Vilken Stadsdel Tillhör Gatan Malmö?

Vilken Stadsdel Tillhör Gatan Malmö
Mer än en stadsdel i Malmö kan betraktas som en “stad i staden”. – Malmö med sina strax över 300 000 invånare är Sveriges tredje största stad och precis som i alla större städer finns även i Malmö områden och stadsdelar med en helt egen karaktär och personlighet.

En del stadsdelar i Malmö har många hundra års historia. Stortorget med det medeltida rådhuset är Malmös äldsta område. Tillsammans med Lilla Torg och några angränsande gator ingår Stortorget i stadsdelen Centrum, Gamla staden är Malmös mest centrala stadsdel och även den som har det största utbudet av nöjen, shopping och hotellboenden.

I direkt anslutning till Gamla staden, västerut sett, ligger Malmöhus slott och dess vackra parker. Vid havet ligger två stadsdelar som båda har en mycket speciell karaktär. Limhamn kan verkligen sägas vara en “stad i staden” med sin säregna bebyggelse bland annat med karakteristiska “gatehus”.

I norr ligger Västra Hamnen som är en stadsdel som i praktiken inte fanns på kartan för bara tiotalet år sedan. Idag är Västra Hamnen en stadsdel som växer mycket snabbt, både vad gäller bostäder, kultur och utbildning. Möllan, eller Möllevången som stadsdelen officiellt kallas, är en mångkulturell och härligt livlig stadsdel strax söder om Centrum.

Här råder aktivitet nästan alla timmar på dygnet och här är en stor del av nöjeslivet i Malmö koncentrerat.
Visa hela svaret

Vilket stadsområde tillhör Jag Malmö?

Malmö delas upp i fem stadsområden Pressmeddelande – 7 November 2012 15:34 Malmös tio stadsdelar slås samman till fem stadsområden från och med den 1 juli nästa år. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagens sammanträde. Stadsområdena får sina egna stadsområdesnämnder och stadsområdesförvaltningar.

 1. Med anledning av den nya skolorganisationen, som kommunfullmäktige fattade beslut om den 25 oktober, har det funnits ett behov av att se över stadsdelsorganisationen, inte minst för att skapa en stark organisation med fokus på utveckling, och med en stark lokal demokrati.
 2. I juni skickade kommunstyrelsen därför ut ett remissförslag om att Malmös tio stadsdelar ska bli fem.
You might be interested:  När Öppnar Kfc I Västerås?

Instanserna har nu återkommit med svar, och en överväldigande majoritet ställer sig bakom förslaget om fem stadsområden. Områdena delas in enligt följande:

 • Kirseberg och Centrum blir stadsområde Norr
 • Södra Innerstaden och Västra Innerstaden blir stadsområde Innerstaden
 • Limhamn-Bunkeflo och Hyllie blir stadsområde Väster
 • Fosie och Oxie blir stadsområde Söder
 • Rosengård och Husie blir stadsområde Öster

För att verksamheten ska fungera så effektivt som möjligt får stadsområdena egna nämnder och förvaltningar, och ansvaret för vård- och omsorgsverksamheten, individ- och familjeomsorgen och kultur- och fritidsverksamheten. LSS-verksamheten flyttas i sin helhet över till sociala resursnämnden.

 • Sammanslagningen innebär också att alla stadsdelar blir involverade i Områdesprogrammet för ett socialt hållbart Malmö.
 • Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 22 november 2012.
 • – Nu anpassar vi vår verksamhet till den nya verkligheten med en samlad skolorganisation, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.
 • – Det är mycket glädjande att vi nu tar nytag i demokratiarbetet och för medborgarna närmare politiker och beslut, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Nu tar vi nya tag för att öka medborgarinflytande och närdemokrati inom hela den kommunala verksamheten och vi ser över fritidsverksamheten för ungdomar för att förbättra den verksamheten över hela staden. När vi nu omorganiserar är det också viktigt att principen ska vara att skapa en så effektiv lednings- och administrationsstruktur som möjligt.

 1. Kontaktpersoner
 2. Ilmar Reepalu, 040-34 10 02
 3. Nils Karlsson, 0703-37 47 06
 4. Anders Skans, 0709-13 06 12
 5. Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06
 6. (Ärende 36)

: Malmö delas upp i fem stadsområden
Visa hela svaret

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

I vilket område ligger gatan? När du fyller i din gatuadress får du fram vilket stadsområde och vilken stadsdel den ligger i. Du kan ibland behöva kontakta verksamheter i kommunen utifrån var du bor. För att hitta rätt ska du antingen utgå ifrån stadsområdet eller stadsdelen för din gatuadress. : I vilket område ligger gatan?
Visa hela svaret

You might be interested:  När Får Vi Vaccin I Stockholm?

Vad räknas som östra Malmö?

