Hur Betalas Vägtull I Stockholm?

Hur Betalas Vägtull I Stockholm
Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

 • autogiro.
 • e-avi (e-faktura)
 • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
 • digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda).

Visa hela svaret

Var betalar man trängselskatt i Stockholm?

Betala trängselskatt via bankgiro Trängselskatt kan betalas via bankgiro på bank, via Internetbank eller med bankernas kuverttjänster. Varje månad får du en avi från Transportstyrelsen med föregående kalendermånads passager och belopp (skattebeslut) att betala. Varje månads skattebeslut ska betalas var för sig.
Visa hela svaret

Hur vet man om man ska betala vägtull?

Du kan på egen hand logga in och se dina skattebeslut i vår e-tjänst för trängselskatt. Det är även möjligt att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0771-29 29 29 (öppet vardagar kl.9:00-16:00) eller använda vårat kontaktformulär.
Visa hela svaret

Kan man Swisha trängselskatt?

Betalning av trängselskatt – Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

autogiro e-avi (e-faktura) bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut) digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda )

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt,
Visa hela svaret

Vilka tider är det tullavgift i Stockholm?

Stockholm Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong.

dag före långfredagendag före Kristi himmelsfärdsdagdag före alla helgons dagdag före första maj (om dagen infaller på en vardag), ochdag före nationaldagen (om dagen infaller på en vardag).

Under juli månad tas det inte ut trängselskatt, förutom för de fem första vardagarna i den månaden. Trängselskatten är säsongsanpassad, så att skattenivån varierar under året. Högsäsongen är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november.
Visa hela svaret

Vem betalar man trängselskatt till?

Betalning – Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten. Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor. Bilen får inte användas om det finns obetald trängselskatt och tilläggsavgift som uppgår till mer än 5 000 kr och det har gått minst sex månader från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kr senast skulle ha betalats.

Trängselskatt – Stockholms infrastruktur del 4

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats. Det gäller även om obetald skatt/avgift avser tidigare ägare.
Visa hela svaret

När är trängselskatten gratis?

2022 – Utöver lördag och söndag samt juli månad (förutom de fem första vardagarna), så är följande dagar befriade från trängselskatt under 2022:

5-6 januari 15 april 18 april 26 maj 6 juni 24 juni under juli månad ska ingen skatt tas ut förutom de fem första vardagarna utom lördag i den månaden (de fem första vardagarna som trängselskatt tas ut är fredag 1 juli, måndag 4 juli, tisdag 5 juli, onsdag 6 juli och torsdag 7 juli).26 december

Hade du nytta av informationen på den här sidan? Tack för att du lämnade ett omdöme! Senast ändrad Senast uppdaterad: 2022-01-01, kl 01:00 : Dagar då trängselskatt inte tas ut i Stockholm
Visa hela svaret

Hur betalar man Norsk vägtull?

Vägtullavgifter, på norska bompeng, är vanligt förekommande och alla fordon oavsett ursprung debiteras. Betalstationerna är helautomatiska och det går inte att betala på plats. Läs mer om vägtullavgifter och alternativ för betalning på AutoPASS hemsida(opens in a new tab).
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Universitet Hösten 2021 Umeå?

Vilka vägar är avgiftsbelagda?

Autovias är avgiftfria, Autopistas (A och AP- vägar) är avgiftsbelagda.
Visa hela svaret

Hur kan man undvika trängselskatt?

Publicerad 14 okt 2015 kl 11.17 Registreringsskyltarna manipuleras med tejp, täcks över – och döljs med en specialtillverkad “keps”. Med sina fräcka knep smiter tusentals bilförare varje år undan trängelskatten i Göteborg. – Man kan förvånas över det engagemang som folk kan uppbringa för det här, säger Mikael Andersson på Trafikverket.

 1. Snart tre år har gått sedan trängselskatten infördes i Göteborg den första januari 2013.
 2. Betalstationerna, som har varit ett ständigt diskussionsämne i staden, har gjort att en hel del skattepengar kommit in – men också att bilisterna fått utlopp för sin kreativitet.
 3. För sätten att slippa undan betalning, de är många.

Transportstyrelsen har sammanställt en lista på de vanligaste knepen. Etta på den: att tejpa på skylten. Som när ett F på bara några sekunder blir till ett E. Andra påfundiga sätt för att lura kamerorna är att dölja skylten med en så kallad “keps” och att sätta på en plastfilm för att blända linsen.
Visa hela svaret

Är skatten betald på min bil?

