När Föds Flest Barn I Stockholm?

När Föds Flest Barn I Stockholm
Helst på en onsdag! | Forskning & Framsteg Sommaren är den mest populära barnalstringstiden, och merparten av alla barn är födda under första halvåret. Allra flest barn föds dock i juli, vilket snarare tyder på höstromantik. När man undersöker vilka datum som barn fick som födelsedag under 2004 toppas listan av mars och april.

Allra flest barn (349 stycken) föddes tisdagen den 30 mars. Den minst populära dagen att föda barn var lördagen den 20 november. Då kom bara 187 barn till världen. På tredje plats från slutet kom den kristna världens mest kända födelsedag, den 24 december, när 194 barn såg dagens ljus. En tydlig trend är att barn företrädelsevis föds i arbetsveckan, och då helst mitt i veckan.

Bland de 100 populäraste dagarna dyker den första och enda lördagen upp på plats 67, den 17 april. Ingen söndag finns med. En förklaring är att allt fler svenska kvinnor föder med planerat kejsarsnitt. Under år 2004 föddes 16,8 procent av alla knappt 100 500 barnen med kejsarsnitt.
Visa hela svaret

I vilken månad föds det flest barn?

Många i Sverige firar sin födelsedag på våren och har således blivit till under sommaren. Den vanligaste födelsemånaden är mars, men nio av de tio vanligaste födelsedagarna är i april. Vårens dominans har dock rubbats. Under 2000-talet har barnafödandet förskjutits och idag är det vanligare att födas på sommaren eller försommaren.

Under andra halvan av 1800- och början av 1900-talet föddes många nio månader efter högtider som midsommar och jul. Barnafödandet följer relativt stabila säsongsmönster. När under året barn föds skiljer sig normalt sett väldigt lite åt mellan två år. Men dessa mönster förändras långsamt över tid. Man kan tala om två typer av förändringar, dels de snabba och tillfälliga och dels de långsamma mer bestående.

De tillfälliga präglas av särskilda händelser som gjort att man avvaktat med barnafödandet, beteendet återgår sedan till det för tiden normala mönstret. Exempel på händelser som påverkat kortsiktigt är spanska sjukan och andra världskriget. Även ekonomiska kriser som nödåren 1867–1869 och finanskrisen på 1990-talet följdes av perioder med minskat antal födda.

 • De långsamma beteendeförändringarna kan istället kopplas till olika typer av samhällsförändringar såsom lagstadgad semester, medicinsk utveckling och användandet av preventivmedel.
 • Spanska sjukan nådde Sverige under hösten 1918 och verkar ha påverkat barnafödandet.
 • Under 1919 föddes få barn under sommarmånaderna, det vill säga nio månader efter utbrottet.
You might be interested:  Hur Många Bor I Örnsköldsvik 2021?

Mot slutet av året vände åter den nedåtgående trenden och fler barn föddes.
Visa hela svaret

När är det vanligast att barn föds?

Födslar – Varje år föds ungefär 110 000–120 000 barn varje år barn i Sverige. Mellan 1 och 2 procent av dessa är tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Drygt 40 procent av alla nyblivna mammor är förstföderskor. De flesta barn föds efter 39 eller 40 fullgångna graviditetsveckor.

 • Drygt 5 procent av barnen föds för tidigt (prematura), före 37 fullgångna graviditetsveckor.
 • Av dem är det drygt 900 barn som föds före graviditetsvecka 32.
 • Nappt 7 procent “går över tiden” och föder barn efter 42 fullgångna graviditetsveckor (tabell 1).
 • I Sverige finns idag omkring 40 förlossningskliniker med kompetens för att vårda gravida, födande och nyblivna mammor och deras nyfödda barn.

Omkring 10 procent av alla nyfödda vårdas på en neonatalavdelning, till exempel om barnet är för tidigt fött eller om det behöver extra vård efter förlossningen.
Visa hela svaret

Vilken tid på året föds flest flickor?

Antalet födda barn under 2016 var det högsta sedan 1993. Skälet till detta är framför allt att det finns många kvinnor i Sverige i fertil ålder just nu. Maj var förlossningsavdelningarnas mest hektiska månad. Under 2016 föddes 117 425 barn i Sverige, 60 199 pojkar och 57 226 flickor, vilket är 2 555 fler än året innan.

De senaste åren har det fötts lite drygt 110 000 barn per år. Det är cirka 20 000 fler än åren runt millennieskiftet. Hur många barn som föds under ett år beror på flera olika faktorer. Historiskt har ett ovisst säkerhetsläge under till exempel krigsår och ekonomiska kriser påverkat den svenska födelsestatistiken.

I diagrammet nedan ser vi att perioden för det första och andra världskriget både har de högsta topparna och åren med det lägsta antalet födda under perioden 1900–2016. Även effekter av ekonomiska kriser syns i diagrammet, främst 1990-talskrisen har påverkat men även 1970-talskrisen märks.
Visa hela svaret

Vilken månad föds minst antal barn?

Vilken månad föds det flest pojkar – Det föds 105 pojkar på 100 flickor. Spermien som blir till en pojke när den smälter samman med ägget bär på Y kromosomen. Forskningen säger att “pojkspermier” med Y kromosomen är snabbare än flickspermier men lever inte lika länge.

 • Beroende på tidpunkten mellan samlaget och ägglossningen bestäms om Y kromosomen vinner racet till ägget.
 • Många föräldrar har försökt ta dessa beräkningar i beaktande för att få det kön de önskade, ibland lyckas dom men lika ofta blir det – tvärtom vad de önskade sig.
 • Det går inte att säga vilken månad det föds flest pojkar.

