Vår Frälsare Kyrka I Malmö?

Vår Frälsare Kyrka I Malmö
Vragen en antwoorden Een vraag stellen Alle vragen bekijken (20)

Får en katolik skilja sig?

2.1.4 Katolicismen och skilsmässa Kyrkan anser det sakramentala äktenskapet vara absolut oupplösligt; två kristna personer som blivit på ett enligt religionen giltigt sätt vigda kan inte av någon och under inga omständigheter få sin union upplöst.
Visa hela svaret

Vem betalar prästernas löner?

Präst kräver lägre lön De bäst betalda ledarna inom kyrkan tjänar 65 000–70 000 kronor i månaden. Gå ner i lön med 20 000 kronor, uppmanar prästen Björn Helgesson, som skäms över sina överordnades girighet. En vecka före jul publicerade Kyrkans Tidning en debattartikel av Björn Helgesson, komminister i Örebro, som uppmanade kyrkoherdar och biskopar att sänka sina löner.

 1. För höga löner förändrar oss som människor, hävdade Björn Helgesson.
 2. Uppmaningen kom efter att Kyrkans Tidning kartlagt lönerna inom kyrkans övre skikt.
 3. Biskoparna tjänar 68 300 kronor i månaden, med undantag för ärkebiskopen, som får 75 800.
 4. Men efter en omorganisation den 1 januari i år, där flera församlingar slås ihop till större enheter, finns också en ny grupp av kyrkoherdar som tjänar minst lika mycket, upp till 69 000 kronor i månaden.

Vid sidan av dessa “superherdar” finns dessutom andra präster med löner i storleksordningen 65 000–70 000 kronor. “Glappet mellan Jesu och Johannes undervisning och den livsstil vi dras in i är förödande”, skrev Björn Helgesson, som hävdade att kyrkans ledare jämför sig med fel grupper.

– De som försvarar de höga lönerna jämför med chefer inom näringslivet och offentlig förvaltning. Kyrkans anställda borde i stället jämföra sig med lågavlönade grupper, säger Björn Helgesson. – Min egen lön, 32 000 kronor i månaden, är alldeles för hög. Vi präster borde jämföra oss med gymnasielärare, som har ungefär lika lång utbildning.

De tjänar 27 000–28 000 kronor i månaden i snitt. Efter sin debattartikel har Björn Helgesson fått mängder av mejl och telefonsamtal, framför allt från anställda och aktiva inom kyrkan som håller med honom. Bror Holm, kyrkoherde i Selånger, har däremot en annan uppfattning.

 • Han är förbundsordförande för Kyrkans Akademikerförbund, den största fackliga organisationen för präster med omkring 5 000 medlemmar, och anser inte att ett fack för akademiker inom kyrkan kan agera annorlunda än andra fackförbund.
 • Varför skulle inte arbetare inom kyrkan vara värda sina löner precis som alla andra? Varför skulle just kyrkan utnyttja människor? – Vi präster bidrar till samhället som alla andra genom att betala skatt.

Vill du kan du sedan skänka bort dina pengar. Det kan Björn Helgesson också göra. Lönerna inom kyrkan sätts varken av facket eller prästerna själva, utan av arbetsgivaren, betonar Bror Holm. De speglar den enskilde anställdes prestation och ansvar. – De höga lönerna för ett antal kyrkoherdar och andra präster är slutlöner efter många års ansvar som chef.
Visa hela svaret

Vilket är kunde man gå ur Svenska kyrkan?

Religionsfrihet – Emellertid ledde inte sällan väckelserna till konflikter med de lutherskt ortodoxa och enhetssamhället, varpå konventikelplakatet infördes 1726, med konsekvens att radikalpietister och utländska missionärer, bland annat för metodismen (som börjat nå Sverige 1830), utvisades ur landet.

Stugmöten utan prästs medverkan förbjöds, med undantag för 1800-talets byabön ledd av bonde som var bönpräst i nykolonialiserad norrländsk glesbygd. Många norrländska bönpräster blev sedermera lekmannapredikanter eller ordförande i EFS-föreningar, och byabönen fick betydelse för norrländsk väckelse. Under 1800-talet började det lutherska enhetssamhället dominans att brytas sönder.

You might be interested:  När Börjar Höstterminen 2021 Stockholm?

Bildandet av frikyrkoförsamlingar tog sin början 1848 då Sveriges första baptistförsamling grundades. Baptister kunde förlora sin anställning, det förekom stenkastning vid de första baptistiska dopförrättningarna och baptisternas barn tvångsdöptes ibland av Svenska kyrkan.

 • Onventikelplakatets avskaffande 1858 ledde till mildrad religionslagstiftning och möjlighet för svenska medborgare att tillhöra andra trossamfund än Svenska kyrkan, något som tidigare varit möjligt enbart för utlänningar under Gustav III,
 • Det dröjde sedan ända till 1951, då Lagen om religionsfrihet infördes, innan man kunde gå ur Svenska kyrkan utan att gå med i ett annat religiöst samfund som var godkänt av staten.

