När Är Tunnelbanan Till Nacka Klar?

När Är Tunnelbanan Till Nacka Klar
Tunnelbanan till Nacka i korthet Region Stockholm påbörjade utbyggnaden 2020. Under 2021 beräknas arbetstunnlarna vara klara, därefter påbörjas arbetet att bygga spårtunnlarna samt tunnelbanans stationer. Planerad byggtid är 10 år med planerad trafikstart år 2030.
Visa hela svaret

När är tunnelbanan klar i Nacka?

Vem påverkas och tidplan – Vi planerar för att vardagslivet i närområdet ska fungera under byggtiden. Planerad trafikstart för tunnelbana till Barkarby är 2026 och till Nacka, Södermalm och Söderort 2030. Byggtid för tunnelbana till Arenastaden är cirka 8 år. Planeringen för tunnelbana till Älvsjö inleds 2020.
Visa hela svaret

När är nya tunnelbanan färdig?

Då är tunnelbanan färdig – 2026 ska tunnelbanan till Barkarby börja trafikeras. Linjen till Arenastaden i Solna (som Arbetets reportage handlar om) ska vara klar 2028. De nya linjerna till Nacka, Södermalm och Stockholms södra förorter ska trafikeras från 2030. Linjen till Älvsjö ligger sist i planeringen med byggstart 2025 och trafikstart några år in på 2030-talet.
Visa hela svaret

När tunnelbana Sickla?

Tidplan station Sickla – Byggtiden för spårtunnlar och station Sickla beräknas till cirka fyra år. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska inredas och alla tillhörande konstruktioner ska byggas klart ovan och under jord.

 1. Trafikstart är år 2030.
 2. Sprängning av biljetthallar och tunnlar: 2022–2025 • Inredning och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2027 • Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028 • Testkörning: 2028–2030 • Trafikstart Blå linje till Nacka: år 2030 Det pågående arbetet med spårtunnlar och station Sickla vid Värmdövägen-Alphyddevägen utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm.

Vid korsningen Sickla industriväg-Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga.
Visa hela svaret

När ska gula linjen vara klar?

Det här bygger vi – Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med den Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs de nya stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Från Odenplan fortsätter tåget söderut på Gröna linjen spår. Hur långt söderut är ännu inte bestämt; möjliga slutdestinationer är Gullmarsplan, Farsta eller Skarpnäck. Den nya sträckan knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan och får nya stationer i Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Klicka på kartan för att se den i ett större format.
Visa hela svaret

När kommer tunnelbanan till Hammarby Sjöstad?

Luma och Norra Hammarbyhamnen – I Hammarby Sjöstad pågår tunneldrivning både norr- och söderöver. Plattformsutrymmet till nya station Hammarby kanal kommer att ligga ca 35 meter under kanalen med stationsentréer norr respektive söder om kanalen. Stationsentréerna ligger vid Katarina Bangata i Norra Hammarbyhamnen och Lumaparken i Hammarby Sjöstad.

 1. Den norra stationsentrén byggs i en befintlig byggnad.
 2. Stationen blir en fysisk länk mellan Hammarby Sjöstad och innerstaden.
 3. Samtidigt möjliggörs god bytespunkt med tvärbanan som har hållplats vid Lumaparken.
 4. Entreprenaden utförs av Itinera S.p.A på uppdrag av Region Stockholm.
 5. Arbetet under kanalen innebär noggrann planering och något försiktigare framdrift, då det förekommer flera så kallade krosszoner, dvs.
You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det På Gröna Lund?

ett långsträckt område där berggrunden krossats på grund av kraftiga rörelser, samt något sämre berg som måste beaktas utifrån såväl tekniska förutsättningar som miljödomskrav. För att säkerställa ventilation till tunnelbanan kommer ett ventilationstorn att uppföras på Lumagatan och ett i Helios.

 • Arbetet ligger en bit fram i tid och planeras till ca 2023/2024.
 • Tidigare har en arbetstunnel sprängts fram till Luma.
 • Arbetstunneln kommer att fungera för in- och uttransporter av såväl maskiner som personal när den norra och södra stationsentrén till nya station Hammarby kanal ska byggas.
 • Arbetet med spår- och servicetunnlar planeras vara klart 2024.

Arbetet med stationsuppgången i Luma planeras starta prel. årsskiftet 2022/2023. Arbetet med den norra stationsuppgången planeras starta prel. våren 2023. Därefter sker installationer och tester innan första passageraren reser här 2030. När Är Tunnelbanan Till Nacka Klar
Visa hela svaret

När kommer tunnelbanan till Sofia?

