Vilken Skola Tillhör Mitt Barn Göteborg?

Vilken Skola Tillhör Mitt Barn Göteborg
Här kan du se vilka skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du skriver in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska börja i. Du behöver inte logga in med bankid för att kunna använda skolkartan. När du söker på skolkartan kan du få upp skolor med olika färger.

 • De skolor som är blåa är de skolor som ditt barn kan få en plats i om du inte aktivt önskar en annan skola längre bort.
 • Dessa skolor kallas för närområdesskolor.
 • Om det inte finns några närområdesskolor inom två, fyra eller sex kilometers avstånd (beroende på vilken årskurs ditt barn ska börja i) visas istället en orange skola som “närmsta skola.” Det betyder att ditt barn har rätt till en plats på den skolan, om du inte önskar en skola längre bort.

Om du vet vilken skola du önskar åt ditt barn och vill önska den skolan gör du det via den här länken: https://goteborg.se/onskaskola
Visa hela svaret

När får man veta vilken skola man kommit in på?

Få ett antagningsbesked – Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till: Söka skola Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 25 mars.
Visa hela svaret

När får man veta vilken skola man kommit in på Göteborg?

Så här gör du för att önska skola eller se din skolplacering – Om du har önskat skola med e-tjänsten kan du se beslutet och din skolplacering via e-tjänsten nedan. Du kan önska skola genom att logga in i e-tjänsten eller med blankett. Du kan önska fem olika skolenheter.
Visa hela svaret

Måste man byta skola när man flyttar?

Vilka rättigheter har man att gå kvar i samma skola när man byter kommun?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om grundskola finns i, Vilka rättigheter har man att gå kvar i samma skola vid byte av kommun? Regelverket skiljer sig åt beroende på om ditt barn går i kommunal skola eller en fristående skola. Kommunal skola

Det är egentligen hemkommunen som har ansvar för att ditt barn ska gå i skolan (). När ni flyttar innebär det alltså att den nya kommunen tar över ansvaret. Dock har eleven en rättighet att få gå kvar i skolan utanför hemkommunen om det finns särskilda skäl till det ().

Särskilda skäl kan utgöra saker som mobbning eller andra saker som gör att eleven har svårt att istället gå i skolan i hemkommunen. Om din dotter just avslutat sitt åttonde läsår och ska påbörja sitt nionde och sista år i grundskolan har hon alltid rätt att stanna kvar på skolan utanför hemkommunen ().

I övrigt finns ingen skyldighet för kommunerna att ta emot elever från andra kommuner. De har dock alltid en möjlighet att göra det om de vill, efter önskemål av elevens vårdnadshavare (). Du har alltså alltid möjlighet att kontakta skolan och be dem låta ditt barn gå kvar.

Du kan även anföra till skolan om du anser att det finns särskilda skäl Fristående skola Om ditt barn går på friskola finns tyvärr ingen skyldighet för skolan att ta emot elever från utomstående kommuner, oavsett anledning. Även här finns dock möjlighet att kontakta skolan och be dem godkänna att ditt barn får gå kvar ändå.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen, : Vilka rättigheter har man att gå kvar i samma skola när man byter kommun?
Visa hela svaret

När får man svar på skolval Göteborg?

På måndag den 12 september vet vi hur det har gått när Sveriges elever har sagt sitt i Skolval 2022. Över en halv miljon elever, 78 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieelever, har då haft möjlighet att delta i valet. Valresultatet presenteras på en digital valvaka som kan följas av alla.

 1. I dag den 7 september är den sista dagen som elever kan rösta i Skolval 2022.
 2. På många av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor har röstning, debatter med politiska ungdomsförbund, demokratidagar och samtal om politik i klassrummen pågått sedan i augusti.
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar valet på uppdrag av regeringen.

Det är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och är tänkt att lära elever om demokrati, politik och hur det går till att rösta i ett riksdagsval. Skolor från Sveriges alla län deltar, både friskolor och kommunala skolor. MUCF har i år också särskilt fokuserat på att få med särskolor och skolor i socioekonomiskt utsatta områden.1 584 högstadie- och gymnasieskolor är anmälda, vilket innebär att sammanlagt 568 650 elever har möjlighet att rösta.

Fyra svenska skolor i utlandet deltar i årets val: Ecole Suédoise de Paris, Skandinaviska skolan i Madrid, Svenska skolan i Nairobi och Svenska Skolan, Mallorca. – Många förknippar skolval med möjligheten att rösta på ett parti. Men det handlar lika mycket om att lära sig om demokrati, det politiska systemet och att vi har en möjlighet att påverka hur vårt samhälle ser ut, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

You might be interested:  När Tänds Julbelysningen I Göteborg?

