När Är Frostrisken Över I Stockholm?

När Är Frostrisken Över I Stockholm
När är frostrisken över? Hej Tyvärr finns det nog ingen som kan absolut säkert säga när frostrisken är förbi. Det kan bli nattfrost till och med mitt på sommaren! Det bästa rådet är nog att lyssna till de lokala nyheternas väderleksrapport, de brukar ju säga om natten blir kall.

Man brukar säga att frostrisken bör vara förbi efter de så kallade järnnätterna. I södra delen säger man under första veckan på juni. I Mellansverige är det också en vanlig uppfattning att järnnätterna inträffar första och andra veckan i juni, speciellt natten till den 2 juni och nätterna mellan 13 och 18 juni.

I Norrland säger man att även på sensommaren, 28-31 juli och 11-19 augusti är särskilt utsatta nätter. I Norrbottens kustland tror man att järnnätterna slutar den 8 juni och man då kan sätta mandelpotatisen. Allt detta är dock mest folktro, det finns inget statistiskt stöd för att vissa datum skulle vara mera utsatta för frost.
Visa hela svaret

När är Frostnätterna över?

Enligt gammal folktradition skulle vissa datum vara mer frostkänsliga än andra. En vanlig uppfattning i Mellansverige är att de inträffar första veckan i juni, speciellt natten till den 2 juni och nätterna mellan 13 och 18 juni. I Norrland talar man också om 28-31 juli och 11-19 augusti som särskilt utsatta nätter.
Visa hela svaret

När kommer frosten hösten 2022?

Normalperioden 1961-1990 och tiden därefter – Den första frosten efter 1 juli, här kallad höstfrosten, startar i fjällen och Norrlands inland och kommer sist till landets sydliga och kustnära trakter. Haven och de stora sjöarna har stor inverkan. Sommarens värme finns magasinerad i vattnet och förhindrar frost under en betydande tid. Höstens första frost, genomsnitt för perioden 1961-1990, baserat på observationer från SMHIs stationer. Förstora Bild Höstens första frost. Genomsnitt för perioden 1991-2016 baserat på observationer från SMHIs stationer. Förstora Bild
Visa hela svaret

När slutar det vara minusgrader på natten?

Kartan visar genomsnittliga datum för sista dygnet under våren med minimitemperatur under 0 grader, baserat på referensåren 1961–1990. Foto: SVT Uppdaterad 8 maj 2018 Publicerad 21 mars 2017 Många undrar säkert när de ska våga sätta ut sina nyplanterade växter.

Vi kan här visa att det är mycket olika i landet när sista frostnatten i genomsnitt inträffar. Nu när varmare luft strömmar in över landet och dagarna bjuder på mycket sol är det lätt att tro att det snart är slut på minusgraderna. Men verkligheten är en annan enligt statistiken. Kartan visar genomsnittliga datum för sista dygnet under våren med minimitemperatur under 0 grader, baserat på referensåren 1961–1990.

Här kan man se att hela både Götaland, Svealand och södra Norrland kan räkna med frostnätter under hela maj. Det är bara kusterna som klarar sig undan. Längre norrut håller frostrisken i sig en bra bit in i juni. Järnnätter kallas de enstaka frostnätter som kan förekomma ända in på försommaren.
Visa hela svaret

När kommer första frosten 2022?

När frösta frosten kommer varierar mellan augusti och december beroende på var i landet man befinner sig.
Visa hela svaret

Hur många grader vid frost?

Uppdaterad 28 december 2021 Publicerad 7 oktober 2011 Frost inträffar då temperaturen går under noll grader. Lufttemperaturen brukar mätas på två meters höjd. Ofta är markytan mycket kallare än luften på två meters höjd och därför används ordet markfrost om det är minusgrader endast vid markytan. Foto Stefan Gollvik Frost brukar bildas vid högtryckslägen med klart eller nästan klart väder. Då strålar värme från markytan och luftskikten närmast marken ut mot rymden. Helst bör det även vara vindstilla eller svag vind. Om det blåser så har vinden nämligen möjlighet att röra om i de lägsta luftskikten och därmed blir det inte lika kyligt.

I öppningar i landskapet som gläntor, åkrar etc brukar det vara mer frostkänsligt än inne i skogsbestånd, där dagens värme bättre bibehålls under natten. I de områden som är mest utsatta uppräder ibland frost eller markfrost under den period då växterna är som mest aktiva, vegetationsperioden, Detta kan orsaka skador på växtligheten.

Frost har därför alltid haft stor betydelse inom jord- och skogsbruk. Förutom att ange risk för frost i de allmänna prognoserna utfärdade SMHI tidigare även speciella varningar för frost. Sedan säsongen 2009 utfärdas dock inga officiella frostvarningar av SMHI.
Visa hela svaret

När börjar det bli minusgrader?

Vinterns genomsnittliga ankomst –

 1. Definitionen av vinterns genomsnittliga ankomst under en normalperiod skiljer sig något åt från definitionen av ankomsten under ett enskilt år. För den genomsnittliga ankomsten används den ursprungliga definitionen:
 2. Den meteorologiska definitionen av den period då dygnets medeltemperatur varaktigt är 0,0 grader eller lägre.
 3. Med varaktigt menas i det här klimatologiska sammanhanget att det ska finnas minst ett kalenderdygn som får ett normalvärde över 30 år på 0,0°C eller lägre.
 4. Villkoret om fem dygn i sträck 0,0°C eller lägre, som har kommit till senare, finns inte med utan detta villkor gäller enbart vid bestämmande av vinterns ankomst under enskilda år.

