Varför Luktar Det I Trelleborg?

Publicerad 11 okt 2019 kl 16.57 Kustremsan i västra Trelleborg ska fyllas med bostäder. Men först måste kommunen bli av med sin berömda (eller ökända) tångstank. – Tångdoften är en av frågorna inom det här projektet, säger Hans Lilja, projektchef på tekniska serviceförvaltningen.

 1. Att det luktar tång i delar av Trelleborg är välkänt sedan länge och stanken är som allra värst i den sydskånska kommunens västra delar.
 2. Samma del av Trelleborg som i framtiden ska fyllas med ett helt nytt bostadsområde: Sjöstaden.
 3. Men för att det projektet ska bli verklighet måste den ökända tångstanken först försvinna.

Exakt hur det ska gå till är oklart, och enligt Hans Lilja, projektchef på tekniska serviceförvaltningen, finns det ännu inga politiska beslut kring hur kommunen ska gå tillväga för att bekämpa den illaluktande tången. – Tångdoften är en av frågorna inom det här projektet.

 1. Men det finns inga beslut och vi vet inte hur vi ska gå till botten med var tångdoften kommer ifrån, säger han.
 2. Vet du om det finns någon metod som andra kommuner tagit till för att åtgärda liknande problem? – Nja, det finns ingen metod på det sättet.
 3. Vi får försöka beräkna strömmarna och vad strömmarna för med sig.

Det som händer är att det finns mycket tång och alger i delar av vattnet och det fastnar vid kusten. När det sedan ruttnar så börjar det lukta illa.
Visa hela svaret

Vad är det som luktar i Trelleborg?

För- och nackdelar med tång – I dagsläget innebär tångmassorna en olägenhet för många som vill njuta av strandlivet eller bo kustnära. När tången ligger i vattenbrynet och ruttnar luktar den illa och det är otrevligt för badgäster att behöva ta sig igenom tångmassorna för att nå ut till klart vatten.
Visa hela svaret

Vem grundade Trelleborg?

Historia. Företaget grundades 1905 som Trelleborgs Gummifabriks AB av Henry Dunker och Johan Kock.
Visa hela svaret

Hur länge har Trelleborg funnits?

För mer än tusen år sedan reste vikingarna en ringborg i Trelleborg, en av två återfunna trelleborgar i Öst-Danmark. År 1257 nämns Trelleborg i skrift för första gången, när kungen och biskopen var oense om vem som skulle få skatteintäkterna från handelsstaden Trelleborg.
Visa hela svaret

Varför luktar det illa i Malmö?

Miljöförvaltningen har lokaliserat ett företag i Oljehamnen som en av källorna till den dåliga lukt som har känts i Malmö sedan i våras. Genom ett idogt fältarbete har miljöinspektörer från miljöförvaltningen i Malmö stad slutligen lyckats identifiera en av källorna till den dåliga lukt som gäckat staden sedan i våras.

Företaget Peab Asfalt konstateras nu vara åtminstone en av källorna till lukten. Företaget importerar bitumen, som används som bindemedel i asfalt, och som kommer från råolja som raffinerats. Särskilt bitumen som lagras varmt kan orsaka lukt som kan upplevas som en blandning mellan bränd olja och asfalt.

Den bitumen som används nu avger lukt när det ligger i cisterner i företagets depå i Oljehamnen. – Detta är en av de källor till dålig lukt som vi nu har hittat efter att ha sammanställt uppgifter från bland annat Malmöbor som hört av sig till miljöförvaltningen.

Vi vet inte om detta är den enda källan, utan vi fortsätter att analysera inkomna klagomål tillsammans med vindriktning med mera, säger Susanna Gustafsson, miljöingenjör på miljöförvaltningen. Enligt Peab Asfalt arbetar företaget just nu med att utveckla en teknik för att lösa luktproblemen genom en så kallad inhibitor, ett ämne som ska tillsättas till bitumen för att reducera lukten.

