Hur Gammal Är Gröna Lund?

Hur Gammal Är Gröna Lund
Gerelateerd Liseberg 1923 Skansen 11 oktober 1891, Stockholm, Zweden Junibacken 8 juni 1996
Visa hela svaret

Hur gammal Gröna Lund?

Från parkering till tivoli Vi kommer att omvandla vår parkering till ett helt nytt tivoliområde i framtiden! Kolla in filmen där vår koncernchef Christer berättar om våra visioner för ett nytt område med restauranger, spel, attraktioner och grönska. Den 30 juni 2022 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att man godkänner detaljplanen för kvarteret Skeppsholmsviken och att vi därmed får bygga ut på vår parkering.

 1. Det här är ett historiskt ögonblick både för Gröna Lund och för Stockholm och nu inleds planeringen för att skapa det nya området.
 2. Vi kommer omsorgsfullt förvalta det förtroende som domstolen visat oss och det nya tivoliområdet med omgivande djurgårdskvarter beräknas kunna stå helt klart om 4-5 år.
 3. Här kan du läsa mer om vår vision för det nya tivoliområde som kommer växa fram på vår parkering, samt de vanligaste frågorna vi fått på vägen.

Bakgrund Gröna Lund grundades 1883 och är en av världens äldsta nöjesparker. Men det var drygt 40 år senare, 1924 som Djurgården blev den självklara samlingsplatsen för alla som var tivolisugna i Stockholm. Det var nämligen det året som konkurrenten Nöjesfältet, som tidigare varit kringresande, flyttade in på tomten Skeppsholmsviken mittemot Gröna Lund.

Under åren som följde var Nöjesfältet och Gröna Lund argsinta konkurrenter, men när barnen till Gröna Lunds och Nöjesfältets ägare blev kära och gifte sig kunde stridsyxan grävas ner och ett sammanhållet tivoliområde uppstå. Nöjesfältet stängde sin verksamhet 1957 och området har sedan dess legat i glömska som en tråkig parkeringsplats.2024, hundra år efter att Nöjesfältet slog upp sina portar på Skeppsholmsviken, planerar vi att sätta spaden i marken för att återigen kunna skapa ett sammanhållet tivoliområde på båda sidor Allmänna gränd för både tivolibesökare och djurgårdsflanörer.

Vi vill skapa ett nytt och inbjudande allmänt promenadstråk på en pålad brygga i vattnet utanför Gröna Lund, ett småskaligt och levande Djurgårdskvarter som knyter an till befintlig arkitektur, ett allmänt torgområde för att skapa större ytor vid Djurgårdsfärjan och ett helt nytt tivoliområde med både spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar.

 1. Omgiven av nya djurgårdskvarter och med utsikt över den glittrande Saltsjön, skapar vi ett nytt tivoliområde för gäster i alla åldrar.
 2. Spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska ska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga – ett varierat tivoliområde i samklang med omgivningen.

Grönska är viktigt av många skäl och minst 25 procent av mark- och takytor ska utformas med träd och växtlighet. Området närmast vattnet ska ha en mer parkliknande karaktär, där nya träd planteras och låga bodliknande hus placeras glest bakom träden, så att området bildar en grön parkliknande front mot Saltsjön och strandpromenaden.

 1. När det gäller maxhöjder på byggnader och attraktioner inne på det nya tivoliområdet är den generella tillåtna maxhöjden 12 meter, med undantag för vissa toppar.
 2. I den södra delen (närmast färjeläget) får maxhöjderna vara 12 meter.
 3. I den mellersta delen får det finnas en topp på 18 meter och en topp på 35 meter.

I den norra delen (närmast Spårvagnshallarna), får det finnas fyra toppar varav tre på 30 meter och en topp på 45 meter. I jämförelse är dessa maxhöjder mer än en halvering av det som finns på Gröna Lunds befintliga område idag, där vår högsta attraktion Eclipse är 121 meter, följt av Ikaros på 90 meter och Fritt Fall på 80 meter.

Men det är inte alltid höjden som avgör pirret i magen. Vi ser gärna möjligheter för klassiska såväl som nya attraktioner på marknivå. Miljön på området ska andas klassisk tivoliromantik där popcorndoft och skratt blandas med stämningsfulla lampor, färgglad arkitektur och prunkande blomsterarrangemang.

För att kunna föreställa sig hur området kan se ut i framtiden, har vi tagit fram olika illustrationer. Dessa bilder är inte några skarpa planer, utan idéer på hur det kan komma att se ut. Den 20 april 2020 röstade en majoritet i Kommunfullmäktige i Stockholms Stad ja till detaljplanen.

Den överklagades till Mark- och miljödomstolen, som upphävde detaljplanen. Gröna Lund och Stockholms Stad överklagade domen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Den 30 juni 2022 fastställde domstolen detaljplanen och gav Gröna Lund grönt ljus att bygga ut. Läs mer om Tivoliområdet i våra frågor och svar längst ner på sidan.

Stockholms vackra inlopp är något unikt som vi ska värna om och vara stolta över. Att kunna promenera längst med vattenlinjen i innerstaden är en fantastisk upplevelse som både stockholmare och tillresta gäster njuter av. En av våra högsta prioriteringar är att alla djurgårdsbesökare ska kunna promenera längs med strandlinjen även utanför det nya tivoliområdet.

Vi vill bygga en bred och inbjudande allmän bryggpromenad som placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet. Här kommer allmänheten att kunna gå hela vägen från Djurgårdsbron till färjeläget Allmänna Gränd (något man inte kan göra idag), med bänkar och områden på bryggan som inbjuder till att stanna upp och njuta av utsikten.

Läs mer om Strandpromenaden i våra frågor och svar längst ner på sidan. Med småskalig arkitektur liknande den i Djurgårdsstaden och den närliggande Wasahamnen, skapar vi ett inbjudande Djurgårdskvarter som innesluter det nya tivoliområdet. Byggnaderna kommer att låna arkitekturinslag från historiska byggnader i och omkring området.

Huset i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd blir till exempel tydligt inspirerat av den byggnad som stod på platsen under andra halvan av 1800-talet. Ut mot Falkenbergsgatan finns möjligheter att levandegöra gatan med caféer och butiker som har öppet året runt för såväl djurgårdsflanörer som de boende i området.

En luftig bro över Allmänna gränd knyter samman Gröna Lunds befintliga område med det nya tivoliområdet och en ny entré anläggs mot Allmänna gränd. Läs mer om Djurgårdskvarteret i våra frågor och svar längst ner på sidan. Gröna Lund har roat generationer av stockholmare ända sedan man först slog upp portarna på Djurgården den 3 augusti 1883.

 1. Vi är en av de äldsta nöjesparkerna i världen och har varit en självklar plats för nöje i Stockholm i över 137 år.
 2. Det är få platser som roat människor av alla dess slag över generationsgränserna så som Gröna Lund har gjort.
 3. Och det beror kanske på att människor alltid har uppskattat det hisnande.
 4. Pirr i magen skapar samma glädje idag som det gjorde 1883, även om attraktionerna ser annorlunda ut.

Rakt över gatan från det befintliga tivolit ligger idag en parkeringsplats som tillhör Gröna Lund. Här har det en gång i tiden redan legat ett nöjesfält som konkurrerade med dåvarande Gröna Lund, nämligen Nöjesfältet som hade verksamhet på just den platsen mellan 1924-1957.

När barnen till de konkurrerande tivolidirektörerna blev kära och gifte sig, slogs båda verksamheterna ihop. Nu vill vi återuppföra ett nöjesfält på platsen där vi kan roa barn och vuxna i många generationer framöver. Vår förhoppning är att kunna sätta spaden i marken 2024, hundra år efter att Nöjesfältet först slog upp sina portar på samma plats.

