Var Ligger Stockholm Södra Station?

Var Ligger Stockholm Södra Station
Vragen en antwoorden Een vraag stellen V: (Vertaald door Google) Hoe bereikt u station Södra vanaf het T-station Medborgarplatsen (Origineel) Hur nå Södra station från Medborgarplatsens T-station (Geen antwoorden) Alle vragen bekijken (24)

Vilken uppgång Stockholm Södra?

Stockholms södra station

Stationsinformation
Pendeltåg Stockholms pendeltåg
Ingång från Swedenborgsgatan och Rosenlundsgatan
Invigd 1989
Kapacitet

Visa hela svaret

Vilken uppgång Södra station?

Södra station Järnvägen kom till Stockholm 1860. Då byggdes Stockholms södra station, stadens första järnvägsstation. Stationen låg vid Medborgarplatsen, ungefär där Söderhallarna ligger idag. Södra station var ändhållplats för alla tåg som kom söder- eller västerifrån.
Visa hela svaret

Vad hände med Södra station?

Uppdatering 2: Tågen trafikerar mellan Södra station och Centralen igen sedan ca 15.05. Mellan klockan 10.40 och 14.40 kommer pendeltågstrafiken att vara helt inställd mellan Stockholm C och Stockholm södra eftersom en trasig växel ska repareras. Tågen vänder vid Stockholm C respektive Stockholm södra.
Visa hela svaret

När byggdes Södra station?

Södra Station – en ny stadsdel i staden Södra Stationsområdet var i slutet av 1970-talet ett av de sista stora obebyggda markområdena i Stockholms innerstad. Kommunen köpte området 1979, med avsikt att förse Södermalm med moderna och större lägenheter.

Efter markköpet utlyste kommunen en idétävling om hur området skulle kunna bebyggas. Runt 130 tävlingsbidrag kom in. Ett av dem var från Svenska Bostäder, vars bidrag “Landskap för grannskap” kom på delad förstaplats. Utifrån de inkomna tävlingsförslagen upprättades en stadsplan. Området skulle bebyggas i tre etapper.

Den första etappen låg utmed Magnus Ladulåsgatan med bostäder, den andra runt Medborgarplatsen med saluhall, kontor och en skyskrapeliknande byggnad (som i slutänden inte blev så hög). Den tredje etappen skulle byggas ovanpå järnvägsspåren. Södra Stationsområdet blev ett av landets dåtida största bostadsprojekt.
Visa hela svaret

Var ligger Stockholm City station?

Karta över Stockholm City pendeltågsstation – Här hittar du en karta över perrongerna på Stockholm City. Som du ser ligger Stockholm City längst ned, under tunnelbanans blå linje. Pendeltågsstationen består av två längre perronger. En perrong för tåg söderut och en perrong för tåg norrut. Var Ligger Stockholm Södra Station
Visa hela svaret

När öppnar Sofia tunnelbana?

Det här bygger vi – Från Kungsträdgården förlängs tunnelbanan under Saltsjön med station Sofia i Stigbergsparken som första station. Sofia blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Söder om station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll, där ena linjen går mot Söderort och den andra mot Hammarby Sjöstad med slutstation Nacka. Blå linje förlängs från befintlig station Kungsträdgården via nya station Sofia på östra Södermalm till nya station Hammarby kanal i Hammarby Sjöstad. Klicka på kartan för att se den i ett större format.
Visa hela svaret

Hur långt ner ligger pendeltåget?

Nästan nio år efter att spaden för första gången åkte i marken, kan äntligen ett av Sveriges största och viktigaste infrastrukturprojekt gå i mål. Det handlar förstås om Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, som i ett slag förbättrar tågtrafikens kapacitet rejält, både lokalt, regionalt och nationellt.

Text: Christer Wiik Den 10 juli 2017 blir ett historiskt datum för stockholmspendlarna. Då öppnar äntligen Citybanan för trafik. Tunneln som sträcker sig mellan Station Stockholms södra i syd och Tomteboda i norr, via de nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan, innebär att spårkapaciteten för tåg som trafikerar Stockholms innerstad fördubblas.