Luleå-Bergnäset. Genomsnittlig dygnsmedeltemperatur 1991 – 2020. Den genomsnittliga dygnsmedeltemperaturen under perioden 1991 – 2020, från 1-jan till och med 31-dec, finns för varje dygn uppritat för Luleå-Bergnäset i diagrammet till höger. Kurvan är utjämnad genom så kallat löpande medelvärde, plus/minus 14 dygn, annars hade kurvan varit hackig.

 1. En kurva med 30-årsmedelvärden blir betydligt jämnare och passagen av temperaturgränsen väldefinierad.
 2. Den 30 oktober är första dygnet efter hösten som dygnsmedeltemperaturen är 0,0°C eller lägre och då ankommer vintern i genomsnitt på stationen.
 3. Flera stationer i södra Sverige har i genomsnitt inte någon vinter alls.

Dessa stationer går alltså direkt från höst till vår.
Visa hela svaret

När blir det rimfrost?

Rimfrost – Rimfrost bildas ur dimfri luft och iskristallerna uppkommer mest på horisontella ytor, som avkylts under 0° genom utstrålning under klara och lugna nätter. Rimfrost kan också bildas efter omslag från kallt till milt väder då relativt varm och fuktig men dimfri luft av vinden förs mot kallare föremål. Foto Judit Martin Förstora Bild Rimfrosten består i allmänhet av ett tunt och rätt fast lager av mycket små iskristaller. Iskristallerna bildar ofta vackra bladlika mönster som på bilden. De kan också likna fiskfjäll, nålar eller fjädrar. En mycket vanlig form av rimfrost under vårvintern är iskristaller bildade ovanpå ett snötäcke som värms upp under dagen och sedan avkyls under natten.

 • Ytan på snötäcket avkyls då mer än insidan så att vattenånga inifrån snötäcket åter kan kristalliseras på ytan.
 • Glittret vi ser från en snöyta är reflexer från dessa iskristaller som kan bli ganska stora.
 • De smälter ofta när solen åter värmer snötäcket och syns därför bäst på morgonen.
 • Ibland kan rimfrost ovanpå ett snötäcke växa till flera centimeter i tjocklek.

Om ett sådant bäddas in i snötäcket kan det vara en riskfaktor för utlösandet av laviner.
Visa hela svaret

Är det risk för frost?

Hur kan jag läsa av om det frost i väderprognosen? – Det kan bli frost om det är en till fyra plusgrader i prognosen, samtidigt som det väntas klart väder och svaga vindar, men det krävs även att luften är fuktig. Är luftfuktigheten i prognosen över cirka 75 % kan det förekomma lokalfrost – ju högre luftfuktighet och lägre temperatur desto mer utbredd frost.

De lokala variationerna är ofta stora när det handlar om hur mycket frost det blir och hur länge den ligger kvar. På grund av att kall luft sjunker in under varm luft kan kall luft samlas i svackor och viadukter vilket gör att det oftare blir frost där. Blåsiga förhållande kan hämmar frostutveckling tack vare att luft blandas om mellan högre och lägre höjder, vilket leder till en högre temperatur och torrare luft nära marken.

Publicerad 27 dec 2022 Väder-Micke Hälsa Klimat Väder Fritid : Så vet du om det kommer bli frost – Klart.se
Visa hela svaret

Hur blir vädret hösten 2022?

Hösten 2022 inleddes i relativt normal takt under inledningen av augusti när delar av Lapplandsfjällen och nordligaste Jämtlandsfjällen fick höst, där Tarfala i nordligaste Lapplandsfjällen var officiellt först ut den 2 augusti. I slutet av augusti och början av september tog hösten stor kliv ner över Norrland och nordvästra Svealand och var då delvis före sin ordinarie tidtabell.

I mitten av september tog hösten nya kliv söderut och anlände till en allt större del av Svealand och även till delar av Götaland, främst till Sydsvenska höglandet. Officiellt först i Götaland att få höst var Tomtabacken sydost om Jönköping i Småland den 15 september. Ostadigt väder med mycket moln och därmed dämpad nattkyla i slutet av september gjorde att höstens avancemang vidare söderut pausades.

I oktober gick höstens utbredning vidare söderut mycket långsamt. Samtidigt gjorde vintern entré i norr i oktober. Hösten smög vidare söderut nu i november, och blev det en rekordsen höststart för många platser i söder, däribland Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Lund, Karlshamn, Ronneby, Kalmar, Oskarshamn och Visby,

Se faktarutan här nedanför för en sammanställning av samtliga officiella platser med minst 50-åriga mätningar som noterade en rekordsen höstankomst. För Landsort är det dessutom nytt Svealandsrekord mot tidigare den 2 november 2000 på samma plats. I novembers mitt tog dock kallare luft över, och hösten gjorde slutlig entré den 15 november.

Det blev därmed även klart att det nya svenska rekordet för längst meteorologisk sommar numera lyder på 209 dygn i Göteborg och Halmstad (19 april till och med 13 november), Tidigare rekord löd på 205 dygn i Falsterbo, Skåne 2014 (25/4–14/11). Utöver Göteborg och Halmstad var det flera andra platser som noterade lokalt rekord för lång sommar, bland annat Uppsala, Kalmar och Helsingborg.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilket Vaccin Används I Uppsala?

Vad är nattfrost?

Nattfrosten är den försämring av relationen mellan Finland och Sovjetunionen som inträffade hösten 1958. Det officiella umgänget staterna emellan avstannade för flera månader; bland annat saknade Sovjetunionen ambassadör i Helsingfors under tiden 10 oktober 1958 till 20 februari 1959.

 1. Sovjetledningen såg med misstro på den 29 augusti 1958 utnämnda ministären Fagerholm, som ställt det sovjetvänliga vänsterpartiet Folkdemokraterna, segrarna i riksdagsvalet föregående sommar, i opposition.
 2. Misstron tilltog, då Finland föreföll att vara på väg att omstrukturera sin utrikeshandel genom en ökad satsning på den västeuropeiska, särskilt västtyska, marknaden.