Har du fler frågor än dessa? Vi svarar mer än gärna på alla dina funderingar! Skicka dina frågor till [email protected] så svarar vi så snart vi kan. Djurgården är en Nationalstadspark med grönområden och promenadstråk. Hur kommer ert nya tivoliområde att samverka med sin omgivning? Svar: Det är viktigt att Djurgården fortsätter att vara den gröna oas som den är idag, med unika naturområden och flera hundraåriga ekar.

 1. Djurgården är en rekreationsplats för stockholmare och tillresta med många olika verksamheter, det är det som gör Djurgården så unikt.
 2. Här hittar man både grönområden, trädgårdar, museum, hotell, teatrar, restauranger, tivoli, djurpark, skolor och mycket, mycket mer.
 3. Den delen av Djurgården där Gröna Lund ligger är ett område som kallas för Evenemangsparken, som har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken från 2009 som särskilt lämpligt för utveckling.

Det tilltänkta tivoliområdet är idag en parkeringsplats i anslutning till Gröna Lund. Djurgårdens grönområden kommer därför inte att beröras av bygget. Tvärtom kommer det nya tivoliområdet att bli grönare än vad området är idag. Minst 25 procent av mark- och takytan måste bestå av vegetation och närmast vattnet kommer nya träd att planteras.

 • Dagvattnet, som idag rinner orenat ut i Saltsjön, kommer att renas genom en ny anlagd växtbädd.
 • Förutsättningarna för fisk- och växtliv i vattnet förbättras genom utformningen av strandpromenaden, som planeras att byggas på en pålad brydda där det skapas nya förutsättningar för liv och växligheter i vattnet genom en rad åtgärder.

Hur vill ni ta vara på de kulturhistoriska värdena som finns på Djurgården när ni bygger nytt? Svar: Vi är mycket måna om att inte vara historielösa när vi bygger. De nya djurgårdskvarteren och de allmänna ytorna runt det nya tivoliområdet kommer att låna arkitektur från historiska byggnader kring närområdet.

Bland annat kommer huset som planeras uppföras i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd att vara tydligt inspirerat av den byggnad som stod på platsen under andra halvan av 1800-talet. Vi kommer att låta arkitekturen knyta an till promenadstråket från Wasahamnen där både småskalighet och att följa färger som återfinns i Djurgårdsstaden i övrigt är av stor betydelse.

Vi vill att alla ska vara stolta över det nya djurgårdskvarteret. Svar: Vi är mycket måna. Kommer ett nytt tivoliområde innebära fler besökare till Gröna Lund? Svar: Vår främsta förhoppning med ett utökat område är att vi ska kunna erbjuda en bättre gästupplevelse för våra gäster genom att kunna erbjuda fler matställen, fler sittytor, fler spel och fler attraktioner.

 • Vi är redan idag trångbodda under välbesökta dagar och ett nytt tivoliområde ökar utbudet och variationen för våra gäster och medför även kortare kötider.
 • Självklart vore det också roligt om vi kan locka fler gäster, antingen helt nya eller att våra gäster gör fler besök under samma säsong.
 • Vårt största fokus redan idag är att försöka sprida ut våra gäster på säsongen, så att inte alla besökare kommer samtidigt på några få högsäsongsdagar.

Svar: Vår främsta förhoppning. Hur tror ni att Gröna Lunds gäster påverkar Djurgården i övrigt? Svar: Gröna Lunds verksamhet ger positiva effekter för många andra verksamheter i närområdet. Våra gäster äter på restauranger utanför nöjesfältet, bor på hotellen både på Djurgården och i stan, handlar i butiker och bidrar till besök på Djurgårdens och Stockholms andra attraktioner och muséer.

Allt detta innebär ökad sysselsättning och intäkter till Stockholm. Svar: Gröna Lunds verksamhet. Hur kommer avsaknaden av parkeringsplatsen att påverka trafiken i området? Svar: Idag finns ca 150 parkeringsplatser på parkeringen på kvarteret Skeppsholmsviken. En dag under Gröna Lunds högsäsong har vi över 15 000 besökare i parken och en majoritet av dem kommer med båt, spårvagn, buss, cykel eller till fots.

TOP 10 COASTER GRÖNA LUND 4K (COASTER & ATTRACTIONS)

Självklart ska gäster med funktionsvariation även fortsättningsvis kunna parkera, samtidigt som vi, tillsammans med övriga Djurgårdsaktörer, välkomnar alternativa och mer miljövänliga sätt att ta sig ut på Djurgården för de som kan. En ny gångbro har uppförts mellan Norra Djurgårdens Museipark och Rosendahl och planer finns även på ytterligare en gångbro mellan Strandvägen och området intill Junibacken.

 • Vad gäller trafiksituationen på Djurgården är detta redan idag en mycket viktig fråga och berör alla aktörer på Djurgården, såväl företag som boende och besökare.
 • Den frågan kan inte utredas i ett enskilt detaljplaneärende som Gröna Lunds nya tivoliområde, utan drivs idag i samverkan mellan Region Stockholm, Trafikkontoret, Stockholms Stad, trafikbolagen och alla Djurgårdens aktörer.

Vi är alla överens om att både tillgänglighet och infrastruktur behöver förbättras på Djurgården och vi bidrar gärna där vi kan. Svar: Idag finns cirka. Varför vill Gröna Lund utöka sitt tivoliområde och hur påverkar det ljudbilden för grannarna? Svar: Varje säsong tar vi emot fler än 1,6 miljoner besökare varav de allra flesta är boende i Stockholm.

Vår vision för Gröna Lund 2024 handlar inte bara om att omvandla en tråkig plats till något fint och mer uppskattat, utan också om att kunna erbjuda stockholmarna och andra besökare en bättre tivoliupplevelse. Gröna Lund har en bra relation till våra grannar och vi bjuder regelbundet in de närboende för att informera om kommande händelser eller förändringar.

När det kommer till ljudvolymer från attraktioner eller konserter så mäts dessa regelbundet i dialog med Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet. De fastställda gränsvärdena gäller självfallet också på det nya tivoliområdet. Svar: Varje säsong tar vi.

 1. Hur kommer ett nytt tivoliområde att påverka de som bor precis intill? Svar: Det går inte att komma ifrån att det låter från ett tivoli när barn och vuxna har roligt tillsammans och de boende i vårt närområde är väldigt viktiga för oss.
 2. Ända sedan 1883 har Gröna Lund haft en god relation med de grannar som bor i Djurgårdsstaden.

Vi informerar dem regelbundet om vad som händer på tivolit och många av våra grannar besöker oss ofta, både för att åka karusell och lyssna på konserter. Som en del av detaljplanearbetet för det nya området har det genomförts omfattande ljudmätningar hos bland annat de grannar som bor närmast på Falkenbergsgatan.

 1. Simuleringar baserat på dessa värden visar på en marginell ökning av ljud för de närmaste grannarna under den tid som Gröna Lund är öppet.
 2. Tillsammans med Stadsholmen som äger hyreshuset har vi genomfört en besiktning och enats om fönsteråtgärder som kommer att säkerställa att ljudvolymen inne hos grannarna håller sig inom gällande riktvärden.
You might be interested:  Vem Styr Landstinget I Kalmar?

På avstånd kommer det nya tivoliområdets ljudbild inte att göra någon märkbar skillnad. De som bor absolut närmast kommer också att få ett genuint djurgårdskvarter utanför dörren istället för en parkeringsplats. Den nya gatumiljön och strandpromenaden gör att omgivningen kommer bli ljusare, tryggare och mer inbjudande under alla delar av året.

Svar: Det går inte att. Kan ni berätta vilka attraktioner som kommer att ligga på platsen? Svar: Vi vill skapa ett tivoliområde för gäster i alla åldrar och det är ännu inte bestämt exakt vilka attraktioner som kommer att finnas på det nya området. Men vi vill att spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska ska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga.

Allt i en härlig blandning för att skapa en tivoliromantisk helhet. Vi har tagit fram olika illustrationer för att visa ungefär hur det skulle kunna se ut med olika typer av attraktioner i de maximala höjderna på området. Dessa är dock inte skarpa planer, utan just illustrationer över hur det kan komma att se ut.

