Hur Ser Bostadsmarknaden Ut I Stockholm?

Hur Ser Bostadsmarknaden Ut I Stockholm
Bostadspriserna fortsätter att gå ned. Nu tror både experter och Sverige bostadsägare att den nedåtgående utvecklingen ska fortsätta. Sedan pristoppen har bostadspriserna fallit med mellan 10 och 19 procent och ytterligare nedgångar är att vänta. Här är en sammanställning av bostadspriserna just nu, utvecklingen för villor, bostadsrätter och för olika delar av Sverige och de senaste prognoserna.

 1. I flera omgångar har experterna höjt sina prognoser om hur stor nedgången på den svenska bostadsmarknaden ska bli under 2022 och 2023.
 2. Priserna toppade så sent som i februari 2022 och sedan har värdena på bostäder, beroende på region och boendetyp, fallit med mellan 10 och 19 procent.
 3. Räknar vi ett år tillbaka i tiden är dock fallet endast sex procent.20 procent nedgång i genomsnitt Flera storbanker bedömer nu att det total prisfallet kan bli i genomsnitt 20 procent räknat på toppen.

Det stora utbudet av bostäder och att det görs få affärer pekar på att det är långt till att botten är nådd för bostadspriserna. Många tror på nedgång En ny undersökning som SBAB har gjort bland svenska bostadsägare visar att 42 procent tror att bostadspriserna ska fortsätta faller.

Av dessa anger 89 procent stigande räntor som orsak till detta.16 procent tror på en ökning medan 26 procent tror att bostadspriserna kommer att stå stilla. På tre års sikt är bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna. Fler än åtta av tio tror dock att höga elpriser kan komma att bidra till fallande bostadspriser.

Samtidigt har osäkerheten aldrig varit större. – Vår egen prognos är att bostadspriserna kan komma att falla med drygt 20 procent från toppen i våras till botten nästa år och i huvudsak till följd av stigande bolåneräntor. Bostadsägarnas förväntningar ligger i linje med denna bedömning, säger chefsekonom Robert Boije.

 1. Avmattning i nedgången Många mäklare ser en avmattning på nedgången och märker att köparna börjat räkna med en ränta på 3-5 procent över tid.
 2. Trots den stora nedgången finns det vissa orter där priserna knappt gått ner.
 3. Den prisnedgång vi sett, och som till viss del fortsätter är väldigt varierad.
 4. Faktum är att när man bryter ner statistiken på orter, finns det fortsatt bostadsmarknader som inte haft någon nedgång alls på priserna senaste 12 månaderna, och i vissa fall ökat.

Exempelvis bostadsrätter på Gotland som ökar på både senaste 3 månaderna och de senaste 12 månaderna, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling. Prisutveckling oktober 2022 Priserna på bostäder i Sverige föll under oktober med i genomsnitt 3 procent, visar nya siffror från Valueguard.

 • Villapriserna föll mest, med 3,8 procent, medan priserna på bostadsrätter går ner med 1,6 procent.
 • I den negativa vågskålen ligger Riksbankens förväntade räntehöjning och andra orosmoln som en eventuellt ökad arbetslöshet, de höga bränslepriserna, energipriserna och kriget i Ukraina, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Prisförväntningar köpare och säljare Mäklarna ser nu att köpares och säljares förväntningar möts på ett helt annat sätt än för bara en månad sedan – I takt med att en del av det stora utbudet på marknaden säljs av, så är vi på väg mot ett mer normalt utbud.

 • I ett förändrat landskap på bostadsmarknaden prövas också mäklarföretagens skicklighet, säger Fredrik Kullman.
 • Stockholm I Stockholm sjönk priserna under oktober med 1,7 procent på bostadsrätter samt 3 procent på villor.
 • Under första halvan av november syns en viss uppbromsning av prisfallet, då priserna går ned med 0,8 procent i Stockholm.

Göteborg I Göteborg gick bostadsrättspriserna ner med 2,4 procent, och villapriserna föll 4,6 procent. Under novembers första halva sjönk priserna 2,2 procent. Malmö I Malmö sjönk villapriserna under oktober med 2,5 procent och bostadsrättspriserna föll med 3,2 procent.

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket +- 0% – 3% – 6% 41 781
Centrala Stockholm – 1% – 5% – 6% 98 227
Centrala Göteborg – 2% – 7% – 9% 60 691
Centrala Malmö +- 0% – 4% – 3% 36 426
Villor 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket – 2% – 6% – 5% 3 659 000
Stor-Stockholm – 2% – 8% – 8% 6 697 000
Stor-Göteborg – 2% – 8% – 9% 5 278 000
Stor-Malmö – 2% – 8% – 10% 4 690 000

table>

Fritidshus 12 mån Medelpris Riket + 1% 2 402 000

Källa: Svensk Mäklarstatistik
Visa hela svaret

Hur ser Sveriges bostadsmarknad ut?