Öster
Stadsområde
Medborgarkontoret på Agnesfridsvägen 2.
Land Sverige
Kommun Malmö kommun
Stad ( tätort ) Malmö
Koordinater 55°34′58″N 13°5′6″Ö / 55.58278°N 13.08500°Ö
Area 3 280 hektar
Folkmängd 45 974 (2017)
Befolkningstäthet 14 inv./ha

Öster var ett stadsområde i Malmö kommun, Öster bildades 1 juli 2013 ur de tidigare stadsdelsförvaltningarna Husie och Rosengård, Stadsområdet lades ned, tillsammans med resten av stadsområdesorganisationen, 1 maj 2017. Stadsdelsindelningen inom Malmö Stad kvarstår dock för vissa samhällsfunktioner, såsom exempelvis Medborgarservice och Socialtjänst.
Visa hela svaret

Vad är kul i Malmö?

Kul i Malmö erbjuder gratisaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 25 år! Aktiviteterna arrangeras av Malmös föreningsliv och av Malmö stad. Det finns massa kul att göra året runt och Malmöbor prioriteras som deltagare. Besök webbplatsen för Kul i Malmö
Visa hela svaret

Hur farligt är det att bo i Malmö?

Andelen Malmöbor som uppger att de inte utsatts för brott de senaste 12 månaderna har minskat 2021 (74,5%) jämfört med 2020 (70,2%). Andelen som har blivit utsatta för fysiskt våld är oförändrad 2021 (1,6%) jämfört med 2020.
Visa hela svaret

Vilken socialförvaltning tillhör jag?

Page 2 – Socialförvaltningen Sydväst är en hopslagning av stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. När du söker på vilken gata som tillhör en viss stadsdel och får träff på Västra Göteborg eller Askim-Frölunda-Högsbo betyder det att adressen numera tillhör socialförvaltningen Sydväst. : Vilken socialförvaltning tillhör gatan?
Visa hela svaret

Vad är en stadsdel?

Stadsdel – Wikipedia

Den här artikeln behöver fler eller bättre för att kunna, Motivering: Från vilken källa/vilka källor är datainsamlingen gjord? (2013-01) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (). Uppgifter utan källhänvisning kan och tas bort utan att det behöver diskuteras på,

En stadsdel är en väl avgränsad del av en eller annan, Ibland är den officiellt fastställd av vederbörande, ibland är den mer informell. Stadsdelar indelas vanligen i och avgränsningarna kan bestå av större vägar, eller havet. Det finns exempel på mycket stora och befolkningsrika stadsdelar, som ön i staden,
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Händer I Helsingborg I Veckan?

Är Malmö Södra?

Malmö är en stad i Skåne i södra Sverige.
Visa hela svaret

Vad ingår i Stormalmö?

Skånekarta, med Stormalmö (sedan 2005), markerat i grönt. Äldre indelning av Stormalmö, före 2005, markerat i grönt. Stormalmö eller Stor-Malmö är ett av tre av SCB definierade storstadsområden i Sverige och det minsta av dessa. Det är även det näst största storstadsområdet i Öresundsregionen, efter Köpenhamnsområdet,
Visa hela svaret

Vad räknas som centrala Malmö?

Mer än en stadsdel i Malmö kan betraktas som en “stad i staden”. – Malmö med sina strax över 300 000 invånare är Sveriges tredje största stad och precis som i alla större städer finns även i Malmö områden och stadsdelar med en helt egen karaktär och personlighet.

 1. En del stadsdelar i Malmö har många hundra års historia.
 2. Stortorget med det medeltida rådhuset är Malmös äldsta område.
 3. Tillsammans med Lilla Torg och några angränsande gator ingår Stortorget i stadsdelen Centrum,
 4. Gamla staden är Malmös mest centrala stadsdel och även den som har det största utbudet av nöjen, shopping och hotellboenden.

I direkt anslutning till Gamla staden, västerut sett, ligger Malmöhus slott och dess vackra parker. Vid havet ligger två stadsdelar som båda har en mycket speciell karaktär. Limhamn kan verkligen sägas vara en “stad i staden” med sin säregna bebyggelse bland annat med karakteristiska “gatehus”.

I norr ligger Västra Hamnen som är en stadsdel som i praktiken inte fanns på kartan för bara tiotalet år sedan. Idag är Västra Hamnen en stadsdel som växer mycket snabbt, både vad gäller bostäder, kultur och utbildning. Möllan, eller Möllevången som stadsdelen officiellt kallas, är en mångkulturell och härligt livlig stadsdel strax söder om Centrum.

Här råder aktivitet nästan alla timmar på dygnet och här är en stor del av nöjeslivet i Malmö koncentrerat.
Visa hela svaret

Vad räknas som Malmö?

I Malmö bor 351 749 invånare (31 december 2021). Det är Sveriges snabbast växande storstad. Under 2021 ökade befolkningen med 3 800 nya Malmöbor (1,1 %). Höga födelsetal står för större delen av ökningen.
Visa hela svaret