 1. Svar: Vi vill skapa ett.
 2. Vissa kritiker har uttryckt en oro för att området kommer att se ut som en “maskinpark” belamrat med stål och en mängd nya torn – stämmer det? Svar: Nej, det är helt fel.
 3. Vi varken vill eller får bygga så på området.
 4. Detaljplanen reglerar att området närmast vattnet ska utgöras av ett parkliknande område med träd, bakom vilket åkattraktioner kan sticka upp på några få ställen.

Vidare framgår av planen att minst 25 procent av nöjesfältsområdets mark- och takytor ska utformas med vegetation. Tivoliområdet ska vara en plats för gäster i alla åldrar, där spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga.

Vi ser gärna både traditionella såväl som nya attraktioner på området, som ska andas klassisk tivoliromantik med stämningsfulla lampor, färgglad arkitektur och prunkande blomsterarrangemang. Vår ambition med det nya tivoliområdet är att det ska finnas i flera generationer framöver och kunna förändras över tid.

Detaljplanen ger oss både viss handlingsfrihet över tid, samtidigt som de olika maxhöjderna gör förändringarna förutsägbara för omgivningen. Alla maxhöjder kommer med största sannolikhet inte heller att användas samtidigt och varje ny attraktion som ska uppföras på området kräver också individuella bygglovsansökningar, så att dessa följer riktlinjerna i detaljplanen.

 1. Vissa är kritiska till detaljplanen – hur ställer ni er till det? Svar: Det är bra att vi är många som är engagerade i hur Stockholm och Djurgården utvecklas.
 2. Vi har stor förståelse för att det väcker frågor och funderingar när vi berättar att vi vill göra ett helt nytt tivoliområde på vår parkering.

I Sverige finns demokratiska processer som ser till att alla som berörs får komma till tals när det gäller bland annat nya byggnationer. Vi har full respekt för de processer som ett nybygge innebär. Vi har uppfattat att mycket av kritiken grundar sig i oro för att bullret ska tillta, att byggnaderna ska bli högre än aviserat eller att grönområden ska ta skada.

Utifrån den oron är vi nu tydligare med våra planer för området. Vi har lyssnat och tagit till oss av kritik och feedback som har kommit in via remissrundor gällande detaljplanen, vilket har medfört förändringar i det nuvarande förslaget till detaljplan. Till exempel är maxhöjderna för attraktioner sänkta, bullerstudien har utökats, strandpromenadens konstruktion har fastställts samt att delar av randbebyggelsen har sänkts.

Markförhållandena har också utretts i mycket större omfattning än tidigare för att fastställa hur en eventuell risk för ras och erosion ska hanteras och förebyggas. Processen med remissinstanser och feedback är både gynnsam och viktig för ett detaljplaneärende som vårt, vilket vi är tacksamma för.

Varför ska just Gröna Lund och inte någon annan aktör få bygga tivoli här? Svar: Majoriteten av marken på Kvarteret Skeppsholmsviken ägs sedan 1998 av Gröna Lund och vi är en bärande del av platsens historia. Mellan åren 1924–1957 fanns Nöjesfältet på den aktuella platsen. Nöjesfältet var en bitter konkurrent till Gröna Lund, men allt förändrades när barnen till de konkurrerande tivolidirektörerna blev kära och gifte sig.

Då slogs verksamheterna ihop och så småningom lades verksamheten på Skeppsholmsviken ned för att bli den parkeringsplats som idag finns på området. Eftersom vi redan har tivoliverksamhet på andra sidan Allmänna gränd behöver vi inte exploatera marken maximalt utan satsar lika mycket på att utforma de allmänna ytorna på ett sätt så att alla djurgårdsbesökare kan uppskatta dem.

 1. Här är inte minst djurgårdskvarteren, det allmänna torget vid färjeläget och den tänkta strandpromenaden, oerhört viktiga delar för framtiden.
 2. Svar: Majoriteten av marken.
 3. Skulle platsen kunna utnyttjas för att bygga bostäder istället? Svar: Skeppsholmsviken, som platsen heter och som idag är vår parkeringsplats, ligger i den så kallade Evenemangsparken, den del av den Kungliga Nationalstadsparken som är särskilt utpekad som ett av Stockholms viktigaste besöksmål.

Inom Evenemangsparken är det reglerat att nöjen och evenemang ska prioriteras framför nya bostäder. Marken ägs idag av Gröna Lund och den är särskilt utpekad som en plats som med fördel kan förändras. Vi vill skapa ett nytt tivoliområde som kan nyttjas av och skänka glädje till alla stockholmare – både inne på området och i omgivningarna runtomkring Svar: Skeppsholmsviken som.

Svar: Djurgården är Stockholms absolut grönaste stadsdel med flera hundraåriga ekar, skogsområden och ängar. Den tänkta utbyggnaden av Gröna Lund kommer att förvandla en parkeringsplats till ett område som bidrar till både nöje men, också ett mer hållbart ekosystem. Bland annat genom att minst 25 procent av mark- och takytor ska utformas med vegetation och nya träd som kommer att planteras.

Svar: Djurgården är Stockholms. Kommer man kunna gå längst med strandlinjen, utan att behöva betala entré till det nya tivoliområdet? Svar: Att tillgängliggöra strandlinjen för alla djurgårdsbesökare är en av våra högsta prioriteringar. Idag är det inte möjligt att gå längs med vattenbrynet på platsen och det vill vi passa på att göra något åt.

Vi vill skapa ett promenad- och kajstråk som är tillgängligt och öppet för alla. Vi vill bygga en bred och inbjudande allmän bryggpromenad (utan entré till Gröna Lund) som placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet. Här ska allmänheten kunna promenera hela vägen från Djurgårdsbron till färjeläget Allmänna Gränd, något som man inte kan göra idag.

Bryggan kommer att få bänkar och områden som inbjuder till att stanna upp och njuta av vattenläget. Målet är att göra strandpromenaden bättre och mer tillgänglig än idag. Svar: Att tillgängliggöra strandlinjen. Hur kommer ni bygga strandpromenaden med hänsyn till djur- och växtlivet i vattnet utanför Skeppsholmsviken? Svar: Att bygga på ett sätt som inte är skadligt för varken djur, växter eller miljö är viktigt för oss.

I detaljplanen finns en utförlig miljökonsekvensbeskrivning där man tittat på alltifrån vattenkvalité, djurlivet idag, dagvattenavrinning och växter vid den befintliga strandlinjen. Utredningen visar att området inte har någon större betydelse för den biologiska mångfalden idag, men det nya tivoliområdet kan utformas för att ge betydande förbättringar i framtiden.

Till exempel ska tivoliområdet bestå av 25 procent grönytor vilket kommer att ge bättre förutsättningar för exempelvis bin och fåglar i närområdet. Dagvattnet, som idag rinner orenat ut i Saltsjön, kommer att renas genom en ny anlagd växtbädd. Den nya bryggan för strandpromenaden kommer att byggas på pålar i vattnet, så att det bildas skuggområden under bryggan.

 • Skuggan innebär ett skydd för många fiskarter som kan locka till sig både bytesfisk och rovfisk, där just rovfisken har en viktig roll i ekosystemet för att begränsa övergödning.
 • Onstgjorda fack med rotad vattenvegetation kommer att tillverkas på bryggans pålar.
 • Det här kan förbättra möjligheterna för vattenväxter och därmed gömslen och habitat för bottenfauna jämfört med den sprängstensstrand som idag dominerar området.

Förhoppningen är att alla åtgärder som planeras för det framtida området kommer att skapa förutsättningar för en förbättring av den ekologiska statusen i vatten jämfört med hur det är idag. Svar: Att bygga på ett sätt. Fler frågor om Gröna Lund 2024? Mejla dina frågor till, så svarar vi så snart vi kan.
Visa hela svaret

Vilken är Gröna Lunds äldsta attraktion?

