När Kan Jag Boka Dos 3 Stockholm?

När Kan Jag Boka Dos 3 Stockholm
Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län Innehållet gäller Stockholms län De flesta kan vaccinera sig mot covid-19 på en drop-in-mottagning utan att boka tid. Det gäller till exempel dig som inte haft några allergiska problem vid tidigare doser och dig som inte har svenskt personnummer.

 • Det är möjligt att vaccinera sig med samtliga doser på en drop-in-mottagning.
 • När du tar din nya påfyllnadsdos måste det ha gått minst fyra månader sedan din förra dos.
 • Ta med dig din legitimation till vaccinationen.
 • Om det inte är din första dos rekommenderas du även att ta med ditt vaccinationskort.
 • De flesta, även du som tillhör en riskgrupp, kan vaccinera dig på en drop-in-mottagning.

Men om någon av följande punkter stämmer in på dig, bör du istället :

Om du har haft kraftig allergisk reaktion som krävt akutvård eller inläggning på sjukhus Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel

Du som är gravid i graviditetsvecka 12 eller tidigare och har en underliggande sjukdom och önskar vaccinera dig ska du först tala med din mödravårdsläkare för bedömning. Covid-19 vaccinatörer med drop-in Observera att en del covid-19-vaccinatörer endast erbjuder drop-in för vissa åldersgrupper eller endast vissa tider, till exempel om de har tider över som inte blivit bokade.
Visa hela svaret

När kan man tidigast ta dos 3?

Påfyllnadsdoser ger förstärkt skydd – Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas en primärvaccination med minst två doser vaccin mot covid-19. Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen.
Visa hela svaret

Hur bokar jag tid för DOS 3?

Behöver jag boka tid? Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig. Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.
Visa hela svaret

Varför kan jag inte boka dos 2 Stockholm?

Telefonbokning för vaccination mot covid-19 Innehållet gäller Stockholms län Hit kan du ringa om du behöver hjälp med att boka en tid för vaccination mot covid-19. Telefonbokningen är tillgänglig på tio olika språk. Du som har en synnedsättning som gör att du behöver ledsagare kan också boka tid via telefon.

Telefonbokningen

Språk Nummer Öppettider
Arabiska 08–428 429 01 vardagar 08.00-19.00
Somaliska 08–428 429 02 vardagar 08.00-12.00
Finska 08–428 429 03 vardagar 08.00-12.00
Tigrinja 08–428 429 04 vardagar 08.00-12.00
Persiska 08–428 429 08 vardagar 08.00-12.00
Polska 08–428 429 09 vardagar 08.00-12.00
Ryska 08–428 429 11 vardagar 08.00-12.00
Spanska 08–428 429 12 vardagar 08.00-12.00
Engelska 08–428 429 20 alla dagar 08.00-19.00
Svenska 08–428 429 30 alla dagar 08.00-19.00

Observera att du inte kan ringa 1177 eller något av numren ovan för att boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa. Hitta en vaccinatör och
Visa hela svaret

Måste man vänta 6 månader på dos 3?

Vaccination av personer som haft sjukdomen covid-19 –

Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig med två doser och sedan (för vuxna) en efterföljande påfyllnadsdos. Om en person som tidigare haft covid-19 får uttalade biverkningar efter vaccination med dos 1, kan man efter en individuell bedömning av läkare, överväga att iaktta ett längre intervall till den andra dosen. Den andra dosen rekommenderas inom 6 månader. Med uttalande biverkningar i detta sammanhang menas kraftig allmänpåverkan och feber i mer än ett dygn. Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 1 skall efterföljande dos (dos 2 respektive påfyllnadsdosen) ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Dosen bör inte skjutas på mer än några månader. Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 2 eller mellan påfyllnadsdoser kan efterföljande dos skjutas på till upp till tre månader efter sjukdomstillfället. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället.

Visa hela svaret

När får man ta dos 3 fem månader?

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader — Folkhälsomyndigheten Publicerat 12 januari 2022 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.
Visa hela svaret

Har inte fått erbjudande om Dos 3?