Se hur mycket skatt du ska betala – Använd dig av e-tjänsten Fordonets skulder för att se hur mycket skatt du ska betala för ditt eller dina fordon. Om du har skatt som ska betalas, så visas OCR-nummer och bankgiro-nummer i tjänsten. Fordonets skulder
Visa hela svaret

Vart betalar man vägskatt?

Fordon med registrerad leasing – För fordon som i vägtrafikregistret har leasing registrerat är det leasinggivaren som äger fordonet. Men brukaren anses vara registrerad ägare och ansvarar därför för fordons- och trängselskatt, avgifter, parkeringsanmärkning och trafikförsäkring.

Brukare är alltid den som leasar av leasingbolaget/givaren. Bokföringsdagen är den dag då pengarna bokförs på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Tänk på att bokföringsdagen inte är samma dag som pengarna dras från ditt konto, utan det är den dag då din betalningsförmedlare (din bank eller posten) bokför pengarna på Transportstyrelsens konto.

Observera därför att du när du betalar måste ta hänsyn till att överföringen tar en viss tid innan den är genomförd, beroende på din betalningsförmedlare. Vill du veta mer om detta? Då bör du kontakta din bank eller posten. Om du betalar dina räkningar genom att skicka in ett gireringskuvert, är det också viktigt att du tänker på den tid det tar för posten att vidarebefordra kuvertet.

 • Om skatten betalas för sent påförs dessutom på minst 100 kronor.
 • Fordonet får heller inte användas om det finns tidigare obetald fordonsskatt från de två senaste skatteåren.
 • Ett fordon kan också ha på grund av obetald trängselskatt, infrastrukturavgift eller felparkeringsavgifter.
 • För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst,

Du kan anmäla hos din internetbank att du i fortsättningen vill få fordonsskatteavin elektroniskt – (e-faktura). Transportstyrelsen skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig. Du kan även som privatperson eller företagare E-avi och autogiro för fordonsskatt gäller bara för ordinarie fordonsskatt.

 • Via bankgiro 5051-6822, om din avi gäller ett fordon.
 • Via bankgiro 5051-6863, om du har begärt en avi för flera fordon (ett debiteringssammandrag).

Vid betalning ska alltid OCR-eller referensnummer anges, Ska du betala flera debiteringar? Då måste du betala var och en med tillhörande OCR-nummer. (Du kan inte lägga ihop belopp och betala på samma OCR-nummer.)
Visa hela svaret

Hur räknar man ut tullavgift?

Tullvärde – För att ta reda på hur hög tullen blir på en vara behöver du räkna fram varans tullvärde. Tullvärdet är varans pris, plus frakt- och försäkringskostnader, inklusive kostnader för lastning, lossning och hantering fram till EU:s gräns. Tullsatserna varierar mellan 0 och 20 procent, men det förekommer även högre tullsatser för vissa varor. Läs mer om tullvärde.
Visa hela svaret

Vad menas med vägtullar?

Infrastrukturavgift – broavgift – Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.
Visa hela svaret

You might be interested:  I Vilket Län Ligger Jönköping?

Får man dra av trängselskatt i deklarationen?

Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad, inklusive trängselskatt. Det kan dock vara en bedömningsfråga om just din verksamhet kräver utgifter för trängselskatt. Kontrollera med Skatteverket!
Visa hela svaret

Kan man dra av tullavgift?

Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad, inklusive trängselskatt. Det kan dock vara en bedömningsfråga om just din verksamhet kräver utgifter för trängselskatt. Kontrollera med Skatteverket!
Visa hela svaret

Är det trängselskatt till Lidingö?

Lidingö är en ö som ligger nord-ost om Stockholm. Du kan komma till Lidingö genom att köra genom delar av Stockholm eller genom Norra länkens tunnlar. Den fasta förbindelsen till Stockholm är Lidingöbron, en 997 meter lång bro som går mellan Ropsten i Stockholm och Torsvik på Lidingö.

Bron invigdes den 24 oktober 1971. Kommer du söder ifrån via E 4:an från Essingeleden och ska mot Värtan, Lidingö eller E20, ligg då i den fil som heter E20 och 277 och som har en symbol för färja. Norra länkens tunnel börjar ungefär i höjd med Solnabron. De två filerna till höger leder till Lidingö. Kommer du norr ifrån på E4:an når du också Lidingö genom Norra länkens tunnlar.

