Hur Åker Man Spårvagn I Göteborg?

Hur Åker Man Spårvagn I Göteborg
Enkelbiljett – En enkelbiljett kostar från 35 kronor och du köper den lättast på något Västtrafiks försäljningsställen eller via Västtrafiks app To-Go. Om du vill köpa din biljett ombord gäller följande:

På spårvagnen kan du köpa din biljett ombord med kort från biljettautomaten.På stadsbussarna kan du inte köpa biljetter ombord. Du måste alltså förköpa din biljett.På skärgårdsbåtarna i södra skärgården (båtar från Saltholmen och Stenpiren) betalar du kontant till däcksman eller med kort.På älvbåtarna kan du betala till däcksman. Dock endast med kort, inte kontant.

Mer information om enkelbiljetter på vasttrafik.se.
Visa hela svaret

Hur fungerar en spårvagn?

Eldrift – Den i dag överlägset vanligaste typen av spårvagn är den elektriska. Den drivs av elmotorer, vars varvtal regleras av föraren med hjälp av en kontroller, Strömmen finns tillgänglig längs banan i en kontaktledning och överförs till vagnen via en strömavtagare,

 • Som den andra polen tjänstgör stålhjulen och strömmen leds tillbaka via rälsen.
 • Normalt används omkring 600-750 V likspänning.
 • Den absolut vanligaste konstruktionen innebär att kontaktledningen hängts upp ovanför rälsen och att strömavtagaren anbringats på spårvagnens tak.
 • I vissa städer har man valt att istället använda olika typer av strömskenor förlagda i rännor i gatan, ofta på grund av stadsbildsskäl.

De mest kända exemplen är de nedlagda näten i London och Washington DC, I Bordeaux inrättades 2003 ett modernt system med kontaktledningen i gatan. Den är här inte nedgrävd, utan ligger i gatunivå, men blir endast spänningsförande, när vagnen är ovanför.
Visa hela svaret

Måste man lämna företräde åt en spårvagn?

En spårvagn har i de allra flesta fall företräde – Tänk på att du alltid som medtrafikant skall lämna företräde för en spårvagn. Det gäller även vid rondeller, obevakade övergångsställen och cykelöverfarter.
Visa hela svaret

Måste man lämna företräde till spårvagn?

Väjning – Ett fordon ska väja för ett annat fordon som närmar sig från höger, om inte något annat föreskrivs i 2–4 mom. Ett fordon som svänger ska väja för 1) gående, cyklister och mopedister som korsar den körbana, på vilken fordonet avser köra in, 2) gående, cyklister och mopedister som använder körbanan eller vägrenen, när fordonet lämnar körbanan, 3) mötande trafik, när fordonet svänger till vänster, 4) gående, cyklister och mopedister som korsar vägen, när fordonen lämnar en cirkulationsplats.

Ett fordon ska alltid väja för 1) andra vägtrafikanter vid infart på en väg från en gårdsgata, gågata eller snöskoterled, 2) andra vägtrafikanter vid infart på en väg från en fastighet, parkeringsplats, servicestation eller något annat motsvarande område i anslutning till vägen eller från en plats utanför vägen, 3) andra vägtrafikanter vid infart på en väg från en stig eller motsvarande mindre väg, 4) andra vägtrafikanter vid infart på en körbana efter korsning av en gång- eller cykelbana, 5) gående, cyklister eller mopedister som använder gång- eller cykelbanan, vid korsning av gång- eller cykelbanan, 6) vägtrafikanter på en gårdsgata eller gågata vid infart på gårdsgatan eller gågatan eller korsning av den.

You might be interested:  Vilken Mataffär Är Billigast I Stockholm?

Ett fordon som kommer in på en körbana från en cykelbana ska väja för den övriga trafiken, om inte den andra vägtrafikanten har väjningsplikt enligt 2 eller 3 mom. Ett fordon som passerar till höger om en spårvagn eller buss vid en hållplats ska lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare.
Visa hela svaret

Är det svårt att köra spårvagn?

