Vilket Sjukhus Tillhör Jag Stockholm?

Vilket Sjukhus Tillhör Jag Stockholm
Sök vård på rätt mottagning Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Den här texten beskriver de vanligaste. Här får du också veta vilken mottagning som passar bäst beroende på vad du har för besvär eller behov. Vilket Sjukhus Tillhör Jag Stockholm På en vårdcentral kan du få hjälp med många besvär. Det är nästan alltid vårdcentralen du ska kontakta först om du är sjuk eller har något besvär. Vilka mottagningar som finns och vad de kallas kan vara olika på olika ställen i landet. I tjänsten finns kontaktuppgifter till vårdmottagningar i hela landet.

 • Ibland behöver du inte söka vård Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård.
 • Ibland kan du behandla dig själv hemma.
 • Här på kan du läsa mer om många sjukdomar och symtom och vad du kan göra själv.
 • Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få, om du är osäker på när du ska söka vård.
 • Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär.

Du kan också få råd om vad du kan göra själv och råd om var du kan söka hjälp. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt. En vårdcentral kan också kallas husläkarmottagning, familjeläkarmottagning, hälsocentral, hälsovårdscentral eller distriktsläkarmottagning.

 • akuta sjukdomar, skador och besvär
 • psykisk ohälsa
 • kontroll av kroniska sjukdomar
 • fysioterapi och rehabilitering.
 • På vårdcentralen kan du även få hjälp med att förebygga sjukdom. Här är exempel på vad du kan få:
 • Du får en till en specialistmottagning om det behövs.
 • Här hittar du,

Visa hela svaret

Vilket sjukhus ska man åka till?

Patient som hämtas i sitt eget upptagningsområde (där patienten bor) men vill åka till ett annat sjukhus ska, om möjligt, få välja sjukhus. Grundprincipen är att patienten har rätt att välja var hen ska vårdas inom rätt vårdform.
Visa hela svaret

Vilket sjukhus tillhör Östermalm?

Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2019 tog vi emot över 100 000 besök på vår akutmottagning. Våra serviceområden med sammanlagt 420 000 innevånare är Akalla, Bromma, Ekerö-Mälaröarna, Husby, Hässelby-Vällingby, Kista, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby, Spånga, Tensta, Vasastan och Östermalm.
Visa hela svaret

Har man rätt att välja sjukhus?

Du har rätt att välja vilken vårdgivare du vill i landet när du söker vård inom primärvård och öppen specialistvård (all sjukvård där man inte behöver läggas in på sjukhus ).
Visa hela svaret

Vilket sjukhus tillhör jag?

Sök vård på rätt mottagning Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Den här texten beskriver de vanligaste. Här får du också veta vilken mottagning som passar bäst beroende på vad du har för besvär eller behov. Vilket Sjukhus Tillhör Jag Stockholm På en vårdcentral kan du få hjälp med många besvär. Det är nästan alltid vårdcentralen du ska kontakta först om du är sjuk eller har något besvär. Vilka mottagningar som finns och vad de kallas kan vara olika på olika ställen i landet. I tjänsten finns kontaktuppgifter till vårdmottagningar i hela landet.

 1. Ibland behöver du inte söka vård Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård.
 2. Ibland kan du behandla dig själv hemma.
 3. Här på kan du läsa mer om många sjukdomar och symtom och vad du kan göra själv.
 4. Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få, om du är osäker på när du ska söka vård.
 5. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär.

Du kan också få råd om vad du kan göra själv och råd om var du kan söka hjälp. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt. En vårdcentral kan också kallas husläkarmottagning, familjeläkarmottagning, hälsocentral, hälsovårdscentral eller distriktsläkarmottagning.

 • akuta sjukdomar, skador och besvär
 • psykisk ohälsa
 • kontroll av kroniska sjukdomar
 • fysioterapi och rehabilitering.
 • På vårdcentralen kan du även få hjälp med att förebygga sjukdom. Här är exempel på vad du kan få:
 • Du får en till en specialistmottagning om det behövs.
 • Här hittar du,

Visa hela svaret

Vilka sjukhus tillhör Karolinska?