Senast uppdaterad: 2022-12-21 Publicerad: 2022-12-21 Under november 2022 föll bostadspriserna i Sverige med 1,4 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med förra året var priserna 11,6 procent lägre. Under november föll bostadspriserna i Sverige för både hus och bostadsrätter.

Priserna föll mest i Malmö, med 4,0 procent. I Göteborg var fallet 1,7 procent och i Stockholm 0,4 procent. Enligt SCBs Fastighetsprisindex föll bostadspriserna margniellt under tredje kvartalet 2022, och justerat för inflationen föll de med cirka 4 procent. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan få stora effekter på hela samhällsekonomin Ett exempel på kriser som utlösts av bostadsprisfall är finanskrisen, som bröt ut 2008.

I många länder hade bostadspriserna då stigit kraftigt under ett antal år och även skuldsättningen hade ökat. Hushållen tenderar att konsumera mer om priserna ökar. De ökade priserna gör nämligen att hushållens förmögenhet växer, vilket kan tolkas som ett större konsumtionsutrymme.

 1. Stigande bostadspriser ökar dessutom låneutrymmet för hushållen eftersom värdet på deras säkerheter för lånen stiger.
 2. När bostadspriserna istället faller är mekanismen den omvända, med minskad konsumtion och minskad fart i ekonomin som följd.
 3. Bostadsmarknaden påverkar också ekonomin via de finansiella marknaderna.

När bostadspriserna faller och arbetslösheten stiger kan vissa hushåll få svårt med räntebetalningarna, samtidigt som lånen kan komma att överstiga värdet på bostaden. I ett sådant läge drabbas banker och andra kreditinstitut av förluster. Om förlusterna är stora kan det bli fara för stabiliteten i hela det finansiella systemet.

 1. En sådan situation är naturligtvis mycket allvarlig och påverkar all kreditgivning negativt.
 2. Vad bestämmer priset på bostäder? Prisutvecklingen på bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika faktorer – till exempel ränteläget, hur svårt det är att beviljas lån, förändringar i skattesystemet, risken för arbetslöshet, inkomstutvecklingen och demografiska faktorer.

När det gäller hushållens skuldsättning och möjligheterna att klara räntebetalningarna är räntekvoten en viktig indikator i sammanhanget. I princip går det att utläsa två parallella trender mot ökad skuldsättning och stigande bostadspriser ända sedan slutet av 1990-talet i Sverige.

 • Det har dock funnits perioder då prisuppgångarna varit mer måttliga, exempelvis mellan 2007 och 2014 och mellan 2017 och 2020.
 • Olika mått på bostadspriserna Det finns vissa metodskillnader mellan HOX och SCB :s data som gör att de inte är helt jämförbara, men över tid så korrelerar de starkt för hus.

SCB :s data inehåller inga uppgifter om bostadsrätter. HOX använder Mäklarstatistik som primär datakälla för att skapa index för bostadsrätter. Du kan läsa mer om HOX här och SCB :s Fastighetsprisindex här, Senast uppdaterad: 2022-12-21 av Hanna Armelius Publicerad: 2022-12-21 Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.
Visa hela svaret

Hur ser bostadsmarknaden ut om 5 är?

Bostadsprisernas prognos 2023 – Så hur ser prognosen för bostadspriserna ut för 2023 och framåt? Det är ostabilt och kommer fortsätta vara ostabilt ett bra tag framöver. Tidigare har det varit prat om att mellan våren 2022 och våren 2023 kommer bostadspriserna att sjunka med ca 10 procent, detta är inte längre fallet och man förutspår att priserna kommer sjunka med mellan 15 – 20 procent.

Avgifter och villkor Hur räntorna förändras Slutpriser och hur de utvecklas

Läs även: Höstens stora visningshelg och höj värdet på bostaden
Visa hela svaret

Vad kommer hända med bostadspriserna 2022?

Bostadspriserna fortsätter att gå ned. Nu tror både experter och Sverige bostadsägare att den nedåtgående utvecklingen ska fortsätta. Sedan pristoppen har bostadspriserna fallit med mellan 10 och 19 procent och ytterligare nedgångar är att vänta. Här är en sammanställning av bostadspriserna just nu, utvecklingen för villor, bostadsrätter och för olika delar av Sverige och de senaste prognoserna.

I flera omgångar har experterna höjt sina prognoser om hur stor nedgången på den svenska bostadsmarknaden ska bli under 2022 och 2023. Priserna toppade så sent som i februari 2022 och sedan har värdena på bostäder, beroende på region och boendetyp, fallit med mellan 10 och 19 procent. Räknar vi ett år tillbaka i tiden är dock fallet endast sex procent.20 procent nedgång i genomsnitt Flera storbanker bedömer nu att det total prisfallet kan bli i genomsnitt 20 procent räknat på toppen.

