När Har Jag Sophämtning Västerås?

När Har Jag Sophämtning Västerås
När töms mina kärl? I funktionen Se Din hämtningsdag kan du söka på din adress och se vilken dag du har tömning av mat- och restavfall. Vintern kan innebära stora utmaningar för våra chaufförer och sophämtningen och är det kallt kan påsarna lätt frysa fast i kärlen.
Visa hela svaret

Vilken dag töms min soptunna?

Kärlen för matavfall och restavfall töms normalt var fjortonde dag för permanentboende. Kontakta kundservice om du önskar en annan hämtningsintervall. All hämtning sker mellan kl 06-22.
Visa hela svaret

Vilken vecka är det sophämtning?

Klipp buskar och grenar – För att sopbilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas. Illustrationen nedan visar den höjd och bredd som gäller för att sopbilen ska komma fram på ett säkert sätt för att tömma kärlen.

Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter.Grenar och buskar utanför er fastighet behöver klippas bort så att tömning kan utföras.

Avfallshämtning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt.Du som bor i villa eller radhus har sophämtning varannan vecka under vecka 35 till och med vecka 24.

Under sommarperioden, vecka 25 till och med vecka 34, kan du få hushålls- och matavfall hämtat varje vecka. Du kör ut hushålls- och matavfallskärlen när du vill få dem tömda. Behöver du inte hämtning av avfallet låter du kärlet eller kärlen står kvar inne på tomten. Observera att även tomma tömningar faktureras.

Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv. Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det.

Har man hämtning jämna veckor hämtas hushållsavfallet från och med vecka 20 och jämna veckor framöver.Har man hämtning udda veckor hämtas hushållsavfallet från och med vecka 19 och udda veckor framöver.

Visa hela svaret

Vilken tid på dagen kommer sopbilen?

Sopbilen hämtar dina sopor var fjortonde dag. Kolla vilken som är din sophämtningsdag genom att uppge din adress här på sidan – gäller dock inte flerbostadshus. Sopbilen kommer någon gång mellan 07 och 16.
Visa hela svaret

Hur ofta är det sophämtning?

Varför har ni valt detta system? Vi har utrett om och hur insamling av matavfall ska kunna genomföras på bästa sätt och kommit fram till att detta sätt är det mest fördelaktiga. Det är också det system som används av de flesta kommuner i Sverige. Är egen kompostering av matavfall att föredra framför den bruna tunnan? Nej, det nationella etappmålet syftar till att vi ska ta tillvara både näringsämnen och energi ur matavfallet, varav det senare inte är möjligt vid kompostering Hur ofta har man tömning? För villahushåll gäller att matavfallet kommer att hämtas varannan och restavfallet var fjärde vecka.

Varför ska jag sortera, blandas inte avfallet ändå? Nej, innehållet i matavfallskärlet blandas inte med innehållet i något annat kärl. Vem är ansvarig för kärlet? Avfall och Återvinning Skaraborg äger alla kärl, men det är du som fastighetsägare som svarar för att hålla det rent. Om det går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig.

You might be interested:  Vilken Tid Börjar Karlstad Stadslopp?

Kan jag byta kärlstorlek för matavfallskärlet? För matavfall används bara 140 l kärl. Större kärl blir för tunga att hantera. Var ska kärlet stå? Kärlet måste stå ute på den ordinarie tömningsplatsen när det ska tömmas. Var kärlet står resten av tiden bestämmer du själv.

 • Vad får jag lägga i papperspåsen? Det som rensas bort när maten tillagas eller som blir kvar efter måltiden.
 • Allt som kan ätas eller hör till livsmedlet, undantaget köttben.
 • Även skal, kaffesump, tepåsar kan läggas i matavfallet.
 • Möglig mat går bra, men inte giftiga ämnen som tobak eller läkemedel.
 • Hushållspapper som kladdats ner av mat kan också slängas som matavfall.

Får jag lägga löv och annat trädgårdsavfall i matavfallskärlet? Nej, risken är att det då följer med grus och sten som absolut inte är bra för anläggningen som tar emot matavfallet. Kan jag använda annan påse än papperspåsen? Nej, du måste använda de påsar du får genom Avfall och Återvinning Skaraborg.

Andra påsar kan orsaka problem i biogasanläggningen när matavfallet rötas. Varför papperspåse? Papperspåse måste användas eftersom plast och bioplast inte kan tas in i biogasanläggningen där matavfallet rötas och försvårar en miljöriktig användning av restprodukten. Vad innebär det att matavfallet rötas? Först görs en så kallad hygienisering, avfallet värms upp för att döda eventuella smittämnen.

