När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm?

När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm
Tallink Silja återlanserar kryssningar med Galaxy mellan Stockholm och Åbo Pressmeddelande – 16 Juni 2021 10:36 Den 1 juli öppnar Tallink Silja åter för en av bolagets mest populära produkter, 23-timmars kryssningar med fartyget Galaxy mellan Stockholm och Åbo.

Detta efter närmare ett år av endast nyttotrafik för frakt och arbetspendling på rutten. Tallink Siljas 23-timmarskryssningar med fartyget Galaxy till Åbo har, med vissa undantag, hållit stängt sedan coronapandemin bröt ut i mars 2020. Istället har fartyget trafikerat rutten Stockholm-Åbo med endast frakt för att säkerställa det samhällsviktiga flödet av varor mellan Sverige och Finland.

När smittspridningen nu gått ner och vaccinationerna kommit en god bit på väg kan kryssningstrafiken nu äntligen starta upp igen. – Fortsatta inreserestriktioner i många länder gör att många vill stanna inom Sverige i sommar, och en kryssning med Galaxy är vårt bästa recept på minisemester.

Det blir 23 timmar fyllda av god mat, frisk havsbris, prisvärd taxfreeshopping och underhållning för såväl stora som små. Ombord på Galaxy är det resan som är målet, säger Ats Joorits, vd för Tallink Silja. – Med öppningen av kryssningar mellan Stockholm och Åbo med Galaxy tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning mot en normaliserad passagerartrafik på Östersjön.

Våra kunder har väntat länge på att få möjligheten till ett avkopplande dygn ute på havet med Galaxy, och vi är väldigt glada över att äntligen kunna erbjuda detta igen, säger Matts Gottfarb, Sales & Marketing Director på Tallink Silja. Tallink Silja har implementerat en lång rad åtgärder för säkra resor under pandemin.

Hösten 2020 prisades bolaget i Swedish Brand Award för sin hantering av covid-19 ombord på fartygen. – Smittspridningen går ner, vilket är glädjande, men än är pandemin inte över. Vi fortsätter ha fullt fokus på en trygg och säker resa för såväl gäster som personal ombord på våra fartyg, och alla de säkerhetsåtgärder vi har implementerat sedan ett år tillbaka kvarstår, säger Ats Joorits, vd för Tallink Silja.

Kryssningarna med Galaxy mellan Stockholm och Åbo har premiär den 1 juli. Fartyget avgår dagligen från Värtahamnen i Stockholm kl.19.30 och är åter i Värtahamnen kl.18.15 dagen därpå. För mer information, kontakta kommunikationschef Erika Janson, 0709901999.

Tallink Grupp AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland.

År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors. : Tallink Silja återlanserar kryssningar med Galaxy mellan Stockholm och Åbo
Visa hela svaret

När kommer Silja Line till Stockholm?

Ny tidtabell och tillfällig destinationshamn för Åbofartyget Baltic Princess – Tallink Grupps fartyg Baltic Princess tidtabell och destinationshamn är tillfälligt förändrad från den 13 september 2022 till 21 maj 2023 och från den 4 september 2023 till 31 december 2023.

Under perioden 22 maj 2023 till och med 3 september 2023 trafikerar fartyget på sin ordinarie linje Stockholm-Åbo.13.9.2022 – 21.5.2023 och 4.9.-31.12.2023 trafikerar Baltic Princess mellan Kapellskär och Åbo. Reguljärresor: Reguljärresor med eller utan fordon från Åbo till Kapellskär, från Åbo till Långnäs och från Långnäs till Åbo.

Ej möjligt att åka utan fordon från Kapellskär till Åbo, från Kapellskär till Långnäs och från Långnäs till Kapellskär. Kryssningar: 22h kryssningar är möjliga endast med avresa från Åbo. Ej möjligt att åka på kryssning från Kapellskär. Kryssningstrafiken från Stockholm till Tallinn och Stockholm till Helsingfors fortsätter att gå som vanligt, och kryssningstrafiken med Baltic Princess mellan Stockholm och Åbo återupptas under sommarsäsongen 2023.22.5.
Visa hela svaret

Vad händer med Silja Galaxy?

Stockholm – Mariehamn – Åbo – Information om trafiken med Galaxy Silja Lines fartyg Galaxy sjösattes 1 december 2005 och trafikerade ursprungligen linjen Helsingfors – Tallinn. Sedan 2008 har hon trafikerat på rutten Stockholm – Åbo. Galaxy togs ur trafik den 11 september 2022 för att hyras ut.
Visa hela svaret

När går Galaxy?