Svenska kyrkan förlorade folkbokföringsuppdraget 1991 och dopet blev medlemsgrundande 1996.
Visa hela svaret

När är det läge att skilja sig?

5. Ni har inget gemensamt och vill olika saker i livet – Det kan kännas som om ni lever parallella liv fast under samma tak. Allt oftare väljer ni att göra olika saker, har olika värderingar och skilda uppfattningar om vad som är viktigt i livet. Då kan det vara dags att tänka på om ni verkligen är rätt för varandra.
Visa hela svaret

Vad får katoliker inte äta?

MAT & RELIGION – Mat har olika betydelse för människor beroende vad de har för religion. Här kan du läsa lite mer kring de olika religionerna, deras högtider och hur val av mat påverkas av den religion eller kultur som man efterlever JUDENDOM De regler som finns kring maten kallas för kashrut. Den mat som är tillåten kallas för kosher medan den mat som är förbjuden kallas för treifa, Det hela styrs av texter från bibeln. En troende jude får enligt dessa texter äta vegetariska livsmedel och kött från växtätande djur förutsatt att djuret ska ha helt kluvna klövar och idissla.

På grund av detta äter judar exempelvis inte hare, häst eller gris. De äter inte köttätande djur, skaldjur, fiskar utan fenor eller fjäll (bläckfisk, ål). Fisk, ägg och vegetabilier går däremot bra. För att kött ska bli kosher slaktas djuret så att allt blod rinner ut eftersom blodet anses rymma själen.

En speciell person välsignar slaktlokalen och slaktar djuret genom att skära av halspulsådern. Därefter tvättas djuret och så avlägsnas ischiasnevern och det tolfte revbenet och sedan tvättas köttet igen. Det finns vissa andra “regler”. Kött äts inte tillsammans med mjölk. KRISTENDOM I världen finns ungefär 2 miljarder kristna och det är den största religionen i världen. Nattvarden är en rit i kyrkan. När prästen ger församlingen oblaten (en brödbit som är som ett tunt kex) säger han/hon “Kristi kropp för dig utgiven”, när prästen ger vin säger han/hon “Kristi blod för dig utgjutet”.

Brödet symboliserar Jesus kropp och vinet hans blod. Jesus upphävde många av de regler som judarna hade i gamla testamentet bland annat förbud mot viss mat. ​ Protestanter har idag inga matföreskrifter. Vissa katoliker fastar på onsdagar och fredagar och då är kött förbjudet. De mest rättrogna fastar på askonsdagen och långfredagen.

Den stora fastan sker 40 dagar från fettisdagen fram till midnatt på påskafton. Den lilla fastan är från första advent till och med julafton. Under dessa perioder äter man endast ett ordentligt mål mat om dagen som inte får innehålla kött. Under fastan ska man vara återhållsam och det är ett sätt för människorna att fokusera på Gud.

 • Den grekiska och ryskortodoxa kyrkan har också fastan som en central del.
 • De som främst följer “reglerna” är de som bor i kloster.
 • Precis som katolikerna fastar de före påsk och jul.
 • En skillnad är att de inte äter fisk heller under fastan.
 • Veckan innan påskfastan festar man men både kött och andra godsaker som de sedan inte får äta under fastan.
You might be interested:  Hur Länge Gäller Gröna Kortet Gröna Lund?

När fastan är över serverar man en stor festmåltid med flera olika rätter. ISLAM Halal är ett begrepp som inte bara handlar om mat men i matsammanhang kan man säga att det handlar om vilken mat som är tillåten. Förbjuden mat är enligt Islams heliga skrift, koranen:

“kött av självdöda djur, blod, svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än Guds, samt vidare kött av djur som strypts, kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller som fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur”

” En av de främsta kriterierna för att köttet skall vara tillåtet att äta är att det har slaktats enligt islamisk sed. Ett djur kan inte ätas om det har självdött, strypts, slagits medvetslöst, fallit huvudstupa, spetsas av ett horn eller fällts av vilda djur.

 1. För att köttet skall vara tillåtet att äta måste det slaktats med ett snitt över halsen djupt nog att nå luftstrupen, matstrupen och karotidartärerna, utan att ryggmärgen skärs av.” (Källa http://islam.se/halsa/halalslakt) Rättrogna muslimer varken dricker, säljer eller serverar alkohol.
 2. Ramadan är en av islams fem pelare.

Ramadan infaller den nionde månaden i den islamska kalendern. Eftersom kalendern skiljer sig från den västerländska så kan Ramadan infalla under alla årstider. Under ramadan är det förbjudet att äta, dricka och röka. När solen gått ner äter man en stor måltid. HINDUISM Hinduer äter normalt inte kött eftersom de har stor respekt för allt levande. Därför är många vegetarianer även om vissa äter både ägg, fisk och kött. Eftersom kon är helig och symboliserar liv och rikedom äter de inte nötkött och kons mjölk anses vara väldigt nyttig och ren. Inom hinduismen är alkohol inte tillåtet. BUDDHISM För alla troende buddhister gäller levnadsreglerna: inte döda, inte stjäla, inte leva i sexuell omoral, inte ljuga samt inte berusa sig. Många buddister föredrar vegetarisk mat eftersom de har stor respekt för allt levande och vissa inte gillar idén att ett djur ska dödas för att bli föda.
Visa hela svaret

Hur ser katoliker på skilsmässa?

