Vilket Vaccin Används I Örebro Län?

Här hittar du som är invånare i Örebro län information som rör vaccination av covid-19. Du som ska vaccinera dig mot covid-19 kan komma på drop-in på någon av våra vaccinationsmottagningar. Drop-in vaccination sker i mån av tid, så vill du vara garanterad en dos kan du istället boka tid.
Visa hela svaret

Vilka får ta dos 5?

Skyddet avtar snabbare hos äldre – Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper. Risken ökar med åldern och skyddet från vaccinationen sjunker snabbare hos äldre än yngre. Från och med 1 september erbjuds grupperna nedan höstdosen oavsett hur många doser de har fått tidigare:

Personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre. har hemsjukvård eller hemtjänst. Personer från 18 år i riskgrupp.

Bild 1. Bilden visar vilka doser som är aktuella för olika grupper. De gröna dropparna motsvarar höstdosen som rekommenderades från den 1 september 2022.
Visa hela svaret

Vad heter det nya vaccinet?

Modernas vaccin Spikevax – Spikevax är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar Spikevax endast till personer som är äldre än 30 år. Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för Spikevax vaccin är 4-7 veckor. Intervallet till påfyllnadsdos och mellan påfyllnadsdoser är minst fyra månader.
Visa hela svaret

Kan man ta vaccin i annat län?

Kan jag vaccinera mig i en annan region? Jag jobbar i en annan region än där jag bor. Jag vill gärna vaccinera mig nära jobbet. Kan jag det? Ja, du kan vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det gäller också om du studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.
Visa hela svaret

Hur vet jag vilket vaccin jag fått?

Tidigare vaccinationsprogram — Folkhälsomyndigheten Information om vaccinationsprogrammet genom tiderna finner du här nedan. Att vi i tabellen inte alltid anger exakta årtal beror på att vaccineringen började vid olika tidpunkter i olika delar av landet.

 • Sedan 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till det nationella vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten.
 • För tidigare vaccinationer har det inte funnits något nationellt register.
 • Den som vill ta reda på exakt vilka vaccinationer man tidigare fått, och som inte har kvar någon egen dokumentation, är hänvisad till att försöka leta upp journalen på de ställen där man blivit vaccinerad.

Barnhälsovårdsjournalen brukar följa med upp till skolan och sedan under en viss tidsperiod stanna i den skola man sist gick i. Senare kan journaler vara sparade i kommun- eller regionarkivet. För barnhälsovård, elevhälsa och vaccinationsmottagningar gäller normala journalhanteringslagar.

You might be interested:  När Kommer Posten Till Mig Umeå?
Tabell. Nuvarande och tidigare svenska vaccinationsprogram.

Vaccin mot Infördes Tidigare programupphörde Program
Smittkoppor Tidigt 1800-tal 1976 Obligatorisk för hela befolkningen fram tills att sjukdomen utrotats
Tuberkulos 1940-talet 1975 1 dos till nyfödda
Tuberkulos 1940-talet 1986 1 påfyllnadsdos vid 14–15 år
Tuberkulos 1986 Gäller Endast riskgrupper
Difteri och stelkramp 1940-talet 1986 3 doser mellan 3 och 12 mån
Difteri och stelkramp 1965 1977 1 påfyllnadsdos vid 7–8 år
Difteri och stelkramp 1977 2012 1 påfyllnadsdos vid 10 år(barn födda t.o.m.2001)
Difteri och stelkramp 1986 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Difteri och stelkramp 2007 Gäller 2 påfyllnadsdoser, vid 5–6 år och 14–16 år (barn födda från 2002)
Kikhosta 1950-talet 1979 3 doser mellan 3 och 12 mån
Kikhosta 1996 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Kikhosta 2005 2012 1 påfyllnadsdos vid 10 år(barn födda t.o.m.2001)
Kikhosta 2007 Gäller 2 påfyllnadsdoser, vid 5–6 år och 14–16 år (barn födda från 2002)
Polio 1957 1986 3 doser mellan 9 och 18 mån
Polio 1957 1977 1 påfyllnadsdos vid 7–8 år
Polio 1986 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Polio 1977 Gäller 1 påfyllnadsdos vid 5 år
Mässling 1971 1982 1 dos efter 18 mån
Röda hund 1974 1982 1 dos till flickor vid 12 år
MPR(a) 1982 2007 2 doser, vid 18 mån och 12 år(barn födda t.o.m.2001)
MPR(a) 2007 Gäller 2 doser, vid 18 mån och vid 6–8 år (barn födda från 2002)
Hib(b) 1993 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Hepatit B 1996 Gäller Till riskgrupper
Hepatit B 2016 Gäller Rekommenderas till alla spädbarn.3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Pneumokocker 2009 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
HPV(c) 2010 2014 3 doser till flickor födda 1999 och senare i årskurs 5–6
HPV(c) 2015 2020 2 doser till flickor 10–12 år som går i årskurs 5–6
HPV(c) 2020 Gäller 2 doser till både flickor och pojkar (pojkar födda från 2009) i årskurs 5
Rotavirus 2019 Gäller 2 doser vid 6 veckor och 3 månader