Rubriken på denna blogg är onekligen klichéartad. Om en färja lämnar en linje innebär det väl ändå inte slutet på en epok? Eller kan det ändå vara så? Jag syftar på Tallinks svenskflaggade färja Galaxy, som på morgonen den 11 september gjorde sitt sista anlöp i Åbo, åtminstone tills vidare. När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm Galaxy avgår på sin tills vidare sista resa från Åbo på morgonen den 11 september 2022. Enligt Ats Joorits, vd på Tallinks svenska bolag Tallink Silja AB (bolaget bland annat bemannar och driftar de svenskflaggade färjorna Galaxy och Silja Symphony), är charteravtalen i dagsläget “nödvändiga för att få en stabil ekonomi för en längre tid framöver”.

 1. Utchartringen av Galaxy innebär att 265 personer i besättningen inom Tallink Silja AB varslas om arbetsbrist.
 2. Tallink har också aviserat att processen för en omflaggning till Estland ska startas.
 3. Tallink har inte meddelat hur trafiken på Åbolinjen kommer att fortsätta på längre sikt.
 4. Just nu gäller att Åbolinjen “tills vidare” trafikeras med ett fartyg, Galaxys parhäst och yngre syster, den finskflaggade Baltic Princess.

Till och med 31 mars 2023 trafikerar Baltic Princess med ändrad tidtabell och anlöper Kapellskär istället för Stockholm. Är detta då slutet på en epok? Tills vidare finns det inget svar på den frågan. Hur trafiken ser ut i framtiden på Tallinks Åbolinje är en fråga som avgörs av Tallink Grupps styrelse. När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm Sveabolagets passagerarångare Heimdall i Åbo hamn på 1950-talet. I ett historiskt perspektiv handlar det om att en tradition, som pågått mer eller mindre oavbruten i 104 år, nu bryts. Passagerarförbindelsen sjövägen mellan Åbo och Stockholm har under hela denna tid upprätthållits med både finska/åländska och svenska fartyg.

Det började i maj 1918, då Finland nyligen hade blivit en självständig nation, då Stockholms Rederi AB Svea anslöt sig till den samtrafik på linjen Åbo–Mariehamn–Stockholm som de finländska rederierna FÅA och Bore inlett redan tidigare. Dessa tre rederier kom att kalla sig de samseglande. Och med Svea som en del av samarbetet kom passagerarfartyg under svensk flagg med i trafiken.

De samseglande bildade 1957 det gemensamt ägda rederiet Ab Siljarederiet med hemort Åbo, som 1961 introducerade Åbolinjens första nybyggda bil- och passagerarfärja Skandia. Under 1960-talet utökades flottan med flera färjor som alla fick Åbo som hemmahamn.

 1. De samseglandes konventionella passagerarfartyg på Åbolinjen ingick inte i Siljarederiet och trafiken med dem fortsatte oförändrat i respektive moderrederis regi.
 2. Siljarederiet bytte 1971 namn till Silja Line och blev då ett renodlat marknadsföringsbolag för de samseglande.
 3. Färjorna delades upp mellan Svea, FÅA och Bore och fick respektive moderrederis skorstensmärke.

Samtidigt fick de färjor som tilldelades Svea svensk flagg. Även de samseglandes passagerarfartyg marknadsfördes nu under namnet Silja Line. År 1980 lämnade Bore samarbetet och Silja Line hade därefter ett svenskt och ett finländskt ägarrederi. Svearederiet övertogs 1981 av Johnson Line.

 1. Sedan börjar det bli allt mer komplicerat att hänga med i förändringarna i ägarstrukturen.
 2. Något förenklat var händelseförloppet som följde att FÅA, som nu bytt namn till Effoa, tillsammans med Johnson Line bildade Effjohn-koncernen 1990, där ett av flera färjerederier var Silja Line.
 3. Efter omorganiseringar och namnbyten skedde följande stora förändring då brittiska Sea Containers köpte koncernen som nu hette Silja.
You might be interested:  När Börjar Skolan 2021 Gävle?