Invigningen av Citybanan sätter också punkt för ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige. Tekniska system under intrimning Citybanans spår och dess två stationer, Stockholm City respektive Stockholm Odenplan var i princip färdigbyggda redan i slutet av 2016.

Sedan dess har Trafikverket och myndighetens samarbetspartners fokuserat på att installera och trimma in samtliga tekniska system som krävs för att anläggningen ska fungera. I januari 2017 var samtliga tekniska system, inklusive de automatiserade plattformsväggarna som skiljer plattformarna från spåren vid stationerna, installerade och testade.

Ansvaret för att driva och underhålla Citybanan vilar på två aktörer, Trafikverket Underhåll som ansvarar för tunneln och järnvägsanläggningen samt SL, som ansvarar för de två nya stationerna. Fram till den sista mars i år pågick överlämningen av projektet från Trafikverket till Trafikförvaltningen och Trafikverket Underhåll.

 • Det slutliga överlämnandet skedde efter att motionsloppet Tunnel Run Citybanan ägde rum den 25 mars.
 • Mellan den 29 juni och 10 juli kopplas de sista växlarna in i Årstaområdet, därtill läggs den sista spårbiten vid Stockholms södra för att koppla in den mot Citybanans tunnel.
 • Projekt i världsklass” – Vi är mycket stolta över det här projektet, som definitivt är i världsklass och håller en mycket hög teknisk standard, sade Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef för Citybanan, i samband med trafiköverlämnandet tidigare i år.

Enligt Averstad har flera faktorer bidragit till att göra Citybanan till ett “projekt i världsklass” Bland annat de stora tekniska utmaningarna och att projektet genomförts i den omgivning som centrala Stockholm utgör. – Vi har kunnat hålla tidplan och budget genom en omfattande kommunikation och tydlig styrning av projektet.

 1. Arbetssättet har varit certifierat från start till mål.
 2. Därför behövs Citybanan Varför byggdes då Citybanan? Svaret går att finna i Stockholms geografiska karaktär som har skapats av förbundna öar omslutna av Mälarens och Östersjöns vatten, vilket har gett staden såväl skönhet som karaktär.
 3. Men det har också som bekant bidragit till svårlösta kommunikationsproblem i takt med att de moderna trafiksystemen har brett ut sig i samband med en expansiv befolkningsutveckling.

Sannolikt var det nybyggda dubbelspåret som 1871 kunde förena Stockholm Central och Stockholms södra alldeles lagom för denna tids järnvägsbehov, men knappast for dagens. Området strax söder om Stockholm Central, den s.k. getingmidjan, trafikeras av cirka 550 tåg varje dygn och har utvecklats till en rejäl flaskhals för såväl regional som nationell tågtrafik, en enorm bromskloss som hindrar järnvägstrafiken från att utvecklas positivt.

På grund av den täta trafiken med blandade tågsätt finns det nämligen inga marginaler att hantera störningar. Dessa störningar sprider sig väldigt lätt mellan de olika tågsätten. Ett försenat pendeltåg ger försenade fjärrtåg och vice versa. Spårbristen gör att risken för störningar är stor och de kan sprida sig över hela järnvägsnätet, eftersom tåg från hela Sverige möts på Stockholms Central.

Med Citybanan ges möjlighet att så småningom, när alla anslutande järnvägssystem byggts ut (däribland Mälarbanan, Svealandsbanan samt BanaVägFlemingsberg) mer än fördubbla trafikkapaciteten från dagens 16 tåg per timme och riktning. Men framför allt ges ett system som har bättre marginal mot störningar, när pendeltågen lämnar getingmidjan och i ensamt majestät trafikerar den nya tunneln.

 1. Citybanan är därmed mycket betydelsefull för både pendeltågstrafiken i Storstockholm, regionaltågstrafiken i Mälardalen samt för den nationella fjärrtågstrafiken.
 2. Utgår från Södermalm Efter ett antal år av utredningar och projektföreberedelser kunde byggstartsceremonin för Citybanan äga rum på Riddarholmen i centrala Stockholm, januari 2009.
You might be interested:  När Är Det Sommarlov 2022 Malmö?