Miljöförvaltningen har fått in omkring 1000 klagomål på störande lukt i Malmö sedan i våras. Normalt brukar antalet klagomål på dålig lukt ligga på ett tiotal under jämförbar tid. – Tack till alla som hört av sig, bland annat via vårt webbformulär. Information från allmänheten är ett bra verktyg i arbetet med att lokalisera luktkällor, säger Susanna Gustafsson.
Visa hela svaret

Vad är det som luktar i Malmö?

Bitumen är en stor källa till lukt – Genom att analysera alla rapporter som kommit in, vindriktningar utifrån väderförhållande och fältarbete, har miljöinspektörer från miljöförvaltningen lyckats identifiera två av källorna till den dåliga lukten. Miljöförvaltningen lokaliserade först ett företag i slutet av oktober 2021, som källa till den dåliga lukt som har känts i Malmö sedan i våren 2021.

 1. Därefter framkom ytterligare ett företag som också använder samma ämne som luktar i sin produktion.
 2. Ett företag importerar bitumen, vilket används som bindemedel i asfalt, och som kommer från råolja som raffinerats.
 3. När bitumen lagras varmt kan det orsaka lukt som kan upplevas som en blandning mellan bränd olja och asfalt.

Bitumen avger lukt när det ligger i cisterner i företagets depå i hamnen. Även ett annat företag som gör takpapp använder bitumen. Miljöförvaltningen har dialog med företagen och vidtar åtgärder för att den störande lukten ska upphöra. Miljöförvaltningen har inte hittat några belägg för att lukten skulle vara hälsofarlig.
Visa hela svaret

Vad är Trelleborg känt för?

Visit Trelleborg Trelleborgs hamn Trelleborgs Hamn är den största Ro-Ro hamnen i Skandinavien och här hanteras en stor del av Sveriges export och import samt passagerartrafik. Det är bara 85 km till Tyskland så avgångarna till de fyra tyska, polska och litauiska hamnar Trelleborg har partnerskap med (Travemünde, Rostock, Klaipeda och Swinoujscie) är många varje dag! Hamnen har anor från 1500-talet, men det var inte förrän 1865 som den första hamnanläggningen stod klar.

Första fartyg att angöra var Frans Malmros MS NJORD. Sjöfartsnäringen och järnvägen har betytt mycket för Trelleborg. Tack vare dessa kallas Trelleborg ibland speditionbranschens vagga och hamnen har kunnat växa till en av Sveriges största med en årlig trafikmängd på mer än tio miljoner ton! Näringsliv Trelleborgs näringsliv är idag varierat med en ökande andel tjänsteföretag.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Hotell I Stockholm?

Inte minst företagandet på landsbygden blomstrar när gamla familjelantbruk får nya verksamheter med gårdsbutiker, restauranger m m. Traditionellt har dock tillverkningsindustrin en viktig plats i Trelleborg och de mekaniska verkstäderna är flera till antalet.

 1. Här finns t ex Prestando, Plåtmekano, Herrströms Mekaniska, Heatex och TreMek.
 2. Flera multinationella företag har sitt säte i Trelleborg.
 3. Trelleborg AB och Flint Group (fd Akzo Nobel Inks) har sina rötter i början av 1900-talet och den framsynte industrimannens Johan Kocks företag.
 4. Metso Minerals AB och Safeaero, som bygger avisningsmaskiner till flygplan är andra välkända företag som verkar i staden.

Jordbruk Trelleborgs kommun är den kommun i Sverige som har störst andel produktiv jordbruksmark och här finns skånsk mylla av högsta klass! Av tradition så har spannmåls- och sockerbetsodlingen varit stor i Trelleborg. Visste du förresten att hälften av det spannmål som används för att framställa Absolut Vodka växer i Trelleborg! Palmfestivalen Palmfestivalen, tidigare Mikaeli Marknad, går av stapeln sista helgen i augusti och har så gjort sedan 1976! Detta är en riktig hemvändarhelg då trelleborgarna tillsammans med tillresta besökare flyttar ut på stadens gator.