Har fått sms om nästa dos men hittar inget personligt erbjudande? Innehållet gäller Stockholms län Jag har fått sms om att jag kan boka min nästa dos, men när jag loggar in i appen hittar jag inget erbjudande. Varför? Det kan bero på flera saker:

På vissa mobiltelefoner kan du behöva skrolla nedåt för att se rubriken “Personliga erbjudanden” där erbjudandet ligger. Om du redan var inloggad i appen när du fick sms:et, prova att logga ut och logga in igen. Du kan även testa att starta om mobiltelefonen.

Ibland är det viss fördröjning mellan sms-utskicket och aktiveringen i appen, så om det inte fungerar direkt kan du avvakta en stund och försöka igen. Hittar du fortfarande inget erbjudande efter ett par timmar, kontakta Alltid öppet-supporten via supportfunktionen inuti appen.
Visa hela svaret

När registreras dos 3?

Det kan finnas flera orsaker till att du inte ser alla dina doser. Så här ska du göra om någon dos saknas i ditt covidbevis. Observera att vaccinationsbeviset INTE uppdateras automatiskt med antal doser när det ligger i din digitala brevlåda (till exempel Kivra, Billo eller Min myndighetspost) eller under giltiga covidbevis på covidbevis.se.

“Dos 1 av 2” eller “Dos 2 av 2” eller “Dos 3 av 3” eller “Dos 4 av 4” eller “Dos 5 av 5”

Om dina doser inte stämmer: 1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.2. Hämta ut ett nytt bevis på covidbevis.se om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.3. Rättningar i systemet sker hela tiden – vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.4.

Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma bevis kan du också pröva att använda en annan enhet, pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla beviset kan ligga kvar på enheten.) 5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det skickat till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (till exempel Kivra, e-Boks, Billo eller Min myndighetspost).6. Har du följt alla stegen ovan och ditt covidbevis fortfarande är felaktigt, mejla till vår kundtjänst på [email protected],

 • Uppge namn, telefonnummer, datum för vaccination och i vilken region du vaccinerade dig.
 • Det kan finnas flera olika orsaker till att du inte ser alla dina doser.
 • Det vanligaste skälet till att doser saknas är att uppgifterna inte har hunnit föras över från vårdgivaren till Nationella vaccinationsregistret, där uppgifterna sedan hämtas till vaccinationsbeviset.

Det ska ta maximalt sju dagar innan vaccindoserna har inrapporterats till Nationella vaccinationsregistret. Det är regionerna som är ansvariga för att registrera vaccinationer i Nationella vaccinationsregistret, där informationen hämtas till vaccinationsbevis.
Visa hela svaret

Hur lång tid till tredje dos?

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

 • Fram till 1 mars 2023 gäller nuvarande rekommendationer för primärvaccination och påfyllnadsdoser. Läs mer om nuvarande rekommendationer på webbsidan: Från och med 1 mars 2023 kommer nya rekommendationer för påfyllnadsdoser för riskgrupper och äldre. Det som gäller då är att personer från 80 år och äldre och personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, rekommenderas två påfyllnadsdoser per år. Personer från 65 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år. Doserna fördelas på detta sätt under året:
  • Våren 2023, från 1 mars:
   • Med start den första mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre, samt personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, att vaccinera sig med en ytterligare påfyllnadsdos.
   • Det finns då även en möjlighet för vaccination med en påfyllnadsdos för personer mellan 65 och 79 år och personer från 18 år i riskgrupp.
  • Hösten 2023:

   Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllandsdos.

  Vilka rekommendationer som kommer att gälla för övriga åldersgrupper från den 1 mars är ännu inte beslutade.

