Hur Få Lägenhet I Stockholm?

Hur Få Lägenhet I Stockholm
Stockholms stad förmedlar lediga hyresrätter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen. För dig som är student, äldre eller har särskilda behov finns särskilda bostäder. Som bostadssökande söker du själv aktivt bland de annonserade bostäderna på Bostadsförmedlingens webbplats.

 1. Vem som blir erbjuden bostaden baseras på kötid.
 2. Bostadsförmedlingen samarbetar med både privata och kommunala fastighetsägare.
 3. Bostadsförmedlingens webbplats På uppdrag av Stockholms stad handlägger Bostadsförmedlingen ansökningar gällande förtur till bostad inom staden och förmedlar lägenheter till beviljade förturer.

Förtur till bostad inom Stockholms stad, Bostadsförmedlingens webbplats
Visa hela svaret

Är det mer värt att köpa eller hyra lägenhet?

11.4.2022 15:38:45 CEST | Heymedia Dela Är det bättre att köpa eller hyra? Det är en fråga som spelar en stor roll för de som är på bostadsmarknaden. Annonce Naturligtvis vill du bo så billigt som möjligt, men under tiden stiger både bostads- och hyrespriserna. Vilket är det bästa valet för din personliga situation? Generellt sett brukar man säga att det är bättre att köpa om flytten är väldigt långsiktig medan hyra brukar vara det bästa valet.
Visa hela svaret

Hur mycket hyra har man råd med?

Minst halva inkomsten krävs 16 februari 2017 kl 14:18 Uppdaterad 16 februari 2017 kl 14:33 Norrbotten Unga i Norrbotten måste lägga minst halva sin inkomst för att bo i en nybyggd etta. Många får därför svårt att inleda sin bostadskarriär. Det visar Hem & Hyras undersökning. Hur Få Lägenhet I Stockholm Hyresgäster i Sverige betalar 28 procent av sin lön i hyra. Men för nyproducerade lägenheter får medelinkomsttagaren betala betydligt större andel av lönen. Bostadsbristen har fått fart på byggandet. I Umeå har Bostaden nyligen färdigställt 335 lägenheter.

Lulebo 160 lägenheter, Skebo 74 lägenheter och Kirunabostäder 11 lägenheter. Men det är svårt att hålla nere byggkostnader och hyrorna är högre än vad många har råd med. – Jag tycker att 25 procent av inkomsten är ett bra riktmått för hur mycket man max ska behöva lägga på hyra, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Statistiska centralbyråns rapport i december om boendekostnader visar att hushåll som hyr lägger störst andel av sin inkomst på boendet jämfört med bostadsrätts- och villaägare.28 procent av inkomsten jämfört med 20 och 15 procent. – Det är inte alls rättvist, anser Linder.

Varför ska en hyresgäst betala mest? I norra Sverige måste unga lägga minst halva sin inkomst om de vill bo i en nybyggd etta. I Umeå kan inte ens två unga dela på en nybyggd etta. Är det inte ett misslyckande att väldigt många unga i Umeå inte har en möjlighet att flytta till en egen bostad? – Jag tycker att det kommunala bostadsbolaget Bostaden tidigare varit duktiga på att bygga billigt.

Men sedan har byggkostnaderna stigit kraftigt, säger Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S). Politiska styrmedel är inte det som främst behövs menar Hans Lindberg. Byggbranschen måste agera: – Byggkostnaderna måste pressas och det kan aktörerna göra. En sak som utan tvekan är viktig är att industrialisera byggandet, säger han.

 1. Tiden på byggplatsen är den dyraste delen.
 2. Ommer färdigbyggda delar som bara monteras, minskar den tiden kraftigt.
 3. Och kostnaderna sjunker rejält.
 4. Det är ett stort bekymmer för hela bostadsmarknaden.
 5. Och de unga drabbas hårt.
 6. Läs också Tydliga klyftor Hem & Hyra har jämfört medelinkomster i Umeå, Skellefteå, Luleå och Kiruna med nyproduktionshyror.
You might be interested:  Vilken Kanal Spelar Luleå Hockey På Ikväll?

Undersökningen visar att unga inte ens skulle ha råd, även om de öronmärker halva inkomsten till hyra. Samma gäller för äldre personer. I Umeå är klyftorna tydligast mellan inkomst och hyra för en ny etta. – Dessutom stiger även hyrorna i gamla hus i takt med att de renoveras, säger Marie Linder.

Investeringsstödet som infördes 2016 är bra, tycker hon, men förordar fortsatt debatt för att pressa kostnaderna ytterligare. – Ju mer pengar hyresgäster lägger på boendet, desto mindre har de kvar att spendera, vilket drabbar hela samhällsekonomin, säger Marie Linder. Bor hemma 20-åriga Julia Burström har lagt alla tankar på ett eget boende på is.