Efter utrikeshandelns liberalisering 1957 minskade östhandeln fram till sommaren 1958 med 17 procentenheter. Finland hade 1957 blivit observatör i OEEC och anslöt sig ett drygt decennium senare trots sovjetiska protester till dess efterträdare OECD, Andra omständigheter som verkade i samma riktning var det nyligen timade valet av Väinö Tanner till socialdemokratisk ordförande och diskrimineringen inom partiet av oppositionsfalangen kring Emil Skog,

Irritation på sovjetiskt håll väckte vidare att Otto Ville Kuusinen som hade haft för avsikt att bevista Finlands kommunistiska partis 40-årsjubileum hade vägrats visum (detta var dock den föregående regeringen ansvarig för). Situationen blev snart ohållbar för regeringen, vilket ledde till dess demission den 4 december, sedan de agrara ministrarna med Johannes Virolainen i spetsen samma dag avgått (den fortsatte som expeditionsministär, tills ny regering utnämnts den 13 januari 1959).

President Urho Kekkonen träffade 21–23 januari 1959 i Leningrad sovjetledaren Nikita Chrusjtjov (denne var själv den förste som talade om en “nattfrost” i relationerna mellan länderna) och utrikesminister Andrej Gromyko, varefter sovjetregeringens förtroende för Finlands utrikespolitiska linje sades vara återställt.

Frånsett frågan om den finländska regeringens sammansättning kan krisen ses mot bakgrund av den inrikespolitiska situationen i Sovjetunionen, där de konservativa krafterna efter upproren i Polen och Ungern hade gått till angrepp på Chrusjtjov; denne var tvungen visa att Finland hölls i ett fast grepp.

Även mellan nattfrosten och det som försiggick i världspolitiken, främst krisen i Mellanöstern med amerikansk intervention i Libanon sommaren 1958 och Berlinkrisen på hösten detta år, förelåg ett uppenbart samband. Utgången innebar att den utrikespolitiska regeringsdugligheten, varmed avsågs främst sovjetisk acceptans eller åtminstone tolerans, i fortsättningen tillmättes central betydelse då finländska regeringar bildades, en uppfattning som endast förstärktes av erfarenheterna under den så kallade notkrisen några år senare.
Visa hela svaret

Kan det bli minusgrader inomhus?

Sjunker inomhustemperaturen under fryspunkten måste du förhindra att husets vattensystem fryser sönder. Mer infor mation om vilka möjligheter det finns att säkerställa värmen och vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda huset mot sönderfrysning finns samlade i andra informationsskrifter från Energimyndigheten.
Visa hela svaret

Vad säger Bondepraktikan idag?

Mars enligt bondepraktikan –

På en torr mars följer vanligen en vacker vår. Efter kalla nätter kommer våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock inte blir långvariga. Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj. Dagarna omkring vårdagjämningen (den 21 mars) är vanligen stormiga. Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden. Regn i mars ger även regn i juli. Så mycket dagg, som faller i mars, så mycket rimfrost blir det efter påsk och i september. Om göken gal, storken bygger och vildgåsen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår. Vad mars inte vill, vill säkert april. Är mars trogen vid plogen, håller april honom åter still. Mars snö gör frukter ve. Marsblom är inte bra, aprilblom är halvbra, majblom är helbra. I början och slutet serverar mars sitt gift.

Visa hela svaret

Hur kall kommer vintern bli 2022?

Finland och övriga Europa verkar stå inför en mildare vintersäsong, enligt den första långtidsprognosen. Det gäller speciellt perioden januari–mars. Nu om någonsin intresserar väderprognoserna inför vintern. Ju kallare det blir, desto svårare är det att hantera energikrisen.

Det mantrat har vi hört från elbolagen och Fingrid i flera veckors tid, Vädertjänsten Foreca och europeiska ECMWF kommer med goda nyheter ur det perspektivet i den första långtidsprognosen för vintern. Så som det ser ut nu kommer perioden oktober–december vara mildare än vanligt, likaså perioden januari–mars.

Foreca och ECMWF konstaterar ändå att perioder med sträng kyla är möjliga och att prognosen hinner förändras. “Fast prognosen tyder på mildare väder än genomsnittet så ryms det all sorts väder under den här perioden – såväl regn som sol och dagar då det är kyligare än normalt, men också mildare”, säger Forecas meteorolog Joanna Rinne i ett pressmeddelande.
Visa hela svaret

Hur kommer vintern se ut 2022?

Nederbörd – Blött i Jämtland, Skåne och på Gotland – Nederbörden i procent av det normala under vintern 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild Vintern 2022 blev nederbördsrik i Jämtland, Härjedalen, Lapplands- och Dalafjällen, Skåne och på Gotland. De största nederbördsavvikelserna relativt normalperioden 1991-2020 fanns i Jämtland och lokalt i Skåne där det var fråga om en ovanligt nederbördsrik vinter.

 • I Lund där nederbördsmätningar finns från 1753 och framåt var detta den fjärde blötaste vintern som observerats efter 1995, 2002 och 2007.
 • Upp till andraplatsen fattades det bara 10 mm.
 • I Falsterbo (startår 1880) i sydvästra Skåne var detta den sjätte nederbördsrikaste vintern som observerats.
 • Där får man gå tillbaka till 1995 för att finna en blötare upplaga.

I Vomb (startår 1941) i Skåne var det den femte nederbördsrikaste. Där räcker det istället med att gå tillbaka till 2007 för att finna en blötare upplaga. Symboliskt nog var det i Jämtland som vinterns största dygnsnederbördsmängd uppmättes i samband med en atmosfärisk flod,
Visa hela svaret

När är det frostfritt i växthus?

