Hur Många Tunnelbanestationer Finns Det I Stockholm?

Hur Många Tunnelbanestationer Finns Det I Stockholm
Stationer – Stockholms tunnelbana har som tidigare nmnts 100 stationer. Av stationerna r 53 ytstationer (ovan jord) och 47 r underjordiska stationer, Av de underjordiska finns tv huvudtyper: Bergstationer (stationer utsprngda i berg) Betongstationer (stationer gjutna i betong).
Visa hela svaret

Hur många tunnelbanevagnar finns det i Stockholm?

Stockholms tunnelbana Det finns det ca 880 tunnelbanevagnar i Stockholms tunnelbana. Antalet sjunker i och med den modernisering som pågår. Dagens äldre vagnar har nästan samma yttermått och kan tyckas lika men i själva verket finns det 13 olika vagntyper.

De första Cx-vagnarna (C1-C3) hade förarhytter i båda ändarna. Detta var en nödvändighet eftersom det till en början förekom tunnelbanetåg med udda antal vagnar. I C-vagnarna C1-C5 sitter föraren till vänster i förarhytten medan de senare C-vagnarna (C6-C9) har förarhytten placerad i förarhyttens mitt. Vindrutorna är också större i C6-C9 vagnarna. Detta gäller även förarkomforten. Därför går de dessa nyare vagnar i största möjliga utsträckning först och sist i dagens tunnelbanetåg. De sista 20 C6-vagnarna och C7-C9 vagnarna är sk semipermanent sammankopplade (med vilket menas att de är ständigt sammankopplade och har delvis gemensamma komponenter). Fördelen med dessa vagnar är att komponenter sparas, vilket leder till billigare vagnar. Från början var C-vagnarna C1-C7 gröna medan C8-C9 var blå. Men ommålning av en del gröna vagnar till blå har gjort att det förekommer både gröna och blå vagnar av C1-C7. Vagntyperna C12-C15 har stora likheter med C8-C9.

Den nya vagn 2000 är som tidigare sagts betydligt längre än C-vagnarna. Detta görs möjligt genom att vagnen kommer att innehålla två leder (jfr. leden i en ledbuss). Varje vagn kommer att ha en förarhytt i varje ändå. Noteras kan också att Vagn 2000 även kallas för C20.
Visa hela svaret

Hur många tunnelbana finns det i Sverige?

Stockholms tunnelbana

Allmänt
Plats Sverige, Stockholm
Antal linjer 7 st (17, 18, 19 Grön, 13, 14 Röd, 10, 11 Blå)
Antal stationer 100
Antal passagerare 462 miljoner/år, 1 266 000/dag

Visa hela svaret

Hur många stationer är det på gröna linjen?

Gröna linjen
Skarpnäck
Allmänt
Plats Stockholm, Sverige
Antal stationer 49
Organisation
Invigd 1950
Ägare Region Stockholm
Infrastruktur­förvaltare Region Stockholm
Trafikoperatör MTR Tunnelbanan AB
Biljettoperatör Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Tekniska fakta
Linjelängd 41,2 kilometer
Högsta hastighet 70 km/h
Matning Strömskena
Visa Linjekarta

/td>

Karta över gröna linjens sträckning. Gröna linjen, eller Tub 1 som den heter internt inom SL, är en av tre bansystem i Stockholms tunnelbana, Den har totalt 49 stationer varav 9 är betongstationer, 3 är bergstationer och 37 är ytstationer. Banan är totalt 41 256 meter lång.
Visa hela svaret

Vilken tunnelbanelinje är äldst?

Londons tunnelbana är världens äldsta. Den som öppnade år 1863 och efter bara några månader hade “the tube” 26 000 resenärer om dagen. Londons tunnelbanan har fått så modell för alla efterföljare i världens metropoler. – Metropolitanlinjen i London gick strax under gatuplanet och vagnarna drogs av ånglok, men kom med tiden att elektrifieras.

 • Den svarade på ett allt större transportbehov i världsmetropolen London.
 • Redan på 1830-talet kom de första förslagen på en underjordisk järnväg, men det dröjde fram till 1850-talet innan några seriösa förslag planerades.
 • Och 1855 beslutade det brittiska parlamentet att en underjordisk järnväg skulle byggas mellan Paddington Station och Farringdon Street som skulle gå via King’s Cross med namnet Metropolitan Railway.

I veckans sommarspecial lyssnar vi på Amanda Svenssons kortbok Tunnelbanan i London från bokserien Karavan Stadsguider, Inläsare är Kajsa Linderholm. Läs mer på www.karavanreseguider.se, Eller lyssna på fler guider hos ljudbokstjänster som Storytel och Nextory.
Visa hela svaret

Vem äger t banan?

MTR Tunnelbanan – MTR Vi är ungefär 3000 tunneltågförare och ingenjörer, stationsvärdar, lokalvårdare och trafikledare som tillsammans möjliggör människors vardag och äventyr. Hur Många Tunnelbanestationer Finns Det I Stockholm Den spårburna trafiken är nyckeln till morgondagens hållbara städer. Varje vardag genomförs långt över en miljon resor med Stockholms tunnelbana. Det motsvarar nästan hälften av alla resor med kollektivtrafik i Stockholms län. Sedan vi 2009 fick möjligheten att ta över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har kundnöjdheten ökat år från år.

 • Men vi nöjer oss inte med att vara bäst i klassen på tunnelbana, vårt arbete handlar om att göra skillnad på plattformen, på tågen och i människors liv.
 • Vi samarbetar med flera olika aktörer i Stockholm för att tunnelbanan ska vara tillgänglig för alla.
 • MTR och SL SL äger och underhåller alla anläggningar som är kopplade till tunnelbanan: stationer, depåer, verkstad, strömförsörjning, signalsystem, spår och vagnar.

MTR hyr utrustningen och lokalerna, samt har arbetsgivaransvar för alla som bidrar till tunnelbanedriften genom att köra trafiken, städa stationer och tåg samt informera vid trafikstörningar. MTR har som mål att ständigt utveckla verksamheten för att Stockholm ska få en tunnelbana i världsklass.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en tunnelbanevagn?

Upphandling och leverans – Upphandlingen av vagnarna fördröjdes då kostnaden rusade på grund av förändringar av specifikationskraven. Det kom endast in ett godkänt bud. I januari 2012 beslutade man genomföra upphandlingen med de nya kraven, bland annat automatisk, förarlös drift.

 • Den här gången ställde SL krav på hur de ville att tågen skulle fungera, men inga detaljkrav på exakt hur tillverkarna skulle klara funktionskraven.
 • Priset ska också ha reducerats genom att SL köper in halvtåg (längd 70 meter) i stället för tredelade tåg (längd 46,5 meter), detta eftersom halvtåg är standard i tunnelbanevärlden.

Leveransen påbörjades 2018 och ska vara avslutad 202. De nya tunnelbanetågen invigdes den 11 augusti 2020 på tunnelbana 2 (röda linjen) och används från och med den dagen i reguljär passagerartrafik. Kostnaden för vagnarna beräknas till cirka 5 miljarder kronor.
Visa hela svaret

I vilken stad finns världens längsta tunnelbana?

Sedan invigningen 1993 har man i Shanghai byggt ut flera linjer parallellt. Idag är Shanghais tunnelbana världens längsta och utbyggnaden fortgår. Även i Indien har flera städer fått tunnelbana. Traditionellt var Europa den världsdel som haft flest tunnelbanor.
Visa hela svaret

Vilken tunnelbanelinje har flest stationer?

