Varför Är Vintern Mild I Göteborg?

Varför Är Vintern Mild I Göteborg
Därför är vintern mild Kommer det att bli vinter i år? Låt mig först poängtera att det ÄR vinter i mer än halva landet, Norrland och nordvästra Svealand. Och att det enligt definitionen har blivit vinter i mer än så, typ resten av Svealand och en del av nordöstra Götaland.

 • Dessutom har det varit flera dagar med vintertemperaturen i resten av Götaland.
 • Men vintern kom sent till Norrland/Svealand och den har varit såväl mildare som blåsigare än den brukar.
 • Ja i alla falla om man ser till den perioden vi brukar mäta vädret emot, 1961-1990.
 • Vintern är också mildare än var den var de två senaste säsongerna.

Men vintern är inte helt konstig om man ser den i perspektiv av att klimatet förändras. Då är den mer lik de vintrar man kan vänta sig just nu. Den är dessutom kallare än vad vintrarna kommer att bli i framtiden. Oj, nu känner jag hur det laddas upp i stugorna: “Kan du inte med precision säga något om vädret om två veckor så kan du inget veta om vädret flera år fram i tiden!”.

 1. Men si det kan man.
 2. Det är nämligen skillnad på klimat och väder.
 3. Jag har ingen aning om det skall regna eller snöa på en viss plats på nyårsnatten vare sig nästa år eller om trettio år.
 4. Men jag vet att sannolikheten för regn kommer att öka i framtiden.
 5. Saken är den att planeten Jorden absorberar energi just nu.

Vi (och så har det varit så länge planeten funnits) får energi från solen, främst synligt ljus, och vi strålar ut energi i rymden, främst i form av värmestrålning. Om vi tar emot mer än vi strålar ut så blir planeten netto varmare. Om vi strålar ut mer än vi tagit emot så blir det kallare.

 1. Hur mycket vi tar emot respektive strålar ut beror på en mängd faktorer, såväl astronomiska som relaterade till ekosystem, kontinentalplattor, havsströmmar, väder, vulkanutbrott, moln, växthusgaser mm.
 2. Om någon av dessa förändras så förändras strålningsbalansen.
 3. Och förändringar har skett.
 4. Och de fortsätter att öka.

Eftersom planeten Jorden inte strålar ut lika mycket energi per tidsenhet som vi tar emot så ackumuleras energi på planeten. Energi kan ta sig lite olika uttryck: Värme-, rörelse.-, lägesenergi, kemisk energi eller nukleär energi. Energi kan inte förstöras, den försvinner inte.

 • Däremot kan (kommer) den vandra från en form till en annan.
 • Eftersom planeten Jorden netto ackumulerar energi så kommer det att märkas på ett eller flera sätt i klimatsystemet.
 • Bland annat i form av att det blir varmare.
 • Men en annan tydlig effekt är att det “hydrologiska kretsloppet” blir intensivare.

Dvs det blir kraftigare avdunstning på en del platser/tidpunkter och det blir intensivare regn/snöfall på andra platser/tidpunkter. Det är inte helt orimligt att tänka sig att globala klimatförändringar skulle beröra även Sverige. Om planetens Jordens medeltemperatur och hydrologiska kretslopp förändras, varför skulle just Sverige stå utanför det? För att vi säger oss vara neutrala? Det är inte förvånande att det är en mild vinter.

Men vädret varierar fortfarande kring detta medelvärde. Dvs det kan/kommer fortfarande att bli en del kalla vinterdagar, även i sydsverige. Men sannolikheten för de kalla dagarna har minskat, och minskar ytterligare kommande år. Därtill har regionala effekter stor inverkan på vintervädret här i Skandinavien.

Det gör en stor skillnad om vi har blockerande högtryck/ostliga vindar eller om vi har vandrande lågtryck/västliga vindar. De senaste månaderna har det varit lågtryck och västliga vindar som fört in mild och fuktig luft. Det har givit oss såväl höga temperaturen som nederbörd och vindar.