Därefter pumpas avfallet in i en rötningstank där det ligger ca 20 dagar. Under dessa dagar bryts avfallet ner av mikroorganismer och samtidigt bildas biogas. Biogasen består av metan och koldioxid. Gasen renas från koldioxid, uppgraderas, och kan sedan användas som fordonsbränsle.

 • Jämfört med fossila bränslen ger biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • Det som sedan är kvar i rötningstanken när man tagit hand om biogasen är biogödsel.
 • Det är ett snabbverkande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel.
 • Hur gör jag när påsarna tagit slut? Vid första leveransen får du påsar som normalt räcker ett halvår.

När du behöver fler påsar kan du beställa flera genom att på hämtningsdagen klämma fast en påse under locket på kärlet. Du kan också hämta påsar på återvinningscentralerna under ordinarie öppettider. Du behöver inte betala något för de nya påsarna men de ska naturligtvis bara användas till ditt matavfall.

Vad blir det för avgift om jag väljer att inte samla in matavfall? En miljöstyrande taxa införs som innebär att årsavgiften ökar med 570 kronor för de som inte sorterar matavfall. Du kan läsa mer om de olika abonnemangen och priserna under fliken “Information och avgifter”, Till vilken nytta? Matavfall kan behandlas biologiskt genom att rötas i en biogasanläggning.

Då får man ut biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar och man slipper använda så mycket fossila bränslen som bensin och diesel. Dessutom får man biogödsel som kan användas på åkermark i stället för konstgödsel. Måste jag vara med? Det är frivilligt att sortera sitt matavfall men vi vill att så många som möjligt sorterar, eftersom matavfallet är en resurs som bör tas tillvara.

 • Jag har så lite matavfall och det känns onödigt med ett extra kärl? Vi vill att så många som möjligt sorterar sitt matavfall för att kunna uppnå större miljövinster.
 • Jag har barn som använder blöjor och klarar inte att få det gröna kärlet tömt var fjärde vecka? Hushåll med blöjbarn eller särskilda behov kan teckna abonnemang för insamling av matavfall som innebär att även det gröna kärlet töms varannan vecka.
You might be interested:  När Föds Flest Barn I Stockholm?

Då innebär det en avgiftshöjning. Vad händer om jag sorterar fel? Om det blir felsorterat avfall i matavfallet finns det risk för att till exempel skadliga mikroplaster kommer att spridas och att den biologiska behandlingen försvåras. Sophämtarna har till uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med tömning.

 • Om de upptäcker att någon fel noteras det och följs upp.
 • Jag komposterar mitt matavfall idag, hur berörs jag av det nya systemet? Som systemet ser ut kan du välja mellan att fortsätta kompostera ditt matavfall eller välja att gå med i insamlingen och skicka ditt matavfall till rötning.
 • Vad gör jag åt fastfruset matavfall? Påsarna kan frysa fast om de är varma och fuktiga när de slängs i kärlet på vintern.

Här är några tips hur du kan undvika det:

Se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen. Slå in matavfallet i lite hushållspapper som suger upp fukten. Lägg lite tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen. Låt påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet. Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet. Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Om påsarna redan har frusit fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet så lossnar påsarna bättre.

Vad gör jag åt eventuell lukt? Matavfall kan lukta om det förvaras för länge och för varmt. Ju mer fukt i matavfallet desto mer lukt kan man få. Matavfallspåsen som ska användas är av papper just för att matavfallet ska kunna torka upp lite under förvaringen i köket.

Se till att matavfallet rinner av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. Häll aldrig ner flytande matavfall som soppa eller sås i påsen. Byt påse ofta. När det är sommar och varmt kan du byta påse innan den blir full. Det kan du också göra om du har matavfall som luktar extra mycket (ex räkskal), för att slippa lukt i köket. Skölj räkskal och fiskrens i kallt vatten eller lägg det i en påse i frysen innan du slänger det i matavfallet. Lägg lite hushållspapper (en tidningssida) i botten av påsen för att suga upp fukt. Stäng påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet. För att slippa lukt i sopkärlet bör du rengöra kärlet med jämna mellanrum. Låt kärlet stå i skugga så mycket som möjligt och se till att locket på kärlet alltid är stängt. Genom att stryka lite ättika inuti kärlet kan man hålla lukt och flugor borta.

Blir det inte massa flugor i matavfallskärlet? Det går aldrig att få helt fritt från flugor, de finns överallt i vår omgivning, men genom att rengöra kärlet med jämna mellanrum kan du minska problemet. Blir det inte en massa onödiga transporter med ett extra kärl? Man får ut mer energi genom att röta matavfallet än vad som går åt för att transportera det.