Så mycket som 75 000 besökare brukar ta del av musik, tivoli, mat och knallarnas utbud! Musiker från hela världen har spelat på Palmfestivalen, t ex den brittiska rockgruppen Slade, de skotska hårdrockarna Nazareth och Malmöpågarna i Wilmer X. Lokala tidningar Till morgonkaffet läser trelleborgarna liberala Trelleborgs Allehanda.

Den ingår tillsammans med Ystads Allehanda och Kristianstadbladet i Skånemedia, som tillhör Gota Media. Det finns även en Trelleborgsutgåva av Lokaltidningen, som är gratis och ges ut två gånger i månaden. Palmerna 1984 planterades de första 24 palmerna i Trelleborg.

 1. De kom från Alicante i Spanien och uppståndelsen var stor när långtradaren anlände, fullastad med dadel- och solfjäderspalmer.
 2. Jarl Svensson och Alf Näslund heter männen som tog initiativet till att Trelleborg idag kan ses som den skånska sydkustens Copacabana! Numera finns det ett hundratal palmer som vintertid förvaras i ett palmhus för att planteras ut i början av juni tills första frosten slår till i oktober.

Palmerna har i folkmun gett Trelleborg smeknamnet “Palmernas stad”. Stadsbild Trelleborg är en av Skånes äldsta städer. Den omnämns i skrift först 1257 men redan under vikingatiden var Trelleborg en viktig plats där det fanns en ringborg – en sk “trelleborg” som till och med gett staden sitt namn! Om du färdas på Bryggaregatan så befinner du dig faktiskt på en av Sveriges äldsta gator! Den har än idag samma sträckning som på 600-talet då den var vägen från kusten in i Skåne och till den stora handelsplatsen Uppåkra utanför dagens Lund.

Trelleborgs medeltida stadsplan är till stor del orörd, men staden har förlorat en betydande del av sin äldre bebyggelse. De äldsta delarna finns kring Gamla torg där kyrkan, klostrer och torget då utgjorde stadens centrum. Arkitektur Gamla Torg var i forna tider Trelleborgs centrum. Här fanns kyrkan i norr, klostret i söder och vattnet hämtades i brunnen på torget där det också hölls marknader och andra sammankomster.

I nordvästra hörnet ligger Trelleborgs äldsta hus. Hamngatan 9, “Ångkvarnen” byggdes 1897 av R Helgesson som även byggde t ex Trelleborgs Gummifabrik. Ångkvarnen är riven men i den renoverade magasinbyggnaden finns idag hotell, restaurang, kontor m m.

Rådhuset byggdes på 1860-talet som elementarskola.1910 blev huset rådhus men spåren från skoltiden finns kvar. Det stora sammanträdesrummet var ursprungligen gymnastiksal. Sandmöllan är den enda av Trelleborg stads nio väderkvarnar som bevarats och renoverats. Den är en stubbamölla från 1600-talet. Vattentornet uppfördes 1912 och är ritat av Ivar Tengbom.

Med sina 58 meter är vattentornet Trelleborgs högsta byggnad. Idag kan kaffesugna få sitt lystmäte i Café Vattentornet som huserar i bottenplan. Stadsparken Trelleborgs stadspark invigdes 1896, och är byggd kring två dammar, de sk Svandammarna. I en av dammarna kan du se stadens första offentliga konstverk – Irrblosset av Axel Ebbe.
Visa hela svaret

Vad betyder ordet Trelleborg?

Namnet – Namnet trelleborg har getts flera förklaringar. En av de mest populära är att det var en plats man förvarade trälar i (för handel med dem). Det finns många argument mot det synsättet. En mer trolig förklaring är att det är en borg byggd av “trällor”, ett gammalt danskt ord för trästock.