Aeroplankarusell 1919 1941 Där dansbanan ligger idag. En av de attraktioner som har varit längst tid på Gröna Lund, ersatte den första kättingflygaren. Airborne 1963 1965 Där Fritt fall står idag. Mycket populär karusell som påminner om dagens Bläckfisken.

 1. Astroliner 1979 1981 Framför nuvarande House of Nightmares.
 2. En rymdraketsimulator Autodromen 1936 1938 Framför Lustiga huset.
 3. En bana med bensindrivna bilar.
 4. Babylon/Lustiga Huset 1917 1926 Där Spanska trappan idag ligger, sett från område 1.
 5. Tysk konstruktion med konstiga perspektiv och vindilar som kunde lyfta flickornas kjolar.

Flyttades 1927 till andra sidan Lilla allmänna gränd. Berg- och dalbanan 1931 1965 Där Jetline står idag. Stod först på Stockholmsutställningen år 1930. Såldes 1965 till Mariebergsparken och höggs år 1966 till ved. Berg- och dalbanekarusell 1918 19xx Mellan Mjölnargården och Bellmanhuset på område 1.

Mitt på planen. Vagnar som snurrade runt på en lutande platta. Blauer Enzian 1980 1982 Där Flygande Mattan står idag. En berg- och dalbana i stål som hade form likt en liggande åtta. Bobsleight-rutschbanan 1934 1939 Området nedanför Tyrol, En liten berg- och dalbana där de åkande satt i bobvagnar i en rutschbana istället för att vara spårbundna.

Brooklyn Cake Walk 1910 192x Precis innanför stora entrén där det idag ligger biljettkassa. Träbro som gungade vertikalt. Motsvarande attraktion finns idag inne i Lustiga huset. Centrox 1990 1998 Där Eclipse står numera. Lanserades som årets nyhet 1990. Togs bort för att 1999 ge plats åt Extreme.

Tillverkaren var SDC som också tillverkade Lisebergs liknande åkattraktion Tornado, men eftersom Centrox hade sin snurrande tallrik (som åkarna satt i) så kunde den också luta den rakt upp, Nåt som Tornado inte kunde göra med sin snurrande tallrik och bara ha den på sne under åkturen, Vilket gav åkarna en känsla av att vara i en snurrande tvättmaskin (Centrifug).

Cinema 2000 1978 1990 Där House of Nightmares ligger idag. Togs bort för att lämna plats åt Spökhuset. En biograf som visade filmer i vidvinkelformat. Clowntrumman 1991 2007 Först bredvid nuvarande dansbanan sedan nedanför Nyckelpigan framför Bellmanhuset.

 1. I samband med “ansiktslyft” av Område 1 beslutas att flytta den till Skara sommarland,
 2. Nytt namn okänt.
 3. På dess nya plats ersatte den en av Skara Sommarlands två KotteKarruseller.
 4. Den står bredvid den andra KotteKarusellen (har sköldpaddor som gondoler där man sitter i, Därav namnet Sköldpaddan) liseberg hade också en nästan likadan karusell som har samma namn som Clowntrumman.

Corsobilarna 1939 1936 Där Dansken ligger idag. Gröna Lund tilläts som första land utanför USA att öppna en bana likt denna. Var vid öppnandet Europas största inomhusbana. Disco Jet 1976 2006 Mellan Pariserhjulet och Flygande Mattan. Stod från början på den plats där Vilda Musen-huset står idag.

 • Flyttades 1987 till sin plats mellan Flygande Mattan och Restaurang Kaskad.
 • Togs bort till säsongen 2007 för att ge plats åt berg- och dalbanan Kvasten.
 • Om tillbaka 2008 med nytt utseende och ligger numera på taket till Skjutbanan, mittemot Jetline.
 • Har även bytt namn till Rock-Jet.
 • Dubbelkarusellen 1948 1950 Där Eclipse står idag.

Energy 1995 1996 På nuvarande Vilda Musen-husets plats. Togs bort för att ge plats åt Volten. Enterprise 1976 1989 Där Eclipse står idag. En roterande skiva med 21 gondoler och plats för 42 åkande. Roterade 15 varv per minut och tallriken reste sig långsamt tills den två minuter långa åkturen var slut.

Extreme 1999 2012 Där Eclipse står idag. Togs bort och flyttades till Furuviksparken, Roterande åkattraktion med utstående armar som kan rotera 360 grader. Tillverkare: Mondial (Holland), Topscan. Flying Coaster 1969 1975 Där Eclipse finns idag. En karusell där de åkande satt två och två i flygplansliknande gondoler som for runt i karusellens riktning.

Forsbanan 1984 1987 Där Jetline står idag. En 360 meter lång bana där besökarna gled runt i stockar 15 meter över marken. Tyvärr blev besökarna så blöta att succén uteblev. Gocart 2004 Där Radiobilarna fanns mellan 2005 och 2018. Elektriska bilar på bana.

Hully Gully 1985 1995 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan. Där Tekopparna står idag. Hurricane 1960 1960 Där Eclipse står idag. Hollywoodbilarna 1935 1938 Området nedanför Tyrol. Radiobilar Hoppsan 1983 1984 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan. Där Tekopparna står idag. Kallas allmänt för “Tagada” och är en rund plattform med soffor där åkarna till musik snurrar runt och studsar upp och ner.

Hästkarusell 1883 1883 Mellan Mjölnargården och Bellmanhuset på område 1. Mitt på planen. Troligen byggd 1878. Magasinerad under 1920-talet och plockades upp igen till 50-årsjubileet. Från början hästdriven i två våningar, hästarna gick på nedre plan. Idag fortfarande i bruk och går innanför stora entrén under namnet “Cirkuskarusellen” Häxgungan 198x 198x Vid nuvarande Tyrolerparken, jämte dagens radiobilar Illusionsattraktion där besökarna satt på bänkar i ett dekorerat rum, varvid väggarna började snurra.

 • Högsjöfarten-karusell 1942 1948 Framför Lustiga huset.
 • Högsjöfarten-karusell 1951 1951 Där Eclipse står idag.
 • Jet Star II 1982 1983 Där Jetline står idag.
 • En stålbana 587 meter lång och 15 meter hög.
 • Stängdes 1983 efter flera olyckor året före Jettviggen 1967 1968 Där Dansken ligger idag.
 • Stod först på denna plats som kallades Corsohallen (där Radiobilarna idag ligger) men flyttades 1968 till Kryddhyllan.
You might be interested:  Var Kan Man Vaccinera Sig I Södertälje?

Jettviggen 1968 1969 På den plats där restaurang Kryddhyllan idag ligger. Barnattraktion som endast fanns två säsonger. Krinolin 1883 192x En av Gröna Lunds första attraktioner Försvann okänt år under 1920-talet. Kuling 2005 2007 Bredvid Mjölnargården där Pop-expressen tidigare stod.

 • Flyttad till Skara Sommarland med det nya namnet Shepp o’hoj Kreiselwipper 1965 1965 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan.
 • Ålmasken 1930 1933 Där Eclipse finns idag.
 • En karusell som liknar Bläckfisken.
 • Den hade ett tygtak som kunde sänkas ner varvid den kallades för “kysskarusellen” Kättingflygare 1918 1918 Där dansbanan ligger idag Grönans första version av Kättingflygaren.

Användes endast säsongen 1918. Leklandet 199X 2004 Där dansbanan ligger idag Under den tid då dans var mindre populärt låg det i det överbyggda dansbaneområdet under 199X till 2004. När Grönan gjorde nysatsning på danskvällar slopades det. Lilla flygkarusellen 1952 1952 Där Eclipse står idag.