När du är i höjd med Haga Norra lägg dig då i mittfilen. Trafiken i de två vänsterfilerna går mot Essingeleden, medan mittfilen, som har en symbol för färja och vägarna E20 och 277 till Lidingö, leder fram till en avtagsfil på vänster sida som leder ner i tunneln.

 • Efter cirka fem minuters körning är du vid Lidingöbron.
 • Från Arlanda flyplats är det cirka 40 kilometer till Lidingö.
 • Ommer du från norr på E 18 kör du förbi Naturhistoriska Riksmuseet (som du då har på vänster sida) och i höjd med Universitetet finns Norra länkens nedfart till Lidingö.
 • Ligg i vänsterfilen och kör genom tunneln till Lidingö.

Efter några minuter är du vid Lidingöbron. Maxhastigheten på bron är 70 km i timmen. De flesta tror att det är minimihastigheten. Från bron kan du köra av åt tre håll. Den högra filen går till norra delen av ön (Sticklinge, Näset, Kyrkviken, Rudboda, Bosön, Elfvik), den mittersta är bäst om du vill åka (snett upp till höger) genom centrum (Torsvik, Herserud).

Den mittersta liksom den vänstra filen går till södra delen av ön (Baggeby, Bodal, Mosstorp, Gångsätra, Larsberg, Skärsätra, Högberga, Brevik, Käppala, Gåshaga) men leder också till Centrum och Herserud. Det är bra skyltat. Länkar till två webbkameror som visar det aktuella läget för Lidingötrafiken. Dels en riktad mot Lidingöbrons a vfart till Ropsten (vänster sida) och påfart till Lidingö, och dels en bild åt andra hållet, mot Lidingövägen med påfarten till Lidingöbron (till vänster) och vägen mot Norra länken respektive Stockholm till höger.

Länk till Trafiken i Stockholmsområdet. Trängselskatt Under 2006 genomfördes en försöksperiod och vid valet 2006 ville de boende i Stockholm ha skatten kvar. Trots att invånarna i kranskommunerna till stor del röstade emot, beslutade riksdagen den 20 juni 2007 att införa skatten och den 1 augusti 2007 återinfördes trängselskatten i Stockholm.

 • Skatten tas ut av alla som åker in eller ut från Stockholm med svenskregistrerad bensindriven bil (ej bussar över 14 ton, motorcyklar, diplomatregistrerade bilar, handikappfordon och utryckningsfordon) och ska betalas varje gång en av de 20 s.k.
 • Betalstationerna passeras.
 • Varje passage mellan klockan 06.00 och 18.29 på vardagar är skattebelagd.

Skatten tas inte ut helgdagar, dag före vissa helgdagar eller under de tre sista veckorna i juli månad. Från 1 januari 2015 ska även utländska fordon betala trängselskatt. Så, alla fordon som passerar en betalstation måste nu betala trängselskatt oavsett nationalitet.

Den som kör i Norra länkens tunnlar behöver inte (än så länge) betala trängselskatt. Skatten varierar beroende på tidpunkten som betalstationen passeras. Läs mer på denna länk till Trafikverket. Avsikten med arrangemanget är att minska trängseln i Stockholm, innanför tullarna. Bilar som enbart körs innanför tullarna i Stockholm betalar ingen skatt.

Bilister som bor i Stockholm och lämnar Stockholms innerstad (och alltså minskar den s.k. trängseln) får däremot betala. Från den 7 september 2015 är den s.k. Lidingöregeln avskaffad. Alla som ska till eller från Lidingö får nu betala trängselskatt, såvida de inte åker via Norra länken norr eller söder ut.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Inträde Och Åkband På Gröna Lund?

Är det trängselskatt till Lidingö?

Lidingö är en ö som ligger nord-ost om Stockholm. Du kan komma till Lidingö genom att köra genom delar av Stockholm eller genom Norra länkens tunnlar. Den fasta förbindelsen till Stockholm är Lidingöbron, en 997 meter lång bro som går mellan Ropsten i Stockholm och Torsvik på Lidingö.

Bron invigdes den 24 oktober 1971. Kommer du söder ifrån via E 4:an från Essingeleden och ska mot Värtan, Lidingö eller E20, ligg då i den fil som heter E20 och 277 och som har en symbol för färja. Norra länkens tunnel börjar ungefär i höjd med Solnabron. De två filerna till höger leder till Lidingö. Kommer du norr ifrån på E4:an når du också Lidingö genom Norra länkens tunnlar.