Totalt finns det 100 stationer p de tre systemen. Tb1 har 49 stationer, Tb2 har 36 stationer och Tb3 har 20 stationer,
Visa hela svaret

När går sista tunnelbanan Stockholm?

19 tunnelbana översikt över tidtabell för den kommande veckan: Trafiken börjar klockan 00:21 och slutar 23:50.
Visa hela svaret

Vilken är den nyaste tunnelbanestationen?

Det här bygger vi –

Blå linje förlängs från Akalla till Barkarby. Två nya stationer: Barkarbystaden och Barkarby. Trafikstart år 2026.Depån i Högdalen byggs ut för att kunna serva, städa och reparera fler tåg från både Grön och Blå linje. Planerad driftstart år 2026.En ny Gul linje byggs från Arenastaden till Odenplan, där den kopplas ihop med dagens Gröna linje söderut. Tre nya stationer: Arenastaden, Södra Hagalund och Hagastaden. Trafikstart år 2028.Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Södermalm, Söderort och Nacka. Sex helt nya stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka, Slakthusområdet. Under dagens station Gullmarsplan byggs även en ny plattform för Blå linje. Trafikstart år 2030.En ny linje med sex stationer planeras mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Tillståndsprocessen beräknas vara klar år 2025, om ingen överklagar. Byggtiden beräknas till nio år.

Hur Många Tunnelbanestationer Finns Det I Stockholm Spårlinjekarta med de tunnelbanelinjer som i dag är planerade att byggas ut. Foto: Region Stockholm
Visa hela svaret

Hur djupt går tunnelbanan i Stockholm?

Implenia Sverige AB signerade ett kontrakt med Region Stockholm gällande den nya tunnelbanestationen Sofia på Södermalm i Stockholm idag. | Kontraktet är värt ungefär 1 000 MSEK. Stockholm, 3 maj 2021 – Den blå linjen ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och söderut via Södermalm och Hammarby sjöstad.

Station Sofia blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer och får en stationsbyggnad i Stigbergsparken. Sofia blir Stockholms djupaste tunnelbanestation, belägen cirka 100 meter under markytan. Resenärerna tar sig med åtta stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder. Uppdraget sträcker sig från Q3 2021 till Q4 2025 och är värt ca 1 000 MSEK.

Kontraktet avser utförande av tre bergtunnlar och ett plattformsrum, totalt en sträcka på ca 1 500 meter samt ett vertikalschakt. Entreprenadformen är utförandeentreprenad med projekteringsansvar för bland annat hisschakt, plattform och teknikbyggnader.

Det är hedrande att få ta sig an ytterligare ett tunnelprojekt av den här dimensionen. Ett komplicerat, utmanande och multidisciplinärt projekt helt i linje med vår kompetens. Då vi dessutom redan finns på plats i den förberedande entreprenaden vid Londonviadukten säkerställer vi att Sofia kommer att kunna byggas på ett säkert och effektivt sätt, säger Jiri T Englén, VD för Implenia i Sverige.

Att vinna kontraktet för Sofia markerar ännu en framgång för Implenias tunnelavdelning. I framtiden kommer vi bara att tillhandahålla vår helt kompletta portfölj av tjänster i Schweiz och Tyskland. Implenias tunnelkunskaper kommer dock att fortsätta erbjudas framgångsrikt på andra marknader, inklusive Sverige.Seitenumbruch Bilder och illustrationer på projektet finns på Region Stockholms webbsida Sofia – Nya tunnelbanan Images: Region Stockholm/Sweco För mer information kontakta: Jiri T Englén, VD Implenia Sverige Tel.: +46 0730-78 90 50; E-post: [email protected] Implenia Sverige AB har mer än 500 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt.

Företaget tillhandahåller i dagsläget tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum samt väg- och anläggningsarbeten. Kontor finns i Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden.

Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen som en multinationationell leverantör av byggtjänster leverera ett ekonomiskt och kundcentrerat arbete genom hela livscykeln.

 • Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar.
 • Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har mer än 8 500 medarbetare i Europa.2020 var omsättningen cirka 4 miljarder schweiziska francs (40 miljarder svenska kronor).
 • Bolaget är börsnoterat i Zürich.

För mer information se www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook.
Visa hela svaret

Vilken tunnelbanelinje är bäst?

Forum Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Moderatorer:, Kategoriregler Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik,

Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 13:48 Enligt lokaltidningen Mitt i siffror från SL att röda linjen oftare drabbas av trafikstörningar än gröna linjen. Men gröna linjens resenärer att röda linjen fungerar bättre. Vad anser forumets expertpanel? Kan det vara så att gräset alltid är grönare på andra linjer? Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 13:54 Inget tunnelbanesystem fungerar bättre än något annat.

Däremot fungerar en del sämre. (Felorsak “Entreprenör” – betyder det att MTR klantat till det igen?) /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 15:41 Röda linjens resenärer tydligen också att gröna linjen fungerar sämre.

 • I alla fall de intervjuade.
 • Enligt har röda linjen 86 procent nöjda resenärer, gröna linjen 84 procent nöjda resenärer och blå linjen 85 procent nöjda resenärer.
 • Men enligt statistiken har röda linjen både flest inställda tåg och störst trängsel.
 • Hur kommer det sig att resenärerna tycker annorlunda? Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 15:52 Enceladus skrev: Röda linjens resenärer tydligen också att gröna linjen fungerar sämre.

I alla fall de intervjuade. Enligt har röda linjen 86 procent nöjda resenärer, gröna linjen 84 procent nöjda resenärer och blå linjen 85 procent nöjda resenärer. Men enligt statistiken har röda linjen både flest inställda tåg och störst trängsel. Hur kommer det sig att resenärerna tycker annorlunda? Eftersom skillnaden är så liten tror jag inte vi ska dra några mer långtgående slutsatser av dessa siffror.

Annars kan en gissning vara att det är de gnälliga kulturisterna i Bromma, Enskede och Årsta som drar ner nöjdhetssiffrorna för TUB1. /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 16:10 Lokaltidningen Mitt i har hunnit publicera en fjärde artikel i serien: Enligt färsk statistik från Trafikförvaltningen har kundnöjdheten på gröna linjen ökat till 85 procent medan kundnöjdheten på röda linjen har minskat till 83 procent.

Skillnaden är dock fortfarande väldigt liten. Cyklisten Frej Askengren : linjerna är jämbördiga! Inlägg: Blev medlem: fredag 13 september 2002 15:40 av » måndag 25 februari 2019 17:45 TKO skrev: Inget tunnelbanesystem fungerar bättre än något annat. Däremot fungerar en del sämre.

 1. Felorsak “Entreprenör” – betyder det att MTR klantat till det igen?) /TKO Tunnelbana 3 fungerar helt klart bäst! Undrar varför inte den var med i jämförelsen, antagligen för att alla redan vet att den är bäst.
 2. Och Soptunna 2 är ju hur som helst den bana där man har minst anledning att vara nöjd med livet (den går ju till de oattraktiva förorterna), även om den har bra punktlighet.

Beträffande felorsakerna så är de alltså indelade i ett diagram i Entreprenör, Ban-/Signalfel, Underhållsentreprenör samt Yttre omständigheter. Så slipper ni ladda den tröga tidningssidan. “Entreprenör” behöver inte betyda att MTR har klantat till det, det räcker med att de är ansvariga enligt avtalet.

