Vilken Vårdcentral Tillhör Jag Halmstad?

Vilken Vårdcentral Tillhör Jag Halmstad
Så här väljer du –

Välj vårdcentral genom att logga in på 1177.se. Ditt val slår igenom på en gång. Om du har barn under 13 år kan du som förälder välja vårdcentral för dem via din egen inloggning. Om den person som ska välja vårdcentral inte har tillgång till internet går det att välja vårdcentral med en blankett. Blanketten postas eller lämnas till vårdcentralen som man väljer (ladda ner valblanketten i pdf-format) Om du vill välja en vårdcentral i Halland men är folkbokförd i en annan region så kan du inte välja genom att logga in här på 1177 utan måste använda valblanketten (ladda ner valblanketten i pdf-format)

Visa hela svaret

Kan jag välja läkare på vårdcentral?

Vad kan informationen handla om? – Du ska bland annat få följande information om din vård:

Du ska få information om din hälsa. Du ska få veta vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Du ska få veta vilka som finns. Du ska få veta när du kan förvänta dig att få vård. Du ska få information så att du förstår syftet med behandlingen och vården. Du ska få veta vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns. Du ska få veta hur eftervården går till om du behöver sådan. Du ska få veta vilka metoder det finns för att förebygga sjukdom eller skada. Du ska av få veta mer om att eller i Schweiz.

Ibland kan det vara dina som behöver få information om din vård. På grund av kan närstående bara bli informerade om du själv är med vid besöket eller har gett ditt tillstånd. Du får den vård du behöver även om du inte kan ge ditt samtycke, till exempel om du har blivit medvetslös.

I filmen får du träffa Karin som vill sluta med sin epilepsimedicin. Hon är orolig för hur den påverkar henne på lång sikt. Läkaren lyssnar och berättar om vad det skulle innebära. Då kan Karin ta ett genomtänkt beslut om sina läkemedel. Välja öppenvård i hela landet Öppenvård kallas all vård när du inte läggs in på en vårdavdelning.

Du ska få information om vilken vård din region kan erbjuda och om du kan få vården i en annan region. Du kan alltid själv, Det betyder att du kan välja en vårdcentral eller en öppen specialistvårdsmottagning för undersökning eller behandling. Exempel på öppen specialistvård är operation av, katarakt.

Det har ingen betydelse om vårdgivaren är offentlig eller privat så länge vården är finansierad av regionen. kallas för listning. Men du har alltid möjlighet att få vård på vilken vårdcentral du vill i hela Sverige. På en vårdcentral kan du även välja en fast läkarkontakt. För att ska gälla måste du vara listad på den vårdcentral där du söker vård.

Du kan också välja högspecialiserad öppenvård vid ett regionsjukhus i en annan region. Högspecialiserad vård ges bara på vissa sjukhus till exempel vid uppföljning av en cancerbehandling.
Visa hela svaret

Hur många vårdcentraler finns det i Halland?

Det finns 48 vårdcentraler i Halland.
Visa hela svaret

Vilken vårdcentral tillhör jag Örebro?

Välj vårdcentral, Örebro län Innehållet gäller Örebro län Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på, det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet, det kallas för att lista sig. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region.

 • Region Örebro läns vårdcentraler Alla länets vårdcentraler har specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, laboratorieverksamhet, barnhälsovård, barnmorskemottagning, psykosocial kompetens samt sjukgymnast.
 • Det kan också finnas läkare med annan specialistkompetens än allmänmedicin.
 • Alla vårdcentraler har tillgång till dietist och medicinsk fotvård i respektive länsdel.

Region Örebro län godkänner och följer upp alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval utifrån god kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet. Du når Hälsovalsenheten på telefon 019-602 16 00, texttelefon 019-670 25 27 eller genom att skicka för beställning av valblankett.

OBS! Endast administrativa frågor om val av vårdcentral.I frågor som gäller ditt hälsotillstånd kontakta 1177 eller din vårdcentral. Du kan vända dig till vilken vårdcentral du vill. Du kan välja en vårdcentral som Region Örebro driver eller en som drivs privat på uppdrag av Region Örebro län. Du kan boka tid genom att ringa till vårdcentralen.

Om du är folkbokförd i Örebro län kan du boka tid till vissa vårdcentraler via, Där kan du av- och omboka tid vid samtliga vårdcentraler i Region Örebro län samt beställa recept. Du kan söka vård på en annan vårdcentral än den du är listad vid, besök hos barnmorska, sjukgymnast eller kurator.

För planerad vård kan du dock bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad om vårdcentralen har begränsade möjligheter att ta emot dig. Listad på vårdcentral i Region Örebro län Alla som bor i Örebro län är listade på en vårdcentral, vanligen den som ligger närmast bostaden. Är du nöjd med var du är listad behöver du inte göra något.

Om du är osäker på vilken vårdcentral du är listad vid kan du kontakta närmaste vårdcentral eller gå in på 1177.se och logga in i e-tjänsten. Du kan också kontakta Hälsovalsenheten telefon 019-602 16 00, texttelefon 019-670 25 27 eller, OBS! Endast administrativa frågor om val av vårdcentral.