Lilla Fritt Fall 2000 2010 Där Twister finns idag. Togs bort och flyttades till Skara Sommarland för att ge plats åt Twister. på dess ny plats har Lilla fritt fall bytt namn till Fyren. Lilla vikingen 1999 2008 Mittemot Kärlekstunneln och Lustiga huset Togs bort för att bygga berg-och-dal–banan Insane Lustiga Hjulet 1915 1915 Precis innanför stora entrén där det idag ligger biljettkassa.

Snurrande skiva där man skulle hålla sig fast och inte åka av på grund av den centrifugalkraft som bildades. Endast i bruk säsongen 1915. Loopinggungorna 1934 1939 Området nedanför Tyrol. Mambo 1960 1962 Där Fritt Fall står idag. Liten snabbgående karusell Minigolfbana 1934 1958 Låg framför Bellmanhuset.

 1. En riktig långkörare.
 2. Månraketen 1945 1946 Där Fritt Fall står idag.
 3. Gröna Lunds första fartkarusell.
 4. Bestod av att passagerarna satt utmed kanterna i säten på en stor platta.
 5. Noaksark-karusellen 1934 1939 Där Eclipse står idag.
 6. En karusell med en massa djurfigurer som de åkande kunde sitta och åka på.
 7. Noaksark-karusellen 1940 1941 Framför Lustiga huset.

En karusell med en massa djurfigurer som de åkande kunde sitta och åka på. Octopus 1953 1958 Där Eclipse står idag. Samma typ av attraktion som dagens Bläckfisken. Opelbilarna 1928 1930 Där Jetline står idag. Kappkörningsbana med opelbilar. Panorama 1897 1916 Vid nuvarande Spanska trappan, område 1.

Tidigare placerad vid Thiodolf Lützes tivoli, Alkärret. Pariserhjul 1928 1935 Där Fritt Fall står idag. Stod där tills 1935 då den plockades ned för att hyras ut till andra nöjesfält.1930 uthyrd till Stockholmsutställningen, Pariserhjulet 1967 2006 Mellan nuvarande House of Nightmares och Disco Jet, precis framför Restaurang Kaskad För att ge plats för Kvasten monterades Pariserhjulet ned under hösten 2006 och såldes till Universal Kingdom Theme Park i Indien.

Radar 1966 1981 Där Jetline står idag. Gröna Lunds första stålbana byggdes av Anton Schwarzkopf som allmänt anses vara berg- och dalbanornas fader. Gondolerna utgjordes av slaktade Opel Rekord-bilar av årsmodell 1964, Flyttades till Ölands djur- och nöjespark 1981.

Revs sedan. Radiobilarna 1968 2018 Längs vattnet i närheten av Djurgårdsfärjan Radiobilarna plockades bort för att ge plats åt nya berg- och dalbanan Monster (invigning 2021) och ett nytt gångstråk längs vattnet. Rotorn 1959 1960 Där Eclipse står idag. Rotorn 1961 1964 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan.

Rotorn bestod av en roterande trumma och när denna kommit upp i varv sänktes golvet och besökarna hängde fast kring rotorns vägg. Round Up 1960 1963 Området framför Tyrol. En hydraulisk golvkarusell med sluttande plan. Sagogrottan 1934 1934 Där Dansken står idag.

 • Föregångaren till Kärlekstunneln där barnen kunde se figurer från kända sagor.
 • Sjöormskarusellen 1944 1944 Där Fritt Fall står idag.
 • Skrattkammaren 1935 2018 Mittemot Vilda Musens nuvarande utgång.
 • Hus, i vilket besökarna själva gick in för att titta i olika typer av speglar.
 • Renoverades 2011.
 • Togs bort inför 2019 års säsong.

Skräckexpressen 1932 1935 Där Blå Tåget står idag. Blå Tågets föregångare som från början var en amerikansk “dark ride” men förstördes i brand 1935. Skyskrapan 1936 1943 Där Fritt Fall står idag. En amerikansk import där gondolerna snurrade runt och även kring sin egen axel.

Togs bort år 1943 då ett fabrikationsfel gjorde att ett stag brast och 8 personer skadades. Snake 2019 2019 Strax intill Tyrol. Roterande åkattraktion som liknar en orm. Stod endast temporärt under en säsong innan den flyttades till Skara sommarland, Spökhuset 1990 2014 Där House of Nightmares finns idag.

Ett hus där man gick in i och skrämdes ur vettet av de utklädda skådespelarna.2014–2015 byggdes attraktionen om och heter numera House of Nightmares. Stålhingsten 2006 2006 Mellan nuvarande House of Nightmares och Pariserhjulet Efter stora svårigheter att hålla “Stålhingsten” driftduglig beslutas att skicka tillbaka den till tillverkaren i Italien.

Swing-o-plane 1947 1956 Där Fritt Fall står idag. Karusell där de åkande satt i flygande vertikalt roterande gondoler. Stod på flera platser under sin livstid. Swing-o-plane 1957 1958 Området framför Tyrol. Swing-o-plane 1968 1969 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan. Titan 1961 1968 Där Eclipse står idag.

Liten snabbgående karusell Thriller 1996 1996 Parkeringsplatsen vid Falkenbergsgatan (utanför Gröna Lund) Inhyrd berg- och dalbana som endast användes under en månad 1996 och därefter monterades ner. Tivolitrucken 1991 2010 Där Twister står idag. Togs bort för att ge plats för Twister.

Toboggan 1960 1960 Precis innanför stora entrén där det idag ligger biljettkassa. Rutschbanetorn byggt i trä. Okänd tysk konstruktör. Tornado 1919 1941 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan. Tornado 1959 1959 Området framför Tyrol. Luftgunga som även stått på Område 1. Tornet 1966 1997 Samma torn som Fritt Fall Attraktionen ansågs vara ute ur sin tid och ersattes med Fritt Fall.

Tvåvåningskarusell 1966 1967 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan. Virvelvinden 1939 1939 Där Eclipse finns numera. En tidig generation karusell som motsvarar dagens Disco Jet. Vikingen 1979 2008 Mittemot Kärlekstunneln och Lustiga huset. Togs bort och flyttades till Skara Sommarland, där den har kvar sitt namn.

På dess tidigare plats byggdes berg-och-dal-banan Insane. Virvelvinden 1940 1947 Framför Lustiga huset. En tidig generation karusell som motsvarar dagens Disco Jet. Virvelvinden 1970 1979 Mellan Mjölnargården och Spanska trappan. Volten 1997 2002 Vid nuvarande Vilda Musen-huset Ersatte Energy för säsongen 1997.

Minskad popularitet, tekniska problem samt för att ge plats åt Vilda Musen och Barnradiobilarna. Zeppelinkarusell 1915 1917 Där dansbanan ligger idag Förlorade popularitet vid första världskrigets slutfas och togs bort då.
Visa hela svaret

Vem äger Gröna Lund 2022?

Hur Gammal Är Gröna Lund På Djurgården ligger Gröna Lund – en magisk värld där det omöjliga blir möjligt. Gammal blir ung, liten blir stor, upp blir ner och ner blir upp. Ett besök på Gröna Lund innebär alltid glada tjut, pirr i magen, spänning och underhållning för hela familjen.

Här väntar mangder av skratt och parken är packad med attraktioner för både stor och liten, modig och mindre modig. Här kan du dessutom 5-kampa, ta en svängom på Dansbanan och digga på Grönan Live – Sveriges längsta festival med dussintals häftiga konserter med såväl svenska som internationella artister.

När höstmörkret faller förvandlas skratt till skräck. Halloween på Gröna Lund är både gastkramande och lagom läskigt – du väljer! Gröna Lund är en del av upplevelsekoncernen Parks and Resorts tillsammans med Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Vi har roat generationer i 137 år, och vi vill roa generationer i minst 137 år till.
Visa hela svaret

Vem har rekord på Gröna Lund?

Bob Marley, Gröna Lund 1980 av Staffan Almquist Bob Marley, Gröna Lund 1980 av Staffan Almquist Bob Marley på Gröna Lund 1980 är ett foto taget av fotografen Staffan Almquist som togs under Marleys legendariska spelning på Gröna Lund den 17 juni 1980.