ul>(a) MPR = Mässling-Påssjuka-Röda Hund(b) Hib = Haemophilus influenzae typ b(c) HPV = Humant papillomvirus

: Tidigare vaccinationsprogram — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

Vad är BioNTech för vaccin?

Patient & Hälsa, 2022-04-05 Pfizer har tillsammans med det tyska bioteknikföretaget BioNTech utvecklat ett vaccin mot covid-19, baserat på mRNA. Här hittar du svar på några vanliga frågor.
Visa hela svaret

Vilket vaccin Omikron?

Comirnaty – Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett s.k. mRNA-vaccin avsett för att förebygga covid-19 hos personer som är 6 månader och äldre. Comirnaty kan enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten användas för dos 1 och 2 samt till personer med immunbrist för en extra dos > 4 veckor efter dos 2, och för påfyllnadsdoser. Från hösten 2022 är vaccinet tillgängligt i bivalenta varianter anpassade till omikron. Det är två olika vaccin vilka endast används för påfyllnadsdoser. De två anpassade vaccinen innehåller den ursprungliga virusstammen och BA.1–stam ( Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogram/dos)) respektive den ursprungliga virusstammen och BA.4/BA.5 ( Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 (15/15 mikrogram/dos)). Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 finns även i barndos godkänt för användning hos barn 5–11 år.
Visa hela svaret

Vad heter Pfizers vaccin?

Comirnaty – vaccin mot covid‍-‍19 – Pfizer /BioNTech | Läkemedelsverket.
Visa hela svaret

Vilka vaccinationer ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet?

Vacciner i programmet – De flesta vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ges som kombinationsvacciner, dvs. vaccin mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Det finns flera fördelar med kombinationsvacciner. Den största anledningen till att ge kombinationsvacciner är att barnet inte behöver lika många sprutor.
Visa hela svaret

Kan snabbtest visa fel efter vaccination?

Kan vaccinet ge ett positivt provsvar när jag testar mig för pågående covid-19? Kan vaccinet ge ett positivt provsvar när jag testar mig för pågående covid-19? Nej. Ett positivt provsvar betyder att du har en pågående infektion av covid-19. Provet påverkas inte av vaccinationen.
Visa hela svaret

Hur får man gult Vaccinationskort?

När du besöker oss tänk på att alltid ha med ditt gula vaccinationskort och/eller andra vaccinationshandlingar där dina vaccinationer finns samlade. Om du har förlorat ditt kort kan vi uppdatera de vacciner du har fått på vår mottagning för en kostnad av 200kr.
Visa hela svaret

Hur bra är Pfizer mot delta?

Två doser av Pfizer-Biontechs och Astra Zenecas covidvaccin ger ett bra skydd mot den mycket smittsamma deltavarianten, men de är inte lika effektiva som mot alfavarianten. Det bekräftar en ny studie som har publicerats i New England Journal of Medicine.

Delta är numera den variant av coronaviruset som dominerar smittspridningen i världen, men alla som är fullvaccinerade med Pfizer-Biontechs eller Astra Zenecas covidvaccin har ett tillräckligt bra skydd. Läs mer: Antikroppar kvar ett år efter covidinfektion De nya studieresultaten styrker de preliminära slutsatser som Public Health England presenterade redan i slutet av maj.

Två doser av Pfizer-Biontechs vaccin skyddar till 88 procent mot symtom om man smittas av deltavarianten, jämfört med 93,7 procents effektivitet mot den tidigare dominerande alfavarianten (den brittiska). Två doser av Astra Zeneca-vaccinet skyddar till 67 procent mot delta, vilket är bättre än de 60 procent som det först rapporterades.