I frågor som gäller ditt hälsotillstånd kontakta 1177 eller din vårdcentral. Om du vill byta vårdcentral kan du lista om dig. Du kan byta vårdcentral via e-tjänst på 1177.se (om du är folkbokförd i länet) eller använda och på länets vårdcentraler. Du kan när som helst lista om dig. Omval får göras högst två gånger under en period om ett år.

Det är inte möjligt att lista sig på en specifik läkare, du kan bara välja vårdcentral. Men många vårdcentraler tillämpar även listning på läkare. Du kan därför vända dig till en vårdcentral för förfrågan och framföra önskemål om särskild läkare. Det är inte möjligt att lista sig hos Läkargruppen eller Österpraktiken.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem som vill byta vårdcentral lista om sig. För barn som är under 18 år krävs vårdnadshavarens underskrift när valet sker via blankett. I e-tjänst på 1177.se kan val av vårdcentral göras via ombud (vårdnadshavare) upp till 12 år. Barn över 13 år behöver ha egen inloggning.

Läs mer om, Olika medlemmar i en familj kan vara listade på olika vårdcentraler. För en person som är svårt sjuk kan val av vårdcentral göras genom ombud. Valet sker då genom att blanketten för byte av vårdcentral fylls i. Vid undertecknandet ska det framgå att valet skett genom ombud, exempelvis en god man eller släkting.

Gör en notering om detta vid underskriften. För barn där föräldrarna har gemensam vårdnad rekommenderas att båda skriver under blanketten för val av vårdcentral. För barn som har föräldrar med delad vårdnad får föräldrarna komma överens om var barnet ska vara listat. Det är alltid möjligt att söka vård vid vilken vårdcentral som helst vid akut sjukdom eller skada.

För barn är det alltid kostnadsfritt oavsett vilken vårdcentral barnet söker.
Visa hela svaret

Måste man gå till den vårdcentral man är listad på?

Videobesök? – Ofta kan du också chatta eller ha videobesök med din vårdcentral. Kolla med din mottagning vilka alternativ som de erbjuder. N är det gäller den regionägda vården finns det till exempel sådana möjlighet i appen Alltid öppet. Om att “lista sig” på en vårdcentral I Stockholms län kan du själv välja vilken vårdcentral du vill vara listad på.

 1. Den vårdcentral som du väljer får en grundersättning från Region Stockholm för varje listad patient.
 2. Det får de även om du inte besöker dem på ett tag.
 3. Vårdcentralen använder pengarna för att kunna planera sin verksamhet och till exempel ha rätt bemanning.
 4. För dig som patient kan det vara en trygghet att träffa någon som redan känner till din sjukdomshistoria.

Viktigt att känna till:

 • Det finns inga krav på att vara listad för att få vård. Du som har valt att inte lista dig har alltid rätt att få vård.
 • Om du behöver akut hjälp, kan du få den på vilken vårdcentral som helst, även om du är listad på en annan mottagning. Du behöver alltså inte lista om dig. Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad, alternativt be att få lista om dig.
 • Har du omfattande medicinska behov som kräver närhet till en vårdcentral? Då kan du i vissa fall lista dig vid den mottagning som ligger närmast din bostad, även om den har kö. Kontakta då mottagningen som gör en bedömning av ditt medicinska behov.
 • Om du har basal hemsjukvård kan du kontakta den vårdcentral som utför dessa tjänster, och be om att bli listad där. Har mottagningen en listningskö kan du få förtur.

Så listar och avlistar du dig Du kan kontakta vilken vårdcentral som helst för att lista dig där. Du kan också önska att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper. Du väljer under rubriken Vårdval Valet är personligt, därför behöver varje familjemedlem anmälas.

 • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
 • Om du inte kan logga in kan du fylla i en valblankett och lämna till vårdcentralen: (fylls i av vårdnadshavare)

Visa hela svaret

Kan en vårdcentral neka vård?

Rätt till personlig integritet inom hälso- och sjukvården – Hälso- och sjukvården ska bygga på ditt självbestämmande och din integritet. Vård och behandling ska utformas i samråd med dig som är patient. Du har alltid rätt att säga nej till erbjuden vård och behandling, så länge det inte är fråga om tvångsvård.
Visa hela svaret

Får inte komma till vårdcentralen?

Rätt till vård hos annan vårdgivare – Om vårdenheten där personen sökt vård inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska personen informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.
Visa hela svaret

Kan man prata med läkare?

Chatta med vården

 1. Du är här:

Innehållet gäller Västmanland Var du än bor i Västmanland kan du få råd om vård i chatten. Du få svara på några förberedande frågor om dina besvär. Utifrån dina svar slussas du sedan vidare till råd om egenvård eller vidare till att chatta med sjuksköterska. Sjuksköterskan kan vid behov boka in dig på ett videomöte med läkare.