 • Onserten slog alla tiders publikrekord – trycket var enormt och 32.000 personer kom för att se reggaekungen.
 • Onserten höll på i nästan två timmar och efter hits som “I shot the sheriff” och “No woman no cry” avslutades spelningen med “Lively up yourself”.
 • Bilden togs av fotograf Staffan Almquist, som jobbade på Expressen redan under 1960-talet.

Numrerat fotografi i begränsad upplaga Bob Marley, Gröna Lund 1980 är ett fotografi i numrerad upplaga som säljs på Noagallery.se. Storleken på motivet är 50 x 70 centimeter och levereras komplett med svart ram och vit passepartout. Fotot har präglats och har ett numrerat certifikat på baksidan av konstverket.
Visa hela svaret

Vem kom på Gröna Lund?

Djurgården är inte bara hem för några av våra största turistattraktioner. I början av 1900-talet var det också spelplats för en bitter fejd mellan två nöjesanläggningar. Men kärlek börjar som bekant alltid med bråk. Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 2 2014.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria! Första gången Gröna Lund slog upp sina portar var 1883. Tivolit grundades av Jacob Schultheis, som på 1870-talet flyttat från Tyskland. I Djurgårdsstaden arrenderade han en tomt som kallades för Gröna Lund efter en krog som ska ha legat på platsen. Tomten hade dock sedan länge fungerat som en uppsamlingsplats för sopor.

Schultheis rensade bort skräpet och införskaffade några attraktioner, bland annat en hästdriven karusell och en kraftmätare. Tivolit Gröna Lund var ett faktum. I början kom främst unga pigor och handelsbiträden att besöka det, framför allt för den lilla dansbanans skull. Tivolikarusellen på Gröna Lund cirka 1920. Bild ur Gröna Lunds Tivoli AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Jacob Schultheis avled 1914, och driften togs över av hans son Gustaf Nilsson. Efter att Gröna Lund ombildats till ett aktiebolag 1916 professionaliserades verksamheten.

Ret därpå byggdes Babylon, det första Lustiga huset, som blev en omedelbar succé. Nilsson fick blodad tand. Antalet attraktioner utökades nu från år till år. Mycket populär blev den stora dansbanan för jazz som invigdes 1928 när tivolit expanderade ner till vattnet. Mitt emot Gröna Lund på andra sidan Allmänna Gränd hade en konkurrent, Nöjesfältet, etablerats 1924.

Nöjesfältet, som drevs av Johan Lindgren, hade vid starten en dansbana och ett standardutbud av tivoliattraktioner men också något som Gröna Lund ännu saknade: en berg-och-dal-bana. Gröna Lund gav dock ett betydligt exklusivare intryck än sin konkurrent, med en elegant tivolidesign i nyklassicistisk stil, skapad av etablerade arkitekter som Hans Berthold och Arvid Klosterborg.

 • Striden mellan de båda nöjesfälten blev hård och ibland smutsig.
 • En protestskrivelse mot ljudnivån på Nöjesfältet initierades av en av Gröna Lunds delägare.
 • Vidare uppstod en rättstvist om vem som hade rätt till Karantänsstallet, som låg ungefär på Lustiga husets nuvarande plats.
 • Johan Lindgren hyrde för ett år i taget en del av huset för vinterförvaring av sin berg-och dalbana.

Även Gustaf Nilsson åtrådde marken och lyckades ordna så att hyresrätten övergick till Gröna Lund i stället. Lindgren protesterade, men då grävde Nilsson ett brett dike för att hindra sin konkurrent från att få ut sin berg-och-dal-bana. De båda tivolidirektörerna drev frågan vidare till hovrättsnivå, där Gustaf Nilsson och Gröna Lund vann. Hur Gammal Är Gröna Lund Konstiga kåken var Nöjesfältets svar på Gröna Lunds succé Lustiga huset. Bild ur Gröna Lunds Tivoli AB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Johan Lindgren hade ursprungligen arbetat på sågverk i Norrland, men ledsnat och i stället gett sig in i tivolibranschen.

Innan han startade Nöjesfältet drev han ett ambulerande tivoli som reste runt i Sverige. Medan Gustaf Nilsson gjort något av en klassresa och utbildat sig till ingenjör, var Johan Lindgren fortfarande mycket av en sågverksarbetare, och när besökare på Nöjesfältet blev för stökiga brukade han hiva dem över planket som avgränsade området.

Som ägare av ett kringresande tivoli hade Johan Lindgren märkt mycket av branschens avigsidor i form av otrygghet och illojal konkurrens. Folk i städer som besöktes kunde dessutom vara mycket avogt inställda till det resande tivolifolket. För att stärka nöjesparkernas ställning var han med och grundade branschorganet Tivoliägarföreningen 1922 och blev en av dess mest engagerade medlemmar.

Onkurrensen mellan Gröna Lund och Nöjesfältet var, trots farhågor om motsatsen, positiv för båda nöjesparkerna som ökade sina publiksiffror. I början av augusti 1927 hade Nöjesfältet haft 600 000 besökare under sommaren samtidigt som Gröna Lund haft 550 000. När Svenska Dagbladet frågade de bägge konkurrenterna hur de såg på framtiden svarade Johan Lindgren att han hoppades att Nöjesfältet och Gröna Lund så småningom skulle kunna växa fram till det stora tivoli som Stockholm så länge saknat.

Gustaf Nilsson var inte lika förbrödrande utan talade i stället om sina planer för sitt eget tivolis räkning. Under 1930-talet hölls det mesta i nöjes- och restaurangväg i innerstaden stängt sommartid, och semestrarna var korta så det var till Djurgården stockholmarna åkte när de hade ledigt.

 1. Av de tre stora aktörerna här hade Skansen den mest välbärgade publiken.
 2. Gröna Lunds publik var mer blandad – den borgerliga publiken dagtid byttes på kvällarna till viss del ut mot arbetarungdom som ville koppla av efter jobbet.
 3. Nöjesfältet hade en mer renodlad arbetarpublik, här syntes dessutom flottisterna från de marina anläggningarna i närheten.

Konkurrensen om publiken gjorde att framför allt Nöjesfältet, som var “underdog” i sammanhanget, gärna tog till fräcka grepp. Då Albaniens dåvarande kung Zog I var i Stockholm på statsbesök ingick ett besök på Skansen, men då kortegen kom upp på Djurgårdsbron var det Nöjesfältets limousinliknande direktionsbil som körde fram vid andra sidan av bron.

 1. Ortegen följde efter bilen som i stället för att åka upp till Skansen svängde ner mot Nöjesfältet.
 2. Där spelades Albaniens nationalsång på en vevgrammofon av en person som satt på ett tak.
 3. Väl framme gick kungen omkring och tittade på djuren i Nöjesfältets lilla djurpark Noaks ark, i tron att han befann sig på Skansen.

Där undrade man samtidigt var kungen hade tagit vägen någonstans Hur Gammal Är Gröna Lund Karl-Gerhard uppträder på Gröna Lund 1933. Bild ur Gröna Lunds Tivoli AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Hösten 1940, ett år efter andra världskrigets utbrott, dog både Gröna Lunds vd Gustaf Nilsson och Nöjesfältets ägare Johan Lindgren. Båda blev dessutom lika gamla – eller unga – 52 år.

Trots att de två varit grannar och konkurrenter i över 15 år hade de aldrig talat med varandra. En ömsesidig respekt hade nog vuxit fram, men den hårda kampen om nöjesparksbesökarna omöjliggjorde all närmare kontakt. På Nöjesfältet blev Johan Lindgrens äldste son, den 24-årige John, ny chef, medan Gustaf Nilssons hustru Nadeschda tog över Gröna Lund.

You might be interested:  Vilken Nation Är Bäst I Uppsala?

