att du kan identifiera den om polisen hittar cykeln. Köp inte en misstänkt billig cykel då den kan vara stulen och begär kvitto med namn. Ta med batteriet varje gång du lämnar din elcykel. Lås fast cykeln ordentligt oavsett hur länge du lämnar den utan uppsikt. Visa tydligt att din cykel är stöldmärkt Sätt dold GPS-sändare på cykeln för att kunna spåra vid en eventuell stöld.

Folksams pressjour08-772 66 [email protected] : Folksams statistik visar att cykelstölder nära hemmet ökar
Visa hela svaret

Vem är världens bästa cyklist?

5 segrar:Lance Armstrong USA, Eddy Lance Armstrong USA, Eddy Merckx Belgien, Miguel Indurain Spanien, Bernard Hinault Frankrike, Jacques Anquetil do.3 segrar: Greg Lemond, USA, Philippe Thys, Belgien, Louison Bobet, Frankrike.
Visa hela svaret

Vad händer om man cyklar full?

Nu inleds en utredning om att införa en promillegräns för cyklister och elsparkcyklister. Redan nu finns ett förbud mot att cykla alkoholpåverkad, men reglerna följs inte alltid och det är svårt att ge straff utan promillegräns. I lagen sägs det så här: “En person som för ett motorlöst fordon, såsom en cykel, under påverkan av alkohol eller annat rusmedel kan dömas för trafikfylleri med motorlöst fordon”,

Att köra cykel berusad kallas för styrstångsfylleri och är alltså ett brott om cyklisten orsakar fara för andra trafikanter. En cyklist kan dömas till böter eller fängelse i upp till tre månader för styrstångsfylleri. Enligt undersökningar från Trafikskyddet är det många finländare som inte känner till att det är förbjudet att cykla berusad.

Polisen uppger att det är mycket vanligt att finländare cyklar i berusat tillstånd, men trots det bötfälls cyklister sällan för styrstångsfylleri, Om regeringen beslutar om att införa en promillegräns för cyklister blir det sannolika straffet för styrstångsfylla dagsböter.
Visa hela svaret