Citybanan utgår i söder från den befintliga stationen Stockholms södra, mitt på Södermalm. När Citybanan öppnar kommer pendeltågen att rulla på två egna spår och stanna vid den norra/västra plattformen på Stockholms södra. Fjärr-, regional- och godståg använder de två spår som går på varsin sida om den östra plattformen.

 1. Eftersom de tågen inte släpper av eller tar upp passagerare vid Stockholms södra stängs den södra/östra plattformen av.
 2. Från Söder Mälarstrand fram till Högbergsgatan går södra delen av Citybanan i en bergtunnel.
 3. Under Maria Magdalena kyrka på Södermalm saknades bitvis bergtäckning och där byggdes ett betongvalv.

Tre fastigheter i Fatbursområdet i samma stadsdel har blivit grundförstärkta och där har man byggt stödväggar och grävt sig ner 14-15 meter ner för att gjuta den södra delen av Citybanan: en 300 meter lång betongtunnel för pendeltågen fram till station Stockholms södra.

 1. Omplicerad sänktunnel Citybanans sex kilometer långa pendeltågstunnel går mestadels i berg, men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand ligger berget för djupt under vattnet för att Citybanan ska kunna gå i en bergtunnel.
 2. Lösningen är här en 300 meter lång s.k.
 3. Sänktunnel av betong som har byggts på ytan och som sedan har sänkts ned i Riddarfjärden.

Varje tunnelelement, som är tillverkad av betong och stål i en samverkanskonstruktion, är 100 meter långt, 20 meter brett och 10 meter högt. Den totalt 300 meter långa och 60 000 ton tunga tunneln har varit en av Citybanans mest komplicerade och uppmärksammade byggetapper.

Tunneln har grundlagts med stålkärnepålar som borrats ner i berget under Söderströms sjöbotten. Sänktunneln i Riddarfjärden sänktes och fästes på plats under våren och sommaren 2013, under ledning av ett internationellt team av dykare och tunnelexperter. Bygget ingår i Citybanans Söderströmsentreprenad där även tillfartstunneln vid Söder Mälarstrand samt anslutande delar av bergtunnlarna söder och norr om Söderström har ingått.

Kulturhistorisk miljö Riddarholmen, ön omedelbart väster om Gamla Stan, har varit en central del av Citybananprojektet. Riddarholmen är en av Stockholms äldsta stadsdelar och det har därför funnits stora kulturhistoriska värden att ta hänsyn till. Byggandet gav möjlighet till den största arkeologiska utgrävningen sedan 1970-talet.

 1. Utgrävningen, som påbörjades i juni 2011, gjordes i nära samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Trafikverket.
 2. Totalt har här marinarkeologerna hittat runt 800 föremål – det största ett ankare och det minsta ett tvåöresmynt.
 3. Vid tunneldrivningen genom nämnda ö, har man även haft ett rigoröst kontrollprogram med bl.a.

utplacerade vibrationsmätare på känsliga byggnader som observerat minsta förändringar i de aktuella fastigheterna. Tunneldrivningen genom Riddarholmen har av dessa skäl också genomförts långsammare än normalt. Station Stockholm City Den delsträcka av Citybanan som sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan strax norr om Centralstationen i Stockholm, benämns Norrströmstunneln och har varit ett delprojekt där Trafikverket och NCC arbetat i gemensamt team.

 • Norrströmstunneln tillsammans med station Stockholm City, har också varit Citybanans enskilt största entreprenad.
 • Tunneldelen och stationsdelen har en total längd av 1048 meter.
 • Den nya pendeltågsstationen Stockholm City är belägen 40 meter under marken, under T-centralen och tunnelbanans blå linje.
 • Så kallade mellanplan förbinder Citybanans plattformar med tunnelbanan.