Det är extra bra att skolor aktivt arbetar för att ge eleverna kunskaper om hur de kan göra medvetna val i sina liv. MUCF sänder en digital valvaka måndagen den 12 september kl.13-14. Då redovisas alla resultat från skolvalet på nationell nivå. Efter kl.14 finns resultaten från skolvalet redovisade på nationell-, läns-, kommun- och skolnivå på skolval.mucf.se Under valvakan blir det även inslag från skolor som deltagit i valet.

 • MUCF:s utsända besöker Stiftelsen Viktor Rydbergs högstadium och gymnasium i Sundbyberg, Södervärnskolan i Visby samt Åsbackaskolan och Birgittaskolan i Örebro.
 • Valvakan leds av Babiker Malik, tidigare programledare för UR:s serie Demokrati helt enkelt,
 • Gäster är Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Edvin Johansson, vice ordförande Sveriges elevråd, Mayson Joacimsbarn Persson, vice ordförande Youth 2030, Erik Lundberg, universitetslektor Högskolan Dalarna och Rebecka Hinn, uppdragsledare Skolval 2022, MUCF.

– Alla är välkomna att bevaka valvakan. Men vi hoppas ju särskilt att elever och personal på skolorna samlas för att tillsammans följa sändningen och sedan fortsätta samtalen om demokrati och politik i klassrummet, säger Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022 på MUCF.

– Många är förstås nyfikna på resultaten och kanske just för att jämföra dem med resultatet från de allmänna valen, säger Rebecka Hinn. Men vi kommer också att lägga fokus på vad som händer härnäst. Hur ska vi fortsätta arbeta med skolans demokratiuppdrag och elevernas nyfikenhet och intresse för demokrati, politik och samhällsfrågor? Engagemang och delaktighet är viktigt för att demokratin ska överleva.

Media kan följa valvakan digitalt eller bevaka den på plats i Malmö och Stockholm. Det går bra att besöka skolorna som MUCF sänder ifrån den 12 september. Obs! Anmäl ditt intresse till MUCF:s presstjänst [email protected] eller på 010-160 10 20. Skolor som deltar i Skolval 2022: https://www3.mucf.se/skolval2022/SkolLista.do Digitala valvakan den 12 september kl.13-14: https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser/valvaka-med-skolval-2022 Pressmeddelande Drygt en halv miljon elever kan rösta: https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/drygt-en-halv-miljon-elever-kan-rosta-i-skolval-2022 Fakta: MUCF har haft regeringens uppdrag att arrangera skolval, både i samband med riksdagsval och val till Europaparlamentet, sedan 2002.
Visa hela svaret

Hur lång tid måste man vänta på läraren innan man får gå?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inte reglerat i lag hur lång tid elever måste vänta om läraren är sen till undervisningen. Skolan kan däremot ha regler kring hur eleverna bör agera vid lärarens försening. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Michaela Iosifidou Rådgivare
Visa hela svaret

Vilka börjar förskoleklass 2022?

Får ett barn börja i förskoleklass ett år tidigare istället för att gå i förskolan? – Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år hen fyller 6 år. Om barnets vårdnadshavare vill det får en huvudman erbjuda plats i förskoleklass till barn som är yngre, men det är inte en rättighet.

Ett barn kan få tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. En femåring i förskoleklass har inte skolplikt, men däremot en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Källa: 7 kapitlet 11 § skollagen.
Visa hela svaret

Kan ett barn gå i två olika skolor?

Var ska mitt barn gå i skolan vid boende i olika kommuner? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller just skolgång så ska barnens skolgång tillgodoses av hemkommunen, det vill säga den kommun barnet är bosatt i. Oftast så innebär detta rent praktiskt den kommun som barnet är folkbokförd i, om man som i ert fall till exempel har växelvis boende.

Du nämner inget hur vårdnaden av barnen ser ut, men det är även upp till vårdnadshavaren att själv välja vilken skola barnet ska gå. Som det ser ut i nuläget borde det därför mest lämpligt för barnet att gå i den skola som syskonet går i och även tillhör deras hemkommun. Jag förutsätter nu att ni har gemensam vårdnad då barnen bor lika mycket hos er vardera och barnen är skrivna hos dig.