 1. Du loggar in med BankID och väljer “Avgiftsfri rådgivning”.
 2. Du väljer om ditt ärende gäller dig själv eller ditt barn.
 3. Du börjar beskriva ditt problem med egna ord. Utifrån ditt problem, får du svara på ett antal följdfrågor.
 4. En första automatisk bedömning görs. Beroende på bedömningen får du fortsätta chatta med en sjuksköterska, egenvårdsråd eller uppmaning att ringa 112.
 5. Om du får egenvårdsråd och har frågor, kan du välja att gå vidare till chatt med sjuksköterska.
 6. Sjuksköterskan gör ytterligare bedömning av dina besvär och hjälper dig med råd eller guidar dig till rätt vård.
 7. Om du vill kan sjuksköterskan starta ett röstsamtal eller videosamtal om det behös för en bättre bedömning av dina besvär. / Vid behov kan sjuksköterskan starta ett röstsamtal eller videosamtal med dig om det krävs för en bättre bedömning av dina besvär.
 8. När chatten/besöket är avslutat får du möjlighet att lämna ett betyg på hjälpen du fick.

Du kan alltid logga in i tjänsten igen om du vill se dina avslutade ärenden och läsa de råd du fick. Chatten med sjuksköterskor är öppen alla dagar mellan klockan 8-22. Du kan skicka din fråga även efter kl 22 men vi svarar först nästkommande dag. Blir du sämre medan du väntar ring telefonnummer 1177 för råd. Du kan använda tjänsten både från dator, mobil och surfplatta.

 • För att använda tjänsten behöver du webbläsaren Safari för iPhone/iPad och Chrome för Android eller dator. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av webbläsare och operativsystem för att tjänsten ska fungera optimalt.
 • För att kunna identifiera dig behöver du ett BankID och svenskt personnummer. BankID skaffar du via din bank.
 • För bokat videomöte behöver du ladda mer appen Min hälsa på din mobiltelefon.
 • Tjänsten erbjuds som ett alternativ till 1177 på telefon. Om du får tekniska problem som gör att du inte kan använda chatten hänvisar vi dig att ringa till 1177 istället.
You might be interested:  Var Finns Skyddsrum I Malmö?

Caroline Sönnerlid, Region Västmanland Pia Stark, Enhetschef, Region Västmanland : Chatta med vården
Visa hela svaret

Kan man vara skriven på två vårdcentraler?

Välja vårdmottagning Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Filmen handlar om dina möjligheter att välja öppenvård i hela landet. Det kan finnas olika skäl till att välja en viss vårdcentral eller läkarmottagning. Du kan till exempel vilja gå till en som ligger nära hemmet eller jobbet. Den kan också ha personal som talar eller ger information på ett språk som du förstår.

Öppenvård som du kan välja Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter:

vårdcentral barnavårdscentral barnmorskemottagning ungdomsmottagning mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva, Det avgörs av remissreglerna i regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård. Läs mer i kapitlet Information från regionerna. Du kan kontakta många mottagningar genom att, Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider.

 1. Det är vanligt att mottagningar också erbjuder,
 2. Då ser och pratar du med exempelvis en läkare eller barnmorska genom din dator, telefon eller surfplatta.
 3. Vissa regioner har också egna appar eller digitala plattformar för att du ska kunna kontakta vården.
 4. Du kan till exempel boka videomöte eller få råd av en sjuksköterska via en chatt.

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka, Där kan du få behandling för många olika typer av besvär och sjukdomar. Du som behöver specialiserad vård ska bli hänvisad till rätt typ av mottagning. Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans.

Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Att lista sig på en vårdcentral Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. I vissa regioner listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat.

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral.
Visa hela svaret

Är privata vårdcentraler bättre?

Av landets 100 mest uppskattade vårdcentraler drivs 72 i privat regi Vilken Vårdcentral Tillhör Jag Halmstad 19 april 2018 Privatdrivna vårdcentraler får högre kvalitetsbetyg av patienterna. Framför allt är patienterna mer nöjda med kontinuiteten vid de privata mottagningarna. Av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är 72 privat drivna. Resultaten står sig mellan åren.

De privat drivna vårdcentralerna är högt uppskattade av patienterna och patienterna upplever att kvaliteten är något högre i den privat drivna primärvården än i den landstingsdrivna. Störst är skillnaderna när det gäller kontinuitet, där de privat drivna vårdcentralerna får högre kvalitetsbetyg. Patienterna hos de privata vårdcentralerna får i högre utsträckning träffa den läkare de förväntade sig och samma läkare vid sina besök.Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät.

Vårdföretagarnas analys är den sjunde i ordningen och resultaten står sig över åren. – Sjukvård är för väljarna en av de viktigaste valfrågorna och undersökningen visar att de privat drivna vårdcentralerna har en självklar roll att fylla. I ett politiskt klimat präglat av förslag om vinsttak finns behov att visa hur uppskattade de privat drivna vårdcentralerna är av sina patienter, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.
Visa hela svaret

Vad händer när man byter vårdcentral?

Oavsett anledning kan du när som helst välja att byta, och det kan du göra hur många gånger du vill. Du byter enkelt genom att lista dig på en ny vårdcentral. Då försvinner automatiskt listningen från den vårdcentral som du gått hos tidigare.
Visa hela svaret

Vad kostar ett besök på Capio?