Nåväl, kommande dagar ser det i alla fall ut att bli lite kallare i Sverige. Det betyder varken att den globala uppvärmningen har upphört eller att den bytt riktning. Det kan vara kallt ett par dagar, och trots detta kommer hela vintern visa sig bli mildare än normalt. Återstår hur långt söderut vintern kommer i år.

Klart är i alla fall att det redan varit en mild vinter hittills. Mycket tyder på att det kommer att vara en fortsatt mild vinter. /Martin : Därför är vintern mild
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kallar Studenterna I Lund Valborg?

Contents

Vad räknas som mild vinter?

Vädret – Klimatet under olika vintrar varierar även lokalt. Begreppet mildvinter används om vinterperioden är varmare än vanligt i det berörda området. Riktigt kalla vintrar, som är kallare än de flesta vintrarna i det berörda området, kallas vargavinter,
Visa hela svaret

Hur kallt vår det förra vintern?

Vintern 2021 – Mycket mild inledning och slut Vintern 2020/2021 var inledningsvis en mycket mild historia. I samband med en stratosfärisk uppvärmning i början av januari försvagades den polära virveln och kylan avancerade sedan stadigt söderut. Första halvan av februari kopplade så Kung Bore ett järngrepp över landet, särskilt kallt var det då i den södra halvan.

Flera nationella isdygn noterades och den meteorologiska vintern etablerades i hela Sverige. Från mitten av månaden tog mildluften alltmer över och den sista veckan var det så pass milt att ett nytt svenskt februarirekord noterades. Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2021 (normalperiod 1991-2020).

Sammantaget blev vintern 2020/2021 utifrån den nya normalperioden 1991-2020 lite mildare än normalt i landets östra delar och lite kallare än normalt i västra Norrland. Vinterns högsta temperatur blev 17,0° och uppmättes i Kalmar i Småland den 25 februari i samband med mycket milt väder i främst Götaland.
Visa hela svaret

Hur har vintrarna varit?

Årsmedeltemperaturen för Sverige 2020 var den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860, läs mer här. Uppdaterad klimatstatistik från SMHI visar att uppvärmningen i Sverige är ungefär dubbelt så stor som den globala, för den senaste 30-årsperioden.
Visa hela svaret

Hur kall kommer vintern bli 2023?

Årstidernas läge när temperaturdygnet den 8 december avslutats där brunt betyder höst och blått betyder vinter. Källa: SMHI. Foto: SVT Visa alla (10) Visa alla (10) Uppdaterad 9 december 2022 Publicerad 19 oktober 2022 Tarfala i norra Lapplandsfjällen och Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen blev först ut att få vinter, vilket skedde den 14 oktober.

 1. Fem dygn på raken med en dygnsmedeltemperatur på 0,0 grader eller lägre innebär meteorologisk vinter, där sedan det första av dessa fem dygn räknas som startdatumet.
 2. Vintersäsongens officiella start kom den 14 oktober när alltså Tarfala och Stekenjokk uppfyllt villkoren.
 3. Det är klart senare än brukligt för deras del, för normalt ankländer vintern till Tarfala redan den 28 september (statistiskt sett först ut i landet), medan Stekenjokk normalt får vinter den 6 oktober.

Under andra halvan av oktober anlände vintern till delar av norra Norrland, och det är lite senare än brukligt. Efter en mild inledning av november tog vintern i mitten av månaden ett stort kliv söderut ner över större delen av Norrland och vidare till ner över delar av Svealand också.

Med kyla i början av december avancerar nu vintern vidare söderut. Troligen är det bara kustnära områden i Götaland som fortsatt har möjlighet att behålla den meteorologiska hösten när vinterkylan nu tar över i landet. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer Mer i ämnet
Visa hela svaret

När är det snö i Göteborg?

Vi har beredskap under vintern – Göteborgs Stad har full beredskap för att hantera snö och halka från 15 oktober till 15 april. Snöröjningen sker i följande prioriteringsordning:

You might be interested:  När Har Uppsala Påsklov 2021?