Det finns helt enkelt ingen ekonomisk möjlighet att skaffa det första egna boendet. Det innebär att hon bor kvar i föräldrahemmet på Hertsön i Luleå. – Det är ju inte så att vi inte kommer överens. Och jag är ganska hemkär. så det fungerar ju, säger Julia Burström. Hur Få Lägenhet I Stockholm Men med en låg inkomst och för tillfället utan fast jobb är det svårt, för att inte säga omöjligt att över huvud taget tänka tanken. Men tankarna på att inleda bostadskarriären finns: – Ja, det är klart. En etta eller tvåa vore bra att börja med, säger Julia Burström.

– Sedan om det blir familjebildning är ju en större lägenhet aktuell. Eller kanske ett hus. Det återstår ju att se och oavsett vilket tror jag att det är lättast att skaffa det första boendet tillsammans med någon annan. Julias framtid är inte spikad. Hon är bra på språk och funderar på att läsa till lärare, med språkinriktning.

Beroende på var det går att läsa, kommer också boendet att formas. – Det beror ju på var jag kan plugga. Får jag möjligheten att läsa i Luleå, kan jag bor kvar hemma, säger hon. För som synes i grafiken här ovan, är inte ens två löner en garanti för att unga ska ha råd att hyra en liten nybyggd lägenhet.
Visa hela svaret

Hur mycket måste man bo i sin hyresrätt?

Behöver jag söka tillstånd för att ha en inneboende? – För att hyra ut till en inneboende krävs inget tillstånd från din hyresvärd så länge du själv bor i lägenheten. Du måste använda lägenheten i “beaktansvärd utsträckning”. Det vill säga att lägenheten är din permanenta bostad alternativt att det är ett nödvändigt bostadkomplement i samband med arbete eller studier.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en lägenhet i månaden?

Variationer över året – Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren, skillnaden är större om du använder el för uppvärmning. I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se den förbrukning som fakturerats det senaste året.

I tabellen nedan kan du se hur elanvändningen normalt kan variera per månad, med varierande elkostnader som följd. Hur just dina kostnader kommer att förändras över året beror på hur fördelningen mellan fasta och rörliga priskomponenter ser ut för dig och de vanor du har som påverkar din energianvändning.

För små lägenheter är den fasta kostnaden (abonnemangsavgiften för elnätsavgiften och elhandelsavtal) en så stor del av elkostnaden att månadsavgiften inte varierar så mycket från månad till månad. En genomsnittlig månadskostnad är därför ca 450 kr/månad för mindre lägenheter.

Månad Normal elkostnad för större lägenhet
Januari 1668
Februari 1436
Mars 1436
April 1203
Maj 718
Juni 485
Juli 349
Augusti 349
September 601
Oktober 951
November 1203
December 1552
You might be interested:  När Börjar Skolan I Landskrona?

Visa hela svaret

Har inte råd att köpa lägenhet?

Orättvis och ojämlik bostadsmarknad för landets unga – föräldrar är räddningen – men inte för alla Dagligen rapporteras det om de ungas bostadssituation, deras möjlighet eller icke möjlighet att flytta hemifrån, oavsett om det gäller att bo i hyresrätt eller i eget ägt boende.

Utmaningarna är minst lika många oavsett boendeslag.26 procent av landets 18-30 åringar bor fortfarande hemma. Skälet uppges främst bero på ekonomiska orsaker, antingen för att man vill spara pengar eller helt enkelt inte har råd att flytta. Samtidigt uppger majoriteten av landets 18-30-åringar som inte äger sitt boende att de inte har råd att köpa en bostad idag, men drömmen kan ändå bli av tack vare hjälp från föräldrar.

Det visar Fastighetsmäklarförbundets undersökning i åldersgruppen 18-30 år som genomförts av Kantar Sifo. Av landets 18-30 åringar som fortfarande bor kvar hemma svarar 20 procent att de inte har råd att flytta, 25 procent att de sparar för att ha råd att flytta och 21 procent att de inte ser någon anledning att flytta.

 1. Hela 62 procent av de i undersökningen som inte äger sitt boende svarar att de inte skulle ha råd att köpa en bostad givet dagens ekonomiska förutsättningar.
 2. Samtidigt svarar 50 procent att de har möjlighet att få ekonomisk hjälp av sina föräldrar, dock svarar hela 33 procent att de inte har möjlighet till att få ekonomisk hjälp.

På frågan vad som skulle underlätta för de som ej äger sin bostad i dag att kunna köpa en bostad svarar 35 procent att kraven på en kontantinsats är det som skulle underlätta mest, följt av att ta bort amorteringskravet (15 procent) och ta bort bankernas krav om kalkylränta (15 procent).

Det råder en klar obalans, orättvis, ojämlik och diskriminerande situation på bostadsmarknaden för landets unga. Visserligen uppger många i vår undersökning att de kan få hjälp ekonomiskt av sina föräldrar, men vad gör den stora grupp av unga som inte har den möjligheten? Det måste vara en självklarhet för alla att ha någonstans att bo. Det ska inte vara meningen att man som ung ska behöva oroa sig för att inte ha någonstans att bo, som 26 procent i vår undersökning uppger. Och det ska heller inte vara meningen att man ska behöva förlita sig och gå med mössan i hand till sina föräldrar. Det är dags för förändring och jag tror att vi framöver kommer få se många fler kreativa förslag på lösningar för att råd bot på detta. Lösningar som öppnar upp för en mer jämlik bostadsmarknad, en som har plats för alla, säger Jenny Stenberg, vd FMF Fastighetsmäklarförbundet.