Vanliga frågor Specialistkliniker

 • Vanliga frågor Specialist

Besök hos oss kostar 250 kronor för dig mellan 18 och 84 år. Detta gäller oavsett om du bokar själv eller blir kallad via remiss. Är du under 18 år eller 85 år eller äldre är besöket kostnadsfritt. Senast 24 timmar innan ditt bokade besök. Observera att detta gäller även vid sjukdom samt vård av sjukt barn.

Detta gäller även dig som har frikort samt avgiftsbefriade. Ja, på mottagningen arbetar både manliga och kvinnliga gynekologer. Nej, ingen remiss behövs för att komma till en gynekolog hos oss. Ja, men ej om cellprov ska tas eller om mikroskopisk undersökning (så kallad kolposkopi) ska utföras. För utredning av oönskad barnlöshet och upprepade missfall hänvisar vi till IVF-klinik.

Halmstad Sweden | Halmstad city center

Nej, vi hänvisar till bröstmottagning eller vårdcentral. Nej, har du inga symptom hänvisar vi till sex- och samlevnadsklinik samt barnmorskemottagningar. För vanliga cellprov hänvisar vi till screeningsverksamheter på barnmorskemottagningar. Utöver detta tas det enbart på medicinsk indikation.

 • Det är alltså gynekologen som avgör om cellprov behöver tas under besöket.
 • En gynekolog bedömer varje enskild remiss och i vissa fall är det en fördel att vänta med undersökning då kroppen själv kan läka ut viruset.
 • Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter.

Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

 • I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 • Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 • Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 1. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 2. Personuppgiftsansvarig: Capio Specialistcenter AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 3. Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Nej, barn får inte följa med in på mottagningen. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar gravida att endast genomgå ultraljudsundersökningar när det finns ett medicinskt syfte. Absolut! Det finns möjlighet att köpa printade eller digitala foton efter undersökningen.

 • I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 • Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 • Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 1. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 2. Personuppgiftsansvarig: Capio Ultraljudsbarnmorskorna, Rosterigränd 12, 117 61 Stockholm
 3. Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Våra läkare bedömer alla remisser som kommer till oss och prioriterar efter vårdbehov. De som behöver snabb vård kan vi hjälpa snabbt. De som läkaren bedömer inte är i behov av snabb vård, kan få vänta längre. Operation kan vi erbjuda inom vårdgarantin på 90 dagar.

 1. Du får ett brev hem med din läkartid.
 2. Du kan ringa till oss dygnet runt och lämna återbud på,
 3. Du måste av- eller omboka senast 24 timmar innan besöket, annars får du en faktura.
 4. Frikort gäller ej.
 5. Ja, öron näsa hals har remisstvång.
 6. Remissen ska komma från din vårdcentral, barnavårdscentral, skolhälsovård, logoped, företagshälsovård, audionomer eller andra specialister.

Nej, vi tar inte emot egenremisser. Remissen måste komma från en vårdgivare. Har du varit patient hos oss och önskar ett förnyat recept kan du skicka en förfrågan med hjälp av, När du väl har loggat in på 1177, glöm inte att lägga till vår mottagning genom att trycka på “Hitta och lägg till” Har du varit hos oss och etsat i näsan vill vi helst inte etsa samma kärl förrän om en månad.

Blöder det fortfarande från samma näsborre flera veckor efter behandling, ring oss för att boka in en ny tid. Glöm inte att fukta näsan ofta med olja, flera gånger om dagen. Prova gärna att sova med en bomullstuss indränkt i olja i den näsborre som blöder, tre dagar i rad. På så vis får den näsborren vila och det behandlade kärlet och slemhinnan blir återfuktad, vilket ökar chansen till läkning.

Om ditt barn har fått rör hos oss och det rinner från örat så börja med de receptbelagda droppar som er läkare skrivit ut. Börja behandla det örat som rinner. Vid fortsatta besvär trots droppbehandling, kan du kontakta oss för att boka en tid. Nej,vi provar inte ut hörapparater eller andra hörhjälpmedel utan hänvisar dig som har detta behov till en mottagning för hörapparatanpassning.

 • I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 • Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 • Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 1. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 2. Personuppgiftsansvarig: Capio Specialistcenter AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 3. Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Ja, det går att utnyttja privat vårdförsäkring om du söker för bråck, skopier, anala besvär, borttagning av lipom, aterom eller nageltrångsbesvär. Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du vill komma till oss. Gällande viktoperationer kan det vara svårt att få ersättning via en privat vårdförsäkring, men kontakta ditt försäkringsbolag och fråga.

 • Nej, tyvärr har vi inga avtal med landstingen idag.
 • Våra kirurger har stor erfarenhet av både konventionell och titthålskirurgi.
 • Skulle en operation mot förmodan inte kunna genomföras med titthål slutförs operationen med konventionell teknik.
 • Risken för att detta ska ske är dock mycket liten.
 • Fetma är definierat som en sjukdom med ett BMI över 30.