De flesta barn föds cirka 9 månader efter julledighet eller semestern på sommaren. Det sägs att under krigstider föds det fler pojkar än flickor. Dödligheten bland män är också större så därför jämnar antal människor relativt kön ut sig i längden. Läs vidare om ! : Vilken månad föds det flest barn – Yepstr Blogg
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Bor I Linköping 2018?

Hur många får barn efter 40?

Mammornas ålder – Under de senaste 50 åren har antalet tonårsmammor minskat. År 1968 hade 8 procent av alla barn som föddes en mamma i tonåren. Under 2021 vad det 0,4 procent. Samtidigt har de äldre mammorna ökat i både antal och andel. År 1968 föddes 2 procent av en mamma som fyllt 40 år. År 2021 hade det ökat till 5,5 procent.

Moderns ålder 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tonåringar 8 771 7 179 7 071 7 150 6 807 6 203 6 287 5 598 4 714 4 114 3 608 3 374 3 147 2 965 2 699 2 434 2 115 2 122 2 192 2 036 2 115 2 456 2 691 2 466 2 170 1 954 1 676 1 492 1 349 1 226 1 146 1 210 1 238 1 192 1 225 1 128 1 176 1 214 1 237 1 273 1 307 1 301 1 262 1 208 1 040 957 893 785 794 808 793 628 515 454
40+ 2 295 2 169 1 891 1 750 1 555 1 310 1 266 1 072 1 068 1 056 1 079 1 304 1 298 1 362 1 480 1 678 1 952 2 173 2 268 2 427 2 620 2 718 2 918 2 945 2 924 2 933 2 857 2 688 2 705 2 646 2 753 2 848 2 902 3 091 3 333 3 666 4 203 4 332 4 784 5 178 5 224 5 392 5 695 5 708 5 857 5 869 6 117 5 843 6 247 6 257 5 919 6 269 6 279 6 318

Visa hela svaret

Vilken tid på dygnet är vanligast att föda?

Moderkakan – Ibland kommer moderkakan ut av sig själv efter att barnet fötts. Då är det vanligt att det kommer blod, men blödningen brukar sluta snabbt. Ta med moderkakan till sjukhuset, om den kommer ut innan du hinner dit. Du kan lägga den i en plastpåse.

Det är bra om barnmorskan kan undersöka den så att den ser hel ut. Det är bra att massera utanpå magen för att livmodern ska dra ihop sig och blödningen ska minska. Ibland kommer inte moderkakan av sig själv. Då hjälper sjukvårdspersonalen till med det på sjukhuset. Hur lång tid brukar en förlossning ta? En förlossning brukar ta ungefär 10 till 18 timmar, om du föder barn för första gången.

Har du fött barn tidigare tar förlossningen ungefär 4 till 8 timmar. Tiden börjar räknas från att har blivit kraftiga och regelbundna. När moderkakan är ute räknas förlossningen som klar. Första gången du föder barn genom slidan får du ofta krysta upp till en timme eller mer.

 1. När du har fött tidigare behöver du sällan krysta mer än 30 minuter.
 2. Det kan också gå fortare.
 3. Sedan är barnet ute.
 4. Det kan upplevas dramatiskt med en snabb förlossning.
 5. Men det brukar oftast gå bra både för barnet och för den som föder.
 6. En snabb förlossning brukar vara en dramatisk händelse även om det har gått bra.

Det är vanligt att reagera starkt. Du kanske känner som att du har missat förlossningens olika faser och att du inte riktigt hann med. Då kan du behöva prata igenom förloppet med en barnmorska. Vilka brukar föda snabbt? Du har större sannolikhet att föda snabbt om något av följande stämmer in på dig:

Du har fött barn snabbt tidigare. Du har fött fler än tre barn tidigare. Barnet är mindre än beräknat. Förlossningen startar innan,

Att föda igen efter en snabb förlossning Det är vanligt att även nästa förlossning går snabbt. Så här kan man förbereda sig inför nästa förlossning:

Prata med en barnmorska under graviditeten. Du kan få hjälp med hur du kan förbereda dig. Förbered för hur eventuella syskon ska tas om hand om det blir bråttom. Fundera på hur du snabbt ska kunna ta dig till förlossningsavdelningen. Om du är rädd och orolig inför förlossningen kan barnmorskan hjälpa till. Du kan få kontakt med en särskild mottagning där man är van vid rädsla och oro inför förlossningar. För en del kan det kännas bra att skriva en, Diskutera med en läkare om det går att på en planerad dag.

När förlossningen sedan startar kan det vara bra att kontakta en förlossningsavdelning direkt när värkarna börjar. Håll sedan kontakten med en barnmorska och rådgör om när det är, Det kan också vara bra att åka in till förlossningsavdelningen för en kontroll om man är osäker på hur långt förlossningen har kommit.

Ristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Planerad hemförlossning innebär att du väljer att föda barn hemma i stället för på sjukhus. Det finns barnmorskor som hjälper till vid hemförlossningar.

Här får du tips och råd om allt som kommer med en nyfödd. Läs och se filmer om matning, skötsel, säkerhet och om hur det kan vara att bli förälder. När du har fött barn händer det mycket i kroppen. Det kan du känna av på olika sätt. Hormoner ändras och muskler och leder belastas på ett nytt sätt.
Visa hela svaret