Övervintra växter i växthuset – Det är fantastiskt att kunna övervintra medelhavsväxter, pelargoner och fuchsior i en sval fristad hela vintern. Men städa först så att ytan är fri från skadegörare. Här kan du läsa mer om hur man övervintrar växter på detta vis.5-12 grader är en optimal temperatur för de flesta Medelhavsväxterna. När Är Frostrisken Över I Stockholm Ett enkelt sätt att förvandla en avdelning av växthuset till isolerat övervintringsrum är att ställa in färdiga tält. Här vår Igloo till vänster och Tropical Island till höger.

 • Ett snabbt och enkelt sätt att få till en isolerad avdelning är att ställ in ett välisolerat övervintringsväxthus om du inte har så mycket att skydda.
 • Eller dela av med bubbelplast så behöver inte hela ytan användas för övervintrande växter. Vår bubbelplast för vinterskydd är UV-beständig med stora bubblor som är avsedd för detta ändamål. Häng upp bubbelplasten som en ny vägg. Spänn upp mot profilerna och fäst med clips. Sänk gärna takhöjden, värmen stiger uppåt och det är onödigt att värma upp mer volym än nödvändigt.
 • Halvpallar är perfekta som nytt golv för växterna och placera därpå frigolitplattor (finns i bygghandeln). Luftspalten mot marken ger en bra isolering.
 • Ställ inte växterna allt för tätt ihop. Luften behöver kunna cirkulera för en jämn värme och för att det inte ska bli för fuktigt.
 • Montera en termostatstyrd värmefläkt eller frostvakt avsedd att klara ytan.

När Är Frostrisken Över I Stockholm Värmefläkt Palma har en termostat som är mycket enkel att ställa in och du kan sova lugnt hela vintern.
Visa hela svaret

Hur kall är vintern i Stockholm?

Stockholm Väderstatistik och klimat En sommardag i juli blir det ungefär 21 grader på dagen i Stockholm och 18 grader på natten. En vinterdag i januari är det normalt cirka 0 grader på dagen och -2 grader på natten.
Visa hela svaret

Vilken är den kallaste månaden i Stockholm?

Sammanfattningsvis – Snö som reflekterar solljus och hav som fungerar som kylklampar är de huvudsakliga anledningarna till att Februari är årets kallaste månad. : Varför Är Februari Den Kallaste Månaden I Sverige?
Visa hela svaret

Hur kallt får det vara i en fabrik?

Hur kallt får det vara inomhus? – Vid stillasittande arbete behöver det normalt vara 20 – 24 °C. I exempelvis livsmedels­industrin gäller normalt lägst + 16 °C. Det är besvärligt att mäta och bedöma klimatet av två skäl. För det första är människan känslig och upplever obehag även vid små avvikelser från det idealiska termiska klimatet.
Visa hela svaret

Har våren kommit 2022?

Våren 2022 Den 15 februari anlände den meteorologiska våren till södra Götaland. Därmed var det många platser i främst västra och södra Skåne, men även i Blekinges skärgård, på norra Öland samt södra Gotland där man gick direkt från höst till vår, utan att passera vinter.

 1. Ytterligare ett litet vårsteg togs den 23-24 februari, men ett kallt dygn den 4 mars satte sedan stopp för vårens framfart.
 2. Nya små vårkliv togs den 6, 9 och 10 mars.
 3. Helgen den 19–20 mars bjöd på vårvarma dygn i nästan hela landet och den 17 och 18 mars anlände våren till delar av av nordöstra Norrland.

Under en kall inledning av april stod våren stilla, men med vårvärme över och efter påskhelgen togs stora kliv norrut, och lokalt gjorde även sommaren entré i söder. Sedan dess har våren inte tagit nya kliv, så fortsatt råder meteorologisk vinter i delar av fjällvärlden.
Visa hela svaret

När är det frostfritt i växthus?

Övervintra växter i växthuset – Det är fantastiskt att kunna övervintra medelhavsväxter, pelargoner och fuchsior i en sval fristad hela vintern. Men städa först så att ytan är fri från skadegörare. Här kan du läsa mer om hur man övervintrar växter på detta vis.5-12 grader är en optimal temperatur för de flesta Medelhavsväxterna. När Är Frostrisken Över I Stockholm Ett enkelt sätt att förvandla en avdelning av växthuset till isolerat övervintringsrum är att ställa in färdiga tält. Här vår Igloo till vänster och Tropical Island till höger.

 • Ett snabbt och enkelt sätt att få till en isolerad avdelning är att ställ in ett välisolerat övervintringsväxthus om du inte har så mycket att skydda.
 • Eller dela av med bubbelplast så behöver inte hela ytan användas för övervintrande växter. Vår bubbelplast för vinterskydd är UV-beständig med stora bubblor som är avsedd för detta ändamål. Häng upp bubbelplasten som en ny vägg. Spänn upp mot profilerna och fäst med clips. Sänk gärna takhöjden, värmen stiger uppåt och det är onödigt att värma upp mer volym än nödvändigt.
 • Halvpallar är perfekta som nytt golv för växterna och placera därpå frigolitplattor (finns i bygghandeln). Luftspalten mot marken ger en bra isolering.
 • Ställ inte växterna allt för tätt ihop. Luften behöver kunna cirkulera för en jämn värme och för att det inte ska bli för fuktigt.
 • Montera en termostatstyrd värmefläkt eller frostvakt avsedd att klara ytan.
You might be interested:  Vem Är 18 Åringen I Malmö Fabian?

När Är Frostrisken Över I Stockholm Värmefläkt Palma har en termostat som är mycket enkel att ställa in och du kan sova lugnt hela vintern.
Visa hela svaret

När är Frostrisken över Skåne?