Var barnen är skrivna är något som man som föräldrar får komma överens om vid gemensam vårdnad. Om det däremot är så att deras pappa vill att de ska vara skriva hos honom istället och det inte är så att någon av er har barnen fler nätter än den andra, så är det Skatteverket som avgör var barnen ska vara skrivna.

 1. Som du ser så skrivs barnen hos den förälder som bor kvar i den tidigare bostaden.
 2. Om båda däremot flyttat och barnet bor lika mycket hos båda föräldrar så ser man på den totala boendesituationen.
 3. Man ska alltid utgå från barnets bästa när man ska avgöra frågor som rör barnet ().
 4. Det är alltid barnets intressen som måste stå i fokus och frågor om boende, vårdnad och umgänge har inget med rättvisa mellan föräldrarna att göra.

Man ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande till dess ålder och mognad. Troligtvis är det ur barnens perspektiv mycket större förutsättningar för att barnen ska vara fortsatt skrivna och gå i skolan hos dig. En annan viktig grundprincip i frågor som rör barn och vårdnad är så kallad kontinuitet, vilket innebär att man gärna inte ser att barn tvingas ryckas upp från sina invanda förhållanden.

Med beaktande till dessa punkter verkar det som att du har goda möjligheter för att ha kvar barnen skrivna hos dig samt att det blir skolgång i din kommun om tvist skulle uppstå, men som alltid är det svårt att ge ett helt fullständigt svar när man inte har precis alla omständigheter utredda. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning : Var ska mitt barn gå i skolan vid boende i olika kommuner?
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Ett Periodkort I Göteborg?

Vilken skola har sämst betyg?

Sofielundsskolan (Malmö), Utmärksskolan (Göteborg), Stora Sätraskolan (Gävle), och Ronnaskolan (Södertälje) har alla ingått i Skolinspektionens granskning. Betyg Skolinspektionens långtidsgranskning av skolor med låga resultat ger underbetyg till huvudmännen – endast en liten minoritet sätter in åtgärder.

 1. Ändå uppger Skolinspektionen att det inte läge för statligt övertagande, som med Storvretsskolan.
 2. Lästips : Så vände de Storvretskolan Storvretskolan i Botkyrka, södra Stockholm, blev riksnyhet när Skolinspektionen klev in för att styra upp verksamheten 2019.
 3. Det kallas “statliga åtgärder för rättelse” och sker när en kommunal huvudman inte klarar av att uppfylla kraven i skollagen.

Än så länge har det bara skett vid detta enda tillfälle. I en ny granskning av 28 skolor som länge haft problem med låga resultat, visar myndigheten att endast ett fåtal av huvudmännen vidtagit långsiktiga åtgärder för att få bukt med problemen.
Visa hela svaret

Vilka är Sveriges sämsta skolor?

Publicerad 6 sep 2021 kl 09.23 Skolorna har Sveriges lägsta kunskapsresultat – och får inte den hjälp som behövs. Skolinspektionen har granskat 28 grundskolor som under tio år haft en hög andel elever som inte nått godkända betyg i alla ämnen. Skolorna som Skolinspektionen granskat sticker ut i negativ bemärkelse.

 1. Gemensamt är att samtliga har låga kunskapsresultat och en förhållandevis låg andel elever som gått ut med godkända betyg.
 2. Under tio års tid har skolorna satts under lupp.
 3. Och Skolinspektionen anser att de 28 skolorna inte fått den hjälp de borde fått av huvudmännen.
 4. Skolor med långvarigt svaga resultat behöver ett starkt stöd från huvudmän för att kunna vända resultat.

Situationen är många gånger komplex. Ändå kan vi konstatera att skolor med långvarigt låga resultat ofta får samma stöd från huvudmännen som skolor med goda studieresultat, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.
Visa hela svaret

Vilken högstadieskola är bäst i Göteborg?

Elevhälsa, värderingar och förhindra mobbning och kränkningar – hur mår barnen i Göteborg kommun? – För dig som vårdnadshavare är det naturligtvis allra viktigast att ditt barn känner sig tryggt och mår bra i skolan. Ett aktivt arbete med elevhälsa, värderingar och att förhindra mobbning och kränkningar bör därför vara en självklarhet hos alla skolor.