 • Risken för allvarlig sjukdom i covid-19 stiger med ökande ålder. Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. Enligt svenska data är det främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt. Därför rekommenderas vaccination med höstdosen från 65 års ålder i Sverige.
  • Rekommendationerna skiljer sig något mellan olika länder i världen och inom Europa, men bedömningen är samstämmig om att det är av stort värde för äldre personer att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19 genom upprepad vaccination.
  • Även för yngre personer med risk att få en allvarlig covid-19-sjukdom, är vaccination enligt gällande rekommendationer det bästa sättet att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19.
  • Läs mer:
 • Det finns flera godkända vaccin anpassade till olika omikronvarianter. Vaccinen börjar levereras till Sverige under september och oktober månad för vidare transport ut till regionerna. De anpassade vaccinerna kommer successivt in i den pågående vaccinationsinsatsen mot covid-19. De variantanpassade vaccinen är enbart godkända för påfyllnadsdos. Alla vaccin som finns tillgängliga från september bedöms ge ett jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19. Det gäller alla variantanpassade vaccin liksom de vaccin som hittills har använts.
 • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, enligt nuvarande rekommendation. Vaccin kommer även finnas tillgängligt för de mellan 18 och 64 år som av personliga skäl vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande höst/vintersäsong. Regionerna kommer att tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och erbjuda vaccin till dos 1–3 för den som ännu inte tagit dessa doser. Risken för allvarlig sjukdom bedöms vara låg för friska personer under 65 år som har vaccinerats med tre doser, och därför rekommenderas inte en fjärde dos till denna grupp. Risken för allvarlig sjukdom stiger med åldern men varierar också hos personer under 65 år. Läs mer:
 • Personer som är 65 år och äldre, samt personer i riskgrupp från 18 år, rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från och med 1 september. Detta gäller oavsett antal tidigare givna doser, enligt olika rekommenderade scheman. Höstdosen behövs för att upprätthålla skyddet hos personer med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer med ett gott immunförsvar. Rekommendationen gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:
  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.

  Läs mer:

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper ska erbjudas en andra påfyllnadsdos (dos 4) av vaccin mot covid-19. Det gäller de som riskerar att ha ett svagare skydd av dos 1 och 2 och första påfyllnadsdosen (dos 3) än andra personer, och som dessutom har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 på grund av sin ålder. Dos 4 erbjuds till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 65 år och äldre. Patientgrupper med ett måttligt eller kraftigt nedsatt immunförsvar inklusive vuxna med Downs syndrom rekommenderas också en andra påfyllnadsdos. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i Sverige och risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död, men effekten avtar efter en tid, särskilt hos äldre och personer med nedsatt förmåga att utveckla ett skydd efter vaccinationen. Läs mer:
 • Påfyllnadsdoser är en del av vaccinationen mot covid-19. För vaccination mot covid-19, precis som för många andra vaccinationer, behövs påfyllnadsdosen för ett bibehållet skydd. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande, och virusvarianten omikron är mer smittsam än tidigare varianter. För att skydda dig själv mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar din påfyllnadsdos så fort du har möjlighet. Du kan ta den första påfyllnadsdosen (dos 3) tidigast tre månader efter att du fick dos två av primärvaccinationen. Vissa grupper erbjuds en andra påfyllnadsdos (dos 4) tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen.
 • 12–17-åringar kommer i dagsläget inte att få en påfyllnadsdos. Yngre personer svarar bättre på vaccination än äldre, och vaccinationsskyddet bedöms hålla länge mot allvarlig sjukdom för denna grupp, enligt nuvarande data. Det gör att den yngre åldersgruppen ännu inte rekommenderas en påfyllnadsdos. Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser till grupper av befolkningen där den medicinska nyttan av vaccinationen är stor. Det vill säga, där vaccinationen gör skillnad för risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19. EU-kommissionen tar dessa fakta i beaktande och har ändrat förordningen om covidbevisen så att kravet på en påfyllnadsdos vid resor inte ska gälla barn under 18 år. För mer information, gå till e-Hälsomyndighetens frågor och svar. Se frågan “Behöver jag en påfyllnadsdos för att kunna resa?”
 • Covid-19 är fortfarande en farlig sjukdom och rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller ej. Om du inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar du att bli väldigt sjuk eller långvarigt sjuk om du smittas. Tack vare att så många har vaccinerat sig har vi en hög immunitet i befolkningen. En hög immunitet innebär att vi har utvecklat ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död vilket bidrar till att vi nu slipper restriktioner. Men det är viktigt att vi fortsätter vaccinera oss och behåller en hög immunitet som skydd mot nya virusvarianter. Läs mer om klassificering enligt smittskyddslagen:
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen? Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period. Läs mer på,
 • Tre doser vaccin mot covid-19 ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom och död hos vuxna. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som är 18–64 år vaccinerar sig med tre doser vaccin mot covid-19.
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Men man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.
 • Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. För förstärkta influensavaccin rekommenderas dock sju dagar mellan dessa och Nuvaxovid. När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) kan de flesta ges till vuxna samtidigt som vaccin mot covid-19, efter bedömning av vaccinatören.
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: Ambassaderna har även Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate). Covidbevis kan användas från och med 1 juli 2021 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.
  1. Läs mer om
  2. Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på
  3. Läs mer om
 • Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra. Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna. Läs mer:
 • Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos. Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på,
 • Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.
 • Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin. Det finns ännu endast begränsad erfarenhet av en kombination av ett mRNA-vaccin och ett proteinvaccin. Men de studier som finns visar god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras. Läs mer:
 • De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett så bra skydd som möjligt. Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.
 • Nej, friska barn och unga löper inte någon stor risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Eftersom vaccinerna skyddar mot just allvarlig sjukdom har Folkhälsomyndigheten beslutat om att avsluta den allmänna vaccinationen mot covid-19 för barn och unga under 18 år. Från 1 november 2022 är det endast vissa grupper av barn och unga som kan vaccinera sig mot covid-19. Det gäller de barn och unga som sedan tidigare löper en ökad risk att bli väldigt sjuka av luftvägsvirus eller har ett mycket nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling. Om du tillhör en av dessa grupper så kan du prata med din läkare och komma överens om hur du ska göra med vaccinationen mot covid-19.
 • I nuläget är det inte möjligt att vaccinera mot covid-19 under 18 års ålder efter den 1 november 2022 då den allmänna rekommendationen för barn och unga avslutas. Särskilda grupper av barn och unga kan fortfarande vaccineras mot covid-19 i samråd med ansvarig läkare.
 • Efter den 1 november 2022 har vi i Sverige inte allmän vaccination mot covid-19 till barn som är under 18 år. Därför kompletteras inte en vaccination som är påbörjad utomlands, om barnet är under 18 år.
  • Efter 18 års ålder gäller de rekommendationer som gäller för vuxna från 18 år.
  • De barn som har en sjukdom, ett tillstånd eller en diagnos som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner eller som har ett påtagligt nedsatt immunförsvar kan erbjudas en vaccination mot covid-19 i samråd med sin doktor.

: Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det innan dos 3 registreras?

Om du har vaccinerat dig med en tredje dos vaccin mot covid-19 så syns detta i ditt vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis visar att du är vaccinerad och underlättar vid resor till andra länder i Europa. Folkhälsomyndigheten gick den 28 september ut med information om en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

 • I vaccinationsbeviset syns antalet doser som du har blivit vaccinerad med, samt datum för din senaste vaccination.
 • Om du har fått en dos vaccin så står det “Dose 1 of 2/Dos 1 av 2” Om du har fått två doser vaccin så står det “Dose 2 of 2/Dos 2 av 2” Om du har fått tre doser vaccin så står det “Dose 3 of 3/Dos 3 av 3” Observera att du bör vänta sju dagar efter din vaccination med att hämta ditt vaccinationsbevis, för att vaccinationen ska hinna rapporteras till Nationella vaccinationsregistret, varifrån E‑hälsomyndigheten hämtar uppgifter till vaccinationsbeviset.

Under rubriken Datum för senaste vaccination (på engelska: Date of vaccination, indicating the latest dose received) står datumet för din senaste vaccination. Till exempel: om din senaste vaccination är dos 2, står datumet för dos 2 där. Här hittar du mer information om hur du läser ditt vaccinationsbevis: Så läser du ditt vaccinationsbevis Här hittar du fler frågor och svar om covidbevis: Frågor och svar om covidbevis Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vilka grupper som ska få en påfyllnadsdos: Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre Senast uppdaterad: 26 oktober 2021
Visa hela svaret

Kan inte boka dos 3 Alltid öppet?

Kan du inte logga in i Alltid öppet eller om du inte kan se knappen för vaccinationsbokning skall du vända dig till vårdcentralen och boka där.
Visa hela svaret

Hur snabbt skyddar tredje dosen?

Ökad skyddseffekt – Personerna i undersökningen delades in i fyra ­grupper, baserat på i vilken turordning de erbjudits vacci­nation. Gruppindelningen var personer på särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemtjänst, övriga personer 80 år och äldre samt personer i åldrarna 65-79 år.

