Vilka Bostadsköer Finns I Stockholm?

Kommunala bostadsköer i Stockholms län

 • Bostadsförmedlingen i Stockholm
 • Armada Fastigheter
 • Ekerö Bostäder
 • Förvaltaren
 • Haninge Bostäder
 • Håbohus
 • Nykvarnsbostäder (Nybo)
 • Nynäshamnsbostäder

Meer items
Visa hela svaret

Vart står jag i bostadskön?

Vem kan registrera sig? – Alla som har fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan registrera sig. Det spelar ingen roll var du bor eller om du redan har en bostad. Din kötid börjar räknas direkt efter att du registrerat dig. Därefter kan du börja söka och anmäla intresse för bostäder. Registrera dig här
Visa hela svaret

År det gratis att ställa sig i bostadskö?

Registrera dig som bostadssökande – För att söka bostad hos Rikshem behöver du registrera dig som sökande hos oss. Registreringen är gratis och öppen för alla som fyllt 16 år. Din intresseanmälan måste uppdateras var sjätte månad, detta görs automatiskt när du loggar in på Mina sidor. Anmäl dig som bostadssökande på Mina Sidor
Visa hela svaret

Hur mycket måste man tjäna för att få hyra lägenhet?

• Vägen till en lägenhet • Sök bostad • Kundanmälan • Mina sidor • Glömt lösenord • Uthyrningspolicy • Inkomstkrav

För att få hyra en lägenhet av oss är det viktigt att vi ser att du klarar av hyran på lägenheten du sökt. Vi beräknar din ekonomi genom att begära in skriftliga inkomstuppgifter av dig som står först på tur till lägenheten. Förbered gärna genom att ladda upp dina intyg i god tid på Mina Sidor, så att de finns tillgängliga när vi behöver underlagen (giltighetstiden för uppladdade intyg är 6 månader).

 • Alla handlingar vill vi ha uppladdade i PDF-format.
 • Reditupplysning Vi beställer en kreditupplysning för att kontrollera att du inte har några betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Din ekonomi är viktig Det är viktigt att vi kan se att du klarar av hyran för lägenheten du söker.
 • Om vi inte kan godkänna dig enligt våra kriterier nedan måste vi förmedla lägenheten till nästa person i turordningen.

Betalningsanmärkningar godkänns ej. Har du skuldsanering skall denna vara skött under minst ett år. Vilken inkomst behöver du? Ditt hushåll ska ha en stadigvarande inkomst som står i förhållande till hyran på lägenheten. Det är viktigt att din inkomst räcker både till hyran samt familjens försörjning.

 • Till hushållet räknar vi dig som står i kön.
 • Har du en medsökande (som stadigvarande avser att bo tillsammans med dig i lägenheten) räknas även dennes inkomst med.
 • Om du bor med någon ytterligare, till exempel barn, syskon eller vän, kan du inte räkna med deras inkomst som en del av hushållet.
 • Du ska styrka hushållets inkomst under minst sex månader framåt räknat från inflyttningsdagen/hyreskontraktsstart.
You might be interested:  Hur Lång Tid Svar Pcr Test Stockholm?

Hushållets bruttoinkomst ska vara minst tre månadshyror, se exempel: Lägenheten du vill hyra kostar 5 000 kr/månad.5 000 x 3 = 15 000 kr. Ditt hushåll behöver ha en stadigvarande inkomst om minst 15 000 kr/månad före skatt (bruttoinkomst). Om du redan är hyresgäst hos oss och söker ny lägenhet via vår internkö måste du ha betalat dina tidigare hyror i tid samt inte varit föremål för störningsanmärkningar.

 1. En förhandsbesiktning skall även utföras innan godkännande för att se att vårdplikten av lägenheten skötts.
 2. Hur styrker du din inkomst? De vanligaste typerna av inkomst som vi godkänner är: Inkomst från arbete Inkomst från arbete styrker du genom att ladda upp ett anställningsavtal.
 3. Det ska tydligt framgå arbetsgivarens namn, organisationsnummer, anställningsform, anställningsdatum, inkomst, arbetsställe och anställningens omfattning (exempelvis heltid).

Vid provanställning, timanställning, visstidsanställning eller liknande anställning ska arbetsgivaren även lämna en uppskattning om den framtida anställningen i ett arbetsgivarintyg. Ladda upp lönespecifikationer för de tre senaste månaderna. Föräldrapenning Föräldrapenning styrker du genom att lämna in utbetalningsplan från Försäkringskassan med uppgift om antalet kvarstående SGI-dagar.

Inkomst från eget aktiebolag Inkomst från eget aktiebolag styrker du genom att ladda upp en kopia av registreringsbevis tillsammans med intyg från revisor på beräknad inkomst för en tid om sex månader framåt räknat från inflyttningsdagen. Intyget ska vara utfärdat för detta tillfälle. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år.