Det stora utbudet av bostäder och att det görs få affärer pekar på att det är långt till att botten är nådd för bostadspriserna. Många tror på nedgång En ny undersökning som SBAB har gjort bland svenska bostadsägare visar att 42 procent tror att bostadspriserna ska fortsätta faller.

You might be interested:  Vad Gör Man I Falun?

Av dessa anger 89 procent stigande räntor som orsak till detta.16 procent tror på en ökning medan 26 procent tror att bostadspriserna kommer att stå stilla. På tre års sikt är bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna. Fler än åtta av tio tror dock att höga elpriser kan komma att bidra till fallande bostadspriser.

Samtidigt har osäkerheten aldrig varit större. – Vår egen prognos är att bostadspriserna kan komma att falla med drygt 20 procent från toppen i våras till botten nästa år och i huvudsak till följd av stigande bolåneräntor. Bostadsägarnas förväntningar ligger i linje med denna bedömning, säger chefsekonom Robert Boije.

 1. Avmattning i nedgången Många mäklare ser en avmattning på nedgången och märker att köparna börjat räkna med en ränta på 3-5 procent över tid.
 2. Trots den stora nedgången finns det vissa orter där priserna knappt gått ner.
 3. Den prisnedgång vi sett, och som till viss del fortsätter är väldigt varierad.
 4. Faktum är att när man bryter ner statistiken på orter, finns det fortsatt bostadsmarknader som inte haft någon nedgång alls på priserna senaste 12 månaderna, och i vissa fall ökat.

Exempelvis bostadsrätter på Gotland som ökar på både senaste 3 månaderna och de senaste 12 månaderna, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling. Prisutveckling oktober 2022 Priserna på bostäder i Sverige föll under oktober med i genomsnitt 3 procent, visar nya siffror från Valueguard.

 1. Villapriserna föll mest, med 3,8 procent, medan priserna på bostadsrätter går ner med 1,6 procent.
 2. I den negativa vågskålen ligger Riksbankens förväntade räntehöjning och andra orosmoln som en eventuellt ökad arbetslöshet, de höga bränslepriserna, energipriserna och kriget i Ukraina, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Prisförväntningar köpare och säljare Mäklarna ser nu att köpares och säljares förväntningar möts på ett helt annat sätt än för bara en månad sedan – I takt med att en del av det stora utbudet på marknaden säljs av, så är vi på väg mot ett mer normalt utbud.

 1. I ett förändrat landskap på bostadsmarknaden prövas också mäklarföretagens skicklighet, säger Fredrik Kullman.
 2. Stockholm I Stockholm sjönk priserna under oktober med 1,7 procent på bostadsrätter samt 3 procent på villor.
 3. Under första halvan av november syns en viss uppbromsning av prisfallet, då priserna går ned med 0,8 procent i Stockholm.

Göteborg I Göteborg gick bostadsrättspriserna ner med 2,4 procent, och villapriserna föll 4,6 procent. Under novembers första halva sjönk priserna 2,2 procent. Malmö I Malmö sjönk villapriserna under oktober med 2,5 procent och bostadsrättspriserna föll med 3,2 procent.

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket +- 0% – 3% – 6% 41 781
Centrala Stockholm – 1% – 5% – 6% 98 227
Centrala Göteborg – 2% – 7% – 9% 60 691
Centrala Malmö +- 0% – 4% – 3% 36 426
Villor 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket – 2% – 6% – 5% 3 659 000
Stor-Stockholm – 2% – 8% – 8% 6 697 000
Stor-Göteborg – 2% – 8% – 9% 5 278 000
Stor-Malmö – 2% – 8% – 10% 4 690 000

table>

Fritidshus 12 mån Medelpris Riket + 1% 2 402 000

Källa: Svensk Mäklarstatistik
Visa hela svaret

När kollapsar bostadsmarknaden?

Den starka efterfrågan ser ut att hålla i sig under 2022. Den svenska bostadsmarknaden är mer robust än tidigare. Men trots detta är fastighetskrisen än idag en viktig lärdom – som tåls att repeteras. Mäklarhuset har kartlagt bakgrunden till raset och utvecklingen sedan dess.
Visa hela svaret

När faller bostadspriserna?

Kan gynnas av fallande bopriser: “Bra läge nu” | SvD Riksbanken bedömer att bostadspriserna fortsätter att sjunka under 2023. Foto: LInus Sundahl-Djerf Den höjda styrräntan kan göra att bostadspriserna fortsätter att falla. Men förstagångsköpare och de som vill byta upp sig kan ha ett bra läge, säger mäklare och boendeekonomer till SvD.