Det här bygger vi – Från Kungsträdgården förlängs tunnelbanan under Saltsjön med station Sofia i Stigbergsparken som första station. Sofia blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Söder om station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll, där ena linjen går mot Söderort och den andra mot Hammarby Sjöstad med slutstation Nacka. Blå linje förlängs från befintlig station Kungsträdgården via nya station Sofia på östra Södermalm till nya station Hammarby kanal i Hammarby Sjöstad. Klicka på kartan för att se den i ett större format.
Visa hela svaret

När ska tunnelbanan till Älvsjö bli klar?

Nya linjen i korthet –

Sträckning: Fridhemsplan–Älvsjö, cirka åtta kilometer  i  tunnel under jord. Linjen blir fristående och byggs med modern teknik. Vid stationerna skapas bytespunkter och olika trafikslag knyts samman. Tunnelbanelinjen ligger djupt och hissar gör resan upp och ner smidig för resenärerna.  Stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna ligger i tätbebyggda områden och ytterligare stadsutveckling pågår på flera platser.   Färg på linjen: inte beslutat. Restid: ca 10 minuter mellan ändstationerna.  

Visa hela svaret

Vilken blir nya gula linjens slutstation?

Bild Under 2020 påbörjas entreprenaden för att bygga ut tunnelbanenätet med den Gula linjen som ska byggas från Odenplan till Arenastaden med tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Malin Harders, projektchef för nya tunnelbanan till Arenastaden.

 • Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden, berätta mer om den nya linjen! Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan.
 • Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden, som blir slutstation.
 • Hela sträckan byggs under jord.

Vid de nya stationerna växer många nya bostäder och arbetsplatser fram. När Gula linjen är färdigbyggd kommer runt 80 000 människor att jobba i närområdet. Hagastaden finns med bland de nya tunnelbanestationerna vilket är positivt med tanke på den växande stadsdelen där, hur ser linjens sträckning ut och var knyter den an till andra tunnelbanelinjer? Från Odenplan fortsätter Gula linjen vidare söderut på Gröna linjens spår.

Hur långt söderut är ännu inte bestämt, möjliga slutdestinationer är Skarpnäck eller Farsta. Med Gula linjen blir det enklare att ta sig till arbetsplatser och bostäder i den växande stadsdelen Hagastaden. En resa från Gullmarsplan till Hagastaden kommer att ta cirka 15 minuter. Via en av entréerna kommer man direkt in i Karolinska Universitetssjukhuset.

You might be interested:  Hur Många Bor I Vivalla Örebro?

Vilka är de största utmaningarna med att bygga en ny tunnelbanelinje? Våra tunnlar ska byggas under tätbebyggda delar av innerstaden, vilket gör att vi måste gå försiktigt fram när vi borrar och spränger. Och så ska vi bygga rakt under Karolinska Universitetssjukhuset.

Det är inte bara patienter och personal vi ska ta hänsyn till, utan även känslig forskarutrustning. Dessutom ska vi bygga nära både pendeltåg och motorväg. Hur ser tidplanen ut och när blir det klart? Redan under våren 2020 kommer vi att starta våra arbeten. I Hagastaden kommer vi börja med att spränga ut den arbetstunnel som behövs för att kunna bygga spårtunnlar och stationer.

Arbetstunneln kommer att användas under hela byggtiden för att frakta ut bergmassor. Här finns också plats för arbetsbodar materiel och uppställning av maskiner. Det kommer att ta cirka åtta år att bygga Gula linjen. Hur håller man sig uppdaterad om vad som händer i projektet? Håll koll på webbplatsen nyatunnelbanan.sll.se,

 • Här kan man anmäla sig som prenumerant till vårt digitala nyhetsbrev, samt få aktuell information om pågående arbeten.
 • När vi är i gång och bygger kan man få bygginformation och sprängvarning via vår sms-tjänst.
 • Innan vi börjar med våra arbeten i Hagastaden kommer vi att bjuda in allmänhet och verksamheter till ett informationsmöte där man har möjlighet att ställa frågor om byggtiden till oss som jobbar med Gula linjen.

Snabbfakta Gul linje till Arenastaden – Det är Region Stockholm som ansvarar för att bygga ut Stockholms tunnelbana.- Totalt ska Stockholms tunnelbana byggas ut med 3 mil spår och 18 stationer.- Gul linje till Arenastaden ska byggas från Odenplan till Arenastaden, med tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Hela sträckan byggs under jord.- Vid Odenplan knyts Gula linjen samman med Gröna linjen. Söder om Odenplan fortsätter Gula linjen söderut på Gröna linjens spår. – Station Hagastaden får fyra entréer: en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan.- Produktionsstart våren 2020.

Det tar cirka åtta år att bygga Gul linje till Arenastaden.
Visa hela svaret

Hur kommer man till Nacka?

Buss. Buss 443 från slussen tar dig till Nacka strand på mindre än tio minuter. Du kan även välja Buss 840 från Handenterminalen, Buss 465 från Fisksätra, Buss 71 från Glasbruksgatan eller Buss443C som tar dig från Klarabergsviadukten till Nacka strand på ca 15 minuter.
Visa hela svaret

Hur många bor i Nacka Strand?