Vad gör en Spårvagnsförare – Spårvagnsförare möter många människor varje dag. Det är ett serviceyrke där det också gäller att kunna behålla sitt lugn, till exempel när det uppstår besvärliga situationer i trafiken. Arbetsuppgifter Spårvagnsförarens arbete påminner om bussförarens.

Att köra spårvagn är inte tekniskt svårt men ställer höga krav på kunskap om tågen, säkerhetsbestämmelser och bananläggningen. Genom kommunikationsradio står föraren i ständig kontakt med trafikledningen och får instruktioner eller information om förseningar och andra händelser. Föraren kan också genom trafikledningen få hjälp om något oväntat skulle inträffa, till exempel tekniska problem eller sjukdomsfall hos passagerarna.

Vid behov ropar föraren ut hållplatser och informerar passagerarna om störningar i trafiken. Ibland behöver passagerare hjälp, till exempel med att komma på och av spårvagnen. Arbetstid Oregelbundna arbetstider och arbete på kvällar, nätter och helger ingår i jobbet.
Visa hela svaret

Måste man trycka stopp på spårvagn?

För att spårvagnen ska stanna där du vill kliva av, behöver du trycka på stoppknappen ombord, ‘plinga’. Alltså precis som på bussen.
Visa hela svaret

Vad krävs för att köra spårvagn?

Utbildning – Ett förkrav för att bli spårvagnsförare är gymnasiekompetens och B-körkort. Många spårvagnsförare utbildas av arbetsgivaren, en betald utbildning som är cirka 7 veckor lång. Kommunal är facket för spårvagnsförare.
Visa hela svaret

Vad är skillnad på tvärbana och spårvagn?

Fordon – Tvärbanan trafikeras av spårvagnstyperna A32 och A35, A32, Flexity Swift från Bombardier, började trafikera Tvärbanan i och med starten 1999. Dessa vagnar har en färgsättning mycket lik vagntypen C20 i tunnelbanan, med blå dörrar respektive förarhytter och vitgrå vagnssidor med ett svart fält kring vagnens fönster.

 • Inredningen domineras av gult både på väggar och hållstänger.
 • Stolarna klär i det välkända “Lasse-Åberg” tyget.
 • A35, Urbos AXL från CAF, infördes i samband med förlängningen till Solna i oktober 2013.
 • Dessa vagnar har i stället en blå färgsättning med två längsgående vita linjer.
 • Även ytan kring vagnarnas dörrar är vit.

Inredningen är ljusgrå och stolstyget föreställer SLs spårtrafikkarta i det utförande denna hade i början av 2010-talet vid vagnarnas leverans. Båda typerna är cirka 30 meter långa och har 72–78 sittplatser. Spårvagnarna är bemannade med en förare. Fram till juni 2016 fanns det även en konduktör ombord för biljettkontroll.

Modell Tillverkare Typ Antal sitt- platser Antal stå- platser Tåglängd Tomvikt Högsta effekt Korgbredd Högsta hastighet Införd år
A35 CAF Urbos 72 203 30,8 0,48 0,265 90 2013
A32 Bombardier Flexity Swift 78 133 29,7 37,5 0,48 0,265 80 1999

Visa hela svaret

Är en spårvagn ett tåg?

Vad är det för skillnad mellan ett tåg och en spårvagn? – Roslagstag.se Hur Åker Man Spårvagn I Göteborg Det är inte alltid så lätt att veta skillnaden mellan alla olika typer av tåg, pendeltåg, tunnelbanor, järnvägståg och spårvagnar som finns idag. ännu mer knepigt är det för den som inte är speciellt insatt eller intresserad av ämnet. När man i yngre dagar gick i skolan var det vanligt att detta lärdes ut, gärna i samband med att man tillsammans med sin skolklass fick prova det olika typerna av sätt att färdas. Hur Åker Man Spårvagn I Göteborg Det som utgör den största skillnaden mellan ett tåg och en spårvagn är att spårvagnen är tänkt att förflytta passagerare runt i staden och vanligtvis i gatumiljö. Detta gör att spårvagnen behöver åka betydligt saktare än ett tåg, men behöver också ha ett snabbare sätt att bromsa på för att förhindra att olyckor sker, men även för att stanna inför eventuella stoppljus och signaler som finns på gatorna.