Det kan de t o m vara när det är någon annan som har klantat till det, halleluja. Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 18:27 Blå linjen blir väl som alla andra när den förlängs söderut? Både avseende punktlighet, trängsel och välmående. Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 19:21 daniel_s skrev: TKO skrev: Inget tunnelbanesystem fungerar bättre än något annat.

Däremot fungerar en del sämre. (Felorsak “Entreprenör” – betyder det att MTR klantat till det igen?) /TKO Tunnelbana 3 fungerar helt klart bäst! Undrar varför inte den var med i jämförelsen, antagligen för att alla redan vet att den är bäst. Och Soptunna 2 är ju hur som helst den bana där man har minst anledning att vara nöjd med livet (den går ju till de oattraktiva förorterna), även om den har bra punktlighet.

Beträffande felorsakerna så är de alltså indelade i ett diagram i Entreprenör, Ban-/Signalfel, Underhållsentreprenör samt Yttre omständigheter. Så slipper ni ladda den tröga tidningssidan. “Entreprenör” behöver inte betyda att MTR har klantat till det, det räcker med att de är ansvariga enligt avtalet.

Det kan de t o m vara när det är någon annan som har klantat till det, halleluja. Här kolliderar två axiom: (a) Daniel har alltid rätt. (b) Det är alltid MTR:s fel. Vi måste därför välja – allt talar för att utsaga (a) får ge vika! filosoferar Thomas K Ohlsson Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: fredag 30 december 2005 16:41 av » måndag 25 februari 2019 22:16 Enceladus skrev: Enligt lokaltidningen Mitt i siffror från SL att röda linjen oftare drabbas av trafikstörningar än gröna linjen.

Men gröna linjens resenärer att röda linjen fungerar bättre. Vad anser forumets expertpanel? Kan det vara så att gräset alltid är grönare på andra linjer? Människors utsagor, såsom nöjd-kund-index, är ingen bra metod att använda för att förstå och bedöma sina leverantörers leverans. Lägg ned kommunerna och ersätt dem med landstinget Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 22:21 daniel_s skrev: Men om jag påstår att b), är då inte båda rätt? Då kan möjligen sfärernas harmoni återskapas – Sanningskommisionen sitter i slutet sammanträde och kommer att meddela sitt beslut genom röksignaler! Thomas K Ohlsson ständig sekreterare Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 22:23 CS skrev: Enceladus skrev: Enligt lokaltidningen Mitt i siffror från SL att röda linjen oftare drabbas av trafikstörningar än gröna linjen.

Men gröna linjens resenärer att röda linjen fungerar bättre. Vad anser forumets expertpanel? Kan det vara så att gräset alltid är grönare på andra linjer? Människors utsagor, såsom nöjd-kund-index, är ingen bra metod att använda för att förstå och bedöma sina leverantörers leverans.

Loka ord. Men åsikten delas visst inte av TF:s ledning – vare sej på tjänstemannasidan eller bland ansvariga politiker. (Eller har jag fel – det händer undantagsvis!) /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: söndag 21 augusti 2011 22:53 av » tisdag 26 februari 2019 23:22 Jag har i vart fall en åsikt om var det är minst problem, nämligen blå linje som i vart fall jag upplever som ett underverk.

Nu i 7år har jag genomfört en nästan daglig handlamatexpedition, oftast straks efter rusningstid på kvällen, På dessa år har det bara varit nämnvärda problem och förseningar vid två tillfällen, vid händelserna på Drottningatan när trafiken ställdes in helt och en gång när det var folk på spåret vilket resulterade i en timmes försening.

Några minuters försening några gånger vilket faktiskt varit lika mycket nackdel som fördel när jag ibland hunnit med ett tåg jag inte borde hunnit. Oroar mig inte för förlängningarna, Nacka blir ju undrr jord och händer något på Hagsätra kan man nog parrera (den grenen har jag f.ö bra erfarenhet från jobbresorna ) Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » lördag 02 mars 2019 10:41 Lennart Petersen skrev: Jag har i vart fall en åsikt om var det är minst problem, nämligen blå linje som i vart fall jag upplever som ett underverk.

Nu i 7år har jag genomfört en nästan daglig handlamatexpedition, oftast straks efter rusningstid på kvällen, På dessa år har det bara varit nämnvärda problem och förseningar vid två tillfällen, vid händelserna på Drottningatan när trafiken ställdes in helt och en gång när det var folk på spåret vilket resulterade i en timmes försening.

 1. Några minuters försening några gånger vilket faktiskt varit lika mycket nackdel som fördel när jag ibland hunnit med ett tåg jag inte borde hunnit.
 2. Oroar mig inte för förlängningarna, Nacka blir ju undrr jord och händer något på Hagsätra kan man nog parrera (den grenen har jag f.ö bra erfarenhet från jobbresorna ) Jämfört med de andra tunnelbanelinjerna har blå linjen bäst punktlighet, en rimlig beläggning och ungefär samma utbud.

Den goda punktligheten beror inte bara på den underjordiska miljön. Punktligheten påverkas också av beläggningen. Det är svårt att säga hur många resenärer som kommer att välja blå linjen vid Gullmarsplan, men det finns helt klart en risk för att linjen blir överbelastad.

 1. Om inte blå linjen redan har fler arbetsplatser än gröna linjen så lär den ha det i framtiden.
 2. Det är ju i den delen av staden som nya arbetsplatser etableras.
 3. Dessutom går den mycket snabbare till Fridhemsplan.
 4. Däremot får den lägre turtäthet än gröna linjen, men inte så mycket lägre att det lönar sig att välja gröna linjen till Fridhemsplan (restidsvinsten blir väl nästan 10 minuter).

Lägg därtill att Nackalinjen troligen också får hög belastning. Det kommer inte att vara samma blå linje som idag! Inlägg: Blev medlem: lördag 14 november 2009 11:48 av » lördag 02 mars 2019 10:47 Enceladus skrev: Lennart Petersen skrev: Jag har i vart fall en åsikt om var det är minst problem, nämligen blå linje som i vart fall jag upplever som ett underverk.

Nu i 7år har jag genomfört en nästan daglig handlamatexpedition, oftast straks efter rusningstid på kvällen, På dessa år har det bara varit nämnvärda problem och förseningar vid två tillfällen, vid händelserna på Drottningatan när trafiken ställdes in helt och en gång när det var folk på spåret vilket resulterade i en timmes försening.

Några minuters försening några gånger vilket faktiskt varit lika mycket nackdel som fördel när jag ibland hunnit med ett tåg jag inte borde hunnit. Oroar mig inte för förlängningarna, Nacka blir ju undrr jord och händer något på Hagsätra kan man nog parrera (den grenen har jag f.ö bra erfarenhet från jobbresorna ) Jämfört med de andra tunnelbanelinjerna har blå linjen bäst punktlighet, en rimlig beläggning och ungefär samma utbud.

 • Den goda punktligheten beror inte bara på den underjordiska miljön.
 • Punktligheten påverkas också av beläggningen.
 • Det är svårt att säga hur många resenärer som kommer att välja blå linjen vid Gullmarsplan, men det finns helt klart en risk för att linjen blir överbelastad.
 • Om inte blå linjen redan har fler arbetsplatser än gröna linjen så lär den ha det i framtiden.

Det är ju i den delen av staden som nya arbetsplatser etableras. Dessutom går den mycket snabbare till Fridhemsplan. Däremot får den lägre turtäthet än gröna linjen, men inte så mycket lägre att det lönar sig att välja gröna linjen till Fridhemsplan (restidsvinsten blir väl nästan 10 minuter).