Det kan jämföras med 74,5 procents skydd mot alfavarianten. “Endast en måttlig skillnad i vaccinens effektivitet mot deltavarianten har noterats jämfört med mot alfavarianten, efter två doser”, skriver forskarna från Public Health England i studien. De som ännu bara har hunnit få en dos vaccin har dock ett betydligt klenare skydd mot deltavarianten.

Den som smittas efter att ha fått en spruta av Pfizer-Biontechs vaccin har 36 procents sannolikhet att klara sig utan symtom, jämfört med en helt ovaccinerad person. En dos av Astra Zenecas vaccin ger ett 30-procentigt skydd mot symtom av delta.
Visa hela svaret

Hur länge trött efter Pfizer?

Vaccination mot covid-19 Vilket Vaccin Används I Örebro Län Du får vaccinet med en spruta i armen. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om 1177.se. Delta gärna i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Dina svar hjälper oss att bli bättre.

 • Undersökningen tar några minuter att genomföra.
 • Dina svar är anonyma.
 • Tack för att du deltar.

Det är din region som ansvarar för vaccinationen. Välj region högst upp på sidan för att få mer information om vad som gäller där du är. Du behöver inte betala för vaccination mot covid-19. Du bestämmer själv om du ska vaccinera dig. Hur gör jag för att få vaccinera mig? Alla personer som har fyllt 18 år kan vaccinera sig.

En del barn kan också få vaccin mot covid-19. Även kan vaccinera dig gratis. Det gäller även dig som studerar eller arbetar i Sverige utan att vara svensk medborgare. Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Så här går vaccinationen till Du får vaccinet med en spruta i armen. Du får stanna kvar 15 minuter när du har fått din spruta.

Det är för att se att du mår bra. Ta alla de sprutor som du kan få. Då får du ett bra skydd mot covid-19. Du får sprutorna vid olika tillfällen. Det finns en längre text om hur många sprutor olika personer kan få: Fråga vårdpersonalen om du undrar något om din vaccination.

 • An jag vaccinera mig om jag är sjuk? Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Vänta tills du mår bra igen.
 • Du kan få ont i armen, ont i huvudet och bli trött det första dygnet efter vaccinationen.
 • Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna.
 • Det kallas biverkningar och är vanligt.

Biverkningarna brukar försvinna inom några dagar.
Visa hela svaret

Kan man få Covid omikron två gånger?

Kan man bli smittad flera gånger? – Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot att få sjukdomen igen. Men skyddet minskar med tiden och är mindre effektivt mot nya varianter av viruset. Risken att bli allvarligt sjuk är dock mindre om du har haft infektionen tidigare.
Visa hela svaret

Varför är man så trött efter Corona?

Förändringen kan komma en tid efter att du har haft covid -19. Symtomen kan bero på att du är uttröttad. De kan också bero på starka känslor, stress eller nedstämdhet efter vad du har varit med om.
Visa hela svaret

Varför kan jag inte boka dos 5?

Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus Innehållet gäller Stockholms län Höstens stora vaccinationsinsats mot covid-19 inleds med att du som är född 1957 eller tidigare får erbjudande om att boka ny påfyllnadsdos. Från och med idag och resten av veckan får nästan 200 000 invånare som är födda 1957 eller tidigare ett sms med erbjudande om tidsbokning av ny påfyllnadsdos (dos 5).

Förutsättningen är att det gått fyra månader sedan den senaste dosen och att man har registrerat sig i appen Alltid öppet.65-plussarna kan också boka sin vaccination via telefonbokningen. Drop-in-vaccination är möjlig från och med 1 september. Om du har missat en dos eller ännu inte påbörjat din vaccination kan du boka din vaccination via appen Alltid öppet, telefonbokningen eller gå till en drop-in-mottagning när som helst.

: Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus
Visa hela svaret

Hur lång tid mellan dos 4 och 5?

Vaccination av personer 30 år och yngre som fått en dos av Spikevax – Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 30 år och yngre som har fått den första vaccindosen med Spikevax erbjuds andra dosen med Comirnaty eller Nuvaxovid. Rekommenderat intervall mellan doserna är 4–7 veckor.
Visa hela svaret

Hur bokar man dos 1?

Behöver jag boka tid? Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig. Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.
Visa hela svaret