Vissa skolor lyckas dock bättre än andra. Undersök gärna hur elever och personal upplever att skolorna hanterar dessa frågor när du jämför. Hultskolan F-6 var den grundskola i Göteborg kommun som enligt eleverna (Skolinspektionens elevenkät 2017) var bäst på att upprätthålla grundläggande värden på skolan,

I samma enkätundersökning hamnade Kärrdalsskolan F-5 i topp avseende elevhälsa, Eleverna på Donsöskolan F-6 upplever att de känns sig mest trygga i Göteborg kommun. Bäst på att förhindra mobbningar och kränkningar var Vättnedalsskolan F-6 enligt Skolinspektionens enkät.
Visa hela svaret

Vilka skolor har Matkort i Göteborg?

På Polhemsgymnasiet äter eleverna sin lunch på restaurang. Följande restauranger är anslutna till elevkortet.
Visa hela svaret

Hur byter man skola Göteborg?

Jag vill bara ha platsen om mitt barns kompisar också byter, hur kan jag göra? – Det går inte att önska vem eller vilka andra elever du vill att ditt barn ska gå med. Det är därför viktigt att du bara önskar skolor som du verkligen vill ha, eftersom du inte kan välja att tacka nej.
Visa hela svaret

När är det försent att byta skola?

Kan man byta gymnasium i trean? Efter jullovet? Mitt i en termin? När man funderar på att byta gymnasieskola kan det vara bra att planera lite. Generellt sett kan man byta gymnasium när som helst. Det finns inget som säger att man inte kan byta en viss tid.
Visa hela svaret

Hur påverkas barn av att byta skola?

– annars hamnar barn i diket – I samband med övergångar mellan stadier i skolan eller vid skolbyten behöver det finnas en plan för att ett barn med behov av stöd ska klara bytet utan att behöva misslyckas, varken med att klara sina skolämnen eller med att fungera socialt.

Många skolor struntar i att förbereda när de får nya elever trots att de informeras om deras behov. Det är som att de förväntar sig att någon som cyklat med stödhjul på en välbekant och anpassad bana plötsligt ska kunna cykla utan stödhjul på okända kurviga skogsstigar. Många barn och föräldrar ser fram emot ett skolbyte.

Kanske ska barnet börja förskoleklass, år 4, år 7, gymnasiet eller byta skola inför annan årskurs. Det finns också ganska många barn och föräldrar som är oroliga för hur det ska gå på den nya skolan. Detta är oftast de barn som byter skola fler gånger än genomsnittet, nämligen barn med behov av stöd på grund av dyslexi, autism, adhd eller något annat som påverkar deras förmåga att fungera i skolmiljön.

Tyvärr är oron befogad, brister på både kunskap och resurser gör att många mottagande skolor inte gör några, eller bristfälliga, förberedelser för barnets skolövergång. Tänk dig att du har ett barn som inte lärt sig cykla samtidigt som sina jämnåriga, barnet har svårt både med att balansera och att finna vägen.

Efter många försök upplever nu barnet att det kan cykla. För att det ska fungera har barnet hjälp av stödhjul, tydlig skyltning, någon som visar vägen, någon som lockar barnet att våga prova och någon som tänkt efter så att cykelbanan inte är för kurvig eller kuperad.

Efter sommarlovet förväntas barnet ge sig ut och cykla på helt nya vägar. Banan är svårare, skyltningen är sämre, det finns inte så många vuxna som kan visa vägen och locka. Inför detta säger den som ansvarar för den nya cykelbanan till barnets föräldrar att barnet måste prova utan stödhjul. Barnet är ju stort nu och kan säkert.

Föräldrarna påpekar för cykelbaneansvarig att det är på grund av en funktionsnedsättning barnet behöver båda skyltar, vägvisare och stödhjul. Men svaret blir att de inte ska oroa sig, den ansvariga säger att på nya cykelbanan ska barnet få en chans att känna sig som alla andra barn som glatt cyklar runt.

Föräldrarna och barnet får ont i magen, det går ju inte att känna sig som alla andra när man inte vet var man ska och hamnar i diket hela tiden. Då blir man ju både blåslagen och trött på att försöka, och hur ska de andra barnen orka vänta på en kompis som bara hamnar i diket? Detta händer på många skolor i hela landet.

Rektorer har allt hårdare budgetkrav på sig. Att ge barn i behov av stöd de insatser de enligt skollagen har rätt till kostar. När stödinsatser inte planeras för barn som börjar i ny skola så kommer istället andra kostnader, barn som hamnar i diket kostar också.