 1. Lägg därtill att Nackalinjen troligen också får hög belastning.
 2. Det kommer inte att vara samma blå linje som idag! Just Fridhemsplan är ju inte en så stor målpunkt.
 3. De som ska mot Järvafältet eller liknande kliver förstås på blå linjen direkt, men det har ju inte så mycket med Fridhemsplan att göra.
 4. Twr – Var sak på sin plats.

Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » lördag 02 mars 2019 16:14 Enceladus skrev: Jämfört med de andra tunnelbanelinjerna har blå linjen bäst punktlighet, en rimlig beläggning och ungefär samma utbud. Den goda punktligheten beror inte bara på den underjordiska miljön.

Punktligheten påverkas också av beläggningen. Det är svårt att säga hur många resenärer som kommer att välja blå linjen vid Gullmarsplan, men det finns helt klart en risk för att linjen blir överbelastad. Om inte blå linjen redan har fler arbetsplatser än gröna linjen så lär den ha det i framtiden. Det är ju i den delen av staden som nya arbetsplatser etableras.

Dessutom går den mycket snabbare till Fridhemsplan. Däremot får den lägre turtäthet än gröna linjen, men inte så mycket lägre att det lönar sig att välja gröna linjen till Fridhemsplan (restidsvinsten blir väl nästan 10 minuter). Lägg därtill att Nackalinjen troligen också får hög belastning. Slussen-018x.jpg (120.32 KiB) Visad 3504 gånger Äfvenledes är jag väl lite tveksam om mitt diffusa ämne kommer under rätt rubrik? Men jag är alltför blyg för att starta en ny tråd. Jo, även om jag bor ute i vår just nu svinkalla skärgård, måste jag för diverse plikters utförande, begiva mig in till den stora staden.

 • Vilket innebär att det varje vecka blir ett antal resor med både “Gröna och Röda Linjenätet”.
 • Därvid har jag noterat ett antal saker där i alla fall punkt 1 är min högst personliga upplevelse.1.
 • Som uråldrig resande med våra underjordiska linjer, har jag i ryggmärgen att det oftast fungerar perfekt, snabbt och effektivt.

Självklart är jag en gnällspik – men det senaste halvåret tycker jag mig märka att det går allt ryckigare och långsammare. Idag med 7 olika enkelresor var en typisk dag då det verkade vara ideliga “tågkänningar” ( eller vad det nu heter när föraren kontinuerligt drar på och bromsar ) trots att det var minst 3 – 5 minuter efter föregående tågs avgång enligt stationsskyltningen.

Och vid tvenne resor stannade tåget flera gånger under infarten till en station innan det nått sin position. Det har här på forumet ibland diskuterats när vi når kapacitetstaket för de olika linjerna. Men samtliga resor skedde mellan klockan 10:00 – 15:00 och det kan väl knappast betraktas som högtrafiktid.

Är jag helt ensam om min upplevelse och borde dra täcket över huvudet och stanna kvar på min “Kobbe”, ? 2. Detta är dock fakta och kanske kan någon av härvarande experter förklara bakomliggande orsaker; Tiden efter den 3 september 2018 var jag utomordentligt stolt när jag på vagnarnas inre displayer och via högtalarna kunde lyssna på informationen att vid T-Centralen kunde man byta till olika T-banelinjer samt pendeltåg och ” Spårväg City “.

Sedan försvann Spårvägen ur informationsfloden för att återkomma enbart på enstaka tåg. Jag bad vår administration att söka efter anledningen, men någon förklaring kunde de inte rota fram annat än att det måste ha blivit någon miss i dataöverföringen. Nu ett halvår senare verkar det enligt min statistik vara ca 30 % av vagnparken som inte gillar Spårvagnar och beslutsamt håller inne med möjligheterna att färdas på skenor i innerstaden.

Vänliga Hälsningar / Tant Lena Inlägg: Blev medlem: tisdag 15 mars 2005 15:32 Ort: Kungliga huvudstaden av » måndag 11 mars 2019 23:47 1 skrev: Tiden efter den 3 september 2018 var jag utomordentligt stolt när jag på vagnarnas inre displayer och via högtalarna kunde lyssna på informationen att vid T-Centralen kunde man byta till olika T-banelinjer samt pendeltåg och ” Spårväg City “.

 • Sedan försvann Spårvägen ur informationsfloden för att återkomma enbart på enstaka tåg.
 • Jag bad vår administration att söka efter anledningen, men någon förklaring kunde de inte rota fram annat än att det måste ha blivit någon miss i dataöverföringen.
 • Nu ett halvår senare verkar det enligt min statistik vara ca 30 % av vagnparken som inte gillar Spårvagnar och beslutsamt håller inne med möjligheterna att färdas på skenor i innerstaden.

Utropet vid T-centralen är det gamla vanliga plus ett tillägg av “och Spårväg City”. Låter lite konstigt. Varför inte läsa in hela harangen igen, även om den är lång. Kan det vara detta som är roten till problemet med att Spårväg City inte alltid kommer med? Jag har inte tänkt på att det saknas ibland.

 1. Men det stämmer nog, för det är inte varje gång jag retar mig på att det kommer som ett extra påhäng.
 2. Och det är väl när “och Spårväg City” uteblir som jag inte regerar.
 3. Bilder från en förgången tid är alltid intressanta!) Inlägg: Blev medlem: fredag 13 september 2002 15:40 av » tisdag 12 mars 2019 13:01 Det finns väl flera olika utrop för Tce på tunnelbanan och dessa är var för sig ganska långa.

Så det var nog helt enkelt billigare att bara göra ett litet tillägg och klippa in. Att vissa vagnar inte är uppdaterade sammanhänger nog med att det är en ganska föråldrad teknik på C20, typ Eprom eller Eeprom som måste bytas/ändras på varje vagn och det blir då utspritt över en viss period före och efter större avstängningar där man ändrar utropen.

Vore ju bra om vagnarna hade SIM-kort, WiFi eller något som detta kunde programmeras över, är det på gång månntro? Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » tisdag 12 mars 2019 13:36 Trots att jag uppenbarligen börjar bli till åren kommen känns det märkligt att trafikantutropen på C20-vagnarna ligger på någon form av “fast” minne – det måste väl ha varit gammalmodigt redan då? Fast det är ju över 20 år sedan vagnarna sattes i trafik, tiden går fort.

(Vi ritade en k-sanerings/tvätthall i Nyboda när dessa vagnar höll på att sättas i trafik – de ansvariga på SL var helt lyriska över de nya fantastiska SEEETJUUGEE-tågen. Tiden går!) /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! : Forum
Visa hela svaret

Var gick Sveriges första tunnelbana?

Stockholms tunnelbana

Stockholms tunnelbana invigdes den 1 oktober 1950 i och med att sträckan Slussen – Hökarängen öppnades för trafik. Tunnelbanesystemet har sedan förlängts 29 gånger. Vid några tillfällen har dock flera sträckor öppnats samma dag. Alla dessa förlängningar finns under, En stor förlängning var öppnandet av sträckan Hötorget – Vällingby 1952. År 1957 knöts de tidigare banorna ihop till Tub 1 genom att sträckan Slussen – Hötorget öppnades för trafik. Tub 1:s delar blev i stort sett klara under åren 1950 till 1960. Därefter har dock två förlängningar gjorts: Farsta – Farsta strand (1971) och Bagarmossen – Skarpnäck (1994) Våren 1964 invigdes Tub 2 på sträckorna T-Centralen – Fruängen/Örnsberg. Denna bana har byggts ut i flera etapper under åren 1964-1978. Tb3 invigdes 1975 på sträckan T-Centralen – Hjulsta. Sedan dess har Tub 3 fått en ny gren till Akalla och förlängts till Kungsträdgården.1985 invigdes en ny gren mellan Västra Skogen och Rissne, vilket är Tub 3 sista utbyggnad.