 1. Det har dock även gjorts gällande att ordet träl är det nordiska ordet för slav som i sin tur härleds från namnet slaver.
 2. I det perspektivet skulle de vendiska borgar som byggts på nuvarande dansk mark möjligen på det sättet kunnat få namnet ‘trälarnas borg’ dvs.
 3. ‘slavernas borg’.
 4. Eventuellt har namnet genomgått betydelseförskjutning under de århundraden som denna borgtyp användes.

Namnet Trelleborg/Trälleborg och namnvarianter förekommer som ortnamn på ett stort antal platser i Danmark, Skåne, Halland, Blekinge och Småland. I vissa fall kan säkert ringborgar dölja sig bakom namnen, men namnet har även använts i folkmun för andra företeelser.
Visa hela svaret

Vad är Sveriges sydligaste stad?

Trelleborg är Sveriges sydligaste stad och ligger på Söderslätt i Skåne.
Visa hela svaret

Vem bor här Trelleborg?

Trelleborg Genom Instagram fick Marie Oliveros frågan om hon ville vara med i SVT:s program “Vem bor här”. Först tvekade hon, men gav det till slut en chans. Och tur var väl det, hon fick både nya vänner och en fjärdedel av prispotten. Maglarp • Publicerad 1 juli 2021 Foto: Tomas Nyberg Redan prenumerant? Bra! Logga in för att fortsätta läsa DIGITAL PRENUMERATION Läs vidare – testa Digital Bas, 3 månader för 3 kr Därefter ord. pris 139 kr/månad Alla nyheter digitalt. Ingen bindningtid. Visa allt som ingår Nyfiken på andra sätt att prenumerera? Läs om alla våra paket här
Visa hela svaret

Hur många invandrare bor i Trelleborg?

Trelleborgs kommun hade 43 359 invånare år 2015, av dem var 6786 personer utrikesfödda.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Händer I Luleå Polisen?

Kan man dricka vattnet i Trelleborg?

Vattnet i Trelleborgs kommun är grundvatten som härstammar från det vatten som regnade ner på jorden för cirka 40 år sedan. Under dessa 40 år har vattnet sakta trängt ner genom marken och renats, tills det fått de egenskaper det har idag. Detta vatten tas nu upp för att användas som dricksvatten.
Visa hela svaret

Vad är det som luktar i Stockholm?

Hur luktar ditt Stockholm? I bästa fall kan man känna träden och blommornas doft, det nybakade brödet från bageriet och ett stråk av kaffe. Men det är ju sällan så enkelt. Där finns ju också den lätta avloppsdunsten, avgaser och kemikalier.
Visa hela svaret

Hur luktar Husmögel?