Publicerat lördag 20 september 2014 kl 17.07 Påven Franciskus meddelade under lördagen att han nu tänker undersöka möjligheterna att förenkla för katoliker att separera. Enligt Vatikanen ska man nu titta närmare på så kallade ogiltigförklaringar. I ett uttalande sade påven att en kommission, bestående av elva advokater och teologer, nu tittar närmare på frågan.

 • Det handlar om att söka möjligheter för gifta par att få separera samtidigt som det katolska äktenskapets principer bevaras, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • Atolska kyrkan accepterar inte skilsmässor, och synen på äktenskapet gör gällande att det är något det gäller för hela livet.
 • Att få sitt äktenskap annullerat, eller ogiltigförklarat, handlar istället om att kyrkan fastställer att det aldrig funnits något äktenskap från början.

De senaste decennierna har många ur den katolska kyrkan, med sina 1, 2 miljarder medlemmar, beklagat sig över att processen att få ett äktenskap ogiltigförklarat är för komplicerad, skriver Reuters. Att som katolik vara gift och vilja separera eller gifta om sig, och samtidigt vara aktiv i katolska kyrkan, har varit föremål för debatt i länder som USA och Tyskland.
Visa hela svaret

Får män gifta sig i kyrkan om män gått ur Svenska kyrkan?

Hur gör vi för att gifta oss i kyrkan? Finns det formella krav för att få gifta sig? Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas. För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan.

 1. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.
 2. Ni måste ha ansökt och om hindersprövning och fått ansökan godkänd.
 3. Detta gör man hos Skatteverket.
 4. Intyget berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet.
 5. Hinder för äktenskapet är till exmepel att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll.
You might be interested:  Vad Kostar Vatten Per Kubik I Stockholm?

Är parterna under 18 år krävs särskilt tillstånd. Blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverket hemsida. Den fylls i av båda parter tillsammans. Intyget man får är giltigt i fyra månader. Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln.

 • För övrigt behövs en präst, två vittnen och en eller två ringar, efter eget val.
 • Ostar det något? Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan.
 • Men om ni däremot väljer en annan kyrka än den egna församlingen, behöver ni dock en blankett som vigselförrättaren ska fylla i för församlingarnas egen bokföring.

Blanketten kan antingen tas ut i hemförsamlingen eller i den församling där vigselkyrkan är belägen. Måste man gifta sig i kyrkan? Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns.

 • An vi gifta oss utomlands? Svenska kyrkan har församlingar runt om i världen och många par väljer att gifta sig i en svensk kyrka utomlands.
 • Många av utlandsförsamlingarna har vigselrätt.
 • De som inte har det erbjuder kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap.
 • Om ni vill boka vigsel eller välsignelse i en svensk kyrka i utlandet tar ni kontakt med respektive vigselpräst eller kontaktperson i den aktuella kyrkan.

: Hur gör vi för att gifta oss i kyrkan?
Visa hela svaret

Får män gifta sig i kyrkan om män gått ur?

Kyrkobröllop – även för ateister Mer än 70.000 personer gick ur Svenska kyrkan förra året och många väljer att lämna i samband med deklarationen. Men även om medlemskapen inte lockar så gör fortfarande kyrkliga bröllop det. – Det finns ett jättestort intresse av att gifta sig, speciellt den här tiden på året, säger Jonas Bromander, analyschef på Svenska kyrkan.
Visa hela svaret

Vad skiljer katoliker och kristna?

Sakrament: Heliga handlingar instiftade av Gud. Den protestantiska kyrkan har två sakrament – dopet och nattvarden – medan den katolska kyrkan räknar sju sakrament.
Visa hela svaret

Hur ser katoliker på skilsmässa?

Publicerat lördag 20 september 2014 kl 17.07 Påven Franciskus meddelade under lördagen att han nu tänker undersöka möjligheterna att förenkla för katoliker att separera. Enligt Vatikanen ska man nu titta närmare på så kallade ogiltigförklaringar. I ett uttalande sade påven att en kommission, bestående av elva advokater och teologer, nu tittar närmare på frågan.

Det handlar om att söka möjligheter för gifta par att få separera samtidigt som det katolska äktenskapets principer bevaras, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katolska kyrkan accepterar inte skilsmässor, och synen på äktenskapet gör gällande att det är något det gäller för hela livet. Att få sitt äktenskap annullerat, eller ogiltigförklarat, handlar istället om att kyrkan fastställer att det aldrig funnits något äktenskap från början.

De senaste decennierna har många ur den katolska kyrkan, med sina 1, 2 miljarder medlemmar, beklagat sig över att processen att få ett äktenskap ogiltigförklarat är för komplicerad, skriver Reuters. Att som katolik vara gift och vilja separera eller gifta om sig, och samtidigt vara aktiv i katolska kyrkan, har varit föremål för debatt i länder som USA och Tyskland.
Visa hela svaret