Var Finns Skyddsrum I Malmö?

Var Finns Skyddsrum I Malmö

 • Skyddsrum Abbekåsgatan 8 A-b. MALMÖ Vägbeskrivning Kollektivtrafik Gatuvy.
 • Skyddsrum Adelgatan 11. MALMÖ
 • Skyddsrum Adjunktsgatan 3 A-B. MALMÖ
 • Skyddsrum Adjunktsgatan 3 C-D. MALMÖ
 • Skyddsrum Adjunktsgatan 4. MALMÖ
 • Skyddsrum Adlerfelts väg 2 D. MALMÖ
 • Skyddsrum Adlerfelts väg 2 D. MALMÖ
 • Skyddsrum Adlerfelts väg 4 A. MALMÖ

Meer items
Visa hela svaret

Vart ska man gömma sig om det blir krig?

Om kriget kommer – här hittar du skyddsrummet En standardgarderob har en golvyta på 0,60 kvadratmeter. Om kriget kommer får du lite, lite större plats i ett skyddsrum.0,75 kvadrat. Och bajsa får du göra i en noga planerad 30-liters tunna “med förslutbart lock och en passande sittring”.

Läs också En vattenranson på 10 liter kommer att finnas reserverad för dig. Det ska räcka de tre dygn som man beräknar att vi som mest kan behöva befinna oss i skyddsrummen. Och mat – ja, du får se till att slita med dig något i flykten. Mobilen kommer att ladda ur, men vi kommer att kunna lyssna på radio.

Det kommer att bli väldigt varmt (upp mot 29 grader) när du och dina grannar, tätt sammanpackade, väntar på att signalen faran över äntligen ska ljuda. Under jord finns ett okänt Sverige, som står berett om kriget kommer. Läs också Var Finns Skyddsrum I Malmö Det finns underjordiska sjukhus. Det finns bergrum med militära ledningscentraler. Men framför allt finns det skyddsrum för oss – civilbefolkningen.1938, när hotande mörka krigsmoln drog ihop sig över Europa, började Sverige bygga skyddsrum för hela befolkningen.

Det var unikt, de flesta andra länder byggde skyddsrum enbart för regering och militär. Men folkhemmet Sverige byggde skydd för alla. Läs också En andra våg av skyddsrumsbyggande skedde under 50- och 60-talen. Det kalla kriget rådde, med kärnvapenhot och tal om ett tredje världskrig. Länge fick den som byggde nytt, bidrag för skyddsrum.

För närvarande byggs inga fler skyddsrum, tvärtom skrotas en del för att de inte längre håller måttet. Vet du själv vart du ska ta vägen om kriget kommer och flyglarmet ljuder? Nej, få av oss har koll på det. Själv ska jag inte alls rusa ner i tunnelbanan i min stockholmska förort som jag trodde utan bege mig till en skola.
Visa hela svaret

Hur mycket kontanter ska man ha hemma i kris?

BEREDSKAP Publicerat onsdag 18 maj kl 14.30

MSB rekommenderar att man har omkring 2 000 kronor i kontanter hemma vid en kris – och det får gärna vara i små valörer för att det ska vara lätt att betala för varor du behöver i vardagen. Ur bankomaten kan man ta ut hundralappar, men att få ut femtio- eller tjugolappar är krångligare. I nuläget är konsumenter utelämnade till mataffärernas goda vilja och tillgång i växelkassan, om man vill ta ut kontanter i mindre valörer.

Elin Bohman är presstalesperson på myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Visa hela svaret

Hur går man på toaletten i ett skyddsrum?

Skyddsrum – så funkar det I dag fungerar de som till exempel pingisrum eller cykelförråd. Men vid höjd beredskap ska cyklarna vara utslängda och skyddsrummet iordningställt inom 48 timmar. Hur går det till? Vad finns i ett skyddsrum? Får man ta med sig sitt husdjur? MSB:s skyddsrumsexpert Lars Gråbergs svarar på Krisinformations frågor.

 • Vem iordningställer skyddsrummen? – Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap.
 • Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats.
You might be interested:  Vilket Kärnkraftverk Ligger Närmast Stockholm?

Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner. Vad finns i skyddsrummet när det är iordningställt? – Det är egentligen bara vattenkärl och torrtoaletter som avskärmas med hjälp av träväggar eller skynken. Utöver det finns det en ventilationsanläggning som kan drivas med hjälp av el eller manuellt med vev.

 1. Det är inget lyxigt utrymme direkt.
 2. Vad skyddar skyddsrummet mot? – Ett skyddsrum är inget primärt mål vid en attack.
 3. Det ska skydda mot tryckvåg och splitter från en bomb som slår ned i närheten av skyddsrummet, däremot är det inte säkert att det står emot en direkt träff.
 4. Det skyddar även mot gaser, radioaktivitet och biologiska stridsmedel.

Vem är skyddsrummen till för? – De är endast till för civilbefolkning. Däremot behöver man inte ha svenskt medborgarskap eller vara bosatt i Sverige för att få söka skydd i ett skyddsrum. Finns det skyddsrum för hela Sveriges befolkning? – Nej, det finns 65 000 skyddsrum med plats för cirka 7 miljoner människor.

 • Men man ska inte stirra sig blind på täckningsgrad.
 • Det viktiga är att de finns på rätt ställen, till exempel större städer som är svåra att utrymma.
 • Just nu utreds om det ska byggas nya skyddsrum, och beslutar man sig för det kommer man lägga stor vikt vid placeringen av dem.
 • Man diskuterar även alternativa skydd som till exempel tunnelbanestationer och hur man kan förbättra skyddet i dessa.

Hur vet jag vilket skyddsrum jag ska gå till? – Man tillhör inte något visst skyddsrum utan du går helt enkelt till det som ligger närmast eftersom det inte är säkert att du befinner dig hemma när du behöver söka skydd. Får du inte plats i ett skyddsrum får du ta dig till nästa.

 • På MSB:s hemsida finns en,
 • Vid ett akut läge kan man även söka skydd i tunnlar eller källare.
 • Får man ta med sig stolar att sitta på? – Det finns inga regler för detta.
 • Varje person har 0,75 kvadratmeter och om man behöver sitta på en stol så hoppas jag att övriga personer i rummet tillåter det.
 • Hur gör man med mat? – Det måste man ta med själv.

Tänk på att det behöver vara mat som tål rumstemperatur och som inte behöver värmas. Vad ska man mer ha med sig? – Först och främst toapapper, hygienartiklar, mediciner, värdehandlingar och varma kläder. Ficklampa och vevradio är också bra. – Sedan får man så klart utgå från sina egna behov.

Får man ta med sig sitt husdjur till skyddsrummet? – Skyddsrummen är till för befolkningen och det finns inget stöd för att man ska kunna ta med husdjur. Finns det några rekommendationer för hur man ska bete sig i ett skyddsrum?

– Nej, det finns inga nedskrivna rekommendationer. Men man hoppas ju att människor hjälper varandra och inte bara tänker på sig själva.
Visa hela svaret

Hur överlever man krig?

Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen.
Visa hela svaret

Vad skulle hända om Ryssland invaderar Sverige?

Stor inverkan på svensk ekonomi – Följderna av en rysk invasion av Gotland skulle vara större för Sverige än enbart förlusten av en viktig del av Sveriges kultur och 60 tusen invånare. Det skulle troligen ha en starkt negativ inverkan på Sveriges ekonomi genom att minska utländsk investeringsvilja i landet.

 1. Som exempel föll ukrainsk BNP 10 procent respektive 9 procent 2014 och 2015 och utländskt kapital flödade ut ur landet.
 2. Det skulle också göra ett svenskt NATO-medlemskap mycket svårare, då NATO inte brukar ta in länder som har omtvistade territorier – man vill avskräcka från konflikt och inte gå in i en pågående.
You might be interested:  Vad Har Hänt I Solna Idag?

