Vilket Vaccin I Kalmar Län?

Vilket Vaccin I Kalmar Län
Påfyllnadsdos 5 eller 6 –

 1. En ytterligare påfyllnadsdos erbjuds till alla som är födda 1957 eller tidigare eller har hemtjänst/hemsjukvård eller bor på särskilt boende samt alla personer som är 18 år eller äldre och tillhör,
 2. Då vissa patientgrupp har tre doser i sitt grundskydd (immunsupprimerade patienter) kan det innebära att de får upp till så många som sex doser.
 3. Vid frågor går det bra att höra av sig till,

Innan du bokar tid för vaccination

 • Tänk på att du själv måste säkerställa att det har gått rätt intervall mellan dina doser innan du bokar en tid för vaccination. I ovan stycke kan du läsa mer om hur lång tid det ska ha passerat mellan de olika doserna.
 • Om du är minderårig krävs generellt ett samtycke som är påskrivet av din(a) vårdnadshavare. I undantagsfall kan en mognadsbedömning göras för att du ska få vaccinera dig utan samtycke. Blanketten finns även översatt till,,, och,
 • Bokningen kräver ingen inloggning, så du kan ta hjälp av någon annan för att boka.
 • Om du har skyddade personuppgifter ska du inte boka din tid online, ring i stället din hälsocentral. Från och med den 1 september kan få hjälp att boka en tid för vaccination.
 • Om du vid tidigare vaccination eller allergisk reaktion haft en så kraftig reaktion att du behövt akut sjukhusvård ska du inte boka en tid online. Istället uppmanas du att kontakta din hälsocentral för rådgivning och tidsbokning.
 • Om du äter Waran ska du också boka en tid för blodprov en vecka innan din vaccination. (PK ska vara under 3,0 för att vaccin ska kunna ges.)

Tiderna fylls på löpande. Ett tips är att titta efter en tid på närliggande mottagningar om du inte hittar en vaccinationstid på din mottagning. För att minska risken för smittspridning ska alla som vill vaccinera sig boka en tid för detta. Vid vaccinationstillfället, tänk på att:

 • Ha din legitimation med dig. Om du är personal, så ska du även ha tjänstelegitimation, anställningskontrakt eller motsvarande med dig som styrker din anställning.
 • Komma i nära anslutning till din tid för att minska trängsel och håll avstånd till andra i lokalen.
 • Ha kläder som gör överarmen lättillgänglig.
 • Ät och drick innan du kommer för din vaccination.

Här kan du se en film med ljud och text på svenska om hur du går tillväga för att boka en tid för vaccination mot covid-19. Caroline Richardsson, 1177 Vårdguidens webbredaktion, Region Kalmar län : Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län
Visa hela svaret

Contents

You might be interested:  Vilken Kvinnlig Löpare Vann Stockholm Maraton 2008?

Får alla moderna som tredje dos?

Publicerat 01 oktober 2021 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som får påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 vaccineras med en halv dos när det gäller mRNA-vaccinet från Moderna, Spikevax. Modernas vaccin innehåller mer verksam substans, mRNA, än Pfizers vaccin, vilket kan ge en mer kraftfull påverkan på immunförsvaret.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna i Sverige att ge en halv dos av Modernas vaccin till dem som vaccineras med påfyllnadsdos: personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård eller hemtjänst beslutad av kommunen samt alla som är 80 år och äldre. Vaccinet från Pfizer/BioNTech, Comirnaty, kan ges i hel dos också när det ges som påfyllnad.

Personer som rekommenderas extrados på grund av nedsatt immunförsvar rekommenderas att få en hel dos av antingen Comirnaty eller Spikevax. Generellt är immunsvaret inte lika starkt hos dessa personer vid vaccination och därmed ses ingen ökad risk för biverkningar.
Visa hela svaret

Varför får man ont i armen av Moderna?

Vaccination mot covid-19 Vilket Vaccin I Kalmar Län Du får vaccinet med en spruta i armen. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om 1177.se. Delta gärna i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Dina svar hjälper oss att bli bättre.

 • Undersökningen tar några minuter att genomföra.
 • Dina svar är anonyma.
 • Tack för att du deltar.

Det är din region som ansvarar för vaccinationen. Välj region högst upp på sidan för att få mer information om vad som gäller där du är. Du behöver inte betala för vaccination mot covid-19. Du bestämmer själv om du ska vaccinera dig. Hur gör jag för att få vaccinera mig? Alla personer som har fyllt 18 år kan vaccinera sig.

 • En del barn kan också få vaccin mot covid-19.
 • Även kan vaccinera dig gratis.
 • Det gäller även dig som studerar eller arbetar i Sverige utan att vara svensk medborgare.
 • Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.
 • Så här går vaccinationen till Du får vaccinet med en spruta i armen.
 • Du får stanna kvar 15 minuter när du har fått din spruta.