De leder även vidare till rulltrappor som tar resenärerna upp till ytan. Den nya stationen som ersätter nuvarande station Stockholm Central för pendeltågen, har tre uppgångar som är gemensamma med tunnelbanan – den ena vid Vasaplan, den andra mot Sergels torg och den tredje i korsningen Vasagatan/Klara Vattugränd vid hotell Scandic Continental, där det uppförts ett nytt centralt landmärke, “Orgelpipan” som markerar såväl station Stockholm City som det nya hotellet.

 1. Här kan man dessutom gå genom fastigheten för att komma ut på Klarabergsgatan.
 2. Med den nya stationen slipper de många pendeltågsresenärer som ska byta till tunnelbana gå igenom den ökända “suckarnas gång”, den överbefolkade underjordspassagen mellan tunnelbanan och Stockholm Centralstation.
 3. Bytestiderna mellan tunnelbana och pendeltåg kortas till några minuter istället för tidigare cirka 10 minuter.

Stockholm Odenplan Från Stockholm City går Citybanan i nordvästlig riktning genom Norrmalmstunneln som löper i höjd från Gamla Brogatan, strax norr om T-centralen till Observatorielunden i Vasastan, en sträcka på 972 meter. Därefter äntras den underjordiska stationen Stockholm Odenplan.

Den nya pendeltågsstationen under tunnelbanestationen Odenplan och det kommer att bli en ännu viktigare kollektivtrafikknutpunkt, då även den kommande tunnelbanesträckningen mot Solna, Gula linjen, kommer att utgå härifrån. I och med Citybanans idrifttagning läggs nuvarande pendeltågsstation Karlberg, som ligger cirka 800 meter väster om Odenplan ned.

Den nya entrébyggnaden mitt på Odenplan utgörs av en rektangulär huskropp som är cirka 36 meter lång, 8 meter bred och 5 meter hög, med ena långsidan mot Karlbergsvägen. Den andra långsidan buktar mjukt inåt där trappavsatser bildar sittplatser mot torget i bästa solläge.

You might be interested:  Hur Många Skjutningar I Linköping?

Entrébyggnaden har fem ingångar och leder via rulltrappor, vanliga trappor och hiss ned till den nya biljetthallen. I anslutning till stationen finns även ett nybyggt cykelgarage. Säker stationsmiljö Säkerhet och komfort är vägledande för utformningen av Citybanans nya stationer. Inomhusmiljöerna är ljusa, tysta och säkra med genomtänkt arkitektur och bra ventilation.

På stationerna finns väggar som avskärmar plattformarna från spåren. I väggarna finns dörrar som öppnas när pendeltåget har stannat vid plattformen. Liknande system finns idag i bland annat Köpenhamns förarlösa metrosystem. Det finns, enligt Trafikverket, flera skäl till denna plattformslösning.

Dels ökar plattformsväggarna säkerheten för resenärerna, då det går att använda hela plattformen – utan risk att falla ner på spåren. Dels blir luften på stationerna renare eftersom väggarna hindrar spridning av de partiklar som bildas när tågens hjul nöter mot spåren. Väggarna stoppar också buller från tågen och drag från tunnlarna.

Därtill blir det lättare att reglera temperaturen i stationerna. På de två stationerna finns även ny konst installerad. Den konstnärliga utformningen ska förutom att skapa en trevlig visuell miljö underlätta orienterbarheten, att göra det lättare att hitta rätt på stationerna och i förbindelsegångarna.

På station Stockholm Odenplan finns sex olika konstverk och på Stockholm City åtta. Till Tomteboda Från station Stockholm Odenplan löper Citybanan i en västlig riktning genom stockholmsstadsdelen Vasastan för att sedan gå upp i dager vid gränslandet mellan Stockholm och Solna. Här vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr.

På en sträcka av 455 meter har det längst i norr byggts en 135 meter lång del med stödmurar, därefter en tråg-sektion på 150 meter och sedan följer en betongtunneldel på 150 meter som ansluter entreprenaden till bergtunneln söderöver. Den sista biten på 20 meter går tunneln i berg.