De senaste veckorna har Sverige försvaret seglat upp som prioriterad fråga i Sverige – och regeringen har haft möten med bland annat Finland och Storbritannien. Sverige förstärkte i januari även Gotlands försvar med soldater från P4 i Skövde och Göta Trängregemente (T2).
Visa hela svaret

Kan Sverige försvara sig mot Ryssland?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att ett demokratikrav införs i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Vi lever i en orolig tid. Den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökar med storskaliga k rigsövningar, och det ryska tonläget mot Sverige och våra grannländer blir allt hårdare. Den ryske utrikesministern och den ryska ambassaden i Stockholm har i svenska medier tidigare hotat med militära åtgärder om Sverige blir Natomedlem.

Putin fortsätter att frakta vapen över gränsen till Ukraina och vägrar ta a vstånd från separatisterna i de östra delarna av landet. Samtidigt har Ryssland under föregående år under militär ­ övningen Zapad mobiliserat över 100 000 man som bla nd annat har övat på chock ­ attack er gente mot Sverige,

Ett allt aggressivare Ryssland måste styra våra säkerhetspolitiska vägval. Under de senaste tio år en har Ryssland invaderat två europeiska länder. I och med den ryska aggressionen mot Georgien 2008 sänktes den ryska tröskeln för att använda militärt våld i närområdet rejält.

 1. Sedan dess har en stor militär upprustning pågått.
 2. Senare års ökade repression mot det civila samhället, hot mot journalister och kränkningarna av hbtq -personers rättigheter visar att den politiska utvecklingen på ett alarmerande sätt går åt helt fel håll.
 3. Den ökande ryska militära förmågan och brutaliseringen av det ryska ledarskapet i kombination med den pågående försvagningen av demokratiska strukturer är en klar riskfaktor.

Rysslands stormaktsambitioner har under de senaste åren tagit sig uttryck i aggressiva påtryckningar gentemot länder i närområdet som Moldavien, Armenien, Georgien och inte minst Ukraina. Fortfarande är två georgiska regioner under rysk ockupation. Den ryska aggressiviteten nådde en ny gräns för drygt tre år sedan då Ryssland i mars 2014 gick in med militär och annekterade Krimhalvön.

 • Det ryska agerandet förklarades med behovet av att försvara den ryska minoritetens rättigheter.
 • I själva verket handlade det om att säkra strategiska land- och kustområden och hindra Ukrainas integration med väst.
 • Det ryska agerandet strider mot såväl internationell rätt som de avtal som Ryssland ingått.

Genom införlivandet av Krim stjälpte Putin omkull den säkerhetspolitiska ordning som rått i Europa sedan Berlinmurens fall. Det ryska agerandet kommer att få följder för Europas säkerhetspolitik under lång tid framöver. De skäl som Putin angav för inmarschen i Georgien 2008 och Krim 2014 skulle likaväl kunna åberopas mot de baltiska länderna.

Efter Rysslands annektering av Krim och Georgien är oron för krig stor i Baltikum. Men för de baltiska länderna utgör Sverige en säkerhetspolitisk osäkerhet. De baltiska länderna vet inte riktigt var Sverige står. I valet mellan baltisk demokrati och rysk diktatur får Sverige aldrig någonsin tveka. FOI beskriver hur Ryssland uppnått en regional militär överlägsenhet i norra Europa.

Ryska stridskrafter uppvisar ett mer aggressivt militärt övningsmönster över Östersjön och vi har sedan 2014 sett hur den militära aktiviteten i och runt Östersjön ökat. Vi har bortom allt rimligt tvivel upp levt en bedömd ubåtskränkning. Vårt land, liksom våra nordiska grannländer, har utsatts för upprepade ryska kränkningar i luften och till sjöss.

 1. Ryssland genomförde i mars 2013 simulerade kärnvapenanfall mot Sverige.
 2. Under 2018 får Iskander missiler fast placering i Kalinin grad.
 3. Det innebär att stora delar av Sverige kan nås av ryska massförstörelsevapen – vi kan inte hantera den situationen själva.
 4. Det ryska agerandet i Ukraina visar hur ensamt ett enskilt land är när en stor granne agerar med vapenmakt.
You might be interested:  Vad Kostar Stockholm 3 Testet?