Är det tillåtet att höja avgiften för de som inte deltar i matavfallsinsamlingen? Enligt Miljöbalken får avgift tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Vad kostar det att byta kärl? Du kan kostnadsfritt byta storlek på det gröna kärlet för restavfall genom att ta med ditt tomma och rengjorda kärl till någon av våra platser för kärlbyten.

Om du vill att vi genomför bytet vid din fastighet får du betala en avgift enligt taxa. Kärlet för matavfall finns bara i en storlek, d.v.s.140 liter. För mer information: byte av kärlstorlek Kan jag dela det bruna kärlet med min granne? Ja, under förutsättning att ni är två närboende fastighetsägare som också klarar att dela det minsta gröna kärlet (140 liter) för restavfall.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilken Vårdcentral Tillhör Jag Norrköping?

Hur mycket kostar sophämtning per månad?

Så här mycket kostar din sophämtning

Kommun Pris per månad Pris per år
Ale 115 1380
Alingsås 207 2484
Alvesta 108 1296
Aneby 134 1608

Visa hela svaret

Vad kostar sophämtning i Västerås?

Hämtning av matavfall i 140 literskärl varannan vecka föreslås kosta 200 kr (standardabonnemang) och 343 kr för 240 literskärl, vilket i remissförslaget kostade 0 kr. Istället sänks priset för hämtning av restavfall.
Visa hela svaret

Hur ska soptunnan stå Västerås?

Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster – från vägen sett.
Visa hela svaret

När hämtas mina sopor Telge?

Se vilken dag och tid vi kommer – Vi hämtar sopor på vardagar kl.06.30-22.00. Därför ska du låta din soptunna stå kvar även om den inte är tömd när du kommer hem. Då är vi troligen på väg till dig.
Visa hela svaret

Hur många gånger får man åka till SRV?

Företag kan lämna max 3 kbm per besök. Du kan lämna allt som inte är farligt avfall, schaktmassor eller elavfall.
Visa hela svaret

Vad brukar sophämtning kosta?

Kostnad för sophantering för villa och lägenhet När Har Jag Sophämtning Västerås En normal kostnad för sophämtning för en villaägare ligger i genomsnitt på cirka 3 000 kronor per år. För personer som bor i lägenhet inkluderas nästan alltid sophämtningsavgiften i hyran. Det medför att det är fastighetsägaren eller föreningen som ansvarar för sophämtningsavgiften.
Visa hela svaret

Måste man ha sophämtning vid fritidshus?

Fritidshus och kolonistuga. Som fritidshus – och kolonistugeägare måste du enligt lag ha ett abonnemang för sophämtning.
Visa hela svaret

Vad kostar brun tunna?

Tömningsavgift – Den avgift som du betalar varje gång tunnan töms. Ställ bara ut tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så ställ ut den varje gång det är tömning.
Visa hela svaret

När börjar sommar sophämtning?

Sommarhämtning 2022 gäller från 9 maj till 25 september För dig som har sophämtning enbart under sommaren gäller det perioden vecka 19 till 38. Det betyder att från den 9 maj till 25 september 2022 hämtar vi dina sopor enligt intervallet som du har på din tjänst. Du kan se din nästa hämtningsdag i appen och Mina sidor.
Visa hela svaret

När börjar sophämtning fritidshus?

Fritidshus, sommarboende Har du fritidshus med sommarhämtning hämtar vi ditt avfall under perioden april/maj till oktober. Hämtningen sköts enligt ett särskilt schema. Hur ofta vi hämtar beror på var ditt fritidshus ligger och vem som sköter hämtningen där.

Start vecka 18Sista hämtning, vecka 40 Start vecka 19 Sista hämtning, vecka 41
Ankarsrum Almvik
Dalhem Blackstad
Djursnäs Blankaholm
Edsbruk Gamleby
Getterum Gladhammar
Gissebo Gränsö
Gunnebo Hallingeberg
Hjorted Horn
Loftahammar Hummelstad
Odensvi Norrlandet
Totebo Sandvik
Tyllinge Västervik
Ukna Västrum
Verkebäck Äskestock
Överum Östanvik

OBS! Sandvik samt Östanvik fritidsområden ändras FRÅN jämn vecka TILL udda vecka inför sommarhämtningen 2022.
Visa hela svaret

När har jag sophämtning borab?

Se när du har soptömning genom att fylla i din adress under fliken ‘Tömningsschema’ på startsidan. Enkelt!
Visa hela svaret

När är det sophämtning Stockholm?

Matavfall och restavfall – Det vanligaste abonnemanget. Vi hämtar ditt matavfall och ditt restavfall i separata kärl. Du kan välja på hämtning varje, varannan eller var fjärde vecka för restavfallet och varannan vecka för matavfallet.
Visa hela svaret