Den nya ägaren behöll sina svenska och finska organisationer, vilket innebar att Silja Line-färjorna på Åbolinjen fortsättningsvis seglade under finsk respektive svensk flagg. Så var fallet även efter 2006 då Tallink köpte Silja. Bemanning och teknisk management av de svenskflaggade färjorna sköttes av Tallinks svenska bolag med rötter i Svea och Johnson Line. När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm Galaxy under estnisk flagg i Helsingfors den 14 juni 2007. Galaxy levererades av Aker Yards i Raumo den 18 april 2006. Hon fick då estnisk flagg och sattes i trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Den 23 juli 2008 inledde Galaxy trafik mellan Åbo, Åland och Stockholm, omflaggad till Sverige. Hon ersatte Silja Festival som Tallink flyttade till linjen Stockholm–Riga. När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm Galaxy under svensk flagg på sin första tur från Åbo 23 juli 2008. Under de 14 åren som Galaxy gått i trafik på Åbolinjen har jag otaliga gånger rest med fartyget och haft nöjet att träffa flera av de anställda ombord. Sjöfartstidningen har också publicerat reportage från färjan, bland annat om dåvarande överstyrman Henrik Johansson som numera är en av fartygets befälhavare och förde befälet på den sista turen till Åbo.
Visa hela svaret

När anländer Silja Symphony till Stockholm?

Helsingfors – Stockholm

Helsingfors Mariehamn Stockholm
17:00 04:15/04:20 09:45

Visa hela svaret

När kommer båten från Helsingfors till Stockholm?

Helsingforsfartyget Gabriella avgår varannan dag från Stockholm kl 16.30 och tar dig med på en skön 41-timmarskryssning till vår grannhuvudstad. Du får en heldag i Helsingfors och är åter i Stockholm dag tre kl 10.00.
Visa hela svaret

Får man ta med sig mat på Silja Line?

För att säkerställa säkerhet, trygghet och trivsel för alla personer som vistas ombord ska passagerarna följa de säkerhetsbestämmelser och säkerhetsinstruktioner som ges av fartygets personal eller som anges av skyltar ombord. Fartygsbesättningen ansvarar för att befälhavarens order om ordning, säkerhet och trygghet följs.

 1. Resenärer får inte störa andra passagerare, inte heller hota eller på annat sätt bete sig oansvarigt under resan.
 2. Den person som inte förmår ta hand om sig själv eller som uppträder störande och/eller utför stötande handlingar, kan omhändertas tills resans slut.1.
 3. Samtliga passagerare måste ha ett giltigt boardingkort och på begäran kunna styrka sin identitet genom att uppvisa giltig id-handling till fartygets säkerhetspersonal eller annan medlem av fartygets besättning.2.

Den som befinner sig ombord på fartyget eller i hamnområdet kan bli föremål för kroppsundersökning, bagagekontroll eller ombedd att svara på säkerhetsrelaterade frågor. Det finns ingen skyldighet att medge bagagekontroll, kroppsundersökning eller besvara säkerhetsrelaterade frågor men den som vägrar detta kan avvisas från fartyget eller hamnområdet och polisen kan informeras om detta.

 • Allt låst bagage, fordon, hytt eller annat av passageraren låst utrymme kan genomsökas.
 • Passagerare som ej fått tillträde eller avvisats från fartyget har ingen rätt till ersättning för oanvända biljetter eller andra orsakade kostnader.3.
 • Samtliga passagerare ska ha giltiga resehandlingar under hela resan.

Om rederiet hålls ansvarigt eller på annat sätt påverkas på grund av avsaknad eller ofullständiga resehandlingar för passageraren är passageraren ansvarig för eventuella kostnader som uppstår för rederiet.4. Passagerare som uppträder hotfullt, störande eller på annat sätt orsakar problem för andra passagerare, som inte följer de fastlagda reglerna, är oanständigt klädd eller av andra skäl nekas tillgång till fartyget är inte tillåtna att vara ombord på fartyget.

Personer som är starkt berusade, bryter mot reglerna, stör medpassagerarnas säkerhet och komfort, liksom personer som utgör fara för sig själv, medpassagerare, besättning eller för fartyget, kan på befälhavarens order placeras i förvar och avvisas från fartyget i avgångshamnen eller i nästa hamn och kan överlämnas till den lokala polisen.

En person som stör medpassagerare i hyttområdet kan avlägsnas från hyttområdet och nekas rätten att använda sin hytt. Ytterligare åtgärder som beskrivs i detta avsnitt kan tillämpas.5. Förtäring av alkoholhaltiga drycker är endast tillåten i fartygets restauranger eller andra utrymmen avsedda för mat och dryck.

 • Förtäring av alkoholhaltiga drycker som tagits med ombord eller inhandlats på fartygets taxfreebutiker är förbjuden.
 • Det är förbjudet att konsumera mat som tagits med ombord i fartygets restauranger med undantag av särskilda dieter eller barnmat och drycker.
 • Passagerare får inte föra ombord mat och alkohol till resor som organiseras av tredje part, specialavgångar eller specialkryssningar med undantag av särskild kost eller barnmat.