 1. Riksbankens räntehöjning på tisdagen innebär att styrräntan nu ligger på 1,75 procent.
 2. Det gör att bostadspriserna kommer att fortsätta sjunka även under 2023, konstaterar Riksbanken i sin,
 3. Sedan februari 2022 har bostadspriserna i Sverige fallit med drygt 8 procent.
 4. Riksbanken bedömer att vi kan se en total nedgång på 18 procent från toppen i början av 2022 till botten i början av 2024.

: Kan gynnas av fallande bopriser: “Bra läge nu” | SvD
Visa hela svaret

Hur mycket kommer bopriserna att falla?

Räntehöjningar från Riksbanken kommer leda till att bostadspriserna sjunker 7-8 procent till slutet av 2023. Det spår Nordea i en ny prognos där man tror att bostadspriserna först toppar under sommaren 2022. “Aktiviteten på marknaden väntas kylas ned till sommaren, varefter priserna börjar falla under andra halvåret i år.

 • Bolåneräntorna har redan börjat stiga men det beräknas ta några månader innan det påverkar efterfrågan till fullo.
 • I slutet av 2023 väntas priserna ha sjunkit 7-8 procent från toppen och till samma nivå som våren 2021″, skriver Nordea-analytikern Gustav Helgesson.
 • Nordea hade tidigare räknat med en viss nedgång i bostadspriserna under 2023.

I ljuset av att Riksbanken nu väntas höja reporäntan tre gånger i år, till 0,75 procent, har Nordea reviderat ned sin prognos för bostadspriserna, uppger nyhetsbyrån Direkt. “Stigande räntor väntas alltså ge avtryck på bostadsmarknaden, men vi ser inte något dramatiskt prisfall framför oss.

 1. I stället speglar nedgången en korrigering till ett förändrat ränteläge som de flesta hushåll bedöms kunna hantera”, skriver Gustav Helgesson.
 2. De tre räntehöjningar som Nordea ser framför sig får hushållens räntekvot, räntebetalningar som andel av disponibel inkomst, att stiga från dagens 3,5 procent till 5 procent, vilket skulle vara den högsta nivån på åtta år, uppger Direkt.

Artboard 1 Skriv upp dig på våra mejllistor för att inte missa något: sammanställningar över senaste veckan, nya tjänster på FV Jobb och seminarieinformation – samtliga tjänster är Gratis,
Visa hela svaret

Vår ska man köpa lägenhet i Stockholm?

125 experter: Bästa framtidsläget Var någonstans i Stockholmsområdet ska man äga, köpa eller bygga kontor för att göra den bästa investeringen på tio års sikt? Globen och Slakthusområdet gör en mäktig rusning uppåt när 125 experter betygsätter 20 områden.

 • Två gånger tidigare, 2012 och 2014, har Fastighetsvärlden konsulterat branschen kring vilken delmarknad som anses ha “störst hyrespotential, procentuellt, för kontorsfastigheter i Stockholmsområdet på tio års sikt”.
 • Totalt svarade 125 experter, varav två tredjedelar är ledande investerare och resterande är rådgivare inom transaktion, uthyrning och värdering.

Alla svarade mot löftet att inga enskilda röster ska redovisas. Vid 2014 års undersökning stod Globen/Slakthusområdet för den största ökningen/förbättringen jämfört med undersökningen 2012. Största tappet stod Värtan/Frihamnen för, sedan man under tiden mellan de båda undersökningarna tappat SEB som rejäl ankarhyresgäst för hela området.

 1. Enligt 2017 års undersökning har området fortfarande inte återhämtat sig, och allt mer i området handlar om bostäder.
 2. Högst potential enligt experterna, anses Västra city ha.
 3. Området ligger i dag något efter Mellersta CBD när det gäller hyrorna, och det finns inte heller några mängder av kontorslokaler i området eftersom allt mer kommit att handla om hotell.

Området blir ett allt starkare nav när Storstockholm växer snabbt. Planeringen för att övertäcka stationsområdet är inlett. Mellersta CBD, där Fastighetsvärlden nyligen kunnat berätta om enskilda topphyror som passerat 8.000 kronor per kvadratmeter, finns fortfarande med i toppen.

Här byggs ett relativt stort utbud av toppmoderna kontorslokaler, även om mycket är tingat. Närhet till service betyder mycket. Den stora raketen på listan, sett över fem år, är Hammarby Sjöstad som gått från placering fjorton till sju. I området har Skanska nyligen beslutat sig för att börja bygga den 27 våningar höga ikonbyggnaden Sthlm 01 som blir hjärtat av de totalt 100.000 kvadratmeter kontor som byggbolaget plan att tillföra i området.

You might be interested:  Var Spelar Malmö Ff Idag?

Ännu högre upp i listan finns ytterligare en granne i söder, Globen/Slakthusområdet, som avancerar så långt som till andraplatsen. Ett område som tidigare fått höga poäng är Västra Kungsholmen, men där är experterna nu något mer pessimistiska, och området tappar hela fyra placeringar jämfört med Fastighetsvärldens gallup för tre år sedan.