Och så hade det fallit sig så att Gustaf och Nadeschda Nilssons dotter Ninni förälskat sig i Johan Lindgrens son John, och han i henne. Känslorna hade varit svåra att visa öppet när fäderna levde, men situationen var ju annorlunda nu. Den 3 juli 1942, på Ninnis myndighetsdag, ringde klockorna i Oscarskyrkan för att kalla till bröllop mellan John Lindgren och Ninni Nilsson.

Bröllopsmiddagen hölls på Hasselbacken, där tal hölls bland annat av revykungen Karl Gerhard, som senare skrev en sång om historien, “Happy End i Breda Gränd”. På kortare sikt fick bröllopet inte någon praktisk betydelse för de båda nöjesparkerna, men med tiden blev det inte ekonomiskt hållbart att driva två parker parallellt.

Ju längre tiden gick, desto mer blev dessutom anläggningarna i behov av upprustning. Så 1957 lades Nöjesfältet ned och John Lindgren blev ny vd för Gröna Lund. Med sin stora kreativa förmåga såg John Lindgren till att göra Gröna Lund till en succé under 1960- och 70-talen, inte minst tack vare artistbesöken.

 1. Jimi Hendrix, Bob Marley, Kiss och The Clash var några av alla de artister och band som spelade på Stora Scenen.
 2. Gröna Lund stannade i familjen Lindgrens ägo de kommande decennierna, och under några hektiska år runt millennieskiftet tillkom bland annat de populära åkattraktionerna Fritt fall och Katapulten.

År 2006 tog syskonen Johan och Helena Tidestrand över verksamheten, och sedan dess har Gröna Lund satsat stort på att rusta upp tivolimiljön och satsa på nya berg-och-dal-banor.
Visa hela svaret

Vad är äldst Gröna Lund eller Liseberg?

Bonbon-Land Djurs Sommerland Dyrehavsbakken Fårup Sommerland Jesperhus Legoland Billund Sommerland Sjælland Tivoli Tivoli Friheden Universe Bø Sommarland Hunderfossen Familiepark Kongeparken Namsskogan Familiepark Tusenfryd Astrid Lindgrens värld Furuviksparken Gröna Lund Halmstad äventyrsland High Chaparral Kneippbyn Leksand Sommarland Liseberg Skara sommarland Tomteland Tosselilla sommarland Borgbacken Muminvärlden Santa Claus Village Särkänniemi Tykkimäki Powerpark Nöjesparker i Norden har funnits i över 400 år. Dyrehavsbakken i Danmark är världens äldsta nöjespark och invigdes 1583. Gröna Lund, invigd 1883, är Sveriges äldsta nöjespark. Nedan finns en lista över nöjesparker i Norden. Ambulerande tivolin finns inte med.

Namn Land Ort Antal besökare per år Invigning Parktyp
Astrid Lindgrens värld Sverige Vimmerby 479 428 (2015) 1981 Temapark
Bonbon-Land Danmark Holme-Olstrup, Själland 383 000 (2015) 16 april 1992 Nöjespark
Borgbacken Finland Helsingfors 27 maj 1950 Nöjespark
Bø Sommarland Norge Bø kommun, Telemark 129 000 (2013) 23 juni 1985 Sommarland
Djurs Sommerland Danmark Djursland 450 538 (2020) 1981 Sommarland
Dyrehavsbakken Danmark Klampenborg 750 000 (2020) 1583 Nöjespark
Furuviksparken Sverige Furuvik 17 augusti 1900 Nöjespark
Fårup Sommerland Danmark Fårup 396 474 (2020) 1975 Sommarland
Gröna Lund Sverige Stockholm 1 461 087 (2015) 1883 Nöjespark
Halmstad äventyrsland Sverige Halmstad 18 juni 1966 Nöjespark
High Chaparral Sverige Kulltorp 1966 Temapark
Hunderfossen Familiepark Norge Lillehammer 1984 Familjepark
Jesperhus Danmark Nykøbing Mors 166 240 (2020) 1966 Nöjespark
Kabe sommarland Sverige Jönköping 1984 Sommarland
Kneippbyn Sverige Kneippbyn, Gotland 85 000 (2015) 1976 Nöjespark
Kongeparken Norge Ålgård 254 629 (2014) 16 maj 1986 Nöjespark
Legoland Billund Danmark Billund, Jylland 680 000 (2020) 7 juni 1968 Temapark
Leksand Sommarland Sverige Leksand 140 000 (2018) 1984 Sommarland
Liseberg Sverige Göteborg 3 100 000 (2018) 8 maj 1923 Nöjespark
Muminvärlden Finland Nådendal 1993 Temapark
Namsskogan Familiepark Norge Namsskogans kommun 1989 Familjepark
Powerpark Finland Kauhava 400 000 1999 Nöjespark
Santa Claus Village Finland Rovaniemi 1985 Temapark
Skara sommarland Sverige Skara 345 300 (2018) 7 maj 1984 Sommarland
Sommerland Sjælland Danmark Nørre Asmindrup 158 943 (2020) 15 juni 1985 Sommarland
Särkänniemi Finland Tammerfors 1975 Nöjespark
Tivoli Danmark Köpenhamn 1 628 000 (2020) 15 augusti 1843 Nöjespark
Tivoli Friheden Danmark Århus 341 153 (2020) 2 maj 1958 Nöjespark
Tomteland Sverige Gesundaberget 8 december 1984 Temapark
Tosselilla sommarland Sverige Tomelilla kommun 26 maj 1984 Sommarland
Tusenfryd Norge Oslo 11 juni 1988 Nöjespark
Tykkimäki Finland Kouvola 17 maj 1986 Nöjespark
Universe Danmark Als 124 196 (2020) 5 maj 2005 Nöjespark

Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att gå in på Gröna Lund?

Ticket to Ride 0-2 år – gratis. Ticket to Ride 3-9 år – från 265 kr. Ticket to Ride 10 och år uppåt – från 325 kr.
Visa hela svaret

Hur mycket kostade Gröna Lund att bygga?

Gröna Lunds Monster för 430 miljoner kronor är nu färdigbyggd

Hur Gammal Är Gröna Lund Berg- och dalbanan i stål är 750 meter lång. Hur Gammal Är Gröna Lund Peter Osbeck är Attraktionschef på Gröna Lund och har arbetat med projektet från start. Hur Gammal Är Gröna Lund Monster är byggt av stål och fundamenten av armerad betong. Hur Gammal Är Gröna Lund Start och landning är under mark, Hur Gammal Är Gröna Lund,där det byggts en underjordisk station. Hur Gammal Är Gröna Lund Illustration: Gröna Lund

Nu har Gröna Lund öppnat sina portar igen efter att ha haft stängt i 576 stängda dagar. Den största nyheten är den nybyggda berg-och dalbanan som kostat nöjesparken 430 miljoner kronor och tagit tre år att bygga. För ett par år sedan började det synas att någonting var på gång på Gröna Lund, stora mutterliknande stålklossar hade placerats på olika ställen inne i parken.

 • Något annat har inte synts för besökarna, eftersom hela stationen, start och slut på berg- och dalbanan är under mark.
 • Det började med att vi tog hit tillverkaren Bolliger & Mabillard från Schweiz, och det första de säger är så här: det här blir nog svårt.
 • De hade aldrig byggt på en sådan här liten och trång plats förut.

Men efter mycket diskussioner så kom vi fram till att vi kan göra det, men det enda sättet att kunna göra det är att bygga stationen under jord, berättar Peter Osbeck som är Attraktionschef på Gröna Lund. Det har varit ett omfattande projekt att få berg-och dalbanan på plats.

 1. Vi började med att konstruera allting och det slutade med att vi grävde ner, borrade och sprängde oss ner åtta meter på 1300 kvadratmeter.
 2. Det har gått åt 3500 lastbilsvändor bara för att köra bort det vi grävde upp.
 3. Han berättar att för att göra detta var de tvungna att riva nästan en tredjedel av Gröna Lund.