Om revisorskravet för aktiebolag inte uppfylls ska motsvarande intyg utfärdas av redovisningsbyrå. Inkomst från enskild firma Inkomst från enskild firma styrker du genom att ladda upp en kopia av registreringsbevis, bokslut och handling på taxerad inkomst från föregående år.

Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år. A-kassa A-kassa styrker du genom att ladda upp ett intyg från a-kassan som styrker medlemskap. Intyget ska vara utfärdat för detta tillfälle, ha uppgift om inträdesdatum och kvarstående dagar. Minst 132 dagar (motsvarar sex månader) ska finnas kvar räknat från inflyttningsdagen/hyreskontraktsstart.

You might be interested:  Hur Betala På Spårvagn Göteborg?

Studiebidrag och studielån från CSN Studiebidrag och studielån styrker du genom att ladda upp ett antagningsbesked från skolan tillsammans med kopia av CSN:s utbetalningsplan för kommande period. Bostadsbidrag Bostadsbidrag styrker du genom att ladda upp kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Bostadstillägg Bostadstillägg styrker du genom att ladda upp kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten. Barnbidrag Barnbidrag styrker du genom att ladda upp en kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan. Underhållsstöd Underhållsstöd styrker du genom att ladda upp kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning Sjukersättning eller aktivitetsersättning styrker du genom att ladda upp en kopia på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan. Ålderspension Ålderspension styrker du genom att ladda upp en kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.
Visa hela svaret

Kan man tacka ja till flera lägenheter boplats?

Boplats kommer att införa en spärr för sökande som hoppar av kontraktsskrivning efter att de muntligen har tackat ja till att skriva kontrakt och blivit skickade till hyresvärden för kontraktsskrivning. Andra bostadssökande blir lidande när detta händer.

Vi hoppas att spärren bara kommer användas i undantagsfall. | Nyhet 2021-05-25 | Enligt Boplats förmedlingsregler är ett muntligt svar att du vill skriva kontrakt bindande. Därför har Boplats fattat beslut att från och med den första juni 2021 börja tillämpa en tre månaders spärr för sökande som tackat ja till ett kontraktserbjudande, men som sedan ändrar sig i sista stund och inte skriver på kontraktet.

Hur ställer man sig i bostadskön?

Spärr innebär att du inte kan söka lägenhet under tre månader. Under en längre tid har vi sett att det är många bostadssökande som hoppar av kontraktsskrivningen i slutskedet av uthyrningsprocessen. I snitt har det rört sig om ungefär 20 avhopp per månad.

 • När en bostadssökande ångrar sig i sista stund innebär det att hyresvärden och Boplats måste göra om processen och gå vidare med nästa på tur.
 • Risk för dubbelhyra och ökade kostnader Den som är näst på tur får då sitt kontraktserbjudande närmare inpå inflyttningsdatum, och riskerar därmed att behöva betala en extra dubbelhyra då tiden till inflyttning blir kortare.
You might be interested:  Hur Många Bor I Malmö 2015?

Det är besvärande för alla, omöjligt för vissa. Att behöva backa i processen innebär också merarbete för både Boplats och hyresvärden, vilket ger en ökad kostnad för förmedlingen vilket drabbar alla de sökande på Boplats som bekostar förmedlingen med sina avgifter.

Att minimera antalet sena kontraktsavhopp är alltså bra både för de bostadssökande och hyresvärdarna. Syftet med att ha möjlighet att spärra sökande är att uppmärksamma de bostadsökande att det är viktigt att följa reglerna. Det ja-svar som anses bindande är det muntliga ja-svar till förmedlare som vi alltid tar in innan den bostadssökandes uppgifter delas med hyresvärden.

Att klicka på knappen “Ja, jag är intresserad” på boplats.se som “Svar efter visning” räknas inte som bindande i sig. Du kan fortsatt svara ja till flera lägenheter samtidigt på Mina Sidor, utan att riskera att bli spärrad. Det har länge varit så att svaret är bindande, men det har inte funnits någon påföljd för sena avhopp.
Visa hela svaret

Måste man stå i bostadskö för att köpa hus?

Bostadskö och annat viktigt – Bostadskö är kanske inte det roligaste ämnet, inte minst med de enorma köerna vi har i Sverige just nu. Det är också därför det blivit vanligt med andrahandskontrakt och att man kollar efter att köpa en bostad istället. Det är dock inte alltid enkelt att förstå hur bostadsköerna fungerar.

Det är trots allt inte så att du måste stå i kö under flera år överallt i Sverige. Det bästa du egentligen kan göra är att kolla in hur köerna ser ut i det område du vill bo i. Om du anser att köerna är för långa så kan du istället ta och kolla i närområdet. Ibland kan det vara så att närliggande områden har mycket kortare köer, och det kan ändå vara helt okej områden att bo i, så det kan vara ett rimligt alternativ.

Det enda kan vara att pendling tar längre tid, men om du kan lösa den biten så kan det ofta vara ett bra val. Du kan på så sätt också minska dina utgifter, eftersom bostaden kan vara billigare, vilket alltid är ett stort plus när man ska hyra lägenhet.
Visa hela svaret