Sista vårfrost och första höstfrost i Skåne – Här kan du se när det är dags att börja så och plantera ut dina växter. Beräkningarna utgår från när vårens första och höstens sista frost inträffar i Skåne.

Sista vårfrosten 10 maj 50% sannolikhet
Första höstfrosten 30 september 50% sannolikhet
Odlingssäsong Ca 143 dagar

Frostdatumen är beräknade med 50% sannolikhet. Om du vill börja odla tidigare (ökad frostrisk) eller senare (minskad frostrisk) se detaljerad froststatistik, Kalendern visar när det är dags att så och plantera dina grönsaker och blommor. Odlingskalendern utgår från datumet för vårens sista frost i Skåne (i genomsnitt). Prova gärna att välja ett annat datum för att justera risken för frost. Tänk på! Den genomsnittligt sista vårfrosten har nu varit, enligt statistiken. Men kolla alltid väderprogosen innan du sätter ut frostkänsliga plantor, utifall det just i år kommer frost senare än ett genomsnittligt år. Till 10-dygnsprognos

Grönsaker Förodla inne Plantera ut Direktså Från Till Veckor innan utplantering Från Till Relativt frostdatum Från Relativt frostdatum Basilika Ocimum basilicum 26 apr 10 maj 6 v 7 jun 21 jun 4-6 v efter 7 jun 4 v efter Blomkål Brassica oleracea 15 mar 29 mar 4-6 v 26 apr 2 v före Broccoli Brassica oleracea 15 mar 29 mar 4-6 v 26 apr 2 v före Bönor Phaseolus vulgaris 26 apr 3 maj 3-4 v 24 maj 2 v efter 31 maj 3 v efter Dill Anethum graveolens 24 maj 2 v efter Fänkål Foeniculum vulgare 5 apr 26 apr 4-6 v 17 maj 24 maj 1-2 v efter 31 maj 3 v efter Gurka Cucumis sativus 19 apr 3 maj 3-4 v 17 maj 24 maj 1-2 v efter Kronärtskocka Cynara cardunculus 15 mar 8 v 10 maj Kål (vit-, röd-, spets-,palm, grön-) Brassica oleracea 1 mar 15 mar 4-6 v 12 apr 4 v före Kålrabbi Brassica oleracea 1 mar 15 mar 4-6 v 12 apr 4 v före 26 apr 2 v före Majs Zea mays 12 apr 10 maj 2-4 v 10 maj 24 maj 0-2 v efter Mangold Beta vulgaris 15 mar 29 mar 4-6 v 26 apr 2 v före 26 apr 2 v före Melon Cucumis melo 26 apr 3 maj 3-4 v 24 maj 2 v efter Morot Daucus carota sativus 5 apr 5 v före Pac Choi Citrullus lanatus 26 apr 3 maj 3-4 v 24 maj 2 v efter 10 maj Paprika Capsicum annuum 29 mar 8 v 24 maj 2 v efter Peppar Capsicum annuum 29 mar 8 v 24 maj 2 v efter Potatis Solanum tuberosum 8 mar 29 mar 3-6 v 19 apr 3 v före 19 apr 3 v före Persilja Petroselinum crispum 8 feb 22 feb 9-10 v 19 apr 26 apr 2-3 v före 26 apr 2 v före Pumpa Cucurbita pepo 26 apr 3 maj 3-4 v 24 maj 2 v efter Purjolök Allium ampeloprasum 25 jan 1 mar 8-10 v 5 apr 26 apr 2-5 v före Rädisa Raphanus sativus var. sativus 12 apr 4 v före Rödbeta Beta vulgaris 15 mar 29 mar 4-6 v 26 apr 2 v före 12 apr 4 v före Sallad Lactuca sativa 8 mar 22 mar 4-5 v 12 apr 19 apr 3-4 v före 26 apr 2 v före Salladssenap Brassica juncea 1 mar 15 mar 4-6 v 12 apr 4 v före 12 apr 4 v före Selleri och rotselleri Apium graveolens 22 feb 8 mar 10-12 v 17 maj 1 v efter Spenat Spinacia oleracea 15 feb 22 mar 4-6 v 29 mar 19 apr 3-6 v före 12 apr 4 v före Squash / Zuccini Cucurbita pepo 26 apr 3 maj 3-4 v 24 maj 2 v efter Tomater Solanum lycopersicum 22 mar 12 apr 6-8 v 17 maj 24 maj 1-2 v efter Vattenmelon Citrullus lanatus 26 apr 3 maj 3-4 v 24 maj 2 v efter Aubergine / Äggplanta Solanum melongena 15 mar 5 apr 8-10 v 24 maj 31 maj 2-3 v efter Ärtor Pisum sativum 15 feb 8 mar 3-4 v 15 mar 29 mar 6-8 v före 12 apr 4 v före Blommor Förodla inne Plantera ut Från Till Veckor innan utplantering Från Till Relativt frostdatum Ageratum Ageratum houstonianum 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Blomman för dagen / Purpurvinda Ipomoea tricolor 3 maj 17 maj 3-4 v 31 maj 7 jun 3-4 v efter Blåklint Centaurea cyanus 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Borstnejlika Dianthus 1 feb 22 feb 10-12 v 26 apr 3 maj 1-2 v före Brokörtel / Snö på Berget Euphorbia marginata 29 mar 12 apr 4-6 v 10 maj Fingerborgsblomma Digitalis purpurea 15 feb 1 mar 10-12 v 10 maj Flitiga lisa Impatiens walleriana 8 mar 22 mar 8-10 v 17 maj 1 v efter Förgätmigej Myosotis scorpioides 8 mar 15 mar 8-9 v 10 maj Gul sidenört Asclepias curassavica 15 feb 1 mar 10-12 v 10 maj Hjälmböna Dolichos lablab 5 apr 19 apr 4-6 v 17 maj 1 v efter Husarknappar Sanvitalia procumbens 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Inkakrage / Mexikansk solblomma Tithonia rotundifolia 5 apr 19 apr 4-6 v 17 maj 1 v efter Japansk lykta Physalis Alkekengi 15 feb 15 mar 8-12 v 10 maj Jungfun i det gröna Nigella damascena 29 mar 12 apr 4-6 v 10 maj Jätteeternell Xerochrysum bracteatum 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Jätteverbena Verbena bonariensis 15 feb 15 mar 8-12 v 10 maj Kardon Cynara cardunculus 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Kattamarant Ptilotus nobilis 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Klotamarant Gomphrena globosa 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Kornvallmo Papaver rhoeas 19 apr 26 apr 2-3 v 10 maj Lejongap Antirrhinum majus 1 mar 15 mar 8-10 v 10 maj Linnévallmo Papaver nudicaule 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Luktärt Lathyrus odoratus 15 mar 5 apr 4-6 v 26 apr 3 maj 1-2 v före Lövkoja Matthiola incana 1 mar 15 mar 8-10 v 10 maj Pensé Viola 1 feb 8 mar 8-12 v 26 apr 3 maj 1-2 v före Petunia Petunia 1 mar 15 mar 8-10 v 10 maj Praktvädd Scabiosa atropurpurea 29 mar 12 apr 4-6 v 10 maj Prydnadskål Brassica oleracea acephala 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Riddarsporre Delphinium (Elatum-gr.) 18 jan 1 mar 10-16 v 10 maj Risp Limonium sinuatum 15 mar 8 v 10 maj Rosenskära Cosmos bipinnatus 22 mar 5 apr 5-7 v 10 maj Röllika Achillea millefolium 15 feb 15 mar 8-12 v 10 maj Safflor Carthamus tinctorius 29 mar 12 apr 4-6 v 10 maj Slöjsilja Ammi majus 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Solboll Pycnosorus globosus 1 mar 15 mar 8-10 v 10 maj Solhatt / Rudbeckia Rudbeckia hirta 1 mar 15 mar 8-10 v 10 maj Solrosor Helianthus annuus 12 apr 19 apr 3-4 v 10 maj Sommaraster Callistephus chinensis 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Sommarflox Phlox drummondii 15 mar 5 apr 4-6 v 26 apr 3 maj 1-2 v före Sommarmalört Artemisia absinthium 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Stockros Alcea rosea 1 mar 15 mar 8-10 v 10 maj Stäppsalvia Salvia superba 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Svartöga Thunbergia alata 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Sömntuta Eschscholzia californica 19 apr 26 apr 2-3 v 10 maj Tagetes Tagetes erecta 22 mar 5 apr 6-8 v 17 maj 1 v efter Temynta Monarda didyma 15 mar 29 mar 6-8 v 10 maj Trumpetblomma Salpiglossis sinuata 29 mar 12 apr 4-6 v 10 maj