Plac. Område Betyg (+/–)
1 (2) Västra City 8,1 (+0,8)
2 (7) Globen Slakthusområdet/Söderstaden 7,2 (+1,1)
3 (1) Mellersta CBD 7,0 (–0,5)
4 (3) Hagastaden 6,9 (–0,2)
5 (4) Sundbyberg 6,7 (+0,1)
6 (8) Arenastaden 6,3 (+0,2)
7 (11) Hammarby Sjöstad Sickla 6,1 (+1,6)
8 (6) Gyllene Triangeln 6,0 (–0,3)
9 (5) Västra Kungsholmen 5,9 (–0,6)
10 (9) Solna Strand 5,8 (+0,5)
11 (13) Marievik/Liljeholmen 5,5 (+1,5)
12 (15) Frösunda 5,1 (+1,4)
13 (10) Värtan/Frihamnen 4,9 (+0,2)
14 (14) Telefonplan 4,4 (+0,6)
15 (12) Kista 4,3 (–0,1)
16 (17) Mörby/Danderyd 3,9 (+0,5)
17 (16) Ulvsunda/Bromma 3,6 (+0,1)
18 (ny) Barkarby 3,5 (–)
19 (18) Arlanda/Arlanda Stad 3,5 (+0,4)
20 (20) Slagsta Strand 1,7 (–0,1)

De 20 områdena Stockholmsområdet som ingick i Fastighetsvärldens gallup.125 experter deltog. Skriv upp dig på våra mejllistor för att inte missa något: sammanställningar över senaste veckan, nya tjänster på FV Jobb och seminarieinformation – samtliga tjänster är Gratis, : 125 experter: Bästa framtidsläget
Visa hela svaret

Är det värt att köpa bostadsrätt?

Investera i hus eller lägenhet – Bostäder har i princip alltid var en god investering som levererat positiv avkastning om man bara behåller bostaden tillräckligt länge. Historiskt sett (på 100 års sikt) har bostadspriserna följt löneutvecklingen men under senare tid har priserna på bostäder ökat betydligt mer än lönerna i Sverige.

Eftersom man måste bo någonstans blir bostaden en perfekt investering. Alternativet är ju att bo i en hyresbostad och det är ju en garanterad förlustaffär. Varför då inte köpa en bostad som över tid stiger i pris och en stor del av de pengar du betalar går till att betala av (amortera), ränta och renoveringar.

Värdeökningen på bostaden över tid har historiskt sett gjort att det är betydligt billigare att äga sin bostad än att hyra. Bostadspriserna kan ju gå både upp och ner precis som alla priser på tillgångar gör. Därför är det såklart viktigt att inte köpa för dyrt.
Visa hela svaret

Får inte lägenheten såld 2022?

Om du måste få ut en viss summa för din gamla bostad för att täcka kontantinsatsen på den nya – Om banken kräver att du säljer din gamla bostad innan du får köpa en ny och att du måste få ut en viss summa minst för den gamla bostaden för att ha råd med att betala kontantinsatsen på den nya så hamnar du i klistret om du inte lyckas få sålt din gamla.

 • Då rekommenderar vi verkligen att du säljer din gamla innan du skriver ett bindande avtal på att köpa en ny bostad.
 • Chansa INTE! Det finns tre bra alternativ: 1.
 • Du har en plan B.
 • Om du har någonstans du kan flytta i värsta fall så är det bara att sälja din bostad och hoppas på att du hinner hitta en ny bostad att köpa och flytta in i.

Då har du ju en plan B så att du slipper bli bostadslös om du inte hittar en ny bostad i tid. Kanske kan du flytta hem till föräldrarna i värsta fall? 2. Sälj din bostad med tillträde långt fram i tiden, Om du säljer din bostad och sätter tillträdesdatumet 8 månader fram i tiden exempelvis så har du gott om tid på dig att hitta en ny bostad.

Då vet du att du har sålt din bostad och att du inte kommer hamna i i knipa. Du kan sätta tillträdet hur långt fram i tiden du vill så länge köparen accepterar det. Sedan kan du tidigarelägga tillträdet (så länge köparen går med på det) om du hittar en ny bostad snabbare än väntat.3. Köp den nya bostaden med ett så kallat försäljningsvillkor,

Skriver ni in ett försäljningsvillkor i kontraktet när du köper den nya bostaden så kan du enkelt häva köpet helt utan kostnader om du inte lyckas få sålt din gamla bostad för rätt pris. Detta är ett tryggt och bra alternativ som gör att du inte riskerar att hamna i knipa.

Läs vår artikel om: Försäljningsvillkor i kontraktet

Visa hela svaret

Är det köpläge på bostadsmarknaden?