Ej att förväxla med Karolinska Institutet,

Karolinska universitetssjukhuset
Plats Huddinge och Solna
Grundat 1 januari 2004
Sjukhustyp Universitetssjukhus
Antal anställda 16 000
Vårdplatser 1 600
Befolkning 2 495 603 (2022-09-30 )
Område Stockholms sjukvårdsregion
Ägare Region Stockholm
Sjukhusdirektör Björn Zoëga
Årlig budget 18600 mkr
Webbplats www.karolinska.se

Karolinska universitetssjukhuset är ett universitetssjukhus i Stockholms län, med huvudsaklig verksamhet genom storsjukhus i Huddinge och Solna kommuner. Det bildades den 1 januari 2004 genom en sammanslagning av Huddinge universitetsjukhus och Karolinska sjukhuset,
Visa hela svaret

Vilket sjukhus tillhör Vasastan?

Sabbatsbergs sjukhus är ett tidigare sjukhus beläget på Sabbatsberg mellan Torsgatan, Vasaparken, Tegnérgatan vid Barnhusbron och Dalagatan i Vasastan i centrala Stockholm.
Visa hela svaret

Vilket BB i Stockholm är bäst?

Förberedelser inför förlossningen Innehållet gäller Stockholms län I Stockholms län finns sex förlossningskliniker som tar emot dig som ska föda barn. På denna sida har vi samlat filmer från dem alla. Välkommen att kika in! Från och med den 1 december 2022 ska du som är gravid i Stockholms län göra ditt val av vilken förlossningsklinik du önskar föda på i appen Alltid öppet.

You might be interested:  Vad Finns Att Göra I Trollhättan?

BB Stockholm, Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus förlossningsklinik Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge förlossningsklinik Karolinska Universitetssjukhuset Solna förlossningsklinik Södersjukhusets förlossningsklinik Södertälje sjukhus förlossningsklinik

Visa hela svaret

Vilken är den bästa akuten i Stockholm?

S:t Görans akut snabbast – Av Stockholmssjukhusen har S:t Görans sjukhus den kortaste medianväntetiden till läkarbedömning med 31 minuter, trots en ökning av antal patientbesök med sju procent. På samtliga akutmottagningar i Region Stockholm minskade antalet besök, förutom på S:t Görans sjukhus och på Norrtälje sjukhus.

Södersjukhuset 338 minuter Karolinska Huddinge 300 minuter Danderyds sjukhus 268 minuter Karolinska Solna 256 minuter Nya Karolinska Solna 248 minuter (endast okt, sept) Södertälje sjukhus 203 minuter Sankt Görans sjukhus 182 minuter Norrtälje sjukhus 164 minuter

: Här är väntan på akuten längst i Stockholm
Visa hela svaret

Vilket är det största sjukhuset i Stockholm?

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten.

 1. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart.
 2. Det är bara ett exempel.
 3. Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
 4. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel. Personcentrerad vård Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska kunna få snabb vård dagtid och slippa stanna över natten.

 1. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.
 2. Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå.
 3. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset.
 4. Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus.
 5. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här.

Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi.
Visa hela svaret

Måste man söka vård där man är skriven?

Välja vårdmottagning Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

 1. Filmen handlar om dina möjligheter att välja öppenvård i hela landet.
 2. Det kan finnas olika skäl till att välja en viss vårdcentral eller läkarmottagning.
 3. Du kan till exempel vilja gå till en som ligger nära hemmet eller jobbet.
 4. Den kan också ha personal som talar eller ger information på ett språk som du förstår.

Öppenvård som du kan välja Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter:

vårdcentral barnavårdscentral barnmorskemottagning ungdomsmottagning mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva, Det avgörs av remissreglerna i regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård. Läs mer i kapitlet Information från regionerna. Du kan kontakta många mottagningar genom att, Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider.

Det är vanligt att mottagningar också erbjuder, Då ser och pratar du med exempelvis en läkare eller barnmorska genom din dator, telefon eller surfplatta. Vissa regioner har också egna appar eller digitala plattformar för att du ska kunna kontakta vården. Du kan till exempel boka videomöte eller få råd av en sjuksköterska via en chatt.

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka, Där kan du få behandling för många olika typer av besvär och sjukdomar. Du som behöver specialiserad vård ska bli hänvisad till rätt typ av mottagning. Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans.

Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Att lista sig på en vårdcentral Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. I vissa regioner listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat.