 • De lider av att inte hänga med.
 • Vissa blir då oroliga och hamnar i konflikter som påverkar andra barns trygghet och studiero.
 • I dessa lägen läggs ofta skuld på barnet som i denna metafor skriker för att det gör ont att hamna i diket.
 • Barnet vars föräldrar talat om att barnet behöver stödhjul.
 • Ibland går det så långt att barnet inte klarar av att fortsätta försöka cykla utan stödhjul, det kan bli så när blåmärkena gör för ont.
You might be interested:  Hur Kan Man Skicka Blommor Från Malmö Till Stockholm?

Barnet hamnar i problematisk skolfrånvaro, blir så kallad hemmasittare och hamnar i ett livslångt utanförskap. Det kostar samhället betydligt mer än några stödhjul, men det är inte årets budget i just denna förvaltning som drabbas. Det finns barn som med åren utvecklar strategier för att klara sig med mindre stödinsatser.

De som gör det är i allmänhet de som fått träna med stödhjul och fått koll på cykelbanan under trygga former. Med detta vill jag vädja till er som nu ska ta emot nya elever. Gör en ordentlig plan, gör barnen trygga hos er. Ni har allt att vinna på det. Om ni förbereder nu och barnet med stödbehov känner trygghet så blir det så mycket lättare kommande läsår för både det enskilda barnet, klasskamrater och lärare.

Hur gör man då? En del konkreta tips finns i detta blogginlägg som jag fått mycket fin feedback på – http://www.funkkonsulten.se/blogg/%C3%B6verg%C3%A5ngar
Visa hela svaret

Vad händer om man inte väljer skola?

Regler för antagning i grundskolan – Stockholms stad Huvudregeln enligt skollagen är att barn ska få gå i den skola som du som vårdnadshavare önskar. Om en skola inte har plats för alla som sökt till skolan gör Stockholms stad ett urval av vilka elever som ska erbjudas platser. Urvalet görs utifrån Stockholms stads urvalsgrunder i prioriteringsordning.
Visa hela svaret

Får man ha Magtröja i skolan?

Klädkod införs Publicerat tisdag 29 september 2020 kl 18.05 Undvik midjeväska och mjukisbyxor. Det uppmanar nu en privat skolkoncern i Sverige som just har infört klädkod för eleverna. Jensen Grundskola meddelar i ett mejl till alla vårdnadshavare att elever bör undvika “kombination av klädesplagg som ungdomar och vuxna idag associerar med machokultur, utanförskap och kriminalitet”.

 • Också kläder som uppfattas som objektifierande bör undvikas.
 • En 15-årig elev som vill vara anonym och går på Jensen grundskola i Göteborg säger att de nya reglerna är dåliga.
 • Jag tycker att det är jättedumt.
 • Jag har fått skit från mina lärare för att jag hade magtröja på mig.
 • För att det är distraherande för killarna.

Man är fortfarande ett barn och ska liksom inte behöva kallas objektifierande bara för att man är lättklädd. I dokumentet, som gått till vårdnadshavare till elever på Jensen grundskola, går att läsa att det inte handlar om att införa skoluniform, men att de uppmuntrar att eleverna klär sig “propert och skolanpassat”.

“Det ger enligt erfarenhet god effekt på prestation, trygghet och självkänsla”, skriver skolan i sitt utskick, som Göteborgs-Posten först berättade om. – Vi har under, egentligen, hela Jensens existens haft klädkod för våra lärare och ser att det ger resultat. Man går till jobbet och fokuserar på arbetet.

På samma sätt vill vi att man i skolan fokuserar på studier och nå höga resultat, säger Mats Rosén som är skolchef för grundskolorna på Jensen. Svenska skolor kan inte kräva att elever ska ha skoluniform, enligt Skolverket. Men flera skolor har klädkoder.

Enligt Skolinspektionen har det inte kommit in några anmälningar som rör den nya klädkoden på Jensen grundskolor. – Om det finns ett krav på att eleverna ska bära till exempel skoluniform eller en viss klädsel på skolan, så har det bedömts som att inte vara då förenligt med reglerna som gäller för skolorna i Sverige.

Det får inte vara tvingande att man ska ha en viss typ av klädsel, säger Frida Eek, enhetschef på Skolinspektionen.
Visa hela svaret

Vad heter det när man bor på en skola?

Vad är en internatskola? – En internatskola är en skola där du bor på skolan under studietiden. Det finns olika varianter av internat där alla eller bara vissa elever bor på skolan. Bor du på skolan bor du i så kallade elevhem på skolområdet, antingen i sovsalar eller i boendehus.
Visa hela svaret

Hur gammal är man när man går i 3an?

Hej, Vanligen så går man gymnasiet i tre år och är runt 18 år när man är klar.
Visa hela svaret