Trendbrott på bostadsmarknaden – investerarna är borta I flera år har det varit populärt att skaffa en placeringsbostad som hyrs ut och ger inkomster. Den här trenden har brutits, säger Risto Kyhälä, vd på Kiinteistömarkkinat. Aktiviteten på bostadsmarknaden är klart lägre än för ett år sedan, säger Kiinteistömaailmas vd Risto Kyhälä. HBL-Arkiv, Kiinteistömaailmas pressbild Patrik Harald [email protected] 02.11.2022 12:36 UPPDATERAD 02.11.2022 13:38 Bostadsförmedlaren Kiinteistömaailma genomförde 735 bostadsaffärer i Finland i oktober, vilket var 30 procent färre än under samma månad i fjol.

 1. Riget, inflationen och högre lånekostnader är en kombination som effektivt bromsar hushållens investeringsvilja, säger vd Risto Kyhälä,
 2. Vi räknar med att det blir en lugnare period på bostadsmarknaden en bit in på nästa år, säger han.
 3. Enligt Kyhälä gäller inbromsningen alla slags bostäder, men med betoning dels på ettor som köps i investeringssyfte, dels på större och dyrare bostäder.

I flera år har det varit populärt att skaffa placeringsbostäder, det vill säga en (oftast liten) bostad som man köper för att hyra ut och på så sätt få inkomster. Här kan man enligt Kyhälä se ett klart trendbrott. – Placerarna är försiktiga och räknar om sina kalkyler. Risto Kyhälä, vd för Kiinteistömaailma, väntar sig att bostadshandeln ska ta ny fart senast i sommar. Kiinteistömaailmas pressbild Ett annat trendbrott är enligt Kyhälä intresset för större familjebostäder. Det ökade kraftigt i pandemins inledningsskede när folk tillbringade mycket tid i sina hem.

 • Men så är det inte längre.
 • Nu har intresset för att investera i bättre boendekomfort minskat rejält.
 • Enligt Kyhälä är orsaken inte i första hand att folk återvänt ut i samhället, utan de osäkra tiderna – kriget, inflationen och lånekostnaderna.
 • OP-gruppen meddelar för sin del att antalet ansökningar om bostadslån hos dem minskade med 14 procent fram till slutet av september, jämfört med ett år tidigare.

När det gäller lån till första bostäder var nedgången 12 procent. Också OP märker en större försiktighet bland investerare. Enligt ett pressmeddelande började priset på enrummare sjunka i början av året. Utvecklingen fortsatte under våren och sommaren, när fler små bostäder än vanligt kom ut på marknaden.

 1. Det här är dock en situation förstagångsköpare kan vända till sin fördel, påpekar banken.
 2. Sett till helheten behöver stigande räntor inte enbart vara till nackdel, eftersom det betyder lägre bostadspriser, heter det i pressmeddelandet.
 3. Även om aktiviteten har dämpats framhåller både OP och Kiinteistömaailmas Risto Kyhälä att bostadshandeln i Finland i hög grad drivs utifrån behov – ibland måste folk bara ha en bostad, oberoende av läget i världen och ekonomin.

– Den här typen av affärer görs både nu och i framtiden, säger Kyhälä, som väntar sig att bostadshandeln överlag tar ny fart senast på sommaren nästa år. : Trendbrott på bostadsmarknaden – investerarna är borta
Visa hela svaret

Vad tror man om bostadspriserna?

Beskedet: Då vänder bostadsmarknaden Hur Ser Bostadsmarknaden Ut I Stockholm Från toppen i mars till och med september har bostadsrättspriserna i riket fallit med 9,8% enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna har under samma period backat 6,2%. I oktober pekar både Danska Banks och SBAB/Boolis index på en nedgång med ytterligare runt 2%.

 • Än mer har priserna fallit i storstäder som Stockholm och Göteborg där belåningen generellt är högre.
 • Och än har bostadsmarknaden inte nått botten.
 • “Nedgången håller i sig åtminstone så länge räntehöjningarna fortsätter – det vill säga något kvartal in på nästa år”, säger Jens Magnusson, chefekonom på SEB, och fortsätter:

“Vår prognos har varit att bostadspriserna ska ned med mellan 15 och 20% från toppen i mars. Men jag tycker att riskerna på nedsidan har stärkts och idag skulle jag snarare säga 20 än 15%. Runt 20% är SEB:s huvudscenario vilket förutsätter att recessionen blir förhållandevis mild och arbetslösheten inte skjuter i höjden.