Anledningen till att en tunnelbana började byggas i Stockholm var att trängseln på Stockholms gator hade börjat bli ett allt större problem under 1900-talets första hälft. Någonting måste göras. Bilar, bussar och spårvagnar konkurrerade starkt om gatuutrymmet.

 1. Räddningen ur detta hotande kaos var tunnelbanan.
 2. Stockholms politiker inspirerades också av att storstäder som London, Paris och New York där det redan byggts tunnelbanor.
 3. Att det behövs en tunnelbana är inte så svårt att förstå efter följande exempel.
 4. I rusningstid går 30 tunnelbanetåg åt varje håll över Skanstullsbron mellan stationerna Skanstull och Gullmarsplan, Tb1.

Om tunnelbanetågen istället skulle ersättas med buss skulle det behövas ca 450 bussar, vilket blir en buss var 8:e sekund. Om ovanstående istället skulle ersättas med bilar skulle det behövas 33 körfält bredvid varandra i vardera riktningen.1995 blev ovanstående exempel faktiskt verklighet när tunnelbanan blev avstängd p.g.a.

 • En brand. De som kom för sent till jobbet då inser snabbt vikten av tunnelbanan.
 • Redan i början av 1900-talet hade diskussioner förts i Stockholms kommunfullmäktige om byggande av en tunnelbana men det var först 1941 som beslutet togs att tunnelbanan skulle börja byggas.
 • Beslutet kom dock först efter en lång och ganska upprörd debatt.

En del dramatik förekom under planeringsstadiet efter beslutet 1941. I slutet av 1944 blev nämligen en utredning klar. Denna visade att befolkningen i Stockholm ökade snabbt och att tunnelbanan därför skulle behöva en större kapacitet. I all hast två nya mycket avgörande beslut för att öka kapaciteten:

Sträckan T-Centralen – Slussen skulle byggas 4-spårig istället för 2-spårig.

Stationernas längd skulle ökas från 6 vagnar (ca 100 m) till 8 vagnar (ca 145 m). Detta medförde att två planerade stationer på innerstadssträckan Fridhemsplan – T-Centralen togs bort från planerna.

Eftersom Stockholms tunnelbana är en så stor trafikapparat händer det naturligtvis att fel uppstår och att folk skadas. Ett vanligt fel är att tågens dörrar inte vill öppna eller stänga sig. Det händer tyvärr även att människor omkommer. Det kan vara uteliggare som är lite runda om benen och blir påkörda av tunnelbanetågen eller folk som vill ta självmord genom att kasta sig framför ett tunnelbanetåg.

Den senaste allvarligare branden inträffade natten till den 26 januari 1995 då det brann i en kabel vid station Skanstull, Branden orsakades av att vatten från högtrycksrengöring av tunnlarna hade kommit i kontakt med en kabel så att det blev kortslutning. Första gången det brann i Stockholms tunnelbana var 1953 då det var en kortslutning under en vagn.

: Stockholms tunnelbana
Visa hela svaret

Hur mycket kostar Stockholms tunnelbana?

Enkelresa utan ett SL Access kort (kort för reskassa) kostar 44 kr/person. Biljetten är giltig i 75 minuter. Enkelbiljetter kan köpas på alla tunnelbanestationer och på de flesta pendeltågsstationer. Biljett kan inte köpas ombord på buss eller spårvagn.
Visa hela svaret

Vad står MTR för?

Vad står MTR för? Det är en fråga som många ställer till oss. Såhär i Melodifestivalentider kan vi avslöja att det är en förkortning för Mello-Tåg-Räls.
Visa hela svaret

Hur många tunnelbana finns det i Madrid?

Den här artikeln har källhänvisningar, men eftersom det saknas fotnoter är det svårt att avgöra vilken uppgift som är hämtad var. (2022-12) Hjälp gärna till med att redigera artikeln, eller diskutera saken på diskussionssidan,

table>

Madrids tunnelbana Allmänt Plats Madrid Antal linjer 13 Antal hållplatser 326 Turtäthet 2-3 minuter Antal passagerare 635 miljoner/år Organisation Invigd 1919 Tekniska fakta Banlängd 293 km kilometer Matning Strömskena

Stationen Alonso Martínez på linje 4. Ett modernt tunnelbanetåg (typ 8000) på linje 8 vid stationen Colombia, Tunnelbanenätet i Madrid i Spanien invigdes år 1919 och har i dag ett linjenät som omfattar 293 km, 13 linjer, 272 stationer och 1594 tågvagnar. Madrid räknas till en av världens tio största tunnelbanesystemen både och vad gäller utsträckning och vad gäller antalet stationer.

Staden Madrid, med sina 3 miljoner invånare i staden och mer än 5 miljoner i storstadsområdet, räknas dock bara som den 50:e största bland storstäderna i världen. Tunnelbanan är för närvarande en av dem som har expanderat snabbast efter Shanghais tunnelbana, med stora utbyggnader under den senaste tioårsperioden.1995 var Madrids tunnelbana drygt 126 km lång, år 2011 har tunnelbanan 293 km.

Under 2011 transporterades 634,5 miljoner passagerare.
Visa hela svaret

Hur tar man sig lättast runt i Stockholm?

Kategorier: Reseinformation Publiceringsdatum: 14 januari 2022 Buss, tunnelbana, pendeltåg, spårvagn och färjetrafik. I Stockholm kommer du långt med kollektivtrafiken. Bolaget Storstockholms Lokaltrafik, SL, ansvarar för stadens kollektivtrafik. I den ingår tunnelbanan, bussar, pendeltåg, spårvagnar i City och i omgivningarna (tvärbanan, Roslagsbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan) samt vissa färjelinjer i Stockholms län.

Biljetterna köps på SL-center, tunnelbanespärrar, Pressbyrån, biljettautomater, via SL:s app eller via SMS. Du kan även betala direkt vid tunnelbanespärren eller när du stiger ombord en buss med ett bankomatkort. En engångsbiljett kostar 51 kronor (38 kronor om du fyller på ett SL istället) och gäller i 75 minuter.

Det går också bra att köpa ett 1-, 3- eller 30-dagarskort. Dessa ger dig fria resor över hela staden under giltighetstiden. Läs mer om biljettpriser och planera din resa på SL:s hemsida, Stockholmarna är måna om sin vackra miljö. Det har lett till att många av innerstadsbussarna går på miljövänliga bränslen som till exempel etanol.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 km järnväg?

1 m motorväg kostar i snitt 30 000 kr att lägga.1 km, 30 000 000 kr. Vet du hur mycket vår välfärd kostar?
Visa hela svaret

Hur många personer får plats i en tunnelbanevagn?

I dagens tunnelbanevagnar finns 48 sittplatser. I rusningstid kan det dock rymmas upp till 200 personer i varje vagn. Utan sittplatser räknar SL med att kunna öka antalet passagerare med upp till 15 procent.
Visa hela svaret

Hur många tunnelbana finns det i Madrid?

