Hur Kan Jag Boka Tid För Vaccin Stockholm?

Hur Kan Jag Boka Tid För Vaccin Stockholm
Telefonbokning för vaccination mot covid-19 Innehållet gäller Stockholms län Hit kan du ringa om du behöver hjälp med att boka en tid för vaccination mot covid-19. Telefonbokningen är tillgänglig på tio olika språk. Du som har en synnedsättning som gör att du behöver ledsagare kan också boka tid via telefon.

Telefonbokningen

Språk Nummer Öppettider
Arabiska 08–428 429 01 vardagar 08.00-19.00
Somaliska 08–428 429 02 vardagar 08.00-12.00
Finska 08–428 429 03 vardagar 08.00-12.00
Tigrinja 08–428 429 04 vardagar 08.00-12.00
Persiska 08–428 429 08 vardagar 08.00-12.00
Polska 08–428 429 09 vardagar 08.00-12.00
Ryska 08–428 429 11 vardagar 08.00-12.00
Spanska 08–428 429 12 vardagar 08.00-12.00
Engelska 08–428 429 20 alla dagar 08.00-19.00
Svenska 08–428 429 30 alla dagar 08.00-19.00

Observera att du inte kan ringa 1177 eller något av numren ovan för att boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa. Hitta en vaccinatör och
Visa hela svaret

Hur bokar jag tid för vaccination?

Behöver jag boka tid? Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig. Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.
Visa hela svaret

Finns inga tider för vaccination Stockholm?

Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län Innehållet gäller Stockholms län De flesta kan vaccinera sig mot covid-19 på en drop-in-mottagning utan att boka tid. Det gäller till exempel dig som inte haft några allergiska problem vid tidigare doser och dig som inte har svenskt personnummer.

  1. Det är möjligt att vaccinera sig med samtliga doser på en drop-in-mottagning.
  2. När du tar din nya påfyllnadsdos måste det ha gått minst fyra månader sedan din förra dos.
  3. Ta med dig din legitimation till vaccinationen.
  4. Om det inte är din första dos rekommenderas du även att ta med ditt vaccinationskort.
  5. De flesta, även du som tillhör en riskgrupp, kan vaccinera dig på en drop-in-mottagning.

Men om någon av följande punkter stämmer in på dig, bör du istället :

Om du har haft kraftig allergisk reaktion som krävt akutvård eller inläggning på sjukhus Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel

Du som är gravid i graviditetsvecka 12 eller tidigare och har en underliggande sjukdom och önskar vaccinera dig ska du först tala med din mödravårdsläkare för bedömning. Covid-19 vaccinatörer med drop-in Observera att en del covid-19-vaccinatörer endast erbjuder drop-in för vissa åldersgrupper eller endast vissa tider, till exempel om de har tider över som inte blivit bokade.
Visa hela svaret

Hur boka vaccination Alltid öppet?

Vaccination mot covid-19 – Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19. Från och med den 1 september rekommenderas ytterligare en dos vaccin mot covid-19 för vissa grupper av personer som är 18 år eller äldre.
Visa hela svaret

Hur boka dos 5?

Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus Innehållet gäller Stockholms län Höstens stora vaccinationsinsats mot covid-19 inleds med att du som är född 1957 eller tidigare får erbjudande om att boka ny påfyllnadsdos. Från och med idag och resten av veckan får nästan 200 000 invånare som är födda 1957 eller tidigare ett sms med erbjudande om tidsbokning av ny påfyllnadsdos (dos 5).

Förutsättningen är att det gått fyra månader sedan den senaste dosen och att man har registrerat sig i appen Alltid öppet.65-plussarna kan också boka sin vaccination via telefonbokningen. Drop-in-vaccination är möjlig från och med 1 september. Om du har missat en dos eller ännu inte påbörjat din vaccination kan du boka din vaccination via appen Alltid öppet, telefonbokningen eller gå till en drop-in-mottagning när som helst.

: Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus
Visa hela svaret

Vilket vaccin får man i Stockholm?

Förenklad process med samma hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker. Från och med idag kan personer som tillhör riskgrupp boka ytterligare en påfyllnadsdos. Höstens stora vaccinationsinsats mot covid-19 inleds 1 september.
Visa hela svaret

När dags för DOS 5?

Rekommendationen om påfyllnadsdos – Från och med den 1 september rekommenderas en höstdos vaccin till grupperna nedan:

personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst personer från 18 år i riskgrupp

Rekommendationen gäller personer som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:

personer som är 65 år och äldre gravida personer med nedsatt immunförsvar personer med hjärt- och lungsjukdomar personer med Downs syndrom andra riskgrupper.

Visa hela svaret

När ska man fylla på Grundvaccin?

Difteri och stelkramp – Vaccinationer mot difteri och stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år.
Visa hela svaret

Hur får man Vaccinpass utan bankid?

Till dig som saknar folkbokföringsadress – Om du är vaccinerad i Sverige och du har ett samordningsnummer kan du logga in med din e-legitimation på www.covidbevis.se och hämta ett vaccinationsbevis. Så skaffar du en e-legitimation Om du saknar e-legitimation kan du begära ut ett vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta blanketten “Beställning av vaccinationsbevis för dig som saknar folkbokföringsadress”.
Visa hela svaret