Det finns vetenskapligt stöd för att en operation är den långsiktigt mest effektiva behandlingen för fetmapatienter. För patienter med enbart övervikt (BMI 25-30) kan vi hjälpa till med dietistrådgivning. Sleeve gastrectomy är, som gastric bypass, en effektiv överviktsoperation.

 • Till skillnad mot gastric bypass rör man vid sleeve Gastrectomy inte tarmarna och bibehåller magtarmkanalens normala hormonsystem.
 • Risken för tarmvred och utvecklingen av en näringsbrist är därför minimerade.
 • Våra erfarenheter och resultat av mer än 3500 sleeve-operationer talar för att metoden är ett mycket effektivt hjälpmedel.

Läs mer om respektive, Vi på Capio CFTK har utfört överviktsoperation som sleeve gastrectomy och gastric bypass sedan år 2007. Sedan dess har vi hjälp över 5 500 patienter till ett hälsosammare liv med ökad livskvalitet som följd. En överviktsoperation är ett verktyg där det krävs en stor livsstilsförändring för att få ett hälsosamt och bestående resultat.

 • Om tidigare kost- och motionsvanor inte ändras kan viktuppgång förekomma efter operation.
 • När du opereras hos oss får du support från vår dietist och sjuksköterska i två år för att underlätta din livsstilsförändring.
 • Du får även hjälpmedel som en handbok skriven av CFTK:s dietist samt den klinikanpassade appen Baribuddy.
You might be interested:  När Stänger Gröna Lund För Säsongen?

Vid en konventionell operation arbetar man nära många nervgrenar i ljumsken. Cirka var tjugonde patient drabbas då av långvariga, i värsta fall, livslånga smärtor. Vid en titthålsoperation, speciellt med den teknik som används hos oss, undviker man denna risk.

 1. Vi använder så kallad TEP-teknik utan mekanisk nätfixation).
 2. Ja, det är en av de stora fördelarna med en titthålsoperation för ljumskbråck.
 3. Efter en viktoperation rekommenderas sjukskrivning i ca fyra veckor.
 4. För gärna en dialog med din läkare.
 5. Vid en okomplicerad laparoskopisk ljumskbråcksoperation går patienten i regel hem samma dag eller dagen efter.

Beroende på patientens yrke kan man ibland vara i behov av upp till en veckas sjukskrivning. I de flesta fall dock räcker det för patienten att vara hemma en-två dagar. Bortsett från extrema belastningar (situps och liknande) kan man återuppta sina vanliga dagliga aktiviteter så gott som omgående.

 1. Gällande övriga ingrepp hos oss, för gärna en dialog med din behandlande läkare.
 2. Som vårdgivare i Sverige finns en lagstadgad skyldighet att ha en Patientförsäkring.
 3. För privatbetalande patienter har Capio tecknat sin Patientförsäkring hos Moderna.
 4. Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning.

När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

 • Här anmäler du patientskada hos Moderna: Du kan också kontakta Moderna på tel: och via e-post:
 • OBS! Om du vill anmäla en skada som inträffat före 1/5 2021, ska du anmäla den till
 • Om du inte är privatbetalande patient anmäler du skadan till Patientförsäkringen,

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till, Om en godkänd läkemedelsskada konstaterats kan du ha rätt till ersättning. Du betalar samma avgifter som inom Region Halland i övrigt. Aktuella patientavgifter hittar du på, Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter.

 1. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 2. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 3. Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 • Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 • Personuppgiftsansvarig: Capio Ätstörningscenter AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 • Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Ja du får ha samsjuklighet. Men du behöver vara stabil, depression och ångest får inte vara hindrande. Fram tills du är inkluderad i rehabiliteringsprogrammet är primärvården ansvarig för din sjukskrivning. Därefter tar vi över den medicinska bedömningen för en sjukskrivning och planering tillbaka till arbete, skola eller studier.

 • Vardagliga åtaganden, så som hushållssysslor
 • Arbetslivet, så som att möjliggöra återgång
 • Den emotionella regleringen
 • Den fysiska funktionen
 • Den kognitiva funktionen
 • Hälsa och livskvalitet
 • Förändrad upplevelse av sitt tillstånd

Du väljer ett rehabiliteringsprogram i samråd med det bedömningsteam som är utvalt för dig, men vi försöker komplettera behandlingen med interventioner som är hjälpsamma för både smärta och utmattningssymtom. KBT i grupp är något annat än gruppterapi, mer som utbildning och lärande.

 1. Du väljer själv hur aktivt deltagande du är.
 2. Många gånger är det värdefullt att få höra om hur andra i samma situation har det och hur de löser sina hemuppgifter.
 3. Om du är orolig så prata med psykologen i bedömningsfasen och/eller inför gruppstart.
 4. Ja, du ingår i samma grupp med vissa undantag för Mindfulness, Tillämpad avslappning och Medi Yoga.

Grupperna innehåller max 8 st deltagare. Forskning pekar på att om en person ska få ett bra utfall av rehabiliteringen behöver man inkludera alla delar i den multimodala rehabiliteringen. Men vi gör individuella skillnader beroende på problematik. Ha på dig sköna kläder som du kan röra dig i.