Resultatet visar att skyddseffekten mot att behöva vård på intensivvårdsavdelning eller att avlida inom 30 dagar efter bekräftad covid-19, fortfarande var 80 procent eller högre i samtliga analyserade grupper 60 dagar efter den tredje dosen. Efter den fjärde vaccindosen ökade skyddseffekten till mer än 90 procent.

– Även om smittsprid­ningen av covid-19 minskade under perioden som undersökningen pågick, så är det tydligt att vaccination och att ta de erbjudna påfyllnadsdoserna minskar risken för allvar­lig sjukdom och död. Det är viktigt att hålla vaccina­tionsskyddet på en hög nivå i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, inte minst inför en even­tuell ökad smittspridning av SARS-CoV2 i samhället, säger Lisa Brouwers.
Visa hela svaret

När kan jag boka dos 5?

Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus Innehållet gäller Stockholms län Höstens stora vaccinationsinsats mot covid-19 inleds med att du som är född 1957 eller tidigare får erbjudande om att boka ny påfyllnadsdos. Från och med idag och resten av veckan får nästan 200 000 invånare som är födda 1957 eller tidigare ett sms med erbjudande om tidsbokning av ny påfyllnadsdos (dos 5).

Förutsättningen är att det gått fyra månader sedan den senaste dosen och att man har registrerat sig i appen Alltid öppet.65-plussarna kan också boka sin vaccination via telefonbokningen. Drop-in-vaccination är möjlig från och med 1 september. Om du har missat en dos eller ännu inte påbörjat din vaccination kan du boka din vaccination via appen Alltid öppet, telefonbokningen eller gå till en drop-in-mottagning när som helst.

: Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus
Visa hela svaret

Kan man ta dos 2 senare än 7 veckor?

Modernas vaccin Spikevax – Spikevax är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar Spikevax endast till personer som är äldre än 30 år. Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för Spikevax vaccin är 4-7 veckor. Intervallet till påfyllnadsdos och mellan påfyllnadsdoser är minst fyra månader.
Visa hela svaret

Varför kan jag inte boka dos 2 på Alltid öppet?

Om du bokade din första vaccindos via Alltid öppet får du ett sms när det är möjligt att boka dos 2. Du bokar då tid för dos 2 i appen på samma sätt som för dos 1. Undantaget är om du fick din första vaccindos på vårdcentral och redan har fått tid för andra dosen där.
Visa hela svaret

Var kan jag ta dos 3 i Stockholm?

Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län Innehållet gäller Stockholms län De flesta kan vaccinera sig mot covid-19 på en drop-in-mottagning utan att boka tid. Det gäller till exempel dig som inte haft några allergiska problem vid tidigare doser och dig som inte har svenskt personnummer.

Det är möjligt att vaccinera sig med samtliga doser på en drop-in-mottagning. När du tar din nya påfyllnadsdos måste det ha gått minst fyra månader sedan din förra dos. Ta med dig din legitimation till vaccinationen. Om det inte är din första dos rekommenderas du även att ta med ditt vaccinationskort. De flesta, även du som tillhör en riskgrupp, kan vaccinera dig på en drop-in-mottagning.

Men om någon av följande punkter stämmer in på dig, bör du istället :

Om du har haft kraftig allergisk reaktion som krävt akutvård eller inläggning på sjukhus Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel

Du som är gravid i graviditetsvecka 12 eller tidigare och har en underliggande sjukdom och önskar vaccinera dig ska du först tala med din mödravårdsläkare för bedömning. Covid-19 vaccinatörer med drop-in Observera att en del covid-19-vaccinatörer endast erbjuder drop-in för vissa åldersgrupper eller endast vissa tider, till exempel om de har tider över som inte blivit bokade.
Visa hela svaret

När kan man boka dos 3 Dalarna?

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Dalarna Innehållet gäller Dalarna Covid-19 fortsätter att spridas. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinera dig varje gång du rekommenderas att göra det.

Då får du ett skydd som fortsätter att vara bra. Behöver du hjälp med att boka tid? Ring Region Dalarnas invånarsupport på 010-249 92 88. Öppettider vardagar 8:00-12:00 och 13:00-16:00. Obs! 22-30 december endast öppet kl 8:00-12:00.1177 på telefon eller din vårdcentral kan inte hjälpa dig att boka, avboka eller omboka vaccinationstider.