Kryssningspassagerare som reser på Stockholm-Helsingfors- / Stockholm-Åbo-rutten (eller vice versa) samt kryssningspassagerare som reser på specialkryssningar får inte medföra alkohol eller livsmedel till fartyget, inklusive kalla eller varma måltider och konsumera ombord.

 1. Rederiet har rätt att omhänderta alkohol och livsmedel.6.
 2. Passagerare får inte ta med farliga föremål eller material ombord.
 3. Eldhandvapen eller andra vapen måste deklareras och deponeras i säkerhetsskåp eller i annat säkerhetsutrymme som finns ombord på fartyget.7.
 4. Besittning och användning av droger ombord är förbjudet.

Polisen kommer att bli underrättad. Drogklassade läkemedel avsedda för medicinskt bruk kräver giltigt läkarbevis som kan avkrävas.8. Det är strängt förbjudet att elda ombord. Passagerare får inte använda elektriska vattenkokare eller annan elektrisk utrustning för att förbereda mat eller dryck i hytten eller andra allmänna utrymmen.

Sådan utrustning kan tillfälligt beslagtas av fartygets personal.9. Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Rökning (inklusive e-cigaretter) i passagerarområdena, hyttområden och andra allmänna utrymmen på fartyget är förbjudet. Att täcka för eller skada fartygens rökdetektorer strängt förbjudet.10.

Under resan får passagerare endast vistas i passagerarutrymmena. Det är förbjudet att vistas på bildäck under resa utan tillstånd. Reparation av fordon och hantering av bränsle är förbjudet under resan.11. Passagerare bör ta hänsyn till medpassagerarnas trivsel ombord.

 • Användning av högtalare eller andra liknande enheter som kan skapa högt ljud, är inte tillåtet i hyttavdelningen.
 • Sådana enheter kan tillfälligt beslagtas tills resan är avslutad.12.
 • Ledare för ungdomsgrupper som reser ansvarar för gruppmedlemmarnas verksamhet/agerande ombord och för att gällande ordningsregler följs.

Vid problem ska gruppledaren samverka med besättningen och följa de instruktioner som ges.13. Lösa föremål som finns i hytterna (kuddar, sängkläder, stolar och andra föremål som ägs av rederiet) får inte tas ut från hytten eller skadas. Stölder, inbrott, bedrägerier eller hot som begås ombord på fartyget polisanmäls.14.

 • All skadegörelse eller obehörig användning av fartygets säkerhets- eller larmutrustning är strängt förbjudet och leder till polisanmälan.15.
 • Passagerare som har skadat, stulit eller på annat sätt orsakat skada på fartygets egendom är skyldig att ersätta rederiet för skadan.
 • Passagerare kan omedelbart under resan lösa ersättning för skadan vid fartygets informationsdisk; i annat fall avkrävs ersättning från passageraren efter avslutad resa.

Passagerare som delar hytt på samma bokning är solidariskt ansvariga för skador som orsakas i hytten eller på föremål i hytten.16. Passagerare har inte rätt att bedriva affärsmässig verksamhet eller annan försäljningsverksamhet ombord; ej heller samla in pengar eller sälja lotterier; propagera, agitera eller hålla politiska tal, såvida inte verksamheten i förväg har överenskommits med rederiet.17.

 • Rederiet är inte ansvarigt för passagerarnas pengar, värdepapper, guld, silver, juveler, dekorationsföremål, konstverk eller andra värdesaker och andra personliga ägodelar som förvaras i hytten.
 • Passagerarnas värdesaker och juveler kan deponeras i säkerhetsskåp som finns i informationsdisken eller på annan plats på fartyget.18.

Om en handling som begås ombord anses vara ett brott enligt flaggstatens lagar, ska befälhavaren följa flaggstatens lagar för att säkerställa bevisupptagning och okränkbarhet av brottsplatsen. Anvisningar gällande bagage tillhandahålls i terminalen, ombord på fartyget och i resedokument.

Ytterligare information finns på företagets hemsida www.tallink.ee, www.tallinksilja.com och www.tallinksilja.se. Varje passagerare (d.v.s. person som inte är en del av fartygets besättning) skall följa ovan nämnda bestämmelser i enlighet med estniska sjölagen § 60 lg.(4), den finska sjölagen, pt.15, lg.4, den svenska sjölagen, kapitel 15 lg 7, International Ship and Port Facility Security Code, EU förordning 725/2004 samt de estniska, finska, lettiska och svenska Sjöfartsmyndigheternas säkerhetsrelaterade bestämmelser.

Godkänd av styrelsen för AS Tallink Grupp, 2018-03-06
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Skolan I Landskrona?

Vilken båt ersätter Galaxy?