 1. Det behövs inga speciella träningskläder.
 2. Det skiljer sig lite över programmets gång och vad du behöver öva på, men räkna med cirka 30 min/dag.
 3. Om du uteblir från besöket utan att höra av dig inom 24 timmar innan besöket så kommer du att bli debiterad för besöket oavsett frikort.
 4. Det är viktigt att man tar ett gemensamt ansvar för att du tar igen förlorad tid i rehabiliteringen och att du kontaktar ditt team för ny tid och planering.

Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

 1. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 2. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 3. Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 • Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 • Personuppgiftsansvarig: Capio Psykiatri AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 • Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Inget. Alla besök är kostnadsfria för dig som patient. Den första grundundersökningen hos tandläkare är kostnadsfri. Därefter görs en behandlingsplan med kostnadsuppskattning. Nej, det är kostnadsfritt för dig som patient. Nej, det är kostnadsfritt. Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter.

 1. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 2. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 3. Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 • Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 • Personuppgiftsansvarig: Capio Psykiatri AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 • Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

 • En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 150 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.
 • Du ska alltid börja på en vårdcentral för att få en bedömning och vård av psykiatriska tillstånd av lätt till måttlig karaktär som exempelvis depressioner och ångest.
 • Om det behövs kan vårdcentralen remittera dig vidare till oss inom specialistvården.

Vi bedriver psykiatrisk vård och behandling för patienter som behandlats på vårdcentralen utan större resultat. I vårt uppdrag ingår till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD, depression, ångest, social fobi, ätstörningar med mera. Vi har barnombud på alla våra mottagningar.

 • Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra.
 • Barnombudets uppgift är också att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftning, om barn som är närstående och deras rättigheter.
 • Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

Hos oss finns ett närståendeombud på varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som anhörig. Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande. Syftet med en individuell plan är att du ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av din vård och omsorg.

 • SIP ska även tydliggöra ansvaret mellan olika huvudmän och förbättra den sammanhållande processen.
 • Mål med SIP är att: Du ska få den hjälp du har behov av och rätt till.Ditt inflytande och delaktighet säkerställs.
 • En SIP ska upprättas om du har insatser alternativt har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten och ett samordningsbehov finns.

Bedömningen om ett sådant behov finns, ska göras i varje enskilt fall. Den personal inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården som upptäcker behovet av samordnade insatser, är skyldig att inleda ett arbete med en behovsbedömning om en individuell plan ska upprättas.

 1. Alla patienter kallas till Årskontroll minst en gång per år.
 2. Detta är en viktig uppföljning som i första hand görs för att garantera att du får rätt behandling utifrån det aktuella hälsotillståndet.
 3. Årskontrollen görs enligt en mall som är lika för alla och innehåller bland annat:
 • Besök hos din läkare och eventuellt din behandlare Tillsammans med dig görs en översyn av pågående behandling och insatser och beroende på vad som framkommer beslutas om förändrad behandling och förändrade insatser.
 • Tillsammans med din läkare görs en läkemedelsgenomgång. Din läkare skriver recept på de läkemedel du behöver den kommande tiden.
 • Du ombeds lämna blodprov och det görs en viktkontroll.
 • Är du i behov av licenser och intyg så utfärdar din läkare detta.
 • Tillsamman med din läkare eller behandlare går du igenom din nuvarande vårdplan och eventuell Krisplan.
 • Din läkare gör tillsamman med dig ett ställningstagande till fortsatt behandlingskontakt eller om du ska avsluta din kontakt med mottagningen.

Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

 • I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 • Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 • Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 1. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 2. Personuppgiftsansvarig: Capio Psykiatri AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 3. Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

 • En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 150 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.
 • Du ska alltid börja på en vårdcentral för att få en bedömning och vård av psykiatriska tillstånd av lätt till måttlig karaktär som exempelvis depressioner och ångest.
 • Om det behövs kan vårdcentralen remittera dig vidare till oss inom specialistvården.

Vi bedriver psykiatrisk vård och behandling för patienter som behandlats på vårdcentralen utan större resultat. I vårt uppdrag ingår till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD, depression, ångest, social fobi, ätstörningar med mera.

 • Alla patienter kallas till Årskontroll minst en gång per år.
 • Detta är en viktig uppföljning som i första hand görs för att garantera att du får rätt behandling utifrån det aktuella hälsotillståndet.
 • Årskontrollen görs enligt en mall som är lika för alla och innehåller bland annat:
 • Besök hos din läkare och eventuellt din behandlare Tillsammans med dig görs en översyn av pågående behandling och insatser och beroende på vad som framkommer beslutas om förändrad behandling och förändrade insatser.
 • Tillsammans med din läkare görs en läkemedelsgenomgång. Din läkare skriver recept på de läkemedel du behöver den kommande tiden.
 • Du ombeds lämna blodprov och det görs en viktkontroll.
 • Är du i behov av licenser och intyg så utfärdar din läkare detta.
 • Tillsamman med din läkare eller behandlare går du igenom din nuvarande vårdplan och eventuell Krisplan.
 • Din läkare gör tillsamman med dig ett ställningstagande till fortsatt behandlingskontakt eller om du ska avsluta din kontakt med mottagningen.