Några vanliga karaktäristiska lukter och orsaker –

Mögellukt är en frän och stickande, lätt irriterande lukt som framförallt finns i uppreglade golv och utreglade källarväggar samt krypgrunder och kan vara en indikation på fuktskada. Jordlukt luktar som potatiskällare eller jordkällare och är vanligt förekommande i krypgrunder. Kan vara en indikation på fuktskada. Champinjonlukt förekommer vid kraftigt angrepp av äkta hussvamp. Om hussvamp slits sönder känns en kraftig unken lukt. Kontakta oss, du behöver hjälp av ett saneringsföretag. Avlopp beror ibland på avloppsskada men oftast handlar det om otäthet i golvbrunnar och anslutningar från tvättställ, diskbänkar och avlopp som används väldigt sällan. Är ofta inte en fuktskada utan är en indikation på uttorkning. Träskyddsmedel som målas eller stryks på luktar som kemiskt, mögelliknande lukt. Är ofta inte en fuktskada, förekommer dock på ställen där det är risk för fukt. Vanligt förekommande på väggsyllar, tak i krypgrund, underlagsbräder i krypgrund och reglade väggar. Tryckimpregnering från främst 1970-talet luktar mögellikt, fast lite mer stickande, torrt som fuktigt. Används ofta som ytterväggsyllar. Kan vara en indikation på fuktskada. Fuktskadat mattlim har en kraftig, plastig och samtidigt unken lukt. Kan vara en indikation på fuktskada. Vanligt förekommande från platta på mark och källargolv. Linoleummatta luktar gammalt, instängt och unket. Våttorkad linoleummatta luktar kräk medan den torkar. Mattan är då skadad i ytskiktet och vatten har trängt ner och linoljan har härsknat. Kan ge luftvägsbesvär. Förkommer i alla utrymmen där mattan finns. Kan vara en indikation på fuktskada. Sommarstugelukt luktar instängt, vilket är typiskt för ouppvärmda sommarstugor. Kallstängningen vintertid ger en förhöjd fuktighet i allt material, golv, väggar, tak och inventarier, som också kan göra att bakterier växer till. Den är mycket svår att göra något åt men behöver inte ge några hälsobesvär. Vanligt förekommande i väggsyllar, krypgrunder och reglade väggar. Kan vara en indikation på fuktskada. Gammalt hus luktar instängt och ovädrat. Den beror ofta på gamla material samt bristfällig ventilation. Det finns sällan synliga skador utan det som luktar är väggskivor, gamla korkmattor med mera. Är ofta inte en fuktskada.

Visa hela svaret

Vad är Luktepitel?

SINNEN

Dra försiktigt in luft genom näsan. Vilka lukter känner du? Kanske är det någon som luktar svett eller har släppt en fis. Kan det vara någon som har en parfym som luktar blommigt? Är det en svag lukt av mat från köket? Kanske luktar det klippt gräs eller bilavgaser. Tänk efter ett slag. Hur uppfattar du lukterna? Vissa lukter är otrevliga. Du kanske till och med får kväljningar. Andra lukter är behagliga. Kanske är det lukten av någon du tycker om. Oavsett vilket, så är det molekyler du reagerar på. När vi drar in luft genom näsan följer molekyler av olika slag med, andra molekyler än luftens egna. Några centimeter bakom näsan finns ett område av celler som kallas luktepitel, Det är ungefär lika stort som ett frimärke. Luktepitelet består av luktceller. Det är specialiserade nervceller som är direkt kopplade till hjärnan. Varje luktcell har så kallade luktreceptorer. En receptor är en biologisk molekyl som kan skicka en signal från utsidan av en cell till insidan. En luktreceptor skickar sedan signaler vidare som hjärnan uppfattar som lukter. Signalen uppkommer då en viss molekyl skapar svaga bindningar till en luktreceptor. Lukter är alltså information om molekyler som vi kan känna med hjälp av luktreceptorer och luktceller. Luktsinnet och smaksinnet brukar kallas för de kemiska sinnena. Olika molekyler ger upphov till olika lukter. Det är molekylernas form och vilka atomer de består av som avgör vad de luktar och smakar. Molekyler som liknar varandra har ofta liknande lukt, till exempel fruktigt eller blommigt. För att förstå hur molekyler fungerar måste vi kunna visa hur de ser ut. Ett sätt är att använda olika typer av modeller, exempelvis plastmodeller där atomslagen visas som kulor i olika färger. I modellen är kolatomer svarta eller mörkgrå, och väteatomer är vita. Ofta använder vi så kallade kalottmodeller. I en kalottmodell visas hur stor en atom är i proportion till andra atomer. Olika atomer är olika stora. I skolan används ofta fysiska molekylmodeller medan kemister för det mesta gör digitala tredimensionella bilder av molekylerna i en dator. Ibland passar det bättre att rita upp molekylens kemiska struktur. I sådana bilder har varje atomslag en egen beteckning. Kol har beteckningen C. Väte har beteckningen H. Beteckningarna är internationella så med hjälp av detta kemiska språk går det att prata kemi med människor över hela jorden. Varför Luktar Det I Trelleborg För att vi ska förstå hur molekylerna luktar måste vi först studera hur de ser ut. En molekyl kan vara uppbyggd av i stort sett vilka atomslag som helst. När det gäller våra sinnen är det oftast bara frågan om ett fåtal atomslag. De flesta luktande ämnen är exempel på så kallade organiska molekyler.