Kryssningsfartyget Galaxy ersätter Baltic Princess på rutten mellan Åbo och Stockholm. Bytet beror på att Baltic Princess ska renoveras. Galaxy trafikerar rutten mellan den 10 januari och den 22 februari, meddelar Tallink Silja i ett pressmeddelande.
Visa hela svaret

Vilken är Siljas största båt?

Historia –

Ursprungligen byggdes fartyget som M/S Europa för Rederi AB Slite, på den tiden en av delägarna i Viking Line, På grund av den svenska kronans fall hösten 1992 steg fartygets pris med 500 miljoner kronor och Slite kunde inte lösa ut fartyget från varvet Jos L Meyer Werft i Papenburg. Varvet beslöt då att bilda ett eget rederi, för att chartra ut fartyget till Slite. Ett villkor för detta var dock att Nordbanken, som hade beviljat lånen skulle godkänna affären. Nordbanken nekade till affären och i stället chartrades M/S Europa, med köpoption, ut till Viking Lines konkurrent Silja Line, I april 1993 gick Rederi AB Slite i konkurs, På 1990-talet var konkurrensen mellan rederierna stor, så fartygets design var rejält påkostad. I samband med M/S Estonia s förlisning den 28 september 1994 var M/S Silja Europa det andra fartyg som tog emot nödanropet Mayday, Det var även M/S Silja Europa som kom att leda räddningsinsatsen. M/S Silja Europa var världens största bil- och passagerarfärja åren 1992–2002, då titeln togs över av M/S Pride of Rotterdam men fartyget är dock fortfarande en av de största kryssningsfärjorna som trafikerar Östersjön och även det näst största fartyget som någonsin trafikerat mellan Finland och Sverige. Ansvarig arkitekt var Per Dockson, M/S Silja Europa ersatte först M/S Silja Serenade på rutten Stockholm–Helsingfors. Silja Europa kom dock senare att sättas in på Stockholm–Åbo i stället för M/S Silja Serenade, eftersom Silja Europa är enklare att manövrera genom Åbo skärgård. 13 januari 1995 – Silja Europa gick på grund nära Furusund på grund av ett fel i det automatiska hastighetskontrollsystemet. Hon fortsatte av egen kraft till Stockholm, där hon togs ur drift och sedan levererades till Nådendal för reparation.10 oktober 1996 – En passagerare anmälde att han såg någon hoppa överbord. Detta rapporterades till kaptenen, som meddelade Kustbevakningen – men istället för att stoppa fartyget (som är det vanliga förfarandet) fortsatte han till Stockholm. Senare hittade Kustbevakningen personen, en kvinnlig passagerare, i havet. Hennes kroppstemperatur var mycket låg och hon dog ett par dagar senare på sjukhus av hypotermi. Fartygets kapten åtalades och befanns skyldig till att inte stanna som han borde, men straffades inte.20 augusti 1997 – Fartyget kolliderade med ett tyskt segelfartyg söder om Lemland på grund av tjock dimma. Ett tyskt par och deras hund räddades av en av Silja Europas livbåtar. Segelbåten började ta in vatten och bogserades senare till Föglö av den finska sjöbevakningen.28 september 2002 – En kvinnlig passagerare föll överbord och simmade till en närliggande holme, varifrån hon senare räddades Den 22 november 2009 fick M/S Silja Europa haveri på styrbords hjärtstock och cirklade runt utanför Sottunga från cirka kl 15 den 22 november till kl 7 morgonen därefter då hon bogserades till Åbo, Fartyget kom fram till Åbo den 23 november 2009 kl 15:30. Fartyget bogserades först in för reparation i Riga men flytdockan var inte gjord för att lyfta fartyg av den storleken så hon fick bogseras till Gdansk i Polen där reparationsarbetet utfördes. Den 26 november till 11 december 2009: M/S Silja Europa ersattes på rutten Stockholm–Åbo av M/S Baltic Queen under tiden hon var ur trafik för reparation efter roderhaveriet den 22 november 2009. M/S Baltic Queen går i normala fall på rutten Stockholm–Tallinn tillsammans med M/S Victoria I, Den 26 november 2009 kl 9:00 avgick fartyget för att repareras i Riga, Lettland efter haveriet den 22 november 2009, men fartyget fick inte plats där och bogserades vidare till Gdańsk, Polen, Den 19 december 2009: Åter i trafik mellan Stockholm – Mariehamn/Långnäs – Åbo. Den 20 januari 2013: Slutade trafikera Stockholm – Mariehamn/Långnäs – Åbo. Den 23 januari 2013: Började trafikera Tallinn–Helsingfors. Bytte rutt med M/S Baltic Princess och fick estnisk flagg med hemmahamn Tallinn. Den 7 augusti 2014: Avslutade trafiken Tallinn–Helsingfors, blev utchartrad till Bridgemans Services, Australien för att bli logementsfartyg. Den 12 september 2014: Avgick Tallinn mot Australien. Den 10 januari 2016: Påbörjade sin resa tillbaka till Östersjön från Australien, för att renoveras och återigen fungera som kryssningsfärja. Efter en omfattande renovering har hytterna försetts med TV och nya sängar. Fartyget fick även nya restauranger och nytt konferensområde. Mars 2016: Började åter trafikera Helsingfors–Tallinn med en avgång per dag tur och retur.17 mars 2020. Tagen ur trafik på grund av covid-19 och upplagd i Tallinn.12 juni 2020. Inledde åter trafik efter uppläggningen. Under juli 2022 meddelade Tallink att de från 20 augusti 2022 kommer att hyra ut fartyget till Nederländerna som flyktingförläggning, till att börja med under 7 månader.