Denna entreprenad blev helt klar i januari 2014. Älvsjöbågen För att Citybanan ska komma till sin rätt har det även behövts byggas anslutande trafikanläggningar för att stärka spårkapaciteten. Ett sådant projekt, som också ingår formellt i Citybananprojektet, är den nya 1,4 kilometer långa järnvägsbron som löper mellan norra Älvsjö och Årstaberg, döpt till Älvsjöbågen.

Syftet med bron är att skapa en planskild korsning mellan spår som används för fjärrtåg respektive pendeltåg. Älvsjöbågen behövs för att kunna leda om spåren så att alla pendeltåg kan gå på den västra Årstabron över Årstaviken och ner i Citybanans tunnel som mynnar vid station Stockholms södra.

 1. X60B Citybanan kommer att trafikeras av tågtillverkaren Alstoms nya pendeltåg X60B, som är en förbättrad version av den tidigare X60-serien.
 2. Förutom att X60B är harmonierat med det europeiska signalsystemet ERTMS, är tågen även anpassat till högre tekniska krav bland annat har det skett en anpassning till ökad tunnelsäkerhet samt resenärer med funktionsnedsättning.

Då tåget X60B-tåget är ERTMS-anpassat har det därför testkörts på Ådalsbanan och grannjärnvägen Botniabanan samt det än nordligare godsstråket Haparandabanan. X60B kan även köra på ATC-spår i Sverige och Norge med det installerade signalsystemet genom att en så kallad STM för ATC installerats ombord.

 1. En STM kan enkelt beskrivas som en tolk mellan ATC och ERTMS.
 2. Enligt Alstom så kan lokföraren, även om denne skulle köra på ATC-spår, använda ERTMS-förarpanelen med motsvarande enkla sätt att visa information, Stärkt Mälardalstrafik I samband med Citybanan trafiköppning skapas också nya resmönster i hela Mälardalen.

Därför har de sju länen i Stockholm-Mälardalen beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i området med utökad trafik, nytt biljettsystem och helt nya regionaltåg. Uppdraget att genomföra denna trafiksatsning genomförs av det gemensamt ägda bolaget MÄLAB.

Fakta Citybanan Vad: En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Banan blir en del av SL:s pendeltågsnät. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. En 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta. Varför: Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare.

Vem: Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Kostnad: 16,8 miljarder kronor (prisnivå 2007-01) Trafikstart: 10 juli 2017 Källa: Trafikverket
Visa hela svaret

När byggdes Söderhallarna?

Söderhallarna Var Ligger Stockholm Södra Station Vi planerar att rusta upp och utveckla hela fastigheten för att skapa en mötesplats för mat, samt moderna kontor för kreativa branscher.

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 0 20 000
Övrigt 0 9 000

Söderhallarna invigdes 1992 och har sedan dess inrymt kontor, service och handel, med huvudsaklig inriktning på mat. Med sin centrala placering vid Medborgarplatsen är Söderhallarna en omtyckt handelsplats och en lokal mötesplats av stort värde för södermalmsbor och stockholmare.

Husen innehåller även en stor mängd arbetsplatser med en tyngdpunkt på kreativa techbolag och spelutveckling. Söderhallarna består sedan det byggdes av två huskroppar i symbios, Björkhallshuset och Saluhallshuset, som delar entréer och kopplingar inom byggnaderna. Atrium Ljungberg som sedan tidigare ägde Björkhallshuset förvärvade 2017 Saluhallshuset från Stockholms stad och påbörjade ett visionsarbete för Söderhallarna som helhet och hur innehållet i byggnaderna skulle kunna utvecklas och förbättras.

Vi planerar att rusta upp och utveckla hela fastigheten för att skapa en mötesplats för mat med ett stort fokus på hållbarhet, kultur och kreativitet. Fastigheten ska även inrymma moderna kontor som lockar kreativa branscher vilka gynnas av ett kontorsläge mitt i Sveriges största spelutvecklingskluster.

