Vilken Vårdcentral Tillhör Jag Norrköping?

Vilken Vårdcentral Tillhör Jag Norrköping
Du som är över 18 år och är folkbokförd i Östergötland kan logga in här på webbplatsen och välja eller byta vårdcentral. När du loggar in ser du vilken vårdcentral som du tillhör i dag. Du som har barn under 13 år kan välja vårdcentral för ditt barn genom din egen inloggning.
Visa hela svaret

Får läkare skriva vad som helst i journalen?

Du kan överklaga om du inte får läsa din journal – Du kan överklaga om du inte får läsa hela eller delar av din journal. Begär att få beslutet skriftligt så kan du sedan överklaga det. Du överklagar till kammarrätten om journalen finns inom regionen eller kommunen.

Vårdpersonal inom den privata hälso- och sjukvården som säger nej till att lämna ut hela eller delar av journalen måste meddela det till, IVO gör då en egen bedömning av om journalen kan lämnas ut. Om även IVO beslutar att journalen eller delar av den inte ska lämnas ut kan du överklaga till kammarrätten.

Patientjournalen skyddas av sekretess Det som står i patientjournalen skyddas av, Det innebär att alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dem. Det är bara den personal som deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården som har rätt att läsa journalen.

  1. Det är till exempel inte tillåtet för vårdpersonal att läsa din journal bara för att du råkar vara en vän eller ni är släkt.
  2. Vissa myndigheter kan ha rätt att ta del av uppgifter i journalen.
  3. Till exempel kan din vårdgivare vara skyldig att lämna ut uppgifter i journalen till IVO utan att du har gett samtycke till det.
You might be interested:  Vilken Kanal Spelar Luleå Hockey På Ikväll?

IVO kan behöva dessa uppgifter för att kontrollera att de bestämmelser som styr hälso- och sjukvården följs. Även Försäkringskassan och socialtjänsten kan ha rätt att ta del av uppgifter i journalen utan ditt samtycke.
Visa hela svaret

Hur länge ska man behöva vänta på vårdcentralen?

90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar – Vid överenskommelse om remiss från primärvården till specialiserad vård ska du erbjudas första besök med den specialiserade vården inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård med så kallad egenremiss.
Visa hela svaret

Hur byter man vårdcentral Norrköping?

Välja vårdcentral i Östergötland Innehållet gäller Östergötland Du kan själv välja vilken vårdcentral som du vill söka vård på. Du kan till exempel välja en vårdcentral nära hemmet eller en nära din arbetsplats. Du väljer både bland offentligt och privat drivna vårdcentraler.

Alla som är folkbokförda i Östergötland har en fast vårdcentral. Du som flyttar till Östergötland listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast din bostad, om du inte själv aktivt väljer en annan vårdcentral. Välj eller byt genom att logga in Välj eller byt genom att fylla i en blankett Du kan även välja vårdcentral genom att fylla i och skicka in en,

Du kan också beställa hem vårdvalsblanketten per post genom att kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Efter att du har skickat in blanketten dröjer det bara några dagar innan du har fått plats på vårdcentralen du valt.
Visa hela svaret

Vill inte gå till vårdcentralen?

Videobesök? – Ofta kan du också chatta eller ha videobesök med din vårdcentral. Kolla med din mottagning vilka alternativ som de erbjuder. N är det gäller den regionägda vården finns det till exempel sådana möjlighet i appen Alltid öppet. Om att “lista sig” på en vårdcentral I Stockholms län kan du själv välja vilken vårdcentral du vill vara listad på.

Den vårdcentral som du väljer får en grundersättning från Region Stockholm för varje listad patient. Det får de även om du inte besöker dem på ett tag. Vårdcentralen använder pengarna för att kunna planera sin verksamhet och till exempel ha rätt bemanning. För dig som patient kan det vara en trygghet att träffa någon som redan känner till din sjukdomshistoria.

Viktigt att känna till:

  • Det finns inga krav på att vara listad för att få vård. Du som har valt att inte lista dig har alltid rätt att få vård.
  • Om du behöver akut hjälp, kan du få den på vilken vårdcentral som helst, även om du är listad på en annan mottagning. Du behöver alltså inte lista om dig. Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad, alternativt be att få lista om dig.
  • Har du omfattande medicinska behov som kräver närhet till en vårdcentral? Då kan du i vissa fall lista dig vid den mottagning som ligger närmast din bostad, även om den har kö. Kontakta då mottagningen som gör en bedömning av ditt medicinska behov.
  • Om du har basal hemsjukvård kan du kontakta den vårdcentral som utför dessa tjänster, och be om att bli listad där. Har mottagningen en listningskö kan du få förtur.
You might be interested:  Hur Många Firar Valborg I Uppsala?

Så listar och avlistar du dig Du kan kontakta vilken vårdcentral som helst för att lista dig där. Du kan också önska att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper. Du väljer under rubriken Vårdval Valet är personligt, därför behöver varje familjemedlem anmälas.

  • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
  • Om du inte kan logga in kan du fylla i en valblankett och lämna till vårdcentralen: (fylls i av vårdnadshavare)

Visa hela svaret