Hur Är Läkarprogrammet I Örebro?

Hur Är Läkarprogrammet I Örebro
Läkarprogrammet – Örebro universitet Läkarprogrammet är uppbyggt av sammanlagt 13 kurser omfattande totalt 360 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet medicin. Programmet omfattar tre år på grundnivå samt tre år på avancerad nivå. De kurser som programmet omfattar läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

 1. Programmet är uppdelat i fyra stadier, Organ, cell och molekyl (termin 1-2), Hälsa och sjukdom (termin 3-6), Diagnostik, behandling och prevention (termin 7-9) samt Medicinsk fördjupning (termin 10-12).
 2. Varje stadium är sammansatt av kurser som innehåller olika teman.
 3. Utbildningen är organiserad utifrån sex teman vilka utgår från kroppens organ och funktioner: Respiration och Cirkulation (RC); Neuro och Rörelse (NR); Nutrition, Metabolism och Elimination (NME); Försvar (F); Reproduktion och Utveckling (RU) samt Sinne och Psyke (SP).

Varje tema återkommer, med breddning, fördjupning och ökad komplexitet, för varje stadium. Slutligen integreras dessa teman under termin 11 och 12 där komplexa medicinska problem avhandlas temaöverskridande för att i kombination med långa kliniska placeringar förbereda för läkarexamen och legitimation.

 • Utbildningen är uppbyggd av tre kunskapsområden, Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling, som ingår i varierande omfattning i programmets kurser.
 • Med kunskapsområden avses de olika områden som vart och ett samlar likartad kunskap och tillsammans bygger en sammanhållen helhet; läkarens kompetens.

Under Stadium I och II har Biomedicin en relativt stor omfattning medan Klinisk medicin dominerar under Stadium III och Stadium IV. Kunskapsområdet Professionell utveckling fördelas jämt över alla kurser med undantag av termin 6 och 10 där kunskapsområdet har en dominerande roll genom de självständiga arbetena.

 1. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en lärandeform inom kunskapsområdena Klinisk medicin och Professionell utveckling.
 2. Lärandeformen introduceras under Stadium I, ökar under stadium II och utgör sedan en stor del av stadium III och IV.
 3. VFU är ett av flera medel att nå målen för de olika kurserna och innehållet i VFU utvecklas mot större bredd och djup under utbildningens gång.
You might be interested:  När Börjar Fråga Lund 2021?

Kommunikationsförmåga, förhållningssätt och övriga färdigheter inom Klinisk medicin och Professionell utveckling tränas, utöver under VFU, även under övningar på campus och vid kliniskt träningscentrum. Utbildningen innehåller moment som av vissa personer kan upplevas som etiskt eller religiöst utmanande, t.ex.
Visa hela svaret

Är läkarprogrammet i Örebro bra?

Institutionen för Medicinska vetenskaper präglas av en mycket nära samverkan med andra. – Utbildningen får sin starka vetenskapliga bas genom den forskning som bedrivs vid Institutionen för Medicinska vetenskaper och Universitetssjukhuset i Örebro, Den verksamhetsförlagda delen av läkarutbildningen (VFU) genomförs i samverkan med sjukhus och vårdcentraler inom Region Örebro län, Region Värmland och Region Dalarna,
Visa hela svaret

Hur är det att studera i Örebro?

Är det enkelt/svårt att få boende? – Kötiderna generellt i Örebro är kortare än i de allra största studentstäderna. De erbjuder även bostadsgaranti för studenter, så var bara lugn! De allra flesta lyckas få tag i en lägenhet tills studierna börjar. Men precis som alltid så blir det betydligt lättare att få bostad om man har ställt sig i de bostadsköer som hyresvärdarna har.

