Vilka Restriktioner Gäller I Uppsala?

Vilka Restriktioner Gäller I Uppsala
Minska smittspridningen För att minska smittspridning uppmanas besökare och medföljande att så långt som möjligt minimera sina besök i vården. Vid ett eventuellt besök uppmanar vi till användning av munskydd. Tack för din förståelse!
Visa hela svaret

Vad gäller idag restriktioner?

Stanna hemma vid symtom – Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk,
Visa hela svaret

Måste man testa sig för Corona?

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus) — Folkhälsomyndigheten

Allmänheten testas generellt inte längre vid symtom på covid-19. Däremot rekommenderas personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och omsorgen att testa sig vid symtom på covid-19. Läs mer på för att ta reda på hur det är ordnat med testningen där du befinner dig. De flesta i allmänheten testas inte längre vid symtom på covid-19. Testningen fokuseras nu till hälso- och sjukvården samt omsorgen. Om du får symtom på covid-19 rekommenderas du att testa dig om

du är patient inom hälso- och sjukvården din läkare bedömer att en covid-19-diagnos har betydelse för din fortsatta behandling du är omsorgstagare med hög risk att bli allvarligt sjuk av covid-19 och exempelvis bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst, deltar i dagverksamheter eller verksamheter under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) du arbetar inom hälso- och sjukvården, eller inom omsorgsverksamhet med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Alla som är sjuka med symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma. Om du har symtom och tar ett självtest ska du alltså stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen. Om du är symtomfri men väljer att ta ett självtest, får du själv ta ställning till hur du ska göra om svaret blir positivt. Om testet tas vid screening på din arbetsplats följer du din arbetsgivares instruktioner. För personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, eller inom omsorgen för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, finns det särskilda rutiner vid positivt resultat.

You might be interested:  Hur Mördades Lärarna I Malmö?

Alla reagerar olika i oroliga tider. Att känna stress, oro och rädsla är naturliga reaktioner vid en kris. Om du känner dig mycket orolig, inte kan sova eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress:

Sätt ord på dina känslor. Ring och prata med någon om hur du känner och våga fråga om stöd. Använd tillförlitliga källor för att hämta information om covid-19. Begränsa tiden du tar del av nyheter och sociala medier. Behåll dina vanliga rutiner så långt det går och gör sådant du tycker är roligt och avkopplande. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv.

Det finns flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl, om du vill prata med någon utomstående om din oro eller ångest. Här hittar du länkar till dem:

Att känna sorg när man har förlorat någon är naturligt. Sorgen pågår ofta under lång tid, men den har olika faser. I den första fasen kan känslorna vara mycket intensiva och svåra att hantera. Det är vanligt att känna t.ex. förtvivlan, ilska och skuld. I senare faser blir sorgen mindre plågsam och det brukar kännas lättare att fortsätta med sitt vardagsliv och planera inför framtiden. Under sorgen är det viktigt att du tillåter dig att känna. Försök att hålla dina rutiner när det gäller t.ex. mat och sömn. Prata gärna med någon som du känner dig trygg med. Om du behöver mer stöd kan du vända dig till vården. Det finns också stödlinjer du kan ringa. Läs mer om,

You might be interested:  När Är Det Sportlov I Västerås?

: Frågor och svar om covid-19 (coronavirus) — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

När ska man ta ett PCR test?

Ett PCR-test kan användas vid symtom på covid-19 och visar om du bär på viruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. Testning rekommenderas för personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och omsorgen vid symtom på covid-19. Du kan också bli uppmanad att göra ett PCR-test i samband med en smittspårning.
Visa hela svaret

Vad gäller från den 9 februari?

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari – Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19. Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom. Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Visa hela svaret

Var får jag tag på PCR-test?

Ibland kan du få ta PCR -provet själv. Det kallas egenprovtagning. Du får information om hur du ska göra. Provet kan också tas av vårdpersonal.
Visa hela svaret

Hur snabbt får man svar av PCR-test?

Hur och när får jag provsvar? – Det tar oftast några dagar att få svar på ett PCR-prov.
Visa hela svaret

När tas alla restriktioner bort 2022?

Tre rekommendationer – De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället tas bort den 9 februari. Då går hanteringen av pandemin in i en ny fas, tack vare hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom. Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:

You might be interested:  När Kommer Posten Till Mig Malmö?

Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19 Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Visa hela svaret

Vilka restriktioner finns kvar efter 9 februari?

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari –

Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt. Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19. Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Obs! Den 1 april kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas, enligt regeringen. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.
Visa hela svaret

Vad gäller ovaccinerade?

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad – Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.
Visa hela svaret