Den här artikeln har källhänvisningar, men eftersom det saknas fotnoter är det svårt att avgöra vilken uppgift som är hämtad var. (2022-12) Hjälp gärna till med att redigera artikeln, eller diskutera saken på diskussionssidan,

table>

Madrids tunnelbana Allmänt Plats Madrid Antal linjer 13 Antal hållplatser 326 Turtäthet 2-3 minuter Antal passagerare 635 miljoner/år Organisation Invigd 1919 Tekniska fakta Banlängd 293 km kilometer Matning Strömskena

Stationen Alonso Martínez på linje 4. Ett modernt tunnelbanetåg (typ 8000) på linje 8 vid stationen Colombia, Tunnelbanenätet i Madrid i Spanien invigdes år 1919 och har i dag ett linjenät som omfattar 293 km, 13 linjer, 272 stationer och 1594 tågvagnar. Madrid räknas till en av världens tio största tunnelbanesystemen både och vad gäller utsträckning och vad gäller antalet stationer.

Staden Madrid, med sina 3 miljoner invånare i staden och mer än 5 miljoner i storstadsområdet, räknas dock bara som den 50:e största bland storstäderna i världen. Tunnelbanan är för närvarande en av dem som har expanderat snabbast efter Shanghais tunnelbana, med stora utbyggnader under den senaste tioårsperioden.1995 var Madrids tunnelbana drygt 126 km lång, år 2011 har tunnelbanan 293 km.

Under 2011 transporterades 634,5 miljoner passagerare.
Visa hela svaret

Hur många rulltrappor finns det i Stockholm?

Antalet rulltrappor : 338 stycken vilket är ca 1/5 av Sveriges alla rulltrappor.
Visa hela svaret

Vilka städer har tunnelbanor?

Historia – Tunnelvagn (), Högertrafik tillämpas. Strålkastarna lyser även bakåt. Den första tunnelbanan är the i, numera del av tunnelbanelinjen, invigd 10 januari 1863 och ursprungligen en underjordisk gren från det omgivande järnvägsnätet. Länge användes lätt modifierade traditionella ångloksdragna tåg på Metropolitan Line.

Elektriska lok för tunneltåg introducerades först på öppnad 1890, vilket förbättrade tunnelmiljön avsevärt. Det var dock en underjordiskt borrad järnvägslinje som integrerades med tunnelbanan först 1933 och utgör idag den södra delen av tunnelbanelinjen, Världens första separata tunnelbanesystem (utan spårförbindelse med järnvägar i närheten) var lilla i som öppnades 1875.

Den är egentligen en eftersom tågen drivs av en vajer, vilket gjord att man kom ifrån rökproblemen i tunneln (ångmaskinen kunde placeras utanför). Tünel är fortfarande i drift och saknar fortfarande spårförbindelse med något av de fyra andra tunnelbanesystem som finns i,

Den första tunnelbanan med de för tunnelbanor typiska självdrivande elektriska tunnelvagnarna var som öppnade 1896. Eftersom tekniken med elektriska tåg nu var etablerad öppnades därefter i rask takt flera tunnelbanor i västerländska storstäder: (1900), (1902), (1904) och så vidare. Sedan blev det svagare tempo på grund av första världskriget.

Under mellankrigstiden började de idag stora systemen i (1927) och (1935) att byggas ut. Efter andra världskriget har tunnelbanan spridits över hela världen. Under 1960-talet påbörjades en stark tillväxt i, först i och senare i länder som och samt, Under 1970-talet inleddes också dåvarande Sovjetunionens storsatsning på nya tunnelbanesystem och i Sydamerika fick bland annat (1974), (1975) och (1983) tunnelbanor.

 • I Sovjetunionen och de sovjetinspirerade kommunistiska diktaturstaterna fick tunnelbanan ofta stor symbolisk betydelse med stora satsningar på utsmyckningar.
 • Ett extremt exempel är i, som är utsmyckad med konstverk i rent och har ett avancerat musiksystem på stationerna och ombord, men en ringa trafik.

I satsade man istället på en snabb utbyggnad och tillhör idag världens längsta, men den allra snabbaste utbyggnaden har skett i kinesiska städer som och, Det svenska begreppet tunnelbana härstammar från Tunnelbanan som var begreppet på den del av i som från år 1933 gick under jorden mellan och,

Tunnelbanan i Stockholm hade egentligen inte så mycket gemensamt med spårvägen i övrigt eftersom sträckan tillsammans med flera andra ytsträckor i, liksom flera andra europeiska städer, var byggd som så kallad, alltså byggd för att på så sikt fungera som en framtida fullskalig tunnelbana (i begreppets nuvarande betydelse).

Tågen fortsatte inte heller in på innerstadens gatunät. Trafiken bedrevs dock med spårvagn före 1 oktober 1950, då tunnelbanan konverterades för trafik med längre tåg, högre plattformar och strömskena. är hittills enda tunnelbana, godkänd som tunnelbana för trafik enligt lagen om tunnelbanor och spårvägar.
Visa hela svaret

Vilken tunnelbanelinje är bäst?

Forum Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Moderatorer:, Kategoriregler Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik,

 1. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl.
 2. Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 13:48 Enligt lokaltidningen Mitt i siffror från SL att röda linjen oftare drabbas av trafikstörningar än gröna linjen.
 3. Men gröna linjens resenärer att röda linjen fungerar bättre.
 4. Vad anser forumets expertpanel? Kan det vara så att gräset alltid är grönare på andra linjer? Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 13:54 Inget tunnelbanesystem fungerar bättre än något annat.

Däremot fungerar en del sämre. (Felorsak “Entreprenör” – betyder det att MTR klantat till det igen?) /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 15:41 Röda linjens resenärer tydligen också att gröna linjen fungerar sämre.

I alla fall de intervjuade. Enligt har röda linjen 86 procent nöjda resenärer, gröna linjen 84 procent nöjda resenärer och blå linjen 85 procent nöjda resenärer. Men enligt statistiken har röda linjen både flest inställda tåg och störst trängsel. Hur kommer det sig att resenärerna tycker annorlunda? Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 15:52 Enceladus skrev: Röda linjens resenärer tydligen också att gröna linjen fungerar sämre.

I alla fall de intervjuade. Enligt har röda linjen 86 procent nöjda resenärer, gröna linjen 84 procent nöjda resenärer och blå linjen 85 procent nöjda resenärer. Men enligt statistiken har röda linjen både flest inställda tåg och störst trängsel. Hur kommer det sig att resenärerna tycker annorlunda? Eftersom skillnaden är så liten tror jag inte vi ska dra några mer långtgående slutsatser av dessa siffror.

 • Annars kan en gissning vara att det är de gnälliga kulturisterna i Bromma, Enskede och Årsta som drar ner nöjdhetssiffrorna för TUB1.
 • /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 16:10 Lokaltidningen Mitt i har hunnit publicera en fjärde artikel i serien: Enligt färsk statistik från Trafikförvaltningen har kundnöjdheten på gröna linjen ökat till 85 procent medan kundnöjdheten på röda linjen har minskat till 83 procent.

Skillnaden är dock fortfarande väldigt liten. Cyklisten Frej Askengren : linjerna är jämbördiga! Inlägg: Blev medlem: fredag 13 september 2002 15:40 av » måndag 25 februari 2019 17:45 TKO skrev: Inget tunnelbanesystem fungerar bättre än något annat. Däremot fungerar en del sämre.

 1. Felorsak “Entreprenör” – betyder det att MTR klantat till det igen?) /TKO Tunnelbana 3 fungerar helt klart bäst! Undrar varför inte den var med i jämförelsen, antagligen för att alla redan vet att den är bäst.
 2. Och Soptunna 2 är ju hur som helst den bana där man har minst anledning att vara nöjd med livet (den går ju till de oattraktiva förorterna), även om den har bra punktlighet.