 1. Botten våren 2023
 2. SBAB:s prognos ligger i linje med SEB:s.
 3. “Vi tror att Riksbanken har höjt färdigt i februari nästa år och att vi får se ett fortsatt prisfall till framåt vårkanten då bostadspriserna bottnar, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije.
 4. Sedan dröjer det inte länge förrän Riksbanken tvingas gira åt motsatt håll, spår SBAB
 5. “Vi tror att Riksbanken kan tvingas sänka räntan fram emot slutet av nästa år – i och med att vi får så stora negativa effekter på den reala ekonomin och att inflationsbekämpningen då biter.”
 6. Men precis som SEB menar SBAB att prognoserna förutsätter att arbetslösheten inte blir högre än förväntat.
You might be interested:  Hur Många Elever Går Det På Malmö Borgarskola?

Bankerna spår alltså en hyggligt mild recession med en fortsatt hygglig utveckling på arbetsmarknaden. Och får folk i gemen behålla jobben, kan vändningen på bostadsmarknaden komma ganska snabbt.

 • “Skulle vi trots allt få en ganska god utveckling på arbetsmarknaden samtidigt som Riksbanken börjar sänka räntan är det inte alls osannolikt att bostadspriserna börjar stiga igen”, säger Robert Boije och hänvisar till historiska kriser.
 • “Det vi sett är att när vi haft stora nedgångar på bostadsmarknaden har det inte dröjt särskilt länge innan priserna börjat öka igen.”
 • Stigande priser nästa höst
 • Även Jens Magnusson på SEB tror på stigande priser nästa höst.

“Vi spår räntesänkningar igen framåt slutet av nästa år. Då kan inflationen ha börjat vända nedåt lite tydligare, plus att konjunkturen då är sämre vilket också talar för räntesänkningar. Då börjar bostadspriserna att vända upp så smått, tror vi.” SBAB:s och SEB:s bedömningar delas av andra, tidigare har bland andra Handelsbanken förutspått att bostadsmarknaden når sin prisbotten i vår.

 • Marcus Svanberg, vd vid Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, pekar på att det tillkommit en osäkerhetsfaktor, vid sidan av bolåneräntorna, som framför allt påverkar villapriserna.
 • Bostadsköparna vill gärna ha förutsägbarhet och energipriserna har blivit en stor osäkerhetsfaktor.
 • Tidigare har man kunnat gå på historiken – hur mycket det kostat tidigare år.

Det kan man inte längre. Dessutom är också priserna på bland annat drivmedel mat fortsatt mycket höga.” Löften om högkostnadsskydd för elpriser skulle kunna bidra till en stabilisering. Men det stöd som kommunicerats hittills har varit retroaktivt vilket betyder att potentiella bostadsköpare inte får någon hjälp att göra prognoser framåt.

 • Vi hoppas ju att de ska presentera en framåtblickande modell istället för att komma med något i efterhand”, säger Marcus Svanberg.
 • Han varnar också för fortsatt turbulens innan prisbotten nås.
 • Vi upplevde att osäkerheten ökade när Riksbanken faktiskt drämde till med de där 100 punkterna i september – trots att räntehöjningen var väntad.

Och det kommer garanterat fler räntehöjningar från Riksbanken vilket troligen innebär att osäkerheten på bostadsmarknaden ökar ytterligare.” : Beskedet: Då vänder bostadsmarknaden
Visa hela svaret

Vad händer om bostadspriserna faller?

Vad händer när räntorna stiger? – Det som med största sannolikhet kommer att sätta stopp för bostadsprisernas uppgång denna gång är antingen att räntorna stiger eller ett ingripande från regeringen som gör att belåningen i Sverige slutar att stiga så pass kraftigt som den gör idag.

Ett första försök var införandet av amorteringskravet men det hjälpte inte särskilt mycket. När bankerna räknar på lånelöften åt privatpersoner så räknar man med en riskränta. Normalt är att man som låntagare skall klara av att betala en ränta på 7-10%. Detta är bra och gör att de flesta kommer att kunna betala sina lån även om räntan stiger.7-10% är en rejäl ökning av räntan från dagens nivåer.

Det är dock inte där som skon klämmer. När räntan stiger så kommer så småningom den svenska ekonomin börjar bromsa in. Arbetslösheten stiger då och folk slutar att spendera lika mycket pengar på konsumtion. Konjunkturen försämras och arbetsgivarna/företagen börjar räkna med sämre intäkter framöver.

Företagen blir tvungna att skära ner på personalkostnader och bollen är sedan i rullning. Det spelar ingen roll att banken räknat på att du skall klara 7-10 % i ränta med din nuvarande inkomst ifall du blir av med jobbet. Klarar du av att betala 7-10 % i ränta på dina lån om du går på A-kassa? I så fall kan du vara lugn.

Ska du sälja din bostad rekommenderar vi att du först jämför mäklarna och deras arvoden på Hittamäklare.se,
Visa hela svaret

Vilka bostäder faller mest?