Visa hela svaret

Hur fort går Silja Galaxy?

M/S Galaxy

Allmänt
Fart 22 knop
Passagerare 2 800
Hytter 795
Fordon 470 bilar

Visa hela svaret

Var går Silja Galaxy från?

Alla våra fartyg avgår från och ankommer till Värtaterminalen i Stockholm.
Visa hela svaret

Varför tas Galaxy ur trafik?

200 anställda på Seko sjöfolks avtalsområde varslas om arbetsbrist när Tallink Silja chartrar ut svenskflaggade Galaxy till Nederländerna och påbörjar processen för att byta till estnisk flagg. – Tallink Silja har beslutat att chartra ut Galaxy till Nederländerna för en längre tidsperiod.

 • Man har också beslutat påbörja processen för att byta från svensk till estnisk flagg på fartyget, uppger rederiet i ett pressmeddelande.
 • Galaxy tas ur trafik på linjen Stockholm–Åbo och den svenska besättningen varslas om arbetsbrist.
 • Det rör sig om 265 personer varav runt 200 arbetar på Seko sjöfolks område.

Orsaken som rederiet uppger är att passagerarrederiernas verksamhet drabbats hårt och ännu inte återhämtat sig efter pandemin. Även kriget i Ukraina uppges ligga bakom beslutet, då det fått konsekvenser i form av ökade bränsle- och råvarukostnader. Annons När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm Galaxy ska chartras av Nederländerna för att användas som flyktingboende från mitten av augusti och sju månader framåt, med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare tre månader. Även Silja Europa, som normalt trafikerar linjen Helsingfors–Tallinn för rederiet under estnisk flagg, ska hyras ut under samma tid.

Fartygen Isabelle och Victoria används redan som flyktingboende i Tallinn respektive Skottland. – Charteravtalen är i dagsläget nödvändiga för att få en stabil ekonomi för en längre tid framöver. Avtalet gällande Galaxy innebär dock för oss i Sverige att 265 personer i besättningen inom Tallink Silja AB nu kommer att varslas om arbetsbrist vilket är fruktansvärt tråkiga nyheter, säger Ats Joorits, vd på Tallink Silja AB, i ett pressmeddelande.

Arbetsbristförhandlingar mellan Seko sjöfolk och rederiet inleddes den 8 augusti. Ombudsman Oskar Lindskog beklagar situationen djupt. – Varslet gällande Galaxy kom hastigt och kan inte beskrivas som annat än bedrövligt. Vi beklagar djupt och ska göra allt vi kan för att så många som möjligt ska få behålla sina jobb, säger han.

 1. Hur många, och vilka, som i slutändan kommer att sägas upp återstår att se.
 2. Vi jobbar på att hitta avtalslösningar som gör att vi kan minska antalet personer som varslas och senare sägs upp.
 3. Det finns flera spår att gå på.
 4. Vi har några förslag och rederiet har visat sig öppna för att se över olika lösningar.

Det ser inte helt nattsvart ut, säger Oskar Lindskog. “Vi jobbar på att hitta avtalslösningar som gör att vi kan minska antalet personer som varslas” Med tanke på personalbristen i branschen tror han att de som sägs upp har stor chans att hitta nya jobb i andra rederier, eller på arbetsplatser iland.

You might be interested:  När Är Det Påsklov I Stockholm 2017?

Men oavsett detta, så ser vi en ytterst negativ trend för denna typ av personalintensiva färjor, där Galaxy är ännu en färja som försvinner från svensk flagg eller läggs ner, säger Oskar Lindskog och fortsätter: – Åbo-linjen har haft svårt med passagerare en längre tid och konkurrensen om frakt har hårdnat överlag.