Totalt sett har 18-30 åringarnas ekonomiska möjlighet att köpa bostad ökat det senaste året uppger 48 procent i undersökningen. Vidare när landets 18-30-åringar får ranka vad som är viktigast för dem när det gäller den nuvarande eller framtida bostaden hamnar pendlingsavståndet på första plats (35 procent) följt av boendekostnaden (20 procent) och närheten till bra kommunikationer (15 procent).

Det är positivt att de unga känner att de har bättre ekonomi i dag än för ett år sedan för att kunna köpa bostad. Det visar att vi har en stark ekonomi och att det finns arbeten, men tröskeln är ändå fortsatt hög för att kunna köpa bostad med alla krav som ställs. Att få ihop sin vardag är viktigt även för de yngre. Här handlar det mycket om livspussel. Oavsett om du är ung eller äldre så vill du inte ha för långt att åka vare sig till skola eller jobb. Fritiden ska inte ägnas åt annat än att pendla. Därför kanske jag trodde att närhet till kommunikationer skulle hamna högre upp, för det hänger ju, avslutar Jenny Stenberg.

You might be interested:  Var Kan Man Scanna I Stockholm?

Undersökningen: Unga och boende Hur bor du i dag? (BAS: Alla 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Hemma hos förälder/föräldrar 26%
Egen hyresrätt 27 %
Egen bostadsrätt 22 %
Egen villa 9 %
Andrahandslägenhet 5%
Studentlägenhet 9 %
Annat 3 %
Tveksam/Vet ej 0%

Vilken är anledningen till att du inte flyttat hemifrån? (BAS: Bor fortfarande hemma hos förälder/föräldrar, 271 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Har inte råd att flytta 20%
Ser ingen anledning till att flytta 21 %
Får inga bolån 0 %
Sparar pengar för att ha råd att flytta 25%
Bekvämt att bo hemma 7 %
Annat 26 %
Vet ej 0%

Om du skulle köpa bostad i dag, har du möjlighet att få ekonomisk hjälp? (BAS: Äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller egen villa, 695 respondenter). Flervalsfråga.

Svarsalternativ Totalt
Ja, av mina föräldrar 50%
Ja, av släktingar 9%
Ja, av vänner 1 %
Annat 5%
Nej 33%
Vet ej 13 %

Vad av följande skulle underlätta för dig för att kunna köpa bostad? (Bas: äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller villa, 695 respondenter) Flervalsfråga.

Svarsalternativ Totalt
Ta bort bolånetaket 9 %
Ta bort krav om kontantinsats (minst 15%) 35 %
Ta bort amorteringskravet 15 %
Att bankerna tar bort krav om kalkylränta, d vs att man ska klara av en avsevärt högre ränta i framtiden 15%
Ta bort samtliga kreditrestriktioner och övriga krav 4 %
Annat 13 %
Vet ej 40 %

Skulle du kunna köpa bostad i dag givet dina ekonomiska förutsättningar?( BAS: Äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller egen villa, 695 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Ja 27%
Nej 62%
Tveksam/vet ej 12 %

Vad av följande oroar du dig mest över? (BAS: Alla, 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Att inte ha någonstans att bo 26%
Att inte kunna ta drömjobbet för att jag inte har någonstans att bo 15 %
Att inte kunna studera var jag vill och det jag vill 11 %
Annat 34 %
Vet ej 14%

Vilket är viktigast för dig när det gäller din bostad eller din första egna bostad? (BAS: Alla, 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Låg boendekostnad 20%
Närhet till affärer etc 3 %
Närhet till bra kommunikationer 15 %
Inte för långt pendlingsavstånd till jobb och/eller skola 35%
Bostadsytan 6 %
Att det finns garage 1 %
Att jag äger bostaden 10 %
Annat 6 %
Vet ej 2%

Har din ekonomiska möjlighet att köpa bostad ökat eller minskat det senaste året? (BAS: Alla, 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Ökat 48%
Oförändrat 34 %
Minskat 15 %
Vet ej 3%

Om undersökningen Unga och Boende Fastighetsmäklarförbundet och Kantar Sifo har ställt frågor till män och kvinnor i åldersgruppen 18-30 år om deras boende. Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Fastighetsmäklarförbundet under perioden 29 maj – 4 juni 2019.
Visa hela svaret

Finns det lediga lägenheter i Stockholm?

1 RUM 2 RUM 3 RUM 4 RUM 5+ RUM – Lägenheter Hyresvärdar Önskar hyra Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Stockholm. Du kan fritt söka bland de 1018 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill söka bostad hos. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss kan du se lediga bostäder från flera hyresvärdar i Stockholm.
Visa hela svaret