Istället byggdes ett nytt område, där det även har tillkommit sex nya restauranger. Peter har själv jobbat i parken i fyrtio år så han är van vid utmaningar med nya attraktioner som byggs. –Just att det är så trångt med allting, att få in en lastbil, en kran, en grävare – allt är en utmaning.

Stationen under marken är ungefär 700 kvadratmeter. – Nu har vi också omklädningsrummen för 1200 personer under mark för att slippa ha det utrymmet på publik yta. Så det är mycket grejer här nere – ny transformatorstation till exempel eftersom vi behövde mer ström. Allt vi kan gräva ner är bra, tyvärr är det väldigt dyrt.

De har under arbetets gång anlitat många olika företag. –Vi har arbetat med väldigt många små entreprenörer, men vi har också haft Sveab för mark- och anläggning, Drottningsholmsentreprenad som gräver och Peab vad gäller spontning och pålning. De har alla gjort ett fantastiskt jobb och de har haft handplockade personer som har arbetat med detta.

Det är inte bara grävarbetet som har varit utmanande, även att alla delar till banan är så stora och ska placeras ut på liten yta. Han förklarar att varje sektion av pelarna väger över 20 ton och att fndamenten under marken är 6x6x6 meter. –Den här typen av berg-och dalbana finns det ganska många av men det är ingen annan som har byggt den som vi, som har tryckt in den på så liten yta med en station under mark – och att den åker in och ut mellan saker.

De flesta nöjesparker har mycket mer yta än vad vi har, vilket då gör att de tar bara en plats någonstans och så ställer de en berg-och dalbana där och bygger den. Men det är ju ingen utmaning, det här är ju verkligen wow! Vi har haft kollegor från hela världen här på besök och de fattar inte hur vi har fått till det.

 • Ett plus är förstås Stockholmsläget – med utsikt över stan.
 • Monster – King of Roller Coasters beskrivs som en inverterad berg- och dalbana.
 • Den första backen är en dykning från från 34 meters höjd rakt ner mot vattnet i 90 kilometer i timmen.
 • Banan tar sedan gästerna på en åktur över huvudena på övriga tivoligäster, nära attraktioner och byggnader.

Summan 430 miljoner kroner kan jämföras med kostnaden för fallattraktionen Ikaros som invigdes 2017, den kostade 75 miljoner kronor. Text och foto: Annika Rådlund Fakta Berg-och dalbanan Monster Byggtid: 3 år Invigdes: 2 juni 2021 Banlängd: 750 meter Högsta punkt: 34 meter Högsta hastighet: 90 km/h G-krafter: 4,5 G Typ av berg- och dalbana: Inverted roller coaster (berg- och dalbanetåget hänger under rälsen).
Visa hela svaret

Hur mycket pengar får Liseberg på en dag?

Liseberg förlorar 10 miljoner – om dagen – Under en vanlig sommarsäsong räknar Liseberg med omkring 800 miljoner kronor i nettointäkter. Under vecka 30 – som brukar vara den mest lönsamma – drar man in lika mycket som under hela julsäsongen på Liseberg.

 • Det slår enormt hårt mot vår ekonomi.
 • Sommaren och högsäsongen är då vi drar in nästan hela årets omsättning.
 • Det får enorma konsekvenser.
 • Även om vi har en väldigt stabil ekonomi i grunden så blir det smärtsamt för oss, säger Julia Vasilis, informationschef på Liseberg, till TT.
 • För varje dag som man har stängt under högsäsongen tappar nöjesparken omkring 10 miljoner kronor i intäkter.

Om man slår ut summan på de vanliga öppettiderna under en sommardag handlar det om över 800 000 kronor i timmen. Om Lisebergs omsättning minskar kraftigt under 2020 kan det leda till minskade skatteintäkter till Göteborgs stad. Men Magnus Andersson påpekar att det krävs att många fler bolag drabbas för att det ska ge några kännbara konsekvenser.
Visa hela svaret

Hur gammal är fritt fall på Gröna Lund?

Fritt fall, Gröna Lund

Fritt Fall
Fritt Fall på Gröna Lund, 2012.
Tillverkare Intamin AG
Tillverkningsår 1997
Tornets uppbyggnad 5000 bultar och skruvar

Visa hela svaret

Vad är läskigast på Gröna Lund?

Hur Gammal Är Gröna Lund 140 cm Ingår i Ticket to Ride Under 2021 invigde Gröna Lund en av Europas häftigaste berg- och dalbanor, en adrenalinhöjande inverted roller coaster, där åkarna hänger under rälsen. Vågar du hänga med på en monsterlik åktur? I juni 2021 var det äntligen premiär för Monster – King of Roller Coasters.

 • Under åkturens gång flyger du fram i en hastighet på 90 km/h, befinner dig 34 meter upp i luften och utsätts för hela 4,5 G-krafter – allt medan du hänger under banan med benen fritt i luften! För att åka måste du kliva ned i underjorden för att nå berg- och dalbanans plattform.
 • Därifrån kommer du slungas upp ovan jord och bland annat befinna dig upp och ned fyra gånger under åkturens gång och hamna i viktlöst tillstånd flera gånger.

Den här åkturen vill du helt enkelt inte missa! Vi är väldigt stolta över att kunna ge Gröna Lunds besökare en berg- och dalbana som utan att överdriva är en av de bästa i världen. Hur Gammal Är Gröna Lund
Visa hela svaret

Hur många anställda Gröna Lund?

Gröna Lund bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans, barnunderhållning mm.2014 hade tivolit ca 1400 anställda under säsongen och över 1,3 miljoner besökare, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.
Visa hela svaret

Hur gammal måste man vara för att åka monster på Gröna Lund?

Vad är NIGHT RIDER Pre-Party och vad ingår? – Med NIGHT RIDER Pre-Party får du förutom att hänga i parken under kvällen dessutom boka in dig på årets grymmaste förfest på någon av våra fyra barer och anlända till parken redan vid 20.00. I paketet ingår plats på en av våra förfester, obegränsade åk i våra öppna attraktioner (kl 22-00) samt obegränsade spel i våra öppna 5-kampsspel (kl 22-00).

 1. Mat finns att köpa till på plats i parken.
 2. Med Dinner Party @ Clubhouse STO/BER får du anlända till parken redan från 19.30.
 3. Du börjar kvällen i vår restaurang där grym tvårättersmiddag möter Berlins undergroundklubbar för en kväll.
 4. I paketet ingår en tvårättersmiddag (dessert kan köpas till), obegränsade åk i våra öppna attraktioner (kl 22-00) samt obegränsade spel i våra öppna 5-kampsspel (kl 22-00).

Ja, det är 20-årsgräns på sista torsdagen, och det är 23-årsgräns för alla som besöker oss under NIGHT RIDER. Var beredd på att behöva legitimera dig på plats vid inträde.
Visa hela svaret

Hur gammal är fritt fall på Gröna Lund?

Fritt fall, Gröna Lund

Fritt Fall
Fritt Fall på Gröna Lund, 2012.
Tillverkare Intamin AG
Tillverkningsår 1997
Tornets uppbyggnad 5000 bultar och skruvar

Visa hela svaret

Hur gammal är Twister på Gröna Lund?

Twister är en berg- och dalbana på Gröna Lund, som hade premiär i maj 2011. Twister är delvis byggd i trä och tillverkadess av The Gravity Group. Längdgränsen är 120 cm, högsta hastigheten 61 km/h och man utsätts för drygt 3 G. Banan är 480 m lång och högsta punkten 15,25 m.
Visa hela svaret

Hur gammal är Jetline på Gröna Lund?

140 cm Ingår i Ticket to Ride En klassisk berg- och dalbana full av branta backar och skarpa kurvor som får ungefär en miljon åkare varje säsong att jubla (eller bara skrika). Jetline är en klassisk stålbana konstruerad av den legendariske berg- och dalbanekonstruktören Schwartzkopf. En riktig Grönan-ikon, som har stått på tivolit sen 1988.
Visa hela svaret