Beträffande felorsakerna så är de alltså indelade i ett diagram i Entreprenör, Ban-/Signalfel, Underhållsentreprenör samt Yttre omständigheter. Så slipper ni ladda den tröga tidningssidan. “Entreprenör” behöver inte betyda att MTR har klantat till det, det räcker med att de är ansvariga enligt avtalet.

 1. Det kan de t o m vara när det är någon annan som har klantat till det, halleluja.
 2. Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » måndag 25 februari 2019 18:27 Blå linjen blir väl som alla andra när den förlängs söderut? Både avseende punktlighet, trängsel och välmående.
 3. Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 19:21 daniel_s skrev: TKO skrev: Inget tunnelbanesystem fungerar bättre än något annat.

Däremot fungerar en del sämre. (Felorsak “Entreprenör” – betyder det att MTR klantat till det igen?) /TKO Tunnelbana 3 fungerar helt klart bäst! Undrar varför inte den var med i jämförelsen, antagligen för att alla redan vet att den är bäst. Och Soptunna 2 är ju hur som helst den bana där man har minst anledning att vara nöjd med livet (den går ju till de oattraktiva förorterna), även om den har bra punktlighet.

 1. Beträffande felorsakerna så är de alltså indelade i ett diagram i Entreprenör, Ban-/Signalfel, Underhållsentreprenör samt Yttre omständigheter.
 2. Så slipper ni ladda den tröga tidningssidan.
 3. Entreprenör” behöver inte betyda att MTR har klantat till det, det räcker med att de är ansvariga enligt avtalet.

Det kan de t o m vara när det är någon annan som har klantat till det, halleluja. Här kolliderar två axiom: (a) Daniel har alltid rätt. (b) Det är alltid MTR:s fel. Vi måste därför välja – allt talar för att utsaga (a) får ge vika! filosoferar Thomas K Ohlsson Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: fredag 30 december 2005 16:41 av » måndag 25 februari 2019 22:16 Enceladus skrev: Enligt lokaltidningen Mitt i siffror från SL att röda linjen oftare drabbas av trafikstörningar än gröna linjen.

 • Men gröna linjens resenärer att röda linjen fungerar bättre.
 • Vad anser forumets expertpanel? Kan det vara så att gräset alltid är grönare på andra linjer? Människors utsagor, såsom nöjd-kund-index, är ingen bra metod att använda för att förstå och bedöma sina leverantörers leverans.
 • Lägg ned kommunerna och ersätt dem med landstinget Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 22:21 daniel_s skrev: Men om jag påstår att b), är då inte båda rätt? Då kan möjligen sfärernas harmoni återskapas – Sanningskommisionen sitter i slutet sammanträde och kommer att meddela sitt beslut genom röksignaler! Thomas K Ohlsson ständig sekreterare Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » måndag 25 februari 2019 22:23 CS skrev: Enceladus skrev: Enligt lokaltidningen Mitt i siffror från SL att röda linjen oftare drabbas av trafikstörningar än gröna linjen.

Men gröna linjens resenärer att röda linjen fungerar bättre. Vad anser forumets expertpanel? Kan det vara så att gräset alltid är grönare på andra linjer? Människors utsagor, såsom nöjd-kund-index, är ingen bra metod att använda för att förstå och bedöma sina leverantörers leverans.

 • Loka ord.
 • Men åsikten delas visst inte av TF:s ledning – vare sej på tjänstemannasidan eller bland ansvariga politiker.
 • Eller har jag fel – det händer undantagsvis!) /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Inlägg: Blev medlem: söndag 21 augusti 2011 22:53 av » tisdag 26 februari 2019 23:22 Jag har i vart fall en åsikt om var det är minst problem, nämligen blå linje som i vart fall jag upplever som ett underverk.

Nu i 7år har jag genomfört en nästan daglig handlamatexpedition, oftast straks efter rusningstid på kvällen, På dessa år har det bara varit nämnvärda problem och förseningar vid två tillfällen, vid händelserna på Drottningatan när trafiken ställdes in helt och en gång när det var folk på spåret vilket resulterade i en timmes försening.

Några minuters försening några gånger vilket faktiskt varit lika mycket nackdel som fördel när jag ibland hunnit med ett tåg jag inte borde hunnit. Oroar mig inte för förlängningarna, Nacka blir ju undrr jord och händer något på Hagsätra kan man nog parrera (den grenen har jag f.ö bra erfarenhet från jobbresorna ) Inlägg: Blev medlem: torsdag 29 juni 2017 18:23 av » lördag 02 mars 2019 10:41 Lennart Petersen skrev: Jag har i vart fall en åsikt om var det är minst problem, nämligen blå linje som i vart fall jag upplever som ett underverk.

Nu i 7år har jag genomfört en nästan daglig handlamatexpedition, oftast straks efter rusningstid på kvällen, På dessa år har det bara varit nämnvärda problem och förseningar vid två tillfällen, vid händelserna på Drottningatan när trafiken ställdes in helt och en gång när det var folk på spåret vilket resulterade i en timmes försening.

 • Några minuters försening några gånger vilket faktiskt varit lika mycket nackdel som fördel när jag ibland hunnit med ett tåg jag inte borde hunnit.
 • Oroar mig inte för förlängningarna, Nacka blir ju undrr jord och händer något på Hagsätra kan man nog parrera (den grenen har jag f.ö bra erfarenhet från jobbresorna ) Jämfört med de andra tunnelbanelinjerna har blå linjen bäst punktlighet, en rimlig beläggning och ungefär samma utbud.

Den goda punktligheten beror inte bara på den underjordiska miljön. Punktligheten påverkas också av beläggningen. Det är svårt att säga hur många resenärer som kommer att välja blå linjen vid Gullmarsplan, men det finns helt klart en risk för att linjen blir överbelastad.

Om inte blå linjen redan har fler arbetsplatser än gröna linjen så lär den ha det i framtiden. Det är ju i den delen av staden som nya arbetsplatser etableras. Dessutom går den mycket snabbare till Fridhemsplan. Däremot får den lägre turtäthet än gröna linjen, men inte så mycket lägre att det lönar sig att välja gröna linjen till Fridhemsplan (restidsvinsten blir väl nästan 10 minuter).

Lägg därtill att Nackalinjen troligen också får hög belastning. Det kommer inte att vara samma blå linje som idag! Inlägg: Blev medlem: lördag 14 november 2009 11:48 av » lördag 02 mars 2019 10:47 Enceladus skrev: Lennart Petersen skrev: Jag har i vart fall en åsikt om var det är minst problem, nämligen blå linje som i vart fall jag upplever som ett underverk.

 • Nu i 7år har jag genomfört en nästan daglig handlamatexpedition, oftast straks efter rusningstid på kvällen,
 • På dessa år har det bara varit nämnvärda problem och förseningar vid två tillfällen, vid händelserna på Drottningatan när trafiken ställdes in helt och en gång när det var folk på spåret vilket resulterade i en timmes försening.

Några minuters försening några gånger vilket faktiskt varit lika mycket nackdel som fördel när jag ibland hunnit med ett tåg jag inte borde hunnit. Oroar mig inte för förlängningarna, Nacka blir ju undrr jord och händer något på Hagsätra kan man nog parrera (den grenen har jag f.ö bra erfarenhet från jobbresorna ) Jämfört med de andra tunnelbanelinjerna har blå linjen bäst punktlighet, en rimlig beläggning och ungefär samma utbud.