 1. Har du stått tillräckligt länge så kanske du till och med får möjlighet att välja exakt vilken lägenhet som passar dig bäst.
 2. Största hyresvärden i Örebro heter Öbo,
 3. De har tusentals bostäder runt om i Örebro! TIPS! På vår Bostadssida kan du hitta en lista med både kommunala och privata hyresvärdar i bl.a Örebro, perfekt om du är ute efter bostad! Visste du att Örebro är en av de kommuner som växer snabbast i Sverige? Mycket tack vare att universitetet växer! Ett eget lärosäte i Örebro grundades 1977, och var en högskola fram tills man erhöll status som universitet 1999.
You might be interested:  Hur Snabbt Får Man Svar På Coronatest Jönköping?

Universitetets två mest sökta utbildningsprogram är jurist och läkare. Andra populära utbildningar är civilingenjör, högskoleingenjör, psykolog, civilekonom, ekonom, kriminolog, sjuksköterska, personalvetare, socionom och lärare. Utöver detta erbjuds olika kandidatprogram inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, biomedicinsk analytiker, samhällsplanering, offentlig förvaltning och ledning och idrott.

Till universitetet hör även en musikhögskola samt en restaurang- och hotellhögskola. Universitetet rankas som ett av de 401–500 främsta lärosätena i världen i Times Higher Educations ranking av världens främsta lärosäten 2019. Universitetet rankas även på plats 74 av de 150 bästa unga (under 50 år) universiteten i världen.

Det märks att företag har fått upp ögonen för universitetet och närvaron från näringslivet blir mer och mer påtaglig. Som tidigare nämnt så ligger Örebro väldigt centralt i Sverige och är därför viktigt för många företag att finnas i ur ett strategiskt perspektiv. Hur Är Läkarprogrammet I Örebro Universitetet växer extremt snabbt och det här märks på utbudet av roliga evenemang och studentlivet generellt. Studenterna får en allt större roll i staden och detta märks på gator, torg och i barerna! Många som börjar plugga här blir positivt överraskade över hur bra studentlivet är! Men att Örebro Universitet är ett av de nyare universiteten i Sverige är svårt att komma ifrån.
Visa hela svaret

Hur kan man bli läkare med dåliga betyg?

Svar: – Hej, Vad roligt att du vill bli läkare! Ja, det finns möjligheter att bli läkare även fast man inte får bra betyg i gymnasiet. Man kan göra prövningar på Komvux för att höja sina betyg och man kan också skriva högskoleprovet. Här kan du läsa mer om läkaryrket och hur man kan utbilda sig: https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/lakare-11129,
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Krävs För Nationskort Uppsala?

Kan man bli läkare utan toppbetyg?

Så blir du läkare utan högsta betyg – Drömmer du om att utbilda dig till läkare trots att du inte har tillräckligt höga betyg? Det behöver inte längre vara en dröm! Det finns en tredje antagningsmetod, alternativt urval, som kan hjälpa dig att komma in på din drömutbildning till läkare. Hur Är Läkarprogrammet I Örebro
Visa hela svaret

Är det lätt att få jobb som läkare?

Behov – Behovet av specialistläkare är i dagsläget större än tillgången. Det gäller till exempel basspecialiteterna allmänmedicin, akutsjukvård, geriatrik, patologi och cytologi samt psykiatri. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för läkare på kort sikt är i obalans, då behovet av erfarna specialistläkare är större än tillgången.
Visa hela svaret

Hur gamla är läkarstudenter?

Re: Dum fråga om ålder. – Inlägg av grolle » 23 jun 2008, 02:19 Du behöver inte oroa dig för att du ska känna dig gammal när du börjar. Det är alltid några som är 30+. Senast redigerad av grolle den 10 jul 2008, 19:16, redigerad totalt 1 gånger. IKA Inlägg: 19 Blev medlem: 13 dec 2009, 20:40
Visa hela svaret

Har man matte på läkarprogrammet?

1 Svar – Hej Mevlut! Så vitt vi vet, så läser man inte matematik på läkarprogrammet utan man måste ha tillräckliga kunskaper i matematik för att kunna lära sig de ämnena som man läser på läkarprogrammet (t.ex inom Fakmakologi är det en hel del beräkningar som man måste kunna förstå sig på).
Visa hela svaret