Ökade bränsle-priser blev kanske spiken i kistan. Nästa förhandling mellan Seko sjöfolk och rederiet är i skrivande stund planerad till den 26 augusti. Galaxys sista avgång från Åbo till Stockholm kommer enligt rederiet att bli den 11 september.
Visa hela svaret

Hur gammal är Silja Galaxy?

När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm M/S Galaxy är en stor passagerarfärja som trafikeras av Tallink-Silja, normalt på rutten Stockholm – Åland (Mariehamn) – Åbo. Byggt 2006 är fartyget varken nytt eller gammalt. M/S Galaxy delar normalt sträckan Stockholm – Åland – Åbo med sitt systerfartyg, M/S Baltic Princess.
Visa hela svaret

Var avgår Silja Symphony?

Från terminalerna på Åland trafikerar: –

Silja Symphony och Silja Serenade till Stockholm och Helsingfors Baltic Princess dagtur och nattur till Åbo och Stockholm Baltic Queen till Tallinn och Stockholm

Information om terminalen i Mariehamn Information om terminalen i Långnäs
Visa hela svaret

Vad kostar buffe på Tallink Silja?

Förboka måltider Stockholm – Åbo

Måltider Vuxen förköp / ombord Barn 12–17 år förköp / ombord
Specialfrukost 241:- / 25 € 126:- / 13 €
Brunch (Happy Lobster) 304:- / 31 € 168:- / 19 €
Lunchbuffé inkl dryck 304:- / 32 € 378:-* / 39 €* 168:- / 18 €
Middagsbuffé inkl dryck 409:- / 42 € 420:-* / 44 €* 189:- / 20 €

Visa hela svaret

När får man gå på båten Silja Line?

Boardingkort är nödvändigt att ha innan du tar dig till biljettkontrollen i terminalen. Boardingkort får du när du checkar in, check in utan fordon avslutas 30 min före avgång och du måste stiga på absolut senast 20 min före avgång. På avresedagen kan incheckningen göras antingen via selfservice automaterna eller via incheckningsdisken i terminalen.
Visa hela svaret

Vilka färjor går till Finland?

Finland – Foto: Visit Finland/Niko Laurila Vill du åka på kryssning till Finland? Då har du kommit helt rätt. Upptäck landet känt för sitt rika kulturliv, bastubad och Mumin förstås. Med oss på Silja Line kan du kryssa till Finland dagligen på en kryssning till Helsingfors, och sommartid erbjuder vi även Åbokryssningar,

 • Vill du ta båten till Åbo resten av året erbjuder vi reguljärresor med bil från Kapellskär höst och vinter.
 • Nästan som hemma men lite annorlunda! I Finland finns mycket roligt att se och göra.
 • Här håller man fanan högt när det gäller kultur, festivaler och storhelger.
 • Och vem har inte hört talas om de tusen sjöarnas land, som i själva verket är fler än hundraåttiotusen.

Boka Helsingforskryssning Boka Åbokryssning
Visa hela svaret

När kommer Silja Symphony?

Den 27 augusti återvänder Tallink Siljas fartyg Silja Symphony till Helsingfors efter hela 18 månaders uppehåll från sin normala trafik på grund av inreserestriktioner mellan Finland och Sverige. – – Ingen hade någonsin kunnat tro att sjötrafiken till Helsingfors, som pågått sedan början av 1900-talet, skulle kunna avstanna under såhär lång tid.

Vi har lärt oss väldigt mycket under uppehållet och vi har gjort det bästa av situationen och lyckats hitta nya destinationer inom Sverige som visat sig otroligt populära, men nu ser vi fram emot en ny normalitet, säger Ats Joorits, vd för Tallink Silja, i ett pressmeddelande. Rutten Stockholm–Helsingfors trafikeras därmed återigen med två fartyg, systerfartygen Silja Symphony och Silja Serenade.

Silja Symphony kommer att trafikera rutten med 40-timmars-kryssningar dagligen. – Under hela pandemin har vi dagligen fått frågan om när det blir möjligt att kryssa till Helsingfors med Silja Symphony igen. Jag är så glad över att kunna säga att den dagen nu har kommit, och jag hoppas att vi aldrig mer behöver stänga ner denna viktiga förbindelse mellan våra två huvudstäder, fortsätter Ats Joorits. När Kommer Silja Galaxy Till Stockholm Enligt rederiet fortsätter man att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de strikta hygien- och säkerhetsrutiner som införts under pandemin för att minimera risken för smittspridning.
Visa hela svaret

Kan man dricka vattnet på kryssning?