När det har hunnit komma två-tre centimeter snö startar plogningen på vägar och gator där det går kollektivtrafik, på huvudvägnätet och på gång- och cykelbanor. Denna plogning ska vara avslutad sex timmar efter att det har slutat snöa. Men om det har fallit tio centimeter eller mer snö, då kommer inte hela denna högst prioriterade plogning att hinnas med inom sex timmar.

När det har hunnit komma fem centimeter snö på bostadsgator ska plogningen sedan vara klar inom tolv timmar efter att det har slutat snöa.

Dock ska särskilt utsatta backar och vissa bostadsgator också vara plogade inom sex timmar efter att det slutat snöa. Även där ska plogningen starta senast när det har fallit fem centimeter snö.

Visa hela svaret

Vilket är var det varmast i Sverige?

Värmerekord – De allra högsta temperaturerna har i allmänhet rapporterats från stationer i sydöstra Sverige. De högsta temperaturerna under vintern uppträder oftast vid kraftig inströmning av varm luft från Atlanten, det vill säga i samband med västlig eller sydvästlig vind.

 • I dessa situationer bidrar en viss föhneffekt till att ytterligare höja temperaturen i lä av fjällkedjan och Sydsvenska höglandet.
 • Sommarmånadernas rekord är däremot ofta förknippade med situationer då varm luft från söder eller sydost når vårt land i samband med omfattande högtryck över östra Europa.

De allra högsta temperaturerna som uppmätts i Sverige är 38°C, dels i Målilla i juni 1947, dels i Ultuna i juli 1933. Målilla ligger i östra Småland där man ofta kan skryta med att vara varmast i landet. Automatstationen i Målilla. En av våra varmaste stationer sommartid. Foto SMHI Förstora Bild
Visa hela svaret

Hur kallt var det på 90-talet?

Efter de senaste årens varma vintrar – nu kommer 90-talskylan, enligt en prognos som Svenska Dagbladet rapporterat om. Det kan få stora konsekvenser för elpriset. – Varje grad spelar roll, säger Magnus Thorstensson, analytiker vid Energiföretagen. I år blir vintern troligtvis kallare än de milda vintrar vi har blivit vana vid de senaste åren.

 1. Från november och fram till början av januari kan vi vänta oss kalla vindar norrifrån, visar Klarts vinterprognos som SvD har tagit del av.
 2. Nu förväntas vintern bli som den var för 30 år sedan.
 3. På 90-talet var vintern i snitt en till två grader kallare än vad den har varit de senaste åren.
 4. De kalla perioderna i vinter kommer troligen påminna oss om vintrarna som var för 30 år sen, säger Mikael Luhr, meteorolog på Klart till tidningen.

Anledningen till prognosen är två olika väderfenomen. Det tidiga snötäcket över Sibirien och La Niña, som innebär att ytvattnet i Stilla havet är betydligt kallare än vanligt, skriver SvD. Det innebär att polarvirveln, alltså det konstanta lågtrycket vid Nordpolen, kan störas.
Visa hela svaret

Hur ser vintern ut 2022?

Nederbörd – Blött i Jämtland, Skåne och på Gotland – Nederbörden i procent av det normala under vintern 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild Vintern 2022 blev nederbördsrik i Jämtland, Härjedalen, Lapplands- och Dalafjällen, Skåne och på Gotland. De största nederbördsavvikelserna relativt normalperioden 1991-2020 fanns i Jämtland och lokalt i Skåne där det var fråga om en ovanligt nederbördsrik vinter.

 • I Lund där nederbördsmätningar finns från 1753 och framåt var detta den fjärde blötaste vintern som observerats efter 1995, 2002 och 2007.
 • Upp till andraplatsen fattades det bara 10 mm.
 • I Falsterbo (startår 1880) i sydvästra Skåne var detta den sjätte nederbördsrikaste vintern som observerats.
 • Där får man gå tillbaka till 1995 för att finna en blötare upplaga.

I Vomb (startår 1941) i Skåne var det den femte nederbördsrikaste. Där räcker det istället med att gå tillbaka till 2007 för att finna en blötare upplaga. Symboliskt nog var det i Jämtland som vinterns största dygnsnederbördsmängd uppmättes i samband med en atmosfärisk flod,
Visa hela svaret

När kommer kylan till Göteborg?