När du är i höjd med Haga Norra lägg dig då i mittfilen. Trafiken i de två vänsterfilerna går mot Essingeleden, medan mittfilen, som har en symbol för färja och vägarna E20 och 277 till Lidingö, leder fram till en avtagsfil på vänster sida som leder ner i tunneln.

Efter cirka fem minuters körning är du vid Lidingöbron. Från Arlanda flyplats är det cirka 40 kilometer till Lidingö. Kommer du från norr på E 18 kör du förbi Naturhistoriska Riksmuseet (som du då har på vänster sida) och i höjd med Universitetet finns Norra länkens nedfart till Lidingö. Ligg i vänsterfilen och kör genom tunneln till Lidingö.

Efter några minuter är du vid Lidingöbron. Maxhastigheten på bron är 70 km i timmen. De flesta tror att det är minimihastigheten. Från bron kan du köra av åt tre håll. Den högra filen går till norra delen av ön (Sticklinge, Näset, Kyrkviken, Rudboda, Bosön, Elfvik), den mittersta är bäst om du vill åka (snett upp till höger) genom centrum (Torsvik, Herserud).

 1. Den mittersta liksom den vänstra filen går till södra delen av ön (Baggeby, Bodal, Mosstorp, Gångsätra, Larsberg, Skärsätra, Högberga, Brevik, Käppala, Gåshaga) men leder också till Centrum och Herserud.
 2. Det är bra skyltat.
 3. Länkar till två webbkameror som visar det aktuella läget för Lidingötrafiken.
 4. Dels en riktad mot Lidingöbrons a vfart till Ropsten (vänster sida) och påfart till Lidingö, och dels en bild åt andra hållet, mot Lidingövägen med påfarten till Lidingöbron (till vänster) och vägen mot Norra länken respektive Stockholm till höger.

Länk till Trafiken i Stockholmsområdet. Trängselskatt Under 2006 genomfördes en försöksperiod och vid valet 2006 ville de boende i Stockholm ha skatten kvar. Trots att invånarna i kranskommunerna till stor del röstade emot, beslutade riksdagen den 20 juni 2007 att införa skatten och den 1 augusti 2007 återinfördes trängselskatten i Stockholm.

 1. Skatten tas ut av alla som åker in eller ut från Stockholm med svenskregistrerad bensindriven bil (ej bussar över 14 ton, motorcyklar, diplomatregistrerade bilar, handikappfordon och utryckningsfordon) och ska betalas varje gång en av de 20 s.k.
 2. Betalstationerna passeras.
 3. Varje passage mellan klockan 06.00 och 18.29 på vardagar är skattebelagd.

Skatten tas inte ut helgdagar, dag före vissa helgdagar eller under de tre sista veckorna i juli månad. Från 1 januari 2015 ska även utländska fordon betala trängselskatt. Så, alla fordon som passerar en betalstation måste nu betala trängselskatt oavsett nationalitet.

Den som kör i Norra länkens tunnlar behöver inte (än så länge) betala trängselskatt. Skatten varierar beroende på tidpunkten som betalstationen passeras. Läs mer på denna länk till Trafikverket. Avsikten med arrangemanget är att minska trängseln i Stockholm, innanför tullarna. Bilar som enbart körs innanför tullarna i Stockholm betalar ingen skatt.

Bilister som bor i Stockholm och lämnar Stockholms innerstad (och alltså minskar den s.k. trängseln) får däremot betala. Från den 7 september 2015 är den s.k. Lidingöregeln avskaffad. Alla som ska till eller från Lidingö får nu betala trängselskatt, såvida de inte åker via Norra länken norr eller söder ut.
Visa hela svaret

Hur gör man autogiro för trängselskatt?

Du som privatperson (och enskild firma) kan endast anmäla autogiro via din internetbank. När du väljer att teckna ett nytt autogiro i din internetbank; ange Transportstyrelsen när du söker på mottagare. Du kan sedan välja för vilken skatt eller avgift du vill anmäla autogiro.
Visa hela svaret

Hur mycket drar Stockholm in på trängselskatt?

Antal passager per månad 2022

Månad Antal dagar med trängselskatt Maxtaxa
April 19 5,5 %
Maj 21 5,4 %
Juni 20 5,3 %
Juli 5 5,7 %

Visa hela svaret