 1. Tåg är självklart också till för att förflytta människor.
 2. Vanligtvis åker man betydligt längre sträckor med tåg än vad man någonsin kan göra med en spårvagn.
 3. Det är inte enbart människor som väljer tåg som färdmedel, utan tåg är också ett mycket bra sätt att förflytta eller frakta varor och paket.
 4. Vilket typ av färdmedel som finns i en specifik stad är en fråga om tillstånd och inte vad lokalbefolkningen föredrar.
You might be interested:  Hur Kan Jag Boka Tid För Vaccin Stockholm?

Spårvagnar fungerar på nästan samma sätt som rälsbussar eller tunnelbanor. Skillnaden för tunnelbanor är dock att spårvagnar alltid värdas ovan jord. Alla olika färdsätt är unika i sitt slag och har länge hjälpt människan att kunna ta sig runt och förflytta sig, till och med så långt som till andra länder. systemet går. I Stockholm kan man finna både spårvagn, pendeltåg, bussar, tunnelbanor och expresståg. Detta gör Stockholm till en väldigt flexibel stad för stockholmarna, men underlättar även för andra att besöka staden. Här kan du ta ett expresståg till Arlanda eller ta bussen eller färjan ut till Djurgården på ett kick.2016-01-28 : Vad är det för skillnad mellan ett tåg och en spårvagn? – Roslagstag.se
Visa hela svaret

Hur bromsar spårvagn?

Hur får man stopp på tåget när det är halt? Snorhalt på spåret. Den hala årstiden är här, då is och slippriga löv får hjul att slira så pendeltågen kanar förbi stationerna. Varför bromsar man inte tåg genom att trycka ner bromsbackar direkt mot spåret? frågade Peder i NyT 2005:46. Här kommer läsarnas svar:

Foto Scanpix

Faktum är att idén med bromsbackar mot rälsen är gammal som gatan (eller snarare som spårvagnen). En spårvagn har normalt fyra bromssystem: elektromagnetisk broms, bromklossar mot hjul eller skiva, skenbroms samt sandning. Pendeltåg och tunnelbana använder huvudsakligen elektromagnetisk broms, och kompletterar med friktionsbroms av typen bromsklossar eller bromsskiva.

Spårvagnarna använder även skenbroms och sandning. Skenbromsen lyfter inte vagnen, utan den är en avlång elektromagnet som hänger i fjädrar och som, när man låter en ström gå igenom, suger fast mot skenan och på så sätt bromsar. För att höja friktionen har man rör framför första hjulparet som sprutar ut sand.

Skenbroms och sand används då man behöver bromsa snabbt och vid nödbroms. Effekten är så kraftig att spårvagnen kan bromsa lika bra som en bil – vilket kan behövas eftersom den rör sig i biltrafiken. Olika typer av tåg har olika karakteristika av acceleration och retardation.

Ett X2000 startar och stannar sällan och det håller hög hastighet. I tunnelbanan är det däremot kort mellan stationerna. Därför måste tunnelbanevagnar kuna accelerera och bromsa snabbare. Spårvagnen rör sig mitt i gatuvimlet, och behöver följaktligen de bästa av bromsar. Christian Schaub Spårvagnar har haft skenbromsar sedan 1940-talet, och de infördes på pendeltågen på 1980-talet.

Kraftiga elektromagneter drar ner en platta mot rälsen och ger extra bromskraft. Jag har personlig erfarenhet av Göteborgs spårvagnar (fast det är 17 år sedan), och vet att det ofta inte är tillräckligt – friktionen blir inte hög nog. Man måste även få in sand under skenbromsen, vilket är ganska knepigt.