Välj vårdcentral och boka via länken Under veckorna 51, 52 och 1 finns begränsat antal tider för vaccination. Om du inte hittar en tid på din vårdcentral, titta gärna på en annan vårdcentral. Flera orter erbjuder också drop-in. Aktuella tider för drop-in finns under avsnittet “Drop-in vaccination i Dalarna”.

 • Avesta Begränsat antal tider vecka 51 och 52.
 • Vecka 1 inga tider.
 • Obs: Ring för att boka tid.
 • Begränsat antal tider i webbtidbok vecka 51 och 1.
 • Vecka 52 inga tider.
 • Begränsat antal tider i webbtidbok vecka 51-1.
 • Det går bra att kontakta vårdcentralen om du inte hittar en tid,
 • Borlänge Begränsade antal tider i webbtidboken vecka 51-1.

Möjlighet till drop in, se avsnittet “Drop-in vaccination i Dalarna”.

 • Falun (vaccination sker på )Möjlighet till drop in Åsgatan Falun vecka 51-1. Se avsnittet “Drop-in vaccination i Dalarna”
 • (vaccination sker på )

Ingen vaccination vecka 51-1 Vaccination sker på Domnarvets VCIngen vaccination vecka 51-1 Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51-1. Möjlighet till drop in, se avsnittet “Drop-in vaccination i Dalarna”.(vaccination sker på )Begränsat antal tider i webbtidbok vecka 51-1.

 1. Gagnef Begränsat med tider i webbtidboken vecka 51-1.
 2. Besökande kan även få vaccin i samband med annat besök på vårdcentralen.
 3. Grycksbo Vaccinerar i Falun Grängesberg (vaccinering sker i Ludvika)Begränsat med tider i webbtidboken vecka 51.
 4. Ontakta vårdcentralen för bokning av vaccinationation vecka 52 och 1.

Hedemora Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51 och 52. Besökande kan få vaccin i samband med annat besök på vårdcentralen. Vecka 1 sker vaccinationen på Långshyttans VC. Leksand (Obs! vaccinerar på Järnavägen 11)Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51, 52 och 1.

Ludvika – Vaccinationslokal: Storgatan 31, LudvikaBegränsat med tider i webbtidbok vecka 51. Vi erbjuder även drop – in vecka 51. Se tider under avsnittet “drop-in vaccination i Dalarna”. Det går även bra att kontakta vårdcentralen för att boka vaccination. För att boka vaccination vecka 52 och 1, kontakta vårdcentralen.

Begränsat med tider i webbtidbok under vecka 51. Ingen vaccination vecka 52 och 1. Långshyttan Vaccination sker i Hedemora vecka 51 och 52. Vecka 1 finns ett begränsat antal tider i webbtidboken. Besökande kan vecka 1 även få vaccin i samband med annat besök på vårdcentralen.

Malung Inga tider i webbtidboken vecka 51-1. Kontakta din vårdcentral för att boka vaccination. Besökande kan få vaccin i samband med annat besök på vårdcentralen. Mora Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51-1. Besökande kan få vaccin i samband med annat besök på vårdcentralen. Orsa Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51-1.

Vaccinationen sker på Orsa vårdcentral (inte Hansjö bygdegård) Rättvik Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51-1. Möjlighet att kontakta vårdcentralen för att boka vaccination. Smedjebacken Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51. För bokning av vaccination vecka 52-1, kontakta vårdcentralen.

 • Sunnansjö – vaccinationen sker på Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51.
 • Det går även bra att kontakta vårdcentralen för vaccination.
 • För bokning av vaccination vecka 52-1 kontakta vårdcentralen.
 • Svärdsjö Sälen Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51.
 • Inga vaccinationstider vecka 52-1.
 • Särna Inga tider i webbtidboken vecka 51-1.

Ring direkt till VC för att boka tid. Besökande kan få vaccin i samband med sitt besök på vårdcentralen. Säter Begränsat antal tider i webbtidboken vecka 51, 52 och 1. Möjlighet till drop-in, se aktuella tider under avsnittet “Drop-in vaccination i Dalarna”.
Visa hela svaret