Det är för att se att du mår bra. Ta alla de sprutor som du kan få. Då får du ett bra skydd mot covid-19. Du får sprutorna vid olika tillfällen. Det finns en längre text om hur många sprutor olika personer kan få: Fråga vårdpersonalen om du undrar något om din vaccination.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk? Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller känner dig sjuk. Vänta tills du mår bra igen. Du kan få ont i armen, ont i huvudet och bli trött det första dygnet efter vaccinationen. Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna. Det kallas biverkningar och är vanligt.

Biverkningarna brukar försvinna inom några dagar.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Ska Man Bo I Malmö?

Hur många doser vaccin för att resa?

Ska du resa utomlands i vår, och har bara tagit två doser av vaccin mot covid-19? Då kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos (dos tre) för att kunna resa. Efter vaccinationen är det också bra om du hämtar ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se Om du har fått en påfyllnadsdos behöver du ladda ned ett nytt vaccinationsbevis för att få ett uppdaterat bevis. I samband med den nationella vaccinationsveckan lyfter E-hälsomyndigheten fram resor som ett bra skäl till att vaccinera sig. När du har vaccinerat dig mot covid-19 med två doser är din vaccination bara giltig i 270 dagar, enligt ett EU-beslut.

Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och att det därför krävs en påfyllnadsdos. Det betyder också att när du tagit din påfyllnadsdos så behöver du förnya ditt vaccinationsbevis – om du vill kunna använda det vid resor. Har du inte vaccinerat dig alls eller bara tagit en dos, så är det hög tid att boka vaccination.

Håll utkik på 1177.se efter var och när du kan vaccinera dig. Regionerna har god kapacitet att vaccinera.
Visa hela svaret

Hur bokar man vaccination Kalmar län?

Start / Dags att boka influensavaccination Pressmeddelande 2022-10-28 Tisdagen 1 november öppnar bokningen för vaccination mot årets säsongsinfluensa för dem som tillhör en riskgrupp. Bokning till regionens hälsocentraler sker digitalt via 1177.se. E-tjänsten kräver inte inloggning med e-legitimation, så den som behöver kan ta hjälp av anhöriga och närstående för att boka en tid.

personer 65 år och äldre, gravida efter graviditetsvecka 12, vuxna och barn från sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma, andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder),kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus, tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling,

hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

För dem som ingår i en riskgrupp är vaccinationen kostnadsfri. Allmänheten erbjuds vaccination i december till en kostnad på 160 kronor. – I år är det särskilt viktigt att många vaccinerar sig mot säsongsinfluensan, då vi ser en ökad risk för hög smittspridning.

Immuniteten hos befolkning antas vara låg eftersom vi har haft lindriga säsonger senaste åren, säger smittskyddsläkare Arsene Nzobandora. Vaccinet som upphandlats innehåller den sammansättning WHO rekommenderat inför säsongen och antalet doser uppskattas vara tillräckliga till alla som behöver. Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

Personer som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende kommer att få ett förstärkt influensavaccin. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa att vaccinera sig.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Nattklubbar Finns Det I Stockholm?

När får man biverkningar av vaccin Covid?

Du kan också känna dig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt efter vaccination mot covid-19. Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.
Visa hela svaret

Kan man få ont i armen efter vaccination?

Text från faktablad till vårdnadshavare: – De flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver bara vila den dagen man känner av detta. Man kan också få ont i armen där sprutan gavs.

 1. Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga.
 2. Men om man mår dåligt och får symtom man inte känner igen efter vaccinationen, är det viktigt att söka vård.
 3. En mycket sällsynt biverkan efter vaccinationen mot covid-19 är inflammation av hjärtmuskeln.
 4. Då kan man få ont i bröstet och svårt att andas.

Men det är vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusin­fektioner, till exempel om man får sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19. Om ditt barn mår dåligt kan du ringa 1177 Vårdguiden för att få råd och vägledning.
Visa hela svaret

Kan man visa positivt efter Covid vaccin?

Kan vaccinet ge ett positivt provsvar när jag testar mig för pågående covid-19? Kan vaccinet ge ett positivt provsvar när jag testar mig för pågående covid-19? Nej. Ett positivt provsvar betyder att du har en pågående infektion av covid-19. Provet påverkas inte av vaccinationen.
Visa hela svaret

När får man sin fjärde dos?

Motiverat med fjärde dos till fler – – Målet är precis som tidigare att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19. Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom ökar med åldern. För personer som är 65 år och äldre närmar det sig nu fyra månader sedan den föregående vaccindosen, och vaccinets skyddseffekt avtar med tiden. Den andra påfyllnadsdosen bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället.

För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.
Visa hela svaret