Syftet med en individuell plan är att du ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av din vård och omsorg. SIP ska även tydliggöra ansvaret mellan olika huvudmän och förbättra den sammanhållande processen. Mål med SIP är att: Du ska få den hjälp du har behov av och rätt till.Ditt inflytande och delaktighet säkerställs.

En SIP ska upprättas om du har insatser alternativt har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten och ett samordningsbehov finns. Bedömningen om ett sådant behov finns, ska göras i varje enskilt fall. Den personal inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården som upptäcker behovet av samordnade insatser, är skyldig att inleda ett arbete med en behovsbedömning om en individuell plan ska upprättas.

You might be interested:  Vad Räknas Som Centrala Göteborg?

Du och dina närstående kan också ta initiativ till en SIP. Din uppfattning om behovet har stor betydelse. Även närståendes synpunkter är viktiga. Ditt samtycke krävs till att den upprättas. Det finns även andra samverkansparter som kan vara aktuella att medverka i en SIP, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, frivården, Kriminalvården eller närstående.

 1. Hos oss finns ett närståendeombud på varje mottagning.
 2. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som anhörig.
 3. Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande.
 4. Vi har barnombud på alla våra mottagningar.
 5. Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra.

Barnombudets uppgift är också att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftning, om barn som är närstående och deras rättigheter. Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

 1. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 2. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 3. Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 • Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 • Personuppgiftsansvarig: Capio Psykiatri AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 • Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 150 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen. Du ska alltid börja på en vårdcentral för att få en bedömning och vård av psykiatriska tillstånd av lätt till måttlig karaktär som exempelvis depressioner och ångest. Om det behövs kan vårdcentralen remittera dig vidare till oss inom specialistvården.

Vi bedriver psykiatrisk vård och behandling för patienter som behandlats på vårdcentralen utan större resultat. I vårt uppdrag ingår till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD, depression, ångest, social fobi, ätstörningar med mera. Vi har barnombud på alla våra mottagningar.

Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra. Barnombudets uppgift är också att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftning, om barn som är närstående och deras rättigheter. Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

Hos oss finns ett närståendeombud på varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som anhörig. Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande. Syftet med en individuell plan är att du ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av din vård och omsorg.

 • SIP ska även tydliggöra ansvaret mellan olika huvudmän och förbättra den sammanhållande processen.
 • Mål med SIP är att: Du ska få den hjälp du har behov av och rätt till.Ditt inflytande och delaktighet säkerställs.
 • En SIP ska upprättas om du har insatser alternativt har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten och ett samordningsbehov finns.

Bedömningen om ett sådant behov finns, ska göras i varje enskilt fall. Den personal inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården som upptäcker behovet av samordnade insatser, är skyldig att inleda ett arbete med en behovsbedömning om en individuell plan ska upprättas.

 1. Alla patienter kallas till Årskontroll minst en gång per år.
 2. Detta är en viktig uppföljning som i första hand görs för att garantera att du får rätt behandling utifrån det aktuella hälsotillståndet.
 3. Årskontrollen görs enligt en mall som är lika för alla och innehåller bland annat:
 • Besök hos din läkare och eventuellt din behandlare Tillsammans med dig görs en översyn av pågående behandling och insatser och beroende på vad som framkommer beslutas om förändrad behandling och förändrade insatser.
 • Tillsammans med din läkare görs en läkemedelsgenomgång. Din läkare skriver recept på de läkemedel du behöver den kommande tiden.
 • Du ombeds lämna blodprov och det görs en viktkontroll.
 • Är du i behov av licenser och intyg så utfärdar din läkare detta.
 • Tillsamman med din läkare eller behandlare går du igenom din nuvarande vårdplan och eventuell Krisplan.
 • Din läkare gör tillsamman med dig ett ställningstagande till fortsatt behandlingskontakt eller om du ska avsluta din kontakt med mottagningen.

Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

 • I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.
 • Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
 • Klagomål?

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

 1. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.
 2. Personuppgiftsansvarig: Capio Psykiatri AB, Box 583, 101 31 Stockholm
 3. Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

: Vanliga frågor Specialistkliniker
Visa hela svaret

Hur mycket får vårdcentralen för varje listad patient?

Dels höjer regionen den ersättning vårdcentralerna får för listade patienter och sänker ersättningen per patientbesök från 475 kronor till 110 kronor. Dels får den vårdcentral som tar emot en patient som är olistad, eller listad hos någon annan, 300 kronor extra, både för fysiska besök och för digitala besök.
Visa hela svaret

Får läkare beställa prover på sig själv?

Egen provhantering Egen provhantering är en nationell e-tjänst från Inera som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar; när och var provtagningen ska ske och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se. Egen provhantering möjliggör för vården att flytta valda provtagningar från sjukvården till patienten genom att patienten själv kan beställa provtagning och ta del av sina provsvar.