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral.
Visa hela svaret

Kan man neka hotfulla patienter vård?

Konsekvenser av förolämpningar, hot eller diskriminerande beteende – En patient som på ett förolämpande, hotfullt eller diskriminerande sätt ställer krav på viss behandling eller vägrar bli behandlad av viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård.

På motsvarande sätt anses en våldsam eller hotfull patient genom sitt beteende dra tillbaka sitt samtycke till vård. Vid frivillig vård kan patienten efter information om de medicinska konsekvenserna hänvisas till någon annan utövare av hälso- och sjukvård. En hänvisning måste samtidigt alltid vägas mot patientens vårdbehov och situation i övrigt.

Om ett samtal om olika aspekter på vårdens utförande riskerar att trappas upp till en aggressiv konflikt kan det, förutsatt att det medicinska tillståndet inte är akut livshotande, bli nödvändigt att fysisk avvisa patienter och närstående från regionens lokaler med hjälp av ordningsvakt.
Visa hela svaret

Kan man bli tvingad att stanna på sjukhus?

Lagen om psykiatrisk tvångsvård Det är bara om du är svårt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård som du får vård mot din vilja. Syftet med lagen om psykiatrisk tvångsvård är att du ska må så pass bra att du sedan vill ta emot den vård du behöver. Du har vissa rättigheter även om du vårdas mot din vilja.

 • Ibland kan det bli nödvändigt att få vård mot sin vilja, så kallad tvångsvård.
 • Det kan hända om du till exempel har en, har eller riskerar att skada dig själv eller andra människor.
 • Då kan du behöva vård på ett sjukhus dygnet runt, så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård.
 • Även barn och ungdomar kan vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård.
You might be interested:  Hur Många Kyrkor I Göteborg?

Den här texten är för dig som är vuxen eller närstående. Att tvingas till vård mot sin vilja kan upplevas som mycket kränkande. Därför är det noggrant beskrivet i lagar hur det får gå till. Reglerna finns bland annat i lagen om psykiatrisk tvångsvård, som förkortas LPT.

En läkare skriver vårdintyg. En överläkare fattar beslut. Det görs en vårdplan.

Visa hela svaret

Vilket sjukhus är NÄL?

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen. Våra två sjukhus är NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, men vi erbjuder också vård på Brinkåsens rättspsykiatriska anläggning och ett stort antal specialistmottagningar i vårt närområde.
Visa hela svaret

Är det gratis att gå till vårdcentralen?

Så här gör du –

 • På blanketten ska du bland annat skriva
 • vilket kontonummer som banken ska
 • dra pengarna från och din namn-underskrift.
 • Du kan också beställa blanketten via
 • e-post: eller
 • på telefon: 090-785 90 47.
 • Blanketten skickar du i ett kuvert till:
 • Region Västerbotten
 • Ekonomistaben, Kundfakturering
 • 901 85 Umeå
 • Det är ditt ansvar att det finns
 • pengar på ditt konto dagen före
 • det datum som banken drar pengarna.
 • Vill du avsluta autogirot kan du kontakta
 • löne-och faktureringsbyrån eller din bank.
 • Om du har ett friskvårdsavtal hos
 • folktandvården och vill betala dina besök med
 • autogiro kan du kontakta din
 • tandläkar-mottagning så hjälper de dig med det.

För den här vården behöver du inte betala något

 • Hälsovård och sjukvård för barn och ungdomar som är yngre än 20 år
 • Tandvård för barn och ungdomartill och med det år du fyller 23.
 • Besök för personer som är 85 år eller äldre
 • Besök vid ungdomsmottagning
 • Besök vid barnavårds-central, BVC eller mödravårds-central, MVC
 • Specialist-mödravård
 • När vårdpersonal skriver ut eller förlänger ett recept och det inte sker i samband med ett besök
 • Om läkaren vill att du ska ta prover när du gör ett läkarbesök
 • Cellprov i underlivet för kvinnor
 • Akuta besök hos specialist-läkare närdu har remiss
 • Röntgen och andra utredningari samband med besök på akutmottagning och övriga akuta besök
 • När vårdpersonal själva beslutat attgöra hembesök
 • Hembesök i kommunernas särskilda boenden
 • Hemsjukvårds-besök
 • Om du bor i kommunens särskildaboende-former och behöver nytt recept eller förlänga det gamla
 • Besök hos patient med psykisk funktions-nedsättning
 • Vård i hemmet till svårt sjuka patienter,så kallad avancerad hemsjukvård, AHS
 • Påfyllning av tablett-dosett
 • En spruta med medicin mot psykisk sjukdom
 • Antabus-behandling
 • Medel för sårvård till personer som behöver behandling längre än 3 månader
 • Blöjor för vuxna
 • Rådgivning och annat personligt stöd till barn, unga och vuxna som har rätt till stöd och service enligt LSS
 • Råd, stöd och behandling till personer som är inskrivna vid habiliteringen
 • Tand-undersökning i hemmet eller i särskilt boende för personer som har rätt till nödvändig tandvård.