 • Målet är att Söderhallarna ska bli en given mötesplats för kulinariska och kulturella upplevelser och med arbetsplatser utöver det vanliga för innovativa verksamheter.
 • Genom varsamma om- och tillbyggnader samt invändig omorganisation kommer vi dessutom åstadkomma starka kopplingar till kringliggande stadsrum som bidrar till ökat folkliv och ökad trygghet runt Medborgarplatsen, samt att addera värdefulla funktioner och upplevelser i husens övre delar.

Detaljplanearbete pågår och byggstart beräknas ske 2023. Var Ligger Stockholm Södra Station : Söderhallarna
Visa hela svaret

När byggdes Gamla staden?

För andra betydelser, se Gamla staden,

Gamla stan
Gamla stan vy mot norr, februari 2013.
Kommun Stockholm
Stadsdelsområde Södermalm
Distrikt Stockholms domkyrkodistrikt
Bildad 1926
Antal invånare 3 172 ( 2021 )
Landareal 36 hektar
Smeknamn Staden mellan broarna
Postort Stockholm
Områdeskarta
Wikimedia | © OpenStreetMap Gamla stan i Stockholms innerstad,
Portal:Stockholm

Gamla stan, fram till 1980 officiellt Staden mellan broarna, är Stockholms historiska centrum och uppbyggt på Stadsholmen, Även Helgeandsholmen och Strömsborg tillhör stadsdelen Gamla stan. Ibland räknas också Riddarholmen till Gamla stan, men den utgör en egen stadsdel.

Under flera hundra år utgjorde Gamla stan den egentliga staden. Stadsdelen bildades 1926 och hade år 2021 cirka 3 000 invånare. Gamla stan tillhör Södermalms stadsdelsområde och har en yta av 36 hektar, Samtliga byggnader i Gamla stan (utom Skeppsbrons tullpaviljonger ) är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att de utgör “synnerligen höga kulturhistoriska värden”.

I Gamla stan finns ett 30-tal profanbyggnader som för närvarande (2019) är lagskyddade byggnadsminnen, Bland dem återfinns (från norr till söder) Stockholms slott, Tessinska palatset, Bondeska palatset, Kanslihusannexet, Petersenska huset, Kungliga posthuset, Dångerska huset, Tullhuset, Norra och Södra Bankohuset samt Räntmästarhuset,
Visa hela svaret

Hur går man från Stockholm City till Centralstationen?

Ingång 3 – Cityterminalen, går direkt till spår 1-10. Det finns rulltrappa både inifrån Cityterminalen och alldeles utanför. Ska du till spår 11-19 kan det vara klokare att gå ut från Cityterminalen och gå över Klarabergsviadukten till ingång 6.
Visa hela svaret

Vilken uppgång Skanstull?

Hitta hit Ringen centrum ligger i hörnan Götgatan / Ringvägen. Med tunnelbana tar du gröna linjen till Skanstull som är närmsta station. Ta uppgång Ringvägen och gå sedan till höger efter spärrarna. Buss är också ett smidigt alternativ då både blå busslinjerna 3 och 4 samt ett flertal citybussar stannar precis utanför Ringen.
Visa hela svaret

Vilken uppgång tunnelbana?

Google gör det enklare att hitta rätt utgång i tunnelbanan https://www.mobil.se/nyheter/google-g-r-det-enklare-att-hitta-r-tt-utg-ng-i-tunnelbanan Inom kort kan det bli lättare att navigera i flera av världens tunnelbanesystem. Detta då Google nu tycks vara i farten med att förse sin karttjänst Google Maps med detaljerad layout över flera stationer.

Uppdaterad: 9 jun 2017 – 14:13 Publicerad: 9 jun 2017 – 09:35

Det slår aldrig fel. Man lär sig snabbt hur man betalar för biljetten och hittar förhållandevis enkelt rätt linje och rätt perrong. Så står man där och tycker att man är oerhört världsvan och att “det här med att hitta i tunnelbanan i utländska storstäder, det är minsann rena barnleken, va”.
Visa hela svaret

Vilken uppgång Kungsträdgården?