 • Organiska molekyler är uppbyggda med atomslagen kol och väte som grund.
 • Varje kolatom kan bilda fyra kovalenta bindningar till andra atomer.
 • En bindning mellan atomer brukar ritas som ett streck.
 • Detta sätt att rita molekyler kallas därför för streckformler.
 • Ofta binder flera kolatomer till varandra och bildar en kedja.

De positioner som inte är upptagna av bindningar till andra kolatomer binder ofta till väteatomer. Varje väteatom kan bara bilda en bindning till andra atomer. Den enklaste organiska molekylen heter metan, Den består av en kolatom som binder till fyra väteatomer.

Ifall vi lägger till en kolatom och två väteatomer får vi etan, Etan består alltså av två kolatomer som sitter ihop. Varje kolatom binder då tre väteatomer. Kom ihåg att varje kolatom bara kan ha fyra bindningar totalt. Organiska molekyler som innehåller väldigt många atomer är svåra att rita med streckformler.

Då används istället en skelettformel. I en skelettformel ritar vi bara ut strecken mellan kolatomerna. Vi ritar inte ut väteatomerna som binder till kolatomerna. Vi skriver heller inte ut beteckningen C för kolatomerna. Eftersom varje kolatom måste ha fyra bindningar kan vi därför räkna ut hur många väteatomer som sitter på varje kolatom.

 1. En molekyl som består av fyra kolatomer och tio väteatomer kan byggas ihop på två olika sätt.
 2. En möjlighet är att vi bygger en rak kedja med fyra atomer i.
 3. En annan möjlighet är att vi låter en kolatom binda till tre andra kolatomer.
 4. Vi kallar det för att kedjan har en förgrening.
 5. Dessa båda ämnen har samma kemiska sammansättning.

Båda ämnena består alltså av fyra kolatomer och tio väteatomer. De har dock olika uppbyggnad. Det kallas för isomeri, De båda molekylerna är isomerer till varandra. Eftersom molekyler kan vara nästan hur stora som helst finns det i teorin ett oändligt antal olika kemiska ämnen. Varför Luktar Det I Trelleborg Varför Luktar Det I Trelleborg Varför Luktar Det I Trelleborg Förutom kol och väte ingår ofta andra atomslag i organiska molekyler. De vanligaste är syre, svavel, kväve och klor. Syreatomer är röda i modeller och har beteckningen O. Varje syreatom kan ha två bindningar till andra atomer. Svavelatomer visas med gul färg och har beteckningen S.

 1. Svavelatomer har ofta två bindningar till andra atomer.
 2. De kan dock ha fler.
 3. Väveatomer markeras med blå färg och förkortas N.
 4. Väve kan bilda tre bindningar till andra atomer.
 5. Loratomer har oftast grön färg och förkortas Cl.
 6. Varje kloratom kan bilda en bindning till andra atomer.
 7. I vissa ämnen finns det dubbelbindningar.