Mer information om hytter –

Executive Suite-, Suite-, Junior suite-, Commodore-, DeLuxe-, Family- och A-hytter har fönster mot havet. Promenade-hytterna, på Silja Symphony och Silja Serenade, har fönster mot promenadgatan. Alla våra hytter har dusch och WC. Hyttservice, så som mousserande vin eller andra godsaker kan beställas i förväg till hytten, senast fyra dagar innan avgång, läs mer om hyttservice, Det går bra att dricka kranvattnet ombord på alla våra fartyg men det går även att köpa vatten på flaska i butikerna och restaurangerna ombord. Tillbehör för barn och hyttönskemål, läs mer här, På de flesta rutter finns hytter tillgängliga för passagerare med nedsatt rörlighet, allergiker eller resenärer med husdjur. För att boka Familjehytt måste minst 2 resenärer vara under 18 år. Utöver det befintliga bäddantalet kan ett barn 0-5 år bokas utan egen bäddplats. Ett barn 0-11 år kan bokas utan egen bäddplats i alla hyttkategorier. Barn 0-5 år går att boka direkt online, 6-11 år kan endast bokas via kundservice. Det är förbjudet att röka i hytten, rökning är endast tillåtet på vissa anvisade platser. Dam-/herrplatser kan bokas på reguljärresor på samtliga rutter (utom shuttle) men endast kryssningar till Tallinn/Riga. Platserna kan bokas i hyttkategorierna C/E till B med två eller fyra bäddar till ordinarie pris. Gäller ej vid bokning av specialhytter. Åldersgräns: 18 år. På vissa rutter påbörjas hyttstädningen innan ankomst (Galaxy och Baltic Princess). Detta för att alla hytter ska hinna städas innan nya passagerare kommer ombord. Passagerarna disponerar dock hytten under hela sin resa och bagage kan lämnas kvar i hytten trots att städning pågår. När städningen påbörjas meddelas detta med ett särskilt utrop ombord.

Visa hela svaret

Vilken Silja båt är bäst?

Silja Line – Galaxy –

Hytt: Buffé: Taxfree: Lyxfrukost:

Silja Galaxy är en stor men trivsam båt med väldigt trevlig personal och med en kundtjänst som gör allt för att resan ska bli så bra som möjligt. De har störst utbud av alla båtarna i sin taxfree med många udda och ovanliga märken. Här finns flera restauranger och ett stort utbud av prisvärd mat med många valmöjligheter för alla smaker.

 1. Lunchbuffen var fräsch med inslag av nya rätter från olika delar av världen.
 2. Hytten var stor och fin och när man stängde dörren var det knäpptyst! Tyvärr var fönstret lite litet och i duschen saknades stopp för vattnet, så det var väldigt blött i hela badrummet.
 3. Det är en mysig båt, men det är ganska svårt att hitta på den.

Vid lyxfrukosten satt man avskilt, där var lugnt och fanns massor att välja på. Det är en båt för dig som vill ha en mysig kryssning med party om du så önskar.
Visa hela svaret

När går båten från Åbo till Stockholm?

Tidtabell

Åbo Stock- holm
08.45 18.55
20.55 06.30
19.50 07.45
07.35 20.00

Visa hela svaret

När avgår Silja Line?

Beställa måltider – Måltider måste beställas senast:

2 timmar före avgång för Silja Serenade och Silja Symphony på Stockholm-Helsingforslinjen, Baltic Princess och Galaxy på Stockholm-Åbolinjen, Victoria I och Baltic Queen på Stockholm-Talllinnlinjen samt Megastar på Helsingfors-Tallinnlinjen.2,5 timmar före avgång för Europa på Helsingfors-Tallinnlinjen.45 minuter före avgång för Star på Helsingfors-Tallinnlinjen samt för Isabelle på Stockholm-Rigalinjen.

Visa hela svaret

När kommer Viking Grace till Stockholm?

16.1.2023 Viking Grace går ur trafik kl.06.30 i Stockholm. Dockning t.o.m.6.2.2023.16.1.2023 Viking Glorys avgång från Åbo kl.
Visa hela svaret

Vilken hamn Silja Line?

Alla våra fartyg avgår från och ankommer till Värtaterminalen i Stockholm. Det är enkelt och smidigt att ta sig till Värtaterminalen med kollektivtrafik. Värtaterminalen nås från tunnelbanestationerna Gärdet och Ropsten samt med buss nr 76 till Värtahamnens färjeterminal.
Visa hela svaret