200 kronor för ett vårdbesök

 1. Det mesta av hälsovården och sjukvården i
 2. Sverige betalar vi alla tillsammans genom
 3. våra skatter.
 4. Men ibland måste du också betala en avgift för
 5. din vård eller din behandling.
 6. Det du betalar kallas patientavgift.
 7. Patientavgiften är 200 kronor per vårdbesök.
 8. Du måste alltså betala en patientavgift på 200 kronor
 9. för alla vårdbesök som inte är gratis.

Det här får du också betala för

Om du inte kommer till en bokadtid och inte avbokar tiden,måste du betala 200 kronor. Det gäller också barn och unga.

För vaccination betalar du 200 kronor för varje besök och vad själva vaccinet kostar.Vissa vaccinationer är gratis, till exempel inom barn-hälsovården.

 • Kontakta vården i god tid om du behöver förlänga
 • ett recept eller få ett sjukintyg för att
 • förlänga en sjukskrivning.
 • Om du vill få receptet eller intyget samma dag
 • som du kontaktar eller besöker vården måste du
 • betala 200 kronor för det.

Avgifter för vissa hjälpmedel

 1. För vissa hjälpmedel finns det avgifter.
 2. Personalen som skriver ut hjälpmedel kan
 3. informera dig om vilka hjälpmedel du måste
 4. betala en avgift för.
 5. Personal som skriver ut hjälpmedel kan
 6. till exempel vara arbets-terapeut,
 7. syn-pedagog eller sjukgymnast.
 8. Det kostar 200 kronor när du får hjälp med
 9. att prova ut eller anpassa ditt hjälpmedel
 10. Barn och ungdomar som är yngre än 20 år
 11. behöver inte betala något för hjälpmedel.

Det här får du betala om du ligger på sjukhus

 • Om du ligger på sjukhus kostar det
 • 100 kronor för varje dag.
 • Om du ligger på sjukhus i 30 dagar betalar du
 • 1 tusen 200 kronor för den perioden.
 • Det kallas för högkostnads-tak.
 • Personer som är yngre än 40 år och som får
 • aktivitets-ersättning eller sjuk-ersättning
 • betalar 50 kronor för varje dygn på sjukhus.
 • Dessa personer betalar ingen vård-avgift
 • om de är inlagda på sjukhus:
 • Barn och ungdomar som är yngre än 20 år
 • Personer som sitter anhållna
 • Personer som vårdas för någon allmän-farlig sjukdom.Allmän-farlig sjukdom kan till exempelvara hiv-infektion, sorkfeber eller salmonella
 1. Om du har bokat en tid och inte får
 2. träffa vårdpersonal inom 30 minuter
 3. utan att någon förklarar varför,
 4. har du rätt att få tillbaka din patient-avgift.
 5. Säg till personalen innan du går att du vill
 6. ha dina pengar tillbaka.

När vårdpersonal avbokar din tid

 • Om du är på väg till en bokad tid i vården och
 • vård-personal avbokar din tid har du rätt att
 • få igen pengar som du lagt ut eller inkomst
 • som du har förlorat för att ta dig till vården.
 • Det kan till exempel vara kostnader för
 • buss, tåg eller avdrag på din lön.
 • Vård-personalen ska informera om hur
 • det går till att få pengar tillbaka.

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix. Therese Erixon, 1177.se, Region Västerbotten : Det här får du betala för i vården
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Komvux Hösttermin Örebro?

Vad kostar ett dygn på sjukhus?