Kraftigt fall i lägenhetspriserna under oktober – Priserna på lägenheter fortsatte att falla brett och i några regioner kraftigt under oktober. Lägenhetspriserna föll som mest i Mellersta Sverige (3,6 procent), Södra Sverige (2,9 procent) samt Storgöteborg (2,9 procent).
Visa hela svaret

Vad händer på bostadsmarknaden 2022?

Bostadsmarknaden och bostadspriser – läget just nu (uppdaterat 2022-12-08) – Priserna för bostäder har vänt ner från all-time-high-nivåer. Inflationen tog fart under början av året vilket tryckte upp boräntorna snabbt från rekordlåga nivåer. Detta har gjort att bostadspriserna vikt ner rejält.

 1. Just räntan, och framtidsförväntningarna på räntan, är det som påverkar bostadspriserna allra mest.
 2. Om marknaden tror på stigande räntor framöver kommer bostadspriserna sannolikt att fortsätta ner.
 3. Skulle räntan fortsätta stiga kraftigt, som den gjorde under första halvåret 2022, kommer bostadspriserna med största sannolikhet att gå ner ännu mer.

Hur mycket det i så fall skulle gå ner beror förmodligen på HUR snabbt räntorna stiger. Men, med stor sannolikhet har uppgången i inflationen nu ebbat ut och det bör göra att ränteuppgången stannar av. Om räntorna stabiliserar sig här bör vi inte se några dramatiska rörelser på bostadsmarknaden under 2022.

Det vore rimligt med 10 – 20 % ner från toppnivåerna men mycket större rörelser än så ser jag inte som särskilt sannolikt (om inget oväntat händer). I skrivande stund är bostadsrättspriserna ner 11,51 % medan villapriserna är ner 12,89 % från sina all-time-high-toppar i mars respektive april enligt statistiken.

Vår tro är dock att de verkliga prisnedgångarna ännu inte fullt ut syns i statistiken i hela landet. Det är sannolikt så att många säljare valt att inte acceptera de låga bud de fick när de försökt sälja under året. Flera av dessa säljare kommer tvingas acceptera de nya lägre prisnivåerna och acceptera bud som är långt under vad de hade förväntat sig.

Det kommer att visualiseras i statistiken under kommande månader enligt vår tro. Anders Borgs prognos för bolåneräntorna Vår förre finansminister sade i en intervju i Framgångspodden att han tror på stillastående bolåneräntor. Han tror alltså att de rörliga räntorna på bolån kommer att ligga runt 2,5 – 3,5 % ett tag framöver för att sedan gå nedåt igen under 2023.

Vi på Ekonomifokus.se delar denna tro. Vi antar att Borg menade snitträntorna, det är iallafall vad vi på Ekonomifokus syftar på. Listräntorna är redan en bra bit högre.
Visa hela svaret

När kommer bostadsmarknaden återhämta sig?

Prisfallet hittills i linje med tidigare nedgångar – Den nuvarande nedgången på bostadsmarknaden innebär den femte perioden med fallande priser sedan början av 1990-talet. Utvecklingen går snabbt och ibland dras paralleller till kraschen på bostadsmarknaden under 1990-talskrisen.

Därför jämför vi de ekonomiska förutsättningarna idag med tidigare bostadsprisnedgångar. Bostadspriserna har fallit med 6 procent mellan mars och juli i år. Trots att nedgången kan upplevas som dramatisk är det initiala förloppet än så länge i linje med tidigare nedgångar på bostadsmarknaden. Historiskt sett utmärker sig dock prisfallet i samband med 1990-talskrisen både i magnitud och varaktighet.

Upprinnelsen till 1990-talskrisen var en inhemsk kostnadskris, försvar av en fast växelkurs och kraftigt stigande räntor. Skattereformen 1990-91 medförde sänkta ränteavdrag, vilket bidrog till en snabb ökning av hushållens ränteutgifter. Det höga bostadsbyggandet höjde utbudet samtidigt som sysselsättningen föll.

 • Därmed var pusselbitarna på plats för en perfekt storm på bostadsmarknaden.
 • Villapriserna föll med 21 procent och det tog nästan 7 år att hämta igen nedgången.
 • Det kan jämföras med nedgångarna 2008, 2011 samt 2017, då det endast tog 25 till 30 månader för att återställa de mer beskedliga bostadsprisnedgångarna på 7-10% i riket.

Tidigare prisfall har bottnat efter i genomsnitt 13 månader. Om den nuvarande nedgången följer samma mönster innebär det att bostadspriserna fortsätter att falla till våren 2023 och att de återhämtar sig till sommaren 2024.
Visa hela svaret

När kollapsar bostadsmarknaden?

Den starka efterfrågan ser ut att hålla i sig under 2022. Den svenska bostadsmarknaden är mer robust än tidigare. Men trots detta är fastighetskrisen än idag en viktig lärdom – som tåls att repeteras. Mäklarhuset har kartlagt bakgrunden till raset och utvecklingen sedan dess.
Visa hela svaret