Då skapas två bindningar mellan två atomer. Det kan vara mellan två kolatomer eller mellan en kolatom och en syreatom. När vi ritar sådana ämnen så drar vi två streck mellan atomerna. Om en kolatom bildar en dubbelbindning finns det bara två bindningar över för att binda till andra atomer. Varför Luktar Det I Trelleborg Beroende på hur de olika atomerna sitter ihop får vi kemiska ämnen med olika egenskaper. För att förenkla brukar vi samla ihop ämnen med liknande uppbyggnad i så kallade grupper. Inom varje grupp brukar egenskaperna hos ämnena vara ganska lika. Några vanliga grupper är alkoholer, karboxylsyror, estrar och aminer. Varför Luktar Det I Trelleborg Alkoholer innehåller en hydroxylgrupp. Den består av en syreatom som binder till en väteatom (OH). Hydroxylgruppen binder i sin tur till en kolatom. Den enklaste alkoholen är metanol. Den består av en kolatom och en hydroxylgrupp. Etanol, som finns i öl, vin och sprit är en alkohol med två kolatomer och en hydroxylgrupp. Karboxylsyror innehåller en karboxylsyragrupp. Det är en kolatom som har en dubbelbindning till en syreatom och samtidigt binder till en hydroxylgrupp (COOH). Den vanligaste karboxylsyran är ättiksyra. Ättiksyra har en kolatom bunden till en karboxylsyragrupp.

Den finns i ättika och vinäger. Den har en skarp lukt. Den enklaste karboxylsyran är myrsyra som bara har en väteatom bunden till karboxylsyragruppen. Myror använder myrsyra för att skrämma bort inkräktare. Karboxylsyror med fyra eller fler kolatomer brukar ha obehagliga lukter. Ofta luktar de fotsvett. En ester liknar en karboxylsyra.

Skillnaden är att väteatomen i karboxylsyragruppen är borta. Istället binder karboxylsyragruppen till fler kolatomer. En ester bildas då en alkohol får reagera med en karboxylsyra. När alkoholmolekylen och karboxylsyran binder till varandra uppstår en esterbindning,

 • Estrar luktar ofta frukt.
 • Många frukter innehåller estrar.
 • Bananer innehåller bland annat en ester som heter isoamylacetat.
 • Isoamylacetat har en tydlig bananlukt.
 • Aminer innehåller atomslaget kväve.
 • Många aminer har en obehaglig lukt av fisk.
 • När en död fisk ligger framme bildas ämnet trimetylamin.
 • Trimetylamin består av en kolatom som binder till tre kolatomer.

För att vi ska kunna känna en lukt måste vi dra in molekyler i näsan. Ämnena måste därför bli gasformiga. Kemiska ämnen kan anta tre olika aggregationstillstånd, De kan vara fasta, flytande eller gasformiga. Värme är rörelse hos molekyler. Ju mer vi värmer desto mer rör de sig.

 1. När temperaturen stiger kan de röra sig så pass mycket att de lämnar vätskan och blir gas.
 2. Om man värmer tillräckligt mycket kommer alla molekyler att bli gasformiga.
 3. Det kallas för kokpunkten.
 4. Olika ämnen kan ha väldigt varierande kokpunkter.
 5. Vatten kokar vid 100 °C.
 6. Vävgas kokar vid –196 °C.
 7. Det krävs alltså att vi kyler ner kvävgas till nästan 200 minusgrader innan det blir en vätska.

Den vätskan kallas flytande kväve. Guld är en metall. Det går att koka guld. Vi måste dock värma upp det till 2710 °C. Metaller har därför sällan någon lukt. Ett ämne som enkelt blir gasformigt kallas för flyktigt. Hur mycket ett ämne luktar beror delvis på hur flyktigt det är.

 • När temperaturen stiger, ökar också flyktigheten.
 • Om vi tar ut en bit ost ur kylskåpet så luktar den inte särskilt mycket.
 • När temperaturen ökar kommer många ämnen i osten att lättare bli gasformiga.
 • Då luktar ostbiten mer.
 • R 2004 fick två amerikanska forskare nobelpriset för att de utforskat luktsinnet och visat hur molekyler binder till luktreceptorer.

Ämnen som liknar varandra binder ofta till samma luktreceptorer. Små variationer i kemisk struktur bestämmer sedan exakt vilken lukt det är. Många estrar luktar fruktigt. En viss ester luktar banan. En annan luktar päron. Varje typ av molekyl kan binda till flera olika luktreceptorer.
Visa hela svaret