Jämte hur vi bäst stärker det svenska försvaret, har frågan om Natomedlemskap ställts på sin spets också här i Sverige. Liberalerna prioriterar satsningar på försvaret, men oavsett resurserna behöver försvaret även stärkas genom ett svenskt Natomedlemskap.

 • Sverige kan inte uteslutande på egen hand rusta sig till den nödvändiga försvarsförmågan.
 • Den säkras genom samarbete.
 • För ett litet land måste nationell säkerhet uppnås i samarbete med andra.
 • Ett Natomedlemskap säkerställer fred och frihet tillsammans med andra länder som sedan andra världskrigets slut har försvarat det fria Europa.

Ett medlemskap i Nato skulle skapa förutsättningar för ett djupt och förtroendefullt samarbete med de övriga nordiska och baltiska länderna. Vi skulle vara med och fatta beslut i stället för att passivt invänta andras ställningstaganden. Vi skulle, precis som övriga medlemmar, också ha vetorätt när det gäller beslut om nya insatser.

 1. Självklart har Ryssland länge utgått från att Sverige kommer att samverka med Nato i kris såväl som krig.
 2. Vårt försvar är helt förberett och anpassat till nära samarbete med Natoländerna.
 3. Samtidigt saknar vi den säkerhet som enbart följer med ett medlemskap.
 4. Vi befinner oss i ett säkerhetspolitiskt ingenmansland.

Å ena sidan har vi ingen tro ­ värdig alliansfrihet, å andra sidan har vi inte heller några säkerhetsgarantier. Det är en mycket farlig position för ett litet land med ett utsatt geostrategiskt läge. Liberalerna krävde i de förhandlingar om försvarsbeslutet som fördes under vintern–våren 2015 att regeringen skulle utreda ett Natomedlemskap.

I stället kom regeringen och de tre övriga allianspartierna överens om en allmängiltig säkerhetspolitisk utredning om för- och nackdelar med Sveriges internationella samarbeten i stort – i princip det ­ samma som Tomas Bertelman redan gjort. Trots att man alltså ville undvika en utvärdering av den militära alliansfriheten är den samlade bilden i den nya utredningen att Sverige omedelbart bör överge denna för att gå med i Nato.

Utredaren, ambassadör Krister Bringéus, pekar där på det faktum att Sverige inte kan försvara sig självt och att det för att vi ska kunna få hjälp krävs ett Natomedlemskap. Slutsatsen är att det stärker inte bara den svenska nationella säker ­ heten utan också stabiliteten och förutsägbarheten i hela Östersjöregionen.

För oss liberaler är slutsatsen ingen överraskning. Vi tar Sveriges säkerhet på allvar och har sedan 1999 drivit på för ett svenskt medlemskap. Nu är resten av Alliansen också för ett medlemskap i Nato. Vi liberaler har krävt att partiledaröverläggningar om vägen dit ska hållas mellan de fyra bor gerliga partierna och de två rödgröna partierna,

Det är nu dags för Sverige att ta näst a steg. Riksdagens sex anständiga partier bör gemensamt utarbeta en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap. En sådan färdplan bör innehålla dels en tidtabell för den formella ansöknings- och beslutsprocessen, dels vilka steg som ska tas under tiden fram till fullt medlemskap vad avser planerings- och stabsförberedelser inom både Försvarsmakten och utrikesförvalt ­ ningen.
Visa hela svaret

Får man fly från Sverige om det blir krig?

Olagligt att fly landet vid krig? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt är det inte olagligt att fly landet vid en invasion. Däremot så är alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år totalförsvarspliktiga (Lag om totalförsvarsplikt 1:2).
Visa hela svaret

Får man låsa ett skyddsrum?

Exempel på vad som är tillåtet, utan intyg: –

Borra i vägg, tak och golv, men inte genomgående hål Anordna rökevakuering genom reservutgången Låsa skyddsrummet utan att göra ingrepp i skyddsrumsdörrarna Vika upp skyddsrumsdörrbladet mot väggen och montera in en lättare fredsdörr i karmen Göra inredningar som är lätt demonterbara och komplettera skyddsrumsförrådet med specialverktyg och instruktioner för att möjliggöra demontaget.

Visa hela svaret