Patienten blir en aktiv medaktör i sin vård och kan ta större ansvar för sin egen vård och sjukdom Det ökar patientsäkerheten och trygghetskänslan Det minskar vårdens administration

När patient och vårdpersonal har samma information handlar mötet mellan vård och patienten inte enbart om att förmedla provsvar, utan blir en dialog om fortsatt behandling.

För att patienten ska kunna använda Egen provhantering så behöver vården först tilldela erbjudande till en patient via allmänt tillgänglig provtagning, journalsystemet eller direkt i Egen provhantering Patienten loggar in på 1177.se och kan välja och beställa provtagning utifrån tilldelade erbjudanden Provtagning kan ske på valfri provtagningsenheter, utvalda vårdmottagningar eller i hemmet som självtest. Provtagningsmottagningens system är integrerat med Egen provhantering och hämtar patientens beställning när hen anger sitt personnummer När analysen är klar skickas provsvar både till patientens journal och samtidigt till patienten via 1177.se

Uppföljning av kroniska sjukdomar (ex diabetiker, reumatologiska patienter) Uppföljning av pågående eller avslutad behandling (ex cancerpatienter) Uppföljning av läkemedelsbehandling (ex läkemedelskoncentration) Screening (ex HPV och PSA/OPT) Blodsjukdomar (ex hiv och syfilis) Infektionssjukdomar (ex Covid-19 och antikroppstester) Könssjukdomar (ex klamydia och gonorré) Kliniska studier

Region Stockholm är anslutet till 1177 Egen provhantering. Egen provhantering utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera. I regionen hanteras tjänsten av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att starta eller utöka er provhantering, kontakta: Invånare 1177.se nationell support hanterar invånarfrågor om och felhantering av tjänsten.

Vårdgivaren hanterar frågor om erbjudande, provsvar och uppföljning. Vårdgivare Frågor eller synpunkter på tjänsten hanteras av:Utöver kontorstid kan Ineras kundservice kontaktas för felanmälan och support på 0771-25 10 10.

: Egen provhantering
Visa hela svaret

Vilken vård har jag rätt till?

Vem bestämmer vilken vård man har rätt till? Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt (PL) är målet med vården en god hälsa och lika vård. Vidare ska vården ges med respekt för människors lika värde och värdighet. Enligt ska vården vara lätt tillgänglig.

 • Enligt 2 kap 2 § PL ska patienten, om det inte är uppenbart obehövligt, så snart som möjligt få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.
 • Det finns även en bestämmelse i 5 kap 1 § PL om att vården ska ske i samråd med patienten så långt det är möjligt.
 • Det innebär således att man ska ha rätt till god vård, men man har inte rätt att bestämma vilken vård själv utan det sker utifrån en bedömning av läkaren.

Däremot har man rätt att bestämma ifall det finns olika behandlingsalternativ, vilket behandlingsalternativ man föredrar. Man kan även diskutera om komma överens med läkaren om viss behandling, men i slutändan är det upp till läkaren. Man kan ju gå till en annan läkare ifall man inte är nöjd, och möjligtvis tänker den läkaren annorlunda.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att gå till vårdcentralen?

Högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter 2022 och 2023 – Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår till 1 200 kronor 2022. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen.

Region ÖstergötlandRegion Jönköpings länRegion Blekinge Region DalarnaRegion Jämtland HärjedalenRegion Gotland

Högkostnadsskyddet för sluten vård kommer 2023 att höjas med 10 kronor till 120 kronor per vårddag.
Visa hela svaret

Hur gör man om man vill byta hälsocentral?

Tillhöra en hälsocentral i Gävleborg – Du kan välja vilken hälsocentral du ska tillhöra, det kallas ibland för att lista sig. Du kan lista dig genom att logga in på 1177.se. Du behöver vara folkbokförd i Gävleborg för att kunna lista dig via e-tjänsten.

 • Du kan också fylla i valblanketten Hälsoval Gävleborg eller hämta en blankett på närmaste hälsocentral.
 • Hälsocentralen skickar inte någon bekräftelse på att blanketten är registrerad.
 • Om du undrar var du är listad för tillfället kan du fråga på en hälsocentral eller logga in på 1177.se.
 • Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral i Gävleborg kommer du automatiskt att tillhöra den hälsocentral som ligger närmast din bostad.

Om du inte är nöjd kan du välja en ny hälsocentral. En hälsocentral kan inte säga nej om du vill lista dig där. Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till och med 15 år är det vårdnadshavaren som väljer.
Visa hela svaret

När börjar det kosta att gå till vårdcentralen?

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter – Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra avgifter och villkor för vården när du använder dig av försäkringen.

 • Besök på, BVC, är avgiftsfria.
 • Besök på för gravida är avgiftsfria.
 • De undersökningar med som över 40 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • De som kvinnor över 23 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården.
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppenvården, till exempel vid besök på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning. I vissa regioner gäller andra åldersgränser.
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Du som har en så kallad behöver inte betala för undersökningar, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.
Visa hela svaret