 • Den goda punktligheten beror inte bara på den underjordiska miljön.
 • Punktligheten påverkas också av beläggningen.
 • Det är svårt att säga hur många resenärer som kommer att välja blå linjen vid Gullmarsplan, men det finns helt klart en risk för att linjen blir överbelastad.
 • Om inte blå linjen redan har fler arbetsplatser än gröna linjen så lär den ha det i framtiden.

Det är ju i den delen av staden som nya arbetsplatser etableras. Dessutom går den mycket snabbare till Fridhemsplan. Däremot får den lägre turtäthet än gröna linjen, men inte så mycket lägre att det lönar sig att välja gröna linjen till Fridhemsplan (restidsvinsten blir väl nästan 10 minuter).

 • Lägg därtill att Nackalinjen troligen också får hög belastning.
 • Det kommer inte att vara samma blå linje som idag! Just Fridhemsplan är ju inte en så stor målpunkt.
 • De som ska mot Järvafältet eller liknande kliver förstås på blå linjen direkt, men det har ju inte så mycket med Fridhemsplan att göra.
 • Twr – Var sak på sin plats.

Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » lördag 02 mars 2019 16:14 Enceladus skrev: Jämfört med de andra tunnelbanelinjerna har blå linjen bäst punktlighet, en rimlig beläggning och ungefär samma utbud. Den goda punktligheten beror inte bara på den underjordiska miljön.

Punktligheten påverkas också av beläggningen. Det är svårt att säga hur många resenärer som kommer att välja blå linjen vid Gullmarsplan, men det finns helt klart en risk för att linjen blir överbelastad. Om inte blå linjen redan har fler arbetsplatser än gröna linjen så lär den ha det i framtiden. Det är ju i den delen av staden som nya arbetsplatser etableras.

Dessutom går den mycket snabbare till Fridhemsplan. Däremot får den lägre turtäthet än gröna linjen, men inte så mycket lägre att det lönar sig att välja gröna linjen till Fridhemsplan (restidsvinsten blir väl nästan 10 minuter). Lägg därtill att Nackalinjen troligen också får hög belastning. Slussen-018x.jpg (120.32 KiB) Visad 3506 gånger Äfvenledes är jag väl lite tveksam om mitt diffusa ämne kommer under rätt rubrik? Men jag är alltför blyg för att starta en ny tråd. Jo, även om jag bor ute i vår just nu svinkalla skärgård, måste jag för diverse plikters utförande, begiva mig in till den stora staden.

Vilket innebär att det varje vecka blir ett antal resor med både “Gröna och Röda Linjenätet”. Därvid har jag noterat ett antal saker där i alla fall punkt 1 är min högst personliga upplevelse.1. Som uråldrig resande med våra underjordiska linjer, har jag i ryggmärgen att det oftast fungerar perfekt, snabbt och effektivt.

Självklart är jag en gnällspik – men det senaste halvåret tycker jag mig märka att det går allt ryckigare och långsammare. Idag med 7 olika enkelresor var en typisk dag då det verkade vara ideliga “tågkänningar” ( eller vad det nu heter när föraren kontinuerligt drar på och bromsar ) trots att det var minst 3 – 5 minuter efter föregående tågs avgång enligt stationsskyltningen.

 • Och vid tvenne resor stannade tåget flera gånger under infarten till en station innan det nått sin position.
 • Det har här på forumet ibland diskuterats när vi når kapacitetstaket för de olika linjerna.
 • Men samtliga resor skedde mellan klockan 10:00 – 15:00 och det kan väl knappast betraktas som högtrafiktid.

Är jag helt ensam om min upplevelse och borde dra täcket över huvudet och stanna kvar på min “Kobbe”, ? 2. Detta är dock fakta och kanske kan någon av härvarande experter förklara bakomliggande orsaker; Tiden efter den 3 september 2018 var jag utomordentligt stolt när jag på vagnarnas inre displayer och via högtalarna kunde lyssna på informationen att vid T-Centralen kunde man byta till olika T-banelinjer samt pendeltåg och ” Spårväg City “.

 1. Sedan försvann Spårvägen ur informationsfloden för att återkomma enbart på enstaka tåg.
 2. Jag bad vår administration att söka efter anledningen, men någon förklaring kunde de inte rota fram annat än att det måste ha blivit någon miss i dataöverföringen.
 3. Nu ett halvår senare verkar det enligt min statistik vara ca 30 % av vagnparken som inte gillar Spårvagnar och beslutsamt håller inne med möjligheterna att färdas på skenor i innerstaden.

Vänliga Hälsningar / Tant Lena Inlägg: Blev medlem: tisdag 15 mars 2005 15:32 Ort: Kungliga huvudstaden av » måndag 11 mars 2019 23:47 1 skrev: Tiden efter den 3 september 2018 var jag utomordentligt stolt när jag på vagnarnas inre displayer och via högtalarna kunde lyssna på informationen att vid T-Centralen kunde man byta till olika T-banelinjer samt pendeltåg och ” Spårväg City “.

Sedan försvann Spårvägen ur informationsfloden för att återkomma enbart på enstaka tåg. Jag bad vår administration att söka efter anledningen, men någon förklaring kunde de inte rota fram annat än att det måste ha blivit någon miss i dataöverföringen. Nu ett halvår senare verkar det enligt min statistik vara ca 30 % av vagnparken som inte gillar Spårvagnar och beslutsamt håller inne med möjligheterna att färdas på skenor i innerstaden.

Utropet vid T-centralen är det gamla vanliga plus ett tillägg av “och Spårväg City”. Låter lite konstigt. Varför inte läsa in hela harangen igen, även om den är lång. Kan det vara detta som är roten till problemet med att Spårväg City inte alltid kommer med? Jag har inte tänkt på att det saknas ibland.

 • Men det stämmer nog, för det är inte varje gång jag retar mig på att det kommer som ett extra påhäng.
 • Och det är väl när “och Spårväg City” uteblir som jag inte regerar.
 • Bilder från en förgången tid är alltid intressanta!) Inlägg: Blev medlem: fredag 13 september 2002 15:40 av » tisdag 12 mars 2019 13:01 Det finns väl flera olika utrop för Tce på tunnelbanan och dessa är var för sig ganska långa.

Så det var nog helt enkelt billigare att bara göra ett litet tillägg och klippa in. Att vissa vagnar inte är uppdaterade sammanhänger nog med att det är en ganska föråldrad teknik på C20, typ Eprom eller Eeprom som måste bytas/ändras på varje vagn och det blir då utspritt över en viss period före och efter större avstängningar där man ändrar utropen.

Vore ju bra om vagnarna hade SIM-kort, WiFi eller något som detta kunde programmeras över, är det på gång månntro? Inlägg: Blev medlem: torsdag 05 september 2002 12:29 Ort: Årsta av » tisdag 12 mars 2019 13:36 Trots att jag uppenbarligen börjar bli till åren kommen känns det märkligt att trafikantutropen på C20-vagnarna ligger på någon form av “fast” minne – det måste väl ha varit gammalmodigt redan då? Fast det är ju över 20 år sedan vagnarna sattes i trafik, tiden går fort.

(Vi ritade en k-sanerings/tvätthall i Nyboda när dessa vagnar höll på att sättas i trafik – de ansvariga på SL var helt lyriska över de nya fantastiska SEEETJUUGEE-tågen. Tiden går!) /TKO Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! : Forum
Visa hela svaret