Här visas sannolikheten för att sista vårfrosten inträffat. Ofta planeras odlingen efter 50%, men vill du ha lägre frostrisk väljer du 70% eller 90%. Jämför frostdatum för flera stationer för att bättre uppskatta ditt datum för sista vårfrost. Tänk på att ditt lokala mikroklimat också påverkar. Så läser du tabellen: Det är 50% chans att sista vårfrosten varit på eller före den 10 May vid väderstationen Karlstad Flygplats. Det betyder att 5 av 10 vårar har sista frosten varit på eller innan det datumet. Vill du ha lite extra marginal mot frosten tittar du under 70% eller 90%. Datum för första och sista frost kan skilja sig beroende på väderstationens placering och hur många års data vi har att räkna på. Här visas sannolikheten för att första höstfrosten inträffat. Så läser du tabellen: Det är 50% chans att första höstfrosten varit på eller före den 30 September vid väderstationen Karlstad Flygplats. Det betyder att 5 av 10 höstar har sista frosten varit på eller innan det datumet. Om du vill veta hur tidigt frosten kan komma enstaka år tittar du under 10% (1 av 10 säsonger). Datum för första och sista frost kan skilja sig lite beroende på väderstationens placering och hur många års data vi har att räkna på.
Visa hela svaret

När är Frostrisken över Göteborg?

Sista vårfrost och första höstfrost i Göteborg – Här kan du se när det är dags att börja så och plantera ut dina växter. Beräkningarna utgår från när vårens första och höstens sista frost inträffar i Göteborg.

Sista vårfrosten 21 april 50% sannolikhet
Första höstfrosten 16 oktober 50% sannolikhet
Odlingssäsong Ca 178 dagar

Frostdatumen är beräknade med 50% sannolikhet. Om du vill börja odla tidigare (ökad frostrisk) eller senare (minskad frostrisk) se detaljerad froststatistik, Kalendern visar när det är dags att så och plantera dina grönsaker och blommor. Odlingskalendern utgår från datumet för vårens sista frost i Göteborg (i genomsnitt). Prova gärna att välja ett annat datum för att justera risken för frost. Tänk på! Den genomsnittligt sista vårfrosten har nu varit, enligt statistiken. Men kolla alltid väderprogosen innan du sätter ut frostkänsliga plantor, utifall det just i år kommer frost senare än ett genomsnittligt år. Till 10-dygnsprognos