En operation kan kosta upp till cirka en miljon kronor. Kostnaden beror på hur svårt ingreppet är. En vanlig operation är bråck i ljumsken. Den kostar 65 000 kronor. Foto: Marcus Palmgren Vad får vi för pengarna? En fråga som många ställer sig. Södra Sjukvårdsregionen (regionerna i Sydsverige) har en prislista på vad olika saker inom sjukvården kostar. Du betalar 200 kronor för att besöka en läkare på vårdcentralen. Men besöket kostar egentligen 1 640 kronor. Foto: ERIK G SVENSSON Måste du läggas in på sjukhus betalar du 100 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter betalar du 50 kronor per dygn.

 • På en medicinavdelning kostar en plats 5 200 per dygn.
 • En plats på intensivvårdsavdelning för neurokirurgi kostar 19 500 kronor.
 • I snitt kostar en plats 7 800 kronor per dygn.
 • Om en invånare från en annan region får vård i Skåne är det prislistan som gäller.
 • Men patienten betalar aldrig hela kostnaden, utan det gör regionen där patienten bor.

Om en person från Skåne får vård i annan region betalar Region Skåne hela kostnaden. Ligger du på sjukhus betalar du 100 kronor per dygn. Men kostnaden för till exempel en plats inom akutvården är 7 499 kronor per dygn. På en medicinavdelning kostar en plats 5 200 per dygn. Foto: Björn Larsson Ask/TT Fakta
Visa hela svaret

Har man fri sjukvård efter 85 år?

Personer 85 år och äldre – Personer 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.
Visa hela svaret

Måste man söka vård där man är skriven?

Välja vårdmottagning Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Filmen handlar om dina möjligheter att välja öppenvård i hela landet. Det kan finnas olika skäl till att välja en viss vårdcentral eller läkarmottagning. Du kan till exempel vilja gå till en som ligger nära hemmet eller jobbet. Den kan också ha personal som talar eller ger information på ett språk som du förstår.

Öppenvård som du kan välja Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter:

vårdcentral barnavårdscentral barnmorskemottagning ungdomsmottagning mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva, Det avgörs av remissreglerna i regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård. Läs mer i kapitlet Information från regionerna. Du kan kontakta många mottagningar genom att, Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider.

Det är vanligt att mottagningar också erbjuder, Då ser och pratar du med exempelvis en läkare eller barnmorska genom din dator, telefon eller surfplatta. Vissa regioner har också egna appar eller digitala plattformar för att du ska kunna kontakta vården. Du kan till exempel boka videomöte eller få råd av en sjuksköterska via en chatt.

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka, Där kan du få behandling för många olika typer av besvär och sjukdomar. Du som behöver specialiserad vård ska bli hänvisad till rätt typ av mottagning. Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans.

Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Att lista sig på en vårdcentral Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. I vissa regioner listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat.

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral.
Visa hela svaret

Kan man välja sjukhus för operation?

Vad betyder vårdgaranti? – Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin. Våra väntetider till nybesök och operation ska uppfylla vårdgarantin:

Du ska erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum. Du ska få tid för operation inom 90 dagar från beslutsdatum. Om vi inte lyckas erbjuda dig besök och behandling inom denna tid har du rätt att byta till en annan vårdgivare. Då ska du kontakta vårdgarantikansliet.

Visa hela svaret

Vilken är den bästa akuten i Stockholm?

S:t Görans akut snabbast – Av Stockholmssjukhusen har S:t Görans sjukhus den kortaste medianväntetiden till läkarbedömning med 31 minuter, trots en ökning av antal patientbesök med sju procent. På samtliga akutmottagningar i Region Stockholm minskade antalet besök, förutom på S:t Görans sjukhus och på Norrtälje sjukhus.

Södersjukhuset 338 minuter Karolinska Huddinge 300 minuter Danderyds sjukhus 268 minuter Karolinska Solna 256 minuter Nya Karolinska Solna 248 minuter (endast okt, sept) Södertälje sjukhus 203 minuter Sankt Görans sjukhus 182 minuter Norrtälje sjukhus 164 minuter

: Här är väntan på akuten längst i Stockholm
Visa hela svaret

Är det gratis att gå till sjukhus?

Högkostnadsskydd när du är inlagd på sjukhus – Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 110 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.
Visa hela svaret