Kungsträdgården

/td> Entrén från Arsenalsgatan Stationsinformation Kommun Stockholms kommun ( Innerstaden ) Tunnelbana Stockholms tunnelbana Invigd 30 oktober 1977 Kapacitet Antal spår 2 Antal plattformar 1 Plattformslängd 180 meter Antal passagerare 7 000 personer/vardag Förbindelser Linje Blå linjen Läge Höjdläge 29,3 m u.h. Djup under marknivå 34 m Stationssignatur KTG Föregående station T-Centralen Efterföljande station Sofia (ej öppnad) Övrigt Konstnärlig utsmyckning Ulrik Samuelson Linjekarta

Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholms tunnelbana är belägen i stadsdelen Norrmalm i Stockholms innerstad, Stationen är ändstation för linje 10 och 11 på blå linjen och ligger precis före station T-Centralen, Stationen ligger i berget under Jakobsgatan, Jakobs kyrka och Arsenalsgatan genom Kungsträdgården,

 1. Stationen och dess västra uppgång invigdes den 30 oktober 1977 som den 91:a stationen i tunnelbanenätet.
 2. Den östra uppgången, på Arsenalsgatan, försenades på grund av den så kallade Almstriden och öppnades först 14 januari 1987.
 3. Den ligger 29,3 meter under havet och är därmed den lägst belägna tunnelbanestationen i Stockholm.

Plattformen ligger i bergrum cirka 34 meter under marken och kan nås via entréer vid Gallerian vid Regeringsgatan 10 eller från Arsenalsgatan 10. Stationen är i dagsläget en säckstation med två spår och 200 meter in i tunneln öster om stationen finns ett uppställningsspår.
Visa hela svaret

Hur åker man i Stockholm?

Turistinformation för dig som ska resa till Stockholm Stockholm kan delas upp i 14 öar, och har nästan 2 miljoner invånare. Stan består av innerstaden och sträcker sig sedan utåt i förorterna. Innerstaden består av det centrala affärsdistriktet Norrmalm, det välbärgade Östermalm (som också huserar stora turistattraktioner som till exempel Vasamuseet och Skansen), Gamla Stan, trendiga Södermalm och de västra öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.

De västra förorterna är många och inkluderar bland annat Vällingby, Solvalla och Kista, och bland de norra förorterna finns Solna, Sundbyberg, Hagastaden, Danderyd, Täby och Runriket. I den södra delen av Storstockholm hittar du Globen, Skogskyrkogården (som finns med på UNESCOs världsarvslista), Liljeholmen och Södertörn.

Det är inte klarlagt exakt när Stockholm grundades, men staden första gången staden omnämns ärår 1252 och grundades av Birger Jarl. Sedan 1500-talet har Stockholm varit ett viktigt handelscentrum och 1634 blev det Sveriges huvudstad. För mer information och kartor rekommenderar vi att du vänder dig till turistinformationerna i centrala Stockholm. Var Ligger Stockholm Södra Station Spårvagnen mellan Stockholm city och Djurgården – Foto: © A. Aleksandravicius/Shutterstock.com Det är relativt enkelt att resa med kollektivtrafik inom Stockholm stad. Biljetterna är giltiga på bussar, tunnelbanan, pendeltåg, spårvagnar och vissa färjor.

Du kan köpa biljetter på bland annat Pressbyrån eller i SL:s biljettautomater. Du kan också köpa biljetter med SL:s app. Observera att du kan inte köpa biljetter ombord på bussarna. Alla hållplatser har tyvärr inte biljettmaskiner, så det smidigaste om du är i Stockholm i mer än tre dagar är att köpa ett SL Access-kort från Pressbyrån och ladda det med biljetter.

Om du är osäker hur du ska åka kan du planera din resa på, En enkelbiljett kostar från 31 kr, men du kan ladda vilken summa du vill mellan 100-1000 kr på ditt SL Access-kort. Om du reser ofta kan du köpa ett veckokort för 325 kr. Om du är student eller pensionär kan du köpa biljett till nedsatt pris hos SL-center på vissa stationer.
Visa hela svaret