You might be interested:  Vilka Gator Har Dubbdäcksförbud I Stockholm?
Grönsaker Förodla inne Plantera ut Direktså Från Till Veckor innan utplantering Från Till Relativt frostdatum Från Relativt frostdatum Basilika Ocimum basilicum 7 apr 21 apr 6 v 19 maj 2 jun 4-6 v efter 19 maj 4 v efter Blomkål Brassica oleracea 24 feb 10 mar 4-6 v 7 apr 2 v före Broccoli Brassica oleracea 24 feb 10 mar 4-6 v 7 apr 2 v före Bönor Phaseolus vulgaris 7 apr 14 apr 3-4 v 5 maj 2 v efter 12 maj 3 v efter Dill Anethum graveolens 5 maj 2 v efter Fänkål Foeniculum vulgare 17 mar 7 apr 4-6 v 28 apr 5 maj 1-2 v efter 12 maj 3 v efter Gurka Cucumis sativus 31 mar 14 apr 3-4 v 28 apr 5 maj 1-2 v efter Kronärtskocka Cynara cardunculus 24 feb 8 v 21 apr Kål (vit-, röd-, spets-,palm, grön-) Brassica oleracea 10 feb 24 feb 4-6 v 24 mar 4 v före Kålrabbi Brassica oleracea 10 feb 24 feb 4-6 v 24 mar 4 v före 7 apr 2 v före Majs Zea mays 24 mar 21 apr 2-4 v 21 apr 5 maj 0-2 v efter Mangold Beta vulgaris 24 feb 10 mar 4-6 v 7 apr 2 v före 7 apr 2 v före Melon Cucumis melo 7 apr 14 apr 3-4 v 5 maj 2 v efter Morot Daucus carota sativus 17 mar 5 v före Pac Choi Citrullus lanatus 7 apr 14 apr 3-4 v 5 maj 2 v efter 21 apr Paprika Capsicum annuum 10 mar 8 v 5 maj 2 v efter Peppar Capsicum annuum 10 mar 8 v 5 maj 2 v efter Potatis Solanum tuberosum 17 feb 10 mar 3-6 v 31 mar 3 v före 31 mar 3 v före Persilja Petroselinum crispum 20 jan 3 feb 9-10 v 31 mar 7 apr 2-3 v före 7 apr 2 v före Pumpa Cucurbita pepo 7 apr 14 apr 3-4 v 5 maj 2 v efter Purjolök Allium ampeloprasum 6 jan 10 feb 8-10 v 17 mar 7 apr 2-5 v före Rädisa Raphanus sativus var. sativus 24 mar 4 v före Rödbeta Beta vulgaris 24 feb 10 mar 4-6 v 7 apr 2 v före 24 mar 4 v före Sallad Lactuca sativa 17 feb 3 mar 4-5 v 24 mar 31 mar 3-4 v före 7 apr 2 v före Salladssenap Brassica juncea 10 feb 24 feb 4-6 v 24 mar 4 v före 24 mar 4 v före Selleri och rotselleri Apium graveolens 3 feb 17 feb 10-12 v 28 apr 1 v efter Spenat Spinacia oleracea 27 jan 3 mar 4-6 v 10 mar 31 mar 3-6 v före 24 mar 4 v före Squash / Zuccini Cucurbita pepo 7 apr 14 apr 3-4 v 5 maj 2 v efter Tomater Solanum lycopersicum 3 mar 24 mar 6-8 v 28 apr 5 maj 1-2 v efter Vattenmelon Citrullus lanatus 7 apr 14 apr 3-4 v 5 maj 2 v efter Aubergine / Äggplanta Solanum melongena 24 feb 17 mar 8-10 v 5 maj 12 maj 2-3 v efter Ärtor Pisum sativum 27 jan 17 feb 3-4 v 24 feb 10 mar 6-8 v före 24 mar 4 v före Blommor Förodla inne Plantera ut Från Till Veckor innan utplantering Från Till Relativt frostdatum Ageratum Ageratum houstonianum 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Blomman för dagen / Purpurvinda Ipomoea tricolor 14 apr 28 apr 3-4 v 12 maj 19 maj 3-4 v efter Blåklint Centaurea cyanus 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Borstnejlika Dianthus 13 jan 3 feb 10-12 v 7 apr 14 apr 1-2 v före Brokörtel / Snö på Berget Euphorbia marginata 10 mar 24 mar 4-6 v 21 apr Fingerborgsblomma Digitalis purpurea 27 jan 10 feb 10-12 v 21 apr Flitiga lisa Impatiens walleriana 17 feb 3 mar 8-10 v 28 apr 1 v efter Förgätmigej Myosotis scorpioides 17 feb 24 feb 8-9 v 21 apr Gul sidenört Asclepias curassavica 27 jan 10 feb 10-12 v 21 apr Hjälmböna Dolichos lablab 17 mar 31 mar 4-6 v 28 apr 1 v efter Husarknappar Sanvitalia procumbens 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Inkakrage / Mexikansk solblomma Tithonia rotundifolia 17 mar 31 mar 4-6 v 28 apr 1 v efter Japansk lykta Physalis Alkekengi 27 jan 24 feb 8-12 v 21 apr Jungfun i det gröna Nigella damascena 10 mar 24 mar 4-6 v 21 apr Jätteeternell Xerochrysum bracteatum 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Jätteverbena Verbena bonariensis 27 jan 24 feb 8-12 v 21 apr Kardon Cynara cardunculus 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Kattamarant Ptilotus nobilis 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Klotamarant Gomphrena globosa 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Kornvallmo Papaver rhoeas 31 mar 7 apr 2-3 v 21 apr Lejongap Antirrhinum majus 10 feb 24 feb 8-10 v 21 apr Linnévallmo Papaver nudicaule 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Luktärt Lathyrus odoratus 24 feb 17 mar 4-6 v 7 apr 14 apr 1-2 v före Lövkoja Matthiola incana 10 feb 24 feb 8-10 v 21 apr Pensé Viola 13 jan 17 feb 8-12 v 7 apr 14 apr 1-2 v före Petunia Petunia 10 feb 24 feb 8-10 v 21 apr Praktvädd Scabiosa atropurpurea 10 mar 24 mar 4-6 v 21 apr Prydnadskål Brassica oleracea acephala 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Riddarsporre Delphinium (Elatum-gr.) 30 dec 10 feb 10-16 v 21 apr Risp Limonium sinuatum 24 feb 8 v 21 apr Rosenskära Cosmos bipinnatus 3 mar 17 mar 5-7 v 21 apr Röllika Achillea millefolium 27 jan 24 feb 8-12 v 21 apr Safflor Carthamus tinctorius 10 mar 24 mar 4-6 v 21 apr Slöjsilja Ammi majus 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Solboll Pycnosorus globosus 10 feb 24 feb 8-10 v 21 apr Solhatt / Rudbeckia Rudbeckia hirta 10 feb 24 feb 8-10 v 21 apr Solrosor Helianthus annuus 24 mar 31 mar 3-4 v 21 apr Sommaraster Callistephus chinensis 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Sommarflox Phlox drummondii 24 feb 17 mar 4-6 v 7 apr 14 apr 1-2 v före Sommarmalört Artemisia absinthium 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Stockros Alcea rosea 10 feb 24 feb 8-10 v 21 apr Stäppsalvia Salvia superba 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Svartöga Thunbergia alata 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Sömntuta Eschscholzia californica 31 mar 7 apr 2-3 v 21 apr Tagetes Tagetes erecta 3 mar 17 mar 6-8 v 28 apr 1 v efter Temynta Monarda didyma 24 feb 10 mar 6-8 v 21 apr Trumpetblomma Salpiglossis sinuata 10 mar 24 mar 4-6 v 21 apr