Snart är det vinter i Göteborg » Vårt Göteborg Varför Är Vintern Mild I Göteborg Foto: Göteborgs Stad Har du koll på ditt ansvar? I år har Göteborgs Stad gjort flera förändringar för att förbättra snöröjningen och halkbekämpningen. Men det är tillsammans – kommun, företag, fastighetsägare och invånare – som vi kan få en bra vinterväghållning.

 • Väderprognosen visar att den första kylan för säsongen är på väg in över stan.
 • Göteborgs Stads vintersäsong började dock redan den 15 oktober.
 • Från då har Göteborgs Stad beredskap att hantera snö och halka.
 • Denna beredskap sträcker sig fram till den 15 april.
 • Förra vintern kom det stora mängder snö och en lärdom Göteborgs Stad drog av det var att vi behöver vara ännu mer på tårna.
You might be interested:  Hur Mycket Tjänar En Barnmorska I Stockholm?

Till i år finns en organisation som är bättre förberedd och redo när vädret slår om. – Vi har i år både nya entreprenörer och sådana som vi har arbetat med tidigare. Vi har haft startmöten med alla och även justerat i avtalen för att ha en bättre beredskap.
Visa hela svaret

Hur blir vädret januari 2022?

Milt väder dominerade under månaden även om en kallare period förekom under första halvan av januari. Lågtryck på Norska havet gav blåsigt väder och mer nederbörd än normalt i fjällen och mellersta Sverige.
Visa hela svaret

När klassas det som vinter?

När du får använda vinterdäck –

Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag under tidsperioden 1 december – 31 mars. Du får använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober – 15 april. Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden 16 april – 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.

Visa hela svaret

Vad klassas som vinter?

Vinter En riktig vinter ska enligt de flesta vara kall och bjuda på gott om snö – vilket man lugnt brukar kunna räkna med i norra Sverige. I landets södra delar däremot kan den riktiga vintern vissa år utebli helt. Meteorologer definierar vinter som den period då dygnets medeltemperatur varaktigt är 0,0 grader eller lägre.

 • Även om det blir en återgång till högre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som vinter.
 • I vår definition av höstens ankomst har vi satt den 1 augusti som tidigast möjliga datum och naturligtvis kan inte heller vintern komma tidigare än så.

I det svenska klimatet är det praktiskt taget alltid höst under en längre eller kortare period innan vintern anländer. Men skulle villkoret för vinter uppfyllas innan eller samtidigt som villkoret för höst är uppfyllt, så skulle det rent teoretiskt kunna bli vinter utan föregående höst.

 1. I enstaka fall har det inträffat att villkoret för vinter uppfyllts först när våren redan har anlänt.
 2. I så fall tillåts inte årstiderna att backa utan det förblir vår.
 3. En beräkning av dygnsmedeltemperaturen kan resultera i ett antal decimaler, men man gör en avrundning till en tiondels grad innan man tillämpar definitionen av de olika årstiderna.

Exempelvis avrundas 0,02° till 0,0°.
Visa hela svaret

Vad betyder mildare väder?

Varmare väder, högre temperatur – Temperatur är ett mått på den värme som finns i luften. Det finns därmed bara en temperatur, och den varierar över tid och rum. Om vädret blir varmare stiger temperaturen, och den kan vara olika på olika platser i landet.

När vi sätter ut temperatursiffror på ett antal platser på en karta är det lätt hänt att man råkar säga “temperaturerna”, men då är det underförstått att man menar temperatursiffrorna, som ju finns i flertal på kartan. Temperaturen är och förblir en, som varierar i tid och rum. Vädret eller luften blir alltså kallare, mildare, hetare eller vad det nu kan vara, medan temperaturen sjunker, stiger, faller, blir högre eller vad det nu kan vara.

Dessutom kan man alltid säga att det blir kallare respektive varmare, för det är en riktning oavsett var på termometerskalan man befinner sig.
Visa hela svaret

Vilken månad räknas som vinter?

Säsongsnederbörd Indikator TEMA.1.2.22 Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Säsongsvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november).
Visa hela svaret