You might be interested:  Hur Många Hemlösa I Malmö?
Den magnetiska skenbromsen suger fast mot rälsen. Här mellan hjulen i en spårvagnsboggie från 1940-talet. Foto Leif Stolt

Magnetskenbromsar består av en bromskloss med inbyggd elektromagnet, vars dragningskraft pressar bromsklossen mot rälens överyta. Detta gör att bromsen inte utövar någon lyftkraft på boggien eller vagnen. Dessutom centrerar den magnetiska attraktionen bromsklossens anliggning mot rälen, så att det inte behövs så noggrann styrning av bromsklossen i sidled.

Pendeltågen i Storstockholm är utrustade med sådana bromsar. De medför emellertid följande problem, vilka gör att de bara får användas som nödbroms: (1) Ökat slitage på rälerna. Ständigt återkommande bromsning sker på bestämda ställen – i utförslut och vid infarter till stationer där tåget ska stanna.

I det senare fallet passerar bromsvägen oftast växelzoner, där det ökade slitaget skulle medföra mycket dyra renoveringsarbeten och frekventa utbyten av växlar. (2) Magnetisering av rälernas ändar vid de isolerade skarvarna mellan angränsande spårledningar.

Det gör att järndammet som uppstår vid rälsförslitningen fastnar vid isolerskarven. Om så mycket järndamm ansamlas att isoleringen överbryggas kortsluts spårledningen. Då markeras felaktigt att spåret är upptaget av tåg, vilket i sin tur leder till att signalerna felaktigt visar rött ljus och att tågvägen inte kan lösas ut efter tåget.

Visst är hjulplattorna som uppstår när hjulen kanar mot rälerna förargliga och störande. Men vagnar är utbytbara, och de kan transporteras till en behagligt uppvärmd verkstad för omsvarvning av hjulen. Spårreparationer är däremot mycket dyra och trafikhindrande, särskilt om de måste utföras vintertid.

 1. Det finns numera system som hindrar hjulen från att låsas helt vid bromsning (som ABS för bilar), så egentligen är problemet redan löst.
 2. Det är bara en fråga om hur mycket man är beredd att investera för att få bukt med spårhalkan.
 3. Enligt en i NyT nyligen publicerad artikel pågår forskningsarbete i avsikt att utveckla ett system som med hjälp av högeffektlasrar bränner bort besvärande is- och lövbeläggning från rälshuvudet när tåget ska bromsa.

Bengt Sterner, Järfälla Nästa fråga handlar också om tåg: Efter de tragiska olyckorna med pojkar som klättrat på järnvägsvagnar och fått ström från luftledningen genom kroppen har massmedia påstått att överslag kan ske på 1,5-2 meters avstånd. Spänningen är 16 kV.
Visa hela svaret

Kan man åka spårvagn på tågbiljett?

Bytestiden beror på vilken biljett du har. Du behöver bara köpa ny biljett om giltighetstiden på biljetten gått ut när det är dags att byta. Våra biljetter gäller på både tåg, buss, spårvagn och båt.
Visa hela svaret

Hur snabbt åka spårvagn i Göteborg?

Hur fort får en spårvagn köra egentligen? Hastighetsreglerna för spårvagnarna finns i ‘Järnvägslagen’. Innanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Utanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 50 km/h, precis som för bilister.
Visa hela svaret

Hur många nya spårvagnar finns det i Göteborg?

Snart rullar nya och längre spårvagnar i Göteborg Publicerad: 1 oktober 2021 10:40 Kollektivtrafik · Västtrafik köper 40 nya längre spårvagnar, som rymmer betydligt fler resenärer än de äldre modellerna. Den första vagnen beräknas komma till Göteborg under 2023.
Visa hela svaret

Hur många spårvagnslinjer finns det i Göteborg?

Göteborgs spårväg

Spårvagnen Sirio, som har littera M32.
Allmänt
Plats Göteborg
Antal linjer 12 reguljära, 1 museilinje
Antal hållplatser 133 (Lista)

Visa hela svaret