Det bor över 100 000 personer i Nacka. Statistik om Nacka.

Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka) 109 323 personer
Befolkningstillväxt 2021 1 729 personer
Antal bostäder 2021 45 585
– varav lägenheter i flerbostadshus 27 214 (varav 28 procent hyresrätter)
– varav småhus 16 054

Visa hela svaret

När öppnade tunnelbanan i Stockholm?

Stockholms tunnelbana

Stockholms tunnelbana invigdes den 1 oktober 1950 i och med att sträckan Slussen – Hökarängen öppnades för trafik. Tunnelbanesystemet har sedan förlängts 29 gånger. Vid några tillfällen har dock flera sträckor öppnats samma dag. Alla dessa förlängningar finns under, En stor förlängning var öppnandet av sträckan Hötorget – Vällingby 1952. År 1957 knöts de tidigare banorna ihop till Tub 1 genom att sträckan Slussen – Hötorget öppnades för trafik. Tub 1:s delar blev i stort sett klara under åren 1950 till 1960. Därefter har dock två förlängningar gjorts: Farsta – Farsta strand (1971) och Bagarmossen – Skarpnäck (1994) Våren 1964 invigdes Tub 2 på sträckorna T-Centralen – Fruängen/Örnsberg. Denna bana har byggts ut i flera etapper under åren 1964-1978. Tb3 invigdes 1975 på sträckan T-Centralen – Hjulsta. Sedan dess har Tub 3 fått en ny gren till Akalla och förlängts till Kungsträdgården.1985 invigdes en ny gren mellan Västra Skogen och Rissne, vilket är Tub 3 sista utbyggnad.

You might be interested:  Hur Många Studenter Uppsala Universitet?

Anledningen till att en tunnelbana började byggas i Stockholm var att trängseln på Stockholms gator hade börjat bli ett allt större problem under 1900-talets första hälft. Någonting måste göras. Bilar, bussar och spårvagnar konkurrerade starkt om gatuutrymmet.

 1. Räddningen ur detta hotande kaos var tunnelbanan.
 2. Stockholms politiker inspirerades också av att storstäder som London, Paris och New York där det redan byggts tunnelbanor.
 3. Att det behövs en tunnelbana är inte så svårt att förstå efter följande exempel.
 4. I rusningstid går 30 tunnelbanetåg åt varje håll över Skanstullsbron mellan stationerna Skanstull och Gullmarsplan, Tb1.

Om tunnelbanetågen istället skulle ersättas med buss skulle det behövas ca 450 bussar, vilket blir en buss var 8:e sekund. Om ovanstående istället skulle ersättas med bilar skulle det behövas 33 körfält bredvid varandra i vardera riktningen.1995 blev ovanstående exempel faktiskt verklighet när tunnelbanan blev avstängd p.g.a.

En brand. De som kom för sent till jobbet då inser snabbt vikten av tunnelbanan. Redan i början av 1900-talet hade diskussioner förts i Stockholms kommunfullmäktige om byggande av en tunnelbana men det var först 1941 som beslutet togs att tunnelbanan skulle börja byggas. Beslutet kom dock först efter en lång och ganska upprörd debatt.

En del dramatik förekom under planeringsstadiet efter beslutet 1941. I slutet av 1944 blev nämligen en utredning klar. Denna visade att befolkningen i Stockholm ökade snabbt och att tunnelbanan därför skulle behöva en större kapacitet. I all hast två nya mycket avgörande beslut för att öka kapaciteten:

Sträckan T-Centralen – Slussen skulle byggas 4-spårig istället för 2-spårig.

Stationernas längd skulle ökas från 6 vagnar (ca 100 m) till 8 vagnar (ca 145 m). Detta medförde att två planerade stationer på innerstadssträckan Fridhemsplan – T-Centralen togs bort från planerna.

Eftersom Stockholms tunnelbana är en så stor trafikapparat händer det naturligtvis att fel uppstår och att folk skadas. Ett vanligt fel är att tågens dörrar inte vill öppna eller stänga sig. Det händer tyvärr även att människor omkommer. Det kan vara uteliggare som är lite runda om benen och blir påkörda av tunnelbanetågen eller folk som vill ta självmord genom att kasta sig framför ett tunnelbanetåg.

Den senaste allvarligare branden inträffade natten till den 26 januari 1995 då det brann i en kabel vid station Skanstull, Branden orsakades av att vatten från högtrycksrengöring av tunnlarna hade kommit i kontakt med en kabel så att det blev kortslutning. Första gången det brann i Stockholms tunnelbana var 1953 då det var en kortslutning under en vagn.

: Stockholms tunnelbana
Visa hela svaret