Här visas sannolikheten för att sista vårfrosten inträffat. Ofta planeras odlingen efter 50%, men vill du ha lägre frostrisk väljer du 70% eller 90%. Jämför frostdatum för flera stationer för att bättre uppskatta ditt datum för sista vårfrost. Tänk på att ditt lokala mikroklimat också påverkar. Så läser du tabellen: Det är 50% chans att sista vårfrosten varit på eller före den 21 April vid väderstationen Göteborg A. Det betyder att 5 av 10 vårar har sista frosten varit på eller innan det datumet. Vill du ha lite extra marginal mot frosten tittar du under 70% eller 90%. Datum för första och sista frost kan skilja sig beroende på väderstationens placering och hur många års data vi har att räkna på. Här visas sannolikheten för att första höstfrosten inträffat. Så läser du tabellen: Det är 50% chans att första höstfrosten varit på eller före den 16 October vid väderstationen Göteborg A. Det betyder att 5 av 10 höstar har sista frosten varit på eller innan det datumet. Om du vill veta hur tidigt frosten kan komma enstaka år tittar du under 10% (1 av 10 säsonger). Datum för första och sista frost kan skilja sig lite beroende på väderstationens placering och hur många års data vi har att räkna på.
Visa hela svaret

Vad är nattfrost?

Nattfrosten är den försämring av relationen mellan Finland och Sovjetunionen som inträffade hösten 1958. Det officiella umgänget staterna emellan avstannade för flera månader; bland annat saknade Sovjetunionen ambassadör i Helsingfors under tiden 10 oktober 1958 till 20 februari 1959.

 • Sovjetledningen såg med misstro på den 29 augusti 1958 utnämnda ministären Fagerholm, som ställt det sovjetvänliga vänsterpartiet Folkdemokraterna, segrarna i riksdagsvalet föregående sommar, i opposition.
 • Misstron tilltog, då Finland föreföll att vara på väg att omstrukturera sin utrikeshandel genom en ökad satsning på den västeuropeiska, särskilt västtyska, marknaden.

Efter utrikeshandelns liberalisering 1957 minskade östhandeln fram till sommaren 1958 med 17 procentenheter. Finland hade 1957 blivit observatör i OEEC och anslöt sig ett drygt decennium senare trots sovjetiska protester till dess efterträdare OECD, Andra omständigheter som verkade i samma riktning var det nyligen timade valet av Väinö Tanner till socialdemokratisk ordförande och diskrimineringen inom partiet av oppositionsfalangen kring Emil Skog,

Irritation på sovjetiskt håll väckte vidare att Otto Ville Kuusinen som hade haft för avsikt att bevista Finlands kommunistiska partis 40-årsjubileum hade vägrats visum (detta var dock den föregående regeringen ansvarig för). Situationen blev snart ohållbar för regeringen, vilket ledde till dess demission den 4 december, sedan de agrara ministrarna med Johannes Virolainen i spetsen samma dag avgått (den fortsatte som expeditionsministär, tills ny regering utnämnts den 13 januari 1959).

President Urho Kekkonen träffade 21–23 januari 1959 i Leningrad sovjetledaren Nikita Chrusjtjov (denne var själv den förste som talade om en “nattfrost” i relationerna mellan länderna) och utrikesminister Andrej Gromyko, varefter sovjetregeringens förtroende för Finlands utrikespolitiska linje sades vara återställt.

Frånsett frågan om den finländska regeringens sammansättning kan krisen ses mot bakgrund av den inrikespolitiska situationen i Sovjetunionen, där de konservativa krafterna efter upproren i Polen och Ungern hade gått till angrepp på Chrusjtjov; denne var tvungen visa att Finland hölls i ett fast grepp.

Även mellan nattfrosten och det som försiggick i världspolitiken, främst krisen i Mellanöstern med amerikansk intervention i Libanon sommaren 1958 och Berlinkrisen på hösten detta år, förelåg ett uppenbart samband. Utgången innebar att den utrikespolitiska regeringsdugligheten, varmed avsågs främst sovjetisk acceptans eller åtminstone tolerans, i fortsättningen tillmättes central betydelse då finländska regeringar bildades, en uppfattning som endast förstärktes av erfarenheterna under den så kallade notkrisen några år senare.
Visa hela svaret